Kjetil Hamre

Alder:
  RSS

Om Kjetil

Følgere

Evolusjonseksperter fra MF...

Publisert rundt 4 år siden

Man ser en viss tilbøyelighet til og med blant kristne til å kritisere folk som tar Bibelen bokstavelig. Er dette djevelens taktikk, sannheten som endelig kommer frem, eller rett og slett et psykologisk flokkfenomen?

Oskar Skarsaune er en som er ute og snakker nedlatende om de som måtte ha et annet syn på de som er åpne for at det er flere måter å tro om hvordan verden er skrudd sammen.

Forrige uke hadde han en liten seanse på NLA i Bergen. Selv gikk jeg desverre glipp av denne, men ser referert i avisen at han igjen snakker om de samme emner som ble tatt opp i hans bok "Skaperkoden" for noen år siden. Og vi ser at de samme feil og logiske kortslutninger gjøres om igjen.

For eksempel hevdes at debatten i 1860 mellom Huxley (Darwins bulldog) og Biskop Wilberforce inneholdt visse ordvekslinger som er typiske for den fordummende argumentasjonen fra kreasjonister og Intelligent Design tilhengere i dag. Men historien er en myte og sier vel heller hvor fordummende argumenter som brukes av evolusjonister.

Gå til innlegget

Hvor frie er vi egentlig?

Publisert over 7 år siden

Om Gud vet alt, sier noen, så vet han også hva du tenker i morgen. Er dette riktig? Er det dekning for det i skriften? Passer det inn i vår verdensforståelse? Hva om han vet eller ikke vet, hva slags konsekvenser får det?

En liten jente på seks år spør meg: "Men om Gud ikke hadde satt det dumme treet i hagen, så hadde jo ikke Adam og Eva blitt lurt av den dumme slangen!"  Akkurat, der har du det, tenker jeg.  Gud sa jo bare: "Ikke rør", så lot han oss alene en liten stund, og i mellomtiden var det bare vår frie vilje som kunne stoppe oss fra å røre.

Det minner nesten om egne barneår da mor skulle ut et lite ærend og ikke hadde noen til å se etter meg og lillesøster.  Hennes siste ord da hun gikk ut døren var "Nå er dere snille, og ikke putter erter i nesen eller noe slikt mens jeg er borte!"  Erter i nesen?  Det hadde vi ikke tenkt på - så det gjorde vi.

Men Gud skapte oss i sitt bilde, med fri vilje.  Han skapte oss med en evne til å gjøre egne frie valg.  Det var slik vi kunne velge om vi ville spise eplet eller ikke, eller om vi ville putte erter i nesen.  Han skapte oss med en liten snev av gudommelighet i oss, en evne til selv å ville, selv å skape - med en kanskje noe begrenset kreativitet - men likevel.  Han skapte oss i kjærlighet, og hans høyeste ønske, slik det ser ut i Bibelen, er at vi skal elske ham tilbake.  Og det blir jo meningsøst med kjærlighet som ikke er fri.  Han skapte oss ikke roboter, for da kunne vi ikke elske Ham tilbake av en fri vilje.  Det gir ikke mening å lese Bibelen, om ikke vår vilje er virkelig fri.

Men nå nærmer vi oss det lille spørsmål som er ganske stort: hva så med Guds allvitenhet, er den ubegrenset?  Vi tror at han kan vite posisjonen til hver partikkel i universet.  Vi tror at han kan vite hver tanke vi har tenkt, og hver tanke i det øyeblikket vi tenker den - men er det også slik at han kan vite hva vi kommer til å tenke før vi tenker det?  Allmektighet har jo begrensninger, hvorfor ikke allvitenheten?  Vi har jo sett at selv om han her allmektig, så lager han ikke firkantede sirkler?  Er det mulig at det også er begrensninger i det å være allvitende?

Det kan synes som en mulighet å tro at han ikke vet hva vi tenker i morgen, men håper at vi tenker det vi bør.  Han så jo hva Judas hadde planlagt.  Men om det også hadde vært slik at han på forhånd ser utfallet om vi velger a eller b.  Men han har håp og tro for at vi velger a.  A er Guds plan og B er vår egen...  Og at han aldri slutter å håpe at vi kommer inn igjen på a dersom vi har valgt b...

Om Gud IKKE vet hva vi velger, så HAR vi et reellt valg.  Da er det en virksom skapende kraft lagt ned i oss som utfolder seg hver gang vi gjør et valg.  Da er kjærlighet til Gud meningsfyllt - for Gud.  Da skjønner vi hvorfor det er viktig at vi velger å tro på Jesus.  Vi må faktisk fritt velge å tro.  Det er bare om vi velger å tro at vi kan bli frelst.  Det står skrevet i Bibelen at det er hans vilje at alle skal bli frelst. 

Om Gud derimot vet hva vi velger før vi gjør det - så må det være fordi det er forutbestemt - og da er vi på vei rett inn i kalvinismen.  Vi mister ansvaret for våre valg, og mannen som var utro mot sin kone kan slippe unna med at "det var profetert over meg, jeg kan ikke lastes.  jeg var fohåndsdømt til å gjøre dette".  Han som ikke tror kan ikke lastes for sin vantro - han var jo bare forutbestemt.

Jeg blir lei meg når jeg hører fremtredende filosofer fremme at Gud vet hva vi tenker før vi tenker det.  Man prøver å unnskylde det med at Gud ikke følger tiden men kan komme inn i våre tanker fra fremtiden.  Mon det.  Tåkeprat, spør du meg.  Noen kommer med slike forklaringer fordi de er redde for å få et så stort ansvar for sine egne handlinger.  Det er i hvert fall både feigt og unødvendig.  Gud er allmektig.  Han er allmektig nok til å ha en beskyttende plan for å redde oss ut av alle feile valg, både våre egne og andres.

Vi trenger den frie viljen.  Vi er avheninge av å kunne tro på den.  Uten fri vilje, ingen mening i å velge det som er rett, ingen mening i å velge å tro, ingen mening i kjærlighet. Mye tyder på at vi er frie individer. Vi opplever oss selv som frie individer.  Hvorfor ikke tro det?

K

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
24 dager siden / 2898 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
30 dager siden / 2087 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
12 dager siden / 1107 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
26 dager siden / 617 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
11 dager siden / 575 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
5 dager siden / 557 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
23 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere