Gjertrud Nordal

Alder: 20
  RSS

Om Gjertrud

Følgere

Ikke statens oppgave å avslutte liv

Publisert 8 måneder siden

Vi skal øke verdigheten og bedre omsorgen ved livets slutt.

Skrevet av Gjertrud Nordal, fylkesleder i Hedmark Unge Høyre og Terje Hetland, fylkesleder i Rogaland Unge Høyre.

I samfunnsdebatten hører vi sterke historier om mennesker i alle aldre som opplever ulidelig smerte, både fysisk og psykisk, og som ønsker å få hjelp til å avslutte livet. Unge Høyre har om to uker landsmøte, og skal denne helgen bestemme oss for om vi er for eller mot at vi skal tillate aktiv dødshjelp i Norge. 

Den teknologiske utviklingen går fort og flytter grenser. Den forsterker holdningen om at mennesket skal råde over alt. Vi er grunnleggende kritisk, men ikke totalt avvisende til aktiv dødshjelp. Vi er skeptiske fordi det handler om grunnleggende verdier tilknyttet menneskeverdet. Livets integritet og retten til liv beskytter samfunnet ved ikke aktivt å påføre et menneske døden. 

Det ligger ofte god vilje bak ønsket om å avslutte et liv for å hindre lidelse og smerte. Å åpne for aktiv dødshjelp kan imidlertid ikke betraktes som et lett vedtak for å hjelpe noen få med store smerter. Erfaringene fra Belgia og Nederland viser at en slik åpning kan være starten på en prosess der grenser flyttes og hjelp til å dø blir en utvei i stadig flere pressede situasjoner. 

For oss handler dette mye mer om enn noe annet om å gi smertelindring og omsorg. I Norge ser vi at det gjøres fantastisk mye positivt omsorgsarbeid, men vi har fortsatt en lang vei å gå. De ansatte på både sykehus og ute i kommunene bør få mer tid til omsorg og opplæring i smertelindring for døende pasienter. 

Unge Høyre skal være en ungdomsorganisasjon som skal sikre seg at alle blir hørt og tatt seriøst. Vi må sikre en enda bedre politikk for livets slutt. Vi må sikre at flere får opplyst ønskene om å dø hjemme, sammen med sine nærmeste og på egne premisser. Flere må kunne dø med lite eller ingen smerter. Vi skal øke verdigheten og bedre omsorgen ved livets slutt. Vi mener at det ikke er statens oppgave å avslutte liv, og kommer derfor til å stemme nei til at vi tillater aktiv dødshjelp i Norge.

Trykket i Vårt land 13. juni 2018

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere