Greta Aune Jotun

Alder: 2
  RSS

Om Greta

Nyeste utgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto. 2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst. 2015: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

Jo, det handler om hijab - og NRK, men ikke om Faten

Publisert 23 dager siden - 556 visninger

Svært mange av debattene i norsk media sporer av fordi så mange debattanter ikke forstår å skille mellom sak og person. Og kanskje noen heller ikke vil det; de liker å provosere, liker å sjikanere andre, liker å skremme eller true andre mennesker. Dermed røper de meget om egen indre tilstand.

Avsporet debatt

Debatten om NRK og hijaben til Faten har også sporet av, delvis. For den handler ikke om personen Faten. Denne jenta har sannsynligvis ikke knegått NRK for å bli hovedperson i et valgprogram - med tanke på å reklamere for shia-islam. Derfor er det også - selvsagt - skremmende for henne å oppleve at en del mennesker sender henne truende meldinger og skriver hatefulle kommentarer på nettsidene for debatt. Slik behandling av mennesker er noe Faten antakelig kjenner til fra land med shia-islamsk lederskap, som Iran, der spesielt kristne blir hatet, fengslet og dødsdømt om de konverterer fra islam til kristen tro, men hun ville nok ikke ventet å møte trusler fra norske borgere.

Handler om NRK

Nei, saken handler ikke om Faten, og debatten burde derfor vært konsentrert om - og bør konsentreres om, NRKs valg om å engasjere et medlem av den islamske ideologien shia - og om bruken av symbolplagget hijab i Norsk Rikskringkasting TV - altså vår statskanal.

NRK opptrådte meget uklokt da de valgte en hijab-kledd kvinne til dette programmet. Ja, man kan spørre: Hvorfor valgte ikke ledelsen en muslimsk kvinne uten hihab? Hadde de gjort det, ville mediene sannsynligvis ikke ha opplevd denne stormen av protester, som nå nærmer seg 6 000 henvendelser, men antakelig bare en frisk debattbris.

Provoserende

Ja, man kan trekke ymse slutninger av NRKs valg: Knefall for ideologien islam? Visning av politisk ståsted? Protest mot partier som vil forby hijab (og nikab) i det offentlige rom?

Statskanalen har i alle fall provosert mange ved å velge en hijab-kledd kvinne til dette programmet, og en debatt om statskanalens virksomhet er velkommen og viktig; mange av oss betaler fremdeles lisens til NRK. Men la ikke denne debatten handle om Faten.

Gå til innlegget

Nei, denne mannen bør ikke bli statsminister i Norge

Publisert 25 dager siden - 179 visninger

NRKs sending fra Tromsø i går kveld avslørte meget om Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Da tenker jeg ikke på CV-en hans som ble presentert, ei heller intervjuet med hans ektefelle. Men - en statsministerkandidat som med lynende blikk gang på gang knytter nevene mot sin motstander - en kvinne, vår nåværende statsminister, og stadig avbryter når denne har ordet - nei, en slik ubehøvlet mann bør ikke bli statsminister i landet vårt. Det var særdeles ufint av ham å trekke Listhaug inn i debatten.

Jonas Gahr Støre beskyldte også Erna Solberg for å ha skapt et kaldere Norge. Mens Erna Solberg, som alltid rolig og behersket, høflig og saklig, kom med sine innlegg og svar, var Jonas Gahr Støres oppførsel en fadese for partiet.

Jeg har aldri stemt verken på Høyre eller Arbeiderpartiet, så jeg skriver ikke dette for "å mele egen kake". Men av de to nevnte foretrekker jeg faktisk - uten tvil - Erna Solberg som statsminister. Hun har en verdighet og utstråling som inngir respekt.

Gå til innlegget

KrF; er makt viktigere enn ærlighet?

Publisert rundt 1 måned siden - 459 visninger

Utdrag fra en tale KrFs leder Knut Arild Hareide holdt på landsstyremøtet i 2009: "- - - jeg blir dypt skuffet over at delegater på vårt landsmøte bruker vår talerstol til å si at homofilt samliv er unaturlig, og at det er hån mot skaperverket. Det er ikke KrFs syn."

Vel, da fikk vi vite det. KrF - som parti - mente at homofilt samliv er naturlig. Hvor står KrF i dag?

I Politisk kvarter i NRK, ble Hareide spurt om han er for eller imot ekteskap for homofile. Han nektet å svare, men svaret har han jo gitt tidligere: Han har deltatt i en bryllupsseremoni for homofile, det vil si - gratulert med homofilt "ekteskap"; han har gått i Pride-tog, og nå tør han altså ikke bekrefte hva han mener. Det er selvsagt politisk taktikkeri, han er redd for at partiet mister de konservative stemmene, for makten vinker i det fjerne, og den frister. Derfor også partiets utydelige tale om de vil støtte høyre- eller venstresiden. Men; utydelighet og vingling gir ikke flere stemmer. For egen del har jeg ikke stemt på KrF siden partiet begynte å skamme seg over verdiene partiet ble tuftet på, og de får heller ikke min stemme i år.  

Krefter innen KrF arbeider for å anerkjenne homofilt samliv, og velger partiet en leder videre med samme syn som Hareide, eller beholder Hareide, vil partiet om få år vedta i sitt program at de støtter homofilt ekteskap. 

Et visdomsord fra apostelen Johannes: " - - - La oss ikke elske med ord eller med tunge, men i gjerning og sannhet!"  Kristus, Guds Ord (Joh. 1), er Sannheten.

Gå til innlegget

Er dette "to forskjellige skapelsesberetninger"?

Publisert rundt 2 måneder siden - 453 visninger

Gud Herren skapte, men mennesket opphøyer seg og tror Ham ikke.


I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Og jorden var øde og tom, det var mørke over det store dyp, og Guds ånd svevet over vannene. Da sa Gud: ”Bli lys!” Og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kalte lyset dag, mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dagen.

Og Gud sa: ”La det bli en hvelving midt i vannene, den skal skille vann fra vann.” Og Gud gjorde hvelvingen og skilte vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen. Og det ble slik. Gud kalte hvelvingen himmel. Og det ble aften, og det ble morgen, andre dagen.

Og Gud sa: ”La vannet under himmelen samles på ett sted, og la det tørre land komme til syne.” Og det ble slik. Og Gud kalte det tørre land jord, vannet som var samlet, kalte han hav. Og Gud så at det var godt.

På den tid da Gud Herren gjorde jord og himmel, fantes det ennå ingen markens busk på jorden, og ingen plante på marken var ennå grodd fram, for Gud Herren hadde ikke latt det regne på jorden, og det var ikke et menneske til å dyrke marken. Men en tåke steg opp fra jorden, og vannet hele jordens overflate.

Og Gud sa: ”Jorden skal la gress spire fram, og planter som sår seg, og frukttrær som bærer frukt med frø i, på jorden, hvert etter sitt slag.” Og det ble slik. Jorden lot gress gro fram, planter som sår seg, hver etter sitt slag, og trær som bærer frukt med frø i, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dagen.

Og Gud sa: ”La det bli lys på himmelhvelvingen til å skille mellom dagen og natten. De skal være til tegn som fastsetter tider, dager og år. Og de skal være til lys på himmelhvelvingen og lyse over jorden.” Og det ble slik. Og Gud gjorde de to store lys, det største til å råde over dagen, det mindre til å råde over natten, og stjernene. Gud satte dem på himmelhvelvingen til å lyse over jorden, til å råde om dagen og om natten, og til å skille lyset fra mørket. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, fjerde dagen.

