Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Kamp mot Oslo kommunes usosiale boligpolitikk

Publisert 5 dager siden - 345 visninger

Fattige og vanskeligstilte i hovedstaden i et av verdens rikeste land subsidierer den kommunale adel

KAMP MOT OSLO KOMMUNES USOSIALE BOLIGPOLITIKK

Oslo kommune er Norges største bolig- og profitthai, og dette er en sannhet uten modifikasjoner.  Fattige og vanskeligstilte i hovestaden i et av verdens rikeste land subsidierer den kommunale adel. Et rødgrønt byråd fører høyrepolitikk så det suser. 

Og det var i disse dager at brevene gikk ut fra boligkontorene i bydelene til psykisk utviklingshemmede. Husleiene skal reguleres til «gjengs leie». For en del er det snakk om husleieøkning på 100%. Dette og mere leser jeg i dag i Dagsavisen. 

Sitat : Leif Kjetil Ramsvik i Dagsavisen 12.11.18 . Brevene har i det siste dumpet ned i postkassene. De kommer fra boligkontoret i bydelen. Husleien skal reguleres til “gjengs” leie står det. Men de som bor der er verken “gjengs”, eller har “gjengs” økonomi. For noen av mine beboere er økningen i husleie opp mot 100%. I kroner og øre er det snakk om en økning på nesten 6000 kroner i måneden. Dette er nok til å vippe en helt vanlig økonomi av pinnen. De fleste av beboerne er uføretrygdede, og de som er så heldige å ha en jobb å gå til får en symbolsk lønn i tillegg

Nå skriver jeg på vegne av alle de 25 000 mennesker som bor i kommunale boliger.

Da Arbeiderpartiet (AP), SV og Miljøpartiet de grønne (MDG) fikk byrådsmakten i 2015 var det mange som hadde store forhåpninger til at det skulle skje en endring i boligpolitikken. Vi håpet at kommunen ville gjeninnføre subsidiene slik at vanskeligstilte i kommunale boliger kunne bo rimelig og i boliger med god standard.

Stadig leser vi om den kommunale boligmassen som forfaller. Samtidig tar kommunen ut flere hundre millioner i utbytte fra sitt eget boligselskap Boligbygg Oslo KF. Utbyttet finansieres av byens fattigste og mest vanskeligstilte (rusmisbrukere, kronisk syke og handicappede) gjennom husleier og bostøtte.

Dette vet Det rødgrønne byrådet kynisk å utnytte, for de vet så altfor godt at de ikke møter motstand fra grupper som ikke har ressurser og krefter til å protestere. Byrådet har videreført høyrepolitikken fra det forrige borgerlige byrådet da de overtok makten i 2015.Vi er mange som er både sinte og skuffet.

Jeg er kjent med at Boligbygg eier 11 000 boliger som leies ut til mer enn 25 000 mennesker og at bydelene tildeler kommunale boliger til folk som er i en vanskelig livssituasjon.

I 2004 fjernet FRP/Høyre-byrådet all subsidiering av husleien i kommunale boliger. Gjengsleie (noe under markedspris) ble innført. Dette må vanskeligstilte på minstetrygd betale. I perioden 2004 til 2011 tok Oslo kommune ut over 1,1 milliarder i utbytte fra det kommunale foretaket finansiert av byens fattige. Det mest skremmende er at partier som MDG, AP og SV har videreført denne politikken. En kynisk politikk som bidrar til enda større klasseskiller.

Ikke nok med det. Mange av toppene i kommunen har en årslønn på drøyt en million. Et paradoks er det at AP og SV i opposisjon var svært opptatt av sosial utjevning  og en mer rettferdig fordeling av godene. Spesielt SV hadde som hovedparole Del godene og nei til sosiale ulikheter.

Hvorfor har ikke SV trukket seg fra Byrådsamarbeidet med MDG og AP? SV er jo et sosialistisk parti som har programfestet Fordeling – Det er tid for solidaritet – ikke ulikhet. Er det slik at SV er mer opptatt av makt enn sitt partiprogram ? Og er SV blitt et haleheng til AP?

VI MÅ KREVE :

 1. De kommunale subsidiene i kommunale boliger gjeninnføres. 

2. Total utbytteforbud . 

3. Boforbud i helsefarlige leiligheter ? 

Mitt forslag er : ALLE i kommunale boliger går til husleieboikott. De betaler ikke husleieøkningene. Lag blest og bråk.  Gå med fakler foran Rådhuset og slå opp telt om nødvendig. Få med Leieboerforeningen, alle organisasjonene som funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, LO og YS m.fl.

Med vennlig hilsen

Gunn Pound

Gå til innlegget

Bymisjonen - Hvor er hjertevarmen og nestekjærligheten ?

Publisert 8 dager siden - 124 visninger

Etter en vellykket TV-aksjon fikk Kirkens Bymisjon inn 239 millioner som var øremerket et inkluderende og varmt samfunn - Nå vil de avslutte et vellykket bo/jobbprosjekt for tidligere rusmisbrukere

Åpent brev

Til

Kirkens Bymisjon

I Oslo

BYMISJONEN –  HVOR ER HJERTEVARMEN OG NESTEKJÆRLIGHETEN ?  

Med skuffelse og sjokk leser jeg i Dagbladet noe jeg helst ønsker ikke skal være sant. Dere skal avslutte et treårig jobb/bolig prosjekt for 13 tidligere rusmisbrukere – et prosjekt som har betydd så mye og som har holdt 13 mennesker unna rusen. Dette skriver jeg på vegne av veldig mange som i disse tider er sinte og opprørte. 

Etter en vellykket TV-aksjon fikk dere inn 239 millioner til hele Norges store glede. Drøyt to uker senere beslutter dere at ovennevnte prosjekt skal legges ned. Stikk i strid med både Bymisjonens og TV-aksjonens målsetning som er et varmt og inkluderende samfunn. Dette er uforståelig.

Ut ifra årsmeldingen til Oslo Bymisjon for 2017 kan jeg ikke se at 2017 var året det gikk så bratt for Bymisjonen. Tvert imot var det året det gikk så glatt. Uti fra regnskapet ser jeg at dere fikk et overskudd på 61, 7 millioner. Offentlige tilskudd (i hovedsak oppdragsfinansiert) 894,7 millioner pluss økonomiske gaver for 72, 3 millioner (salgs- og leieinntekter, innsamlede midler, sponsorinntekter, legater etc.). Videre ser jeg at 25,7 millioner går til administrasjon.

Da kan det vel ikke være økonomiske årsaker til avslutning av jobb/bolig-prosjektet ?

Forskning viser gang på hvor viktig det er med et arbeid å gå til for og holde seg unna rusen. Mer er ikke å si i denne omgang som jeg håper blir den siste.

Min bønn til dere er å revurdere beslutningen om nedleggelsen av prosjektet som betyr så mye for 13 mennesker. Og jeg ber dere om å tenke på hva konsekvensene kan bli hvis disse blir kastet ut i ledighet som oftest er roten til alt vondt.

DET ER INGEN SKAM Å SNU!

Imøteser deres svar !

Med vennlig hilsen

Gunn Pound


Gå til innlegget

Kommunaladelen sparker de som ligger nede

Publisert 9 dager siden - 144 visninger

Er det slik at det rødgrønne byrådet bruker våre skattepenger til å subsidiere den kommunale lønnsadelen og samtidig kutter i tilbud til vanskeligstilte ?

ÅPENT BREV TIL

Finanskomiteen

Byråd for helse og eldre

SV `s gruppeleder

DEN KOMMUNALE ADEL SPARKER DE SOM LIGGER NEDE 

Er det slik at det rødgrønne byråd bruker våre skattepenger til å subsidiere den kommunale lønnsadel og samtidig kutter i tilbudene til byens vanskeligstilte ? Med stor skuffelse leser jeg i Nettavisen Vårt Oslo at Byrådet i sitt budsjettforslag vil kutte i Frelsesarmeens lavterskeltilbud Treningstiltaket Jobben til rusmisbrukere med 5,5 millioner. 

Treningstiltaket Jobben sysselsetter hver eneste dag mellom 40 og 50 rusmisbruker i Oslo. Det er et lavterskel- og arbeidstilbud, der deltakerne blant annet plukker søppel, rydder Oslos strender og badeplasser, har skjærgårdspatrulje der Oslofjorden ryddes for plast og avfall. I tillegg driver Jobben med gjenbruk, trefelling og annet forefallende arbeid. Men med et kutt på fem millioner kroner i kommunal støtte, frykter Frelsesarmeen for tilbudets fremtid.

Dere vil også kutte i lavterskeltilbudet Fyrlyset i Urtegata som har hjulpet folk i over 130 år. Et tilbud som tilbyr ernæringsrik mat, nødvendig helsehjelp og bistand fra sosionomer.

Samtidig leser om den kommunale lønnsadelen. 22 toppledere i Oslo kommune hadde i flg. Skattelistene mer enn en million i årslønn. Vår ordfører Marianne Borgen (SV) årsinntekt 1 227 611 og Byrådsleder Raymond (AP) 1 130 104. Begge, spesielt ordføreren tilhører partier som står på de vanskeligstiltes side.

Da dere i Arbeiderpartiet (AP), SV og Miljøpartiet de grønne (MDG) fikk byrådsmakten i 2015 var vi mange som hadde store forhåpninger til en utjevningspolitikk som langt på vei ville forbedre de svakes livskvalitet og levekår. Vi hadde også forventninger til at dere ville styrke tilbudene til rusmisbrukere, bostedsløse, fattige og andre vanskeligstilte. Videre trodde vi også at dere ville gjeninnføre de kommunale subsidiene i de kommunale boligene slik at vanskeligstilte kunne bo rimelig og i boliger med god standard. Til manges store skuffelse har dette ikke skjedd. Det som har skjedd er at dere på flere områder har videreført høyrepolitikken fra det forrige borgerlige byrådet.

I gamle dager stod AP på de svakes side. I dag er AP et lyseblått parti som på mange samfunnsområder fører høyrepolitikk. AP i opposisjon og i godt selskap med SV var svært flinke til å kritisere det forrige høyrebyrådet for deres usosial politikk som forsterket klasseskillene og forskjellene mellom øst og vest.

Hvorfor har ikke SV slått i bordet og truet med å trekke seg fra byrådssamarbeidet ? SV er jo et sosialistisk parti som skal være de svakes talerør. Er det slik at SV er mer opptatt av makt enn partiets ideologi ? Og er SV blitt et haleheng til AP?

Er dere villige til å kutte i kommunale topplønninger ? Og er dere villige til å styrke tilbudene til rusmisbrukere, bostedsløse, fattige og andre vanskeligstilte ? Om ti måneder er det valg.

Avslutningsvis gir jeg stor honnør til Rødt som er partiet som har protestert mot deres usosiale politikk.

Gunn Pound

Gå til innlegget

Velstands-Norge - Ikke råd til MS-medisin

Publisert 26 dager siden - 112 visninger

Velstands-Norge mangler ikke penger til MS-medisin. Det Norge mangler er politisk evne og vilje til å fordeling av landets rikdom på fellesskapet.

VELSTANDSNORGE – IKKE RÅD TIL MS-MEDISIN – OPPRØR MÅ TIL 

Velstands-Norge mangler ikke penger til MS-medisin. Det Norge mangler er politisk evne og vilje til fordeling av landets rikdom på fellesskapet. 

Jeg blir sint og opprørt når jeg leser i VG at Norge ikke har råd til MS-medisinen Okrelizumab (Ocrevus). Nylig sa Beslutningsforumet (bestående av 4 helsedirektører for helseforetakene) nei til å innføre medisinen som forlenger livet til og forbedrer livskvaliteten til mange MS-pasienter. 

Begrunnelsen er at medisinen er for dyr da den koster 200 millioner kroner. Samtidig leser jeg at MS-pasienter har måttet punge ut med flere hundre tusen for behandling i utlandet.  Undersøkelser viser at det dreier seg om 152, deriblant en kvinne i 40-årene som måtte ut med 700 000 for stamcellebehandling i Mexico i 2016.  Rapport fra MS-forbundet viser at mange norske MS-pasienter er fornøyde med behandlingen. Men hva skjer med dem som ikke har råd til behandling i utlandet ? Om dem hører vi ingenting.

På Finn leser jeg «Boliger til salgs»: Holmenkollen – herskapelig villa med flott utsikt mot fjord og by – 50 millioner. Vinderen – herskapelig og representativ villaeiendom – 50 millioner.

Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet.  Hvert år forsvinner milliarder i skatteparadiser, svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Sverige er et land Norge kan sammenligne seg med. Undersøkelser fra Sverige viser at Norge årlig taper 150 milliarder i skatteinntekter. Store selskaper flytter overskuddet sitt til skatteparadiser og da slipper de å betale skatt.

Legemiddelindustrien (LMI) profiterer grovt på nyvinningene i medisinen. LMI er en bransjeforening for store multinasjonale selskaper og små grûnderselskaper som operer på legemiddelområdet. LMI har i Norge en årlig omsetning på 18 milliarder. Som kjent driver ikke denne industrien veldedighet, men drives utfra rene profitthensyn.  At folk dør for tidlig da de ikke har råd til behandling, ser ikke ut til å bekymre dem. Når dette er sagt. Må de politiske partiene på Stortinget ta ansvaret for skjevfordelingen i samfunnet .

Den beste medisin mot klasseskillet i helsevesenet er : å styrke offentlig sektor gjennom økt skattekontroll, fjerne smutthull i skatteloven, gjeninnføre arveavgift for de som arver mer enn 5 millioner, kamp mot skatteparadiser,  private profittinteresser og økt beskatning av de rikeste. Nasjonalisering av legemiddelindustrien som betyr at LMI eies av det offentlige, for da blir det ingen som profiterer på liv og død.

Er det en god idè å samles til opprør og demonstrasjonstog ?

Gunn Pound

Gå til innlegget

KRF - Hvor er nestekjærligheten ?

Publisert rundt 1 måned siden - 1415 visninger

Jesus levde i praksis som en sosialist. Han ville stått på de vanskeligstiltes side og ikke på høyresiden som støtter de rike.

KRF – HVOR ER NESTEKJÆRLIGHETEN ? 

Hadde Jesus vært her blant oss ville han gitt Hareide og Bondevik en stor klapp på skulderen da begge ønsker å dreie partiet mot venstre. For venstresiden er mer på parti med de vanskeligstilte. Slik jeg kjenner Jesus ville han blitt så glad for Jesus ønsker at vil skal ta vare på mennesker med ekstra utfordringer, vise nestekjærlighet og elske våre neste som oss selv. 

Fra søndagskolen i pinsekirken husker jeg så godt lignelsen om den barmhjertige samaraitan der Jesus forteller om en mann som blir overfalt av røvere mellom Jerusalem og Jeriko og etterlatt i halvdød tilstand. En forbipasserende prest oppdager mannen, men viker til side og går videre. Det samme gjør en levitt. Men en samaritaner fikk se han og tok han med til et herberge, ga han pleie og betalte oppholdet for han.

Dette er nestekjærlighet. Hvor blir det av samaritanene i KRF ? Nå tenker jeg på dem i KRF som ønsker å dreie partiet mot høyre og som ønsker å samarbeide med FRP/Høyre. Partier som svikter vanskeligstilte, syke og fattige ved å kutte i velferdsordninger som kutt i bostøtte, fri rettshjelp, uføretrygd, uføres barnetillegg, kjøpekraft til alderspensjonister, kutt i feriepenger til arbeidsledige m.m. KRF har også støttet høyres skattelettepolitikk og dermed bidratt til at forskjellene mellom fattige og rike øker.

I 2004 stemte KRF i Oslo bystyret sammen med partiene på høyresiden for at de kommunale subsidiene i kommunale boliger skulle fjernes og gjengs leie (litt under markedspris)  innføres. Husleiene økte med rundt 100% flere steder som kastet flere tusen ut i fattigdom. Fullt vitende om konsekvensene for byens vanskeligstilte. Dette får Jesus til å gråte. 

KRF er et borgerlig parti på høyresiden som i regjering og i kommunestyrer har valgt å samarbeide med FRP, Høyre og Venstre. På den måten forteller de at de støtter de rike og undertrykker vanskeligstilte. Med min tro og overbevisning har jeg aldri greid å forstå hvorfor KRF er et parti på borgerlig side. For meg og mange andre står KRF som et Fariseerparti.

KRF `s hovedparole er menneskeverd og nestekjærlighet. Men hvor er nestekjærligheten når partiet gang på gang kutter i velferdsordninger ?

Herren sier «Det du gjør mot andre det gjør du mot meg. «

Under trontaledebatten 4. oktober foreslo SV at Stortinget skal be Regjeringen undersøke konsekvensene for de som ble rammet av regjeringens kutt. Det vi snakker om er kutt i 15 ulike velferdsordninger. KRF stemte til manges skuffelse MOT dette. Dette får Jesus til å gråte. Er dette et tegn på selvrettferdiggjørelse og et tegn på dårlig samvittighet ?

I alle år har jeg grublet og grublet på HVORFOR KRF er et borgerlig parti på høyresiden. Og hvorfor ikke et sosialistisk parti på venstresiden. Jeg er overbevist om at hvis Jesus fysisk var blant oss ville han vært med i Rødt eller SV. Nå tenker jeg på hans livssti der han gikk blant kriminelle, prostituerte og alle som var plassert nederst på samfunnets rangstige.

Nå håper jeg med mange andre at flere i KRF tar til fornuft og sammen med Hareide dreier partiet mot venstre. Da blir også Jesus glad. Det er jeg overbevist om.

Gunn Pound

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Roger Christensen kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 5 timer siden / 7245 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 6 timer siden / 1507 visninger
Ben Økland kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 6 timer siden / 7245 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Kaster du avfall i toalettet?
rundt 7 timer siden / 55 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 7 timer siden / 7245 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 8 timer siden / 1507 visninger
Monica Karlsen kommenterte på
Kollektiv oppreisning
rundt 8 timer siden / 91 visninger
Les flere