Geir Wigdel

Alder: 75
  RSS

Om Geir

Følgere

Fortellinger eller realitet?

Publisert 4 måneder siden - 123 visninger

Åste Dokka skrev en tankevekkende artikkel om å lese Bibelen som fortellinger. Dette faller noen tungt for brystet. Bernt Falkum argumenterer for at fortellingen om jomfrufødselen må tas som en medisinsk realitet. Men han går ikke inn på de problemer dette reiser.

Bernt Falkum går i rette med  Åste Dokkas relativisering av bibelens tekster. Han viser spesielt til evangelienes beretning om Jesu unnfangelse uten mannlig medvirkning, eller jomfrufødsel. Men han ser ikke at et slikt standpunkt reiser mange (uoverstigelige) spørsmål. For hva mener Falkum det innebærer helt konkret at Jesus er "Guds sønn"?

Siden vi har Jesu egne ord for at Gud er ånd, kan denne guden ikke selv produsere sperma. Det var de greske guder som kopulerte med både guder og menneskedøtre. Altså må det mannlige arvematerialet kommet fra en annen og anonym kilde.

I sin argumentasjon siterer han artisten Rune Larsen, som skal ha sagt: "Dersom man aksepterer at det finnes en Gud som har skapt universet, så må jo en jomfrufødsel være peanuts". Slik er det nok mange som tenker, men det viser et svært lavt refleksjonsnivå. For dersom det virkelig var slik at Gud setter naturlover til side vilkårlig etter eget forgodtbefinnende, da blir hele tilværelsen flytende, og det er heller intet å diskutere. Heldigvis finnes ingen dokumenterte tilfeller av at slike ting har skjedd.

Så la oss ta utgangspunkt i det vi vet om menneskets unnfangelse og utvikling. Da kan vi slå fast at Jesus hadde normalt mannlig og kvinnelig arvestoff. Om han var resultat av en ekte jomfufødsel, ville han vært kvinne. Da bør vi spørre oss: Hvorfor var det viktig at Jesus ikke skulle ha noen kjent jordisk far? Det kan ha mange grunner i den tidens samfunn, bl.a. at en guddom vanskelig kunne ha en tømmermann med overhøyhet over seg, slik det ville vært i en normal familie.

Men det er ikke dette aspektet de fleste "rettroende" reagerer mest på. Det viktigste synes å være at Maria var jomfru. Her tror jeg det er god gammel pietisme, som jo ikke ville vite av at det fantes seksualliv, som stikker hodet fram. Men burde vi ikke ha vorst fra slike barnsligheter i vår tid?

Gå til innlegget

Urmakeranalogien

Publisert 5 måneder siden - 786 visninger

I diskusjoner om skapelsen brukes ofte sammenhengen mellom klokke og urmaker som "bevis" på Gud som skaper. Men analogien forkludrer det vesentlige.

I diskusjoner om bibelens skapelsesberetning kontra vitenskapelig evolusjonsteori brukes ofte analogien om urmakeren og klokka. Argumentet er at om du finner en klokke, vil du ikke tro at den er blitt til ved en tilfeldighet, men at det må finnes en urmaker. På samme måte må den mangfoldige naturen vi kan observere, betinge en skaper. Problemet er bare at analogien halter og, ikke minst, spørsmålet er feil. For det er ikke urmakeren som er mest interessant i forhold til klokka, men fabrikken (eller verkstedet) hvor den er laget. Som kjent kan ingen urmaker, hvor dyktig han enn måtte være, lage en klokke uten de rette materialer og godt og tjenlig verktøy.

Det er dette spørsmålet som må stilles i forhold til skapningen også. Ikke om det står noen overordnet kraft bak, men hvordan prosessen foregår. Det er dette spørsmålet som er emne for vitenskapelig granskning, ikke om en eller annen guddom har tenkt det ut. For siden Gud er ånd, det har vi Jesu ord for, kan han ikke bestyre et slags julenissens verksted som frambringer naturens mange former, men han må virke gjennom mekanismer som manifesterer seg i naturen. Og det er nettopp dette evolusjonslæren gir det beste svar på.

Gå til innlegget

Selvsagt kan en

Publisert rundt 1 år siden - 84 visninger

være forutinntatt uavhengig av om en bærer synlige markører eller ikke. Dette gjelder journalister og nyhetsopplesere like fullt som andre. Derfor er det viktig, som Melchior påpeker, at en ikke kan trekke slutningen at nøytral klesdrakt garanterer nøytralt standpunkt. Så naive er heller ikke NRK. Kleskoden for nyhetsopplesere er utelukkende satt for at ikke seerne skal bli forstyrret av utenforliggende elementer, men konsentrere seg om det som blir formidlet. De hysteriske reaksjonene på Fatens hijab viser med all tydelighet at dette er en nødvendig regel i NRK. Jeg ønsker personlig større raushet overfor personlig framtreden, slik jeg oppfatter at Melchior også ønsker.

Gå til innlegget

Katolsk kvinneprest

Publisert over 1 år siden - 199 visninger

Stuntet i Trondheim med vigsling av kvinne til prest, falt ikke i god jord i Den katolske kirke.

En kvinneaktivistgruppe har, som en provokasjon, vigslet en kvinne til prest i den katolske kirke. Selvsagt måtte kirken underkjenne dette, og eventuelt utestenge vedkommende fra nattverdsfellesskapet. Dagens katolske lære og praksis gir ikke rom for kvinner i prestetjeneste. Men begrunnelsen, at Kristus var mann sammen med apostlene, holder strengt tatt ikke logisk (om kanskje teologisk). Jesus kunne vanskelig vare kvinne, siden profetene hadde forespeilet en mannlig messias. Det tok jo litt tid før den kristne kirke innså at jødene aldri ville anerkjenne Jesus som den ventede messias. Men la oss tenke oss at en kvinnelig profet hadde lykkes med å etablere en religiøs bevegelse som den kristne kirke. Skulle da alt presteskap vært kvinnelig?

Egentlig er det litt selvmotsigende at katolikkene tviholder på mannlig eksklusivitet til prestegjerningen. Strengt tatt burde det vært luteranerne med sitt prinsipp om "skriften alene". Ja, for skriften gir strengt tatt ikke rom for kvinnelige prester. Katolisismen derimot, gir rom for korreksjoner i læren etter erfaring i tiden etter Kristus (noe jeg har stor sympati for). Og denne erfaringen viser entydig at det er fordelaktig å slippe kvinnene til på alle samfunnsfelt.

Men katolisismen sitter dessverre fast i tradisjonen med suksesjon fra apostlene. Dessuten tror jeg den merkelige og delvis usunne dyrkingen  av Maria står i veien. Når kvinnen samtidig skal være jomfru og moder, er dette vanskelig å kombinere med en prest i den virkelige verden, som nødvendigvis også må leve i kyskhet. Nei, her har nok katolikkene en vei å gå. Og etter sene tids utvikling ser det ut til at de til og med blir slått av muslimene når det gjelder å slippe kvinnene til. Det bør være vanskelig å leve med i lengden.

 

Gå til innlegget

Omskjæring -igjen

Publisert over 1 år siden - 319 visninger

Frp landsmøtets vedtak om å forby omskjæring av småbarn, har skapt det forventede oppstyr. Den vanligste reaksjon er at dette er et angrep på jøder og på religionsfrihet. Hvorfor er det så få som ser at det kun dreier seg om hensyn til barn.

Landsmøtevedtaket i Frp om å arbeide for et forbud mot rituell omskjæring av mindreårige har skapt det forventede oppstyr. Det skrikes opp om jødehat og angrep på religionsfrihet og foreldrerett. Dette er urimelige beskyldninger. Det naturlige er å se vedtaket som et forsvar for barns rettigheter. I det norske samfunnet er det nå verken lov til, eller aksept for, å utsette barn for unødig lidelse. Foreldre må finne seg i mange begrensninger i forhold til behandling av egne barn. Det er bl.a. ikke tillatt med korporlig avstraffelse i oppdragelsen. Det samme gjelder urimelig psykisk press. 

Omskjæring er uten tvil å utsette barn for unødig lidelse siden inngrepet ikke er medisinsk nødvendig og barnet ikke har noen fordeler av det, kun lidelse og risiko. At det hevdes at det ikke kan påvises at omskårne har spesielle problemer senere i livet, er i denne sammenheng irrelevant. Det kan gjøres mange endringer på barn som ikke får påviselig innvirkning, uten at disse forandringene blir mer akseptable av den grunn. Argumentet om visse hygienisk/helsemessige fordeler ved inngrepet er heller ikke relevant for omskjæring av barn, siden disse (omdiskuterte) fordelene kun gjelder kjønnsmoden alder. 

Argumentet om at skikken er opptil 3000 år gammel, har også tvilsom verdi. De fleste vil vel si at dette faktum nettopp taler for det motsatte. Det er svært få, om noen, skikker fra så langt tilbake som regnes forsvarlige ut fra dagens kunnskap og rettighetstenkning.

Så hvorfor ikke ta vedtaket fra Frp (og andre) for det det er: Et ledd i arbeidet for å sikre norske barn trygge oppvekstvilkår.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Otter Skaaret kommenterte på
Syversens formaning
rundt 1 time siden / 793 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ordet = Jesus = verdensfornuften
rundt 1 time siden / 57 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Svar på Sofies Brauts innlegg: "Den store sammenhengen"
rundt 2 timer siden / 563 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Når man kaster "et bein" til flokken.....
rundt 9 timer siden / 316 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kan kristne drive vitenskap?
rundt 9 timer siden / 404 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
På feil frekvens
rundt 9 timer siden / 335 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Ich habe genug!
rundt 9 timer siden / 838 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Hvor salig er den lille flokk?
rundt 10 timer siden / 483 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Verdt å prøve
rundt 11 timer siden / 300 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 11 timer siden / 1817 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 11 timer siden / 500 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 11 timer siden / 500 visninger
Les flere