Greta Aune Jotun

Alder: 3
  RSS

Om Greta

Nyeste utgivelser:
2014: Våk og be - bønnebok, illustrert med naturfoto.2015: Fobigeni, jippi! - barnebok, illustrert, tema angst.2015: Hjertetid - andaktsbok for alle aldersgrupper, illustrert m/foto. 2016: Roman for voksne, utgitt under psevdonym; 2017: Jagerfly på vingene, barnebok, illustrert; alle titler utgitt på Kolofon Forlag. Har tidligere utgitt 10 barne-/ungdomsbøker; forlag - Lunde, DAMM, Aschehoug.

Følgere

President Donald Trump snakker sant

Publisert 13 dager siden - 538 visninger

Når Trump anklager deler av Den fjerde statsmakt - presse og kringkasting, for å formidle usannheter, så er ikke det løgn. Alle som har fulgt nyhetsformidlingen gjennom en årrekke, vet at de fleste redaksjoner fra tid til annen bringer stoff tilpasset redaktøren/e sine politiske standpunkter. Noen kanaler og aviser har også troskapsplikt overfor sittende styre. Den regjerende politiske eliten skal også tilfredsstilles. For enkelte er popularitet og pressestøtte raslende fotlenker som hindrer det frie ord.

Det skjer også at deler av et nyhetsbilde sakses bort fordi man ikke liker sannheten. Dermed får lyttere eller lesere et helt annet inntrykk av hendelser. Særlig i konfliktsituasjoner PLO og Hamas har påført Israel, jf. de voldelige fredagsdemonstrasjonene som har pågått i flere måneder. Der har NRK tekst-tv, med svært få unntak, valgt overskrifter til fordel for terroristene. Overskriftene har gitt inntrykk av at Israel plaffer ned mindreårige uten årsak. Mange redaksjoner har også unnlatt å kritisere at Hamas og PLO oppfordrer barn og unge til vold, eller at de blir tatt med av foresatte til de nevnte demonstrasjonene. Slike unnlatelser er også en del av det løgnaktige bildet Den fjerde statsmakt ønsker å skape av Israel. Les gjerne om Adresseavisens mange nyhetskrumspring i så måte, publisert på Verdidebatt med tittel "Hvorfor økende antipati mot Israel/jøder?"

Trump har selvsagt negative sider, slik de fleste menn (og kvinner!) har. Jeg kan spørre: Hvor mange norske Trump-hatere har snakket bare sant gjennom årene de har levd; privat, i det politiske liv eller andre arbeidsforhold? Og jo da, Trump har sikkert vært en kvinnebedårer av rang, men det har kanskje også noen norske politikere (og journalister) vært - eller forsøkt å være, skal vi tro de siste årenes avsløringer. Men, uansett hva et menneske har gjort, skal det da ikke finnes noen tilgivelse når syndere angrer? Skal man ikke være redelig mot mennesket, selv om man misliker og kritiserer saker? Også om hetsen skyldes frykt for fremtiden?

For kristne redaktører bør det være en selvfølge å fortelle sannheten. For kristne presidenter likeså. Nå vet ikke jeg hvor meget kristendommen - eller Kristus - har fått påvirke Trump i tiden han har bekledd presidentembetet; det er meget som tyder på at han ikke er noen født på ny-kristen, men med gode doser av åndelig melk og nestekjærlighet fra kristne medarbeidere, kan også det skje en dag. Trump kan i det minste tilskrives en del positive gjerninger for folk og land og verden, så hvorfor kan ikke redaksjonene i Den fjerde statsmakt være så rause at de gir oss del i mer av det positive han har fått til? Jo da, samtalene med fryktede statsledere har vi fått vite noe om. Disse har utvilsomt gitt håp om nedrustning og fred. Anerkjennelsen av Jerusalem, og flytting av ambassaden fra Tel Aviv til hovedstaden, ble også dekket av mediene, om enn ganske surmulende av flere. Selvsagt. Trump og Israel er jo dobbel dose av uspiselighet for en del redaksjoner.

President Trump er utradisjonell som politiker, ja, men en modig mann og ingen papegøye. Jeg skulle ønske at norske politikere kunne eid noe av hans fryktløshet. Og at partier i opposisjon ikke hadde vært så tynnhudete at de besvarte frittalende utsagn med trusler om å felle regjeringer! Det må vel være et nordisk fenomen (i tillegg til islamske og kommunistiske stater), at man ikke skal ha full ytringsfrihet i det offentlige rom. Der vil jeg rose TV2, som kom med følgende budskap i forbindelse med SVTs korreks angående en Jimmie Åkesson-uttalelse i den svenske partilederdebatten nylig: "Poenget med den frie debatten, er at alle holdninger og meninger skal komme til uttrykk i det offentlige rom". Ja, det bør være noe å strebe etter for alle redaksjoner, kanskje også i Vårt Land? Meget tyder på at ytringsfriheten nå skal tilpasses de som påberoper seg å bli såret av meninger de ikke liker. Hva slike restriksjoner vil føre til, kjenner vi fra stater nevnt i parentesen ovenfor.

Gå til innlegget

KrF-politikeres doble standard

Publisert rundt 1 måned siden - 129 visninger

Men Jesus Kristus har sagt klart fra i sin forkynnelse at det finnes ingen dobbel standard å skjule seg bak når Han kaller til oppgjør.

Det er både underlige og triste meddelelser KrF-lederskapet har gitt offentligheten de siste ukene. Partileder Hareide har bedyret at han er trofast mot partiprogrammet når det gjelder den bibelske ekteskapsforståelsen, men har også kommet med like klare vitnesbyrd om at han ikke tror alt Guds Ord er sannhet: Han har hyllet presten og partifellen som i sommer viet et lesbisk par og han har gratulert paret med "ekteskapet". Tidligere har han deltatt både i homobryllup og Pride-marsj. Partifeller og velgere må derfor lenge ha skjønt hvor Hareide har stått når det gjelder samliv mellom to menn eller to kvinner, selv om han til tider har gitt diffuse svar til blant annet pressen. Slik skaper ikke en politiker tillit. Det inngir heller ikke tillit når lederskapet i et parti bryter så fundamentalt med verdier nedfelt i partiets program. Dette burde ledelsen ha forstått. Partileder Hareide har med sin tvetydige oppførsel, både verdimessig og hvilken side han ønsker å støtte politisk, vært en - unnskyld uttrykket - vinglepave, og bør være såpass bevisst tilstanden han har ført partiet inn i, at han nå går av som leder.

Presten

Hva så med presten i KrF-fortellingen? Jo, han har sagt at hans profesjon som prest må ses på adskilt fra stillingen han har som KrF-politiker, og denne forståelsen ble selvsagt støttet av Hareide, men også andre i partiledelsen. Vel, de liberale KrF-politikerne har vel trodd det er nyttig å leve ut sin doble standard for å kapre velgere som er likegyldige til hva Guds Ord forkynner, men meningsmålingene, og valgresultatene, har jo vist at dette har vært mislykket strategi. Og - partiet må ha glemt at Gud velsigner ikke urett.

Kristne verdier?

Begrepet "kristne verdier" som ledelsen stadig terper på er partiets verdier, er i dag blitt et flytende begrep som bestemmes av enhvers følelsesliv. De sanne kristne verdiene er hva Kristus, som var og er Guds Ord, forkynte - og mange KrF-ere vitner om at denne læren ønsker de ikke å leve etter eller fronte i fremtidens partiprogrammer. Derfor bør de ikke krenke Kristus-navnet ved å kalle partiet kristelig.

