Carl Wilhelm Leo

Alder:
  RSS

Om Carl Wilhelm

Følgere

I frasenes tid.

Publisert 2 måneder siden

Bærekraftsdirektør Hanne Løvstad, PwC , presenterer et par interessante synspunkter i innlegget "Bærekraft er verdifullt for bedrifter".

Ref : http://www.verdidebatt.no/innlegg/11751785-baerekraft-er-verdifullt-for-bedrifter

Her refereres til rapporten "Bærekraft 100" hvor vi leser følgende:

Sitat.

"Selskap som integrerer bærekraftmålene i sin forretningsstrategi forsterker  sin driftslisens.(!)

Disse selskapene vil i tillegg ha en større og mer langsiktig verdiskaping for sine eiere og andre interessenter. Internasjonal forskning og våre egne funn fra Norge støtter opp om dette"

Videre - sitat :

"Grønt lederskap gjør bærekraft til et konkurransefortrinn".

Videre i utredningen om bærekraftens velsignelser:

"58 av de 100 største selskapene nevner bærekraftsmålene. Sammenlignet med fjoråret er det nesten dobbelt så mange selskaper  - 87 % flere enn i 2017 - som nevner FN`s bærekraftsmål."

Sitat slutt.

Uten "internasjonal forskning" og "funn fra Norge"  er det faktisk enkelte som fremdeles mener at faglig kompetent lederskap er det sikreste konkurransefortrinn for en seriøs verdiskapende bedrift. Hvilket er solid dokumentert.

Men dette forklarer kanskje hvorfor man i forbindelse med navnebyttet fra NSB til VY - i et selskap som skal frakte mennesker og gods fra A til B - plutselig får det travelt med å utrede hvor sterkt man tror på FN`s "bærekraftsmål" og sogar FN`s menneskerettighetsutredning for å være på den sikre siden:

Her er ordet "bærekraft" brukt 12 ganger i en kort orientering om selskapet:

    https://www.vy.no/vygruppen/baerekraft-og-samfunnsansvar 

Snakk om å være seg selv bærekraftig  nok !


Gå til innlegget

En hellig politisk kirke ?

Publisert 4 måneder siden

Ingen jeg kjenner har gitt hverken biskopene eller menighetsrådene noe mandat til å formidle politikk eller være politisk veileder på våre vegne. Det kan vi klare selv.

Hvordan klimasaken er utarbeidet og markedsført fremgår med all ønskelig tydelighet i tilsammen ca. 10.000 e-mails i den såkalte "Climategate"-saken pluss en  granskningsrapport som ikke er særlig omtalt i norske media. Forståelig nok.  

Donald Trumps administrasjon vil , sannsynligvis etter råd fra fysikeren William Happer, begynne å kvalitetssikre klimavitenskapen for USA`s vedkommende, slik at man ikke kommer i skade for at USA bruker enorme ressurser på noe som er blåst ut av alle proposjoner. Kanskje ikke så dumt?

Kirkens rolle her , som en stor organisasjon med mange medlemmer , nasjonalt og i lokalsamfunnet , later til å være manøvrert langt inn i Agenda 21/2030 - hvor man følger FN`s oppfordring om å bruke lokale organisasjoner for å få til en illusjon om at det er en folkebevegelse som applauderer FN`s modell av total globalisering. (kapitel27  , Agenda 21.)

        

At dette er  politisk virksomhet dokumenteres ved at DNK deltok som organisasjon i "Klimavalg 2013" hvor man drev veiledning i hvilke partier folk skulle stemme på, de skulle ikke stemme på Arbeiderpartiet , Høyre og Frp - nærmere beskrevet her .

Hvorvidt dette var klokt omhandles i denne  evalueringsrapporten fra Burson Marsteller. 

Se side 3 hvordan bistandsmidler som skulle gå til å hjelpe fattige folk i stedet utbetales så ikke fullt så fattige folk skal drive valgkamp i Norge - under foregivende at de driver  folkeopplysning

Anbefalt lesning , det er gjort et hederlig forsøk på å vise hvor lite representativt dette utspillet er i forhold til medlemmene i DNK - hvor også de politiske aktivistene innen kirken er nevnt.

Vi ser på "Grønn Kirke" som plutselig ser ut til å bli veldig virksom. En bekjent i et menighetsråd sa at dette i grunnen bare dreide seg om å plukke søppel langs bekken, unngå engangsservise , kjøre flere i en bil og kjøpe autoriserte Fairtrade produkter ( Kaffe til kirkemøtet?).

Det høres beroligende ut? Går vi innholdet med "Grønn Kirke" nærmere i sømmene finner vi en del mer omfattende ting på sakslisten:

" Vi vil utfordre fellesrådet til grønn drift på alle områder, og våre representanter i fellesrådet/menighetens administrasjon skal arbeide for dette. Miljøfyrtårnsertifisering av fellesrådet/menighetens administrasjon skal vurderes." 

"Vi vil inkludere miljø, forbruk og rettferdsperspektiv i bønner, liturgi, sang- og salmevalg."

" Vi vil utfordre til engasjement i klima og rettferdsspørsmål gjennom prekener og annen forkynnelse."

" Vi vil integrere miljø-, forbruks- og rettferdsperspektiver i undervisning, trosopplæring og barne- og ungdomsarbeid."

"Vi vil involvere menigheten i Kirkens Nødhjelps, Changemakers eller andre organisasjoners underskriftskampanjer, og annet påvirkningsarbeid."

" Vi vil formidle stoff om miljø, klima, forbruk og rettferd i menighetens informasjonskanal."         

"Vi vil utfordre butikkene i vårt nærmiljø på utvalg og profilering av Fairtrade-merkede, økologiske og svanemerkede varer."

" Vi vil søke samarbeid om miljø og rettferd med kommunen og andre lag og organisasjoner i vårt nærmiljø."

 "Vi vil utfordre lokale bedrifter, kommunale etater, eller andre til å bli Miljøfyrtårn."

Og så kommer påvirkning fra "grasrota" om politikk ,  hvor man kan lete etter den oljen som finansierer både "Grønn Kirke" og ikke så rent lite annet.:

 Vi vil utfordre våre kommune-, fylkes- og stortingspolitikere til handling i konkrete miljø- og rettferdsspørsmål.

Høres fint ut med politikk innpakket i ord - man fanger flere fluer med honning enn med eddik.  Dokumentasjon grønn kirke.

Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum sier det klart og i pakt med agenda 2030: "  Vi skal se fremover, vi skal bygge den kirken vi vil ha i 2030."

Hun sier videre: "Kirken er forpliktet til å la sin stemme høres i "klimakampen"". Og det ser sannelig ut til at den politiske "klimakampen" er mer sentral i DNK enn forkynnelsen.

Men er ikke dette å misbruke medlemmenes og menighetenes medlemskap til saker som ikke sorterer under den kirken vi ble medlem av før de politiske aktivistene startet sin opptreden? 

Er dette et forsøk på å gi en tvilsom klimapolitikk et anstrøk av kirkelig autoritet - uten å spørre medlemmene?  

Ingen jeg kjenner har gitt hverken biskopene eller menighetsrådene noe mandat til å formidle politikk eller være politisk veileder på våre vegne.  Det kan vi klare selv.     

    

Gå til innlegget

Etter 30 år med ensidig mediakjør om klimaskremsler , klimakatastrofer og "studier" fra miljøorganisasjoner hvor vi har hatt gleden av å samle opp de mest utrolige påstander om hva menneskenes virke på jorden kan føre til i klimaomveltninger - via CO2.Hva er resultatet ? Kjøper forbrukeren , mannen i gata , velgeren dette bombardement av klimaskremsler?

Det ser faktisk ikke slik ut. 

I engelsktalende land med grunnfestet fri flyt av diskusjon og informasjon har klimasaken to sider i vitenskap og politikk. Men så skjer det uventede i Nederland.

Et relativt nytt parti har klart å mobilisere velgere etter at velgerne er blitt offer for stadig nye kreative klimapåfunn og avgifter - til de grader at de vant provinsvalget ved første gangs deltakelse  og blir Nederlands største parti - som i sin tur vil påvirke sammensetningen i senatet. Noe slikt har aldri skjedd i Nederlandsk politikk. 

Partiet - "Forum voor Democratie" - vil ha Nederland ut av Paris-avtalen og anser politiske visjoner om at landet skal undervise resten av verden i klimapåfunn og klimaavgifter som det reneste fjolleri.

De har programfestet å få landet ut av Paris-avtalen - det holdt til å bli landets største parti ! 

De utløser dermed en storm av mistenkeliggjøring og skjellsord i media - som vanlig når noen trekker klimahypotesen i tvil - som de sier de møter ikke bare et politisk kartell - de møter også et mediakartell.

Så gjenstår det å se om den vanlige runden med utskjelling og fordømmelse virker en gang til - eller om den styrker det nye partiet ?

Her er en oppsummering på engelsk med forklaring på valgordningen i Nederland og dagens situasjon -  Dutch News:

 https://www.dutchnews.nl/features/2019/03/wynias-week-thierry-baudets-meteoric-electoral-rise-explained/

Kanskje den planlagte vrimmel av bompengestasjoner og alskens nye utspill mot bilholdet her i landet er det som skal til for at det mobiliseres?

   

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
28 dager siden / 8510 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
29 dager siden / 6425 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
23 dager siden / 3396 visninger
10 grunner for ikke å delta i Pride-parader
av
Øivind Benestad
rundt 1 måned siden / 2852 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
18 dager siden / 2691 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
26 dager siden / 2191 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
14 dager siden / 2016 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
12 dager siden / 1775 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
2 dager siden / 1741 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
16 dager siden / 1736 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere