Torbjørn Greipsland

Alder:
  RSS

Om Torbjørn

Følgere

Nei til skolelag har SV-støtte

Publisert rundt 22 timer siden - 107 visninger

I en sak i Dagen 9.2.18 om elever og skolelagsarbeid er rektor Kirsti Horne intervjuet. Hun forklarer at politisk engasjement er «en viktig del av demokratiforståelsen. Slik er det ikke når det kommer til religioner».

 Det kan ikke tolkes annerledes enn at religion sees på som noe mindre verdifullt. Dessverre finnes det politisk grunnlag for å mene det.

Bård Vegar Solhjell – i mange år sentral SV-politiker – skriver i boka URO:

«Skulen må være livssynsnøytral, og fri for forkynning og religiøst press. Skulefaget KRLE (med K for kristendom) må endrast. Vi skal heller ikkje etablere eigne bønnerom for eller legge til rette for religiøs aktivitet i skuletida».

Selvsagt skal det ikke være religiøst press, men det er ikke det som det er snakk om for det er frivillig om elevene vil delta på andakt.

Et slikt standpunkt som Solhjell og andre har, fører til at religiøs aktivitet blir sett på som noe mistenkelig og farlig som må holdes utenfor skoletida. Ikke rart at mange ser ned på det å ha en tro og et livssyn.

Jeg leste en gang at en sentral tillitsvalg lærer som var mot kristelige skolelag, grunnga det med at livet på skolen skal være mest mulig likt for alle.

Underlig. Ellers i samfunnet legger vi opp til allsidighet og gir støtte til avisene for at vi skal ha en mest mulig differensiert presse. Det burde ikke være annerledes på skolen.

 

Kanskje er det de unge selv som bør ta kampen? Men politikere Dagen har tatt kontakt med etter oppslaget for å høre om hva de synes om restriksjonene, reagerer kraftig og ønsker endring.

– Jeg synes det er hårreisende at en nekter å legge til rette for elever som vil samles til en sånn aktivitet, sier Hans Fredrik Grøvan, skolepolitisk talsmann i KrF.

Frps skolepolitiske talsmann, Åshild Bruun-Gundersen, blir overrasket når hun hører om restriksjonene.

– Jeg kan ikke tro at noen kan nektes å be. Det burde være helt uproblematisk å tillate elever å organisere bønn i skolens friminutter, sier Bruun-Gundersen, som sitter i Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Grøvan mener det er på tide at Stortinget nå vedtar nasjonale retningslinjer for trosutøvelse i skolen.

– Dette kan ikke være en sak skoleledere kan skalte og valte med det slik de vil, sier Grøvan.

Kannskje er det håp om en endring til større frihet og rettferdighet?

 

Gå til innlegget

Vold i media gir vold i samfunnet

Publisert 12 dager siden - 123 visninger

Drapstallene i USA er skyhøye sammenlignet med de fleste andre land. Mye av det skyldes uten tvil lett tilgang på våpen. At halvautomatiske våpen kan skaffes så lett, er tragisk.

Så ser jeg at også her i landet har tilgangen på halvautomatiske våpen antagelig vært enklere enn jeg ante. Men regjeringen har foreslått innstramning. Heldigvis. Ifølge Stortingets nettside har Stortinget vedtatt ny lov om våpen, skytevåpen, våpendeler og ammunisjon (våpenlova). «Den nye loven er først og fremst en lovfesting og klargjøring av gjeldende rett, men det er likevel regler som innebærer en skjerping i forhold til dagens regelverk. Det er for eksempel innført forbud mot å erverve eller ha halvautomatiske rifler med størst skadepotensiale. Det er også innført et særskilt krav til vandel for å få tillatelse til å erverve eller drive næringsvirksomhet med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon.»

Ganske klart skritt i riktig retning, men betyr det at halvautomatiske rifler med mindre skadepotensiale kan erverves lett eller forholdsvis lett?

Men det er mer som er viktig i denne saken: Andre faktorer enn våpen er skyld drapene. Under et opphold på Wheaton College i USA i 1984 leste jeg flere bøker om sammenhengen mellom vold i massemedia, særlig på film og på TV, og vold i samfunnet, i virkeligheten. En bok tok for seg 12 ulike undersøkelser. Det var det godt grunnlag for i USA fordi landet i tillegg til filmfremvisning hadde hatt TV-programmer i flere tiår.  Alle undersøkelsene konkluderte ganske klart med følgende: Vold i media fører til vold i samfunnet. De som hadde sett vold på film, var i mange tilfeller mer voldelige i det virkelige livet. Vold var en løsning på problemer. Dessuten trodde mange at vold ikke var så farlig som det virkelig var fordi de var så vant til å se det.

Dette forholdet er noe av det skremmende ved situasjonen. For våpen kan nok begrenses, og forhåpentligvis vil de unge selv ta ansvar nå. I Florida er nettopp gjort endringer i positiv retning, men mer må skje.

Vold i media vil nok heller øke enn minske både i voldelighet og i omfang, fordi penger og fortjeneste vil styre innholdet. Derfor er jeg ikke veldig optimist når det gjelder å oppleve mindre vold i samfunnet, enten det er i Amerika eller andre verdensdeler, vår egen medregnet.

 

Gå til innlegget

Halleluja-stemning i VL-redaksjonen over Ap-måling

Publisert 16 dager siden - 293 visninger

Jeg så for meg den store halleluja-stemningen i VL-redaksjonen, som hadde laget saken 28. februar, presentert på forsiden med mye rødfarge som bakgrunn.

 

 

 

«Alle skal med» lød det, ikke ulikt den kristne barnesangen «Alle, alle vil vi ha med.»

Hva hadde hendt? Jo, Vårt Lands meningsmåling utført av Nordstat viste at Ap hadde gått frem 1,8 prosentpoeng siste måned i oppslutning. «Arbeiderpartiet på vei opp av bølgedalen», het det. Og «Målingen tyder på at lykken har snudd».

Så ble det nevnt at dette var innenfor feilmarginen, men redaksjonen kan neppe ha trodd på det siden de laget kjempeoppslag i ren glede og begeistring.

For innenfor feilmarginen betyr at det gjerne kunne være null fremgang, ja, til og med nedgang, kanskje så mye som 1-2 prosentpoeng.

Nå ville det ikke ha forundret meg om Ap hadde gått fram, for jeg synes partileder Jonas Gahr Støre gjorde en meget solid figur under behandlingen av Giske-saken og andre varslinger.

Men jeg tenkte vi får nå avvente andre målinger. For jeg har jo sett gang på gang at målingene spriker, fra dag til dag, gjerne 1-2 prosent opp for et parti og samme ned på en annen måling. Rekorden er visst en differanse på seks prosentpoeng.

Da tror jeg ikke det er titusener av velgere som skifter mening i løpet av et par dager, men at målingene er upresise. Ja, lenge nevnte ikke NTB og flere aviser ett ord om feilmarginene.

Og så kom nye målinger. De viser ikke fremgang for Ap, men stillstand eller nedgang, skal vi tro dem. VGs måling viser en nedgang på 0,6 prosentpoeng, mens TVs har nedgang på 0,2 prosentpoeng. Det er de to jeg har oppdaget.

Det er ikke mye å rope halleluja for og bruke rødfarge på. Den må skiftes ut med sort.

Moralen er: Skriv gjerne om partimålinger (men ikke mer om oppgang for de partier man liker enn for de man ikke liker), men ikke lag store oppslag om endringer innenfor feilmarginen. Legg heller vekt på ulike målinger over tid, de kan man stole mer på. Slik jeg før har skrevet i VL og på verdidebatt.

Det gir også mer tillit til avisene. Og det kan de trenge. Amen.

Gå til innlegget

Kain og Abel, Abraham og Isak

Publisert rundt 2 måneder siden - 274 visninger

Det har ofte i Vårt Land vært innlegg og kommentarer om brødreparet Kain og Abel. Abel var sauegjeter, Kain jorddyrker.

Så står det i 1. Mosebok kapittel 4, versene 3 og 4, at Kain bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. Også Abel bar fram et offer, av de førstefødte dyrene fra småfeet og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og offeret hans, men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje.

Det fikk dramatiske følger fordi Kain ble vred og drepte sin bror. Spørsmålet er så hvorfor Herren ikke så med velvilje på Kains offer. Hvis jeg husker riktig, har det ikke vært nevnt det som nettopp er sitert, nemlig at Abel bar fram et offer av de førstefødte dyrene, mens det ikke står noe om at Kain bar fram førstegrøden som offer.

