Geir Husveg

Alder: 57
  RSS

Om Geir

Jeg giftet meg i 1996 med Hilde, og vi har barna Eirik født 1997 og Julie født 2004. Jeg tok praktikum i 1992 ved Menighetsfakultetet. Vikarierte i Svolvær menighet høsten 1992. Ordinert til vikarprest i Ofoten prosti 1993. Kapellan i Ankenes fra 1996. Ble sokneprest i Bjerkvik som følge av reformen der kapellanene fikk opprykk til sokneprest så langt det var menigheter tilgjengelig. Er med i Israelsmisjonen. Jeg ønsker å bidra til at samene får betjening på eget språk når det er ønsket, og lærer meg derfor litt nordsamisk.

Følgere

Virkemidler som står til myndighetenes disposisjon, har store muligheter til å bidra til styring av norsk forbruk. Sukkerforbruket er en suksess-historie. Man ser ut fra befolkningsutviklingen at innen overskuelig framtid blir det sannsynligvis vanskelig å mette verdens befolkning. I kjøttproduksjon får man tilbake ca. 30 % av den tilførte energien. Hvis man vil optimalisere bruken av de tilgjengelige ressursene, vil et vegetarisk kosthold strekke maten langt lenger enn en kjøtt- diett.

Mitt inntrykk av den nåværende situasjonen, er at ingen strengt tatt burde trenge å sulte. Hovedproblemet ser ut til å være fordeling og kasting av mat. En uutnyttet strategi er økonomiske insentiver. Hvis vi var villige til å bruke en vesentlig høyere del av inntekten på det daglige brød, kunne det styre mye av arbeidsinnsatsen i verden mot matproduksjon. (Det er ikke etisk høyverdig å presse prisene mest mulig ned.) Alle plener kunne gjøres om til kjøkkenhager. (Nå tenker jeg som en kommunistisk diktator). Vi har potetsorter som er immune mot de fleste potetsykdommer. Vi kunne overflødiggjøre en hel del investeringer i infrastruktur, hvis vi brukte de mest resistente sortene. Korndyrking i nord-Norge ble innført med tanke på øl-brygging (Øl er ikke et primær-behov). Bygg var i eldre tid en bærebjelke i kostholdet. Dyrking av bygg er mulig i store deler av landet. Rug har en gunstig glykemisk indeks. Havre skal være sundt. Min far dyrket havre i en del år. Det ene året ble det aldri tørt nok til å få avlinga i hus. (Jæren har ofte våte høster.) Narkotika er et felt som det nytter med økonomiske intensiver. Man har prøvd å hjelpe opiumsprodusentene til å leve av annen jordbruksproduksjon.

For tiden er det tilstrekkelig store gresshoppesvermer i Øst-Afrika til å gjøre kål på årets avlinger. Kirkens nødhjelps fasteaksjon er i år lagt til 29.-31.mars (Den har fokus på å bidra til tilgang til rent vann for flest mulig mennesker.) Jeg venter hungersnød i Øst-Afrika til høsten og vinteren. Det er antakelig nok tilgjengelig mat på verdensmarkedet til at nødhjelps-organisasjonene kan lindre den verste nøden,- hvis vi hjelper dem med penger. På sikt er en omstrukturering av menneskehetens innsats i retning av matproduksjon et bedre hjelpemiddel enn nødhjelp. Det har vært nevnt på Tv at Nord-Korea kunne maktet å avverge en sult-katastrofe for noen tiår siden hvis de hadde droppa atomvåpenprogrammet. Mange har hevdet i forbindelse med klima- endringene, at temperaturøkning rammer matvareproduksjonen. Innsats for å redde klimaet, er innats for å mette verdens befolkning.  

Gå til innlegget

IS startet ikke som terror- organisasjon

Publisert 7 måneder siden

På et tidspunkt der det ikke hadde falt meg inn at de var en terror-organisasjon, ble IS definert som terror-organisajon av media. Jeg trodde at det var standard krigs-retorikk. I krig er det blitt populært å mest mulig dehumanisere fienden. Dette trekket samsvarer med moderne debatt-teknikk. Debatt i vår tid handler mye om kamp om begrepsdefinisjoner. IS gjorde samme tragiske feil som en del krigførende parter har gjort i moderne tid. Filosofien de valgte å følge, kan formuleres slik: « Det tjener vår sak at vi traumatiserer fienden mest mulig.» Medias strategi hadde antakelig som mål å advare folk med vettet og menneskeligheten i behold mot å tilslutte seg IS. Prosjekt IS var i en tidlig fase vanskelig å gjennomskue for oss utenforstående.

En del av de norske ungdommene som sluttet seg til IS, har antakelig vært uvitende om særpreget til det de ga sin tilslutning. Jeg har aldri kjent noen muslim. Jeg tenker at det ofte har vært naturlig for norske muslimske tenåringsjenter å gjøre et kraftig ungdomsopprør mot sine foreldre. Antakelig har en del av dem manglet den tette og tillitsfulle relasjon til foreldrene, som kunne vernet dem mot dramatiske feil-beslutninger.

Prosjekt IS har sannsynligvis kunnet slå an mot en dyp religiøs streng hos muslimske unge. Islam er i sitt vesen politisk. Guds styre av menneskeheten i pakt med prinsippene i den evige bok, Koranen, - er den grunnleggende muslimske visjon. Det er veldig naturlig at muslimske land ønsker å la Sharia være landets lov. Et globalt kalifat er et ikke helt ukjent konsept. Det skal være en milliard muslimer på kloden. Hvis det globale kalifatet blir forsøkt realisert, er det enkelt å forutsi at USA kommer til å reagere maksimalt destruktivt. Vi er på vei mot en epoke der en del mennesker kommer til å møte straffeforfølgelse for sin deltakelse i IS. Hvis vi dømmer folk på dette grunnlag, vil det i praksis være lovgivning med tilbakevirkende kraft. På det tidspunkt at man gikk inn i IS, var det ikke mulig å være klar over IS` sanne vesen. Det var omtrent umulig å la seg advare av media. Mange muslimer har samme grad av tillit til vestlige media som Donald Trump. Den grunnleggende islamske visjonen har sikkert ligget til grunn for de som etablerte IS. Det er tragisk at det utviklet seg til en terror-organisasjon. Tilkontrast har jeg et par  private synsvinkler på den jødisk/ kristne visjon av Guds rike. 2. Sam.23,3 kan fungere som vesens-definisjon av Guds måte å håndtere kongemakt blant menneskene. : «Den som styrer mennesker med rettferd,den som rår med gudsfrykt». Fra kristent ståsted ser det ut til at Guds hovedstrategi er ved Helligånden å skrive Guds lov inn i menneskenes hjerter.Helligånden er sentral i dåpens gave til den troende. Guds utøvelse av kongsmakt på jorden henger sammen med at vi bærer Åndens frukt: kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet,trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Dette er det motsatte av terror. Jesus er eksplisitt på at hans rike ikke fremmes ved militærmakt. I johannes-evangeliet sier han: « Mitt rike er ikke av denne verden» I kristen gudsrikevisjon ventes det et intermesso som kan kalles Messias-riket. Jesus kommer til å etablere et teokrati med seg selv som konge etter sin gjenkomst. Ifølge Salme 2 blir det utrolig upopulært. Jeg har spurt meg selv: «Hva kan Jesus finne på som driver hele verden til desperasjon?» Han kunne innføre abort-forbud. På det grunnlag kommer garantert noen til å definere det som et terror-regime. Den kristne visjonen strekker seg lenger:Jesus kommer til å sitte på Davids trone i evigheten og være konge over Jakobs  ætt. Det ville være naturlig å forvente større oppslutning fra jødene nå for tida, - hvis Jesus skal være kongen deres i evighet. Det var en strategisk feilvurdering av amerikanerne å kalle en av sine kriger i Midt-østen « korstog». Muslimer har lov til å ha dårlige vibber for det ordet. I kristen sammenheng fremmes Guds rike ikke med våpenmakt, - Heller med kjærlighet og Guds ord. I tidligere tider het det. «Martyrenes blod er kirkens utsæd». Ikke la lovgivningen få tilbakevirkende kraft.Tilslutningen til IS må vurderes i lys av den innsikt man hadde på den tida. Norge er en slugger i forhold til fremmedkrigere. De har blitt møtt med dramatisk hardere virkemidler i Norge enn i Sverige. Et intervjuobjekt erklærte i går: « Slike forskjeller kan vi ikke ha i Europa» 

           

Gå til innlegget

svar til Melkior

Publisert 7 måneder siden

Melkior er meget skeptisk til at Messianske jøder virkelig er jøder. Jeg tenker det er et spørsmål om sannhet: Hvis Gud virkelig sendte Messias og lot ham henrette som ei soning for folkets synder og reiste ham opp fra de døde, ville det ikke ødelegge jøders identitet om de fulgte ham.

Vår Messias innstiftet Den nye pakt,spådd av Jeremia, under nattverd-måltidet. En jødisk rabbi ble nærmest tvangsomvendt av den oppstandne Jesus. Apg. 9 og flere følgende kapittel. Denne rabbien arbeidet med problemstillinger rundt messiansk identiet. Han henter konseptet «hjertets omskjærelse» fra profeten. Han tillegger den kristne dåpen omskjærelsens funksjon: Kol.2,11-12   Rabbineren tar. spørsmål rundt loven meget alvorlig. Han finner et alternativt konsept i fortellingen om Abrahams vei til rettferdighet. Rettferdighet ved tro gjelder som lovoppfyllelse. Rom.4,11-13. 


Det første problemet  mellom jødedom og kristendom var at jødene hevdet enerett på Guds frelse. Det første kjente kirkemøtet siktet på å i praksis åpne veien til Den nye pakt for ikke-jøder: Apg. 15.


Kristendommen er grunnfestet på noe som er en indre spenning i den jødiske religion. 

I de kristne rettsprotokollene fra prosessen mot Jesus virker det at selve konseptet med Messias føltes problematisk for de jødiske lederne.(Dette foreligger i evangeliene i Det nye testamente) 

Det var i seg seg selv gudsbespottende å være eller å hevde seg som Guds Sønn. Jødedommen får støtte fra Islam. Der hevdes at Gud ikke har noen sønn. Jødene kan juble over at Gud i alle fall ikke har noen preeksistent sønn. Islam lever godt med troen på Allahs døtre. De kan trøste seg med at ingen Allahs sønn truer det enhetlige gudsbildet. Melkior har rett i at kristendom og Islam er gjensidig utelukkende. Spørsmålet om sannhet er viktig. Hvis de kristne virkelig tilhører  jødenes Messias, vil det være grusomt å holde ham hemmelig for jødene. Det ville være rart at Gud skulle oppfylle løftene til det jødiske folk gjennom en Messias som han ikke vil de skal tro på. Vi tror at det er etter Guds ønske at vi deler det glade budskap om Messias med jøder.

Gå til innlegget

Norge er blitt en terror-organisasjon

Publisert 8 måneder siden

Nylig uttalte en representant for ett av regjeringspartiene at vi bør la afrikanske flyktninger drukne i Middelhavet. Hensikten var at dødsfallene skulle være til skrekk og advarsel for andre afrikanere som vurderer å flykte fra kontinentet sitt. Min oppfatning er at han foreslår å utnytte dynamikken som ligger i terror-filosofien. Hvis vi utnytter terrorens dynamikk for å fremme våre formål, er vi blitt en terror-organisasjon.

Vi hadde for få år siden en alvorlig terror-handling på norsk jord. Massakren på Utøya. Mitt inntrykk er at hovedmotivasjonen til terroristen var å bremse islamiseringen av Norge. Dette er nesten det eneste tilfellet der norske medier har imponert meg. Det var tilsynelatende ingen som i en tidlig fase av tragedien, gav muslimene skylda.  Mange mener at islamifisering ville ødelagt Norge. De overser en viktig detalj. Vi klarer å ødelegge landet enda mer grundig, hvis vi gir oss muslim-hatet i vold. En aktuell sak nå er Myanmar. Der har muslim-hatet fått tragiske konsekvenser. Man prøver seg på å stemple muslimene som terrorister. Ifølge en nyhetssending på NRK i dag morges, er det fæle tilstander for mange barn i Myanmar. Situasjonen skriker etter innsats fra Redd Barna.


Jeg foreslår en kjempedugnad fra norske kristne. Vis godhet og vennlighet mot våre muslimer. Omtal dem positivt der det er mulig. En jøde gikk foran med et godt eksempel.  Ervin Kohn foreslo i sommer at det etableres en muslimsk veiviser- tjeneste etter mønster av samiske veivisere. Oslo kommune vurderer i disse dager et vedtak som truer de positive verdiene i samfunnet vårt. Boykott av israelske varer kunne bli en belastning for relasjonen mellom våre jøder og resten av nasjonen.


Vi bør fortsatt søke å grunne nasjonen på kristne verdier Ikke la terrorens logikk bli førende! Terrorens logikk skinte i sin tid gjennom i et utsagn av daværende britiske statsminister: Margaret Thatcher. Hun var redd for konsekvensene av fullstendig atomnedrustning. « ved rent konvensjonell krigføring, vinner den som først skaffer seg atomvåpen.». En logisk konsekvens av tankeføringen er at den som først blir lei av å få storbyer utslettet, taper. I en slik setting fungerer atomvåpen som ren terror. Det er utillatelig naivt å tro at man skal klare å holde en atomkrig innen fornuftige rammer.


Krigshandlinger fører kronisk inn i uforutsigbare situasjoner. Da de ville ta rotta på oberst Gadaffi,virket det som alle fornuftige folk var enige om å bombe ham fra makta. Dette har gitt oss et tragisk ødelagt Libya. Vi må for all del unngå væpnet konflikt med Russland. Hvis en million russiske flyktninger strømmende over grensene våre, er det ultimate skrekk-scenario, bør vi leve i fred med vår nabo.

Gå til innlegget

Synagogeforstanderen hadde rett.

Publisert 8 måneder siden

For et par dager kommenterte forstander i Det Mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn» en artikkel fra Israelsmisjonens tidsskrift, «Først», - tidsskriftets navn er hentet fra Rom.1,16: For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, jøde først og så greker.Artikkelen var skrevet av en amerikaner som presenterte strategier han bruker til å dele evangeliet med ultraortodokse jøder. «Kohn» reagerer på listigheten i strategiene. Hvis de var listige, ville de være i tråd med Jesu instruks til disiplene da han sendte dem ut for å fortelle evangeliet om Jesus: Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer. Jeg tror ikke at uhemmet listighet er tjenlig når man prøver å fylle opp himmelen med frelste sjeler. Vi kunne risikere at resultatet ble menneskeverk. Et ord fra Salmenes Bok setter ting i riktig perspektiv.: Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves.

«Kohn» nevner at hvis en i en jødisk familie kommer til tro på Jesus, er familien ødelagt. Jesus gir ham rett i at den vil være ødelagt etter de menneskelige målestokker. Jesus stiller seg selv i kontrast til forventningen om at Messias bringer fred. Luk.12: Tror dere at jeg er kommet for å gi fred på jorden? Nei, sier jeg dere, ikke fred, men strid.  Om det er fem i et hjem, skal de fra nå av ligge i strid med hverandre: tre mot to og to mot tre,  far skal stå mot sønn og sønn mot far, mor mot datter og datter mot mor, svigermor mot svigerdatter og svigerdatter mot svigermor.» Jesus bruker en nesten  latterlig stor del av forkynnelsen sin til å spå motgang for de som velger å følge ham. Jeg tror han tenkte spesielt  på jøder. Han er antakelig den eneste jødiske Messias-pretendent som har tapt en diskusjon med ei kvinne av hedensk avstamning. Han tapte fordi han var enøyd Israels- fokusert. Den latterlige historien står skrevet hos Matteus, det 15. kapittel. Mye av elendigheten i de kristnes forkjærte holdninger til jøder, stammer fra dårlige lesninger av skrifter av Saul av Benjamin. Han var i utgangspunktet en skikkelig insider i sin tids jødiske miljø. Han hadde gått i lære hos Gamliel den første. Apostlenes gjerninger gir inntrykk av at Saul var ei av de drivende kreftene i den første forfølgelsen av de kristne. Apg. beskriver hvordan Jesus fra allmaktens sete i himmelen koreograferer Sauls omvendelse til Messias. Stakkars Saul ble temmelig tøft behandla. Han fikk ingen brukbare alternativer til kristen dåp. Det er noen psykologiske mekanismer som har en tendens til å tre i funksjon når et menneske velger ny religiøs identitet. Et kjent uttrykk stammer antakelig fra slike sammenhenger.: « Mer katolsk enn paven». Saul var ikke et unntak,- han var verre enn de fleste. Sauls forsvar for sin nye identitet er bakgrunnen for kristnes overbevisning om at en Jesus-troende jøde er en som har funnet den sanne kjerne i sin jødiskhet.  Saul var en meget begavet kleptoman. Han stjal alt av spennende koncepter hos profetene, og brukte det til inntekt for sin Messias-tro. Eksempler på dette er «Den nye pakt» og «Hjertets omskjærelse». Det siste forankrer Saul i den kristne dåpen. Til forsvar for de kristne som har tatt Sauls teologi til hjertet: Saul var utpekt til apostel av den oppstandne Jesus selv. Det er rimelig at Sauls skrifter oppfattes som Guds ord til oss. Stakkars Saul,- han var sjanseløs da han  ble født. I likhet med Jeremia var han utvalgt allerede i sin mors liv. Han ble så tøft behandlet av Jesus, at det overrasket meg at han ble glad i Jesus. Saul fikk erfare at kallet til å følge Messias er et kall til lidelse. Jesus beskriver tragiske følger for familier som blir besmittet med Messias- tro. Det mest groteske han nevner, er foreldredrap. Hvis en jøde vurderte å følge Jesus, ville jeg anbefale ham å lese gjennom evangeliene på skarp utkikk etter motgangen Jesus beskriver. Jesus modifiserer svartmalingen med motvekt på den positive siden. Den som følger, ham, har livets lys. Joh.8,12. I stedet for å vandre mot fortapelse, vandrer en Jesu etterfølger mot evig glede i himmelen. Jesus har høye forventninger til verdien av det kristne fellesskapet. Vi skal være som hverandres søsken og foreldre og barn.


Bakgrunnen for at kristne tror at det gjelder det evige liv at mennesker tar imot Jesus, er en erkjennelse hos hver og en av oss,- at vi selv er totalt avhengige av Jesu nåde og barmhjertighet med tanke på det evige livet. Jesus uttrykker seg tilsynelatende klart om saken. Han sier: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.


Det er vanskelig å nå fram  til et klart bilde av forholdet mellom budd og kontinuitet mellom kristendom og jødedom. De første kristne hadde en opplevelse av kontinuitet som er fremmed for de fleste moderne kristne. Evangelisten Matteus nevner at en del rettferdige stod opp fra gravene da Jesus døde. Ideen med rettferdige i gravene rundt Jerusalem bør stamme fra en opplevelse av kontinuitet med den gamle jødiske tro. Den nevnte Saul skriver til sin venn og medarbeider, Timoteus, « Din mor og bestemor hadde den samme tro som du har.» Lukas nevner i forbindelse med at Jesus som spedbarn bæres fram i tempelet et par eldre jøder som tar imot ham som Messias.

Ideen hos Lukas forutsetter en kontinuitet med den gamle jødiske tro. Sett fra kristent ståsted når den gamle tro sitt dypeste mål hvis den åpner seg for Messias.


Det ville være uforsvarlig å invitere jøder til tro på Jesus uten å ha et godt troens fellesskap å invitere til. Den kristne kirke har gjennom historien vært et dårlig alternativ for jøder. Oskar Skarsaune skrev på 90-tallet de Jesus-troende jøders historie.  Skjebnen til de aller fleste var at de ble kulturelt og etnisk assimilert i kristenheten. Det er i dag en erkjennelse av at jøder som følger Jesus, bør ha støtte for å ta vare på sin jødiske identitet.  Ved første blikk ville de messianske menighetene i Israel være det gunstigste stedet for Jesus-troende jøder å leve troens liv.  Israelsk immigrasjonslovgining legger hindringer i veien for jøder som er døpt med kristen tro. De defineres ut av det jødiske folk. I USA finnes en del Jesus-troende jøder. Jeg holder det for sannsynlig at de har menighetsfellesskap som prøver å bevare en jødisk identitet. De er ganske sikkert temmelig ufullkomne,- De er da mennesker.  Det finnes mennesker som man bør være omtenksom før man leder dem det avgjørende skrittet inn i kristen tro. Det har vært skrevet en del om tilfeller der flyktninger eller asylsøkere søker kristen dåp. Man bør i slike tilfeller være oppmerksom på muligheten for vikarierende motiver. Man har foreløpig konkludert med å anbefale et års dåpsopplæring for asylsøkere som ønsker kristen dåp. I tilfellet jøder bør man ha respekt for den høye prisen jøder vanligvis må betale for et åpent kristent standpunkt.  Jeg tenker at man søke å få innblikk i de bærende elementer i personens relasjon til Jesus før dåp. Hvis jeg ble klar over at kjærlighetsbånd var bundet til Jesus med grunnlag i Jesu soningsdød for oss mennesker, ville jeg ikke ha skrupler med å anbefale kristen dåp for en jøde.


Ut fra en artikkel i tidsskriftet « Mishkan» fra tidlig 90-tall fikk jeg inntrykk av at det hersket en viss frustrasjon i en del Israelske jødiske miljøer. De oppfattet noen kristne misjonsstrategier som utidig listige. Jesus-troende kontaktet russiske immigranter for å fortelle dem om Jesus. Det listige i saken var at de i praksis utnyttet immigrantenes sårbare sosiale situasjon. Immigrantene hadde en naturlig lengsel etter nettverk som viste dem kjærlig oppmerksomhet. Reaksjonen i Israel var en tydelig parallell til Kohns frustrasjon over de listige misjonsstrategiene. Jeg er en av de som tenker slik: «Hvis Jesus er kjempebra for meg,- er han sikkert bra for alle mennesker,- inkludert jøder»

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere