Greta Aune Jotun

Alder: 2
  RSS

Om Greta

Nyeste utgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto. 2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst. 2015: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

Eventyret om den arabiske staten Palestina

Publisert 9 dager siden - 1028 visninger

Det til dels skitne spillet mot den demokratiske staten Yisra'el

Landet Yisra'el (les: det jødiske folk; for hva ville folket vært i dag uten landet?) blir stadig krenket, men Bd-1917s gyldighet kan ikke annulleres med krenkelser og resolusjoner.  Heller ikke FNs anti-israelisme og Norges bistand i milliardklassen for å bygge opp en arabisk stat i Yisra'el, rettferdiggjør maset om at Yisra'el okkuperer arabisk land. Det må også UDs Midtøsten-seksjon ha skjønt; gjennom flere års korrespondanse med undertegnede, kunne de ikke legge frem noe dokument som eventuelt skulle ha annullert Bd-1917 og den senere ratifiseringen av denne. Og et slikt dokument ville i så fall vært fri diktning.

Staten Jordan ble tuftet på urett. Jordans okkupasjon av Y'hudah, Shomron (Samaria) og Yerushalayim øst 1949-1967, var også ulovlig.

Et arabisk ordtak sier at ”en løgn kan fare fra Konstantinopel til Bagdad mens sannheten leter etter sandalene sine”. Slik var det også da araberne kringkastet eventyret at jødene aldri i historien har bebodd, eid og styrt en stat i det britiske mandatområdet, men at det hadde araber-palestinerne; en stat de mener jødene har stjålet. Statstyveriet burde i så fall ha blitt sannhetsverifisert lenge før 1948, men en slik ”verifisering” ville også ha vært en usannhet. Såpass bør også norske historikere vite.

Den palestinske selvstyremyndigheten har også sørget for å forvrenge historien for å få eierskap til kjente israelske fornminner. Blant annet også gravstedet til Rachel.  Det er kanskje nødvendig å minne om at Rachel var svigerdatter av Yitz'chak og Rivka (Rebekka). Rachel var gift med Yitz'chak sin sønn Yisra'el (også kalt Ya'akov), og var derfor ikke i slekt med svigerfarens halvbror Yishma'el, som araberne/muslimene regner sine rettigheter fra. Men graven til Rachel skal de ha.

Hvor lang tid vil det ta før ”sannheten får på seg sandalene”? Skal det politiske og til dels skitne spillet mot den demokratiske staten Yisra'el (les: jødene) få fortsette? Jeg vil tro at Norge har såpass lærde jurister i folkerett at de kan stå frem og fortelle sannheten. Men tør noen ”kle av keiseren”? Nei, "han" blir stadig kledd på med nye løgner, og de som elsker uretten hyller "nakenheten" - og vil gjøre det inntil HAN kommer som skal ta oppgjør med alle som har elsket og talt løgn (Åp. 22:15). 

Ang. Makhpelah-hulen og jordstykket omkring: Den ble kjøpt av Avraham for 400 sølv-shekel, og selgeren, hetitten Efron, ga ham skjøte på eiendommen, dvs. skriftlig. Avraham og Sarah, Yitz'chak og Rivka, Yisra'el og Le'ah ble alle gravlagt i Makhpelah-hulen. Yishma'el er ikke gravlagt der. 

Gå til innlegget

Det har vært en stor andel Yeshua-troende jøder i verden, helt fra tiden Yeshua selv levde i det romersk-okkuperte Israel - til våre dager.

Gjennom tidene ble mange jøder tvangskonvertert til kristendommen. Andre konverterte "frivillig" for å slippe forfølgelser. Andre igjen for å beholde rettigheter som var en selvfølge for de øvrige borgerne i landet hvor de bodde. Mange ble også tvunget til å skifte navn. Ja, det jødiske folk har vært forfulgt og diskriminert på mange måter og til alle tider, og blir det også i vår såkalt opplyste tid.

Frivillig omvendelse

Det er ikke ofte kristne jøder blir omtalt. Det snakkes og skrives helst om hvor få jøder det er som tror at Yeshua (Jesus) er HaMashiach (Messias, Kristus). Det er synd. Det finnes mye litteratur som omtaler tvangskonverteringspraksisen, ja, og det er bedrøvelig lesning. Men det finnes også skriftlig materiale som forteller om jøder som tok imot Yeshua frivillig, slik også mange jøder gjorde mens Han levde her nede og forkynte for Israel. Hans nærmeste følgesvenner var jo jøder; jeg nevner noen av dem, som også har skrifter i Det Nye Testamente: Mattityahu, Yochanan, Ya'akov og Kefa. Disse møtte Yeshua ansikt til ansikt, hørte Ham forkynne - og kom til tro på at Han var HaMashiach, Forsoneren, som var ventet. Ja, slik ypperstepresten "la" folkets synder på en bukk og sendte den ut i ørkenen for å dø, slik la Gud JHVH folkenes synder (jøders og hedningers) på Yeshua og lot Ham dø på et kors. Men Gud reiste Ham opp igjen fra graven, og Han ble opptatt til Himmelen, hvor Han var også før jordelivet.

Ikke få jøder har møtt Yeshua

Sha'ul (Paulus) var en betydningsfull jøde, meget lærd og en ivrig forkynner av Tanakh, men også forfølger av de kristne i området, fordi han trodde Yeshua var en vranglærer. Sha'ul møtte aldri Yeshua fysisk, men på vei til Damaskus i forfølgelsens tjeneste, talte Yeshua til ham i et sterkt lys. Det resulterte i at Sha'ul fikk kall til å følge den Herre som hadde talt til ham, i stedet for å  forfølge de som trodde på Ham (jf. Apostlenes gjerninger, kap. 9). Sha'ul sine brever utgjør en stor del av skriftene i Bibelens Det Nye Testamente. Han forkynte både i Lilleasia, Hellas, Spania og Italia. Men også han ble forfulgt, og satt i arrest i Roma i flere år.

"They Looked for a City"

Dette er tittelen på en meget leseverdig bok om en jødisk familie på 18-1900-tallet. Den dyktige og fremgangsrike sønnen i familien kom til tro da han leste de nytestamentlige skriftene, og ble selv en ivrig forkynner av Yeshua HaMashiach som Veien, Sannheten og Livet - og  i flere land. Hans navn var Benyamin Sitenhof, gift med Yente, f. Glaser. Deres datter Lydia, gift Buksbazen, skrev nevnte bok, som i norsk oversettelse har tittelen "De søkte et fedreland".

Jeg kan nevne flere kjente jøder i denne perioden som konverterte til kristen tro: David Baron, Immanuel Joseph Landsman, Adolph Saphir og Charles Andrew Schoenberger. Noen opplysninger her:  https://jewsforjesus.org/.../messianic-jewish-classics-by-various-authors/ https://vineofdavid.org/remnant-repository/david_baron/.

De kommer!

Det har vært en stor andel Yeshua-troende jøder i verden, helt  fra tiden Yeshua selv levde i det romersk-okkuperte Israel - til  våre dager. Hvor mange Yeshua-troende jøder det er hjemme i Israel i dag, har jeg ikke noe eksakt tall på,  men det skal være rundt 12 000. Dess flere jøder som med åpent sinn sammenligner skriftene i Tanakh med skriftene i Det Nye Testamente, dess flere får se: Sannelig, Yeshua er vår HaMashiach!  - og ikke identisk med de grusomme "etterfølgerne" som gjennom tidene - med urett - har bekjent seg til Hans navn!

Gå til innlegget

Politikere og presteskap feirer amoralsk adferd

Publisert rundt 2 måneder siden - 410 visninger

 

"Sex og samfunn" forteller på sine nettsider hva undertegnede har sagt og skrevet i en årrekke, til motsigelse fra mange: Menn som har sex med menn (MSM) er en sammensatt gruppe, bestående av homofile og bifile, ja, men også heterofile (og pedofile, men sistnevnte gruppe er ikke nevnt). Undersøkelser fra USA og Storbritannia viser at mellom 30-60 % av gruppen MSM, definerer seg selv som heterofile. Det er mulig at Norge har et stykke igjen før de tangerer det høyeste prosenttallet, men kanskje ikke så mange år; usedelig adferd - kalt frihet - aktes nå som en menneskerettighet, anerkjent gjennom Norges lovverk og finansiert over Statsbudsjettet. Også biskoper i Den norske kirke, som har brutt sitt løfte om forkynnelse av lov og evangelium, godkjenner syndig livsførsel hos presteskapet og tilbyr de som ønsker å leve skeivt, skeive eller ikke, velsignelse og vielse. Kirkelige og politiske myndigheter er også representert i homoparader med innslag av grov usømmelighet. Pornografi er blitt manges bibel.

Fornuftens død

De ansvarlige for utviklingen i Norge får tåle undringen: Er sunn fornuft en saga blott, ettersom usedelig adferd blir kalt "frihet" og tatt inn i lovverket? De siste førti årenes utvikling har ført til et samfunn som stadig blir sykere, både i overført og bokstavelig betydning. Den seksuelle "friheten" har resultert i betydelig økning av kjønnssykdommer, som har resultert i mange dødsofre. Jeg nevner noen seksuelt overførbare infeksjoner (SOI); syfilis, gonoré, hepatitt B, hiv/aids og klamydia. Ingen av disse spres gjennom samliv mellom én mann og én kvinne i et trofast livslangt forhold. Derfor kan man konkludere: Likekjønnet sex og utroskap, ja, alle former for hor, er helsefarlig og nedbrytende, ikke bare for de praktiserende selv, men også for familiene - og ikke minst barn. Og "Sex og samfunn" nevner at cirka én prosent av alle dødsfall i forbindelse med et samleie, skjer under utroskap.

Kvinner også

Også i gruppen kvinner som har sex med kvinner (KSK), definerer mange seg som bifile, heterofile eller annet. Det vil si at lesbiske kvinner også har sex med menn, fast eller sporadisk, og mange av disse lever i ekteskap/samboerskap med en mann - og har barn.

Utukt og sykdommer

I 2016 ble det i Norge diagnostisert 188 tilfeller av syfilis; 80 % av disse tilhørte gruppen MSM. Siden 2009 har det vært en økning av syfilis-smittede på hele 162,3 %. Forekomsten av gonoré økte i 2016 til 1096 tilfeller, mot 851 i 2015. Antall registrerte gonoré-tilfeller er nå det høyeste på tjuefem år. Økningen er størst blant MSM, og i denne gruppen særlig fra 2010. Antall heteroseksuelt smittede kvinner, er (tre-)firedoblet på få år. Tallet på akutt hepatitt B-tilfeller gikk noe ned i 2015, mens antall personer med kronisk hepatitt B økte, og de fleste var i gruppen MSM.

Hiv/aids

Den alvorligste følgen av fri sex-aktiviteter, er hiv-infeksjonen/aids, som har krevd mange liv, også i Norge. Den klart høyeste konsentrasjonen av smittestoffet finnes i sæd, og viruset ble først oppdaget hos MSM-personer i USA (1981). Globalt regner man at i perioden 1981-2016, har mer enn 25 millioner mennesker utviklet aids og avgått ved døden. Bare i 2005 døde mer enn 570 000 barn som var påført smitte (overført ved fødsel hos smittet mor eller ved amming). Man kan også bli smittet ved overføring av blod fra personer som er bærere av viruset.

Merkbare økninger

I 2016 var det 6064 hiv-positive i Norge. Ti av tolv kvinner ble smittet av sin faste partner; det vil si - på grunn av mannens eller kvinnens (tidligere) forhold/utroskap. På tross av en liten nedgang i 2016, har antall hiv-smittede likevel økt merkbart på 2000-tallet, særlig i gruppen MSM. Når det gjelder klamydia-smitte, har tallet vært stabilt høyt gjennom en rekke år. Det oppdages rundt 20 000 tilfeller årlig; i 2005 var tallet 25 207; 90 % skyldtes seksuell kontakt, særlig analt "samleie" (MSM).

Skamløspris?

"Sex og samfunn" skriver på sine nettsider at nordmenn er verdensmestre i å ha tilfeldig sex. Det er sannelig ingen rekord å skryte av. Men også i 2017 skal Skamløsprisen utdeles. Den gis til en person "som har bidratt til å fjerne fordommer og skam knyttet til seksualitet". Ingen behøver å spekulere på hvem som tilhører gruppen/e som anses for å være mest befengt med fordommer angående "fri" seksualitet; kristne som holder frem Bibelens bud som det rette og sunne, havner nok i den kategorien; og det gjør vel også muslimer som misliker norsk seksualumoral. For dagens Norge befinner seg i et amoralsk kaos; en samfunnstilstand som gjerne kan betegnes som "syk" - og smittsom. Smitten har da også, som nevnt, infisert Kirken og mange kristne menigheter. Den gode medisinen: Ekteskap mellom én mann og én kvinne, ansvarlighet, troskap, og normal seksualitet, vil man ikke lenger høre snakk om. Men konsekvensene av promiskuiteten, er jo et klart bevis på at Bibelens Gud lever, at Hans lover ble gitt til folkets beste - og at Jesus Kristus forkynte sannheten. Og ja, bare Gud ved Kristus kan tilgi synd, rense mennesket fra urenhet og gi kraft til å leve et nytt, rent og ansvarlig liv.

Dyr "frihet"

Forkastelsen av Guds Ord har kostet samfunnet dyrt, både åndelig, moralsk og økonomisk. Hor, utroskap, oppløste hjem og pervers sex er ødeleggende for folks ånd, sjel og kropp - og barns livskvalitet; men fører også mange ut i et økonomisk uføre - som må dekkes over Statens budsjett. Mennesker som lever i pakt med Guds Ord, har spart samfunnet for milliarder av kroner. Den nye frihetsforståelsen rammer også landet demografisk; årlig drepes rundt 15 000 ufødte barn, de aller fleste av norske foreldre, mange unnfanget ved tilfeldig sex og i alkoholrus. Barnehager og skoler er heller ikke trygge arenaer; antall barn som blir misbrukt øker. Ca. 13 % av Norges befolkning har deltatt i gruppesex, og man behøver ikke å tvile på om også noen barn blir tvunget med på slike aktiviteter.

Men aktivistene fra LHBT-miljøet ønskes velkomne, både på gateplan, i barnehager og skoler - og de tilgodeses med millioner av kroner hvert år for å indoktrinere barn og unge - og voksne, til å tro at "fri sex" er lykken. Det er å håpe at den unge generasjonen avslører løgnene, og gir landet en fremtid hvor sømmelig og ansvarlig livsførsel igjen blir standard. Vi behøver en moralsk sterk nasjon for å møte tiden som kommer.

 Kilder: FHI, NHI, MSIS, SSB, Sex og samfunn, Helsenorge, Wikipedia.

Gå til innlegget

NMS-fest i samsvar med Guds Ord?

Publisert 2 måneder siden - 205 visninger

Iblant treffer jeg ikke-kristne som er forskrekket og forvirret over utviklingen innen kristenheten i Norge; de vet at dagens standard ikke stemmer med hva Kristus forkynte.

 

Sitat fra NMS sin introduksjon på nett av arrangementet "Sommerfest & generalforsamling 2017":

"Det blir noen dager tettpakket med variert program. Tomm Kristiansen kåserer. Det blir musikk, humor og grenseløs energi med Heine Totland og Gisle Børge Styve. Per Arne Dahl leder salmesang med Ole Paus og Helene Bøksle på Domkirkeplassen. Og sammen med korene Stavanger Gospel Company og Voice of Joy skal vi synge til halsen blir sår. Selvfølgelig ser vi oss også tilbake – på humoristisk vis med humorgruppen «Galen i Halen» og forestillingen «Luther med latter» – men mest av alt ser vi framover!"

Sitater fra Paulus' brev til de kristne i Efesus:

"La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse og gir noe til dem som hører på. Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, Han som dere har fått som segl til forløsningens dag". Og enda en oppfordring: "Bli derfor Guds etterfølgere, som Hans kjære barn. Men hor og all slags urenhet eller pengegriskhet må ikke engang nevnes blant dere - som det sømmer seg for hellige, og heller ikke skamløshet og dumt snakk eller lettsindig skjemt, som er usømmelig. Tvert mot, la det heller bringes takkebønn!"

Hvorfor introduseres ikke arrangementet med forventning om at Kristus skal frelse og fornye mennesker til etterfølgelse? Nå kjenner ikke jeg humor-artistene som skal delta, men er de hentet inn for å ære Kristus? Eller til egen ære og publikums hyllest av dem? Har lederskapet konferert med Den Hellige Ånd: Er disse programpostene et resultat av Din vilje, Herre - eller er det vår (kjødets) lyst som har vært besluttende? (det kan man gjerne be og meditere over)

 Jeg var en sommer til stede på en slik generalforsamling. Humordelen den gang var en kvinne som parodierte en kjent sangartist. Fremførelsen var grov sjikane av personen som ble parodiert. Den korte andakten som skulle komme etter denne seansen, ble glemt - nesten. Jeg spør: Ville Kristus applaudert spotten av et annet menneske? Og ville Han applaudert ”på-kanten-vitsen” som pastoren åpnet sin tale med i en av forsamlingene jeg var innom? Ville Han applaudert at biskoper og prester i dag velsigner forhold Bibelen kaller synd? Jeg tror alle som vil være lydige mot Ånden, har svaret. Og når møteledere uttaler at det er synd å bryte av med en andakt etter en porsjon med underholdning, sier dette mer om møtelederen enn om Kristus. Samlingene blir heller ikke mer hellige om det er Luther eller andre kirkepersoner det blir vitset om.

Jo da, jeg er kjent med argumentet: Vi må ha noen programposter som lokker ikke-kristne til samlingene våre! Vel; et par eksempler: Jeg inviterte med en ikke-kristen person til en slik samling med humor. Vedkommende syntes det hele var barnslig og dumt. Vitnesbyrd fra nyfrelste om hvor koselig de hadde det på de mindre samlingene i menigheten (kaffe og god mat), lokket heller ikke den nevnte til kristen tro. En annen gang måtte de inviterte og jeg flykte ut av møtesalen på grunn av lydnivået. Min erfaring er at de fleste tenkende mennesker ønsker å få noe mer enn dumt snakk (og dundrende høy musikk) når de frekventerer et kristent møte. Ja, iblant treffer jeg ikke-kristne som er forskrekket og forvirret over utviklingen innen kristenheten i Norge; de vet at dagens standard ikke stemmer med hva Kristus forkynte.

Nei, "frelst til vitser og kos" høres ikke særlig innbydende ut for de som seriøst er på leting etter Kristus. Apostelen Peter minnet i sine brever om at det er Ordet som gjenføder. Han skrev også: "Om noen taler, han tale som Guds Ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret av alle ting ved Jesus Kristus - Ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen".

 Folk som ønsker show og annen underholdning, kan få dette i store porsjoner over alt og når som helst; kristne (for)samlinger bør gi folket hva Kristus oppfordret sine etterfølgere til: " - lære dem å holde alt hva Jeg har befalt dere".

Gå til innlegget

Slangens teologi

Publisert 3 måneder siden - 970 visninger

" - når Menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på Jorden?"

Det var Gud JHVHs Sønn, Kristus Jesus, som kom med uttalelsen ovenfor. Derav kunne man forstå at forførelsen i tiden frem til gjenkomsten, ville bli global og gjennomgripende. Dette burde ha skjerpet hyrdene sine åndelige sanser, også i Norge i vår tid, slik at de ville levd i årvåkenhet og bønn. Så altfor mange orket ikke å våke noen ti-år med Kristus; de lot seg forføre, og flokkene deres gikk vill.

"Gud er død"

Norge hadde en tid da respekt for Skaperen og det hellige var til stede i store deler av folket. Også hos mange som ikke var troende. Landets lovverk ble formet etter Bibelens etikk. Basisen var De ti bud; konkretisert ved Kristi forkynnelse og gjerninger. Helligdagsfreden ble respektert. Barn hjemme og i skole fikk lære at Kristus er verdens Frelser. Så oppsto Gud er død!-bevegelsen; kommunist- og arbeiderbevegelsen. Guds Ord skulle ikke ha noen innflytelse over folk og myndigheter. Landet skulle avkristnes. Skolebøker omskrives. Å leve i utukt skulle ikke lenger kalles synd, men frihet.

Ordet vrakes

I Kirken (Dnk) strevde mange med Har Gud virkelig sagt?-komplekser. Ordet tapte terreng. Darwins evolusjonsteorier ble folkets bibel. Disse hypotesene ble obligatorisk læring - og kalt sannhet. Skapelsesåpenbaringen fra Gud ble (og blir) fremdeles bekjent ved gudstjenester, men av mange ikke trodd. Kvinneprester inntok kirkene. Materialismen inntok folket. Og som et kaldt gufs fra fortiden vandret paven inn i Norges nasjonalhelligdom (-89); et samrøre av protestantisk og romersk-katolsk vranglære var ønsket. Biskopene mistet troen. Kristus sine bud om skilsmisse og gjengifte ble forkastet. Prester fikk leve i synd. Forførelsen eskalerte. Kirkehus ble brukt til all verdens underholdning. Homofilt samliv ble ansett helligere enn Guds Ord. Og - i toleransens og dialogens navn, bøyde geistligheten kne for Muhammad (Gud har ingen sønn); muslimer ble invitert inn i Kirken for å lese fra forførelsens bok, den antikristelige Koranen.

Slangens teologi

Men, det var stadig hyrder som måtte beseires. Hyrder som forkynte Ordet uten å legge noe til eller trekke noe fra. Hyrder som lærte og levde i Sannheten. Slangens listige teologiske tolkninger ble stadig formidlet ut til folket, gjennom både geistlig og profan øvrighet. Flere kristenledere og menigheter kapitulerte. Alt er blitt nytt!-troen forførte også mange. Det nye var: Har man tatt imot Jesus, blir ikke bare synderen, men også synden "frelst". Dermed slapp man å ta oppgjør med urene forhold. Menighetstukt ble avskaffet. Å henvise til nåden var alt man behøvde. Og slangen foreleste: Kjærlighet er hva enhver føler. Drikk dere gjerne drukne av vin. Forkynn tvilen, ikke troen. Lær av suksessrike menighetsledere i USA. Pastorer ber og blir rike. Menigheter blir velsignet med gulltenner, krampelatter, kraftige kroppsrystelser og gulvfall. Reis og lær, lokket Slangen. Så reiste norske kristenledere "over dammen", og kom tilbake med - mer forførelse.

Dansen rundt pokalene

Idrettsstjerner og sangartister seilte opp som folkets - og kristenhetens - guder; dyrket og hyllet. Hviledagen er tilegnet idretten. Barna får lære at hellig hvile er å kjempe for penger, pokaler og popularitet. Unge ofrer utdanning og familieliv for å løpe etter en ball - eller bli kjendiser. Vinnere av MGP, sportstevlinger og reality-programmer, høster større ære enn nobelprisvinnere* i fag til nytte for menneskeheten (*som Norge har få av; underholdning sløver). TV-selskapene har ført folket inn i dyp skjermrus: Store doser sport i rikskanalen på dagtid, utukt og vold i de fleste kanaler på kvelds- og nattetid. Et ordtak sier: Rekker man Djevelen lillefingeren, tar han hele hånden. Norges status i dag: Forflatet kultur. Genealogisk kaos. Åndelig ruin.

Gudsfrykt med nøysomhet?

Så kom menigheten Visjon Norge på skjerm, og "alle" var enige om at dette var Guds gave til et avkristnet land. Guds Ord blir forkynt, ja, med unntak. Det skjer helbredelser, ja. De elsker Israel, ja. Det forkynnes vranglære, ja. Ledere lever - ifølge Kristus - i hor, ja. Og fjernsynet fanger. Uansett blandingen av "surt og søtt" fra samme kilde: Menigheter og foretak kjøper sendetid; sponser dermed vranglæren og tolererer syndig livsførsel. Ja men, Moldova, argumenterer mange; og hyller lederne som var de guder. Så er det visst glemt at kristne misjonærer i to-tre hundreår har forkynt evangeliet, bygd skoler, barnehjem, sykehus, brønner osv. Ja, tjent Kristus og sin neste - og gjør det fremdeles, i gudsfrykt med nøysomhet - uten fjernsyn og store fakter.

Øynenes lyst, kjødets begjær

I en kristenhet som øser ut hundretusener av kroner på lystreiser, lystbåter, dyre biler, hytter, hoteller, kulturarrangementer o. a. (keiserpenger) - behøves kanskje en kanal som maner folket til å gi en tusenlapp eller ti til "Guds rikes arbeid"? Vel - om ledere og forkynnere hadde vært tro mot Kristus, Guds Ord, og stengt vranglærere ute, da kunne man kanskje jublet og takket for kanalen. Nå skaper den langt mer sorg enn glede. Noen har blitt frelst, sies det. Men hvor mange er forført?

 

Jesus Kristus sa følgende til disiplene da Han kalte dem til tjeneste: "For intet har dere fått det, for intet skal dere gi det. Skaff dere ikke gull, sølv eller kobber til å ha i beltet. Ta ikke veske med på reisen, ikke to kjortler og sko eller stav. For arbeideren er sin føde verd". Jeg tenker: Hvis de tolv første disiplene hadde fått velge mellom å vandre i slitte sandaler med Jesus, eller å kjøre dollarglis, fly verden rundt med privatfly, bære tusenlappene i en Gucci-veske og ha en sveitsergarde i ryggen - hva ville de valgt? (Å, jeg ber av hele mitt hjerte: Måtte jeg ha valgt å gå sammen med Deg, Jesus Kristus!)

Dom over lysten

Avguderi, selvhevdelse og begjær etter makt og midler har ødelagt mange hyrder - og derfor menigheter. Sveitsergarden, dollarglis, fly og Gucci-vesker fantes selvsagt ikke på Jesu tid, men den som gjerne ville bli hyllet og rik, falt i mange fristelser. Som Judas Iskariot - - -. De andre disiplene fulgte trofast sin Mester og Herre etter oppstandelsen; ja, trofaste til døden forkynte de ALT - og lærte de døpte å holde ALT hva Kristus Jesus hadde befalt.

 Med referanse til Åpenbaringen : Hvor lenge vil Gud JHVH se i nåde til et folk som har vendt ryggen til Sønnen, Guds Ord? Apostelen Johannes fikk følgende å forkynne fra Kristus - Åp. 2, 3 og 22; budskap som absolutt angår norsk kristenhet anno 2017. Så les, og vær på vakt! - slangen har sikkert noen velvalgte tolkninger ferdig for de som etter å ha studert disse kapitlene, begynner å uroe seg over egen status innfor Gud.

 

Publisert i Dagen 03.05.2017

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
3 minutter siden / 3759 visninger
Rune Tveit kommenterte på
Den uutryddelige synden
9 minutter siden / 141 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Den uutryddelige synden
16 minutter siden / 141 visninger
Asbjørn E. Lund kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
rundt 2 timer siden / 5761 visninger
Asbjørn E. Lund kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
rundt 2 timer siden / 5761 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
rundt 3 timer siden / 5761 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
rundt 3 timer siden / 5761 visninger
Stefan Bonkowski kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
rundt 3 timer siden / 5761 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
rundt 4 timer siden / 5761 visninger
Geir Rune Larsen kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 4 timer siden / 3759 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
rundt 5 timer siden / 5761 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Intelligent Design kontra darwinisme
rundt 5 timer siden / 5761 visninger
Les flere