Gunnar Johnsen

Alder:
  RSS

Om Gunnar

Frikirken, Tilsynsmann i Østre tilsynsområde

Følgere

Her er ikke jøde eller greker

Publisert rundt 1 år siden - 2225 visninger

Når den politiske makten, uansett hvordan den framstår, prøver å ta kirken til inntekt for seg selv, skal vi avvise det.

I et intervju med VG 14. juli sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug at «jo større innvandring vi har år etter år, jo større press får vi på norske verdier, kristen kultur og tradisjon.»

En slik tankegang bryter helt med den kristne kirkes tenking og vesen.

Den verdensvide kirke

For det første: Kirken er i sin karakter flerkulturell og internasjonal. Det er ikke for ingen ting at vi snakker om «den verdensvide kirke».

En av kirkens første spenninger var nettopp mellom de jødekristne og de såkalte hedningkristne. Kirken sprang ut av den jødiske kulturen og forståelsesrammen. Hvordan skulle man forholde seg når folk fra andre kulturer og med en annen etnisk bakgrunn ble en del av kirken?

Mye av det Paulus skriver, handler om denne spenningen.

Paulus forklarer hva Jesu liv, død og oppstandelse innebar for israelsfolket med sin jødiske kulturelle forståelse og jødiske bakgrunn. Og han forklarer hvordan alle verdens folkeslag nå omfattes av løftene som ble gitt israelsfolket. Som Paulus sier det i Galaterne 3, 28 og 29: «Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Jesus Kristus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger etter løftet.»

Ikke søke makt

For det andre: Kirkens oppgave er ikke å forsvare norsk kultur eller å være en nasjonal kulturbærer. Kirken skal være et korrektiv og skal utfordre alle kulturer og alle politiske retninger. Vi skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus for alle mennesker. Her i Norge bygger vi Guds verdensvide kirke der vi er. Vi bygger ikke den norske nasjonalstaten.

Gjennom våre liv skal vi påvirke de samfunnene vi lever i. Vi skal stå opp mot all urett og urettferdighet, forsvare de svakeste og søke å skape fred og forsoning mellom mennesker. Men vi skal ikke søke makt. Og når den politiske makten, uansett hvordan den framstår, prøver å ta kirken til inntekt for seg selv, skal vi avvise det. Som Jesus sa det: «Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud.»

Ikke en trussel

Vi lever i turbulente tider. Krig, sosial uro, økende økonomiske forskjeller og miljøkatastrofer har gitt de største flyktningstrømmene siden 2. verdenskrig. Samtidig søker mange et bedre liv. Innvandring er en utfordring for velfungerende europeiske nasjonalstater. Men innvandring, hvor stor den enn måtte være, er ikke en trussel mot den kristne kirke og kristen kultur. Som kirke har vi ikke noe annet å forsvare enn evangeliet om Jesus Kristus.

Johannes Reimer, teologen, kirkeplanteren og ideologen bak Frikirkens satsing på arbeidet med misjonale menigheter, har noe å si oss om en kristen holdning til muslimer. Reimer bor i Tyskland. I en tysk by skulle det plantes en menighet. I samme by ville noen muslimer bygge en moské. Men ingen ville levere byggematerialene til moskeen. Da kontaktet menigheten gruppen som ville bygge moské og sa at de ville skaffe materialene til veie. Dette ble begynnelsen på en prosess der det ble skapt nære relasjoner mellom kristne og muslimer.

Bæres oppe av tro

Dette er et eksempel til etterfølgelse. For en kristen kultur bæres ikke av frykt og ikke av skepsis mot det og de fremmede. Kirken bæres oppe av tro på en Gud som er Herre over denne verden. Og en Jesus som sier at vi ikke skal være bekymret for morgendagen. For han er med oss alle dager inntil verdens ende.


Teksten ble første gang publisert i Budbæreren

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
32 minutter siden / 4084 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3355 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 3355 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3355 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3355 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3355 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3355 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3355 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 8 timer siden / 3355 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 8 timer siden / 3355 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 8 timer siden / 3355 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 8 timer siden / 3355 visninger
Les flere