Merete Thomassen

Alder: 54
  RSS

Om Merete

Førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo. Utdanner prestestudenter til å holde gudstjenester. Forsker, skriver og foreleser om gudstjeneste, tro, bønnespråk og liturgisk språk, inkluderende språk, feministteologi, kjønn og kirke.

Følgere

Re:Far

Publisert over 10 år siden

Ikke fortellingen om enkens skjerv, men om kvinnen som har ti sølvmynter og mister en av dem. Se Luk.15.

Gå til kommentaren

Far

Publisert over 10 år siden

Her var det mange innspill! Teologisk språk og kjønn er et minefelt, og jeg kan ikke følge opp alle trådene her. Men jeg vil gjerne kommentere det som sies om Jesu tiltale til Gud som Far, fordi dette er et viktig og gjennomgående tema i denne debatten: Når Jesus lærer oss å be til Gud som far, innfører han en radikalt ny måte å henvende seg til Gud på.  Far er en hverdagslig, intim tiltaleform, og dette blir oppfattet som så anstøtelig at Jesus dømmes til døden for blasfemi. Farsmetaforen er ikke et"bevis" på at Gud er mann, men på at mennesket settes i et nært og fortrolig forhold til Gud gjennom Jesus. Foruten å tiltale Gud som Far, omtaler Jesus dessuten Gud og gudsriket gjennom en mengde andre metaforer. Noen av disse har etablert seg som sentrale Gudsmetaforer, f.eks. konge og hyrde, selv om Jesus aldri tiltaler Gud som verken konge eller hyrde. Lignelsende der Jesus snakker om kvinner, har aldri fått status som Gudsmetaforer. Se f.eks de tre første lignelsene i Lukas 15. Her finner vi på rad og rekke fortellingene om hyrden som leter etter den ene sauen, kvinnen som leter etter den ene sølvmynten og faren som venter på sønnen som har reist ut i verden. Både hyrde og far har befestet seg som sentrale Gudsmetaforer.  Det samme kan knapt sies om kvinnen som leter etter mynten. Tilfeldig? Neppe

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere