Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Om to måneder er det valg . Sykehus angår oss alle for hvem som helst kan trenge sykehus-hjelp. Derfor er det viktig å vite hva politikerne har programfestet for fremtidens sykehus

Partiene har programfestet sin sykehuspolitikk. Om to måneder er det kommunevalg i Norge, og da kan det være greit å orientere seg om hva som skjer i Sykehuslivet.

Som kjent har det vært og er fremdeles mye uro, frustrasjon og sinne blant pasientene, pårørende  og faggruppene (dvs. de ansatte). Etter at helseforetakene ble opprettet i 2001 har denne uroen blitt stadig sterkere da helseforetaksmodellen driver sykehusene etter butikk- og lønnsomhetsprinsippet.

Sykehusledelsen, med helseforetakene har overhørt varskoropene fra de ansatte, neglisjert dette og kjørt sitt eget løp. Som eksempler kan nevnes : Nedlegging av mange lokalsykehus i hele landet, nedlegging av Aker og overføring av Groruddalens befolkning til et overfylt A-hus, nedleggelse av Ullevål og planer om utbygging av et gigantsykehus på Gaustad til en prislapp som kan få hele Sykehus-Norge til å havarere.

Utdrag fra partiprogrammene 

Helsepartiet var først ute. Stor honnør til Lene Christine Sundfør Haug vår dyktige initiativtaker bak aksjonen Redd Ullevål. Hun stiller som førstekandidat til bystyret Helsepartiet Oslo. Helsepartiet og Rødt er krystallklare på at veien til hva et godt Helse-Norge er:

  • Å kaste helseforetakene som drives etter New public management – Forretningsmodellen og tilbakeføre sykehusene til det offentlige/folkevalgte
  • Å gjenoppbygge lokalsykehusene
  • Å Redde Ullevål samt skrote Luftslottet/Gigantsykehuset på Gaustad
  • Å gjenopprette Aker som lokalsykehus for Groruddalen samt få fortgang i byggingen
  • Å opprette tillit og god dialog mellom ansatte og sykehusledelsen – Sikre god innflytelse fra betjeningen som daglig møter utfordringene og pasientene som vet hvor skoen trykker

SP – har programfestet tillitt mellom ledelsen og ansatte, bygge ut lokalsykehusene, gjenopprette Aker som lokalsykehus, skrinlegge Gaustadprosjektet, Redd Ullevål, avvikle stykkprisfinansieringen , men sier ingenting om avvikling av helseforetakene.

SV – vil redde Ullevål, gjenopprette Aker som lokalsykehus og å bruke sin forhandlingsposisjon og reguleringsmyndighet til å få fortgang i byggingen. Men skriver ingenting om avvikling av helseforetakene og tillit mellom ansatte og ledelse.

FRP – Fremskrittspartiet har i sitt program Redd Ullevål , gjenopprett Aker og skrinlegg Gaustad. Skriver ingenting om nedlegging av helseforetakene og utvikling av dialog mellom ansatte og ledelsen.

KRF – Kristelig folkeparti har programfestet at Ullevål skal reddes og at Gaustad skrinlegges. Skriver ingenting om avvikling av helseforetakene ei heller om tillitt mellom ansatte og ledere.

Mdg – Miljøpartiet de grønne skriver veldig likt KRF. I likhet med de fleste partiene har de ikke tatt stilling til forholdet mellom ansatte og ledelse og heller ikke om de vil kaste helseforetakene.

Venstre – Gjenåpning av Aker som lokalsykehus først, vurdering av et nytt sykehus i Oslo sør. En slik plan må foreligge før man går videre med nedlegging av Ullevål og utvidelse av Gaustad. Ingenting om kommunikasjon mellom ansatte og ledelse og avvikling av helseforetakene.

AP – Arbeiderpartiet- Nye lokalfunksjoner må bygges opp enten på Ullevål eller Gaustad og beslutningen om dette må baseres på en grundig og tilstrekkelig utredning. Aker sykehus må realiseres raskt. Ingenting om avvikling av helseforetak, ansattes rett til å bli hørt før viktige beslutninger fattes. De stoler på helseforetaket Sør-øst som har vedtatt nedleggelse av Ullevål på styremøtet 20. juni 2019.

Høyre – Bygge ut Aker som lokalsykehus for Groruddalen og utbyggingen starter i første fase. Nybygging på Ullevål-tomta analyseres grundig sammen med nybygging på Gaustad som grunnlag for endelig beslutning. Er glad for at Helse-Sør-øst foretar videre grundige vurderinger av utbyggingsalternativene. Vedtaket til helseforetaket er nedleggelse av Ullevål.

Konklusjon 

Alle partiene har programfestet Aker som lokalsykehus. To partier Høyre og AP har overlatt avgjørelsen til Sør-øst som har vedtatt nedleggelse av Ullevål og bygging på Gaustad. To partier – Helsepartiet og Rødt har vedtatt en strategi som vil føre til et godt Sykehus-Norge.

Gunn Pound

Gå til innlegget

Jeg tror på ekte og direkte demokrati gjennom folkeavstemninger. Norge kan lære mye av Sveits som har mange folkeavstemninger og folkeavstemningene er bindende for Storting og kommunestyrer

Jeg tror på ekte og direkte demokrati som de har i noen land, deriblant Sveits. I Sveits som er langt foran Norge når det gjelder demokrati, holdes det mange folkeavstemninger. Avstemningene er bindene (kan ikke omgjøres av Storting og eller kommunestyret) og derfor får folk stor innflytelse på enkeltsaker. Hadde Ullevål og alle de andre sykehusene ligget i Sveis, hadde de alle vunnet sine kamper mot nedleggelse. Og hadde det vært folkeavstemning i dag, ville alle med stemmerett bosatt i Oslo og Akershus og kanskje noen flere fylker på Østlandet møtt til folkeavstemning og resultatet ville blitt Ullevål består.

Når det gjelder helseforetakene, bør det avholdes folkeavstemning over hele Norge og jeg er overbevist om at alle rundt i Bygde-Norge som har mistet sine lokalsykehus ville stemt for å kaste foretakene i godt selskap med folk i store og små byer. Deres overgrep har altfor mange kjent på kroppen.

Som nevnt over, har ikke Norge så godt utviklet demokrati som i Sveits. For i Norge kan Stortinget beslutte å vrake folkeavstemningen da det her sees på som en rådgivende funksjon og ikke et endelig vedtak. Og det er vanskeligere å få satt dette i gang også.  Mange av oss husker vel folkeavstemningene mot EU i 1972 og 1994. Begge gangene ble utfallet nei, og da valgte Stortinget å lytte til folket. Fra 1905 Unionsoppløsningen har Norge hatt seks folkeavstemninger og heldigvis har de alle gangene respektert utfallene.

Jeg er overbevist om at hvis Norge følger den sveitsiske modellen for folkeavstemninger, vil mange flere engasjere seg og våkne opp fra sin likegyldighetsdvale før det blir for sent. Og det blir også mindre politikerforakt.

Jeg vurderer å starte et opprop – Kast Helseforetakene. Jeg tror at en underskriftskampanje kan bidra til å bevisstgjøre og engasjerer flere.  

Gå til innlegget

I årevis har toppledere som sparkes fra stillingene sine fått fallskjermer. Hvorfor har ingen gjort opprør mot dette ?

Enda en fallskjerm har landet på norsk jord. For noen dager siden ble det kjent at den avgåtte direktøren ved Oslo Universitetssykehus får en sluttpakke på 2 millioner i et år uten arbeidsplikt. Men han er bare en av mange

Helseforetakene i Norge har utbetalt ca. 40 millioner i etterlønn og sluttvederlag siden foretakene ble opprettet i 2001. Dette har pågått i 18 år uten at noen har gjort opprør. Alle fallskjermene i offentlig regi er finansiert av dine og mine skattepenger. Hvor mange pasienter kunne vært hjulpet for disse pengene? Og hvor mange nye studieplasser for sykepleiere? Norge mangler 5900 sykepleiere og spesialsykepleiere.

Majoriteten av det norske folk er opprørte og rasende over dette. Men ingen eller svært få gjør noe. Jamring og sutring hjelper svært lite. Handling må til. Og da spør jeg hvorfor har ikke fagforeningene (LO, UNIO og YS) og de store pasientorganisasjonene pluss helseorganisasjonene gjort noe her? Vi nordmenn er for snille og naive og tror at alt ordner seg til slutt.

Diktatur som styringsform 

Alle fire helseforetakene i Norge har styre. I følge Helseforetakslovene prg. 21 og 22 skal styrene bestå av eieroppnevnte styremedlemmer og ansatteutvalgte styremedlemmer. Inntil en tredjedel av styremedlemmene oppnevnes av de ansatte. Dette betyr at 7 i styret representerer eiersiden og 3 representerer ansattesiden. Hvor er demokratiet ? De ansatte har ingen nytte av å være i et styre når de er i mindretall , blir nedstemt og aldri når frem med sine interesser.

Styregodtgjørelse for styremedlemmer i Helse Sør-øst 

Styreleder : 374 000 pr. år

Nestleder : 254 900 pr. år

Styremedlemmene (eiersiden) : 141 000

Styremedlemmene for de ansatte får en godtgjørelse på 5 300 pr. møte. Foretaket/foretakene har ca. 9 møter pr. år. Demokratiet og likestillingen mellom ansatt og eier er totalt fraværende.

Jeg spør igjen. Hvor er fagforeningene med helse- og pasientorganisasjonene ? Det er på tide at disse kommer på banen.

Korrupsjon ved ansettelser

Majoriteten av ansettelsene i arbeidslivet skjer via bekjentskaper (kamraderi) og spesielt i toppsjiktet med konsekvenser dette har fått for så mange. Dette kaller jeg med mange for nettverkskorrupsjon. Spesielt i sykehussektoren de siste tjue årene har vi fått merke dette. Gutteklubben Grei med Jenteklubben Snill har rekruttert venner og familie til stillinger de ikke var kvalifiserte for. Når jeg skriver kvalifisert så mener jeg både faglig kunnskap og menneskelige egenskaper.

Som eksempler kan nevnes nedlegging av Aker, overføring av Groruddalens befolkning til Ahus, prosjektet Kalnes i Østfold, nedlegging av mange lokalsykehus rundt om i Norge, nedlegging av Ullevål og bygging av luftslott på Gaustad. Jeg er overbevist om at hadde alle toppstillingene blitt utlyst og søknadene blitt nøytralt behandlet, ville søkerne gjennomgått grundige intervjuer, tester m.m. og sykehusene hadde hatt bedre ledelse.

Norge har mange eksempler på nettverkskorrupsjon. I kampen videre for et bedre Sykehus-Norge er det svært viktig at vi alle er kjent med dette. Jo flere som engasjerer seg i kampen mot fallskjermer, korrupsjon og manglende demokrati i Helse-Norge jo lettere blir det å nå målet. For vi må aldri glemme at dette gjelder ditt og mitt liv.

Gunn Pound

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
28 dager siden / 8510 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
29 dager siden / 6425 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
23 dager siden / 3396 visninger
10 grunner for ikke å delta i Pride-parader
av
Øivind Benestad
rundt 1 måned siden / 2852 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
18 dager siden / 2691 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 2191 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
14 dager siden / 2016 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
12 dager siden / 1775 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
1 dag siden / 1741 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
16 dager siden / 1736 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere