Gunnar Strømme

Alder:
  RSS

Om Gunnar

Følgere

Helt absurd

Publisert 3 dager siden - 139 visninger

Med overskriften sikter jeg til den rollen rådgiver i Krf, formann Vårt Lands representantskap, og i den egenskap også leder for styret i Vårt Lands Bladmisjon, Silje Kvamme Bjørndal, har tiltatt seg.


Som abonnent av Vårt Land i snart 50 år, og som styremedlem i konsernet og avisen i de årene konsernstrategien ble fastlagt, er jeg forundret over at det tydeligvis er ganske mange av styrets kritikere som ikke synes å være klar over hvilke lovmessige forpliktelser et styre har, bla. i forhold til aksjelovens bestemmelser. Styret og konsernledelsen er lovmessig forpliktet til å handle slik de mener det er best for konsernet totalt sett, men samtidig må selskapenes vedtekter også følges. Normalt betyr det at ledelsen i datterselskaper må rette seg etter det konsernledelsen bestemmer. Er man ikke villig til det er det naturlig at det får konsekvenser. Jeg regner med at den nødvendige orienteringen om bakgrunnen for oppsigelsen av redaktøren vil bli gitt på selskapets ekstraordinære generalforsamling.

Med overskriften min «Helt absurd» sikter jeg imidlertid til noe annet, nemlig den rollen rådgiver i Krf, formann Vårt Lands representantskap, og i den egenskap også leder for styret i Vårt Lands Bladmisjon, Silje Kvamme Bjørndal, har tiltatt seg. Å bruke aksjene som eies av Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon i en maktkamp mot eget konsernstyre og egen konsernledelse gjør at jeg bruker hennes egne ord brukt i torsdagens Vårt Land, nemlig «Helt absurd».  Bruk av aksjene i en slik sammenheng som de nå blir brukt er noe som ligger hinsides alt som ble tenkt på den gangen det ble bestemt at Bladmisjonen skulle kunne motta gaver i form av aksjer for et par ti-år siden. 

Dette er maktmisbruk på vegne av en stiftelse som har et helt annet formål enn å kaste et lovlig valgt konsernstyre. Ta gjerne konsernstrategien opp til diskusjon, men gjør det på en ryddig og skikkelig måte, ikke som en hastesak på en ekstraordinær generalforsamling.

Gunnar Strømme

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
3 minutter siden / 749 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
13 minutter siden / 749 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
32 minutter siden / 749 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Finn en ny Gud
34 minutter siden / 899 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ser du ulven?
34 minutter siden / 5463 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kultur og enhetspolitikk
rundt 1 time siden / 32 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Klare svar i kirkerommet?
rundt 1 time siden / 154 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 1 time siden / 749 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 1 time siden / 749 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Klare svar i kirkerommet?
rundt 1 time siden / 154 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 1 time siden / 5463 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 1 time siden / 749 visninger
Les flere