Hvis det har noe å si at offeret var av førstegrøden, slik jeg tror det har siden Moseloven forteller at det er førstegrøden man skal bære fram som offer til Gud, så forutsetter det at Gud hadde gitt et slikt påbud allerede til den første familien. Jeg synes det er sannsynlig siden de alt den gang utførte en offerhandling.

Også historien om Abraham og sønnen Isak (1. Mosebok kap 22) omtales en gang iblant. At en far vil ofre sin sønn på ordre fra Gud kan man godt skjønne det reageres på. Og det er ingen grunn til å gjøre saken mer spiselig selv om det er riktig å understreke det som står i Hebreerbrevet kap 11 om at Gud satte Abraham på prøve. Men også her har jeg noen ganger savnet en henvisning, nemlig til vers 19 i samme kapittel der det står om Abraham: Han regnet med at Gud har makt også til å vekke opp døde. Derfor fikk han sønnen tilbake – i dette ligger et forbilde.

Så kan man godt føye til at det neppe gjorde sønnen Isaks frykt mindre. Å antyde at Abraham gjorde dette med et glimt i øyet, tror jeg i alle fall ikke er sannsynlig. Vi får ta hendelsen slik den står, med

opplysningene både fra 1. Mosebok og fra Hebreerbrevet.

Gå til innlegget

Medvirket Ap-KrF-flørten til Aps valgnederlag?

Publisert 6 måneder siden - 141 visninger

«Aps krisevalg skyldes ikke Krf-flørt», heter det i en helsides tittel i lørdagsavisen.

 

 

 

 

Den tittelen har sikkert gledet mange valginteresserte både i Vårt Lands redaksjon, i KrF og i Ap. Men er tittelen lite dekkende slik mange titler kan være?

Tittelen bygger på en undersøkelse blant Aps medlemmer.  Av de vel 9000 som har svart, har 8,7 prosent nevnt Krf-flørten som noe negativt, en årsak til valgnederlaget, av disse har 3,1 prosent nevnt den først.

Det vil si nesten en tiendepart har nevnt denne kontakten fra Ap til KrF som grunn til nedgangen, Ikke som eneste grunn, men som én grunn av flere hvis jeg forstår undersøkelsen rett.  For sannsynligvis var det flere grunner som virket sammen for de aller fleste når de skulle stemme.

Det vil igjen si at av de vel 70 000 færre som stemte Ap ved dette valget sammenlignet med for fire år side, er kontakten med KrF nevnt som én grunn av nesten hver tiende velger. Hvis noen skulle ha gått rundt og trodd at KrF-flørten alene var grunn til at 70 000 forlot Ap, så kan tittelen gi dem rett. Men som titler flest, må de forklares. Og det jeg her har nevnt viser jo at undersøkelsen forteller at  KrF-flørten i en ikke ubetydelig grad har medvirket til det dårlige resultatet for Ap. Ja, i den grad at denne kontakten Ap-KrF har vært avgjørende for manges stemmegivning sammen med andre grunner, kan den har ført til mandattap. Hvis det er tilfellet, har i høy grad KrF-flørten om den var aldri så søt og deilig, medvirket til Aps krisevalg. Ja, kanskje kan man helt klart konkludere med at det gjorde den.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
2 minutter siden / 593 visninger
Jens Tomas Anfindsen kommenterte på
På hat-tokt med barna
5 minutter siden / 313 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
15 minutter siden / 548 visninger
Øyvind Holmstad kommenterte på
Plast, et miljøproblem
16 minutter siden / 6545 visninger
Rune Holt kommenterte på
POLITIKK ER RETORIKK: OM SYLVI LISTHAUG OG POLITISK DANNELSE
19 minutter siden / 200 visninger
Kersti Zweidorff kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 1 time siden / 593 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Sort er ikke fravær av hvitt
rundt 2 timer siden / 266 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 2 timer siden / 593 visninger
Ragnar Kristoffersen kommenterte på
Rusa av Listhaug
rundt 8 timer siden / 1269 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Ut med et klynk
rundt 8 timer siden / 442 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Tro uten følelser?
rundt 8 timer siden / 1433 visninger
Les flere