Gunnar Hansen

Alder: 45
  RSS

Om Gunnar

Følgere

GF og misjonærbarna

Publisert over 5 år siden

NLM avholdt i sommer sin generalforsamling på Randaberg. Jeg med mange flere var spent på om saken om misjonærbarna ville bli tatt opp til ny vurdering.

Til vår forferdelse stod det å lese i deres saksdokumenter pkt. 5.6 at alle innmeldte saker om seksuelle overgrep var håndtert i henhold til felles retningslinjer for misjonsselskapene.

Jeg har tidligere poengtert det faktum at så ikke er tilfelle i dette forum. E. Ottosen kom da med en korrigerende uttalelse, ref. http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11552605/#post_11588192

Jeg gikk i dag gjennom noen brev fra NLM og finner der til min overraskelse et brev fra personalsekretær i NLM datert 12.12.2011 som tilbakeviser at NLM fulgte sine retningslinjer og også beviser at Ottosen uttaler seg usant til Media om min sak.

Jeg har i dag oversendt kopi av dette til Øyvind Aasland og Lars Gaute Jøssang i hovedstyret med en forespørsel om å få dette korrigert både i denne kanalen, til Dagbladet, til korrigering av deres saksdukumenter pkt, 5.6 til årets GF og alle andre steder dette er uttalt.

Jeg regner imidlertid med at så ikke vil skje og publiserer derfor her.

Jeg kan, men ønsker ikke å publisere flere dypt personlige brev til media.

Jeg ber imidlertid NLM om å håndtere disse sakene med den respekt de fortjener og avslutte tildekkingstaktikken

Konkret utfordring: Gå gjennom alle innmeldte saker på nytt ved bruk av uavhengig instans som kan å håndtere slike saker.

Gå til innlegget

Du skal ikke stjele

Publisert over 5 år siden

Hva er det som går av disse misjonærbarna? Hvorfor er de så sinte? Kan det virkelig være sannhet i alle disse anklagene som rettes mot misjonsorganisasjonene?

Jeg forstår at det kan være vanskelig å sette seg inn i dette for de av dere som ikke har opplevelsene. Det er tydeligvis også vanskelig å forstå for ledelsen i NLM som heller ikke har disse opplevelsene på kroppen. De har en svært vellykket strategi i å hysje sakene ned. Min eneste mulighet til å holde saken varm, er gjennom opplysning. Dette ønsker jeg å gjøre gjennom denne kanalen i noen innlegg fremover. NLM kommer nok ikke til å ville kommentere noen av alle disse enkeltsakene, men jeg vil at dere skal vite.

PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) som jeg og mange av mine med denne bakgrunnen jobber mot hver dag, kommer ikke fra ingen steder. Vi sliter med de samme symptomene som tidligere vietnamsoldater beskrev det etter krigen. Traumer som er med oss hele tiden.  

Jeg ønsker å skrive ned noen opplevelser som sitter dypt i meg, og som har vært med på å forme dette sinnet, og vil begynne med en opplevelse jeg og min familie hadde etter at huset vårt brant til grunnen i Tarime, Tanzania på begynnelsen av 80-tallet.

Jeg var 6 år og skulle begynne på skolen året etter. Min søster var allerede plassert på skolen i Kenya 60 mil hjemmefra. Vi skulle ikke se henne igjen før om et halvt år. Det var ingen telefonkontakt, og også vanskelig å få av gårde post, da grensene var stengt.

Vi er på vei hjem etter besøk i en landsby utenfor landsbyen Tarime. Brått stopper en buss foran oss, og en person kommer løpende mot bilen. Huset deres brenner!

Vi kjører så fort vi klarer, men må innse at huset er tapt. Mange mennesker står rundt og ser, de er i gang med å plyndre huset. Jeg og mine tre yngre søsken står og ser på. Far løper inn i flammene. Han har vel panikk og vil vel forsøke å gjøre noe. Huset brenner ned. Vi står igjen i en landsby midt i ingenting og eier ikke nåla i veggen. Alt er borte. Kopper og kar, bilder, klær,mat. Alt.

Vel, en gjenstand har vi. En serviettholder i stål, som fremdeles står på bokhylla hjemme. ”God bless our home” er ironisk nok preget inn i den.

Min storesøster får først vite om brannen 2 måneder etterpå, i et brev. Dette må hun takle alene i en alder av 7 år, da de voksne ikke har tid til å forklare henne innholdet i brevet.

Bedehuset hjemme engasjerer seg. De samler inn penger. Mye penger. Vi venter, mangler alt. Får et midlertidig sted å bo mens vi bygger nytt hus.

De velmenende menneskene hjemme på bedehuset sender pengene til NLM som skal videreformidle disse. Vi kjenner ikke til innsamlingen, og NLM forteller oss heller ikke om den. Pengene blir ikke videreformidlet. Vi får først vite om det lenge etterpå, da en bekjent hjemmefra skriver et brev hvor vedkommende yttrykker skuffelse over at vi ikke har takket for alt vi har fått.

Gå til innlegget

"Du skal ikke lyve"

Publisert nesten 6 år siden

I dagens Dagbladet (Magasinet) er det viet stor plass til en sak om overgrep i kristne miljøer. Saken er ryddig helt til generalsekretær Øyvind Åsland skal kommentere denne. Her kommer han med uttalelser som ikke kan kalles annet enn løgn.

Jeg gjengir her Åslands svar og vil kommentere disse:

Sitat:

"I forhold til Kjestveit og Oustorps kritikk, sier Åsland følgende: - Vi har hatt en rekke møter med Kjestveit. Det er beklagelig at han likevel ikke føler seg tilstrekkelig ivaretatt"

Kommentar:

Vi har hatt ett (1) møte etter at jeg gav beskjed om min overgrepssak. Møtet ble initiert av meg for å fortelle dem hvordan det opplevdes å ikke få svar fra dem og for å gi dem et inntrykk av hvordan det føltes IKKE å bli ivaretatt etter deres egne retningslinjer. Møtet ble avholdt tre (3) måneder etter at jeg sendte inn min sak. Ikke umiddlerbart slik retningslinjene sier.

Sitat:

"Historien til Kirsten Oustorp ligger tilbake i tid. Jeg var ikke generalsekretær da denne saken ble behandlet og kan vanskelig kommentere denne"

Kommentar:

Åsland var ansatt i staben på hovedkontoret den gang, så han burde absolutt kunne svare på dette.

Til slutt sier Åsland følgende.

"Vi gjør alt vi kan for å fortjene tillit fra dem som vurderer å fortelle sin historie til oss. Vi ønsker å lytte og møte alle med respekt."

Gå til innlegget

De 5 hersketeknikkene

Publisert nesten 6 år siden

Jeg ser av Espen Ottosens innlegg 14.12 2014 «Om kritikken av et konservativ skriftsyn» at han uttaler «Ja, jeg må dessverre innrømme at jeg synes Jørgensen innimellom tar i bruk noe som i hvert fall ligner på hersketeknikk.»

Sett i lys av egen sak om «NLM-jenta som sluttet å snakke» hvor NLM ikke engang har tatt seg bryet med å svare hverken meg direkte eller på innlegget, synes jeg at Ottosen på vegne av NLM skal holde seg for god til å beskylde andre for å bedrive hersketeknikker.

Må jeg minne Ottosen om hva de 5 hersketeknikker består i og hvordan NLM sin ledelse aktivt benytter disse.

  1. Usynliggjøring

  2. Latterliggjøring

  3. Tilbakeholdelse av informasjon

  4. Fordømmelse uansett hva du gjør

  5. Påføring av skyld og skam

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere