Greta Aune Jotun

Alder: 5
  RSS

Om Greta

Forfatter og billedkunstner. Nyeste bokutgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto.2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst. 2015/2020: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2016: Roman for voksne, utgitt under psevdonym; 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; 2019: Sju spor til skeivhet, sakprosa, E-bok; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

Fra flere hold er jeg blitt tipset om en predikant, en uredd forkynner som treffer spesielt unge mennesker, Levi Jensen (LJ). Det ligger flere videoer fra ham og om ham på YoyTube, og for å finne ut mer om personen, har jeg sett på noen av disse. Som: Levi Jensen får sitt mest intense anfall og blir satt i transe, LJ har fått i seg noen sterke saker og får kraftige anfall, LJ kollapser og får anfall på TV (Visjon Norge-VN) og LJ og Jan Hanvold taler og deler på Visjon Norge.

Jo, jeg har også sett videoer hvor LJ forkynner evangeliet om Jesus Kristus, og forklarer frelsens vei for de unge. Bra! Han tør også forkynne at abort er synd, at homofilt samliv er synd, at pornografi er synd - og han støtter Israel (temaer som stadig diskuteres). Derfor går han rett til hjertet også på en del bibeltroende kristne. For: Mange er underernært på forkynnelse om hva som etter Guds Ord er sant og rett, ettersom de fleste av Den norske kirkes biskoper og prester, og etter hvert ledelsen i mange frimenigheter, ikke lenger forkynner om synd og omvendelse; antakelig fordi de ikke tør, av hensyn til myndigheter og folkemeningen - eller de er selv blitt forført. Så hylles LJ (og Hanvold & Co.), for: endelig har vi noen som tør å forkynne sant (om de nevnte sakene). Og i pur glede over dette, glemmer mange at Ordet forkynner at man ikke skal ha fellesskap med de som vandrer utilbørlig, men vende seg fra slike.

At man forkynner sant om deler av Guds Ord, er ingen forsikring om at forkynnere er Kristi disipler. Fruktene, livsførselen, forteller hva og hvem en person er. Les gjerne Matt. 4:1-11. Hvem forkynte fra Skriftene for Jesus? Jo, Fristeren, Forføreren. Kristne må prøve alt som forkynnes og leves mot hva Ordet sier; Ordet, Kristus, som er Sannheten.

De som tror Den Hellige Ånd opptrer som klovn eller forvandler mennesker til forvridde og brølende skapninger, bør lese seg opp på alt Kristus ga evangelistene og apostlene å forkynne - og hva de selv erfarte om Åndens gjerninger - og jevnføre dette med oppførselen i nevnte videoer om/med LJ - og vranglæren fra VN-kanalen. Kristne organisasjoner som bruker denne kanalen, gratis eller som betalende, bør tenke over hva de støtter. Å sammenligne VN med den sekulære kanalen NRK, for å unnskylde samarbeidet, slik mange gjør, viser dårlig skjønn.

Eksempel på vranglære fra VN: Hva Kristus klart og utvetydig har forkynt om skilsmisse og gjengifte, er forkastet, og synd tillates og forkynnes. "Frelsesbønnen" blir bedt over mange mennesker som har valgt å leve i synd. Dette er grov forførelse av de som søker frelse. Som nevnt: På fruktene skal treet kjennes.

Jeg gjengir et avsnitt fra et innlegg publisert i Dagen 06.03.17, tittel "Den Hellige Ånds gjerninger": Ved å studere hva Skriftene forkynner om Den Hellige Ånd, har jeg ikke funnet noen bekreftelser på at de troende blir oppfordret til å streve etter kjødelige reaksjoner og ekstase; gulvfall, dyrelyder, risting eller vedvarende latter. Jeg kan heller ikke finne at mennesker i Åndens tjeneste har fått i oppdrag å dytte mennesker til å falle i gulvet, slik noen pastorer og andre kristenledere praktiserer. Den Hellige Ånd gir heller ingen dispensasjon til å leve i forhold som strider mot Guds Ord, men formaner til troskap mot Ordet - og å bære Åndens frukt; slik også Paulus minnet om: Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet. Altså: De troende skal jage etter helliggjørelse - og bære frukt som er omvendelsen verdig. Kjærligheten til Gud vår Far og Kristus består i å være lydige mot Ordet. Dette er hva Ånden formaner til. For uten helliggjørelse, skal ingen se Herren.

Gå til innlegget

I Matteus evangelium, 25. kapittel, gjengir Matteus en tale av Jesus Kristus om hvilken livsførsel som vil avgjøre hva sluttsummen vil bli når vår status innfor Gud skal presenteres og gjøres opp. Statusen bestemmes ikke av gode gjerninger alene, men også av livet vi ellers har levd. Kristus ba oss elske i gjerning og sannhet. Om vi har fornektet Sannheten, Guds Ord, blir ikke gjerningene plussverdier i Guds regnskapsbok. Sannheten må forkynnes og leves. Tro og gjerninger er knyttet uløselig sammen. Det vitner også Paulus og Johannes om i sine brev. Mangler vi kjærlighet til Sannheten, til Guds Ord, hjelper det oss ikke om vi har gjort all verdens gode gjerninger. Men i nevnte tale poengterte Kristus at det vi gjør eller ikke gjør mot vår neste, er adressert til Ham. Har vi vist andre barmhjertighet? Har vi gjort de gode gjerningene Kristus har forventet av oss? Eller har vi oversett vår lidende neste?

Også mange kunstnere har berørt dette temaet, blant andre Finlands nasjonalskald, Johan Ludvig Runeberg (1804-1877), som har gitt oss en gripende versjon av temaet tro, håp og kjærlighet med diktet Bonden Paavo. Jeg gjengir det her: 

Bonden Paavo

Högt bland Saarijärvis moar bodde bonden Paavo på ett frostigt hemman,

skötande dess jord med trägna armar; men av Herren väntade han växten.

Och han bodde där med barn och maka, åt i svett sitt knappa bröd med dessa, grävde diken, plöjde opp och sådde. 

Våren kom, och drivan smalt av tegen, och med den flöt hälften bort av brodden; sommarn kom, och fram bröt hagelskuren, och av den slogs hälften ned av axen; hösten kom och kölden tog vad övrigt.

Paavos maka slet sitt hår och sade: "Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe! Tagom staven, Gud har oss förskjutit; svårt är tigga, men att svälta värre".

Paavo tog sin hustrus hand och sade: "Herren prövar blott, han ej förskjuter. Blanda du till hälften bark i brödet, jag skall gräva dubbelt flera diken, men av Herren vill jag vänta växten". 

Hustrun lade hälften bark i brödet, gubben grävde dubbelt flera diken, sålde fåren, köpte råg och sådde.

Våren kom, och drivan smalt av tegen, men med den flöt intet bort av brodden. Sommarn kom, och fram bröt hagelskuren, men av den slogs hälften ned av axen. Hösten kom, och kölden tog vad övrigt. 

Paavos maka slog sitt bröst och sade: "Paavo, Paavo, olycksfödde gubbe! Låt oss dö, ty Gud har oss förskjutit; svår är döden, men att leva, värre". 

Paavo tog sin hustrus hand och sade: "Herren prövar blott, han ej förskjuter. Blanda du till dubbelt bark i brödet, jag vill gräva dubbelt större diken, men av Herren vill jag vänta växten".

Hustrun lade dubbelt bark i brödet, gubben grävde dubbelt större diken, sålde korna, köpte råg och sådde.

Våren kom, och drivan smalt av tegen, men av den flöt intet bort av brodden. Sommarn kom, och fram bröt hagelskuren, men av den slogs intet ned av axen. Hösten kom, och kölden, långt från åkern, lät den stå i guld, och vänta skördarn.

Då föll Paavo på sitt knä, och sade: "Herren prövar blott, han ej förskjuter".

Och hans maka föll på knä och sade: "Herren prövar blott, han ej förskjuter". Men med glädje sade hon till gubben: "Paavo, Paavo, tag med fröjd till skäran; nu är tid att leva glada dagar, nu är tid att kasta barken undan, och att baka bröd av råg allena".

Paavo tog sin hustrus hand och sade: "Kvinna, kvinna, den blott tål att prövas, som en nödställd nästa ej förskjuter. Blanda du till hälften bark i brödet, ty förfrusen är vår grannes åker".

 

På grunn av følgene av Covid-19-pandemien, har mange mistet levebrød og inntekt, ikke bare i Norge, men også i den øvrige verden. De fattige har blitt enda fattigere. Dette bør vekke - særlig alle kristne - til å være nøkterne i handel og vandel. Det passer dårlig for kristne å kjøpe flotte biler, dyrt inventar, store hus, luksusbåter og hytter - og bruke penger på lystreiser, når andre sulter - og som i mange land - bor i skur og ruiner. Kristne bør heller minimere bankkontiene ved å gi til de som lite eller ingenting har, og - gi til seriøse organisasjoner som skaffer nødhjelp. En god investering er også å gi penger til bibelselskaper og andre som deler ut bibler til de som ennå ikke kjenner Kristus som Veien, Sannheten og Livet. Ja, om vi har fått mer enn vi selv har bruk for til daglig livsopphold, er det vår plikt å dele med fattige. Vi som bekjenner troen på Kristus, eier ikke våre midler. De er goder vi har fått for å dele med andre, og det bør være en selvfølgelig plikt og en sann glede å gjøre det.

Ja, men vi har barn, og de må få arve en god slump penger etter oss, slik at de kan få råd til den levestandarden vi har nå, tenker kanskje noen. Vel, hva vet man om fremtiden? Eksempel: For en del år siden, i et krigsland i Europa, sank pengeverdien til null over natten. Pengene ble verdiløse papirlapper. Folk måtte tigge. Kristus forkynte: Samle dere ikke skatter på Jorden, men i Himmelen.

Vi må slutte å tvile på - og gjøre narr av (som mange gjør) - Sannheten, Guds Ord. Vi må vente på Ham som sa: Jeg kommer igjen! Våk! Be! Vær rede!

Er Covid-19 en forholdsvis mild vekkelse om at NÅ er den laglige tid for omvendelse og gode gjerninger? Ifølge Kristus kommer det en natt (tid) da ingen kan arbeide.

Gå til innlegget

Ytringsfrihetens vilkår i Norge er ofte oppe til debatt. Nå sist i forbindelse med SIAN sine arrangementer i Trondheim, Bergen og Oslo. Videoopptak fra disse arrangementene viste hvordan meningsmotstandere - som i hovedsak besto av aktivister fra den politiske venstresiden, inklusive palestina-aktivister og enkelte muslimer - forstår ytringsfriheten: De huiet, skrek, skrålte, kastet egg og tomater og slo på trommer for å hindre at publikum fikk høre hva SIAN ville ytre seg om, det vil si: de hindret både friheten til å ytre seg - og friheten andre skal ha til å få høre hva som blir ytret.

Har Grunnlovens voktere latt høre fra seg etter disse hendelsene? Vel, statsminister Solberg kom etter hvert på banen, men kanskje mest for å ytre sin mening om SIAN. For andre var dette en beleilig anledning til å si fra om at de som tør uttale seg negativt om islam og Koranen, må finne seg i å bli herset med, slått og steinet.

Men hva om (eksempler): Biskopen i Oslo skal holde klimaforedrag utenfor Oslo domkirke, FRI-aktivister forkynne om fri-sex på Fisketorget i Bergen og ordføreren i Trondheim snakke politikk fra Studentersamfundets trapp, og følgende skjer: Idet de nevnte åpner munnen, begynner henholdsvis klimafornektere, fri-sex-motstandere og AP-fiender, å skrike, skråle, kaste egg og tomater og slå på trommer for å hindre at tilhørerne får høre hva de nevnte vil ytre seg om, det vil si: hindre friheten disse har til å ytre seg - og friheten andre skal ha til å få høre hva som blir ytret. Om dette kom til å skje, ville Grunnlovens voktere ha vært like lavmælte som etter angrepet på SIAN? Tvilsomt. Jeg må derfor spørre: Skal Grunnlovens bestemmelser om ytringsfrihet gjelde alle, eller bare de som har meninger de folkevalgte kan tåle? Er ikke det å få ro til å fremføre sitt budskap også en viktig del av ytringsfriheten? Eller skal ytringsfriheten beskytte bare de som kan skrike høyest for å hindre den andre parten? Unnskyld at jeg forstyrrer med plagsomme spørsmål, men jeg tror på like rettigheter i slike saker.

Under nevnte SIAN-arrangementer gikk flere meningsmotstandere også til angrep på Politiet, biler og hus, og i tillegg til egg og tomater ble det kastet stoler, stokker og steiner. I Trondheim ble det kylt en stein i nakken på en politibetjent. Når jeg ser videoer fra herjingen, og hører at Politiet (!) ble anklaget (blant andre av representanter fra Rødt), fordi betjentene forsøkte å forsvare seg selv og andre, må jeg si: Noen bør læres - også med høye bøter og fengsel - at i Norge er det forbudt å ytre seg med vold. Om ikke, kommer volden til å øke, slik vi har sett i andre land.

Hva kan vi vente i fremtiden? Om vi som har andre budskap enn SIAN, men som blir ansett for å være like uspiselige, særlig vi som tror Guds Ord er gitt oss til etterfølgelse - vil også vi miste retten til å ytre oss i det offentlige rom? (Vi har allerede begrenset tilgang til pressen.) Skal man bli hindret og overfalt av meningsmotstandere - og skadet, er man jo fratatt ytringsfriheten. Kristne med lovlig adgang til å tale på Torvet i Trondheim, ble også - for en del år siden, antastet av meningsmotstandere. Og nylig ble en kjendisforkynner truet med ødeleggelse av mikrofon. (Levi blir jaget fra Sandefjord, kan sees på YouTube).

Jeg har en oppfordring til folk flest: Send høflige protester til myndighetene om at brudd på ytringsfriheten ikke må tolereres, uansett hvem den/de skadelidende er. En annen side av samme sak: Politikere som vil lovfeste at man ikke kan si sin mening om den sårer andre, kan umulig forstå konsekvensene av en slik lov: Ytringsfriheten i Norge oppheves. Angiveri blir anbefalt. De første stegene mot diktatur er tatt. Noen vil jo alltid føle seg såret, eller kreve å bli behandlet som såret, for - med loven i hånd, å hindre meningsmotstandere i å ytre seg. Fremtiden vil bli dyster for mange om venstre-aktivistene gis definisjonsmakten.

Gå til innlegget

Regnbuefalsum, mennesket og Skaperen

Publisert rundt 1 måned siden

Hvem er jeg, et menneske, at jeg i min tankeverden skulle overta Gud JHVHs trone og Hans stilling som budgiver, rådgiver og kunnskapsformidler? - jeg, som ikke har skapt en eneste millimeter av himmelen og kloden vår eller blåst liv i et eneste vesen i skapningens morgen?

Takk til Pål Georg Nyhagen for innspill til min artikkel "Regnbuefalsum og neroiske tilstander", Verdidebatt 11.08.20.

Jeg undres: Hvor har Nyhagen søkt etter svar på om likekjønnet samliv er rett eller ikke? I egen tankeverden? Jeg vil ikke spekulere, men ser av innlegget hans at det har vært en lang prosess og at svaret ikke er hentet fra Guds Ord. Men, vi mennesker har ingen rett til å forandre Guds Ord, det er Ordet som skal forandre menneskene - til frivillige etterfølgere av Sannheten, i kjærlighet til Gud og vår neste, en kjærlighet Kristus definerte hva er flere ganger i sin forkynnelse, og vi finner det igjen i apostelen Johannes' brever.

Hvem er så vår neste? Dette spørsmålet ble engang stilt til Jesus Kristus, og Han svarte med fortellingen om mannen som ble angrepet av røvere og den barmhjertige samaritan. Vi bør svare: Alle "angrepet av røvere" er vår neste, det vil si: alle Kristus-troende, familie, slekt, omgangsvenner, humanetikere, katolikker, muslimer, jøder, homofile, ufødte barn, funksjonshemmede, rusmisbrukere, somaliere, svensker, Listhaug, Trump, Biden, Putin, de to norske terroristene i fengsel, ja - alle mennesker er vår neste, og om noen av disse hadde behøvd en "barmhjertig samaritan", burde vi selvsagt ha stilt opp om helse og krefter hadde tillatt det.

Ja, vi skal være vennlige og hjelpsomme mot alle. Men, å bifalle andres livsførsel, politikk eller religion for å være hyggelig, i den tro at dette er å utøve nestekjærlighet, er en alvorlig misforståelse. Eksempler: Vi har en sønn/datter som har funnet en likekjønnet venn, og de er jo så forelsket, så vi har forandret mening om likekjønnet samliv, det må jo være rett - og - muslimene i blokka er så snille mot meg, så jeg må da tro på deres tro. Lignende utsagn er ikke uvanlige.

Jeg er inderlig lei av at vi som tror likekjønnet samliv er synd, slik Guds Ord lærer oss, av mange (jeg mener ikke her Nyhagen) blir beskyldt for å mangle nestekjærlighet. Mangler man nestekjærlighet ved å mene også det motsatte? Det spørsmålet er verdt en tenkepause. Meninger alene gjenspeiler ikke et menneskes indre eller ytre liv, spesielt ikke om mennesket man karakteriserer er ukjent. Også Nyhagen presenterer noen personkarakteristikker, og selv om de sannsynligvis ikke er adressert til undertegnede (som han ikke kjenner), og slett ikke passer på undertegnede, vil jeg likevel gi en kommentar:

"Våg å vær menneske", skriver Nyhagen. Hvis han mener at det er nettopp dette han våger ved å godkjenne likekjønnet samliv, men ikke de som han gir disse karakteristikkene: "lydig underkastet, skremt, engstelig eller naivt klyngende som et lite barn som ennå ikke er kvitt sugebehovet" - betegnelser jeg synes er arrogante - så må jeg få lov å si: Jeg tror Kristus har like stor kjærlighet til de som sliter med livet, tilliten, troen og frykten. Ja, Gud ønsker fullkommenhet og dialog, men ingen er fullkomne, heller ikke i nestekjærlighet - eller kjærlighet til Gud. Tenke det, skrive det - men være det - - - .

Og hvem er jeg, et menneske, at jeg i min tankeverden skulle overta Gud JHVHs trone og Hans stilling som budgiver, rådgiver og kunnskapsformidler? - jeg, som ikke har skapt en eneste millimeter av himmelen og kloden vår eller blåst liv i et eneste vesen i skapningens morgen? Nei, det er Gud som har - og bør ha - definisjonsmakten over sitt skaperverk, også over menneskene. Var det ikke slik, hadde verden vært kaos for lenge siden. Det er Han som er visdommen, kraften, opprettholderen av livet - og vet hva som tjener til det beste for mennesket, for livet her i tiden og for evigheten. Det var jo derfor Han ga sine bud og forskrifter og sendte Kristus - Guds Ord - ned til oss, og hvorfor Kristus utvalgte sine vitner, også Paulus, til å formidle Ordet videre. Mennesket kan flykte fra Sannheten, fordi den føles for trang, men Sannheten vil likevel innhente oss alle, engang.

Da Kristus ba for sine disipler før Han skulle til korset, bekreftet Han i bønnen at Guds Ord er sannhet (Joh. 17:7). Jesus Kristus er jo Ordet, Guds Ord som kom til vår klode, kom som menneske (Joh.1, Åp.19:13b). Å ta imot Guds Ord, Sannheten, er å ta imot Kristus. Han er ingen gudefigur av forgylt metall, uthulet, uten innhold. Han er Ordet, og som Han sa: Sannheten (Joh. 14:6). Han og Faderen er ETT. Og Ånden, Jesu Kristi Ånd sendt oss, er ETT med Faderen og Sønnen. Alt dette vet også Nyhagen, likevel fornekter han den delen av Ordet som sier likekjønnet samliv er synd. Underlig.

Så blir jeg personlig igjen: Jeg har frivillig valgt å følge Kristus, og på Hans premisser: Tro på Gud og tro på Meg! Følg Meg! Jeg vil lære deg og vise deg den vei du skal vandre! Mitt Ord er din lykt og ditt lys! (Erfart!) Om andre kaller dette underkastelse, så gjerne for meg; jeg har funnet friheten, gleden og freden i Kristus - av Guds nåde, og bytter den ikke bort om jeg så blir tilbudt all verdens hyllest og "herligheter". Men, som nevnt, ingen har grunn til å hovere over sin neste som "ligger nede" åndelig. Alle har vi vært melkesugere, både åndelig og fysisk. Så la oss våge å erkjenne også dette:

Vi er mennesker. Gud er Gud.

Gå til innlegget

Regnbuefalsum og neroiske tilstander

Publisert rundt 1 måned siden

Å se landets politiske og kirkelige (!) ledelse danse og vifte med frisex-flagget - og kommunene og Kirken heise det til topps, er mer enn bedrøvelig.

Det er å håpe at politiske ledere og øvrige befolkning i Norge, i denne spesielle tiden vi opplever nå, vil bevilge seg noen tenkepauser om Norges tilstand. - - Ikke om følgene av Covid-19, de blir - naturlig nok, og nødvendigvis - stadig tenkt på og snakket om - - . Men, det er også nødvendig, absolutt nødvendig, å sette fokus på landets moralske og åndelige tilstand. Hvor er Norge nå? Er dagens status på nevnte områder god for landet? For folket? Også for barna som vokser opp og behøver god veiledning for livet?

Når jeg tenker igjennom de siste tiårenes åndelige og moralske utvikling - to forhold som definitivt hører sammen og påvirker hverandre, kan jeg tro jeg er inne i en vond drøm. Men dessverre. Det er ingen drøm. Det er virkeligheten. Og den avslører et lands forfall.

Hva skyldes at Norge har falt så dypt? Og hva skyldes at så mange borgere ikke forstår at landet "ligger nede"? Jeg vil kalle det forførelse. Til de som ikke forstår betydningen, les: Når mennesker fyller seg med all verdens underholdning og påvirkning fra mennesker uten moralske grenser, er forførelsen aktiv, forfallet nært - og ofte autoritært.

Jeg forflytter meg til USA. I 1978 fikk en ung politisk aktivist, Gilbert Baker, den "skarpe" ideen å lansere et flagg han kalte Rainbow flag - Regnbueflagget. Dette ble et samlingsflagg for Pride-bevegelsen, en bevegelse beslektet med kulturmarxismen. Men flagget var et falsum. Regnbuen, den opprinnelige og eneste og som i blant viser seg på himmelen, har sju farger. Baker-flagget hadde først åtte, så ble det seks - og langt fra riktige fargetoner. Etter hvert fikk også personer med diverse andre seksuelle følelser ideen om egne flagg: Aseksuelle, bifile, demi-seksuelle, inter-seksuelle, pan-seksuelle, poly-seksuelle, trans-seksuelle, kvinner med variable lesbiske følelser - og andre. Flaggene fikk ymse design og farger. Også disse gruppene kjemper for å oppnå "rettigheter" - med følelser (!) som argument.

Aktivismen nevnt ovenfor økte på nittitallet, og de fleste flaggene ble lansert mellom 1995-2018. Og det kommer sikkert flere. "Regnbue"-flagget av 1978 ble adoptert også av den norske LHBT+-bevegelsen. Disse har som kjent en forening som agiterer for kjønns- og seksualitetsmangfold (!), og i tråd med bevegelsen i USA, stilt krav om aksept for medlemmers varierende følelsesliv - og hva det kan føre til. Også norske myndigheter har gått "fem på". Bevegelsen, som nå kaller seg FRI, får hvert år store beløp fra Statsbudsjettet til "driften". De har også krevd å få agitere for egne legninger i barnehager og skoler. Seksuell umoral kamufleres med ord som rettigheter, toleranse, kjærlighet, frihet osv. Resultat: Mange forvirrede, redde og ulykkelige barn. Og forførte unge.

Noen forkynner at det finnes opptil ti kjønn (!). Og nå kan barn (!) og voksne bestemme selv hvilket kjønn de vil være. Det vedtok norske myndigheter i 2016, også med følelser som begrunnelse, se https://helsenorge.no/rettigheter/endring-av-juridisk-kjonn. Et par andre årstall med vedtak som også har vært tragiske for landet vårt: 1993 og 2008-2009. I tillegg har vi enda en lov som - i stor grad - har medvirket til landets forfall - og til stor mangel på arbeidskraft: 1978-loven, med tillatelsen å drepe ufødte barn (!).

Med tanke på alle flaggede seksuelle varianter i verden, spesielt i USA, og som helt klart vil innta Norge om avvikling av fornuft og normalitet fortsetter, vil jeg anbefale kommunene å si nei til å heise Frisex-flagget. Ja, jeg mener: FRI-bevegelsen bør være så fri at de forandrer navnet på flagget sitt. Å vifte med et falsum er dumt. Vel. Etter hvert må kommunene, som nå flagger for fri sex, gå til innkjøp av minst et titalls nye flaggstenger for ikke å "diskriminere" seksuelle varianter nevnt ovenfor. Kravene vil nok komme. Og innfris? Å se landets politiske og kirkelige (!) ledelse danse og vifte med frisex-flagget - og kommunene og Kirken heise det til topps, er mer enn bedrøvelig. Diskriminering? - å opphøye en spesiell gruppe, er i aller høyeste grad diskriminering av andre. Det ville blitt et hundretalls flagg å heise om alle som føler seg "slik eller slik", ville stille krav om å bli flagget for.

Kravene fra FRI ville for noen tiår siden blitt kalt med ord jeg ikke vil bruke. Nå kan man knapt antyde at det finnes bare to kjønn, og slett ikke si at samliv mellom to av samme kjønn er unormalt eller synd, og heller ikke at seksuelt mangfold er umoralsk. Den som sier det, kan bli anmeldt for diskriminering - og bøtelagt (!). Jeg tror de fleste i vårt land er uenig i en frisex-livsstil - og seksuell propaganda rettet mot barn og unge (som jeg mener bør forbys). Men når medlemmene i bevegelsen er så "skjøre" at de ikke tåler motsigelser, tier altfor mange for å slippe å bli konfrontert med meningsdiktatorene - og domstolene. Det neste blir vel fengsel. Hallo, Norge! - hva har skjedd med deg? Ønsker myndighetene neroiske tilstander?

Så var det tenkepausene. Er det lov å antyde at følgende er nyttig lesning? - Romerbrevet 1 i Bibelen. Denne teksten ble skrevet av en meget lærd mann som i sine yngre dager var en innbitt kristenforfølger.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere