Carl Wilhelm Leo

Alder:
  RSS

Om Carl Wilhelm

Følgere

En hellig politisk kirke ?

Publisert rundt 2 måneder siden

Ingen jeg kjenner har gitt hverken biskopene eller menighetsrådene noe mandat til å formidle politikk eller være politisk veileder på våre vegne. Det kan vi klare selv.

Hvordan klimasaken er utarbeidet og markedsført fremgår med all ønskelig tydelighet i tilsammen ca. 10.000 e-mails i den såkalte "Climategate"-saken pluss en  granskningsrapport som ikke er særlig omtalt i norske media. Forståelig nok.  

Donald Trumps administrasjon vil , sannsynligvis etter råd fra fysikeren William Happer, begynne å kvalitetssikre klimavitenskapen for USA`s vedkommende, slik at man ikke kommer i skade for at USA bruker enorme ressurser på noe som er blåst ut av alle proposjoner. Kanskje ikke så dumt?

Kirkens rolle her , som en stor organisasjon med mange medlemmer , nasjonalt og i lokalsamfunnet , later til å være manøvrert langt inn i Agenda 21/2030 - hvor man følger FN`s oppfordring om å bruke lokale organisasjoner for å få til en illusjon om at det er en folkebevegelse som applauderer FN`s modell av total globalisering. (kapitel27  , Agenda 21.)

        

At dette er  politisk virksomhet dokumenteres ved at DNK deltok som organisasjon i "Klimavalg 2013" hvor man drev veiledning i hvilke partier folk skulle stemme på, de skulle ikke stemme på Arbeiderpartiet , Høyre og Frp - nærmere beskrevet her .

Hvorvidt dette var klokt omhandles i denne  evalueringsrapporten fra Burson Marsteller. 

Se side 3 hvordan bistandsmidler som skulle gå til å hjelpe fattige folk i stedet utbetales så ikke fullt så fattige folk skal drive valgkamp i Norge - under foregivende at de driver  folkeopplysning

Anbefalt lesning , det er gjort et hederlig forsøk på å vise hvor lite representativt dette utspillet er i forhold til medlemmene i DNK - hvor også de politiske aktivistene innen kirken er nevnt.

Vi ser på "Grønn Kirke" som plutselig ser ut til å bli veldig virksom. En bekjent i et menighetsråd sa at dette i grunnen bare dreide seg om å plukke søppel langs bekken, unngå engangsservise , kjøre flere i en bil og kjøpe autoriserte Fairtrade produkter ( Kaffe til kirkemøtet?).

Det høres beroligende ut? Går vi innholdet med "Grønn Kirke" nærmere i sømmene finner vi en del mer omfattende ting på sakslisten:

" Vi vil utfordre fellesrådet til grønn drift på alle områder, og våre representanter i fellesrådet/menighetens administrasjon skal arbeide for dette. Miljøfyrtårnsertifisering av fellesrådet/menighetens administrasjon skal vurderes." 

"Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi, sang- og salmevalg."

" Vi vil utfordre til engasjement i klima og rettferdsspørsmål gjennom prekener og annen forkynnelse."

" Vi vil integrere miljø-, forbruks- og rettferdsperspektiver i undervisning, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid."

"Vi vil involvere menigheten i Kirkens Nødhjelps, Changemakers eller andre organisasjoners underskriftskampanjer, og annet påvirkningsarbeid."

" Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i menighetens informasjonskanal."         

"Vi vil utfordre butikkene i vårt nærmiljø på utvalg og profilering av Fairtrade-merkede, økologiske og svanemerkede varer."

" Vi vil søke samarbeid om miljø og rettferd med kommunen og andre lag og organisasjoner i vårt nærmiljø."

 "Vi vil utfordre lokale bedrifter, kommunale etater, eller andre til å bli Miljøfyrtårn."

Og så kommer påvirkning fra "grasrota" om politikk ,  hvor man kan lete etter den oljen som finansierer både "Grønn Kirke" og ikke så rent lite annet.:

 Vi vil utfordre våre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere til handling i konkrete miljø- og rettferdsspørsmål.

Høres fint ut med politikk innpakket i ord - man fanger flere fluer med honning enn med eddik.  Dokumentasjon grønn kirke.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sier det klart og i pakt med agenda 2030: "  Vi skal se fremover, vi skal bygge den kirken vi vil ha i 2030."

Hun sier videre: "Kirken er forpliktet til å la sin stemme høres i "klimakampen"". Og det ser sannelig ut til at den politiske "klimakampen" er mer sentral i DNK enn forkynnelsen.

Men er ikke dette å misbruke medlemmenes og menighetenes medlemskap til saker som ikke sorterer under den kirken vi ble medlem av før de politiske aktivistene startet sin opptreden? 

Er dette et forsøk på å gi en tvilsom klimapolitikk et anstrøk av kirkelig autoritet - uten å spørre medlemmene?  

Ingen jeg kjenner har gitt hverken biskopene eller menighetsrådene noe mandat til å formidle politikk eller være politisk veileder på våre vegne.  Det kan vi klare selv.     

    

Gå til innlegget

Luften går ut av den politiske klimaballongen?

Publisert rundt 2 måneder siden

Etter 30 år med ensidig mediakjør om klimaskremsler , klimakatastrofer og "studier" fra miljøorganisasjoner hvor vi har hatt gleden av å samle opp de mest utrolige påstander om hva menneskenes virke på jorden kan føre til i klimaomveltninger - via CO2.Hva er resultatet ? Kjøper forbrukeren , mannen i gata , velgeren dette bombardement av klimaskremsler?

Det ser faktisk ikke slik ut. 

I engelsktalende land med grunnfestet fri flyt av diskusjon og informasjon har klimasaken to sider i vitenskap og politikk. Men så skjer det uventede i Nederland.

Et relativt nytt parti har klart å mobilisere velgere etter at velgerne er blitt offer for stadig nye kreative klimapåfunn og avgifter - til de grader at de vant provinsvalget ved første gangs deltakelse  og blir Nederlands største parti - som i sin tur vil påvirke sammensetningen i senatet. Noe slikt har aldri skjedd i Nederlandsk politikk. 

Partiet - "Forum voor Democratie" - vil ha Nederland ut av Paris-avtalen og anser politiske visjoner om at landet skal undervise resten av verden i klimapåfunn og klimaavgifter som det reneste fjolleri.

De har programfestet å få landet ut av Paris-avtalen - det holdt til å bli landets største parti ! 

De utløser dermed en storm av mistenkeliggjøring og skjellsord i media - som vanlig når noen trekker klimahypotesen i tvil - som de sier de møter ikke bare et politisk kartell - de møter også et mediakartell.

Så gjenstår det å se om den vanlige runden med utskjelling og fordømmelse virker en gang til - eller om den styrker det nye partiet ?

Her er en oppsummering på engelsk med forklaring på valgordningen i Nederland og dagens situasjon -  Dutch News:

 https://www.dutchnews.nl/features/2019/03/wynias-week-thierry-baudets-meteoric-electoral-rise-explained/

Kanskje den planlagte vrimmel av bompengestasjoner og alskens nye utspill mot bilholdet her i landet er det som skal til for at det mobiliseres?

   

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere