Geir Wigdel

Alder: 73
  RSS

Om Geir

Følgere

Bevæpningens bakside

Publisert over 1 år siden - 185 visninger

Politiet har lenge vært midlertidig bevæpnet. Det har vært flere risikoepisoder som følge av dette. Den siste skyteepisoden bør være en vekker.

Den midlertidige bevæpningen av politiet har allerede vart for lenge. Ingen har kunnet påvise noen bedring av sikkerhetsnivået som følge av bevæpningen. Tvert imot har det vært flere tilfeller av utilsiktet avfyring av tjenestevåpen. Flaks har gjort at dette ikke har fått alvorlige følger.

Nylig var det en episode i Oslo der en somalisk kvinne med kniv ble skutt av politiet. Angivelig skulle skuddet avverge et farlig angrep med kniv mot et barn. Flere øyenvitner mener imidlertid av trusselen mot barnet ikke var alvorlig. Det som imidlertid er alvorlig, er at politiet velger å avfyre skudd i en slik situasjon. Skudd som lett kunne ført til alvorlige skader på flere personer. De faktiske forhold var at tre politibetjenter befant seg i umiddelbar nærhet av kvinnen da situasjonen tilspisset seg. Det burde vært en enkel sak for disse å sette den truende kvinnen ut av spill uten å ty til våpenbruk. Dersom politiet hadde vært uten våpen, ville en slik fremgangsmåte utvilsomt blitt brukt, og følgene for de involverte ville blitt langt mindre traumatiske, samtidig som omgivelsene ikke ville blitt utsatt for fare. Dette er et eksempel på at bevæpningen i seg selv skaper unødig fare og dramatikk og svekker tradisjonelt godt politiarbeid. Det er på høy tid at alminnelig bevæpning avvikles.

Gå til innlegget

Om jødehat

Publisert rundt 2 år siden - 718 visninger

Den siste tida har VL hatt flere store oppslag om kamp mot antisemittisme. Det blir foreslått økt oppmerksomhet omkring fenomenet i skolen.

Flere store oppslag i VL den siste tida tar opp spørsmål omkring antisemittisme og jødehat. Bakgrunnen er naturlig nok angrepene på jøder i Paris og København nylig. Det tas til orde for økt innsats i skolen for å demme opp for tiltakende jødehat. Rabbiner Melchior taler om å "vaksinere" skolebarn mot antisemittisme, og en leder i VL omtaler jødehat som et helt spesielt fenomen.

Men er det sikkert at økt og spesifikk oppmerksomhet omkring jødenes situasjon vil bedre situasjonen? Er det ikke like stor sjanse for at en slik økt oppmerksomhet omkring jødehat som et særskilt problem nettopp vil forsterke en av hovergrunnene til dette hatet. En slik hovedgrunn er nettopp oppfatningen av jøder som en gruppe som skiller seg ut på en særegen måte. Jeg tror en langt bedre strategi er å bekjempe all diskriminering og trakassering i skole og samfunnet for øvrig. Jeg tror Melchior ville tjene jødenes sak langt bedre om han viste forståelse for andre gruppers vanskelige stilling. I stedet bidrar han til å styrke forestillingen om jøder som en helt særegen gruppe.

Jeg tror også påstanden om at jødehat er et helt særskilt fenomen er grunnleggende feil. Hat og diskriminering er samme fenomen enten det går ut over jøder, muslimer, mørkhudede, homofile, romfolk mv. Det spesielle med jødene er at de har markert seg som en spesiell gruppe over så lang tid. Ingen av de andre utsatte gruppene kan vise til 3000 års historie. Om vi skal lykkes med å overvinne diskriminering og gruppehat må vi gå motsatt vei av det Melchior foreskriver. Vi må vi ikke gjøre jødene "untouchable", men oppfordre til åpen dialog. I det siste har vi lært at islam bør utfordres til åpen og ærlig meningsutveksling. Også jødisk religion, kultur og holdninger må tåle åpen dialog. Om vi ikke er villige til å lufte ut, vil konspirasjonsteorier og gruppehat fortsatt ha grobunn.

Gå til innlegget

Trenger samfunnet ekteskapet?

Publisert rundt 3 år siden - 405 visninger

Den nye ekteskapsloven har ført til debatt omkring forståelsen av ekteskapet. Konservative kristne, og andre tradisjonalister vil forbeholde ekteskapet til monogamt, heterofilt samliv, mens noen vil gå lenger enn dagens ekteskapslov.

Den nye ekteskapsloven som likestiller samkjønnet og heterofilt samliv, har skapt debatt omkring forståelsen av ekteskapsbegrepet. Naturlig nok har motstanden vært sterk fra konservativt religiøst hold mot denne nytolkningen av ekteskapet. Kirka har hittil ikke klart å enes om en vigselsliturgi for samkjønnede par, og mange har tatt til orde for å frasi seg vigselsretten for å unngå å bli presset på dette punktet. I motsetning til dette har noen grupperinger, deriblant politiske ungdomspartier, tatt til orde for en enda mer liberal ekteskapsforståelse.

Fra de homofiles organisasjoner har saken vært fremmet som viktig for full samfunnsmessig aksept for homofiles likeverd. Men bør retten til ekteskapsinngåelse være viktig i dagens samfunn? Er i det hele tatt det formelt inngåtte ekteskap noen forutsetning for at et moderne samfunn skal fungere? Det forundrer meg at radikale kretser, som de politiske ungdomspartier, ikke har stilt dette spørsmålet i stedet for å komme med (tåpelige) utspill om ekteskap mellom et tilfeldig antall personer.

Ekteskapet i tradisjonell form var tidligere en viktig byggestein i samfunnet. Men den gangen var det faktisk ulovlig å bo sammen uten å være gift. Det var alment akseptert at samfunnet skulle regulere seksualmoralen gjennom lovgivning. Ingen vil finne seg i noe slikt lenger. I dag kan hvem som helst bo sammen på de måter de ønsker, heldigvis. Mange vil trekke fram hensynet til barna som hovedgrunnen til å beholde det tradisjonelle ekteskapet. Men ekteskapet er ikke lenger noen garanti for en trygg oppvekst. Det er (altfor) mange ekteskap som oppløses og barn opplever å bli kasteball mellom foreldre. Praksis viser også at ekteskap ikke gir noen garanti for rimelig og rettferdig fordeling av verken barn eller eiendeler ved oppløsning.

Tiden synes derfor moden for å ta opp spørsmålet om samfunnet kan skrote ekteskapslovgivningen til fordel for generell lovgivning omkring eiendomsfordeling ved bofellesskap og barns rettigheter og foreldres plikter i forhold til økonomi, omsorg, bolig, bosted osv. Om en på religiøst grunnlag ønsker en annen markering av forpliktende samliv, kan selvsagt kirker og andre trossamfunn fortsette med dette etter egne seremonier. Det vil da bli en frivillig ordning som ikke krever noen lovregulering. 

Gå til innlegget

Irriterende

Publisert over 3 år siden - 1287 visninger

Det er irriterende at reklamen for bibelvers dekker over innloggingsvinduet slik at en ikke får logget inn.. Det gir ingen lyst til å benytte seg av tilbudet. Reklamen virker altså mot sin hensikt.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Livsfjern teologi
av
Eskil Skjeldal
rundt 2 timer siden / 131 visninger
3 kommentarer
Dropp både RLE og KRLE
av
Tomas Moltu
rundt 4 timer siden / 481 visninger
11 kommentarer
For folket, ikke for Gud
av
Vårt Land
rundt 16 timer siden / 2289 visninger
4 kommentarer
Å velge barn
av
Vårt Land
rundt 21 timer siden / 190 visninger
1 kommentarer
4 prosent flytende
av
Arne Berggren
rundt 21 timer siden / 459 visninger
2 kommentarer
Fornyeren
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2898 visninger
47 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Livsfjern teologi
31 minutter siden / 131 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Livsfjern teologi
rundt 1 time siden / 131 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Dropp både RLE og KRLE
rundt 1 time siden / 481 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Livsfjern teologi
rundt 1 time siden / 131 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Dropp både RLE og KRLE
rundt 1 time siden / 481 visninger
Tomas Moltu kommenterte på
Dropp både RLE og KRLE
rundt 1 time siden / 481 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Dropp både RLE og KRLE
rundt 1 time siden / 481 visninger
Tomas Moltu kommenterte på
Dropp både RLE og KRLE
rundt 2 timer siden / 481 visninger
Tomas Moltu kommenterte på
Dropp både RLE og KRLE
rundt 2 timer siden / 481 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Fornyeren
rundt 2 timer siden / 2898 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Dropp både RLE og KRLE
rundt 2 timer siden / 481 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Fornyeren
rundt 2 timer siden / 2898 visninger
Les flere