Geir Wigdel

Alder: 74
  RSS

Om Geir

Følgere

Katolsk kvinneprest

Publisert rundt 1 måned siden - 131 visninger

Stuntet i Trondheim med vigsling av kvinne til prest, falt ikke i god jord i Den katolske kirke.

En kvinneaktivistgruppe har, som en provokasjon, vigslet en kvinne til prest i den katolske kirke. Selvsagt måtte kirken underkjenne dette, og eventuelt utestenge vedkommende fra nattverdsfellesskapet. Dagens katolske lære og praksis gir ikke rom for kvinner i prestetjeneste. Men begrunnelsen, at Kristus var mann sammen med apostlene, holder strengt tatt ikke logisk (om kanskje teologisk). Jesus kunne vanskelig vare kvinne, siden profetene hadde forespeilet en mannlig messias. Det tok jo litt tid før den kristne kirke innså at jødene aldri ville anerkjenne Jesus som den ventede messias. Men la oss tenke oss at en kvinnelig profet hadde lykkes med å etablere en religiøs bevegelse som den kristne kirke. Skulle da alt presteskap vært kvinnelig?

Egentlig er det litt selvmotsigende at katolikkene tviholder på mannlig eksklusivitet til prestegjerningen. Strengt tatt burde det vært luteranerne med sitt prinsipp om "skriften alene". Ja, for skriften gir strengt tatt ikke rom for kvinnelige prester. Katolisismen derimot, gir rom for korreksjoner i læren etter erfaring i tiden etter Kristus (noe jeg har stor sympati for). Og denne erfaringen viser entydig at det er fordelaktig å slippe kvinnene til på alle samfunnsfelt.

Men katolisismen sitter dessverre fast i tradisjonen med suksesjon fra apostlene. Dessuten tror jeg den merkelige og delvis usunne dyrkingen  av Maria står i veien. Når kvinnen samtidig skal være jomfru og moder, er dette vanskelig å kombinere med en prest i den virkelige verden, som nødvendigvis også må leve i kyskhet. Nei, her har nok katolikkene en vei å gå. Og etter sene tids utvikling ser det ut til at de til og med blir slått av muslimene når det gjelder å slippe kvinnene til. Det bør være vanskelig å leve med i lengden.

 

Gå til innlegget

Omskjæring -igjen

Publisert 3 måneder siden - 295 visninger

Frp landsmøtets vedtak om å forby omskjæring av småbarn, har skapt det forventede oppstyr. Den vanligste reaksjon er at dette er et angrep på jøder og på religionsfrihet. Hvorfor er det så få som ser at det kun dreier seg om hensyn til barn.

Landsmøtevedtaket i Frp om å arbeide for et forbud mot rituell omskjæring av mindreårige har skapt det forventede oppstyr. Det skrikes opp om jødehat og angrep på religionsfrihet og foreldrerett. Dette er urimelige beskyldninger. Det naturlige er å se vedtaket som et forsvar for barns rettigheter. I det norske samfunnet er det nå verken lov til, eller aksept for, å utsette barn for unødig lidelse. Foreldre må finne seg i mange begrensninger i forhold til behandling av egne barn. Det er bl.a. ikke tillatt med korporlig avstraffelse i oppdragelsen. Det samme gjelder urimelig psykisk press. 

Omskjæring er uten tvil å utsette barn for unødig lidelse siden inngrepet ikke er medisinsk nødvendig og barnet ikke har noen fordeler av det, kun lidelse og risiko. At det hevdes at det ikke kan påvises at omskårne har spesielle problemer senere i livet, er i denne sammenheng irrelevant. Det kan gjøres mange endringer på barn som ikke får påviselig innvirkning, uten at disse forandringene blir mer akseptable av den grunn. Argumentet om visse hygienisk/helsemessige fordeler ved inngrepet er heller ikke relevant for omskjæring av barn, siden disse (omdiskuterte) fordelene kun gjelder kjønnsmoden alder. 

Argumentet om at skikken er opptil 3000 år gammel, har også tvilsom verdi. De fleste vil vel si at dette faktum nettopp taler for det motsatte. Det er svært få, om noen, skikker fra så langt tilbake som regnes forsvarlige ut fra dagens kunnskap og rettighetstenkning.

Så hvorfor ikke ta vedtaket fra Frp (og andre) for det det er: Et ledd i arbeidet for å sikre norske barn trygge oppvekstvilkår.

Gå til innlegget

Bevæpningens bakside

Publisert nesten 2 år siden - 190 visninger

Politiet har lenge vært midlertidig bevæpnet. Det har vært flere risikoepisoder som følge av dette. Den siste skyteepisoden bør være en vekker.

Den midlertidige bevæpningen av politiet har allerede vart for lenge. Ingen har kunnet påvise noen bedring av sikkerhetsnivået som følge av bevæpningen. Tvert imot har det vært flere tilfeller av utilsiktet avfyring av tjenestevåpen. Flaks har gjort at dette ikke har fått alvorlige følger.

Nylig var det en episode i Oslo der en somalisk kvinne med kniv ble skutt av politiet. Angivelig skulle skuddet avverge et farlig angrep med kniv mot et barn. Flere øyenvitner mener imidlertid av trusselen mot barnet ikke var alvorlig. Det som imidlertid er alvorlig, er at politiet velger å avfyre skudd i en slik situasjon. Skudd som lett kunne ført til alvorlige skader på flere personer. De faktiske forhold var at tre politibetjenter befant seg i umiddelbar nærhet av kvinnen da situasjonen tilspisset seg. Det burde vært en enkel sak for disse å sette den truende kvinnen ut av spill uten å ty til våpenbruk. Dersom politiet hadde vært uten våpen, ville en slik fremgangsmåte utvilsomt blitt brukt, og følgene for de involverte ville blitt langt mindre traumatiske, samtidig som omgivelsene ikke ville blitt utsatt for fare. Dette er et eksempel på at bevæpningen i seg selv skaper unødig fare og dramatikk og svekker tradisjonelt godt politiarbeid. Det er på høy tid at alminnelig bevæpning avvikles.

Gå til innlegget

Om jødehat

Publisert over 2 år siden - 722 visninger

Den siste tida har VL hatt flere store oppslag om kamp mot antisemittisme. Det blir foreslått økt oppmerksomhet omkring fenomenet i skolen.

Flere store oppslag i VL den siste tida tar opp spørsmål omkring antisemittisme og jødehat. Bakgrunnen er naturlig nok angrepene på jøder i Paris og København nylig. Det tas til orde for økt innsats i skolen for å demme opp for tiltakende jødehat. Rabbiner Melchior taler om å "vaksinere" skolebarn mot antisemittisme, og en leder i VL omtaler jødehat som et helt spesielt fenomen.

Men er det sikkert at økt og spesifikk oppmerksomhet omkring jødenes situasjon vil bedre situasjonen? Er det ikke like stor sjanse for at en slik økt oppmerksomhet omkring jødehat som et særskilt problem nettopp vil forsterke en av hovergrunnene til dette hatet. En slik hovedgrunn er nettopp oppfatningen av jøder som en gruppe som skiller seg ut på en særegen måte. Jeg tror en langt bedre strategi er å bekjempe all diskriminering og trakassering i skole og samfunnet for øvrig. Jeg tror Melchior ville tjene jødenes sak langt bedre om han viste forståelse for andre gruppers vanskelige stilling. I stedet bidrar han til å styrke forestillingen om jøder som en helt særegen gruppe.

Jeg tror også påstanden om at jødehat er et helt særskilt fenomen er grunnleggende feil. Hat og diskriminering er samme fenomen enten det går ut over jøder, muslimer, mørkhudede, homofile, romfolk mv. Det spesielle med jødene er at de har markert seg som en spesiell gruppe over så lang tid. Ingen av de andre utsatte gruppene kan vise til 3000 års historie. Om vi skal lykkes med å overvinne diskriminering og gruppehat må vi gå motsatt vei av det Melchior foreskriver. Vi må vi ikke gjøre jødene "untouchable", men oppfordre til åpen dialog. I det siste har vi lært at islam bør utfordres til åpen og ærlig meningsutveksling. Også jødisk religion, kultur og holdninger må tåle åpen dialog. Om vi ikke er villige til å lufte ut, vil konspirasjonsteorier og gruppehat fortsatt ha grobunn.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
rundt 1 time siden / 747 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er Gud urettferdig - tier Gud i dag - skjuler Gud seg?
rundt 1 time siden / 52 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
rundt 2 timer siden / 747 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 2 timer siden / 4212 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Farvel, kontantstøtte
rundt 2 timer siden / 444 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Farvel, kontantstøtte
rundt 2 timer siden / 444 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 3 timer siden / 4212 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Farvel, kontantstøtte
rundt 3 timer siden / 444 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Forsone seg med 22. juli
rundt 4 timer siden / 827 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Vondt fordi det virker
rundt 4 timer siden / 327 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Vad är, "den andra döden"?
rundt 7 timer siden / 120 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Sverdet
rundt 7 timer siden / 182 visninger
Les flere