Gunnar Hansen

Alder: 45
  RSS

Om Gunnar

Følgere

Fariseerne

Publisert over 3 år siden

Mange fine velbegrunnede linjer som vanlig fra Ottosen, men for meg som har opplevd organisasjonen han representerer på kroppen blir det hele kun et fariseisk opptrinn. Han representerer ennorganisasjon som har ødelagt livene til folk, deriblant mitt, en organisasjon som ikke tar oppgjør med overgrep mot barn, og da snakker jeg både og fysiske overgrep, psykiske overgrep og ikke minst seksuelle overgrep. Organisasjonen bør holde seg for god til å bruke tid på å motargumentere kvinnelige prester og homofile i det minste til de har ryddet i eget hus. For meg som ser dette fra utsiden oppleves det hyklerisk. Ottosen vil sannsynligvis fortsette og få sine likes og jeg mine dislikes da han også representerer en feig hærskare av mennesker som ikke tør å opponere. Selv velger jeg en annen vei. Jeg tenker på hva Jesus ville gjort og lever etter det. Jeg vet at Jesus ikke ville støte noen bort. 

Gå til kommentaren

Størst av alt er kjærligheten

Publisert over 4 år siden

Ikke overraskende er det dørgende stille omkring denne saken, og heller ikke denne gang en kommentar fra hverken NLM eller noen av dens disipler. Det er mye lettere å bruke tiden på alle andres vranglære enn å ta en kikk i egne rekker.

Størst av alt er kjærligheten lærte NLM meg da jeg var barn. Jeg står som stolt og aktivt medlem i den norske kirke. En åpen folkekirke for alle som praktiserer kjærlighetsbudet.

Jeg vil mye heller være en del av en åpen folkekirke og bruke tiden min på kjærlghetsbudet enn å være medlem av en til dels lukket misjonsorganisasjon som driver med tildekking av grove fysiske, psykiske og seksuelle overgrep mot barn.

At misjonsvennene godtar dette er for meg fullstendig ubegripelig.

Gå til kommentaren

Jo, det er mulig men ikke lett

Publisert over 5 år siden
Dag Løkke – gå til den siterte teksten.
Det er for oss utenforstående umulig å vite hvem som snakker sant, eller mest sant, eller litt sant her

Det er svært vanskelig å henge med i denne diskusjonen, det skal jeg være enig i.

Problemet her er to parter som ikke snakker sammen men gjennom media.

I en sak i Dagbladet i våres som omhandlet seksuelle overgrep i kristne miljøer ble det referert til min sak. NLM uttalte da at det hadde blitt gjennomført "en rekke møter" mellom meg og NLM etter at jeg meldte ifra om min sak. Her kommer et svært skjevt maktforhold inn i bildet. Hvem skal man stole på? Et overgrepsoffer eller sentrale ledere i NLM. Jeg tror ikke de initielt bevisst snakket usant, men at de ikke hadde kontroll. Problemet kommer når de uten å beklage modererer uttalelsene fra "En rekke møter" til "to møter". Her dekkes en usannhet over med en løgn, og dette vet de. Vi har kun gjennomført et møte etter at denne saken ble gjort kjent for dem.

Retningslinjene til NLM og de andre misjonsorganisasjonene sier at man "Umiddelbart" skal få en kontaktperson man skal forholde seg til når man melder inn en slik sak. Jeg sendte et brev til NLM som jeg ikke engang fikk svar på før etter lang tids purring.

Retningslinjene sier også at det skal avholdes et møte med overgrepsofferet. I mitt tilfelle ble dette ikke gjennomført før etter 3 måneder og da på mitt initiativ.

Jeg sitter altså på svarbrevet fra NLM som jeg mottok lang tid etter at jeg meldte inn min sak og flere måneder etter at de sier vi har hatt et møte sammen om saken. I brevet ser man at de ikke engang kjenner innholdet i saken og at denne ikke er behandlet. Dette er derfor usant.

Første bud i slike saker er å ikke benytte seg av makt og herseteknikker for å tie ned saker. Disse sakene må opp og frem og vi som har meldt inn må få lov til å bli ferdig med dem.

NLM har flere ganger uttalt at disse sakene er krevende for dem. Hva er de da ikke for oss som må sloss mot en maktinstans som ikke engang snakker sant?

Gå til kommentaren

Ottosen, jeg har dokumentasjon

Publisert over 5 år siden
Espen Ottosen – gå til den siterte teksten.
Gunnar Kjestveit gir ikke korrekt informasjon i innlegget sitt, og jeg vil gi en kort kommentar på vegne av NLM. NLM har avholdt to møter med Kjesveit etter at han meldte inn en sak om overgrep. Det ene møtet foregikk på generalsekretærens kontor, det andre foregikk på Sola. I tillegg kommer altså en rekke telefonsamtaler og mye maildialog med Kjestveit. Vi ønsket å få dette frem overfor Dagbladet Magasinet fordi Kjestveit påsto at han ikke hadde hørt noe fra NLM da han meldte inn sin sak. Realiteten er derimot at det har vært ganske mye kontakt mellom NLM og Kjestveit.

Hei Ottosen!

Det er en stund siden denne debatten raste nå.

Jeg mannet meg opp til å gå gjennom noen av brevene mottatt fra dere.

Dette ene brevet datert 12.12.2011 dokumenterer at dere snakker usant i denne saken.

Det eksisterer ikke noe møtepunkt mellom oss før møtet på Sola som jeg måtte forlange å få.

Jeg har i dag oversendt kopi av dette til Øyvind Aasland og Lars Gaute Jøssang i hovedstyret med en forespørsel om å få dette korrigert både i denne kanalen, til Dagbladet, til korrigering av deres saksdukementer pkt, 5.6 til årets GF og alle andre steder dette er uttalt.

Jeg regner imidlertid med at så ikke vil skje og publiserer derfor her.

Jeg kan, men ønsker ikke å publisere flere dypt personlige brev til media.

Jeg ber dere imidlertid om å håndtere disse sakene med den respekt de fortjener.

Konkret utfordring: Gå gjennom alle innmeldte saker på nytt ved bruk av uavhengig instans.

Gå til kommentaren

Takk til Einar og Geir

Publisert over 5 år siden
Einar Braadland – gå til den siterte teksten.
Takk til Geir Lauvdal som klart og greit har beskrevet den frustrasjon og det sinnet som mange av oss med erfaring fra misjonærtjeneste har hatt og fremdeles har i forhold til internatsystemet.

Tusen takk til Einar og Geir som kommer med uttalelser med bakgrunn som husfar og foreldre.

Det er så mye sorg der ute, og for saken aldeles nødvendig at også flere tidligere lærere og foreldre begynner å engasjere seg.

Jeg har ved flere anledninger bedt NLM om at dette bør være en naturlig sak på sommerens Generalforsamling, men har ikke fått svar på det. Nå håper jeg at flere kan legge inn dette som et krav til ledelsen i NLM slik at vi kan lande disse sakene, gå gjennom en nødvendig helningsprosess og gå videre med livene våre. Alle vil være tjent med det.

Takk igjen til Einar og Geir :-)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere