Greta Aune Jotun

Alder: 3
  RSS

Om Greta

Nyeste utgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto.2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst.2015: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto.2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

Anerkjenner Norges regjering terrororganisasjonen Hamas?

Publisert rundt 1 måned siden - 121 visninger

Har Norge en terrorliste?

Hamas-lederne ble for noen år siden "hvitvasket" av en del land og fikk statusen "demokratisk valgte politikere" - for at de, sammen med PLO, skulle kjempe videre for å overta styringen av enda flere områder av Israel.

Nå er ikke jeg oppdatert på alle nyhetsmeldinger, så jeg skal ikke påstå at Den norske regjering har vært fullstendig taus om terroren Hamas har bedrevet mot Israel de siste ukene (etter fredagsbønnen i moskeen), og som de har sagt vil pågå til og med 14. mai. Så jeg spør: Har noen andre på dette forumet hørt eller sett noen ytringer fra Norges regjering - eller fra norsk presse -  om at de tar sterk avstand fra oppførselen til Hamas og de pøblene som gjerne utfører volden - eller blir truet på livet til å aksjonere?

Hva om de folkevalgte i Norge begynte å oppfordre sine tilhengere til voldelige demonstrasjoner for å få gjennomført visse politiske formål; ville det blitt tolerert? Selvsagt ikke; så hvorfor tåler man så inderlig vel at de "demokratisk valgte politikerne" i Hamas oppfordrer folket til å kaste eksplosiver, brennende bildekk, stein o. a. - mot Israels folk og soldater, for å nevne de siste aksjonene?

Jeg oppfordrer Den norske regjering til å sette Hamas på listen over terrorister, slik både EU og USA for lengst har gjort. Som man har erfart: Pengestrømmen fra Norge til terrorgrupper, kalt politikere eller ikke, er fullstendig bortkastede milliarder, og har vært - og er - en direkte oppfordring og støtte til å fortsette volden.

Gå til innlegget

Norge, en fredsnasjon?

Publisert rundt 1 måned siden - 334 visninger

Nei. Ingen land som utrydder deler av sin egen befolkning, uansett hvilken alder eller helsetilstand ofrene har, eller om det skjer ved medikamenter, andre kjemiske våpen eller på annen måte - har rett til å smykke seg med en slik betegnelse.

I 2017 var 81,2 prosent av alle provoserte aborter utført før uke 9.

Før uke 9 skjer følgende i barnets verden: I 4. uke (tjuefem dager etter unnfangelsen) begynner hjertet å slå og pumpe væske rundt i kroppen. I denne uken begynner også utviklingen av ryggsøyle, ryggmarg, hjerne, skjelett og muskler. I 5. uke blir de små sirklene som skal bli øyne dannet. Og ørene begynner å ta form. I 7. uke blir hypofyse, spiserør og luftrør dannet. Det oppstår nå 100 000 nye nerveceller hvert minutt. Hovedpulsåren er utviklet. Fingre, tær og albuer formes. Før utgangen av 8. uke er alle indre og ytre strukturer komplette, og fosteret skal nå bare vokse og modnes frem mot fødselen.

I perioden 9.-12. uke, begynner nyrene å produsere urin. Nesetipp og brystvorter blir synlige. Tjue små tannknopper er på plass i gommene. Tynntarmen er foldet og begynner å få tarmtotter. Skjoldbrukskjertel og bukspyttkjertel er på plass, og bukspyttkjertelen kan begynne sin produksjon av insulin. I 12. uke begynner benmarg, lever og milt å produsere blodceller. Barnet kan nå bevege armer og ben slik et født barn gjør når det skal lære å gå.

Også i perioden 13.-18. uke blir barn avlivet. Da kan barnet svelge, gjespe og suge på tommelen. Hjertet pumper daglig 28 liter blod. I 17. uke får fingertupper og tær sine spesielle avtrykk. I 18. uke dannes guttenes testikler og jentenes eggstokker.

I 2017 ble 546 barn avlivet i perioden 13.-23. uke. (kilder: SSB, barnasverden, FHI)

Politikerne som har fastholdt (og fastholder) dagens abortlov, har vært (er) ansvarlig for utryddelsen av 12-16 000 norske borgere hvert år siden dagens abortlov ble vedtatt. I 2017 ble det i alt utført 12 733 provoserte aborter. Ni av ti ble avlivet med medikamenter (les: kjemiske våpen).

 Så lenge Norge tillater drap på mennesker på vei, er det ikke troverdig når man uttrykker medfølelse når fødte mennesker blir drept.

Gå til innlegget

En jord hvor barn og blomster får gro

Publisert rundt 1 måned siden - 134 visninger

Noen unnskylder 12-16 000 drap på ufødte per år med frykten for at Norge skal få en ny strikkepinnetid (!). Til det må jeg si: Så uvitende om årsaken til graviditet er da vel ikke lenger Norges kvinner, heller ikke dagens feminister, vel?

Politikerne som har fastholdt (og fastholder) dagens abortlov har vært (er) ansvarlig for utryddelsen av 12-16 000 norske borgere hvert år. I 2017 ble det i alt utført 12 733 provoserte aborter. Ni av ti ble avlivet med medikamenter.

Livets gang
I 2017 var 81,2 prosent av alle "selvbestemte" aborter utført før uke 9. Men før 9. uke skjer det meget i barnets verden: I 4. uke (tjuefem dager etter unnfangelsen) begynner hjertet å slå og pumpe væske rundt i kroppen. I denne uken begynner også utviklingen av ryggsøyle, ryggmarg, hjerne, skjelett og muskler. I 5. uke blir de små sirklene som skal bli øyne dannet. Og ørene begynner å ta form. I 7. uke blir hypofyse, spiserør og luftrør dannet. Det oppstår nå 100 000 nye nerveceller hvert minutt. Hovedpulsåren er utviklet. Fingre, tær og albuer formes. Før utgangen av 8. uke er alle indre og ytre strukturer komplette, og fosteret skal nå bare vokse og modnes frem mot fødselen.

I perioden 9.-12. uke, begynner nyrene å produsere urin. Nesetipp og brystvorter blir synlige. Tjue små tannknopper er på plass i gommene. Tynntarmen er foldet og begynner å få tarmtotter. Skjoldbrukskjertel og bukspyttkjertel er på plass, og bukspyttkjertelen kan begynne sin produksjon av insulin. I 12. uke begynner benmarg, lever og milt å produsere blodceller. Barnet kan nå bevege armer og ben slik et født barn gjør når det skal lære å gå.

Også i perioden 13.-18. uke, blir barn avlivet. Da kan barnet svelge, gjespe og suge på tommelen. Hjertet pumper daglig 28 liter blod. I 17. uke får fingertupper og tær sine spesielle avtrykk. I 18. uke dannes guttenes testikler og jentenes eggstokker.

I 2017 ble 546 barn avlivet i perioden 13.-23. uke.

Grusom praksis
Forskerne kjenner ennå ikke til hvor tidlig livet kan føle smerte, men antar at smertesansen, som er så viktig for overlevelse, blir utviklet på et svært tidlig stadium i svangerskapet. Ved hjelp av ultralyd har man sett at barn i mors liv har forsøkt å unngå redskaper som skal fjerne/drepe dem. De som blir avlivet innen utgangen av 12. uke, blir behandlet som organisk sykehusavfall, om ingen ønsker å ta vare på de/den døde.

En stor del av abortene som tillates etter 12. uke, begrunnes med sosiale årsaker eller fordi man finner - eller frykter - avvik hos fosteret. Ved senaborter er det vanlig (også i dag?) at barnet fødes levende, for så å bli lagt inn på et avskjermet rom for å dø. Disse fostrene kan være i live lenge etter fødselen, men det er forbudt å gripe inn for å hjelpe dem å overleve. Tidligere var det vanlig å kaste aborterte fostre, uansett alder, i avfallskurven; noen lå i kramper der til døden inntrådte. (bekreftet av sykehuspersonell)   

En menneskerett å få drepe?
Konsekvensanalyse er et brysomt fremmedord for aborttilhengerne. Særlig de røde politikerne har hatt hastverk med å få vedtatt lover og bestemmelser de mente å finne dekning for under begrepet ”menneskerettigheter”, uten å analysere hvilke følger den enkelte loven kunne få. Slik også med loven om såkalt selvbestemt abort. Jo, loven ble grundig debattert før den ble vedtatt, men problemstillingene gjaldt kvinnen, ikke barnet, og knapt noen tok bryet med å analysere hvilke følger praksisen kunne få for samfunnet. For å nevne to aborttall: I 1965 ble 4 500 liv ’lovlig’ abortert; i begynnelsen av 1970-årene var tallet per år steget til 12 000, og siden den gang har tallene variert mellom 12-16 000. Men, og det bør man ikke glemme: For hver abort reduseres Norges befolkning med flere enn den ene, ja, over tid - langt, langt flere; mange av de aborterte ville jo blitt fruktbare kvinner som fødte ett eller flere barn - osv. osv.

Hvilke konsekvenser har så menneskeutryddelsen allerede ført til for Norge? Og hva kan den føre til? Jo, blant annet: Norge har måttet importere arbeidskraft for å kunne opprettholde nødvendige tjenester. Og - om den nåværende abortpraksisen ikke blir avsluttet i nær fremtid, tillater jeg meg også å nevne det som i Norge skal være unevnelig: Nordmenn vil i fremtiden bli i mindretall i "eget" land.

Et kaldt og selektivt samfunn
Vi lever ikke lenger i den uopplyste tiden da funksjonshemmede babyer i landet vårt ble satt ut for å dø. Men hva er forskjellen på drapene da og nå? Det finnes ingen forskjell, for ved unnfangelsen blir hver og én et menneskeliv, og det fortsetter man å være, uansett på hvilket stadium i utviklingen man befinner seg eller hvilken medisinsk status man har - eller vil få. Om man forakter den spede begynnelsen og månedene i mors liv, forakter og fornekter man jo sin egen eksistens!

Når regjerende politikere har problemer med å innse at provosert abort er rå vold mot livet og ikke ønsker å avvikle barbariet, kan man spørre om visse politiske kretser i vårt samfunn og deres tilhengere står på samme lave kunnskapsnivå som i seksti-syttiårene, da rødstrømper og andre aborttilhengere trodde fosteret var en livløs celleklump og porten til lykken fri moral. Å opphøye seg til dommer over hvem som skal få adgang til livet, må være den mest nedrige oppgaven et menneske påtar seg.

Ingen garanti for god helse
Noen mennesker behøver mer omsorg enn andre gjennom livet, ja. Men ved å lovfeste at man kan avlive de som ikke vil bli fullt funksjonsdyktige, dømmer man dem som verdiløse. Ingen har garanti for god helse og selvhjulpenhet fra fødsel til død, uansett om man i fødselsøyeblikket får attesten 'velskapt'. Og hvem kan garantere at livet blir bedre for foreldre/familie - eller at Norge får flere penger på bok - om man fjerner uønskede barn?

Riktige valg
Det er å håpe at det norske folk kommer i sterk bevegelse for det ufødte livet og gir politikerne klar melding i god tid før neste stortingsvalg om at man ønsker lovfestet vern for alle barn på vei. Noen unnskylder 12-16 000 drap på ufødte per år med frykten for at Norge skal få en ny strikkepinnetid (!). Til det må jeg si: Så uvitende om årsaken til graviditet er da vel ikke lenger Norges kvinner, heller ikke dagens feminister, vel?

Et innlegg med samme tittel og samme tema, ble publisert i Dagen i 2007.

Gå til innlegget

Han lever!

Publisert rundt 2 måneder siden - 466 visninger

Det finnes mange sterke oppstandelsessalmer/sanger, også i Norsk salmebok og Sangboken Syng for Herren. To av salmene jeg liker best å synge er "Deg være ære" og "Å salige stund uten like". Spesielt den sistnevnte formidler gleden over påskeunderet over alle undere, både i tekst og melodi. Jeg gjengir den nedenfor.

 Å SALIGE STUND UTEN LIKE

Å salige stund uten like, Han lever, Han lever ennu!

Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du?

Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet i døden Han lå;

jeg levende så Ham i haven, og aldri så skjønn jeg Ham så,

jeg levende så Ham i haven, og aldri så skjønn jeg Ham så.

 

Han lever, og jeg skal få bringe Hans venner det salige ord -

tenk, jeg som er ringest blant ringe, den minste Han kjenner på jord.

Tenk, jeg skal Hans hilsen frembære, å, kunne jeg synge det ut!

Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud.

Mer kunne ei engler begjære enn gå med så salig et bud.

 

Å salige stund uten like, Han lever, Han lever ennu!

Han vandrer i seierens rike, min sjel, hvorfor sørger da du?

Du søkte din trøst i den døde og dvelte ved gravnatten kun;

så fikk du den levende møte, å salige, salige stund!

så fikk du den levende møte, å salige, salige stund!

 (Johan Halmrast, 1890)

  "O ávdugas, ávdugas boddu, son eallá, son eallá ain dál!" - nordsamisk.

 Jeg har skrevet det før, og skriver det igjen: Fem hundre vitner på én gang (utenom disiplene og noen kvinner) så Jesus Kristus levende etter oppstandelsen. Det bør være god nok bekreftelse, også for tvilen og vantroen. Ja, Han lever!

Gå til innlegget

Et islam-krenkende bilde på Facebook . . .

Publisert 2 måneder siden - 214 visninger

Patras Masih, 18 år, kristen, ble i februar i år beskyldt av muslimer for å ha postet et bilde på Facebook som anklagerne mente var blasfemi. En stor folkemengde (3000, sier en kilde) samlet seg utenfor hjemmet hans utenfor Lahore i Pakistan og krevde at Patras skulle halshugges. Åtte hundre kristne i landsbyen ble redde og flyktet fra hjemmene sine av frykt for at de skulle bli brent inne; også en forholdsvis vanlig straff for kristne.

Noen dager senere ble Patras og en fetter av ham, Sajid på 24 år, også kristen, innkalt til forhør hos politiet. Under forhøret forsøkte politiet å tvinge fetteren til å ha sex med Patras. Sajid nektet dette, og rømte gjennom et vindu (4. etasje) for å slippe unna. Han fikk store skader i fallet. Patras ble fengslet på ukjent sted. (Kilder: pakistantoday.com m/flere)

Ytringsfriheten har meget trange kår i mange land, og særlig utsatt er kristne. Måtte Norge aldri gi etter for krefter som vil kneble denne friheten. (Jf. også eksempler i innlegget Krenkelser og ytringsfrihet, publisert på Verdidebatt 18. mars.)

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Stefan Bonkowski kommenterte på
Barnets dåp - frelse eller inngang til Faderen/ Farshuset?
10 minutter siden / 163 visninger
Kersti Zweidorff kommenterte på
Det romantiserte hodeplagget
19 minutter siden / 2362 visninger
Kjellrun Marie Sonefeldt kommenterte på
Refusert
21 minutter siden / 921 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Det romantiserte hodeplagget
29 minutter siden / 2362 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Barnets dåp - frelse eller inngang til Faderen/ Farshuset?
rundt 9 timer siden / 163 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Barnets dåp - frelse eller inngang til Faderen/ Farshuset?
rundt 10 timer siden / 163 visninger
Les flere