Geir Wigdel

Alder: 75
  RSS

Om Geir

Følgere

Fortellinger eller realitet?

Publisert 6 måneder siden - 127 visninger

Åste Dokka skrev en tankevekkende artikkel om å lese Bibelen som fortellinger. Dette faller noen tungt for brystet. Bernt Falkum argumenterer for at fortellingen om jomfrufødselen må tas som en medisinsk realitet. Men han går ikke inn på de problemer dette reiser.

Bernt Falkum går i rette med  Åste Dokkas relativisering av bibelens tekster. Han viser spesielt til evangelienes beretning om Jesu unnfangelse uten mannlig medvirkning, eller jomfrufødsel. Men han ser ikke at et slikt standpunkt reiser mange (uoverstigelige) spørsmål. For hva mener Falkum det innebærer helt konkret at Jesus er "Guds sønn"?

Siden vi har Jesu egne ord for at Gud er ånd, kan denne guden ikke selv produsere sperma. Det var de greske guder som kopulerte med både guder og menneskedøtre. Altså må det mannlige arvematerialet kommet fra en annen og anonym kilde.

I sin argumentasjon siterer han artisten Rune Larsen, som skal ha sagt: "Dersom man aksepterer at det finnes en Gud som har skapt universet, så må jo en jomfrufødsel være peanuts". Slik er det nok mange som tenker, men det viser et svært lavt refleksjonsnivå. For dersom det virkelig var slik at Gud setter naturlover til side vilkårlig etter eget forgodtbefinnende, da blir hele tilværelsen flytende, og det er heller intet å diskutere. Heldigvis finnes ingen dokumenterte tilfeller av at slike ting har skjedd.

Så la oss ta utgangspunkt i det vi vet om menneskets unnfangelse og utvikling. Da kan vi slå fast at Jesus hadde normalt mannlig og kvinnelig arvestoff. Om han var resultat av en ekte jomfufødsel, ville han vært kvinne. Da bør vi spørre oss: Hvorfor var det viktig at Jesus ikke skulle ha noen kjent jordisk far? Det kan ha mange grunner i den tidens samfunn, bl.a. at en guddom vanskelig kunne ha en tømmermann med overhøyhet over seg, slik det ville vært i en normal familie.

Men det er ikke dette aspektet de fleste "rettroende" reagerer mest på. Det viktigste synes å være at Maria var jomfru. Her tror jeg det er god gammel pietisme, som jo ikke ville vite av at det fantes seksualliv, som stikker hodet fram. Men burde vi ikke ha vorst fra slike barnsligheter i vår tid?

Gå til innlegget

Urmakeranalogien

Publisert 7 måneder siden - 795 visninger

I diskusjoner om skapelsen brukes ofte sammenhengen mellom klokke og urmaker som "bevis" på Gud som skaper. Men analogien forkludrer det vesentlige.

I diskusjoner om bibelens skapelsesberetning kontra vitenskapelig evolusjonsteori brukes ofte analogien om urmakeren og klokka. Argumentet er at om du finner en klokke, vil du ikke tro at den er blitt til ved en tilfeldighet, men at det må finnes en urmaker. På samme måte må den mangfoldige naturen vi kan observere, betinge en skaper. Problemet er bare at analogien halter og, ikke minst, spørsmålet er feil. For det er ikke urmakeren som er mest interessant i forhold til klokka, men fabrikken (eller verkstedet) hvor den er laget. Som kjent kan ingen urmaker, hvor dyktig han enn måtte være, lage en klokke uten de rette materialer og godt og tjenlig verktøy.

Det er dette spørsmålet som må stilles i forhold til skapningen også. Ikke om det står noen overordnet kraft bak, men hvordan prosessen foregår. Det er dette spørsmålet som er emne for vitenskapelig granskning, ikke om en eller annen guddom har tenkt det ut. For siden Gud er ånd, det har vi Jesu ord for, kan han ikke bestyre et slags julenissens verksted som frambringer naturens mange former, men han må virke gjennom mekanismer som manifesterer seg i naturen. Og det er nettopp dette evolusjonslæren gir det beste svar på.

Gå til innlegget

Selvsagt kan en

Publisert over 1 år siden - 87 visninger

være forutinntatt uavhengig av om en bærer synlige markører eller ikke. Dette gjelder journalister og nyhetsopplesere like fullt som andre. Derfor er det viktig, som Melchior påpeker, at en ikke kan trekke slutningen at nøytral klesdrakt garanterer nøytralt standpunkt. Så naive er heller ikke NRK. Kleskoden for nyhetsopplesere er utelukkende satt for at ikke seerne skal bli forstyrret av utenforliggende elementer, men konsentrere seg om det som blir formidlet. De hysteriske reaksjonene på Fatens hijab viser med all tydelighet at dette er en nødvendig regel i NRK. Jeg ønsker personlig større raushet overfor personlig framtreden, slik jeg oppfatter at Melchior også ønsker.

Gå til innlegget

Katolsk kvinneprest

Publisert over 1 år siden - 209 visninger

Stuntet i Trondheim med vigsling av kvinne til prest, falt ikke i god jord i Den katolske kirke.

En kvinneaktivistgruppe har, som en provokasjon, vigslet en kvinne til prest i den katolske kirke. Selvsagt måtte kirken underkjenne dette, og eventuelt utestenge vedkommende fra nattverdsfellesskapet. Dagens katolske lære og praksis gir ikke rom for kvinner i prestetjeneste. Men begrunnelsen, at Kristus var mann sammen med apostlene, holder strengt tatt ikke logisk (om kanskje teologisk). Jesus kunne vanskelig vare kvinne, siden profetene hadde forespeilet en mannlig messias. Det tok jo litt tid før den kristne kirke innså at jødene aldri ville anerkjenne Jesus som den ventede messias. Men la oss tenke oss at en kvinnelig profet hadde lykkes med å etablere en religiøs bevegelse som den kristne kirke. Skulle da alt presteskap vært kvinnelig?

Egentlig er det litt selvmotsigende at katolikkene tviholder på mannlig eksklusivitet til prestegjerningen. Strengt tatt burde det vært luteranerne med sitt prinsipp om "skriften alene". Ja, for skriften gir strengt tatt ikke rom for kvinnelige prester. Katolisismen derimot, gir rom for korreksjoner i læren etter erfaring i tiden etter Kristus (noe jeg har stor sympati for). Og denne erfaringen viser entydig at det er fordelaktig å slippe kvinnene til på alle samfunnsfelt.

Men katolisismen sitter dessverre fast i tradisjonen med suksesjon fra apostlene. Dessuten tror jeg den merkelige og delvis usunne dyrkingen  av Maria står i veien. Når kvinnen samtidig skal være jomfru og moder, er dette vanskelig å kombinere med en prest i den virkelige verden, som nødvendigvis også må leve i kyskhet. Nei, her har nok katolikkene en vei å gå. Og etter sene tids utvikling ser det ut til at de til og med blir slått av muslimene når det gjelder å slippe kvinnene til. Det bør være vanskelig å leve med i lengden.

 

Gå til innlegget

Omskjæring -igjen

Publisert over 1 år siden - 322 visninger

Frp landsmøtets vedtak om å forby omskjæring av småbarn, har skapt det forventede oppstyr. Den vanligste reaksjon er at dette er et angrep på jøder og på religionsfrihet. Hvorfor er det så få som ser at det kun dreier seg om hensyn til barn.

Landsmøtevedtaket i Frp om å arbeide for et forbud mot rituell omskjæring av mindreårige har skapt det forventede oppstyr. Det skrikes opp om jødehat og angrep på religionsfrihet og foreldrerett. Dette er urimelige beskyldninger. Det naturlige er å se vedtaket som et forsvar for barns rettigheter. I det norske samfunnet er det nå verken lov til, eller aksept for, å utsette barn for unødig lidelse. Foreldre må finne seg i mange begrensninger i forhold til behandling av egne barn. Det er bl.a. ikke tillatt med korporlig avstraffelse i oppdragelsen. Det samme gjelder urimelig psykisk press. 

Omskjæring er uten tvil å utsette barn for unødig lidelse siden inngrepet ikke er medisinsk nødvendig og barnet ikke har noen fordeler av det, kun lidelse og risiko. At det hevdes at det ikke kan påvises at omskårne har spesielle problemer senere i livet, er i denne sammenheng irrelevant. Det kan gjøres mange endringer på barn som ikke får påviselig innvirkning, uten at disse forandringene blir mer akseptable av den grunn. Argumentet om visse hygienisk/helsemessige fordeler ved inngrepet er heller ikke relevant for omskjæring av barn, siden disse (omdiskuterte) fordelene kun gjelder kjønnsmoden alder. 

Argumentet om at skikken er opptil 3000 år gammel, har også tvilsom verdi. De fleste vil vel si at dette faktum nettopp taler for det motsatte. Det er svært få, om noen, skikker fra så langt tilbake som regnes forsvarlige ut fra dagens kunnskap og rettighetstenkning.

Så hvorfor ikke ta vedtaket fra Frp (og andre) for det det er: Et ledd i arbeidet for å sikre norske barn trygge oppvekstvilkår.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81729 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44479 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35461 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28758 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22824 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22453 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21487 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20352 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19404 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 128 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 650 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 159 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 118 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 217 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
rundt 1 time siden / 155 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 279 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 128 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 46 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 4 timer siden / 92 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 4 timer siden / 60 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 4 timer siden / 650 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 159 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 592 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 300 visninger
Les flere