Og Gud sa: ”La vannet vrimle med et mylder av levende skapninger, og la fugler fly over jorden, under himmelhvelvingen.” Og Gud skapte de store sjødyrene og alt levende som rører seg, som vrimler i vannet, hvert etter sitt slag, og hver vinget fugl etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Gud velsignet dem og sa: ”Vær fruktbare og bli mange og fyll vannet i havet, og fuglene bli mange på jorden!” Og det ble aften, og det ble morgen, femte dagen.

Og Gud sa: ”Jorden skal la levende skapninger gå fram; hver etter sitt slag: Fe og kryp og jordens ville dyr, hvert etter sitt slag. Og det ble slik. Og Gud gjorde de ville dyr på jorden, hvert etter sitt slag, kveget etter sitt slag, alt jordens kryp etter sitt slag. Og Gud så at det var godt.

Da sa Gud: ”La oss gjøre mennesker i vårt bilde, etter vår liknelse. De skal råde over havets fisker og over himmelens fugler, over feet og over all jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.” Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det --- Gud Herren formet mennesket av jorden støv, og blåste ånde i hans nese, og mennesket ble til en levende sjel.

Gud Herren hadde formet av jord alle markens dyr og alle himmelens fugler. Og han førte dem til mennesket for å se hva han ville kalle dem. Det navnet mennesket ga hver levende skapning, det skulle den ha. Så gav mennesket navn til alt feet, til himmelens fugler og de ville dyr. Men til seg selv fant mennesket ingen medhjelp som var hans like.

Så sa Gud Herren: ”Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil gjøre ham en medhjelp som er hans like.” Da lot Gud Herren en dyp søvn komme over mennesket, og mens han sov, tok han et av hans ribben og fylte igjen med kjøtt. Og Gud Herren bygde av det ribben han hadde tatt av mannen, en kvinne, og førte henne til mannen. Da sa mannen: ”Denne er ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles manninne, for av mannen er hun tatt.”

--- til mann og kvinne skapte han dem. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød. De var nakne, både Adam og hans hustru, men skammet seg ikke. Og Gud velsignet dem og sa til dem: ”Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.”

Og Gud sa: ”Se, jeg har gitt dere alle planter som sår seg over hele jorden, og hvert tre med frukt som setter frø. Det skal være føde for dere. Og til alle jordens dyr og himmelens fugler og alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i seg, gir jeg alle grønne planter til føde.” Og det ble slik. Og Gud så alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble aften, og det ble morgen, sjette dagen.

Så ble himmelen og jorden fullført med hele sin hær. Gud fullførte på den sjuende dag det verk han hadde gjort, og han hvilte på den sjuende dag fra alt sitt verk som han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dag og helliget den, for på den hvilte han fra alt sitt verk, det Gud hadde skapt og gjort. 

Dette er historien om himmelen og jorden da de ble skapt.

Så plantet Gud Herren en hage i Eden, i Østen. Der satte han mennesket som han hadde formet. Og Gud Herren lot alle slags trær vokse opp av jorden, prektige å se på og gode å ete av, også livets tre midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt. En elv rant ut fra Eden for å vanne hagen, og siden delte den seg i fire hovedstrømmer. Navnet på den første er Pison. Det er den som renner omkring hele landet Havila, der det er gull. Gullet i dette landet er godt. Der er bdellium* og onyks-sten. Navnet på den andre elven er Gihon. Det er den som renner omkring hele landet Kus. Navnet på den tredje elven er Hiddekel**. Det er den som renner øst for Assur. Og den fjerde elven er Frat**. (*bedolah-kvae, **Tigris, Eufrat)

Og Gud Herren tok mennesket og satte ham i Edens hage til å dyrke og vokte den. Og Gud Herren bød mennesket: ”Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men treet til kunnskap om godt og ondt, må du ikke ete av, for den dag du eter av det, skal du visselig dø.» 

Gå til innlegget

Eventyret om den arabiske staten Palestina

Publisert 2 måneder siden - 1075 visninger

Det til dels skitne spillet mot den demokratiske staten Yisra'el

Landet Yisra'el (les: det jødiske folk; for hva ville folket vært i dag uten landet?) blir stadig krenket, men Bd-1917s gyldighet kan ikke annulleres med krenkelser og resolusjoner.  Heller ikke FNs anti-israelisme og Norges bistand i milliardklassen for å bygge opp en arabisk stat i Yisra'el, rettferdiggjør maset om at Yisra'el okkuperer arabisk land. Det må også UDs Midtøsten-seksjon ha skjønt; gjennom flere års korrespondanse med undertegnede, kunne de ikke legge frem noe dokument som eventuelt skulle ha annullert Bd-1917 og den senere ratifiseringen av denne. Og et slikt dokument ville i så fall vært fri diktning.

Staten Jordan ble tuftet på urett. Jordans okkupasjon av Y'hudah, Shomron (Samaria) og Yerushalayim øst 1949-1967, var også ulovlig.

Et arabisk ordtak sier at ”en løgn kan fare fra Konstantinopel til Bagdad mens sannheten leter etter sandalene sine”. Slik var det også da araberne kringkastet eventyret at jødene aldri i historien har bebodd, eid og styrt en stat i det britiske mandatområdet, men at det hadde araber-palestinerne; en stat de mener jødene har stjålet. Statstyveriet burde i så fall ha blitt sannhetsverifisert lenge før 1948, men en slik ”verifisering” ville også ha vært en usannhet. Såpass bør også norske historikere vite.

Den palestinske selvstyremyndigheten har også sørget for å forvrenge historien for å få eierskap til kjente israelske fornminner. Blant annet også gravstedet til Rachel.  Det er kanskje nødvendig å minne om at Rachel var svigerdatter av Yitz'chak og Rivka (Rebekka). Rachel var gift med Yitz'chak sin sønn Yisra'el (også kalt Ya'akov), og var derfor ikke i slekt med svigerfarens halvbror Yishma'el, som araberne/muslimene regner sine rettigheter fra. Men graven til Rachel skal de ha.

Hvor lang tid vil det ta før ”sannheten får på seg sandalene”? Skal det politiske og til dels skitne spillet mot den demokratiske staten Yisra'el (les: jødene) få fortsette? Jeg vil tro at Norge har såpass lærde jurister i folkerett at de kan stå frem og fortelle sannheten. Men tør noen ”kle av keiseren”? Nei, "han" blir stadig kledd på med nye løgner, og de som elsker uretten hyller "nakenheten" - og vil gjøre det inntil HAN kommer som skal ta oppgjør med alle som har elsket og talt løgn (Åp. 22:15). 

Ang. Makhpelah-hulen og jordstykket omkring: Den ble kjøpt av Avraham for 400 sølv-shekel, og selgeren, hetitten Efron, ga ham skjøte på eiendommen, dvs. skriftlig. Avraham og Sarah, Yitz'chak og Rivka, Yisra'el og Le'ah ble alle gravlagt i Makhpelah-hulen. Yishma'el er ikke gravlagt der. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Dag Løkke kommenterte på
Til kirkesamfunn i Norge: Rettferdighetsteologi og staten Israel
7 minutter siden / 831 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Ateistens problemer
rundt 1 time siden / 529 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Ateistens problemer
rundt 1 time siden / 529 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Når 7 blir større enn 666
rundt 8 timer siden / 1380 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Ateistens problemer
rundt 8 timer siden / 529 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Ateistens problemer
rundt 9 timer siden / 529 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Ateistens problemer
rundt 9 timer siden / 529 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Ateistens problemer
rundt 9 timer siden / 529 visninger
Steinar Skjelanger kommenterte på
Ateistens problemer
rundt 9 timer siden / 529 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
Ateistens problemer
rundt 9 timer siden / 529 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Ateistens problemer
rundt 9 timer siden / 529 visninger
Trond Isaksen kommenterte på
Ateistens problemer
rundt 9 timer siden / 529 visninger
Les flere