Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Når vil helsemyndighetene oppfordre folk til psykisk helsepleie og psykisk aktivitet

Taushet er følelseslivets verste fiende. 

Når skal vi begynne å snakke om smertene våre i følelseslivet ? Og når vil helsemyndighetene oppfordre det norske folk til psykisk helsepleie/aktivitet ? 

Psykisk ubalanse. 

Nå har det skjedd igjen. Blind vold uten motiv. Kunde på Kiwi i Oslo knivstukket og en kvinne på kirkegården i Haugesund brutalt myrdet. Begge tilfellene blind vold. Dette er to eksempler av flere tusen. Gjerningsmennene var etter som jeg forstår i psykisk ubalanse. 

Når skal vi begynne å pleie vårt følelsesliv ? Og når vil samfunnet forstå at traumer, følelsen av utenforskap, vonde opplevelser over lengre tid, kaotisk og innestengt følelsesliv svært ofte ligger bak voldshandlinger og drap. 

Vi er så flinke til å snakke om ryggvondta, gikta, hofta, artrosen og øresusen vår. Men hvorfor snakker vi ikke om smertene våre i følelseslivet som vonde tanker, angsten og depresjonen ? Jeg er overbevist om at full åpenhet og kunnskaper om psykiske uhelse kunne ha forhindret mange draps- og voldstragedier.  

Taushet. 

Hvorfor er det så skummelt å snakke om følelsene våre ? Taushet skaper psykiske helseutfordringer og gir grobunn til fordommer som fordummer, men som er til for å avlives.  Folk som sliter med psykisk uhelse, kjemper ikke bare en kamp mot lidelsen. De sloss også mot fordommer, uvitenhet og stigmatisering. Dette hindrer ofte folk fra å søke hjelp og å våge og snakke om problemene. De forblir i taushet og lider i stillhet til boblen en dag sprekker, som ofte kan ende med voldshandlinger og tragedier.

Våre helsemyndigheter er flinke til å oppfordre folk til å spise fem om dagen og til minimum 30 minutters fysisk aktivitet pr. dag for å forebygge fysiske sykdommer. Men når vil de oppfordre folk til åpenhet om tanker/følelser og andre tiltak som forebygger psykisk sykdom ?

Psykiske lidelser koster samfunnet 60 milliarder i året, og et paradoks er det at alle snakker om fysisk aktivitet mens svært få snakker om psykisk aktivitet. Mange arbeidsplasser har trimgrupper og fysisk aktivitet som faste innslag. Men ingen eller svært få arbeidsplasser har psykisk helsepleie på timeplanen. Psykisk helsepleie i arbeidslivet kan forbygge psykiske helseutfordringer og redusere sykefraværet.

Utelatt. 

 Frisklivssentrene, helsestudioene og mange helserelaterte organisasjoner har kun fokus på fysisk aktivitet, kostholdsundervisning, slankekurs og røykeslutt. Psykisk helsepleie er totalt utelatt. Er det en god ide om Frisklivssentrene, Frivillighetssentralene, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Røde Kors, kirkesamfunnene med mange flere innfører samtalegrupper med fokus på menneskenes psykiske helse ? Hvor målet er å skape en åpenhetskultur som gjør at folk tør å oppsøke hjelp ? Og er det en god ide om helseinstitusjonene og pasient/brukerorganisasjonene starter samtalegrupper og setter åpenhet om psykisk helse på timeplanen ?

Er det en god idé å innføre faget psykisk helse som obligatorisk fag i grunnskolen, ungdomsskolen og videregående ? Med formål å bli kjent med egne og andres følelsesliv, få kunnskaper om psykisk helse/uhelse. Innføring av faget vil etter min oppfatning styrke toleransen for hverandre og langt på vei forebygge mobbing og selvmord.

Tikkende bomber. 

Mediene er flinke til å fremstille psykisk syke som farlige og tikkende bomber som forsterker samfunnets utstøtingsmekanismer mot en gruppe som til alle tider har slitt med å bli likestilt i samfunnet. Er det en god ide om mediene bruker ressursene til å skape en åpenhetskultur som kan bidra til at folk vil tørre å snakke om sin psykiske helse og uhelse ?

Min oppfordring er : Alle organisasjoner som jobber for og med psykisk helsevern oppfordrer mediene, livstils- og helseprogrammer til å sette fokus på åpenhet om psykisk helse. Sosiale medier er også viktige. Jeg har begynt. Blir du med ?

Gå til innlegget

Helseforetakene må kastes - Stopp privatiseringen av helsevesenet - Bygg ut offentlige sykehus

Sykehuspasient før og etter Helseforetakets tid. Hva har skjedd på 18 år fra år 2000 til 2018 ? En tidligere pasient ved Ullevål sykehus deler sin erfaring for å illustrere forskjellene før og etter Helseforetakene. Dette forteller jeg på vegne av mange tusen i Norge. 

I år 2000 ble jeg utredet og behandlet for kreft på Ullevål sykehus som den gang var kommunalt drevet. Og jeg var svært fornøyd med alt. I 10 år etter ble jeg grundig fulgt opp ved Diagnosesenteret på samme sykehus. Det var så hyggelig å komme til de koselige legene og radiografene som på tross av en hektisk hverdag tok seg tid til en prat. En god og varm atmosfære preget senteret og de ansatte var alltid blide og imøtekommende. Når jeg var engstelig fikk jeg trøst og omsorg.

I år 2017 ble jeg utredet og behandlet for kreft på Ullevål sykehus og var svært fornøyd. I 2018 et år etter operasjonen får jeg brev fra Unilabs (privat røntgeninstitutt) om at jeg skal møte til røntgenundersøkelse da de har avtale med Oslo universitetssykehus. Jeg ble veldig skuffet for jeg hadde sett frem til å møte folka (mine koselige kjenninger) på Diagnosesenteret på Ullevål.

Jeg møter opp til avtalt tid på Unilabs. Resepsjonsdama virket mutt og stedet manglet varme. Men interiøret var vakkert med farger og stil.  Stedet minnet vel om en nattklubb med den dunkle belysningen.  Hun som foretok undersøkelsen var heller ikke tilstede og manglet smilet og entusiasmen. Da lengtet jeg spesielt etter den koselige gjengen på Ullevål.

I ettertid forstår jeg de ansatte i det private helsevesenet som drives etter forretningsprinsippet. De ansatte blir preget av den ukulturen som dessverre preger Helse-Norge mer og mer. Det er ikke deres skyld.

At Unilabs, Aleris og alle andre private/kommersielle helsefirmaer drives etter forretningsprinsippet er lett å forstå. Penger , penger og atter penger. På Unilabs har de bonusordninger. Røntgenlegene får ekstra bonus hvis de gransker mer enn 150 bilder pr. dag, (kilde aftenposten). Dette illustrerer så godt at profitt er viktigere enn liv.  Ikke nok med dette. Unilabs eies av Nordic Capital på New Jersey som er et meget attraktivt skatteparadis. Overskuddet fra røntgeninstituttet og andre kommersielle/private helsebedrifter plasseres i skatteparadis for å unngå skatt. Dette kaller jeg tyveri fra fellesskapet. Våre skattekroner er med på å subsidiere disse.

Hvorfor ikke bygge flere røntgenavdelinger ved de offentlige sykehusene ? 

Grunnen til at pasienter blir henvist til private helseaktører er den at det offentlige ikke har kapasitet til å få unna ventelister og køer. For mange er dette helt sikkert bra. Men jeg forstår ikke hvorfor de ikke bygger ut det offentlige tilbudet ?

Som pasient henvist fra Oslo Universitetssykehus betalte jeg på Unilabs en egenandel på kr. 250 som tilsvarer det man betaler på et offentlig sykehus. Pasienter uten avtale med Helse Sør-Øst betaler kr. 1265 for samme undersøkelse. I mitt og alle andres tilfelle har det offentlig subsidiert med kr 1050 som er dine og mine skattepenger. Disse pengene kunne man brukt til å bygge ut røntgenkapasiteten ved de offentlige sykehusene. Mange vil spørre om Norge har penger til å bygge ut sykehuskapasiteten. Norge mangler ikke penger, men politisk evne og vilje til å fordele pengene på fellesskapet.

Helseforetakene er som kjent store pengesluk. De fire toppsjefene har årslønn til sammen på 8,2 millioner. Pengesluket Helse Sør-Øst brukte 6,2 milliarder i IT-løsninger til ingen nytte. I 2015 hadde Helse Sør-Øst en omsetning på 79 milliarder.

Kast helseforetakene, bygg ut kapasiteten ved de offentlige sykehusene og gjenopprett alle lokalsykehusene i Norge som ble rasert  

Når dette skjer har vi nok av penger til helse.  

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Kjærlighet gir helse og gode relasjoner til seg selv og andre

UNDERERNÆRING PÅ KJÆRLIGHET – HVA FØRER DETTE TIL ? 

Hvor mange i Norge og globalt er underernærte på kjærlighet ? 

Fattigdommen har flere ansikter. Den materielle fattigdommen og den ikke-materielle fattigdommen. 

Det fins vel ingen statistikk på hvor mange i Norge og globalt som lider pga. underernæring på kjærlighet ? Vi er flinke til å kartlegge den materielle fattigdommen som stadig dominerer mediebildet. I utviklingsland lever 385 millioner barn i ekstrem materiell fattigdom. Hvert femte barn i rike land vokser opp i relativ materiell fattigdom. I Norge lever 100 000 barn under den materielle fattigdomsgrensen. 

Men er vi like flinke til å måle den ikke-materielle fattigdommen ? Nå tenker jeg på fravær av rikdom på kjærlighet. Kjærlighet handler om å bli sett. 

Ifølge Shichida (japansk professor) er foreldrenes kjærlighet den drivftkraften som gjør at barnet vokser og utvikler seg. Han påstår rett og slett at barns evner og potensial vil bremse kraftig i sin utvikling uten kjærlighet. Derfor er foreldrenes viktigste oppgave i barneoppdragelse å overbevise barnet om sin kjærlighet.

Fagfolkene mener at kjærlighet er blant våre grunnleggende behov og er helt avgjørende for barns trygghet, selvfølelse og psykiske helse. Kjærlighet er også helt avgjørende i vår evne til å utvikle gode relasjoner til andre. Kan mye av årsaken til mobbing ligge i underernæring på kjærlighet ? Nå tenker jeg på mobbing i alle relasjoner som netthets, mobbing på skoler, arbeidsplasser o.l. Har du det godt med deg selv, har du det også godt med andre.

Hvor mange barn lider i stillhet pga. mangel på kjærlighet fra foreldre og eller andre omsorgspersoner ? Og hvor mange barn blir aldri fanget opp ? Min far sa noe klokt «Et godt liv avhenger mye av hvem du er født av». Noen barn er født av harmoniske, trygge foreldre med store evner til å vise kjærlighet. Andre barn er født i uharmoniske, utrygge hjem med mye uro, kulde og avvisning.

Denne urettferdigheten vil avgjort gjøre noe med barn underernært på kjærlighet , som aldri opplever å bli sett og som utvikler et dårlig selvbilde. Og disse forskjellene er det få eller ingen som snakker om. Alle snakker kun om materielle forskjeller. Utsiktene for et godt liv avhenger ikke av om du er født av milliardær-foreldre, men om du er født av foreldre med varme og kjærlighet. Jeg er overbevist om at mye av årsakene til kriminalitet, uro, vold, radikalisering og mobbing ligger her. Urettferdighet skaper ondskap, aggresjon og misunnelse.

Som kjent sliter så altfor mange av dagens unge med psykiske helseproblemer som angst og depresjoner. Da er doktor pille raskt ute med reseptblokka på angstdempende piller og antidepressiva. Hva om doktor pille kunne skifte tittel til doktor kjærlighet og heller skrive ut kjærlighet på resept. Kjærlighetsmedisinen er uten bivirkninger. En slik resept gir deg opphold på et sted med terapeuter som behandler deg med kjærlighet og varme. Miljøterapeuter som heier på deg, bruker tid på deg, hjelper deg å finne frem og å bruke dine ubrukte ressurser og som kan fungere som omsorgspersoner. Dette har rike Norge råd til.

Når dette er sagt er en del psykiske lidelser genetisk betinget og kan ikke lastes foreldre.

ALLE er tjent med at ALLE har det bra. Et av mange tusen eksempler er den unge kvinnen som nylig ble knivstukket på Kiwi i Oslo. Blind vold som kan skje hvem som helst. Gjerningsmannen var ettersom jeg forstår underernært på både materiell og ikke-materiell fattigdom (kjærlighet).

Er det en god idè å innføre kjærlighetskurs på helsestasjonene og svangerskapskursene ? Dette kan jo være en begynnelse.

Gunn Pound 

Gå til innlegget

Hva om alle fagforeningene i Norge sammen gikk ut i solidarietsstreik mot nedbyggingen av våre sykehus ?

SOLIDARITETSSTREIK I KAMPEN MOT SYKEHUS-NEDBYGGINGEN ?

Hva om alle fagforeningene i Norge sammen gikk ut i solidaritetsstreik mot nedbyggingen av våre sykehus ? Hva om LO, UNIO, YS og Akademikernes forening gikk ut på barrikadene og samlet sine medlemstropper til løpeseddelaksjoner, solidaritetsstreik og demonstrasjonstog ? 

LO (Norges største arbeidstakerorganisasjon) har 930 000 medlemmer organisert i en rekke forbund i privat og offentlig sektor. UNIO (landets neststørste arbeidstakerorganisasjon) har 360 000 medlemmer fordelt på 13 forbund. YS har 219 000 medlemmer organisert i 13 forskjellige forbund. Akademikerne har 193 536 medlemmer. I tillegg til disse har vi FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon for kronisk syke og folk med funksjonshindringer) som er landets største paraplyorganisasjon med 335 000 medlemmer fordelt på 84 medlemsorganisasjoner, samt pasientorganisasjoner som ikke er tilsluttet FFO.

Alle kan risikere å trenge sykehus

Alle vet at alle kan trenge sykehus. Derfor angår dette ALLE. Om du er medlem i Fellesforbundet, Handel og Kontor eller Sykepleierforbundet kan du dette på glattisen og pådra deg skader som må behandles i sykehus. Derfor mener jeg at solidaritetsstreik har sin plass her. Solidaritetsstreik bør ikke brukes for enhver pris. Om rørleggerne går til streik for høyere lønninger trenger ikke disse solidaritetsstreik fra andre foreninger.

Hva kan vi lære av våre forfedre ?

Våre forfedre har kjempet frem våre velferdsgoder som de aller fleste av oss tar som en selvfølge. Gjennom streiker, demonstrasjoner, samhold og forhandlinger kjempet de frem trygdeordninger, sykepengeordninger, pensjonsordninger og for gode helseinstitusjoner som sykehus, sykehjem, rekreasjonshjem og mye mer. I dag er vi mange som gråter over å se at våre velferdsgoder som våre forfedre bygget opp rives i stykker bit for bit. Som bl.a. innskrenkinger i stillingshjemler, kutt i antall årsverk i helseinstitusjonene , nedleggelse av sykehus m.m. Dette skjer over hele landet.

 Som mange av oss har skrevet om adskillige ganger var det innføringen av helseforetakene med innføringen av New public management (sykehusene drives som butikker) som er årsaken til det som på sikt vil ende som katastrofe. Pr. i dag er vi kun på begynnelsen av marsjen mot katastrofefjellet.

En solidaritetsstreik vil ha flere positive effekter 

Om kollektivtransporten streiket en uke eller to i hele landet for å redde våre sykehus og andre helseinstitusjoner ville garantert mange tusen våkne opp fra sin likegyldighetsdvale. Og motstanden mot helseforetakene, helsebyråkratene og sosialministeren vil da garantert styrkes. Om de store forbundene (se over) tok ut 10% av sine medlemmer i streik ville vi fått drøyt 170 000 med streikevester (gule, grønne og kanskje rød) ute i gatene med løpesedler «Støtt deg og meg i kampen for Sykehus-Norge som er i ferd med å rakne? Streikekrav nr. 1 må bli KAST HELSEFORETAKENE og gjeninnfør sykehusene tilbake til kommunene og fylkeskommunene. De andre kravene tar vi etter hvert.

Blir du med i solidaritetsstreiken?

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

NRK ignorer sykehuskamen og menneskeliv?

Publisert 6 måneder siden

Er det slik at NRK prioriterer vern om ulvens og sauens liv fremfor menneskets liv ?

NRK IGNORERER SYKEHUSKAMPEN OG MENNESKELIV ?

Er det slik at NRK prioriterer vern om ulvens og sauens liv fremfor menneskets liv? Ulve- og sauedebattene har gjennom mange år fått de største medieoppslagene.

jeg er gjort kjent med at NRK ignorerer våre flotte sykehusforkjempere som kjemper for vår trygghet dag etter dag og natt etter natt. Andre kampgrupper slipper inn i NRK og andre medier. NRK er informert om gjennom flere kanaler at Ullevål sykehus er vedtatt nedlagt.

ALLE betaler vi NRK-lisensen som sammen med våre skattepenger er NRK `s viktigste inntektskilde.  NRK er derfor forpliktet til å dekke samfunnets mangfold.

NRK`s vedtekter § 27 NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Og jeg spør om ikke sykehusforkjemperne tilhører mangfoldet og gjelder ikke ytringsfriheten for disse ? Hvorfor slipper ikke grupper til i de store medier som dag etter dag bruker sin tid på å kjempe for andres liv. Kan man stoppe lisensinnbetalingen om man er misfornøyd med NRK `s dekning ? Er man misfornøyd med en vare kan reklamere og få pengene tilbake.

Noen kjemper for sykehusene og menneskenes liv, andre kjemper for ulvenes liv og andre igjen kjemper for sauenes liv. Den siste uka har ulvemotstanderne og ulveforkjemperne fått så mye medieoppmerksomhet. Vi som kjemper for våre sykeus og menneskeliv fortjener også oppmerksomhet. Hva kan byfolket lære av bygdefolket ?

Er saueliv viktigere enn menneskeliv ?

Ulvene i skogen får så mye medieoppmerksomhet fordi den tar livet av så mange sauer.

 Ledelsen i Helseforetakene, Stortingspolitikerne og ledelsen ved bl.a. Oslo Universitetssykehus får ikke den samme medieoppmerksomhet fordi mediene har ikke skjønt at disse fører en sykehuspolitikk som på sikt vil ta flere liv . Disse vil effektivisere og redusere sykehuskapasiteten som bl.a. nedleggelse av Ullevål som vil koste flere mennesker livet.

Minst 10 000 fra hele Østlandsregionen deltok i fakkeltoget mot regjeringens ulvepolitikk på kvelden 8. januar 2019. Dette i kampen mot regjeringens ulvepolitikk.

Sitat Skogeierne «Ulv er symbol på at demokratiet svikter». Vi er lei av å bli hundset med sa Gunnar Gundersen i sin appell til deltakerne på markeringen.
Markeringen fikk stor medieoppmerksomhet i Dagsrevyen 19 og 21 pluss andre ekstra innslag og andre medier.

På Luciadagen 13. desember gikk 50 forkjempere (kilde Vårt Oslo) for Ullevål i fakkeltog for å redde Ullevål som redder mange menneskeliv. Nedleggelse av Ullevål og andre sykehus betyr flere tapte liv. Luciatoget var godt planlagt, annonsert og markedsført. I en storby med 673 000 innbyggere møtte kun 50 frem.

Ulv er symbol på at demokratiet svikter. JA. Og ledelsen i landets fem helseforetak pluss ledelsen ved OUS er symboler på at demokratiet svikter. I årevis har ansatte, pasienter og andre ved bl. Aker sykehus blitt hundset med (Aker nedlagt 2010) og Groruddalen overført til et overfylt Ahus. Nå blir Ullevåls ansatte og alle berørte hundset med. Er tiden nå moden for at helsebyråkratene kommer i medienes søkelys ?

Jeg er overbevist om at langt flere i hele landet vil engasjere seg i sykehussaken om saken fikk plass i de store debattene.

Hvor er engasjementet for menneskeliv ?
Har byfolket noe å lære av bygdefolket ?

Gunn Pound

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
23 dager siden / 8315 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
24 dager siden / 6270 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
18 dager siden / 3353 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
13 dager siden / 2619 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
21 dager siden / 2147 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 1949 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
11 dager siden / 1699 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
7 dager siden / 1693 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
7 dager siden / 1544 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere