Carl Wilhelm Leo

Alder:
  RSS

Om Carl Wilhelm

Følgere

Forbigått i Taushet ?

Publisert 2 måneder siden - 402 visninger

Den 25 oktober 1917 ( 7.november 2017 , ny tidsregning) ) var det 100 år siden revolusjonen i Russland. En begivenhet som endret mye av moderne historie , kostet direkte over 100 millioner mennesker livet globalt , forandret livene til millioner av mennesker osv.Så vidt jeg kan se er det ingen eller svært få som feiret 100 årsdagen , Putin hadde ikke annonsert noen planer om markering I vesten har det også vært stille om saken.

Revolusjonen er sannelig ikke mitt felt , men som historisk milepel bør den i det minste nevnes.

Uansett hva man mener om revolusjonen og kommunismen så er den en del av verdenshistorien , en voldsom virkelighet som ikke mangler dokumentasjon.

I St Petersburg og Moskva har det vært enkelte markeringer , pluss en lukket  markering på et hotell i Moskva. Det hele med protester og arrestasjoner.

Men det store bildet er at revolusjonen ikke er interessant i den russiske borgers hverdag.

Til og med det russiske kommunistparti later til å gå stille i dørene . Lederen siden 1993 , Gennady Zyuganov , har luket bort fraser om Vladimir Lenin og fokusert på de samlende tingene , Krigen , romfarten og teknoliogiske triumfer etter krigen.

Han uttrykker nærmest at revolusjonen i 1917 bare var en "statsbyggende hendelse".

Begivenheten delte  Russland i røde og hvite ,  voldelig eller pasifist , fattig eller rik , konservativ eller   revolusjonær.

Uten markeringer diskuteres ennå , 100 år etter, konsekvensene etter revolusjonen. Terroren ,  Lenin , Lidelsene under Den andre Verdenskrig , Stalin ,  teknologiske triumfer (bl.a. romfart)  og finalen - et oppsiktsvekkende  politisk kollaps.

Denne pussige sitat til slutt :

Quote 

Mikhail Zygar, editor of the documentary web-project “1917” detailing the revolution and author of the forthcoming book The Empire Must Die, says the total lack of media interest in Russia has surprised him. 

It was as if the revolution happened not in Russia, but America. “On the anniversary of the February Revolution, my phone didn’t stop ringing with requests for interviews with English-language media,“ he says. ”There was not a single call from the Russian media.”  

Unquote

Og dagens Russland 

quote

Put simply, says the author, the Bolshevik Revolution does not fit into the empire narrative being pushed by the Kremlin. Mr Putin’s new empire isn’t quite Soviet, and it isn’t quite the empire of Tsar Nicholas II: “It has bits of everything thrown in it; the Second World War, Crimea, a bit of Stalin here, a bit of Orthodoxy there.”

Crucially, this imagined empire has become a matter of national pride, and is the President’s “main guarantee against protest”.

unquote 

I sin offisielle kommentar har Putin anbefalt  folk å lese om "deres felles fortid"

Noen dager siden åpnet han en bronse minnevegg over ofrene for politisk undertrykkelse og dermed fordømte offisielt ugjerningene begått av Sovjetunionen.

 

Gå til innlegget

Ingen Salme ved Skolens slutt.

Publisert 3 måneder siden - 394 visninger

"Deilig er Jorden"må nynnes fordi den inneholder kristne ord som kan oppfattes som forkynnelse. Dette ble presentert i desember 2016 ved en skole i Stavanger . I år utføres et nytt stunt for å demonstrere at vår 1000-årige kristne tradisjon ikke lenger har noen naturlig plass i norske læreanstalter - hvilket på sikt vil det si i vårt samfunn.

Ved Nylund skole i Stavanger måtte man i desember 2016 , ved "desember-samlingen" , som er det nye begrepet for juleavslutning i moderne pedagogikk, ta  en del grep .  Ifølge Aftenposten , 14.desember , 2016 , uttaler FAU lederen følgende bevingede ord ; "Deilig er jorden " kan ikke synges fordi den kan oppfattes som forkynnelse".

https://www.aftenposten.no/norge/i/B9Emw/Far-ikke-synge-Deilig-er-jorden-pa-barneskole-i-Stavanger

Hadde norsk skole vært like fintregnende i all undervisning så hadde den hevdet seg godt internasjonalt. Det er snakk om prioritering.

Og  da tenker de fleste på skole og utdanning i litt andre sammenhenger.

Hva har man på programmet ved Nylund Skole for årets "desembersamling" ?

Jo , i år har man utarbeidet et skjema hvor foreldrene kan krysse av de sangene man mener er skadelige for den oppvoksende slekt.

På menyen for kristent  innhold ;"Tenn Lys" " Det lyser stille i grender" , "Et barn er født i Betlehem" osv.

I sjekklisten for sanger uten generende kristent innhold finner vi "På låven sitter nissen med sin julegrøt", "Juletrall" , "Den lure nissen" (!!) osv.

Skolesjefen arbeider med saken , ifølge ABC nyheter. 

 https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2017/10/25/195342537/skole-ber-foreldre-sile-ut-julesanger-dette-er-egentlig-bare-leit

Det hele høres så uvirkelig og crazykomisk ut at man må spørre seg selv hva slags klientell som styrer norsk skole for tiden ?

 

Gå til innlegget

Åpenbaringen i Fatima - 100 år.

Publisert 11 måneder siden - 741 visninger

Det er 100 år siden åpenbaringen i Fatima. Denne skjedde i "vår" tid , den siste 13. oktober 1917 med 70.000 - 80.000 mennesker til stede ved siste åpenbaring og var vitne til lysfenomener med solen i ca. 10 minutter. Vi ser bilder av folkemengden og folk som kneler. Den 13 . juli 1917 fikk de tre barna overlevert profetiene - eller "The Secrets of Fatima" som det er verd å se nærmere på eller gjerne repetere med det vi vet pr. i dag.

Dette er ganske omfattende stoff , så jeg legger ved to linker som den interesserte kan kjøre igjennom.

Det ble Lucia dos Santos , senere søster Lucia , som ble nøkkelpersonen og talskvinne for de tre. Hun ble bl.a. intervjet av Kardinal Ratzinger - senere Pave Benedict. Innholdet i dette og flere andre intervjuer ble naturlig nok mer detaljert enn den skrevne versjonen.

Søster Lucia kviet seg for å skrive ned den tredje delen av profetien fordi den gikk rett på Paven og Vatikanet pluss begivenheter som vi i dag kan identifisere. Hun sa seg villig til å nedtegne stoffet dersom  den lokale biskopen beordret henne skriftlig til  gjøre det. 

Betingelsen var at innholdet skulle åpnes i 1960 - eller etter hennes død -  ettersom hva kom først. Hun mente 1960 ville være et tidspunkt hvor  folk bedre ville forstå innholdet.

Paver har kommet og gått - og innholdet er ikke offentliggjort slik betingelsen, og meningen med hele profetien var. En av begrunnelsene var fra Vatikanet at stoffet var sensasjonspreget.

Vi snakker her om en ganske grundig dokumentert overekkelse av informasjon/profeti til de tre barna og som skulle formidles til alle kristne i verden. Med mandat fra Himmelen.

Noe Vatikanet ikke har utført. Den forklaringen de ga i 2000 passer ikke med det som er kjent av innholdet.

Under et besøk spurte Vladimir Putin om det punktet hvor Russland er nevnt i profetien , Paven svarte "Vi diskuterer ikke Fatima".

Uansett ; her er først en ganske grundig gjennomgang av og om de som har engasjert seg i dette og hva de kan fortelle;

https://www.youtube.com/watch?v=rEAXKn44jrI

 Innholdet som er kjent pr. i dag er ganske detaljert , Fr. Paul Kramer  er levende opptatt av Fatima og har et ganske godt  foredrag som setter ting i perspektiv :

 https://www.youtube.com/watch?v=gCxciA4wKno 

   

Gå til innlegget

Klimapolitikk - Et Historisk Tilbakeblikk

Publisert rundt 4 år siden - 1921 visninger

Her er et foredrag av dr. Sally Baliunas om værfenomenene i "den lille istid" og de klimatiltakene man iverksatte mot de eksene som måtte ha kokt sammen klmaet med hinmannen (Weather Cooking var et vitenskapelig begrep innen klimaforskning.

 Klimahysteri , klimafrykt , uvitenhet og overtro i historisk
perspektiv.

I "en lille istid"var det virkelig mye ekstremt vær i Europa.


Perioden 1550 til 1700 var verst ; 3. august 1562 kom det en
stormfront flere hundre kilometer lang , etter å ha rast i flere
timer begynte det å hagle digre hagl som ødela avlinger , drepte
fugler og sogar drepte ubeskyttet buskap.

Vi kjenner igjen uttrykket at ingen hadde sett noe liknende
 manns minne , dette var unaturlig ,det måtte skyldes noe helt
utenom naturens egne lover.

Datidens klimapanel med rådgivning til beslutningstakere kunne
presentere sin vitenskapelige konklusjon ; dette var hekser som
kokte været sammen med Hinmannen (Gammel Erik).
Weather cooking var et begrep innen datidens vitenskap.

Klimakvotehandel-konseptet var forsåvidt allerede utnyttet av
kirken , som drev forretning med avlatshandel på posisjonering
hinsides.

Klimatiltakene gikk derfor ut på å brenne hekser som i følge
vitenskapen hadde ansvaret for det ekstreme været.

Saken helliger midlene , så man torturerte like godt frem
tilståelser , ettersom det var så vanskelig å dokumentere
sammenhengen - gjelder å kunne ta snarveger der man mangler
fakta.

Men noen , mente vitenskapens klimaløsninger med heksebrenning
var feil  , nemlig skeptikerne ,de som våget å trekke politisk
vitenskap i tvil. Akk , ja !

Som det fremgår av foredraget , det å trekke vitenskap med
99 prosent konsensus i tvil , innebar en viss helserisiko.

For å stanse all diskusjon om heksebrennning som klimaløsning
erklærte man at "science is settled" , "Det er umoralsk å
tvile på klimapanelets vitenskap" , eller som man i dag sier
på NRK - klimadebatten er "Ferdig snakka".

http://www.nrk.no/ytring/minstestandard-for-klimadebatt-1.11342147

http://www.nrk.no/ytring/ferdig-snakka_-1.11338691

Den gang skulle bare anerkjente forskere som kjente
hekseklima-problemet uttale seg - slik at folk ikke ble
forvirret av antivitenskapelige teorier.

Biskoper og Erkebiskoper var selvfølgelig behjelpelig med den
politisk korrekte klimavitenskap og sanne klimalære.
Kjenner vi metodene ?

Dengang var budskapet mer bardus , man truet land som huset
skeptikere med at landet ville bli hjemsøkt av ekstremvær ,
slik vi i dag kan se det i farver på NRK , Monsterbølger ,
ekstremstormer , gigantstormer osv.

Datidens dagsnytt-18 synsere sto frem og drev sin tegnutlegging
koblinger mellom hekser og klima for den mer eller mindre
troende almue.
Ingen våget å mukke.

 24. mai 1626 brøt et uvær løs over sentrale deler av Tyskland
1 meter hagl lå igjen , frost ødela det meste av avlinger osv.
Og ingen kunne huske noe slikt i manns minne. vilket sikkert var
en korrekt observasjon. Dette måtte være  hekseri og trolldom.

Kravet var selvfølgelig strakstiltak mot klimaet.

I tre byer i sentrale Tyskland ble det brent og henrettet 2400
mennesker pluss 2000 i Westfalen som løsning på klimaproblemet.

Her er foredraget av Sally Baliunas ;

http://jr2020.blogspot.no/2013/11/how-modern-climate-hysteria-resembles.html

Hvor langt har vi kommet siden den gang , utover at det er tallene
som tortureres og CO2 som har skyld i alle værhendelser ?

http://www.dagbladet.no/2013/11/17/nyheter/klima/haiyan/miljopartiet_de_gronne/klimaavtale/30366812/


 
   

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Hammeren eller en kopp te?
av
Håkon Hovda
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Kvinner i svart
av
Rebecca Solevåg
rundt 6 timer siden / 157 visninger
2 kommentarer
Det keiserens er
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 72 visninger
0 kommentarer
Vi er alle misjonærer
av
Arne Borge
rundt 6 timer siden / 83 visninger
0 kommentarer
Ikke berettiget forbud
av
Torunn Arntsen Sajjad
rundt 16 timer siden / 476 visninger
0 kommentarer
Kirken og politikk...
av
Tor Jakob Welde
rundt 17 timer siden / 120 visninger
1 kommentarer
Om Gud faktisk finnes
av
Petter Olsen
rundt 17 timer siden / 144 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Et gudsbilde og et perspektiv på forsoningen.
3 minutter siden / 421 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kirken og politikk...
rundt 1 time siden / 120 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 2932 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 2932 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 2932 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ole Hallesbys radiotale i 1953
rundt 1 time siden / 2289 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Ånden i erklæringen er universell
rundt 2 timer siden / 124 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 2 timer siden / 2689 visninger
Tove S. J Magnussen kommenterte på
Hvor skal vi dø?
rundt 2 timer siden / 1150 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Ånden i erklæringen er universell
rundt 2 timer siden / 124 visninger
Les flere