Greta Aune Jotun

Alder: 3
  RSS

Om Greta

Nyeste utgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto.2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst.2015: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2016: Roman for voksne, utgitt under psevdonym; 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

Skatten du ikke skal betale, men gi i arv

Publisert 29 dager siden - 94 visninger

I det 2. brevet Paulus skrev til sin unge trosbror Timoteus, oppfordret han denne til å ta vare på skatten han hadde arvet. Timoteus var andre generasjon som hadde fått denne arven. Den første eieren av skatten var Lois, Timoteus' mormor. Hun sørget for at den ble overlevert til neste generasjon, datteren Eunike. Timoteus, sønn av Eunike, var så den tredje vi får kjennskap til som hadde fått skatten i eie, en skatt som ikke besto av penger, eiendom eller verdifulle slektsklenodier, men Paulus presenterte den som en fager skatt.

Hvilken skatt oppfordret så Paulus sin unge medarbeider å ta vare på? Jo, troen. Troen på Kristus! Og det er en god attest Timoteus får av Paulus: Du har en oppriktig tro (1:5).

Det er viktig med overleveringen av Guds Ord. Det er jo ved forkynnelsen av Ordet den sanne troen blir skapt og man ved Den Hellige Ånd får del i den nye fødselen. Og det er ved Kristi Ord man blir fylt av Den Hellige Ånd. Timoteus' mormor og mor hadde vært sitt ansvar bevisst - vært et godt forbilde for de unge, vist dem Veien til denne viktige skatten - Ordet som gjenføder. Også Moses oppfordret folket, israelittene på vandring mot Det lovede land, å gi den unge generasjonen det Guds Ord som var åpenbart den gangen (5. Mos.6:5ff, utdrag) - du skal innprente dem i dine barn osv.

Hva med barna som vokser opp i vårt land; blir de kjent med Veien til den fagre skatten? Jeg tror de fleste av dagens barn får vite at en helt spesiell mann ved navn Jesus Kristus har levd, og kanskje vet de også at han døde og stod opp igjen - men har de fått lære at Guds Ord, Kristus, er Veien, Sannheten og Livet? Jo, en del får nok vite det, men har de gode forbilder? Kan utviklingen i Norge tyde på at ett eller to ledd i generasjonsrekken sviktet når det gjaldt overleveringen? Fikk dagens unge foreldregenerasjon overlevert skatten fra sine foreldre? Og de igjen, fra sine? Eller ble formidlingen for vanskelig, fordi ens egen tro døde underveis? Hva med bønnesamlinger, disse døde vel også delvis i en viktig periode av mange barns og unges liv? Ble det for flaut å knele i bønn på møtene? - knele for den Herre man ville tjene?

I dag er det tidsklemma. Ikke minst dagens småbarnsforeldre sitter fast i den. Barna skal være aktive på mange områder; tiden er ikke lenger familiens, men aktivitetsledernes. Jeg tror alle har fått tid nok, men spørsmålet er: Bruker man tiden rett? Prioriterer man barna fremfor andre interesser? Prioriterer man rett for barna? Hvilke verdier får de innprentet? Er man bevisst nok på hva som er gode verdier? Noen turer i "tenkeboksen" er viktig, ikke bare for småbarnsforeldre, men for oss alle: Bruker jeg tiden rett? Hva med deg?

Paulus ga riktig beskrivelse: Troen på Kristus er en fager skatt, en skatt man slipper å betale for og en skatt undertegnede for alt i verden ikke vil miste. Min mor pekte verken til "høyre eller venstre", men på Veien til Kristus, slik hennes mor hadde gjort. Og da Skaperen av livet ga meg troen i gave, ble denne fagre skatten aktivert i mitt liv. En gave jeg deler med mange som er innom Verdidebatt.

Gå til innlegget

President Donald Trump snakker sant

Publisert 2 måneder siden - 544 visninger

Når Trump anklager deler av Den fjerde statsmakt - presse og kringkasting, for å formidle usannheter, så er ikke det løgn. Alle som har fulgt nyhetsformidlingen gjennom en årrekke, vet at de fleste redaksjoner fra tid til annen bringer stoff tilpasset redaktøren/e sine politiske standpunkter. Noen kanaler og aviser har også troskapsplikt overfor sittende styre. Den regjerende politiske eliten skal også tilfredsstilles. For enkelte er popularitet og pressestøtte raslende fotlenker som hindrer det frie ord.

Det skjer også at deler av et nyhetsbilde sakses bort fordi man ikke liker sannheten. Dermed får lyttere eller lesere et helt annet inntrykk av hendelser. Særlig i konfliktsituasjoner PLO og Hamas har påført Israel, jf. de voldelige fredagsdemonstrasjonene som har pågått i flere måneder. Der har NRK tekst-tv, med svært få unntak, valgt overskrifter til fordel for terroristene. Overskriftene har gitt inntrykk av at Israel plaffer ned mindreårige uten årsak. Mange redaksjoner har også unnlatt å kritisere at Hamas og PLO oppfordrer barn og unge til vold, eller at de blir tatt med av foresatte til de nevnte demonstrasjonene. Slike unnlatelser er også en del av det løgnaktige bildet Den fjerde statsmakt ønsker å skape av Israel. Les gjerne om Adresseavisens mange nyhetskrumspring i så måte, publisert på Verdidebatt med tittel "Hvorfor økende antipati mot Israel/jøder?"

Trump har selvsagt negative sider, slik de fleste menn (og kvinner!) har. Jeg kan spørre: Hvor mange norske Trump-hatere har snakket bare sant gjennom årene de har levd; privat, i det politiske liv eller andre arbeidsforhold? Og jo da, Trump har sikkert vært en kvinnebedårer av rang, men det har kanskje også noen norske politikere (og journalister) vært - eller forsøkt å være, skal vi tro de siste årenes avsløringer. Men, uansett hva et menneske har gjort, skal det da ikke finnes noen tilgivelse når syndere angrer? Skal man ikke være redelig mot mennesket, selv om man misliker og kritiserer saker? Også om hetsen skyldes frykt for fremtiden?

For kristne redaktører bør det være en selvfølge å fortelle sannheten. For kristne presidenter likeså. Nå vet ikke jeg hvor meget kristendommen - eller Kristus - har fått påvirke Trump i tiden han har bekledd presidentembetet; det er meget som tyder på at han ikke er noen født på ny-kristen, men med gode doser av åndelig melk og nestekjærlighet fra kristne medarbeidere, kan også det skje en dag. Trump kan i det minste tilskrives en del positive gjerninger for folk og land og verden, så hvorfor kan ikke redaksjonene i Den fjerde statsmakt være så rause at de gir oss del i mer av det positive han har fått til? Jo da, samtalene med fryktede statsledere har vi fått vite noe om. Disse har utvilsomt gitt håp om nedrustning og fred. Anerkjennelsen av Jerusalem, og flytting av ambassaden fra Tel Aviv til hovedstaden, ble også dekket av mediene, om enn ganske surmulende av flere. Selvsagt. Trump og Israel er jo dobbel dose av uspiselighet for en del redaksjoner.

President Trump er utradisjonell som politiker, ja, men en modig mann og ingen papegøye. Jeg skulle ønske at norske politikere kunne eid noe av hans fryktløshet. Og at partier i opposisjon ikke hadde vært så tynnhudete at de besvarte frittalende utsagn med trusler om å felle regjeringer! Det må vel være et nordisk fenomen (i tillegg til islamske og kommunistiske stater), at man ikke skal ha full ytringsfrihet i det offentlige rom. Der vil jeg rose TV2, som kom med følgende budskap i forbindelse med SVTs korreks angående en Jimmie Åkesson-uttalelse i den svenske partilederdebatten nylig: "Poenget med den frie debatten, er at alle holdninger og meninger skal komme til uttrykk i det offentlige rom". Ja, det bør være noe å strebe etter for alle redaksjoner, kanskje også i Vårt Land? Meget tyder på at ytringsfriheten nå skal tilpasses de som påberoper seg å bli såret av meninger de ikke liker. Hva slike restriksjoner vil føre til, kjenner vi fra stater nevnt i parentesen ovenfor.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Otter Skaaret kommenterte på
Syversens formaning
rundt 1 time siden / 792 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ordet = Jesus = verdensfornuften
rundt 1 time siden / 57 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Svar på Sofies Brauts innlegg: "Den store sammenhengen"
rundt 2 timer siden / 563 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Når man kaster "et bein" til flokken.....
rundt 8 timer siden / 316 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kan kristne drive vitenskap?
rundt 9 timer siden / 404 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
På feil frekvens
rundt 9 timer siden / 335 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Ich habe genug!
rundt 9 timer siden / 838 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Hvor salig er den lille flokk?
rundt 10 timer siden / 483 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Verdt å prøve
rundt 11 timer siden / 300 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 11 timer siden / 1817 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 11 timer siden / 500 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 11 timer siden / 500 visninger
Les flere