Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Pisken svinges i feil retning

Publisert rundt 14 timer siden - 44 visninger

Høyresiden svinger pisken mot syke og utbrente arbeidstakere

PISKEN SVINGES I FEIL RETNING

PISKEN RETTES MOT SYKE OG UTBRENTE ARBEIDSTAKERE

I disse dager er det kommet bud fra de borgerlige ungdomspartiene (FRP, KRF, Høyre og Venstre) at de vil rette pisken mot sykemeldte arbeidstakere som etter deres oppfatning truer velferdsstaten. Sykelønna skal reduseres til 80% og på sikt vil dette bli programfestet i moderpartiene.

Samtidig leser jeg at kutt i i sykehusbudsjettene skal spare millioner med det resultat at sykehusansatte må jobbe mer og mer. Mange rapporterer at de ikke får tid til å spise, gå på do og til å gjøre en skikkelig jobb for pasientene og er så slitne at de griner når de kommer hjem.  Veien er ikke lang til utbrenthet, psykiske og fysiske lidelser og sykefravær.

Denne rovdriften på arbeidstakere praktiseres i alle statsbedrifter. Dette som et resultat av regjeringens effektiviseringsreform som trådte i kraft i 2015. De borgerlige ungdomspartiene svinger pisken mot de som er blitt offer for regjeringens rovdriftspolitikk og ikke mot dem som utøver denne rovdriftspolitikken. Ofrene for denne politikken skal i tillegg straffes med kutt i sykelønn til 80% av ordinær lønn.

Høyresiden og spesielt høyresidens ungdomsorganisasjoner viser manglende kunnskaper om norsk arbeidsliv som stadig brutaliseres mer og mer. Ikke nok med at sykemeldingssystemet skal strammes inn. I 2015 fikk vi en endring i arbeidsmiljøloven som tillater midlertidige ansettelser som for våre arbeidstakere betyr mer utrygghet og uforutsigbarhet og som igjen bidrar til redusert helse. Arbeidslivet med stadig nye omorganiseringer og nedbemanninger har splittet opp gode og trygge arbeidsmiljøer og bidratt til frustrasjon og utrygghet blant mange arbeidstakere. Arbeidstakernes innflytelse og rettigheter på arbeidsplassen blir stadig mer og mer svekket.

Høyresiden svinger pisken mot folk som er blitt syke og utbrente

Tall fra Arbeidstilsynet sier at 35% av sykefraværet skyldes muskel- og skjelletlidelser og tall fra NAV viser at ca 20% av sykemeldingene er relatert til psykiske lidelser. Sistnevnte er en gruppe som stadig blir møtt med uvitenhet og fordommer.

21% av norske arbeidstakere blir sykemeldt grunnet dårlig arbeidsmiljø og ledelse. 20% av langtidssykemeldte opplyser at konflikt med kolleger, mobbing og omstilling er hovedårsaken til sykefraværet. Udugelige ledere som i få tilfeller sparkes blir belønnet med fete fallskjermer og nye jobber. Arbeidstakere som lider under dette betaler ofte prisen i form av langtidssykemeldinger, redusert fysisk og psykisk helse og varig utestengelse fra arbeidslivet.

Tiden er overmoden for å svinge pisken i riktig retning

Pisken må svinges mot helsefarlige sjefer som forsømmer arbeidsmiljøer som skaper sykdom

Pisken må rettes mot politikere som kutter i budsjettene

Pisken må rettes mot skattelettelser og skatteparadiser

Pisken må rettes mot utflagging, korrupsjon og arbeidslivs- og annen økonomisk kriminalitet

Husk ! Norge taper årlig 150 milliarder i skattepenger som tilhører fellesskapet

Gunn Pound

Haugenstua

 

Gå til innlegget

Forandring for forandringens skyld

Publisert 5 dager siden - 236 visninger

Når man blir så besatt av en forandring at forandring må skje for forandringens skyld - kan det kalles forandringspsykose (?)

FORANDRING FOR FORANDRINGENS SKYLD

FORANDRINGSPSYKOSE – VÅR NYTIDSSYKDOM ?

Hva vet vi om menneskene som stod bak nedleggelsen av Aker sykehus og mange lokalsykehus ute i distriktene ? Og hva vet vi om menneskene som står bak planene om nedleggelse av Ullevål og bygging av det nye Luftslottet på Gaustad. Og hva vet vi om deres menneskelige kvalifikasjoner og bakgrunn ? Hvorfor ble disse ansatt i lederstillinger og valgt inn i styret i Helse Sør-øst og OUS (Oslo Universitetssykehus)

 Ble det noen gang i ansettelsesprosessene stilt spørsmål om deres menneskelige kvalifikasjoner som evnen til å lytte, se andre, selvinnsikt som evnen til å se egne begrensninger, evnen til å innrømme feil og til å snu ved uheldige valg, samt deres psykiske helse.

Og hvorfor har ikke deres store tabber som nedlegging av Aker og andre lokalsykehus som bl.a. Ski, Lillestrøm og Stensby sykehus fått konsekvenser for deres stillinger og verv? Når man går til det skritt å legge ned flere sykehus som går med overskudd og hvor pasienter og ansatte trives så godt tillater jeg meg å spørre om de er blitt rammet av vår nytidssykdom Forandringspsykose som burde blitt en egen diagnose som kvalifiserer for sykemelding og omplasseringer.  En sykdom som ingen tør snakker om.

 Jeg spør fordi disse forandringene har fått og vil fremdeles få katastrofale følger for pasientene. Groruddalens befolkning som var så glad i Aker ble overført til et overfylt Ahus og de ansatte opplevde sine gode arbeidsmiljøer gå i oppløsning.

Når man blir så besatt av en forandring at forandring må skje for forandringens skyld bør man kunne kalle dette forandrings-psykose ? Og når man blir så besatt av å forandre at man ikke greier å lytte til verden utenfor spør jeg om dette er sykdomstegn ?

I de siste tjue årene har omorganiseringsbasillen spredt seg i ekspressfart langt inn i offentlig sektor (inkl. sykehusene)som en gang var trygge og forutsigbare arbeidsplasser. Den ene forandringen avløste den andre. Når en omorganisering var avsluttet, startet en ny omorganisering.

I mange offentlige etater er flere mindre etater slått sammen til en stor etat og dette skjer uten de ansattes medvirkning og innflytelse. Mange av endringene er så lite gjennomtenkte at mange har fått sin livskvalitet vesentlig forringet. Mange arbeidstakere opplever oppsigelser, innskrenkninger, frustrasjon og sorg samt at deres trygge arbeidsmiljø er gått i oppløsning. Et kjent eksempel er endringene i sykehussektoren i Oslo. I denne sammenheng er også en uskyldig tredjepart rammet, nemlig pasientene.

Styret i Helseforetaket Sør-Øst inkludert vår helseminister er og sykehusledelsen er så lammet i sin forandringspsykose at de stenger alle dørene til en stor og klok verden utenfor som gang på gang advarer mot fusjoner, nedleggelser og planer om Drømmeslott.

En stor honnør til de trofaste ildsjelene i Aker og Ullevåls venner og mange mange flere som dag etter dag og natt etter natt kjemper mot dette.

I arbeidslivet har man hjemmel for å sparke udugelige folk og dette gjelder folk i lave og høye stillinger. Mitt inntrykk er at folka på gulvet har et mye dårligere oppsigelsesvern enn folka på toppen. Sistnevnte faller gjerne ned i gullkantede fallskjermer.

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Norge på vei mot sengeløse sykehus ?

Publisert 17 dager siden - 113 visninger

Er penger blitt viktigere enn menneskers liv ? Norge har råd til forsvarlig helsehjelp til alle, men mangler politisk vilje

ER NORGE PÅ VEI MOT SENGELØSE SYKEHUS ?

Er vi på vei mot sengeløse sykehus ? Viser til NRK innslaget om Stavanger sykehus som får belønning for å sende pasientene fort hjem. Penger er blitt viktigere enn menneskers liv. Og dette kaller jeg høyrepolitikk på sitt verste.  Det som skjer er at rike vil betale for døgnopphold og de andre blir sendt hjem. Man trenger ikke å være professor for å skjønne at unødvendige dødsfall vil inntreffe oftere.

Norge MÅ få et regjeringsskifte i 2021 før unødvendige liv går tapt pga regjeringens sykehuspolitikk som drives etter forretningsprinsippet hvor penger og atter penger er viktigere enn menneskers liv. Nå må folk våkne og IKKE stemme på de blå partiene (FRP, Høyre med god støtte fra Venstre).

Mange vil spørre om Norge har penger til forsvarlig helsehjelp og sykehusinnleggelser etter behov ? Svaret er JA, for Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet. Hvert år forsvinner milliarder i skatteparadiser, skattelettelser, svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Sverige er et land Norge kan sammenligne seg med. Undersøkelser fra Sverige viser at Norge årlig taper 150 milliarder i skatteinntekter. Store selskaper flytter overskuddet sitt til skatteparadiser og da slipper de å betale skatt.

Da FRP og Høyre fikk regjeringsmakten i 2013 ble arveavgiften fjernet fra 1.1.2014 som betyr tapte inntekter til fellesskapskassa. En fattig fellesskapskasse betyr at færre syke kan få forsvarlig helsehjelp. Norges fellesskapskasse blir fattigere og fattigere for hver dag som går. Og Norge er nå et land med mye privat rikdom og offentlig fattigdom.

Veien å gå for og gi et godt og forsvarlig helsetilbud til alle er : å styrke offentlig sektor gjennom økt skattekontroll, fjerne smutthull i skatteloven, gjeninnføre arveavgift for de som arver mer enn 5 millioner, kamp mot skatteparadiser, private profittinteresser og økt beskatning av de rikeste. Et samfunn med en rik fellesskapskasse, 0 privat rikdom og 0 privat fattigdom.

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Meld deg inn i politikken - Du kan også bli politiker

Publisert 30 dager siden - 152 visninger

Folk med nedsatt funksjonsevne er sterkt underrepresentert i folkevalgte organer. Vi utgjør 17% av befolkningen.

MELD DEG INN I ET POLITISK PARTI – DU KAN OGSÅ BLI POLITIKER

Jeg har meldt meg inn i et parti som gang på gang har vist at de favner ALLE inkl. folk med funksjonshindringer.

Vi med nedsatt funksjonsevne må ut å bryte ned barrierer som stenger så mange ute. Det hjelper så lite å klage over hvor håpløse og dumme politikerne er. Da bør vi heller bruke energien til å påvirke politikerne til å velge riktig kurs som fører til et varmt og inkluderende samfunn for alle.

Både du og jeg kan påvirke partiene til å jobbe for et samfunn som inkluderer mennesker med ulike funksjonshindringer.

Det er alltid lettere å stå innenfor enn utenfor. Min oppfordring til alle funksjonshemmede, deres pårørende og alle andre : MELD DEG INN I ET PARTI som står på din side. Om et år er det kommunevalg i Norge, og i disse dager starter nominasjonsprosessene og innspill/forslag til partiprogrammene som skal uttrykke partienes løfter for de neste fire årene.

Mennesker med nedsatt funksjonsevne har i alle år stått på siden av samfunnet og ikke blitt inkludert som en del av mangfoldet. Iflg. Statistisk sentralbyrå har Norge 605 000 mennesker i aldersgruppen 16 -65 år med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til dette må vi legge til funksjonshemmede i aldersgruppen 67+ og 0-16 år. I Oslo utgjør er vi i dag 107 100 mennesker med funksjonshindringer.

Tross dette er funksjonshemmede blitt utestengt fra nominasjoner og det politiske liv. Mange av disse vil så gjerne delta, men møter for mange barrierer som tilrettelegging, negative holdninger og fordommer m.m.  Våre folkevalgte organer skal gjenspeile befolkningen, inkludert befolkningen med funksjonsnedsettelser. Stortinget har vedtatt lover som forbyr ekskludering og diskriminering av folk med funksjonshindringer. Et paradoks er det at politikere som har vedtatt antidiskrimineringslovene har vist minimal interesse for å trekke funksjonshemmede med i det politiske liv. Det er også påfallende at det ikke er forsket på funksjonshemmedes deltakelse i politikken.

Ellers viser undersøkelser at folk med funksjonshindringer er sterkt underrepresentert i de folkevalgte organer. Derfor er det ekstra viktig at funksjonshemmede får sine talspersoner inn i kommunestyrene og andre maktarenaer. Talspersoner som selv har kjent barrierene på kroppen og som kan tale deres sak.

Rødt er et parti som flere ganger har vist at de inkluderer oss med nedsatt funksjonsevne. Ved kommunevalget i 2015 stod jeg på bystyrelista for Oslo og som nr. 1 på listen til bydelsutvalget. I 2017 stod jeg på Stortingslista. Partiet mente at jeg var en god kandidat som talsperson for mennesker med funksjonshindringer. Dette er en av mange grunner til at jeg meldte meg inn i Rødt.

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Roser til Oslo Legevakt med de store hverdagsheltene

Publisert rundt 1 måned siden - 127 visninger

De store hverdagsheltene som dag etter dag og år etter år redder mange tusen fra smerter, lidelser og død - 10000 roser til dere

ROS TIL OSLO LEGEVAKT – FLOTTE HVERDAGSHELTER

Nå har jeg funnet frem noen roser som jeg vil gi til det flotte personalet på Oslo legevakt midt i sentrum. For nå er tiden overmoden til å rose.

Hva er disse flotte hverdagsheltene laget av? De flotte menneskene som dag etter dag, uke etter uke, måned etter måned og år etter år hjelper mange tusen fra smerter, lidelser og død.

Senest i går fulgte jeg en venninne dit. Da vi kom inn i resepsjonen ble vi møtt av en moderlig og smilende pleier som geleidet oss videre til kø-maskinen og som informerte så godt. På venterommet ble kundene ropt inn etter en og de som ropte dem inn glemte ikke å smile. Min venninne fikk flott behandling.

Selv har jeg solid erfaring fra Bruddavdelingen og lang erfaring som pårørende. Har fulgt folk med alle typer lidelser i alle aldersgrupper.

Mitt siste brudd i 2010. Brakk armen stygt og var i sjokk. Fremdeles husker jeg hvor godt jeg ble tatt imot. Ble skikkelig dulla med av to pleiere. Ble fulgt opp med hyppige kontroller og gode ord på veien. Kan huske når jeg satt gipset i gangen passerte flere av betjeningen forbi med hei og frem med smil.

Alle fem gangene jeg har hatt brudd er jeg blitt 110% frisk igjen.

ALLE som jeg har fulgt har vært superfornøyde. Og alle jeg snakker med er pr. i dag veldig fornøyde. Selvsagt finnes det unntak som det alltid vil gjøre.

La meg gå tilbake i tid for 40 år siden. Da var Oslo Legevakt det stedet i verden med flest sure folk. Den gang ble den ene etter den andre avvist. Husker jeg en kveld i 1978 kom med akutte isjassmerter og fikk slengt til meg av en sur pleier «Er dette noen tid å komme på. Du får gå til fastlegen i morgen.» Ikke lenge etter ble jeg operert for dette. Jeg hadde en god grunn til å komme.

I dag ville dette aldri skjedd. I dag ville jeg og alle andre i samme situasjon blitt tilbudt omsorg, smertestillende og en varm og god seng til man var bedre.

Alt var ikke bedre før !

Igjen 10 000 takker med roser til den flotte betjeningen ved Oslo Legevakt. Når de grå og tunge dager kommer så husk at den store majoriteten i Oslo setter så stor pris på dere.

Med vennlig hilsen

Gunn Pound

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 2 timer siden / 37 visninger
0 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 2 timer siden / 30 visninger
0 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 38 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 11 timer siden / 240 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 11 timer siden / 92 visninger
1 kommentarer
Pisken svinges i feil retning
av
Gunn Pound
rundt 14 timer siden / 44 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Helge Erik Solberg kommenterte på
Skinne klart
rundt 2 timer siden / 240 visninger
Lars Slåttå kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 8 timer siden / 1938 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Digitale disipler
rundt 8 timer siden / 92 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 9 timer siden / 1938 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 278 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 278 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 10 timer siden / 278 visninger
Asgeir Remø kommenterte på
Kyrkjeval og vallokale
rundt 10 timer siden / 190 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Trygt å gå i takt
rundt 10 timer siden / 1042 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Mer enn én Gud
rundt 10 timer siden / 1650 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stolt av barnevernet
rundt 11 timer siden / 278 visninger
Marte Ugedal kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 11 timer siden / 1938 visninger
Les flere