Partiets død

Liberaliseringen av KrF begynte vel rundt år 2003, eller et par valgår tidligere. Siden da har mange Kristus-troende velgere forlatt partiet - og partiet er nå på vei ut av sentral norsk politikk. Om de henger seg på den ene mulige livbøyen (dagens regjering), må vel ledelsen med tungt hjerte erkjenne at partiet de har tatt sterk avstand fra, FrP, er med og redder dem fra politisk drukningsdød. Søker de mot venstre, faller de i Rødt og SV sine hender, og enda flere velgere vil forlate partiet. Verken dagens regjeringspartier eller venstresiden har vært særlig opptatt av å verne om sanne kristne verdier, så uansett hvem KrF velger å samarbeide med, vil de nok måtte senke flagget med verdiene partiet ble tuftet på.

Dommen

Det alvorligste i denne saken er: Jesus Kristus har sagt klart fra i sin forkynnelse at det finnes ingen dobbel standard å skjule seg bak når Han kaller til oppgjør. Derfor - på Dommens dag, da Kristus skal dømme levende og døde, hjelper det ikke å påberope seg særrettigheter fordi man har vært KrF-politiker eller leder med to profesjoner i livet. Da er det å ikke ha fornektet Kristus, Guds Ord, verken i liv eller lære, profesjon eller privatliv, som er den eneste grunn for frikjennelse.

Gå til innlegget

Å bekjenne andres synder

Publisert rundt 2 måneder siden - 621 visninger

Hvem har rett til å bekjenne andres synder? Fariseeren i templet bekjente ikke egne synder, men den andre tempelbesøkende sine synder. Etter som fariseeren ikke var feilfri selv - han hadde faktisk en "bjelke i øyet"; den andre bare en "flis" - burde han først bekjent egne synder - og i stedet for å påpeke den andres, ha takket fordi den andre også bekjente sine feil. Det var ingen kjærlig formaning hos fariseeren, men hovmodig omtale - og: Takk fordi jeg er bedre enn den angrende ved døren! - noe han altså ikke var.

Det er også noen her på Verdidebatt som går ut med navn på personer de mener gjør urett. Og ja, det kan tenkes at Gud i denne tid må bruke mennesker som ikke selv er renset i Kristi blod til å påpeke andres levemåte. Men så bør også bekjennerne av andres synder, ydmyke seg under Guds veldige hånd og erkjenne egen synd. Erkjenne at de fornekter Gud. Erkjenne at de fornekter Kristus. Erkjenne at de lever som om Hans Ord ikke lenger har autoritet. Osv. Da først har de "rett til" å formane andre. For, om man skulle ha gradert synder - finnes det da noen større synd enn å fornekte at Gud lever - og at Kristus døde og oppsto for å frelse de som vil ta imot Ham?

Paulus forkynte i et av brevene sine at det var nødvendig å formane kristne som hadde veket av fra Sannheten = Kristus; ja, formane, irettesette og trøste. Men det må skje av kjærlighet - dvs. ønsket om at synderne skal vende om så de får del i det evige livet hos Gud, ikke med tanken å opphøye seg selv.

Måtte vi alle be Den Hellige Ånd vise oss våre egne synder - til anger og bekjennelse, og så kan vi formane andre til omvendelse og tro, noe som er en kristens plikt.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Njål Kristiansen kommenterte på
Svenske tilstander
rundt 1 time siden / 2371 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 2 timer siden / 1155 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Nåde hos Luther - og hos Paulus, uforenlige motsetninger?
rundt 2 timer siden / 416 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 2 timer siden / 1155 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Svenske tilstander
rundt 2 timer siden / 2371 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 2 timer siden / 1155 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 3 timer siden / 18449 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 3 timer siden / 18449 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 3 timer siden / 1155 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
“Etter oss kommer syndfloden ?”
rundt 3 timer siden / 1155 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Hva er «oppnådde resultater» i kirken?
rundt 3 timer siden / 975 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Komplisert søskenforhold
rundt 3 timer siden / 2674 visninger
Les flere