Carl Wilhelm Leo

Alder:
  RSS

Om Carl Wilhelm

Følgere

Ytringsfriheten og Monopol

Publisert 3 måneder siden - 401 visninger

For noen dager siden skjedde en organisert offentlig henrettelse av nettstedet INFOWARS idet YouTube , Apple ,Spotify og Facebook samtidig fjernet/sensurerte vekk INFOWARS . Noen har sikkert i løpet av de siste 10 årene sett nettstedet - 2.5 til 3 millioner abonnenter og betydelig større antall lesere under og etter valgkampen i USA. Dette har utløst en debatt om prinsipper.

Mange har nok feiret dette fordi nettstedet hadde sterke meninger og fargerike innslag. 

Men etterhvert begynner mange spørsmål å melde seg om ytringsfriheten og hvem som har nærmest monopolstatus , hva det innebærer i praksis og hvordan det kan utvikle seg.

Pluss uklarhet om hva man er - har Facebook og Youtube endret status til noe som minner om en avis , med redaksjon som bestemmer innhold osv? 

På kort sikt betyr aksjonen mot INFOWARS rett og slett at man denne gangen har gapt over noe som kan bli for stort til å svelge - pluss at det heller ikke var særlig smart - det kan slå tilbake.

Mange er villig til å finansiere et juridisk oppgjør med maktmenneskene. Fordi spørsmålet er - hvem blir den neste ?

Vi har sett at Alex Jones har gått hardt på som reporter ved Bildenbergermøtene - noe av dette ligger sikkert på Youtube ennå.

Jeg har ikke tid til å ta detaljer om innholdet hos INFOWARS , har sett Lisa Haven vikariert der av og til - flink til å finne frem til gode intervjuer  pluss Paul Watson som jeg kommer på i farten - med gode kronikker.

Det er ikke ofte jeg er enig med The Guardian - men her har de forstått problemstillingen ganske godt :

 https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/aug/10/infowars-social-media-companies-conspiracy

Roger Stone har vært kommentator og blitt intervjuet om politikk på INFOWARS - her er hans oppfatning i et intervju med NewsmaxTV ;

 https://www.youtube.com/watch?v=6ZjT1KMU9SQ

Dette burde være en viktig debatt som trolig blir mer aktuell , det er ikke viljen det skorter på når det gjelder å kneble meninger , informasjon og at folk kan snakke fritt med hverandre i en fri verden.

Gå til innlegget

Fleksibel Grunnlov som verktøy.

Publisert 8 måneder siden - 220 visninger

Det er veldig stille i kommentarfeltet om hva stortingsflertallet foretok seg torsdag 22.mars 2018. De hadde ingen planer om å la seg stanse av Grunnloven , eller det som er igjen av den , som normalt ville kreve tre fjerdedels flertall for en så viktig overføring av enorme verdier fra fellesskapets folkevalgte kontroll til EU`s energibyrå - ACER. Men ønsket var så inderlig sterkt for å få skysset kontrollen med fellesskapets vannkraft over til EU at de ønsket et alminnelig flertall som godt nok. Folkeflertallets , eiernes , ønsker og interesser er selvfølgelig komplett uinteressant. Altså setter man til side befolkningens interesser og Grunnloven.

EU-lobbyen gikk til sitt eget justisdepartement og fikk etterhvert det svaret de ville ha fra ekspertene , som hadde lagt hodene i bløt over dette delikate juridiske problem.

Og konklusjonen ble som forventer, jeg slapp å spise hatten min uten sennep og ketchup på denne enkle spådommen.

Justisdepartementet kom etterhvert frem til at det var helt på prikken riktig med vanlig flertall. Ingen av disse juridiske ekspertenes navn står nevnt i de artiklene jeg har lest.

Og det er vel den klokeste delen av dette juspolitiske stuntet ?

Først en redegjørelse og formler om grønt lys for å gå utenom Grunnloven :

 https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/xR9pVn/Justisdepartementet-gir-gront-lys-Mener-Stortinget-med-vanlig-flertall-kan-si-ja-til-EUs-energiunion

 Den beste oppsummeringen om hva denne energipakken betyr for Norge ligger i denne artikkelen som har fått med seg en del logiske detaljer om hva vi har i vente.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/02/02/195368717/lavine-av-nye-eu-lover-vil-rase-over-norge-fra-eus-energiunion-og-acer

Videre inneholder denne avtalen en del konsekvenser som ikke er nevnt i artikkelen - men her må vi se når utspillene kommer .  

Nå vet alle at det er en stigende stemning for å gjøre som Sveits , å komme oss ut av EØS-avtalen snarest mulig.

Den beste måten å forhindre det på er nettopp det som nå utføres .

Å overføre mest mulig kontroll og politisk makt til EU raskest mulig  på forhånd , slik at en løsrivelse  fra EØS-avtalen vil nærmest bli umulig når EU kontrollerer helt sentrale verdier og områder som normalt skulle være under folkevalgt kontroll i landet vårt.

Slik Grunnlovens innhold er opprinnelig ment å beskytte oss mot.

Siste  teoretiske mulighet er at Island beskytter oss fra "våre" egne folkevalgte og stanser dette i EØS-sammenheng ut fra regelen en for alle og alle for en. 

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/1kX2AK/Islandsk-EOS-veto-kan-stanse-Acer-i-Norge

Men denne saken er planlagt i årevis , det er snakk om milliardverdier , og det ser tydeligvis ut til at noen har hastverk - så her vil jeg ikke spise frakken min på at alt som er av jus og litt til vil bli anvendt for å banke saken igjennom.

Hva er egentlig prisen for en evighetsmaskin som lager energi ?

Vårt Lands leder 23.mars er relativt fornuftig , utover å blande inn CO2 og "klimautslipp" som argument for at Norge skal gi vekk kontrollen over sin egen vannkraft. Forurensning ville ihverfall referert til virkelighetens problemstilling. 

Til slutt en oppsummering av hva som skjedde i Stortinget , det er historisk i norsk politikk :

 https://www.dagbladet.no/nyheter/stortinget-stemte-for-acer/69641920

Sa jeg politisk skandale ?

 

Gå til innlegget

Forbigått i Taushet ?

Publisert rundt 1 år siden - 460 visninger

Den 25 oktober 1917 ( 7.november 2017 , ny tidsregning) ) var det 100 år siden revolusjonen i Russland. En begivenhet som endret mye av moderne historie , kostet direkte over 100 millioner mennesker livet globalt , forandret livene til millioner av mennesker osv.Så vidt jeg kan se er det ingen eller svært få som feiret 100 årsdagen , Putin hadde ikke annonsert noen planer om markering I vesten har det også vært stille om saken.

Revolusjonen er sannelig ikke mitt felt , men som historisk milepel bør den i det minste nevnes.

Uansett hva man mener om revolusjonen og kommunismen så er den en del av verdenshistorien , en voldsom virkelighet som ikke mangler dokumentasjon.

I St Petersburg og Moskva har det vært enkelte markeringer , pluss en lukket  markering på et hotell i Moskva. Det hele med protester og arrestasjoner.

Men det store bildet er at revolusjonen ikke er interessant i den russiske borgers hverdag.

Til og med det russiske kommunistparti later til å gå stille i dørene . Lederen siden 1993 , Gennady Zyuganov , har luket bort fraser om Vladimir Lenin og fokusert på de samlende tingene , Krigen , romfarten og teknoliogiske triumfer etter krigen.

Han uttrykker nærmest at revolusjonen i 1917 bare var en "statsbyggende hendelse".

Begivenheten delte  Russland i røde og hvite ,  voldelig eller pasifist , fattig eller rik , konservativ eller   revolusjonær.

Uten markeringer diskuteres ennå , 100 år etter, konsekvensene etter revolusjonen. Terroren ,  Lenin , Lidelsene under Den andre Verdenskrig , Stalin ,  teknologiske triumfer (bl.a. romfart)  og finalen - et oppsiktsvekkende  politisk kollaps.

Denne pussige sitat til slutt :

Quote 

Mikhail Zygar, editor of the documentary web-project “1917” detailing the revolution and author of the forthcoming book The Empire Must Die, says the total lack of media interest in Russia has surprised him. 

It was as if the revolution happened not in Russia, but America. “On the anniversary of the February Revolution, my phone didn’t stop ringing with requests for interviews with English-language media,“ he says. ”There was not a single call from the Russian media.”  

Unquote

Og dagens Russland 

quote

Put simply, says the author, the Bolshevik Revolution does not fit into the empire narrative being pushed by the Kremlin. Mr Putin’s new empire isn’t quite Soviet, and it isn’t quite the empire of Tsar Nicholas II: “It has bits of everything thrown in it; the Second World War, Crimea, a bit of Stalin here, a bit of Orthodoxy there.”

Crucially, this imagined empire has become a matter of national pride, and is the President’s “main guarantee against protest”.

unquote 

I sin offisielle kommentar har Putin anbefalt  folk å lese om "deres felles fortid"

Noen dager siden åpnet han en bronse minnevegg over ofrene for politisk undertrykkelse og dermed fordømte offisielt ugjerningene begått av Sovjetunionen.

 

Gå til innlegget

Ingen Salme ved Skolens slutt.

Publisert rundt 1 år siden - 442 visninger

"Deilig er Jorden"må nynnes fordi den inneholder kristne ord som kan oppfattes som forkynnelse. Dette ble presentert i desember 2016 ved en skole i Stavanger . I år utføres et nytt stunt for å demonstrere at vår 1000-årige kristne tradisjon ikke lenger har noen naturlig plass i norske læreanstalter - hvilket på sikt vil det si i vårt samfunn.

Ved Nylund skole i Stavanger måtte man i desember 2016 , ved "desember-samlingen" , som er det nye begrepet for juleavslutning i moderne pedagogikk, ta  en del grep .  Ifølge Aftenposten , 14.desember , 2016 , uttaler FAU lederen følgende bevingede ord ; "Deilig er jorden " kan ikke synges fordi den kan oppfattes som forkynnelse".

https://www.aftenposten.no/norge/i/B9Emw/Far-ikke-synge-Deilig-er-jorden-pa-barneskole-i-Stavanger

Hadde norsk skole vært like fintregnende i all undervisning så hadde den hevdet seg godt internasjonalt. Det er snakk om prioritering.

Og  da tenker de fleste på skole og utdanning i litt andre sammenhenger.

Hva har man på programmet ved Nylund Skole for årets "desembersamling" ?

Jo , i år har man utarbeidet et skjema hvor foreldrene kan krysse av de sangene man mener er skadelige for den oppvoksende slekt.

På menyen for kristent  innhold ;"Tenn Lys" " Det lyser stille i grender" , "Et barn er født i Betlehem" osv.

I sjekklisten for sanger uten generende kristent innhold finner vi "På låven sitter nissen med sin julegrøt", "Juletrall" , "Den lure nissen" (!!) osv.

Skolesjefen arbeider med saken , ifølge ABC nyheter. 

 https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2017/10/25/195342537/skole-ber-foreldre-sile-ut-julesanger-dette-er-egentlig-bare-leit

Det hele høres så uvirkelig og crazykomisk ut at man må spørre seg selv hva slags klientell som styrer norsk skole for tiden ?

 

Gå til innlegget

Åpenbaringen i Fatima - 100 år.

Publisert over 1 år siden - 1147 visninger

Det er 100 år siden åpenbaringen i Fatima. Denne skjedde i "vår" tid , den siste 13. oktober 1917 med 70.000 - 80.000 mennesker til stede ved siste åpenbaring og var vitne til lysfenomener med solen i ca. 10 minutter. Vi ser bilder av folkemengden og folk som kneler. Den 13 . juli 1917 fikk de tre barna overlevert profetiene - eller "The Secrets of Fatima" som det er verd å se nærmere på eller gjerne repetere med det vi vet pr. i dag.

Dette er ganske omfattende stoff , så jeg legger ved to linker som den interesserte kan kjøre igjennom.

Det ble Lucia dos Santos , senere søster Lucia , som ble nøkkelpersonen og talskvinne for de tre. Hun ble bl.a. intervjet av Kardinal Ratzinger - senere Pave Benedict. Innholdet i dette og flere andre intervjuer ble naturlig nok mer detaljert enn den skrevne versjonen.

Søster Lucia kviet seg for å skrive ned den tredje delen av profetien fordi den gikk rett på Paven og Vatikanet pluss begivenheter som vi i dag kan identifisere. Hun sa seg villig til å nedtegne stoffet dersom  den lokale biskopen beordret henne skriftlig til  gjøre det. 

Betingelsen var at innholdet skulle åpnes i 1960 - eller etter hennes død -  ettersom hva kom først. Hun mente 1960 ville være et tidspunkt hvor  folk bedre ville forstå innholdet.

Paver har kommet og gått - og innholdet er ikke offentliggjort slik betingelsen, og meningen med hele profetien var. En av begrunnelsene var fra Vatikanet at stoffet var sensasjonspreget.

Vi snakker her om en ganske grundig dokumentert overekkelse av informasjon/profeti til de tre barna og som skulle formidles til alle kristne i verden. Med mandat fra Himmelen.

Noe Vatikanet ikke har utført. Den forklaringen de ga i 2000 passer ikke med det som er kjent av innholdet.

Under et besøk spurte Vladimir Putin om det punktet hvor Russland er nevnt i profetien , Paven svarte "Vi diskuterer ikke Fatima".

Uansett ; her er først en ganske grundig gjennomgang av og om de som har engasjert seg i dette og hva de kan fortelle;

https://www.youtube.com/watch?v=rEAXKn44jrI

 Innholdet som er kjent pr. i dag er ganske detaljert , Fr. Paul Kramer  er levende opptatt av Fatima og har et ganske godt  foredrag som setter ting i perspektiv :

 https://www.youtube.com/watch?v=gCxciA4wKno 

   

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gunnar Søyland kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
6 minutter siden / 1207 visninger
John S Skiftesvik kommenterte på
Alt det vi kan få til
6 minutter siden / 246 visninger
Dag Løkke kommenterte på
God jul fra kirken - midt i november?
34 minutter siden / 51 visninger
Kersti Zweidorff kommenterte på
God jul fra kirken - midt i november?
35 minutter siden / 51 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Farlig retorikk
rundt 10 timer siden / 995 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 10 timer siden / 6730 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
rundt 10 timer siden / 1207 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
rundt 10 timer siden / 1207 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 10 timer siden / 6730 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 11 timer siden / 6730 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Matematikk og evolusjon
rundt 11 timer siden / 6730 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Prinsipper på billigsalg
rundt 11 timer siden / 1207 visninger
Les flere