Geir Wigdel

Alder: 75
  RSS

Om Geir

Følgere

Hva er rasisme?

Publisert rundt 1 måned siden

Antirasistisk senter reagerer på at Ålgård baptistmenighet i et tablå om Kongo bruker svartmalte ansikter. "Dette er ikke måten å gjøre det på" uttaler antirasistene.

Men hva mener Antirasistisk senter er korrekt måte å framstille en scene fra Kongo på? Mener de faktisk det er rasistisk å forsøke å være naturtro? Er det å være mørkhudet en "feil" i følge antirasistene. En "feil" som er så belastende at en helst bør late som mørk hud ikke finnes. Her bør senteret virkelig gå i seg selv og tenke gjennom hva slags menneskesyn de faktisk formidler med denne kritikken.

Henvisningen til en utdatert amerikansk humorfom kalt "blackface" er både søkt og misvisende. Det diskriminerende ved denne humorformen var jo ikke at de framstilte mørkhudede ved å sverte ansiktet, men at de koblet mørk hud til en naiv og latterlig framtoning. Her snur Antirasistisk senter problemstillingen på hodet ved å framstille hudfargen som problemet, og ikke koblingen til negative egenskaper.

Framstillingen hos Ålgård baptistmenighet hadde ikke noen slik negativ kobling, den var kun et forsøk på en realistisk framstilling av livet i Kongo. Dessuten driver menigheten utvilsomt verdifullt hjelpearbeid og aktiv integreringsaktivitet. Jeg får en viss følelse av at anti- holdningen hos antirasistene i dette tilfellet er mer rettet mot religion og menighetsliv enn mot rasisme.

Gå til innlegget

Fortellinger eller realitet?

Publisert 8 måneder siden

Åste Dokka skrev en tankevekkende artikkel om å lese Bibelen som fortellinger. Dette faller noen tungt for brystet. Bernt Falkum argumenterer for at fortellingen om jomfrufødselen må tas som en medisinsk realitet. Men han går ikke inn på de problemer dette reiser.

Bernt Falkum går i rette med  Åste Dokkas relativisering av bibelens tekster. Han viser spesielt til evangelienes beretning om Jesu unnfangelse uten mannlig medvirkning, eller jomfrufødsel. Men han ser ikke at et slikt standpunkt reiser mange (uoverstigelige) spørsmål. For hva mener Falkum det innebærer helt konkret at Jesus er "Guds sønn"?

Siden vi har Jesu egne ord for at Gud er ånd, kan denne guden ikke selv produsere sperma. Det var de greske guder som kopulerte med både guder og menneskedøtre. Altså må det mannlige arvematerialet kommet fra en annen og anonym kilde.

I sin argumentasjon siterer han artisten Rune Larsen, som skal ha sagt: "Dersom man aksepterer at det finnes en Gud som har skapt universet, så må jo en jomfrufødsel være peanuts". Slik er det nok mange som tenker, men det viser et svært lavt refleksjonsnivå. For dersom det virkelig var slik at Gud setter naturlover til side vilkårlig etter eget forgodtbefinnende, da blir hele tilværelsen flytende, og det er heller intet å diskutere. Heldigvis finnes ingen dokumenterte tilfeller av at slike ting har skjedd.

Så la oss ta utgangspunkt i det vi vet om menneskets unnfangelse og utvikling. Da kan vi slå fast at Jesus hadde normalt mannlig og kvinnelig arvestoff. Om han var resultat av en ekte jomfufødsel, ville han vært kvinne. Da bør vi spørre oss: Hvorfor var det viktig at Jesus ikke skulle ha noen kjent jordisk far? Det kan ha mange grunner i den tidens samfunn, bl.a. at en guddom vanskelig kunne ha en tømmermann med overhøyhet over seg, slik det ville vært i en normal familie.

Men det er ikke dette aspektet de fleste "rettroende" reagerer mest på. Det viktigste synes å være at Maria var jomfru. Her tror jeg det er god gammel pietisme, som jo ikke ville vite av at det fantes seksualliv, som stikker hodet fram. Men burde vi ikke ha vorst fra slike barnsligheter i vår tid?

Gå til innlegget

Urmakeranalogien

Publisert 9 måneder siden

I diskusjoner om skapelsen brukes ofte sammenhengen mellom klokke og urmaker som "bevis" på Gud som skaper. Men analogien forkludrer det vesentlige.

I diskusjoner om bibelens skapelsesberetning kontra vitenskapelig evolusjonsteori brukes ofte analogien om urmakeren og klokka. Argumentet er at om du finner en klokke, vil du ikke tro at den er blitt til ved en tilfeldighet, men at det må finnes en urmaker. På samme måte må den mangfoldige naturen vi kan observere, betinge en skaper. Problemet er bare at analogien halter og, ikke minst, spørsmålet er feil. For det er ikke urmakeren som er mest interessant i forhold til klokka, men fabrikken (eller verkstedet) hvor den er laget. Som kjent kan ingen urmaker, hvor dyktig han enn måtte være, lage en klokke uten de rette materialer og godt og tjenlig verktøy.

Det er dette spørsmålet som må stilles i forhold til skapningen også. Ikke om det står noen overordnet kraft bak, men hvordan prosessen foregår. Det er dette spørsmålet som er emne for vitenskapelig granskning, ikke om en eller annen guddom har tenkt det ut. For siden Gud er ånd, det har vi Jesu ord for, kan han ikke bestyre et slags julenissens verksted som frambringer naturens mange former, men han må virke gjennom mekanismer som manifesterer seg i naturen. Og det er nettopp dette evolusjonslæren gir det beste svar på.

Gå til innlegget

Selvsagt kan en

Publisert over 1 år siden

være forutinntatt uavhengig av om en bærer synlige markører eller ikke. Dette gjelder journalister og nyhetsopplesere like fullt som andre. Derfor er det viktig, som Melchior påpeker, at en ikke kan trekke slutningen at nøytral klesdrakt garanterer nøytralt standpunkt. Så naive er heller ikke NRK. Kleskoden for nyhetsopplesere er utelukkende satt for at ikke seerne skal bli forstyrret av utenforliggende elementer, men konsentrere seg om det som blir formidlet. De hysteriske reaksjonene på Fatens hijab viser med all tydelighet at dette er en nødvendig regel i NRK. Jeg ønsker personlig større raushet overfor personlig framtreden, slik jeg oppfatter at Melchior også ønsker.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere