Greta Aune Jotun

Alder: 2
  RSS

Om Greta

Nyeste utgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto. 2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst. 2015: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

Ja, kan det være mulig at forfølgelsesbegeret blir så fullt en dag at noen nye skump fra Trump-mobberne, kan få begeret til å renne over, slik at presidenten av desperat hevnlyst eller fortvilelse trykker på atombombeutløserknappen, og dermed starter en krig som vil utslette millioner av Jordens befolkning?

Man behøver ikke gå langt tilbake i historien for å finne eksempler på mennesker som har utløst eller utført grusomme gjerninger man antar skyldes et desperat behov for å gjengjelde et eller annet. Årsaker til hevn kan være mange, også vedvarende mobbing eller utfrysing fra miljøer. Ja, også det kan historien bekrefte. Norgeshistorien ikke unntatt.

Ikke alle kan bære alt. Å bli hetset over lang tid, kan åpenbart være livsbagasje tung å bære for noen. Hva så med president Trump? Han er jo en vel voksen mann med alminnelig godt utseende og med suksess i forretninger, og har neppe noen grunn til å føle seg mindreverdig. Men den pågående hetsen av ham i forbindelse med valgkampen og senere, kan vel føre til et sprukket selvbilde også for en (tilsynelatende) tøff amerikaner. Modenhet i alder og suksess gir ikke mennesker immunitet mot såret forfengelighet, som igjen kan fremkalle hevntanker.

Kritikk eller hets. Latterliggjøringen av Donald Trump har pågått helt siden han ble lansert som republikanernes kandidat til presidentembetet, og økte i styrke etter hans inntreden i Det hvite hus. Vel, det er normalt å kritisere politikk man ikke kan identifisere seg med, men det er en vesentlig forskjell på kritikk og hets. For å bruke et bilde: Å kjøre en motstander i grøften med hensikt å dukke ham eller henne i søle og skitt for å hevne dennes politiske meninger, er en stygg avsporing, og man avslører samtidig at man ikke er moden for å delta i en seriøs dialog eller debatt.

Så var det NRKs valgkamp. Det var flaut å se og høre hvordan staben i Norges statskanal reagerte da deres favoritt, Hillary Clinton, ikke ble president. Formodentlig var det ingen på Marinelyst som knuste speil eller stoler og hylte av irritasjon, som Trumps tapende motpart skal ha gjort, om mediene meldte sannheten, men NRKs forkynnelse var meget tendensiøs. NRKs Clinton-tilhengere startet først en lavmælt kampanje, en snodig tavlekampanje: Se her - se på denne statistikken; se hvor mange som har blitt drept i trafikken i USA i forhold til antall som skyldes islamsk terror! Innforstått: Trump er enfoldig, uvitende, rasistisk; fordi han foreslo å bremse innvandringen av muslimer til USA. Og NRKs tekst-nyhetssider flommet over av dårlig Trump-nytt. Den mer høylytte nedsnakkingen av presidenten sørget NRKs utsendte reporter for, som også, med dårlig skjult NRK-skuffelse, sørget for å fortelle alt negativt som kunne oppdrives. (Du verden, så kloke vi ble på ubetydeligheter!)

Typisk norsk å hetse? Amerikanske valgkampanjer har til tider vært meget ufine, og ja da, Trump fornærmet også personen Clinton. Men hetsen av Trump fløt fort over dammen og fant grobunn i Norge: Trumps frisyre var latterlig, hårfargen besynderlig, ganglaget eksentrisk, mimikken idiotisk, håndbevegelsene bisarre - alt med Donald Trumps utseende og opptreden var politisk ukorrekt. Ja, nettopp - politisk ukorrekt; for politikk kan føres på flere måter, også ved å angripe motstanderens personlighet. Trump ble raskt kåret til USAs narr, dum som en "stut", og blir stadig stemplet som det; direkte eller mellom linjene i skrift og tale. Til alt overmål er jo svigersønnen jøde; tenk, jøde; dette har blitt poengtert utallige ganger, at presidentens svigersønn er jøde. (!)

Renne over. Kan det være mulig at forfølgelsesbegeret blir så fullt en dag at noen nye skump fra Trump-mobberne, kan få begeret til å renne over, slik at presidenten av desperat hevnlyst eller fortvilelse trykker på atombombeutløserknappen, og dermed starter en krig som vil utslette millioner av Jordens befolkning? Twitter-dialogen mellom USAs president og Nord-Koreas diktator, har bekreftet at heller ingen av disse er usårbare.

Om det da er slik at den stadige og stygge mobbingen av USAs president, kan føre til en 3. verdenskrig, kan man da si at det er presidenten som utløser krigen, eller mobberne? (tenk gjerne på hva mange mente hadde påvirket 22. juli-terroristen . . .)

Fred eller krig? Latterliggjøringen av Donald Trump har vel stilnet noe nå, men kan raskt blusse opp igjen. Spesielt Norge, som har utropt seg til å være kjærlighetens nasjon fremfor noen, kan jo bevise det også ved å la Trump-forfølgelsen hvile en periode. Man kan jo også minne hverandre om at presidenten har en familie, som selvsagt lider når husbonden blir hånet. "Det du vil at andre skal gjøre mot deg " osv.

Også NRK bør skjerpe seg: La de som frekventerer kanalen få informasjon også om saker republikanerne har fått gjennomslag for, ikke bare saker som er nedstemt. Vi behøver heller ikke å få del i hver liten bevegelse Trump gjør. Men gi oss gjerne mer viten om norsk politikk. Det er litt dumt å måtte søke utenlandske kanaler for å få vite hva som skjer i vårt eget land - og i resten av verden utenfor Det hvite hus - .

 

Gå til innlegget

Norge for nordmenn?

Publisert 17 dager siden - 238 visninger

Jeg har nylig oppdaget at jeg står som "medlem" av en sammenslutning jeg ikke kjenner til, og heller ikke vet hvem som står bak. Den skjuler seg bak navnet: NORGE FOR NORDMENN. Dette er et utsagn jeg tar STERK avstand fra. Jo, jeg er imot at islam skal forandre det norske samfunnet, og imot at vi skal innrette oss etter islamske lover; - men, den nevnte overskriften gir meg assosiasjoner til tiden da jøder ble sendt til gasskamre, fordi de var jøder, og den hvite rase ble opphøyet til å være andre raser overlegen. Som kristen tror jeg at alle er skapt av Gud JHVH, og at alle er like vedifulle. 

Da det visstnok ikke er mulig å nå leder/ne bak dette nettstedet direkte, sender jeg en melding gjennom Verdidebatt: Slett mitt navn fra listen øyeblikkelig!

(jeg ser at flere som debatterer på Vd er blitt "medlemmer")

Gå til innlegget

Tid for sekk og aske

Publisert 23 dager siden - 627 visninger

Se hva fornektelsen av Guds bud har skapt av elendighet i verden, og du vil forstå at det står en kjærlig Far bak alle "du skal" og "skal ikke".

Å kle seg i sekk og aske var tidligere en konkret handling, omtalt flere steder i Bibelen. Tre eksempler: 1. I Esters bok kan vi lese at jøden Mordekai, da han fikk vite at den mektige kong Ahasverus hadde utstedt en befaling om at alle jøder i hans rike skulle drepes, kledde seg i sekk og aske og gikk ut i byen med høye klagerop. 2. Da Jona, på Herrens befaling, forkynte for folket i Ninive at Gud JHVH ville ødelegge byen på grunn av deres syndige livsførsel, ropte befolkningen ut en faste og kledde seg i sekk, både store og små (Profeten Jonas bok). 3. I Matteus' evangelium (11:) kan vi lese at Jesus Kristus fortalte at om Hans mektige gjerninger var blitt gjort i byene Tyrus og Sidon, ville de ha omvendt seg og kledd seg i sekk og aske, noe folket i byene Korasin og Bet Saida ikke gjorde; de fortsatte et syndig liv, selv om de hadde fått Guds Ord forkynt. Altså: Å kle seg i sekk og aske var et uttrykk for sorg, fortvilelse og/eller anger over syndig livsførsel.

Hva med Norge?

Finnes det noen grunner for at Norges befolkning bør "kle seg i sekk og aske"? Eller lever det norske folk i samsvar med Guds Ord? Har myndigheter og folk flest i vårt land erklært Kristus som Frelser og forbilde? Er Guds bud holdt høyt i ære? Har innvandrere, "født" inn i andre religioner, omvendt seg og tatt imot troen på Jesus Kristus, Guds Sønn?

Dessverre, statusen viser at store deler av befolkningen i Norge dyrker avguder, dyrker mennesker, tror på egenkomponerte guder eller bekjenner seg til ateisme, og mange er komplett likegyldige til alt hva de i våre dager ikke kan se eller ta på. Så konklusjonen blir: Norge er et land i moralsk og åndelig forfall, tankeløst styrt. Konsekvens: Når moralen senkes, senkes menneskeverdet; alt blir tillatt, med og mot hvem som helst.

Situasjonens speil

Et lands lovverk speiler meget klart hvilken livsførsel myndigheter og folk tror landet er best tjent med. For Norges del: Politiske partier og ymse foreninger har arbeidet målbevisst for å fjerne Guds Ord og bud fra det offentlige rom. Dette har også resultert i lover som: 1. Fra 1972 har mann og kvinne kunnet leve sammen i uforpliktende samliv. 2. Fra 1978 har gravide kvinner kunnet bestille avlivning av det ufødte barnet, innen en politikerbestemt grense. 3. Fra 1993 har to menn eller to kvinner kunnet leve sammen som "gifte", og fra 2009 definert samlivet som "ekteskap". 4. Fra 2016 har barn, helt ned til 6-årsalder, kunnet bestemme selv hvilket kjønn de ønsker å være (!).

Flere avvik?

Ildsjeler for organisert idrett har sørget for at hviledagen, dagen for hellig hvile (i det minste - hvile), er byttet ut med stress og jag etter popularitet og pokaler. Handelsstanden har åpnet for søndagshandel; mammon å tjene. Budet om ikke å frata noen hva han/hun eier, er halvert: å stjele ting og tang og penger er fremdeles ikke lov, men å frata sin neste hans/hennes ektefelle, er lovlig; i dag kan man skille og gifte seg igjen legio ganger. Guds bud om hor fornektes, også i kristne menigheter, og å lyve er visstnok blitt en dyd, bortsett fra i rettsinstansene. Alle de ti budene står i 2. Mos. 20. Kristus stadfestet viktigheten av disse budene. Han forkynte også at kjærligheten til Ham og vår neste, er å tro Guds Ord og gjøre hva Ordet sier; jf. Matt. 25:31-46; Joh. 14:15 o. a.

Gode forbilder?

Fjernsynsmedier, forlag og filmindustrien er også formidlere av verdier, og påvirker selvsagt den oppvoksende slekt. Norge kommer utvilsomt høyt oppe på listen over usedelig underholdning: vold og sex i alle varianter, pubertets-"humor", banning og annen simpel språkføring, er tydeligvis snacks for de fleste redaksjoner. Men - påvirkning som nevnt, senker også folkets respekt for myndigheter og menneskeverd, og dermed også respekten for livet, til å leve i fred, ja, lysten til å leve: Barn voldtar barn, voksne misbruker barn, hjem oppløses, mødre bestiller abort, vold og drap øker i omfang og råskap; barn og unge savner holdepunkt og grenser, demper uroen med rus, mange tar eget liv. Og hva fri og pervers sex har ført med seg av sykdommer og annen elendighet, skal det ties om. Jo, Kristi motstander, Djevelen, har fått fritt leide i Norge.

Kan synd føde straff?

Ja, det er utallige eksempler i Det Gamle Testamente på at Guds vrede rammet et folk som snudde ryggen til Ham, og også en del eksempler i Det Nye Testamente. Jeg kan minne om Salme 104:4, og hva Kristus forkynte i Lukas 13:1-5, og hva Paulus skrev til menigheten i Korint, 1. Kor. 10:1-12. Dette er viktige advarsler til de som tror de kan leve som de lyster uten at det får negative konsekvenser for dem selv - og andre. Ja, vi er alle syndere, det er sant. Det er bare Én som har levd på Jorden uten å synde, levd fullkomment for Gud: Kristus Jesus. Men gjennom døden på korset betalte Han vår skyld innfor Gud, slik at hver den som angrer og bekjenner sine synder og følger Ham, blir frelst.

En annen ånd

Men - skal en ny omvendelsestid komme over Norge, må først sløve kristne, menighetene, vende om. Kristus ba sine disipler våke og be så de ikke skulle falle i fristelse. I vår tid har mange falt i syndens søvn, kjærligheten til Kristus er død. Menighetsledere tillater hor og drukkenskap, lever i samme selv - og gir menigheten steiner i stedet for brød. Den norske kirke har byttet ut Guds Ord med klima og "Palestina". Andre er blitt blendet av dagens underholdningsverden; de deltar i arrangementer inspirert av verdens ånd; "kristne" artister konkurrerer om verdens gunst og ære - og "kristen" presse følger opp med omtale og hyllest. Apostelen Jakob hadde lært av Jesus Kristus: Vennskap med verden, er fiendskap mot Gud.

Håp for Norge?

Heller ikke vårt land har sluppet unna naturkatastrofer, kriger og terror. I slike tider har mange søkt Bibelens Gud. Nå har Norge lenge vært et foregangsland i innføring av Guds-bespottelige lover og fornektelse av Kristus. Hvor lenge vil Gud tåle Norges forakt for Veien, Sannheten og Livet? Det er verken tjenlig eller klokt av et folk å forkaste Guds bud. Så kanskje det er på tide å "kle seg i sekk og aske": angre og bekjenne synder, vende om? Eller velger myndigheter og folk å holde frem som nå, og dermed føre enda mer umoral og ondskap over vårt land - og selv gå fortapt? Den vise kong Salomo skrev: Den som sår urett, skal høste ondt. Tilstanden i Norge - og den øvrige verden - bekrefter sannheten i dette utsagnet.

Ikke tro?

Ja men, jeg kan ikke tro, sier mange. Har du bedt om å få den? Troen er en gave fra Gud; ønsker du oppriktig å ta imot, får du den gaven. Du tror ikke Gud finnes? Les budene - og jevnfør med hva fornektelsen av disse har skapt av elendighet i verden, og du vil forstå at det står en kjærlig Far bak alle "du skal" og "skal ikke".

 

Gå til innlegget

Om en verbal duell, trusler, krav og knefall for islam  

Publisert 26 dager siden - 677 visninger

På grunn av digitaliseringen, er det i dag så mye enklere å synliggjøre og spre debattsøppel; derfor synes det kanskje mer omfattende enn det egentlig er.

Den verbale duellen som avsluttet programmet Debatten i NRK TV 19.10.17, var et flaut stykke fjernsyn. Som motpart til vår erfarne og saklige innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug, hadde NRK valgt å presentere en ung muslimsk kvinne, Sumaya Jirde Ali. Hennes opptreden var også rolig og grei, men i stedet for å kritisere norsk innvandringspolitikk, som hun tydeligvis var imot, stilte hun Listhaug personlig til ansvar for hatmeldinger som hun, Sumaya Jirde Ali, hadde mottatt. Ministerens klare tale mot alle som drev med trusler og sjikane mot muslimer, feide hun bort som alt for tafatt reaksjon fra ministeren. Så hva mente hun Listhaug burde ha gjort i tillegg? Det fikk vi ikke vite, kanskje fordi Listhaug minnet henne om at det ikke er hennes jobb å drive debattsensur eller etterforske hatefulle meldinger.

Sumaya Jirde Ali rettet ikke sine angrep mot de skyldige for sjikanen og truslene hun hadde fått; det var Listhaug personlig som skulle tas. Tydeligvis hadde hun lært å debattere av de som i mange nettdebatter, i mindre eller større grad - også her på Verdidebatt, angriper personer i stedet for saker.

De aller fleste som støtter Regjeringen når det gjelder dagens innvandringspolitikk, og synes Listhaug er en fremragende representant for både Regjeringen og partiet hun tilhører, har selvsagt aldri sendt trusler og andre ufyselige meldinger til muslimer, verken til Sumaya Jirde Ali eller andre. Mennesker som beskjeftiger seg med personangrep, og ikke har lært å opptre høflig, det være seg mot muslimer eller andre, er nok et lite antall av Norges befolkning. De aller fleste (håper og tror jeg), tar sterk avstand fra trusler og nedrakking av andre. Men på grunn av digitaliseringen, er det i dag så mye enklere å synliggjøre og spre debattsøppel; derfor synes det kanskje mer omfattende enn det egentlig er.

Trakassering av muslimer er ikke av ny dato, og oppsto lenge for Listhaug ble politiker; også derfor er det historieløst å skylde på dagens innvandrings- og integreringsminister. Dessuten har ikke en minister i Norge samme makt som en islamsk diktator; i vårt land står det en regjering og et storting bak beslutninger.

Jeg antar at følgende fire årsaker - av flere - har ført til antipati mot muslimer som bor i Norge: 1. Terroren som er utført i islams navn gjennom tidene, mange sekler før IS oppsto, har gjort store deler av befolkningen i Vesten skeptisk til mennesker som hyller Muhammad og  bekjenner seg til islamsk tro. 2. En del muslimer som har kommet til Norge, har forlangt at deres tro skal oppheve enkelte rettigheter som har vært naturlige for nordmenn. Eksempler: Forbud mot publisering av Muhammad-tegninger, og blasfemianklager mot muslimer som har konvertert til kristen tro. 3. Muslimer har fått rettigheter nordmenn aldri har krevd eller uansett aldri ville ha fått. Eksempel: Tine Oslo o. a. har innredet eget bønnerom for muslimske arbeidere, slik at muslimer kan ta pauser i arbeidstiden for å følge islamske bønnetider. 4. Muslimer har krevd at dyr skal slaktes i samsvar med Koranen - og velsignes av en imam. Det betyr at kristne og andre, ofte uten å vite det eller ønske det, må spise kjøtt "vigslet" til islam. (Mange har derfor sluttet å kjøpe kjøtt/kjøttretter fra bedrifter som har innfridd kravet. Det skal visstnok være en kampanje angående dette på Facebook.)

Stygg adferd mot muslimer bør ikke forekomme, hva enten disse er kvinner med eller uten hijab, med eller uten niqab, menn med eller uten langt skjegg, med eller uten abaya o. a. - men la oss for all del få lov til å kritisere islam, kritisere at rettigheter blir tatt fra oss på grunn av islamsk tro, advare mot kvinneundertrykkelse, arbeide imot islamisering av landet vårt, som selvsagt vil øke med større innvandring av muslimer, om disse ikke blir vunnet for den kristne tro. Ja, det må være tillatt å kritisere alt dette, og også Kirkens knefall for islam, uten å bli beskyldt for å være muslimhatere eller rasister. (Rasisme relaterer for øvrig til rase, ikke religion.) Så må vi som tror på Kristus, heller ikke glemme følgende bud fra vår Mester: Du skal elske din neste som deg selv. Repeter gjerne Matt. 7:12 og 25:31-46. Jeg tar med dette, for jeg har sett og hørt at også enkelte kristne driver med verbal skittkasting mot muslimer o. a. Men - å elske sin neste, betyr ikke å gjøre knefall for andres tro, meninger eller skikker; det er en alvorlig misforståelse av budet.

Norge har vært et kristent land, og selv om de fleste nordmenn i dag ikke tror på Kristus eller har Guds Ord som rettledning for livet, vil svært mange at det kristne verdigrunnlaget skal bestå - og islam ikke få noen utbredelse her. Både fortiden og nåtiden viser at islamske land, med utøvelse av lover basert på Hadith og Koranen (som er en grov forfalskning av de jødiske og kristne skriftene), ikke har noe verdifullt å lære eller tilføre vårt land og folk. Fredsfyrsten Jesus Kristus bør være vårt forbilde, ikke muslimenes Muhammad.

 

Gå til innlegget

Frihet til å drepe

Publisert rundt 1 måned siden - 185 visninger

En grusom fremtidsvisjon, ja, men når menneskeverdet stadig nedgraderes, vil man jo engang nå bunnen.

Norge har vedtatt at alle borgere av landet skal være beskyttet av menneskerettighetene, selvsagt uansett alder. Vi har også underskrevet FNs barnekonvensjon, som slår fast at de som befinner seg på fosterstadiet har like stor rett til omsorg og beskyttelse som fødte barn (§ 6,1-2). På tross av dette videreføres en lov som gir adgang til drap på ufødte.

Da politikerne vedtok Drapsloven av 1978, bestemte de at fosteret er fullstendig verdiløst før det har nådd et visst antall uker – og – at en del norske kvinner og menn ikke kan opptre som ansvarlige mennesker, i stand til å styre eller ta følgene av sine seksuelle handlinger.

Gode alternativer

Ifølge Statistisk Sentralbyrå er hovedtyngden av kvinner som ber om abort, mellom 18-44 år. Man kan vel regne med at så godt som alle i denne aldersgruppen vet at samleie kan føre til befruktning, og når de aller fleste ville ha født friske barn, er det bekreftet hvilken funksjon Drapsloven egentlig har. For, i forhold til antall provoserte aborter per år, er det få som ber om abort pga. sykdom eller avvik hos fosteret eller graviditet etter voldtekt.

En del kvinner kan selvsagt slite med problemer som gjør det vanskelig å bære frem et barn eller makte videre omsorg, men om disse ville få god støtte fra familie og helsetjeneste, vil jeg tro at de fleste kunne ha greid både svangerskap og barneoppdragelse. For mødre som absolutt ikke er skikket til å ta seg av et barn, bør adopsjon være et selvsagt alternativ.

Forakt for livet

”Bare en celleklump” har ofte vært brukt som betegnelse på fosteret i første del av svangerskapet, og særlig av kvinnebevegelsen i kampen for såkalt selvbestemt abort. Denne merkelige oppfatningen ble for alltid motbevist da man fikk se det så absolutt levende fosteret og dets daglige utvikling ved hjelp av ultralyd, men – til tross for all viten – ennå kjemper mange kvinner (og menn) for å beholde Drapsloven, ja, endatil utvide den, og det er trist at heller ikke norske myndigheter vil innse hvor fornuftsstridig det er å gradere verdien på et foster etter hvor mange uker det har levd.

Det argumenteres ofte med at kvinner i land hvor abort er ulovlig, får fosteret fjernet på en eller annen måte likevel – med fare for å dø selv, og at det vil bli slik også i Norge om abort blir forbudt. Da sier man samtidig at en del norske menn skal være uansvarlige forførere og at en del norske kvinner (fremdeles) vil oppføre seg lettsindig eller ruse seg inn i en graviditet. Det er også realiteten, men uansett – det ufødte barnet bør ikke dømmes til døden pga. voksnes livsførsel!

Omsorgstrengende

Hjertet hos et barn på vei, begynner å slå allerede tjuefemte dag etter unnfangelsen. Opplysninger om videre utvikling finnes bl.a. på www.babyverden.no (uke-for-uke) og i bibliotekenes hyller. Les, se og tenk! Også fostre eldre enn tolv uker blir avlivet, ja, helt opp til tjuetredje uke, er det avslørt nå.

Abortpraksisen er ikke bare grov forakt for retten til liv, men også grov forakt overfor de som allerede er født og som har en sykdom, et avvik eller en funksjonshemning som myndighetene har vedtatt er abortgrunn. Eks.: Det første fosteret med Downs syndrom ble avlivet allerede i 1968, og det må mildt sagt være vanskelig å leve med at ”slike som dem” er uønsket av samfunnet. For det er de fremdeles – i aller høyeste grad – så lenge det ikke finnes en paragraf i 1978-loven som forbyr å drepe fostre med kromosomavvik.

Ordgyteri

Jeg kan ikke annet enn å forholde meg til virkeligheten: Å avslutte livet til et menneske under utvikling, er et drap. Uansett hvilken diagnose fosteret får, og uansett hvor mange uker det er og hvilken metode som benyttes ved avlivningen – det er et drap!

Alt snakk om kjærlighet og likeverd er bare ordgyteri så lenge Norge har en fosterdrapslov. Hva blir det neste? Fortsettelsen er allerede foreskrevet av to australske bioetikere, Franscesca Minerva og Alberto Giubilini. De mener at det bør bli tillatt å drepe også nyfødte som ”ikke holder mål”.

Modell for nye lover?

Folkets moralske standard fra 1960-70-årene til i dag har hatt en radikal negativ utvikling, og det vil trolig skje radikale endringer også de neste tiårene, særlig angående menneskeverdet (seksualmoralen kan vel ikke bli stort verre enn hva den er?). Noen land har allerede innført eutanasi (aktiv dødshjelp), og flere land vurderer å gjøre det samme. Også i Norge finnes politikere som liker slike ekstreme ideer. Omsorgstrengende i fremtiden kan derfor risikere at det kommer en regjering som vil lovfeste gjerninger som de fleste i dag ville ha kalt dyriske, men som folket etter hvert kan bli fortrolig med og kalle rettigheter – eller bli tvunget til å godta. Man kan undres: Vil Drapsloven i fremtiden bli brukt som modell for en lov som gir rett til å avlive også voksne behandlings- og pleietrengende?

Frihet fra ansvar

Ja, hva med de som i fremtiden får behov for institusjonell pleie eller behandling pga. sykdom, eller av forskjellige årsaker blir for ”besværlige” å ta hånd om for pårørende – kan også disse bli tvunget til en klinikk for avlivning, slik ufødte barn blir?

En grusom fremtidsvisjon, ja, men når menneskeverdet stadig nedgraderes, vil man jo engang nå bunnen. Hvem i 1945 ville trodd at Norge bare trettitre år senere ville gi tillatelse til å utrydde landets sårt tiltrengte borgere? Hvem ville trodd i 1983, da Arnfinn Nesset ble dømt for 22 ”medlidenhetsdrap”, at retten til eutanasi knapt tjue år senere ville bli lovfestet i Nederland (2001) og Belgia (2002), og at sentrale politikere i Norge ville ivre for en slik lov?

I vårt land praktiseres nå tvungen aktiv dødshjelp, under betegnelsen ”terminal sedering”. Blir alle pårørende informert om det? Er det mulig at også Nesset-metoden blir benyttet? Det er også foreslått at gamle som er lei av livet, uansett helsetilstand, bør få hjelp til å dø.

Formet av Gud

Folk og øvrigheter som levde for tre tusen år siden, var også opptatt av fosterets verdi. David av Juda ætt, konge over Israel, var en eminent salmedikter, og i en av sine salmer (Salme 139) ga han en skildring av unnfangelse og fosterliv. Kongen uttrykte sin undring over å ha blitt til på ”forferdelig underfull vis” (NB-88). Han skammet seg heller ikke for å bekjenne troen på Israels Gud som Skaperen av himmel og jord og alt liv. Millioner av mennesker har gjennom tidene trodd og bekjent som kong David, at mennesket er skapt av Gud og i Guds bilde.

Fastsatt tid

Fundamentet for alle rettigheter, er retten til liv. Et land som fratar en del av de fremtidige borgerne denne rettigheten, er ikke verdt å bli kalt store på menneskerettigheter.

Den som dreper et foster, synder heller ikke bare mot det ufødte barnet og samfunnet, men mot Gud JHVH, som har fastsatt tiden enhver skal leve (Sal 139,16).

 

Tidligere publisert i Dagen, 29.08.2012 (små, ubet. forandringer)

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
11 dager siden / 6345 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
14 dager siden / 6809 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
20 dager siden / 2207 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
22 dager siden / 3557 visninger
5 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
29 dager siden / 478 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3536 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8002 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2665 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Tvilsom type
23 minutter siden / 1623 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
38 minutter siden / 4929 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
44 minutter siden / 4929 visninger
Rune Holt kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4929 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Sionisme er rasisme
rundt 1 time siden / 829 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4929 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Sionisme er rasisme
rundt 1 time siden / 829 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4929 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Tvilsom type
rundt 1 time siden / 1623 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4929 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Sionisme er rasisme
rundt 1 time siden / 829 visninger
Audun Wold kommenterte på
Nøff said
rundt 2 timer siden / 1001 visninger
Les flere