Gunn Pound

Alder:
  RSS

Om Gunn

Følgere

Det er en stor skam at velferdsstaten Norge ikke har råd til livsforlengende medisin. Andre land i Europa med slankere lommebok og med mange flere innbyggere greier dette. Dette handler om politisk vilje.

DETTE MENER FIRE POLITISKE PARTIER OM KREFTMEDISIN TIL ALLE

Her ser du hva partiene Rødt, SV (Sosialistisk Venstreparti), MDG (Miljøpartiet de grønne) og Helsepartiet mener om livsforlengende kreftmedisin til ALLE.

Onsdag 12. juli 2017 kontaktet jeg alle politiske partier med følgende spørsmål : «Hva mener ditt parti om livsforlengende kreftmedisin til alle» ? AP (Arbeiderpartiet), Venstre, KRF (Kristelig Folkeparti), SP (Senterpartiet), Høyre og FRP (Fremskrittspartiet) svarte ikke. Ikke rart at høyresiden glimrer med sitt fravær for de støtter legemiddelindustriens profitthaier.  I min henvendelse foreslo jeg også innsamling til et fond – Kreftmedisin til alle.

Rødt svarer

Hei ! Vi er for et gratis offentlig helsevesen, der alle får den medisinske oppfølgingen de trenger.

SV svarer

Hei Gunn ! Dette har vi rett og slett ikke tatt stilling til enda, men vi skal ta det med oss videre når vi går i gang med å utvikle ny politikk etter valget. Generelt kan vi si at det ikke er akseptabelt at mennesker dør som følge av at kreftmedisiner blir ansett som for dyre av helsemyndighetene. Dersom vi mener alvor med at Norge skal være en velferdsstat der alle får etter behov må vi være villig også til å investere i dyre kreftmedisiner for pasienter som trenger det, forutsatt at medisinene ansees som trygge nok til at de kan godkjennes for bruk i Norge.

MDG svarer

Hei Gunn ! Flott å se ditt engasjement for denne saken ! MDG vil utrede fjerning/endring av patentsystemet for legemidler, noe som kan bidra til å gjøre medisin billigere og slik mer tilgjengelig for de som trenger det. Mer generelt er vi også innstilt på å jobbe for å løse markedssvikten som hindrer forskning på de viktigste sykdommene og som hindrer verdens befolkning tilgang til livsviktige medisiner. MDG ønsker deg lykke til med kampanjen !

Helsepartiet svarer

Det forundrer stort at Kreftforeningen er så usynlige, så tamme, så lite interessert i å virkelig gå inn for å løse dette. De klarer det i andre land og vi har den tykkeste lommeboka i Europa og den minste befolkningen. Det er klart vi kan løse dette. Et fond (Kreftmedisin til alle) ville lagt enormt press på Kreftforeningen nettopp fordi DE burde startet den innsamlingen, men det ønsker de ikke. Vi sparker dem bak og etterspør mye mer pågåenhet fra dem. Veldig godt at du gjør det samme.

Om få uker der det valg og vi vet nå hvilke partier som mangler engasjement i denne viktige saken .

 

Gunn Pound

 

 

 

Gå til innlegget

Er det slik at Kreftforeningen svikter kreftsyke med dårlig øknomi som trenger livsforlengende medisin ?

DETTE MENER KREFTFORENINGEN OM INNSAMLING TIL LIVSFORLENGENDE KREFTMEDISIN

Av Gunn Pound 

Er det slik at Kreftforeningen svikter kreftsyke med dårlig økonomi som trenger livsforlengende medisin ? Jeg trodde Kreftforeningen skulle ta vare på alle som får kreft. Jeg med mange klarer ikke se på at folk dør. Om hele Norges befolkning ga en krone hver uke i et år, ville vi fått inn 260 millioner.

Hei Gunn Pound,

Takk for din e-post, og ikke minst ditt imponerende engasjement for kreftsaken! Det setter vi stor pris på.

 

Vi er naturligvis helt enig med deg om at det er synd at ikke norske pasienter som kan ha nytte av nye medikamenter ikke får tilgang til det. Og noe må gjøres. Men vi tror nok dessverre ikke det å sette opp et privat finansiert fond er løsningen. Det er jo ingen tvil om at mange av de nye medisinene er svært dyre, og med innsamlede midler - selv med stor giverglede - vil nok ikke rekke langt. 

 

Vi tror vi må jobbe for andre løsninger. Vi i Kreftforeningen har selv foreslått at det offentlige selv oppretter en type "fond" for nye medisiner. Det eksisterer en tilsvarende ordning i England, og de har gjort seg noen erfaringer som er viktig å ta med seg. Det er viktig at vi også ansvarliggjør legemiddelindustrien som setter priser på legemidlene.

 

Jeg er for tiden på ferie, men ønsket å gi deg denne tilbakemeldingen. Vi vil også delta på arrangementet 28 august. Vi snakkes da om ikke før.

 

Nok en gang; takk for ditt engasjement for kreftsaken!

 

Mvh

Kreftforeningen

 

 

 

Gå til innlegget

Kamp for våre liv

Publisert 17 dager siden - 314 visninger

Norge så rik - har ikke råd til kreftmedisin. Bli med i kampen for ditt og mitt liv.

KAMP FOR VÅRE LIV

Norge så rik – har ikke råd til kreftmedisin

Milliarder ruller i skattelette

Milliarder ruller til skatteparadis

Legemiddelindustriens profitører

Helseforetakenes direktører

Milliarder inn håver

Når kreftsyke døde

Feller ingen tårer

For menneskeliv måles

I kroner og ører

Helsedepartementets passive strategi

Oljefondets millioner – hvor er Siv

Penger – profitt og tapte liv

Bli med i kampen for ditt og mitt liv

Gunn Pound

 

Gå til innlegget

Norge er eneste land i Europa som ikke har råd til livsforlengende brystkreftmedisin. For tredje gang har ledelsen i helseforetakene sagt nei til å innføre medisinen Kadcyla.

VELSTANDSNORGE – IKKE RÅD TIL BRYSTKREFTMEDISIN – OPPRØR MÅ TIL

Som brystkreftoperert for andre gang blir jeg sint og opprørt når jeg leser at Norge ikke har råd til livsforlengende brystkreftmedisin Kadcyla. Medisinen er tilgjengelig i de fleste andre europeiske land, bl.a i land med dårligere økonomi enn Norge.  23. juni sa Beslutningsforumet (bestående av 4 helsedirektører for helseforetakene) nei for tredje gang til å innføre medisinen som forlenger livet til over 100 kvinner.

Begrunnelsen er at medisinen er for dyr. I følge Statens Legemiddelverk vil det koste sykehusene 80 – 100 millioner pr. år. Samtidig leser jeg at privatklinikken Aleris og privatklinikker i utlandet tilbyr behandling med bl.a. Kadcyla. Dette blir da  et tilbud for pengesterke.

Norge mangler ikke penger. Det Norge mangler, er politisk vilje til å fordele landets rikdom på fellesskapet.  Hvert år forsvinner milliarder i skatteparadiser, svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet. Sverige er et land Norge kan sammenligne seg med. Undersøkelser fra Sverige viser at Norge årlig taper 150 milliarder i skatteinntekter. Store selskaper flytter overskuddet sitt til skatteparadiser og da slipper de å betale skatt.

Da FRP og Høyre fikk regjeringsmakten i 2013 ble arveavgiften fjernet fra 1.1.2014 som betyr tapte inntekter til fellesskapskassa. En fattig fellesskapskasse betyr at færre kreftpasienter kan få forsvarlig helsehjelp.

Legemiddelindustrien (LMI) profiterer grovt på nyvinningene i medisinen. LMI er en bransjeforening for store multinasjonale selskaper og små grûnderselskaper som operer på legemiddelområdet. LMI har i Norge en årlig omsetning på 18 milliarder. Som kjent driver ikke denne industrien veldedighet, men drives utfra rene profitthensyn.  At folk dør for tidlig da de ikke har råd til behandling, ser ikke ut til å bekymre dem. Når dette er sagt. Må også de politiske partiene på høyresiden pluss Arbeiderpartiet (AP) ta ansvar for denne utviklingen.

Den beste medisin mot klasseskillet i helsevesenet er : å styrke offentlig sektor gjennom økt skattekontroll, fjerne smutthull i skatteloven, gjeninnføre arveavgift for de som arver mer enn 5 millioner, kamp mot skatteparadiser,  private profittinteresser og økt beskatning av de rikeste. Nasjonalisering av legemiddelindustrien som betyr at LMI eies av det offentlige, for da blir det ingen som profiterer på liv og død.

Er det en god idè å samles til opprør og demonstrasjonstog ?

Gunn Pound

 

 

 

Gå til innlegget

Er det slik at Rødt forskjellsbehandler ?

Publisert 2 måneder siden - 239 visninger

Gjelder ytringsfriheten alle sjikt i partiet ?

ER DET SLIK AT PARTIET RØDT FORSKJELLSBEHANDLER ?

Er det slik at partiet Rødt forskjellsbehandler medlemmer i topp- og bunnsjikt ? Er det slik at toppsjiktet i partiet kan tillate seg mer enn bunnsjiktet i partiet ? 17. mai ser jeg på NRK partileder Bjørnar Moxnes som i år er leder for 17. mai-komiteen i Oslo. Republikaneren Moxnes roper «Kongen lenge leve må».

Jeg leser i Rødts program at partiet vil avskaffe kongedømmet og innføre republikk, da de mener at kongedømmet er en forhistorisk overlevning. Samtidig er partiet Rødt et parti som ivrig motarbeider klasseskiller i Norge og globalt. Monarkiet er en institusjon som opprettholder klasseforskjellene og som sitter på betydelige ressurser som kunne vært fordelt til fattige og mennesker på utsiden av samfunnet.

For kort tid siden skriver et medlem på bunnsjiktet i partiet en aviskronikk «Livet utenfor arbeidslivet er topp», (ligger på nettet). Innlegget skrives i privatregi og ikke i partiregi. Vedkommende får kritikk fra partiet som mener innlegget bryter med Rødt`s politikk da partiet mener at alle skal ha et arbeid å leve av. Samtidig blir vedkommende anmodet om å være omtenksom før noe sendes av gårde til avisa eller legges ut på facebook. Vedkommende meldte seg ut av partiet da vedkommende tror på demokrati og ytringsfrihet.

Hensikten med kronikken livet utenfor arbeidslivet er å vise at mange som står utenfor arbeidslivet pga. arbeidsledighet eller funksjonsnedsettelser ofte er en samfunnsressurs hvis de slipper å bære på skyld og skam for det er arbeidsmarkedet det er noe feil med og ikke de arbeidsledige. Det å få brukt sine evner og talenter i og utenfor frivillige organisasjoner er helsebringende.  DETTE BRYTER ETTER MIN MENING IKKE MED RØDT`S POLITIKK. 

Jeg har følgende spørsmål : Bryter det med Rødt`s politikk som har programfestet avskaffelse av kongedømmet å rope Kongen lenge leve må i det offentlige rom ? Ledervervet i 17. mai-komiteen går på rundgang mellom partiene i bystyret. Er det lov å si nei til å ledervervet av prinsipielle grunner ? Bryter dette med Rødt`s politikk ?

Gjelder ytringsfriheten for alle sjikt i partiet ? Håper å få svar på mine spørsmål i rimelig tid før valget.

 

Gunn Pound

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

PROFESSOR PÅ VILLSPOR?
av
Aase Marie Holmberg
rundt 8 timer siden / 107 visninger
0 kommentarer
Godt og blandet
av
Håvard Nyhus
rundt 12 timer siden / 517 visninger
1 kommentarer
kirkevalgene 2015,og 2019
av
Geir Husveg
rundt 14 timer siden / 91 visninger
0 kommentarer
Det magnetiske Noreg
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
rundt 16 timer siden / 235 visninger
0 kommentarer
Korsvei i vår tid
av
Tore Hynnekleiv
rundt 17 timer siden / 826 visninger
1 kommentarer
Senneset og Vårt Lands leder
av
Berit Aalborg
rundt 17 timer siden / 887 visninger
0 kommentarer
Mors kjøttkaker
av
Terje Carlsen
rundt 19 timer siden / 77 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Per Magne Lindseth kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
18 minutter siden / 5511 visninger
Torbjørn Greipsland kommenterte på
Øverste muslimske råd: Først templet, så moskeene
rundt 1 time siden / 201 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 9 timer siden / 5511 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap
rundt 10 timer siden / 1856 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Godt og blandet
rundt 11 timer siden / 517 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 12 timer siden / 814 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Jesus er større enn norsk politikk
rundt 12 timer siden / 687 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 12 timer siden / 5511 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 12 timer siden / 5511 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Jesus er større enn norsk politikk
rundt 12 timer siden / 687 visninger
Les flere