Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Solidaritetsstreik i kampen mot sykehus-nedbyggingen

Publisert rundt 8 timer siden - 112 visninger

Hva om alle fagforeningene i Norge sammen gikk ut i solidarietsstreik mot nedbyggingen av våre sykehus ?

SOLIDARITETSSTREIK I KAMPEN MOT SYKEHUS-NEDBYGGINGEN ?

Hva om alle fagforeningene i Norge sammen gikk ut i solidaritetsstreik mot nedbyggingen av våre sykehus ? Hva om LO, UNIO, YS og Akademikernes forening gikk ut på barrikadene og samlet sine medlemstropper til løpeseddelaksjoner, solidaritetsstreik og demonstrasjonstog ? 

LO (Norges største arbeidstakerorganisasjon) har 930 000 medlemmer organisert i en rekke forbund i privat og offentlig sektor. UNIO (landets neststørste arbeidstakerorganisasjon) har 360 000 medlemmer fordelt på 13 forbund. YS har 219 000 medlemmer organisert i 13 forskjellige forbund. Akademikerne har 193 536 medlemmer. I tillegg til disse har vi FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon for kronisk syke og folk med funksjonshindringer) som er landets største paraplyorganisasjon med 335 000 medlemmer fordelt på 84 medlemsorganisasjoner, samt pasientorganisasjoner som ikke er tilsluttet FFO.

Alle kan risikere å trenge sykehus

Alle vet at alle kan trenge sykehus. Derfor angår dette ALLE. Om du er medlem i Fellesforbundet, Handel og Kontor eller Sykepleierforbundet kan du dette på glattisen og pådra deg skader som må behandles i sykehus. Derfor mener jeg at solidaritetsstreik har sin plass her. Solidaritetsstreik bør ikke brukes for enhver pris. Om rørleggerne går til streik for høyere lønninger trenger ikke disse solidaritetsstreik fra andre foreninger.

Hva kan vi lære av våre forfedre ?

Våre forfedre har kjempet frem våre velferdsgoder som de aller fleste av oss tar som en selvfølge. Gjennom streiker, demonstrasjoner, samhold og forhandlinger kjempet de frem trygdeordninger, sykepengeordninger, pensjonsordninger og for gode helseinstitusjoner som sykehus, sykehjem, rekreasjonshjem og mye mer. I dag er vi mange som gråter over å se at våre velferdsgoder som våre forfedre bygget opp rives i stykker bit for bit. Som bl.a. innskrenkinger i stillingshjemler, kutt i antall årsverk i helseinstitusjonene , nedleggelse av sykehus m.m. Dette skjer over hele landet.

 Som mange av oss har skrevet om adskillige ganger var det innføringen av helseforetakene med innføringen av New public management (sykehusene drives som butikker) som er årsaken til det som på sikt vil ende som katastrofe. Pr. i dag er vi kun på begynnelsen av marsjen mot katastrofefjellet.

En solidaritetsstreik vil ha flere positive effekter 

Om kollektivtransporten streiket en uke eller to i hele landet for å redde våre sykehus og andre helseinstitusjoner ville garantert mange tusen våkne opp fra sin likegyldighetsdvale. Og motstanden mot helseforetakene, helsebyråkratene og sosialministeren vil da garantert styrkes. Om de store forbundene (se over) tok ut 10% av sine medlemmer i streik ville vi fått drøyt 170 000 med streikevester (gule, grønne og kanskje rød) ute i gatene med løpesedler «Støtt deg og meg i kampen for Sykehus-Norge som er i ferd med å rakne? Streikekrav nr. 1 må bli KAST HELSEFORETAKENE og gjeninnfør sykehusene tilbake til kommunene og fylkeskommunene. De andre kravene tar vi etter hvert.

Blir du med i solidaritetsstreiken?

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

NRK ignorer sykehuskamen og menneskeliv?

Publisert 3 dager siden - 28 visninger

Er det slik at NRK prioriterer vern om ulvens og sauens liv fremfor menneskets liv ?

NRK IGNORERER SYKEHUSKAMPEN OG MENNESKELIV ?

Er det slik at NRK prioriterer vern om ulvens og sauens liv fremfor menneskets liv? Ulve- og sauedebattene har gjennom mange år fått de største medieoppslagene.

jeg er gjort kjent med at NRK ignorerer våre flotte sykehusforkjempere som kjemper for vår trygghet dag etter dag og natt etter natt. Andre kampgrupper slipper inn i NRK og andre medier. NRK er informert om gjennom flere kanaler at Ullevål sykehus er vedtatt nedlagt.

ALLE betaler vi NRK-lisensen som sammen med våre skattepenger er NRK `s viktigste inntektskilde.  NRK er derfor forpliktet til å dekke samfunnets mangfold.

NRK`s vedtekter § 27 NRK har som oppgave å avdekke kritikkverdige forhold og bidra til å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre.

Og jeg spør om ikke sykehusforkjemperne tilhører mangfoldet og gjelder ikke ytringsfriheten for disse ? Hvorfor slipper ikke grupper til i de store medier som dag etter dag bruker sin tid på å kjempe for andres liv. Kan man stoppe lisensinnbetalingen om man er misfornøyd med NRK `s dekning ? Er man misfornøyd med en vare kan reklamere og få pengene tilbake.

Noen kjemper for sykehusene og menneskenes liv, andre kjemper for ulvenes liv og andre igjen kjemper for sauenes liv. Den siste uka har ulvemotstanderne og ulveforkjemperne fått så mye medieoppmerksomhet. Vi som kjemper for våre sykeus og menneskeliv fortjener også oppmerksomhet. Hva kan byfolket lære av bygdefolket ?

Er saueliv viktigere enn menneskeliv ?

Ulvene i skogen får så mye medieoppmerksomhet fordi den tar livet av så mange sauer.

 Ledelsen i Helseforetakene, Stortingspolitikerne og ledelsen ved bl.a. Oslo Universitetssykehus får ikke den samme medieoppmerksomhet fordi mediene har ikke skjønt at disse fører en sykehuspolitikk som på sikt vil ta flere liv . Disse vil effektivisere og redusere sykehuskapasiteten som bl.a. nedleggelse av Ullevål som vil koste flere mennesker livet.

Minst 10 000 fra hele Østlandsregionen deltok i fakkeltoget mot regjeringens ulvepolitikk på kvelden 8. januar 2019. Dette i kampen mot regjeringens ulvepolitikk.

Sitat Skogeierne «Ulv er symbol på at demokratiet svikter». Vi er lei av å bli hundset med sa Gunnar Gundersen i sin appell til deltakerne på markeringen.
Markeringen fikk stor medieoppmerksomhet i Dagsrevyen 19 og 21 pluss andre ekstra innslag og andre medier.

På Luciadagen 13. desember gikk 50 forkjempere (kilde Vårt Oslo) for Ullevål i fakkeltog for å redde Ullevål som redder mange menneskeliv. Nedleggelse av Ullevål og andre sykehus betyr flere tapte liv. Luciatoget var godt planlagt, annonsert og markedsført. I en storby med 673 000 innbyggere møtte kun 50 frem.

Ulv er symbol på at demokratiet svikter. JA. Og ledelsen i landets fem helseforetak pluss ledelsen ved OUS er symboler på at demokratiet svikter. I årevis har ansatte, pasienter og andre ved bl. Aker sykehus blitt hundset med (Aker nedlagt 2010) og Groruddalen overført til et overfylt Ahus. Nå blir Ullevåls ansatte og alle berørte hundset med. Er tiden nå moden for at helsebyråkratene kommer i medienes søkelys ?

Jeg er overbevist om at langt flere i hele landet vil engasjere seg i sykehussaken om saken fikk plass i de store debattene.

Hvor er engasjementet for menneskeliv ?
Har byfolket noe å lære av bygdefolket ?

Gunn Pound

Gå til innlegget

Ulven i skogen - "Ulven" i byen - medieoppmerksomhet

Publisert 4 dager siden - 115 visninger

Minst 10 000 deltok i fakkeltog mot ulven i skogen. 50 deltok i kampen mot "ulven" i sykehusledelsen

ULVEN I SKOGEN  – «ULVEN» I BYEN – MEDIEOPPMERKSOMHET

Er saueliv viktigere enn menneskeliv ?

Ulven i skogen får så mye medieoppmerksomhet fordi den tar livet av så mange sauer.

 «Ulven» i byen (ledelsen i Helse-foretakene og ledelsen i Oslo Universitetssykehus) får mindre medieoppmerksomhet. Disse vil effektivisere og redusere sykehuskapasiteten som vil koste flere mennesker livet.

Minst 10 000 fra hele Østlandsregionen deltok i fakkeltoget mot regjeringens ulvepolitikk på kvelden 8. januar 2019. Dette i kampen mot regjeringens ulvepolitikk.

Sitat Skogeierne «Ulv er symbol på at demokratiet svikter». Vi er lei av å bli hundset med sa Gunnar Gundersen i sin appell til deltakerne på markeringen.

Markeringen fikk stor medieoppmerksomhet på Dagsnytt 19 og 21 pluss andre ekstra innslag og andre medier.


På Luciadagen 13. desember gikk 50 forkjempere (kilde Vårt Oslo) for Ullevål i fakkeltog for å redde Ullevål som redder mange menneskeliv. Nedleggelse av Ullevål og andre sykehus betyr flere tapte liv. Luciatoget var godt planlagt, annonsert og markedsført. I en storby med 673 000 innbyggere møtte kun 50 frem.

Ulv er symbol på at demokratiet svikter. JA. Og «Ulvene» i landets fem helseforetak pluss ledelsen ved OUS er symboler på at demokratiet svikter. I årevis har ansatte, pasienter og andre ved bl. Aker sykehus blitt hundset med (Aker nedlagt 2010) og Groruddalen overført til et overfylt Ahus.  Nå blir Ullevåls ansatte og alle berørte hundset med. Er tiden nå moden for at disse «ulvene» kommer i medienes søkelys ?

Hvor er engasjementet for menneskeliv ?
Har byfolket noe å lære av bygdefolket ?

Gunn Pound


Gå til innlegget

Nyttårsønske - Våkn opp - Redd våre sykehus

Publisert 17 dager siden - 177 visninger

Mitt nyttårsønske er at mange tusen flere våkner opp av likegyldighetsdvalen og engasjerer seg i sykehuskampen

NYTTÅRSØNSKE – VÅKN OPP FØR DET ER FOR SENT – REDD VÅRE SYKEHUS

Mitt nyttårsønske er at mange mange tusen flere våkner opp av likegyldighetsdvalen og engasjerer seg i sykehuskampen. For du er vel klar over hva som er i ferd med å skje ?  Og du er vel klar over at helseforetaket sørøst har vedtatt å legge ned Ullevål sykehus ? Og du er vel klar over konsekvensene håper jeg ?

Kan du og jeg forestille oss hva som skjer hvis vi eller en av våre kjære blir så syke at de trenger sykehus og vi møter stengte dører ? Da vil vi garantert våkne opp fra vår likegyldighetssøvn, men da kan det være for sent, for Norge har ikke nok sykehuskapasitet til å hjelpe alle.

Jeg viser til det mange dyktige skribenter har skrevet utallige kronikker om den planlagte  Gaustadutbyggingen, mangelfulle  utredninger, vedtak om nedleggelse av Ullevål og andre viktige sykehus.

Mange klager  i det uendelige hvor mye galskap det er blant ledelsen i OUS (Oslo Universitetssykehus) og Helse sørøst. Ja.  Det er noe radikalt galt med  disse og med stortingspolitikerne våre. Og her vil jeg tilføye at det er noe radikalt galt med majoriteten av det norske folk som ikke engasjerer seg og går til kamp mot disse. Det er så lettvint å klage og klage og ikke handle. De andre har skylda og de andre får ordne opp. Nå MÅ Folket våkne. Tenk om vi kunne fått et engasjement her slik det var 22. juli 2011.

Slik jeg ser det var 2001 ulykkesåret for sykehusene i hele landet da helseforetakene ble innført. Og som flere skriver  at politikerne da overførte makten til foretakene. Derfor mener jeg at en av mange veier å gå er å kaste foretakene og å tilbakeføre sykehusene til kommunene og fylkeskommunene.

Og som vi alle vet ble da New public management (forretningsprinsippet) innført. Sykehusene skal drives som butikker hvor profitt er det viktigste og som prioriteres foran våre liv.

Når dette er sagt savner jeg også engasjement på grasrota i pasientorganisasjonene. Jeg er medlem i flere organisasjoner og prøver å få folkene der til å engasjere seg. Pasientorganisasjonene er flinke til å arrangere turer og sosiale sammenkomster for sine medlemmer. Og det er prisverdig. Men hvorfor engasjerer de seg ikke i kampen for våre sykehus som skal redde våre liv.

Både Ullevål og Aker sykehus venner har vært fantastisk flinke til å synliggjøre det som nå skjer.  Våre sykehusvenner består av trofaste ildsjeler som dag etter dag og natt etter natt kjemper for våre sykehus og våre liv. De har markert seg i mange aviser, vært på Østlandssendingen flere ganger og mange har delt og delt facebook-innlegg. Likevel er det altfor få som kommer på banen. Mange jeg snakker med svarer "Ullevål blir ikke lagt ned i vår tid".

Hvordan vekke folk ? Vi må få folk til å våkne og jo flere som våkner og markerer seg for politikerne jo lettere blir det.  Oslo har 673 000 innbyggere.  Facebooksiden til «Nei til nedleggelse av Ullevål» har 3 240 medlemmer og siden til Vi som ønsker Aker sykehus tilbake har 6 460 medlemmer.

Fikk vi 10% av Oslo `s befolkning til å melde seg inn i sykehusvennenes foreninger, vise engasjement og til å marsjere i gatene til Stortinget blir det drøyt 60 000.

Her har vi innstillingen til altfor mange. Vi lar andre føre kampen og  ordne opp for oss så blir alt bra.

Min oppfordring til alle er å følge med, snakk med venner, følg med på nett og aviser, delta i diskusjoner, møter, underskriftskampanjer m.m.  Alle kan bidra med noe. Dette gjelder kampen for ditt og mitt liv !

Godt nytt år !

Gunn Pound

Gå til innlegget

Kreftleger gråter - Kreftpasienter gråter - Mange gråter

Publisert rundt 1 måned siden - 121 visninger

Rike Norge har råd til livsforlengende kreftmedisin , men mangler politisk vilje og evne til fordele pengene på fellesskapet

KREFTLEGER GRÅTER – KREFTPASIENTER GRÅTER – MANGE GRÅTER

 

Joda rike Norge har råd til livsforlengende kreftmedisiner. Andre land i Europa med dårligere økonomi har råd til dette. Hvordan prioriteres det ?

 

Kreftpasienter nektes livsviktige medisiner pga. legemiddelindustriens grådighet og profittbehov, samt politikernes manglende vilje og evne til å fordele Norges rikdom på fellesskapet. 

Kreftleger landet rundt tar til tårene når de må fortelle kreftsyke pasienter at medisinene som kan gi et lengre liv er tilgjengelige, men at de er for dyre. Medisinavslagene skjer oftere enn før.

 

Medisinene kan forlenge livet til kreftpasienter, og har fått godkjent markedsføring i Norge. Likevel må leger fortelle at det offentlige ikke har bestemt seg ennå, eller at de er for dyre, skriver medisinfagbladet Journalen.

 

Stensvold ble tidligere i år kåret til årets kreftlege. Han forteller at Helsenorge nå står overfor en situasjon hvor man må prioritere penger opp mot liv.

 

Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet

I dag leser jeg på Finn – Middeltunet på Majorstua i Oslo kommer for salg i januar – prisantydning 95 000 000 381 m2 . 

Slemdal – vakker herskapseiendom med frodig og idyllisk tomt – utendørs svømmebasseng prisantydning 55 000 000 375 m2

For disse summene kan mange  kreftsyke få gratis kreftmedisiner. Rike pasienter kjøper seg behandling på private klinikker . De som ikke har råd til å kjøpe privat helsehjelp får en tidlig død. Hvor mange kan det dreie seg om?

Penger fins

Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet. Hvert år forsvinner milliarder i skatteparadiser, svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Sverige er et land Norge kan sammenlikne seg med. Undersøkelser fra Sverige viser at Norge årlig taper 150 milliarder i skatteinntekter. Store selskaper flytter overskuddet sitt til skatteparadiser og da slipper de å betale skatt.

Da Frp og Høyre fikk regjeringsmakten i 2013 ble arveavgiften fjernet fra 01.01.2014 som betyr tapte inntekter til fellesskapskassa. En fattig fellesskapskasse betyr at færre kreftpasienter kan få forsvarlig helsehjelp.

Legemiddelindustrien

Legemiddelindustrien (LMI) profitterer grovt på nyvinningene i medisinen. LMI er en bransjeforening for store multinasjonale selskaper og små gründerselskaper som operer på legemiddelområdet. LMI har i Norge en årlig omsetning på 18 milliarder. Som kjent driver ikke denne industrien veldedighet, men drives ut fra rene profitthensyn. At folk dør for tidlig da de ikke har råd til behandling, ser ikke ut til å bekymre dem. Når dette er sagt, må også de politiske partiene på høyresiden pluss Arbeiderpartiet (Ap) ta ansvar for denne utviklingen.

Styrk offentlig sektor

Den beste medisin mot klasseskillet i helsevesenet er å styrke offentlig sektor gjennom økt skattekontroll, fjerne smutthull i skatteloven, gjeninnføre arveavgift for dem som arver mer enn 5 millioner, kamp mot skatteparadiser, private profittinteresser og økt beskatning av de rikeste. Nasjonalisering av legemiddelindustrien som betyr at LMI eies av det offentlige, for da blir det ingen som profitterer på liv og død. En fattig fellesskapskasse betyr at færre kreftpasienter kan få forsvarlig helsehjelp.

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81714 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44475 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35455 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28757 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22824 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22452 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21476 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20352 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19399 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
24 minutter siden / 37 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 449 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 3 timer siden / 133 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 117 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 198 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Seier uten verdi
av
Vårt Land
16 minutter siden / 83 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
24 minutter siden / 37 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 1 time siden / 34 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 3 timer siden / 79 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 3 timer siden / 52 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 449 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 3 timer siden / 133 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 5 timer siden / 566 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 7 timer siden / 282 visninger
Les flere