Geir Husveg

Alder: 58
  RSS

Om Geir

Jeg giftet meg i 1996 med Hilde, og vi har barna Eirik født 1997 og Julie født 2004. Jeg tok praktikum i 1992 ved Menighetsfakultetet. Vikarierte i Svolvær menighet høsten 1992. Ordinert til vikarprest i Ofoten prosti 1993. Kapellan i Ankenes fra 1996. Ble sokneprest i Bjerkvik som følge av reformen der kapellanene fikk opprykk til sokneprest så langt det var menigheter tilgjengelig. Er med i Israelsmisjonen. Jeg ønsker å bidra til at samene får betjening på eget språk når det er ønsket, og lærer meg derfor litt nordsamisk.

Følgere

Nato har nylig vedtatt selvmordsparagraf.

Publisert rundt 1 måned siden

Nato har nylig vedtatt at cyber-angrep kan utløse militær reaksjon.Cyber-angrep var utenfor horisonten da gjeldende folkerett ble vedtatt. Jeg kjenner ikke til noen hjemmel for militær intervensjon som ikke er reaksjon på militært angrep. Cyber-angrep har potensiale for å gjøre veldig stor skade. Nato har vel tenkt at det kunne være fint å ha et ris bak speilet i denne sammenheng også.

De som husker den første Irak-krigen,kan vel bevitne at amerikanernes påskudd for angrep var syltynt.


Det er nesten umulig å bevise et cyber-angrep utover rimelig tvil. Dette fikk Norge erfare i høst da vi påstod at russerne hadde hacket eposter til stortingsrepresentanter.

Vi risikerer å havne i militær konflikt på tynt grunnlag med den nye- Nato-retorikken.


Total innbyrdes solidaritet har vært grunnlaget for Nato- pakten. Angrep på ett Nato-land, er angrep på alle. Ved påstått cyber-angrep fanges pakten i sin egen retorikk. For å redde ansikt må man for skams skyld starte en storkrig. Cyber-angrep trenger ikke være en seriøst ment provokasjon. Putin er troende til for gøy å beordre gutta sine til å hacke Pentagon. Det ville være veldig tragisk at en slik hendelse utløste tredjeverdenskrig. For å unngå atomkrig har jeg følgende råd til Nato: La være å servere veldig konsentrerte samlinger av militære styrker til Putin. Han ville nesten helt sikkert falle for fristelsen til å bruke et taktisk atomvåpen. Det ville være starten på jordens undergang. Putin er ikke den eneste potensielle skurken i verden. Kina har sikkert evne og vilje til storstilte og ødeleggende cyber-angrep. Dette er en nasjon som vi ikke bør ønske militær konflikt med. Vi bør ikke grave vår egen grav ved å være storsnutet om all verdens grunner til krig. Cyber-angrep bør forebygges så godt vi kan med fredelige midler. Det vil oppleves som terror, hvis det rammer oss. Overfølsomhet for terror har allerede kostet USA et par kriger.

Gå til innlegget

sult

Publisert 3 måneder siden

Søndag formiddag ble leder av «Verdens Matvareprogram» intervjuet på en norskTv-kanal.Han understreket at sult har destabiliserende funksjon,- migrasjon var det siste leddet i den nevnte følgerekken. Mitt poeng med å skrive disse ordene er at motarbeidelse av sult i verden er det mest effektive vår kulturkrets kan gjøre av ren egeninteresse.

Moria-leiren var en demonstrasjon av den hjelpeløshet vår verdensdel har overfor flyktninger.Tilsynelatende alle var klar over at her var det en del tusen mennesker som levde under umenneskelige forhold. Det finnes nesten ikke vilje i vår verdensdel til å håndtere store flyktningebølger på en god måte. Innsats mot sult, er en innsats for fred. Dette er det mest effektive vi kan gjøre for å begrense migrasjon. Det at Storbritania forlater EU, er mye resultat av frustrasjon over arbeidsinnvandring fra europeiske land. Europeiske innvandrere bærer med seg en kultur og mentalitet som er mer beslektet med vår enn de fleste migranters. Historien viser at sosialt og økonomisk utsatte grupper kan i løpet av en generasjon dramatisk forbedre sin stilling hvis de bevisst satser på utdanning. Innvandrere trenger ikke forbli en underpriviligert del av samfunnet i uoverskuelig fremtid. Vi i Norge har positive erfaringer med et samfunn som har god fordeling av godene. Vestens angst for migranter stikker så dypt at man ville heller ofre ti millioner av sine soldater i en krig enn å ta imot tilsvarende antall migranter. Man glemmer altfor lett at krig skaper uforutsigbare mengder migranter. Hvis Europa viser minst  like stor vilje til å bekjempe sult  som til å iverksette korona-tiltak, vil det være et effektivt bidrag til å gjøre fremtidig flyktningeproblematikk håndterbar.

Gå til innlegget

Virkemidler som står til myndighetenes disposisjon, har store muligheter til å bidra til styring av norsk forbruk. Sukkerforbruket er en suksess-historie. Man ser ut fra befolkningsutviklingen at innen overskuelig framtid blir det sannsynligvis vanskelig å mette verdens befolkning. I kjøttproduksjon får man tilbake ca. 30 % av den tilførte energien. Hvis man vil optimalisere bruken av de tilgjengelige ressursene, vil et vegetarisk kosthold strekke maten langt lenger enn en kjøtt- diett.

Mitt inntrykk av den nåværende situasjonen, er at ingen strengt tatt burde trenge å sulte. Hovedproblemet ser ut til å være fordeling og kasting av mat. En uutnyttet strategi er økonomiske insentiver. Hvis vi var villige til å bruke en vesentlig høyere del av inntekten på det daglige brød, kunne det styre mye av arbeidsinnsatsen i verden mot matproduksjon. (Det er ikke etisk høyverdig å presse prisene mest mulig ned.) Alle plener kunne gjøres om til kjøkkenhager. (Nå tenker jeg som en kommunistisk diktator). Vi har potetsorter som er immune mot de fleste potetsykdommer. Vi kunne overflødiggjøre en hel del investeringer i infrastruktur, hvis vi brukte de mest resistente sortene. Korndyrking i nord-Norge ble innført med tanke på øl-brygging (Øl er ikke et primær-behov). Bygg var i eldre tid en bærebjelke i kostholdet. Dyrking av bygg er mulig i store deler av landet. Rug har en gunstig glykemisk indeks. Havre skal være sundt. Min far dyrket havre i en del år. Det ene året ble det aldri tørt nok til å få avlinga i hus. (Jæren har ofte våte høster.) Narkotika er et felt som det nytter med økonomiske intensiver. Man har prøvd å hjelpe opiumsprodusentene til å leve av annen jordbruksproduksjon.

For tiden er det tilstrekkelig store gresshoppesvermer i Øst-Afrika til å gjøre kål på årets avlinger. Kirkens nødhjelps fasteaksjon er i år lagt til 29.-31.mars (Den har fokus på å bidra til tilgang til rent vann for flest mulig mennesker.) Jeg venter hungersnød i Øst-Afrika til høsten og vinteren. Det er antakelig nok tilgjengelig mat på verdensmarkedet til at nødhjelps-organisasjonene kan lindre den verste nøden,- hvis vi hjelper dem med penger. På sikt er en omstrukturering av menneskehetens innsats i retning av matproduksjon et bedre hjelpemiddel enn nødhjelp. Det har vært nevnt på Tv at Nord-Korea kunne maktet å avverge en sult-katastrofe for noen tiår siden hvis de hadde droppa atomvåpenprogrammet. Mange har hevdet i forbindelse med klima- endringene, at temperaturøkning rammer matvareproduksjonen. Innsats for å redde klimaet, er innats for å mette verdens befolkning.  

Gå til innlegget

IS startet ikke som terror- organisasjon

Publisert rundt 1 år siden

På et tidspunkt der det ikke hadde falt meg inn at de var en terror-organisasjon, ble IS definert som terror-organisajon av media. Jeg trodde at det var standard krigs-retorikk. I krig er det blitt populært å mest mulig dehumanisere fienden. Dette trekket samsvarer med moderne debatt-teknikk. Debatt i vår tid handler mye om kamp om begrepsdefinisjoner. IS gjorde samme tragiske feil som en del krigførende parter har gjort i moderne tid. Filosofien de valgte å følge, kan formuleres slik: « Det tjener vår sak at vi traumatiserer fienden mest mulig.» Medias strategi hadde antakelig som mål å advare folk med vettet og menneskeligheten i behold mot å tilslutte seg IS. Prosjekt IS var i en tidlig fase vanskelig å gjennomskue for oss utenforstående.

En del av de norske ungdommene som sluttet seg til IS, har antakelig vært uvitende om særpreget til det de ga sin tilslutning. Jeg har aldri kjent noen muslim. Jeg tenker at det ofte har vært naturlig for norske muslimske tenåringsjenter å gjøre et kraftig ungdomsopprør mot sine foreldre. Antakelig har en del av dem manglet den tette og tillitsfulle relasjon til foreldrene, som kunne vernet dem mot dramatiske feil-beslutninger.

Prosjekt IS har sannsynligvis kunnet slå an mot en dyp religiøs streng hos muslimske unge. Islam er i sitt vesen politisk. Guds styre av menneskeheten i pakt med prinsippene i den evige bok, Koranen, - er den grunnleggende muslimske visjon. Det er veldig naturlig at muslimske land ønsker å la Sharia være landets lov. Et globalt kalifat er et ikke helt ukjent konsept. Det skal være en milliard muslimer på kloden. Hvis det globale kalifatet blir forsøkt realisert, er det enkelt å forutsi at USA kommer til å reagere maksimalt destruktivt. Vi er på vei mot en epoke der en del mennesker kommer til å møte straffeforfølgelse for sin deltakelse i IS. Hvis vi dømmer folk på dette grunnlag, vil det i praksis være lovgivning med tilbakevirkende kraft. På det tidspunkt at man gikk inn i IS, var det ikke mulig å være klar over IS` sanne vesen. Det var omtrent umulig å la seg advare av media. Mange muslimer har samme grad av tillit til vestlige media som Donald Trump. Den grunnleggende islamske visjonen har sikkert ligget til grunn for de som etablerte IS. Det er tragisk at det utviklet seg til en terror-organisasjon. Tilkontrast har jeg et par  private synsvinkler på den jødisk/ kristne visjon av Guds rike. 2. Sam.23,3 kan fungere som vesens-definisjon av Guds måte å håndtere kongemakt blant menneskene. : «Den som styrer mennesker med rettferd,den som rår med gudsfrykt». Fra kristent ståsted ser det ut til at Guds hovedstrategi er ved Helligånden å skrive Guds lov inn i menneskenes hjerter.Helligånden er sentral i dåpens gave til den troende. Guds utøvelse av kongsmakt på jorden henger sammen med at vi bærer Åndens frukt: kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet,trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Dette er det motsatte av terror. Jesus er eksplisitt på at hans rike ikke fremmes ved militærmakt. I johannes-evangeliet sier han: « Mitt rike er ikke av denne verden» I kristen gudsrikevisjon ventes det et intermesso som kan kalles Messias-riket. Jesus kommer til å etablere et teokrati med seg selv som konge etter sin gjenkomst. Ifølge Salme 2 blir det utrolig upopulært. Jeg har spurt meg selv: «Hva kan Jesus finne på som driver hele verden til desperasjon?» Han kunne innføre abort-forbud. På det grunnlag kommer garantert noen til å definere det som et terror-regime. Den kristne visjonen strekker seg lenger:Jesus kommer til å sitte på Davids trone i evigheten og være konge over Jakobs  ætt. Det ville være naturlig å forvente større oppslutning fra jødene nå for tida, - hvis Jesus skal være kongen deres i evighet. Det var en strategisk feilvurdering av amerikanerne å kalle en av sine kriger i Midt-østen « korstog». Muslimer har lov til å ha dårlige vibber for det ordet. I kristen sammenheng fremmes Guds rike ikke med våpenmakt, - Heller med kjærlighet og Guds ord. I tidligere tider het det. «Martyrenes blod er kirkens utsæd». Ikke la lovgivningen få tilbakevirkende kraft.Tilslutningen til IS må vurderes i lys av den innsikt man hadde på den tida. Norge er en slugger i forhold til fremmedkrigere. De har blitt møtt med dramatisk hardere virkemidler i Norge enn i Sverige. Et intervjuobjekt erklærte i går: « Slike forskjeller kan vi ikke ha i Europa» 

           

Gå til innlegget

svar til Melkior

Publisert rundt 1 år siden

Melkior er meget skeptisk til at Messianske jøder virkelig er jøder. Jeg tenker det er et spørsmål om sannhet: Hvis Gud virkelig sendte Messias og lot ham henrette som ei soning for folkets synder og reiste ham opp fra de døde, ville det ikke ødelegge jøders identitet om de fulgte ham.

Vår Messias innstiftet Den nye pakt,spådd av Jeremia, under nattverd-måltidet. En jødisk rabbi ble nærmest tvangsomvendt av den oppstandne Jesus. Apg. 9 og flere følgende kapittel. Denne rabbien arbeidet med problemstillinger rundt messiansk identiet. Han henter konseptet «hjertets omskjærelse» fra profeten. Han tillegger den kristne dåpen omskjærelsens funksjon: Kol.2,11-12   Rabbineren tar. spørsmål rundt loven meget alvorlig. Han finner et alternativt konsept i fortellingen om Abrahams vei til rettferdighet. Rettferdighet ved tro gjelder som lovoppfyllelse. Rom.4,11-13. 


Det første problemet  mellom jødedom og kristendom var at jødene hevdet enerett på Guds frelse. Det første kjente kirkemøtet siktet på å i praksis åpne veien til Den nye pakt for ikke-jøder: Apg. 15.


Kristendommen er grunnfestet på noe som er en indre spenning i den jødiske religion. 

I de kristne rettsprotokollene fra prosessen mot Jesus virker det at selve konseptet med Messias føltes problematisk for de jødiske lederne.(Dette foreligger i evangeliene i Det nye testamente) 

Det var i seg seg selv gudsbespottende å være eller å hevde seg som Guds Sønn. Jødedommen får støtte fra Islam. Der hevdes at Gud ikke har noen sønn. Jødene kan juble over at Gud i alle fall ikke har noen preeksistent sønn. Islam lever godt med troen på Allahs døtre. De kan trøste seg med at ingen Allahs sønn truer det enhetlige gudsbildet. Melkior har rett i at kristendom og Islam er gjensidig utelukkende. Spørsmålet om sannhet er viktig. Hvis de kristne virkelig tilhører  jødenes Messias, vil det være grusomt å holde ham hemmelig for jødene. Det ville være rart at Gud skulle oppfylle løftene til det jødiske folk gjennom en Messias som han ikke vil de skal tro på. Vi tror at det er etter Guds ønske at vi deler det glade budskap om Messias med jøder.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere