Gunnar Hansen

Alder: 44
  RSS

Om Gunnar

Følgere

Hvor er handlingen, NLM?

Publisert 8 måneder siden

NLM er svært flinke i sin retorikk rundt erkjennelser og forpliktelser, men hvor er handlingen?

"Vi erkjenner at det kan være svært krevende å håndtere vonde opplevelser fra barndommen. Derfor ønsker vi ikke å feie denne tematikken under teppet. Vi ønsker å lytte til alle de som vil fortelle sine historier om oppvekst på våre misjonsfelter, både gode og vanskelige fortellinger.Jo flere og mer forskjellige fortellinger man gir rom for, dess sterke står organisasjonene med tanke på å forstå seg selv og ta vare på barna. For ­organisasjonene handler det ikke om å løse et problem, men å integrere smerten i organisasjonens erkjennelse og å leve med denne smerten. Vi vil gjerne invitere Kristin Hafell til en samtale hvor vi kan gå enda mer i dybden på de ­temaene som hun har tatt opp i sitt innlegg."

NLM er svært flinke i sin retorikk rundt erkjennelser og forpliktelser, men hvor er handlingen?


Jeg har følgende åpne spørsmål til NLM:

- Hvorfor ville dere ikke gi plass til misjonærbarnas historier ved 125-årsmarkeringen når vi oppfordret til det?

- Hvorfor ønsker dere ikke å tegne ned vår historie på linje med øvrig misjonshistorie slik vi har bedt om?

- Hvorfor har dere avsluttet de årlige samlingene ved institutt for sjelesorg som skulle vedvare så lenge det var behov for det til støtte for misjonærbarna?

- Hvorfor gir dere ikke støtte til behandling av misjonærbarn som trenger det slik dere tidligere har lovd?

Jeg og mange med meg blir forvirret når dere sier noe og gjør noe helt annet. Dere har gitt oss så dype sår av deres håndtering. Slutt å uttale dere om dere ikke faktisk har tenkt å gjøre noe.

Gå til innlegget

Takk til strålende innlegg "Kristin Hafell"Ønsker å utdype teksten under noe etter egne erfaringer:"Min oppfatning er at det er misjonærbarn som ikke opplever seg møtt på en ordentlig måte av misjonsorganisasjonene. Jeg minner derfor på nytt om denne delen av misjonshistorien, den må ikke glemmes av dere som driver misjonsorganisasjonene"

Kartleggingen av misjonærbarn utført av Iris-2008 resulterte i noen lovnader fra misjonsorganisasjonene, deriblant NLM. De skulle bistå økonomisk til behandling, de skulle sette opp faste årlige samlinger for misjonærbarn ved institutt for sjelesorg (Modum) og ikke minst, de skulle ta misjonærbarna på alvor. Hva har skjedd i ettertid?  

Økonomisk støtte til behandling stod de ved akkurat like lenge som det tok før første regning kom inn. Den ble raskt avviklet.

De årlige samlingene ved institutt for sjelesorg ble forsøkt avviklet etter første samling, men ble svært motvillig satt opp igjen etter påtrykk fra undertegnede i avisinnlegg i Vårt Land. Etter to runder med disse samlingene som begge ganger hadde fullt hus, ble de avviklet.


Ved 125 årsmarkeringene for NLM og NMS ble begge organisasjoner ettertrykkelig bedt om å ikke glemme misjonærbarna under markeringene. Det var ingen vilje fra noen av dem til å få dette på dagsorden.


Jeg kjenner meg igjen i innlegget, og har selv konkludert med at organisasjonene aller helst vil glemme det vanskelige. Mitt hjem er i NLM, det er de som har oppdratt meg. Men jeg kan ikke forholde meg til dem lenger etter disse opplevelsene. 


I sommer oppsøkte jeg skolen jeg gikk på i Nairobi og hadde gode dager der. Det tok meg 30 år å komme dit jeg er nå. 

Jeg skulle ønske det var takket være støtte fra NLM at jeg har kommet hit, da kan hende det ville tatt meg vesentlig kortere tid enn det faktisk gjorde.


Jeg håper og ber om at NLM og alle de andre organisasjonene kan slutte å feie alt det vanskelige under teppet og heller benytte seg av alle de ressursene de har i slike som meg. Vår historie er en viktig del av misjonshistorien. Vi ble fortalt på skolen at vi hadde en viktig jobb i å være på skolen slik at mor og far kunne få arbeidsro til å fortelle om Jesus. Vi vet hva denne oppveksten gjør med folk, og kan også hjelpe andre.
Gå til innlegget

Rommet trenger maling

Publisert nesten 4 år siden

Dere stiller dere rett foran problemet og smiler.

Om man bare later som lenge nok vil nok problemet dø ut av seg selv

Kvisten over bildet er rommet jeg delte med min bror

Jeg kan kjenne tisselukta helt hit. De våte uoppredde sengene som vi tisset ut natt etter natt i angst over adskillelsen fra mor og far.

Kan hende det er malt tilstrekkelig mange ganger over veggene til at lukta nå tilsynelatende er borte.

Men under malingen og bak smilene ligger det og ulmer.

Rommet må rives og bygges opp igjen om man skal være helt sikker på at lukten ikke kommer tilbake.

Hvordan river man ned og bygger opp igjen?

Man utviser respekt for de skadelidte ved å invitere dem inn i varmen.

- Vi er ikke engang invitert til 125-års markeringen i Oslo

Man ber om unnskyldning og forvisser seg om at den aksepteres  

- NLM fokuserer på at misjonærbarna må lære seg å tilgi

Man gjør til slutt opp for seg

- NLM vil ikke gi ut erstatninger til de skadelidte

Gå til innlegget

Når en veileder villeder

Publisert over 4 år siden

Dagens Stavanger Aftenblad vier misjonærbarnsaken oppmerksomhet. I denne anledning faller Nlm v/Ottosen igjen for fristelsen til å pynte på sannheten.

Jeg blir oppgitt og sint over svarene til Ottosen referert under. Dette kan ikke engang kalles halvsannheter, men blank løgn. Igjen trør Nlm på ofrene for en ordning som har ødelagt livet til så mange mennesker. Sitat: De aller fleste som har søkt om støtte, har fått innvilget dette, sier Ottosen. Hvem er disse? Jeg søkte på bakgrunn av seksuelle overgrep, men fikk avslag. Dette uten at de engang hadde satt seg inn i saken min. Sitat: Vi gir hjelp til bearbeiding gjennom å henvise til sjelesørgere og tilby samtaler og samlinger. Hvilke sjelesørgere og samlinger? Samlingene på Modum eksisterer ikke lenger. Ref. Nlm sine egne nettsider "Oppvekst og skolegang i utlandet." Jeg håper og ber om at grasrota kan stå opp for denne saken så den får en ende.
Gå til innlegget

GF og misjonærbarna

Publisert over 4 år siden

NLM avholdt i sommer sin generalforsamling på Randaberg. Jeg med mange flere var spent på om saken om misjonærbarna ville bli tatt opp til ny vurdering.

Til vår forferdelse stod det å lese i deres saksdokumenter pkt. 5.6 at alle innmeldte saker om seksuelle overgrep var håndtert i henhold til felles retningslinjer for misjonsselskapene.

Jeg har tidligere poengtert det faktum at så ikke er tilfelle i dette forum. E. Ottosen kom da med en korrigerende uttalelse, ref. http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11552605/#post_11588192

Jeg gikk i dag gjennom noen brev fra NLM og finner der til min overraskelse et brev fra personalsekretær i NLM datert 12.12.2011 som tilbakeviser at NLM fulgte sine retningslinjer og også beviser at Ottosen uttaler seg usant til Media om min sak.

Jeg har i dag oversendt kopi av dette til Øyvind Aasland og Lars Gaute Jøssang i hovedstyret med en forespørsel om å få dette korrigert både i denne kanalen, til Dagbladet, til korrigering av deres saksdukumenter pkt, 5.6 til årets GF og alle andre steder dette er uttalt.

Jeg regner imidlertid med at så ikke vil skje og publiserer derfor her.

Jeg kan, men ønsker ikke å publisere flere dypt personlige brev til media.

Jeg ber imidlertid NLM om å håndtere disse sakene med den respekt de fortjener og avslutte tildekkingstaktikken

Konkret utfordring: Gå gjennom alle innmeldte saker på nytt ved bruk av uavhengig instans som kan å håndtere slike saker.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
19 dager siden / 1185 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
13 dager siden / 1173 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 955 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
4 dager siden / 810 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 693 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
27 dager siden / 647 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere