Merete Thomassen

Alder: 52
  RSS

Om Merete

Førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo. Utdanner prestestudenter til å holde gudstjenester. Forsker, skriver og foreleser om gudstjeneste, tro, bønnespråk og liturgisk språk, inkluderende språk, feministteologi, kjønn og kirke.

Følgere

Den kristelige offentlighet

Publisert 2 dager siden - 770 visninger

En god samfunnsdebatt forutsetter gode redaktører som skiller smått fra stort.

Språk er makt. Å synliggjøre eller usynlige mennesker, miljøer og temaer, er avgjørende for hvordan vi oppfatter verden. Det gjelder privatlivet, og det gjelder det offentlige livet. Dagens kronikk handler mest om hva som synliggjøres og usynliggjøres offentlig, i samfunnsdebatten. Hva snakker vi om offentlig? Hvem skal bestemme hva som er viktig å snakke om? Og hvor skal vi snakke om det? I avisspalter, på nett, i tiddskrifter, radio og tv? Hvilke samfunnsspørsmål skal vi ta opp? Hvordan framstiller vi dem? Kort sagt, hva settes på dagsorden?


Samme spørsmåla. Religion er en del av den offentlige debatten. I Norge spiller Vårt Land en særlig viktig rolle i debatten om kirke, kristelighet og religion. De samme spørsmåla gjelder også her. Hvilke kirkelige og kristelige tema skal vi ta opp? Skal teologene sette dagsorden? Eller lekmannsbevegelsen? Kanskje andre religioner skal få komme til orde? Hvordan skal Verdidebatt, kommentarfelter og facebookinnlegg vurderes i forhold de redaksjonelt kvalitetssikra tekstene?

I 1962 publiserte sosiologen Jürgen Habermas boka «Borgerlig offentlighet». Her beskriver han hvordan den offentlige debatten siden opplysningstida gradvis har overtatt den funksjonen kongene og fyrstene hadde. Den frie meningsutvekslinga som oppsto i den borgerlige offentlighet, skapte en meningsdannelse som de regjerende kreftene måtte ta stilling til. I første omgang var dette en debatt forbeholdt de få; velutdanna menn som hadde økonomisk tilgang til aviser, bøker og tidsskrifter. Men gradvis ble debatten tilgjengelig for flere enn de velbemidla menn. Kvinnene kom til. Og andre enn samfunnseliten kom til. Etermediene, det vil si radio og tv, endra debatten. Så kom internett.


Hvem som helst. I vår tid er den frie meningsutvekslinga noe alle har tilgang til. Avisene har kommentarfelter, hvem som helst kan poste innlegg og delta i diskusjoner på Facebook og Twitter, og hvem som helst kan blogge. Terskelen for å delta i samfunnsdebatten har blitt lav, så lav at det kan bli et problem. For en god samfunnsdebatt forutsetter gode redaktører som skiller smått fra stort, sørger for representativ journalistikk der så mange parter som mulig kommer til orde, og finner gull blant gråstein i den store mengden av meningsytringer.

Den kristelige offentlighet, som Vårt Land uten tvil er en hovedaktør i, er en del av den borgerlige, allmenne offentlighet. Den kristelige offentligheten synliggjør og usynliggjør kirkelige og kristelige miljøer, mennesker og temaer. En del av oss har opplevd at den kristelige offentligheten i Norge er for trang. Det har vært for få aktører i den, og aktørene har vært for like. Den har vært for indrekirkelig orientert, for politisk, kulturelt og teologisk ensidig, og den har ikke gitt nok rom for problemstillinger som berører flere enn de aller mest dedikerte kristne. Rommet har vært så trangt at mange egentlig ikke har sett vitsen i å delta i debatten.


I full blomst. For to år siden overtok Åshild Mathisen redaktørstolen i Vårt Land. Prosessen hadde nok pågått lenge, men de siste par åra slo den ut i full blomst: Vårt Land har blitt en avis der mange flere stemmer og problemstillinger kommer til orde. Rommet har blitt større, aktørene flere, synspunktene mindre opplagte, og gjennom dette har det blitt skapt et debattklima som det går an å puste i. Seinest torsdag i forrige satt jeg med en kollega i lunsjen og snakka om miraklet som har skjedd i Vårt Land. Noen timer seinere kom det illevarslende meldinger, meldinger om mistillit, og en uro som har skaka mange av oss som ønsker å være en del av en mangfoldig og fri kristelig offentlighet.

Vi veit mye om hvilket råkjør kvinnelige ledere utsettes for. Det er ingen grunn til å tro at dette ikke er en problematikk også her. Den kristelige offentligheten er hardt tilkjempa og dyrebar. Vi er mange som er urolige for å miste den. Og vi vil kjempe hardt for å beholde den. Fordi vi vil at det fremdeles skal være en vits i å delta i den.


Gå til innlegget

Faste, fedme og fitness

Publisert rundt 1 måned siden - 851 visninger

Mat fungerer ikke lenger som et næringsmiddel som skal holde oss i live. Mat har fått en symbolsk verdi som indikerer suksess eller fiasko.

For en uke siden var det askeonsdag, og vi gikk inn i fastetida. Mandagens Vårt Land inneholdt et interessant oppslag om faste, der det blant annet ble trukket linjer til middelalderens askese. Den kunne gi seg svært ekstreme utslag, særlig hos de kvinnelige mystikerne.

At faste, askese og spiseforstyrrelser har klare forbindelseslinjer, er noe forskere som Caroline Walker Bynum og andre har vært opptatt i flere tiår. Men hvorfor klassisk faste, forstått som avhold fra kjøtt og overdådig mat og drikke, i så liten grad praktiseres i nyere luthersk kristendom, har trolig enda mer komplekse forklaringer.

At faste har med mat å gjøre, er en påminnelse vi i stor grad kan takke våre muslimske søsken for. Verdien av å spise enklere for å øke sin åndelige konsentrasjon, er det ikke mange nordiske lutheranere som løfter fram. Det er en del som i nyere tid har ønska å revitalisere fasten. De har tatt til orde for at faste ikke først og fremst handler om faste fra mat, men om å velge bort enkelte goder.

Pålagte fromhetsøvelser

Noen logger seg av Facebook. Andre avstår fra alkohol og niktotin. Noen intensiverer bønnelivet. Andre innfører privat kjøpestopp og velger å gi pengene til gode formål. Hvordan så mange prøver å løsrive fasten fra matrestriksjoner, er interessant. Den lutherske motstanden mot pålagte fromhets­øvelser er en viktig grunn. Men jeg tror at en like viktig grunn er at vi ikke aner hvordan vi skal forholde oss til overfloden vår. Rettere sagt, vi aner ikke hvordan vi skal forholde oss til mat.

Det er lite som stresser mange av oss så mye som mat, kosthold og kropp. Det handler ikke bare om å ta vare på helsa. Mat har blitt en av de fremste markørene på vellykkethet.

En veltrent kropp som ernæres av et sunt og reflektert kosthold, er et av samtidas fremste statussymboler. Det vitner om disiplin, utholdenhet og kontroll. Det vitner om intelligens og evne til å jobbe strategisk mot en god karriere og økonomisk velstand. En utrent kropp, og enda verre, en overvektig kropp, vitner om det motsatte. Det indikerer manglende sjølkontroll, liten kunnskap om mat, helse og kropp, og dermed lavt utdanningsnivå og lavtlønna jobber.

Overvekt

Paradoksalt nok er det verdens fattige som sliter mest med overvekt. Mat er derfor noe som skaper svært ulike kulturer. På den ene siden finnes det en haug med matblogger der det legges ut oppskrifter og bilder av overdådige kaker og kaloririke retter. På motsatt side finnes det en flora av bøker og blogger som forfekter verdien av disiplinerte dietter og kostholdsideologier: lavkarbo, 5-2, Roede, økologisk, vegan- og vegetarianerkosthold. Og mye mer.

Mat fungerer ikke lenger som et næringsmiddel som skal holde oss i live. Mat har fått en symbolsk verdi som indikerer suksess eller fiasko. Og det synlige tegnet på suksess eller fiasko er kroppen: Den slanke og veltrente, eller den dvaske og overvektige.

Jeg tilhører dem som alltid har slitt med vekta. Og oss er det mange av. Et titalls ganger daglig foretar jeg vurderinger av hva jeg putter i munnen: «For fett, for søtt, akkurat passe, har lyst på, burde ikke, flink som lot være, lov å spise nå, men spis magert, stopp i tide, og sukk, der gikk jeg på en sjokoladesmell igjen …»

Orker ikke faste

Om jeg skulle begynt å tenke i retning av for eksempel vegetarianer- eller vegan-kosthold, tror jeg at det hadde gått fullstendig rundt for meg. Det er nok å tenke på som det er. Og derfor orker jeg ikke å faste i fastetida. Kanskje det er sånn for flere enn meg? Kanskje det er sånn at mat er en så komplisert faktor i livet at tanken på enda en restriksjon, eller enda et lag i matbevisstheten, blir for mye? Er det derfor vi prøver så hardt å løsrive fasten fra matrestriksjoner?

«Alles øyne venter på deg, og du gir dem mat i rett tid», står det i Sal 145, 15. For min del har dette blitt fasteønsket for alle verdens mennesker: Med øynene vendt mot Gud, får vi mat i rett tid. Ikke for ofte. Ikke for sjelden. Og uten restriksjoner. Men i rett tid.

Gå til innlegget

Hardhausa, vismenn og Gud

Publisert rundt 2 måneder siden - 1236 visninger

Januar er åpenbaringstid. I denne tida fordyper den kristne kirke seg i det store mysteriet: At Gud har åpenbart seg gjennom Jesu fødsel, i det som kalles for inkarnasjonen.

Hvem er Gud? Flere av oss har gjennom desember sunget Trygve Hoffs vidunderlige salme «Velsigna du dag, over fjordan», bedre kjent som «Nordnorsk julesalme». Da denne salmen kom med i den nye salmeboka, var det en bestemt formulering som vakte diskusjon: «Vi levde med lua i handa og hadde så sterk ei tru. Og ett har vi visselig sanna: Vi e hardhausa, vi, som Du».

Noen mente at dette var blasfemi. Går det an å bruke en så barsk metafor som «hardhaus» om Gud? Er ikke Gud så ulik menneskene at vi må bruke mer opphøyde metaforer?

En dyp teologisk sannhet

Like fullt har salmen i løpet av kort tid blitt en av de mest folkekjære advents- og julesalmene i hele landet. Trolig skyldes det akkurat det poenget som i sin tid skapte diskusjon: At teksten på en original og tankevekkende måte gir uttrykk for en dyp teologisk sannhet, at menneskene, uansett rang, bosted og levekår har noe ved seg som likner på Gud. Og det innebærer at selv om Gud er radikalt annerledes, også likner på oss.

Noe av det mest interessante ved diskusjonen om Gud som nordnorsk hardhaus, er at den tydeliggjør hva troende mennesker alltid har drevet med: Å skape bilder av Gud som likner på noe velkjent. Det spesielle ved bildebruken i «Nordnorsk julesalme» er at det for en gangs skyld ikke blir brukt opphøyde metaforer, men velkjente, upolerte og hverdagslige. Den trekker en identifikasjonslinje mellom småkårskårsfolk som levde med lua i handa og kjempa for tilværelsen, og den kjempende Gud.

Henvist til metaforer

Det vanligste i den jødisk-kristne tradisjonen er å bruke metaforer som reflekterer det flotteste en har kjent til: Beduinhøvdingen, patriarken, hærføreren, dommeren og kongen. Fordi Gud nekter å gi fra seg navnet sitt når Moses spør om det, men bare henviser til det gåtefulle «Jeg er den jeg er», har vi alltid vært henvist til metaforer for å snakke om Gud. Men metaforbruken har aldri vært vilkårlig. Det skyldes menneskets begrensa innsikt. Derfor har vi grepet til det som til en hver tid har hatt høyest status i samfunnet, uten å forstå at metaforene vi velger ofte sier mer om oss enn om Gud.

Åpenbaringstida handler også om vise menn, de som kom fra øst og fant Jesusbarnet i krybben. For to uker siden skrev Ann Kristin van Zijp Nilsen i Vårt Land om «Lengten etter vismannen». Hun satte fingeren på et pinlig gjenkjennelig faktum: Vår trang til å velge oss vismenn som kan opplyse oss om hvordan verden henger sammen. Van Zijp Nilsen nevnte Per Fugelli og Frank Aarebrot, Wilfred Stinnissen og Martin Lönnebo som noen blant flere vismenn. Det van Zijp Nilsen etterlyste, var tilsvarende viskvinner. De er, ikke uventa, fraværende i den offentlige og kristelige samtalen. Viskvinnene er ikke etterspurt. Det er kun menn som kan bekle denne rollen.

Opphøyd maskulinitet

I vår kultur forbinder vi autoritet og ledelse med maskulinitet. Derfor passer ikke viskvinnene inn i bildet. Det er den sterke mann vi vil ha. Dermed er veien relativt kort til å forstå hvorfor de gudsmetaforene som er mest brukt gjennom tidene, er valgt. Vi har store problemer med å forbinde guddommelighet med noe annet enn opphøyd maskulinitet.

Åpenbaringstida konfronterer oss med noe helt annet. Når Gud åpenbarer seg ved å bli menneske, skjer det som det mest avmektige vesenet av alle, det nyfødte barnet, prisgitt menneskers omsorg. Hvorfor snakker vi så lite om Guds avmakt og sårbarhet? Fordi det ikke passer oss. Det er vismannen, patriarken og allherskeren vi søker. Hardhausen mangler den suverene autoriteten vi vil. Og da er det ikke så stor grunn til å lure på hvorfor de kvinnelige gudsmetaforene gang etter gang blir kjetterstempla. Gudsbilder som ikke inneholder både autoritet og maskulinitet, vil alltid risikere å bli karakterisert som blasfemiske.

Gå til innlegget

Himmelhåpet

Publisert 4 måneder siden - 1077 visninger

Vi må snakke om legemets oppstandelse. Uten at vi undergraver evangeliets betydning for dette livet.

Først korset, siden kronen’, sto det på broderiet som hang på veggen hos en av de gamle slektningene vi pleide å besøke da jeg var barn. Det var illustrert med et kors i flammende farger og en majestetisk krone i gull, brodert med sirlige sting. Jeg syntes det var vidunderlig vakkert og sto ofte og så på det. Moren min la merke til fascinasjonen min og forklarte meg hva det betydde: I dette livet måtte vi regne med at det skjedde vonde ting. Men i himmelen skulle vi få trøst.

Rammeverket

I høst ble det lansert en bok på norsk, «Gjenoppdag kristendommen» av den amerikanske teologen Marcus J. Borg. Borg er en teolog som ­ønsker å problematisere himmel og helvete-rammeverket som har prega forståelsen av kristendommen i mange århundrer. På mange måter var det overraskende at boka vakte så stor interesse, fordi teologer har vært opptatt av disse spørsmåla i mange tiår. Samtidig sammenfalt lanseringa av boka med noe som åpenbart har vokst fram som et viktig tema i tida: Hva har kristendommen med dette livet å gjøre? Bjørn Eidsvågs forestilling «Etterlyst: Jesus» har gått for fulle hus på Det norske teatret i lang tid. Tematikken der er noe av den samme: Er ikke kristendommen noe som først og fremst har å gjøre med livet her og nå?

Det er sagt og skrevet ufattelig mye om dette, egentlig helt siden kristendommens første tid. Jesus fra Nasaret kom til jorda som Guds sønn for å oppreise svake og undertrykte, kritisere urett, hykleri og falskhet og varsle at Guds rike var nær, et rike uten lidelse, løgn og urettferdighet. At Jesus ville at verden skal endres til det bedre, er et av evangeliets viktigste budskap. Samtidig er håpet om det fullendte gudsriket en like viktig del av evangeliet. Troen på et gjennombrudd der all smerte og urett skal opphøre, er en del av det kristne håpet. Jesu oppstandelse fra de døde er et pant på at gudsriket en gang skal seire over alt vondt, også over døden. Gudsrikets gjennombrudd har fått ulike navn, og himmelen og det evige liv er de vanligste.

Har variert

Vektlegginga av de to aspektene ved gudsriket, det som angår dette livet, og det som angår livet etter døden, har variert historisk. I lange perioder har vektlegginga av livet etter døden vært den klart tyngste. Dette har særlig skjedd i tider med stor lidelse som uår, pest, krig og andre katastrofer. Vektlegginga av livet etter døden har også vært brukt direkte undertrykkende. For ­eksempel har det opprettholdt slaveri, klassedelte samfunn, kvinneundertrykking og vold. Dette kunne­ skje ved å framholde at lidelsen her i verden ikke er for noe å regne, som Paulus skrev i Romerbrevets kapittel 8, mot den herligheten som en gang skal åpenbares og bli vår. Dermed framstilles dette livet som uviktig. Det er himmelen som gjelder.

At Borg, Eidsvåg og mange andre løfter fram kristendommens betydning for dette livet, er derfor betimelig. Egentlig har det allerede vært et teologisk tema i årtier, forfekta av blant annet frigjøringsteologer, feministteologer og andre kontekstuelle teologer. Evangeliet skal gi kraft til dette livet.

Enten-eller

Samtidig spør jeg meg: Hvorfor blir denne diskusjonen så fort et spørsmål om enten-eller? Ja, evangeliet er viktig for dette livet. Samtidig er døden og lidelsen en del av våre livsbetingelser. Uansett hvor hardt vi kjemper for at det gode skal seire i verden, tar livet her slutt en dag. For noen har det vært liv som har vært breddfulle av lidelse. Var dette alt? Holder det å høre at Jesus er med deg i lidelsen, når livet likevel ble så fullt av smerte? Var det nok for båtflyktningene? De overgrepsutsatte? De kronisk sjuke? De som døde unge? De som var så fattige at de ikke hadde mat til barna sine?

Jeg tror vi igjen må snakke om himmelhåpet. Vi må snakke om dommen over all urett. Vi må snakke om at Gud skal tørke bort hver tåre fra våre øyne, og at døden ikke skal være mer. Vi må snakke om legemets oppstandelse og det evige liv. Uten at vi undergraver evangeliets betydning for dette livet.

Gå til innlegget

Salgbare gudstjenester

Publisert 5 måneder siden - 1316 visninger

Kravet om relevante gudstjenester er noe av styrken ved det lutherske gudstjenestelivet. Men det er også vår akilleshæl.

Hva gjør vi som kirke og prester når tallet på gudstjenestesøkende­ går ned? Sjøl om det riktignok ikke står så ille til i Norge­ som i våre naboland, er det ingen tvil om at gudstjenestesøkninga avtar. Det er ­bekymringsfullt. Hovedgudstjenesten, ­eller høymessen, er ankerfestet i kirkens liv. Når vi kommer til høymesse, tar vi med oss menighetens hverdag, verdens lidelse og nød og vår egen sorg og glede. Vi tror at Gud virker gjennom ordet og sakramentene, og vi tror at vi blir tilgitt, nyskapt og sendt ut i verden igjen med nye krefter ved gudstjenestens slutt. Høymessen er stedet alt kristent liv springer ut fra, og alt vender tilbake til. Men når det kommer så få, hva gjør vi da?

Det har de siste månedene pågått en debatt i Vårt Land, Nytt norsk kirkeblad og Dagsnytt 18 om «bindestreksgudstjenester». Vårt Land starta debatten 15. juni. Espen Andreas Hasle, sokneprest i Manglerud, uttalte her at han tok i bruk et «skamløst publikumsfrieri» da han nylig holdt en spinnergudstjeneste, men mente likevel at det kunne forsvares fordi det henta inn menneskers virkelighet.

Markedsretorikken

Sokneprest Ola Beisvåg uttrykte i etterkant sin uro over yoga-gudstjenester, spinnergudstjenester, baby-, fotball-, halloween-, James Bond- og pasta-gudstjenester. Han reagerte på flere forhold ved nyere gudstjenesteutvikling, og var også bekymra for markedsretorikken som blant annet ble brukt av Elisabeth Tveito Johnson i en kronikk i Vårt Land i sommer, «Gudstjeneste som shopping». Her sammenlikna hun gudstjenestetyper med dagligvarekjeder. Beisvågs bekymring var at disse tendensene fratar mennesker et møte med en tidløs hellighet, et mysterium. Beisvåg og Hasle endte i Dagsnytt 18 i oktober, og debatten er ikke over med dette.

Hårfin balanse

Det er ingen tvil om at kirken sjøl langt på vei er skyld i at folk ikke gidder å komme til gudstjeneste. Det har vært altfor mange år der høymessen har vært feira som om verden utenfor ikke fantes. At noe måtte skje, var åpenbart for de fleste da gudstjenestereformen ble vedtatt i 2003. Den norske liturgiske ordninga som ble innført i 2011, har derfor gitt anledning til å feire gudstjenester som erfares som mer relevante og livsnære.

Samtidig er balansen mellom relevante gudstjenester og publikumsfrieri hårfin. Jeg synes debatten om bindestreksgudstjenester kan tyde på at gudstjenester mer og mer oppfattes som noe som skal skje innenfor et markedsparadigme, der det er tilbud og etterspørsel som styrer hvordan gudstjenestelivet tilrettelegges. Resten av samfunnslivet er jo styrt etter dette paradigmet, og det er ikke enkelt for kirkens folk å holde tunga rett i munnen. Det er altfor lett å svare på de synkende gudstjenestebesøka med å gjøre gudstjenesten salgbar. Den svenske liturgikeren Martin Modeus kaller dette for «producent-­konsument-tänkandet»: Noen produserer noe som andre skal forbruke eller konsumere. Men er gudstjenesten noe som skal produseres og forbrukes?

Akilleshæl

Kravet om relevante gudstjenester er noe av styrken ved det lutherske gudstjenestelivet. Men det er også vår akilleshæl. Ikke alt oppleves som umiddelbart relevant ved en gudstjeneste. Sjølsagt gjør det ikke det, for en høymesse er kompleks. Og det er nettopp derfor den har slitestyrke. Gudstjenesten er virksom, uansett hvor få som kommer, hvor kjedelig den er, og hvor lite som skjer. Ordet og sakramentene virker, uansett hva mennesker føler. Greier kirkens egne folk å tro at dette er sant? Eller blir gudstjeneste-­
livets relevans hengende på prestens kreative ideer? Det er i så fall et slitsomt og lite holdbart prosjekt.

I går var det 500 år siden Martin Luther spikra de 95 tesene opp på kirkedøra i Wittenberg. Tesene handla blant annet om at frelsen ikke var til salgs gjennom kjøp av avlatsbrev eller andre økonomiske transaksjoner. Det er kanskje akkurat dette vi trenger å minnes om 500 år seinere: At heller ikke høymessen er salgbar, men noe som skjer av nåde alene, velsigna fritt for markedskreftenes logikk.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Ingar Eriksen kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
6 minutter siden / 577 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Hvor blir det av medias kritiske røster?
29 minutter siden / 54 visninger
Thor Ivar Hornnes kommenterte på
Du slår ikke av mørket – du slår på lyset.
41 minutter siden / 233 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 1 time siden / 1423 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 1 time siden / 1423 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 1 time siden / 619 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Slik ser man på Listhaug ved Universitetet i Oslo
rundt 2 timer siden / 227 visninger
Rune Holt kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 2 timer siden / 619 visninger
Jens Tomas Anfindsen kommenterte på
På hat-tokt med barna
rundt 2 timer siden / 417 visninger
Les flere