Gunnar Strømme

Alder:
  RSS

Om Gunnar

Følgere

Gottschalks utspill må tas alvorlig, men temaet bør utvides til en generell debatt om at lover og regler skal følges, også i styrerommene i frivillige organisasjoner.

Jeg  vet ikke om det er mer kriminalitet i religiøse organisasjoner enn i  andre organisasjoner. Men at det skjer ting som ikke burde skje i  frivillige organisasjoner, det vet jeg fra egne erfaringer gjennom 40  år. Ikke i ett tilfelle, men i mange tilfeller.

Det har vært  underlig å oppleve hvordan personer fra samfunnets toppskikt har forsøkt  å bortforklare, eller sørge for at saker ikke blir undersøkt til bunns  fordi det er en ubehagelig materie. Men det gjelder ikke bare der det  har vært snakk om misbruk av penger, men også når det gjelder å forsøke å  unndra seg skatter og avgifter, åpenbare brudd på arbeidsmiljøloven med  mer.

Jeg har min yrkesbakgrunn fra privat næringsliv, men jeg har  brukt mye tid og krefter, både som styremedlem og styreleder i  frivillige sammenhenger. Det har vært en glede å oppleve hvor mye  fantastisk godt arbeid som blir gjort fra både av store og små  organisasjoner, innenlands og utenlands. Men det har vært tungt å  oppleve at det også skjer gale ting som altfor ofte blir bagatellisert.  Er det lettere å bagatellisere gale ting i frivillige organisasjoner enn  i næringslivet? Mine erfaringer tilsier at svaret er ja.

Skyldes  det at personer som blir valgt inn i styrende organer i frivillige  organisasjoner er mer uærlige enn andre? Selvsagt ikke. Men hvorfor  skjer det da? Svaret mitt er at personer som har klatret høyt på  rangstigen, enten det er innenfor kirken, politikken, eller på andre  områder, gang på gang har vist at de ikke er villige til å lytte til  styrekolleger med en annen erfaringsbakgrunn. Gale ting må ryddes opp i  og det må skje raskt. Det kan ikke vente til neste styremøte om tre  måneder.

Det må være null-toleranse både for korrupsjon, men også  for andre måter å misbruke økonomiske midler og tillit på. Hvor mange er  det av dagens styremedlemmer i frivillige organisasjoner som kjenner  virksomhetens vedtekter? Hvor mange er det som har satt seg skikkelig  inn i de lovene som regulerer den aktuelle virksomheten de representer?

Det  er styret som er organisasjonens øverste formelle ledelse. Ingen  styremedlemmer kan løpe fra det ansvaret ved å skylde på  administrasjonen. Det er styrets plikt å holde seg orientert, om  nødvendig ned på detaljnivå dersom det er den minste mistanke om at noe  er galt. Fungerer det slik? Altfor ofte gjør det dessverre ikke det.

Gottschalks  utspill må tas alvorlig, men temaet bør utvides til en generell debatt  om at lover og regler skal følges, også i styrerommene i frivillige  organisasjoner.

Gunnar Strømme
Kristiansand

Gå til innlegget

Helt absurd

Publisert rundt 2 år siden

Med overskriften sikter jeg til den rollen rådgiver i Krf, formann Vårt Lands representantskap, og i den egenskap også leder for styret i Vårt Lands Bladmisjon, Silje Kvamme Bjørndal, har tiltatt seg.


Som abonnent av Vårt Land i snart 50 år, og som styremedlem i konsernet og avisen i de årene konsernstrategien ble fastlagt, er jeg forundret over at det tydeligvis er ganske mange av styrets kritikere som ikke synes å være klar over hvilke lovmessige forpliktelser et styre har, bla. i forhold til aksjelovens bestemmelser. Styret og konsernledelsen er lovmessig forpliktet til å handle slik de mener det er best for konsernet totalt sett, men samtidig må selskapenes vedtekter også følges. Normalt betyr det at ledelsen i datterselskaper må rette seg etter det konsernledelsen bestemmer. Er man ikke villig til det er det naturlig at det får konsekvenser. Jeg regner med at den nødvendige orienteringen om bakgrunnen for oppsigelsen av redaktøren vil bli gitt på selskapets ekstraordinære generalforsamling.

Med overskriften min «Helt absurd» sikter jeg imidlertid til noe annet, nemlig den rollen rådgiver i Krf, formann Vårt Lands representantskap, og i den egenskap også leder for styret i Vårt Lands Bladmisjon, Silje Kvamme Bjørndal, har tiltatt seg. Å bruke aksjene som eies av Stiftelsen Vårt Lands Bladmisjon i en maktkamp mot eget konsernstyre og egen konsernledelse gjør at jeg bruker hennes egne ord brukt i torsdagens Vårt Land, nemlig «Helt absurd».  Bruk av aksjene i en slik sammenheng som de nå blir brukt er noe som ligger hinsides alt som ble tenkt på den gangen det ble bestemt at Bladmisjonen skulle kunne motta gaver i form av aksjer for et par ti-år siden. 

Dette er maktmisbruk på vegne av en stiftelse som har et helt annet formål enn å kaste et lovlig valgt konsernstyre. Ta gjerne konsernstrategien opp til diskusjon, men gjør det på en ryddig og skikkelig måte, ikke som en hastesak på en ekstraordinær generalforsamling.

Gunnar Strømme

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 1502 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
5 dager siden / 1381 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
16 dager siden / 1096 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
12 dager siden / 1000 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 785 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere