Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Norges største bolighai

Publisert 13 dager siden - 226 visninger

Norges største bolighai er Oslo kommune som styres av bryådet med partiene MDG (de grønne)AP og SV som viderefører høyrpolitikken

NORGES STØRSTE BOLIGHAI

Norges største bolighai er Oslo kommune som i dag styres av byrådet (byregjeringen) som består av MDG (Miljøpartiet de grønne), AP (Arbeiderpartiet) og SV (Sosialistisk Venstreparti)

I nettavisen Vårt Oslo leser jeg «Enslig mor med funksjonshemmet barn måtte rømme fra kommunal leilighet pga mugg og sopp i Iladalen». De kommunale leilighetene i Iladalen med mugg og sopp i vegger og gulv er helsefarlige. Den kommunale boligmassen forfaller. Samtidig tar kommunen ut flere hundre millioner i utbytte fra sitt eget boligselskap Boligbygg Oslo KF. Utbyttet finansieres av byens fattigste og mest vanskeligstilte (rusmisbrukere, kronisk syke og handicappede) gjennom husleier og bostøtte. Byrådet som består av MDG, AP og SV har videreført høyrepolitikken fra det forrige borgerlige byrådet da de overtok makten i 2015.

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslo `s kommunale boliger. Foretaket eier 11 000 boliger som leies ut til mer enn 25 000 mennesker. Bydelene tildeler kommunale boliger til folk som er i en vanskelig livssituasjon. Beboerne betaler gjengs leie pr. måned kr. 7900 for et rom (35 m2) og 11 000 for to roms (55 m2).

I 2004 fjernet FRP/Høyre-byrådet all subsidiering av husleien i kommunale boliger. Gjengsleie (noe under markedspris) ble innført.  Dette må vanskeligstilte på minstetrygd betale, og dette er grov utnytting av folk som har falt utenfor samfunnet. I perioden 2004 til 2011 tok Oslo kommune ut over 1,1 milliarder i utbytte fra det kommunale foretaket finansiert av byens fattige. Dette er høyrepolitikk på det groveste og det mest skremmende er at partier som MDG, AP og SV har videreført denne politikken.

I gamle dager stod AP på de svakes side. I dag er AP et lyseblått parti som på mange samfunnsområder fører høyrepolitikk. AP i opposisjon var svært flinke til å kritisere det forrige høyrebyrådet for usosial boligpolitikk. Enda mer skremmende er det at SV sover i timen. Hvorfor har ikke SV slått i bordet og truet med å trekke seg fra byrådssamarbeidet ? SV er jo et sosialistisk parti som burde vært på de vanskeligstiltes side. Er det slik at SV er mer opptatt av makt enn partiets ideologi ? Og er SV blitt et haleheng til AP?

Oslo trenger mange flere kommunale boliger, men til hvilken pris ? Og hva er hensikten med å tilby folk med ekstra utfordringer og lave inntekter kommunale boliger når disse må punge ut til litt under markedspris og må bo i helsefarlige leiligheter ? Hvorfor kan man ikke de rødgrønne gjeninnføre de kommunale subsidiene fra tiden før 2004 ? Og hvorfor kan ikke de rødgrønne innføre utbytteforbud ? Og hvorfor kan ikke de rødgrønne innføre bo-forbud i helsefarlige leiligheter ?

Unge førstegangskjøpere uten egenkapital og/eller rike foreldre risikerer å forbli på det evige leiemarkedet. Med dagens innskrenkninger i lånemuligheter og høye boligpriser i forhold til folks økonomi må mange gi opp sin drøm om egen bolig. Hvorfor har ikke de rødgrønne gjort noe med dette ?

Det er et parti som har skjønt problemet og det er partiet Rødt. Partiet står veldig på for å endre denne kursen, og derfor håper jeg at partiet får mange stemmer til kommunevalget høsten 2019.

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Farvel 2017

Publisert 20 dager siden - 93 visninger

2017 oss forlater - til historien går

FARVEL 2017

Takker deg kjære eldgamle år

For alt du ga av vondt og godt

Oss forlater – til historien du går

I årets pakke var

Reiser – gleder – sykdom og død

Et endeløst hav av vakre ord

Fra facebookvenner - venner og slekt

fra vest til øst fra syd til nord

Ord lever videre – den vakreste blomst

Nå traver jeg videre med min stav

I årets pakke var

FM-nettet i Norge slukket

Likekjønnet par i kirken kan vigsles

Stortingsvalget – Blåveispikene atter får sitte

Northug ble vraket – hjertene bristet

Dette så mange foraktet

Misunnelse i Skiforbundets rekker ?

Trump på verdens arena skred

Solformørkelsen i Statene – total den ble

Lengsler og savn oss følger i det nye år

Et nytt år med nye håp

Takker alle for det gamle

Hilsen

Gunn Pound

 

 

 

 

Gå til innlegget

Rettferdighet skaper snillere mennesker

Publisert rundt 2 måneder siden - 250 visninger

Trenger vi en rettferdighetsdebatt ? Er det slik at urettferdighet skaper slemme mennesker ?

RETTFERDIGHET SKAPER SNILLERE MENNESKER

Trenger vi en rettferdighetsdebatt ? Er noen født med rettferdighetssans eller er det noe vi må lære ? Kan alle utvikle rettferdighetssans ?

Nå går vi inn i julemåneden. Måneden da vi alle vil være snille og rause mot hverandre, fattige og ensomme. Hva med de andre elleve månedene i året ?

Livet er ikke rettferdig sier vi ofte og godtar dette uten nærmere refleksjoner. Hvorfor ser vi så lett på dette da mye av årsaken til kriger, vold, mobbing og ondskap ligger i dette

Alle har vi fra tid til annen opplevd å føle oss urettferdig behandlet. Og da blir vi såret, skuffet og sint. Men hva med dem som lever med kronisk urettferdighetsfølelse ? Mennesker som aldri blir sett, mennesker som ikke får vist hvem de er, mennesker som aldri får brukt sine talenter, mennesker som daglig blir utsatt for vold, trakassering, overgrep, mangel på kjærlighet m.m. Det gjør noe med dem.

Har du det godt med deg selv, har du det også godt med andre.

Urettferdighet skaper aggresjon, misunnelse og ondskap - noe utallige eksempler har vist. Svært ofte rammer denne ondskapen uskyldige mennesker. Aggresjonen rettes mot uskyldige lavstatusgrupper mens høystatusgruppene som sitter på makten og rikdommen og som er ansvarlig for de store forskjellene gjerne går fri.

 Alle mennesker har et grunnleggende behov for å bli hørt og sett. Organisasjonslivet i Norge er basert på frivillighet der majoriteten jobber frivillig og noen få er lønnet. Mange organisasjoner i dag sliter med rekruttering av frivillige. Når de høytlønnede toppene slutter i organisasjonen eller runder år, er det store gaveoverrekkelser, middager med festtaler og store intervjuoppslag i mediene. De frivillige på grasrota som utgjør organisasjonens grunnmur får i beste fall en blomsterkvast. Dette gjelder på de fleste samfunnsarenaene, som bl.a. i arbeidslivet.

 Har du et navn kommer du langt og det er sant. Og har du de rette forbindelsene slipper du frem. Kjendisene og familiene til kjendisene slipper mye lettere til de beste jobbene og langt oftere til i riksmediene enn ”Olsen på hjørnet”. «Olsen på hjørnet» kan være tjue ganger dyktigere enn flere høystatusfolk, men slipper ikke frem.

Urettferdigheten har mange ansikter. Eksempel fra siste verdenskrig. Da Adolf Hitler som liten og fattig gutt gikk på suppestasjonene i Østerrike og oppdaget jødenes velstand. Da de første spirene til jødehatet hos den vesle gutten begynte å gro og fikk gode vekstvilkår. Et hat som spredte seg til store deler av det tyske folk i et Tyskland tynget av fattigdom og nød. Et hat som kostet millioner av uskyldige jøder, funksjonshemmede og andre etniske grupper livet.

Breivikhatet til muslimske grupper bunner i hatet som ble grunnlagt i barnet Anders Behring Breivik da han opplevde krenkende og fiendtlige handlinger fra etniske minoriteter.Og ikke minst viktig hans opplevelse av å ikke slippe til i demokratiske fora.  Konsekvensene ble 77 uskyldige menneskeliv som gikk tapt.

De som blir med i radikaliseringsgrupper, og de som begår krenkende handlinger mot Romfolket, andre minoritetsgrupper, funksjonshemmede og andre grupper som faller utenfor A-4modellen har selv opplevd å ikke bli sett, urettferdighet og fiendtlige handlinger.

Som talskvinne for mennesker med funksjonshindringer og andre utfordringer ser jeg ofte at disse blir oversett i det store mediebildet og i mange sammenhenger tiet i hjel i en så stor grad at man kan kalle dette skjult trakassering.

Hadde verden vært mer rettferdig ville folk vært snillere med hverandre. Jeg tror at vi gjennom en real rettferdighetsdebatt, gjennom en endring i samfunnspolitikken som fører til mindre forskjeller og gjennom økt bevisstgjøring sammen kan bidra til en snillere verden ? Blir du med ?

 Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Begravelser til trøst eller påkjenning ?

Publisert rundt 2 måneder siden - 236 visninger

Er det mulig å si farvel til en person som ikke er der ? Hvorfor er det gratis å bli født og dyrt å dø ?

BEGRAVELSER TIL TRØST ELLER PÅKJENNING ?

Hvordan er det mulig å si farvel til en person som ikke er her ? Begravelsessermoniene ble vel opprettet for at man skulle ta et siste farvel med avdøde ?

I et selskap forteller en festdeltaker at hun nylig mistet sin mor og begravelser blir kveldens sentrale tema. En annen festdeltaker forteller at da hun mistet mor og far opplevde hun begravelsene som trøst.

Begravelse skal være en avskjedsseremoni og ble bl.a. opprettet for å gi trøst og omsorg til de etterlatte (slekt og venner). Jeg spør hvordan det er mulig å ta avskjed med en person som ikke er lenger er blant oss ? For alle vet vi at sjelen til avdøde i dødsøyeblikket har forlatt legemet og reist til himmelen (åndeverden). Det vi tar farvel med i kapellet/kirken er et dødt og livløst legemet som en gang var sjelens hylster.

For meg og mange tusen andre er begravelser en sterk psykisk påkjenning. Å gå inn i kapellet – se de sortkledde fra begravelsesbyrået stå i døra og dele ut program (ofte med bilde av den døde), kista, lysene med blomster, gråtende mennesker, orgelmusikken og talen. En høytidelighet som kan bli i sterkeste laget for oss veldig følsomme. Mange må ta beroligende på forhånd. Jo nærmere man er den døde jo tyngre blir det.

Et alternativ er å la være og gå, men mange tør ikke i frykt for hva folk vil si og tenke. Etter min oppfatning er det viktigste å gi blomster mens man lever. Noe er galt. Er det mulig å finne alternative avskjedsformer som passer alle? For mange kan det være en god løsning å droppe avskjedsseremonien i kirken og heller møte til et uformelt minnesamvær i menighetshuset eller annet egnet lokale. Her kan alle som ønsker si noen ord om avdøde. Og her kan vi le sammen over morsomme minner og vi kan gråte sammen. Dette må aksepteres. Vi er forskjellige og vi reagerer forskjellig. Åpenhet om dette kan gjøre sorgfasen mye lettere og døden dvs. reisen fra jordelivet mindre tabubelagt.

Alle vet at begravelser er dyrt. HVORFOR ER DET GRATIS Å BLI FØDT OG DYRT Å DØ ?? De kommersielle begravelsesbyråene tjener grovt på folks bortgang. Den enes død den andres brød. Hvorfor kan ikke staten eller ideelle organisasjoner som gir oss gratis inngang til livet også gi oss gratis utgang fra livet ?

 

Avslutter med minneord til mor som nylig falt bort

Kjære mor

For 92 år siden

Reiste du til livet

Livet jeg kaller jordelivet

I dag du reiste fra dette livet

Nå møter du lyset på den andre siden

Og får hvile i fred med alle dine kjære

Som en gang reiste fra jordelivet

I rosenes favn dere sammen smiler

Uforgjengelig er sjelelivet

For det vi kaller død er kun en hvile

En dag vi møtes i gjensynets time

Da vil gleden skinne

Og kjærligheten vinne

Hvil i fred

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Hvorfor stemmer så mange blått? - Jeg stemmer Rødt

Publisert rundt 2 måneder siden - 2045 visninger

Vi må sammen skape et samfunn med samhold og solidaritet og vi må si adjø til ego-og grådighetskulturen

HVORFOR STEMMER SÅ MANGE BLÅTT?? – JEG STEMMER RØDT

Hvorfor stemmer så mange blått?  Når du har lest dette tror jeg du skjønner hvorfor jeg stemmer Rødt.

I Klassekampen leser jeg nylig at sykehusene over hele landet må kutte i stillinger og de ansatte må løpe fortere og fortere. En dag orker de ikke å løpe mer og Sykehus-Norge bryter sammen. De ansattes fagforeninger har slått alarm.

Samtidig leser jeg i VG om tall fra Finansdepartementet som viser hvordan fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital fører til flere tusen nullskatteytere. På sikt vil FRP/Høyre-regjeringen avskaffe hele formuesskatten. I 2011 var det registrert 32 milliardærer i det norske skattesystemet og i 2016 var det 58. I 2013 da de fikk regjeringsmakten fjernet de arveavgiften for bl. a å subsidiere milliardærarvingene og for å legge til rette for at millionærer kan avansere til milliardærer.

På sikt fører dette til at fellesskapskassa blir tom og da må du og jeg betale for sykehusopphold og andre offentlige tjenester som vi i dag tar som en selvfølge. Folk flest har ikke råd til dette og likevel stemmer folk flest FRP og Høyre som jobber for et klassedelt helsevesen. De rike kjøper seg friske og vanlige folk og fattigfolka må lege seg selv.

Kuttlisten de Blå-blå med god hjelp fra KRF og Venstre er så uendelig lang og jeg må begrense meg til å nevne noen

Kutt i barnetillegget til enslige uføre

Kutt i bostøtten – fra 1.1.2015 har 23 700 mistet bostøtten

Kutt i særfradraget på selvangivelsen – 49 871 uføre har mistet særfradraget

Kutt til gratis fysioterapi – kronisk syke og folk med varige funksjonsnedsettelser har mistet retten til gratis fysioterapi

Kutt i fri rettshjelp – I 2018-budsjettet har regjeringen foreslått 15 millioner i kutt til fri rettshjelp som for milliardærene kun er dråpe, og som svekker rettssikkerheten til økonomisk vanskeligstilte

Kutt til overgrepsmottakene med 75 millioner

Listen kan gjøres mye lenger. Kun 5 % er født i rikdom og ca. 10 % i fattigdom her i Norge. Vi andre i den store massen har det bra pr. i dag. Men fortsetter kuttene i samme stil vil også vi få merke den kalde høyrevinden.

Med den urettferdigheten og de store forskjellene blir det mye uro, kriminalitet og radikalisering . Jeg er overbevist om at verden blir roligere og snillere hvis vi kan utjevne forskjellene. At alle kan få like muligheter til et godt liv uavhengig av hvem du er født av, om du er født i en familie med rus og vold, om du er født med sykdom/lyte eller med større utfordringer.

Skal vi greie å skape et godt liv for ALLE må vi ha en offentlig pengesterk sektor. For å nå dette målet må vi skape et samfunn med samhold og solidaritet – et samfunn fellesskapskulturen råder. Og vi må si adjø til ego- og grådighetskulturen.

Rødt har skjønt dette, og derfor stemmer jeg Rødt.

Gunn Pound

 

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

KRF innenfor eller utenfor ?
av
Bjørn Aakre
43 minutter siden / 23 visninger
0 kommentarer
Fornuftig mobilbruk
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 24 visninger
0 kommentarer
Forglem meg ei
av
Håvard Nyhus
rundt 12 timer siden / 166 visninger
0 kommentarer
DET USIKRE VALGET
av
Ruth-Wenche Hebnes Vinje
rundt 14 timer siden / 110 visninger
0 kommentarer
#metoo og RID-modellen
av
Øyvind Holmstad
rundt 14 timer siden / 85 visninger
0 kommentarer
Moralisme er ikke løsningen
av
Christian Lomsdalen
rundt 23 timer siden / 403 visninger
6 kommentarer
På ramme alvor
av
Ingrid Nyhus
1 dag siden / 1551 visninger
3 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
6 minutter siden / 1530 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
8 minutter siden / 1530 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
21 minutter siden / 403 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
35 minutter siden / 71 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
38 minutter siden / 270 visninger
Erlend Torp kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 8 timer siden / 403 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Trollkvinnen i Endor og dagens spiritisme.
rundt 8 timer siden / 484 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 8 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 9 timer siden / 270 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 10 timer siden / 270 visninger
Christian Lomsdalen kommenterte på
Moralisme er ikke løsningen
rundt 10 timer siden / 403 visninger
Les flere