Jostein Sandsmark

Alder: 82
  RSS

Om Jostein

Pensjonert adjunkt på Geilo. Les først debattsidene i VL og Dagen.
Fødd 1936

Følgere

KrF mot slutten?

Publisert 8 dager siden - 696 visninger

Knut Arild Hareide tok over leiinga av KrF som eit livskraftig parti med tydelege haldningar og ein stabil veljarmasse.

Etter fleire år ved roret har ikkje storleik ­eller påverknadskraft auka – slik som ­Hareide hadde som mål. Partiet har kropna til ein fjerde­del av det det ein gong var – politikken er uklår og vegval har vore på tvers av grunnfjellet sine ynske.

KrF-skuta har gått frå skralt til verre, utan at kapteinen har justert kursen. Han har vore utydeleg i dei fleste store spørsmåla – men eitt prinsipp og vedtak har vore klårt: ­«Absolutt nei til regjeringssamarbeid med Frp».

Forventa Hareide ei sterk tilstrøyming av nye veljarar etter det einaste klåre standpunktet han har teke? Nei, det viste berre kor feil han tok og kor han er i utakt med veljarane sine: For partiet har tapt identitet, og veljarmassen skala av. Hareide og dei andre i leiinga burde kunna lesa tal, men tok ikkje notis av medlemssvikten i partiet dei var sette til å leia.

Sidan har han målbore – om enn vinglete og utydeleg – ymse haldningar som ikkje har funne støtte hjå dei som har valt han til å fremja sakene som har vore KrF sitt varemerke og agenda frå starten av.

Men KrF-veljarane er lojale og har ikkje gjort oppreist mot leiinga – som aldri har teke notis av spake hint, – eller den kraftige avskalinga i partiet. Leiinga sin ynskjedraum om eit stort parti som kunne femna alle og få stort gjennomslag for KrF-politikken har vore ein naiv, urealistist utopi.

Hareide har vore ei ulukke for partiet han vart vald til å leia – ved å fjerna seg frå dei berande grunnidear som skapte KrF – og som veljarane på Sør- og Vestlandet har vore tru mot.

Trykket i Vårt Land 11. september 2018.

Gå til innlegget

Hvor kommer livsviljen fra?

Publisert 28 dager siden - 1031 visninger

Evolusjonsteorien er godtatt både av fagfolk og blant folk flest. Men det er sider ved temaet jeg ikke har sett behandlet. ­Diskusjonen beveger seg på det fysiologiske området, men jeg savner den meta­fysiske siden av temaet.

Livets begynnelse. Her har evolusjonistene et stort problem. Naturen egne stoffer ser ut til å mangle evnen til å skape liv. Men tenker en videre, er neste trinn ennå mer problematisk: Hvordan ta vare på livsgnisten når den først er dannet? Om det i ursuppen skulle skje at det ved lynnedslag ble skapt en livsform – hvordan kunne denne ta vare på seg selv utover øyeblikket?

Men aller vanskeligst er det likevel å se for seg dette nye vesenets livsvilje. Kan en tenke seg at død materie skulle ha behov for og vilje til å gi videre denne nye prosessen vi kaller liv? Er det ikke revnende likegyldig for materien hvordan molekylene innretter seg – om den dør ut – eller brer seg?

Du river av en fyrstikk. Miraklet skjer: Spesielt utvalgte materialer får et støt som setter i gang en prosess – en forbrenning – en kjemisk reaksjon mellom oksygen og karbon – ild flammer opp. Det er skapt liv! Men hvor skulle denne lysten til fortsatt liv komme fra? Her er det naturen trosser sin tilfeldige og viljeløse begynnelse.

Og hva er det som driver hanndyrene med livet som innsats til å pare seg med hunndyrene – for å få avkom? Og så deretter – slite seg ut med yngelpleie av alle krefter? Hvem kan ha lært dyrene denne uselviske adferden? Strider ikke dette i mot evolusjonens egen definerte drivkraft?

Hvor kommer denne livsappetitten fra? Kan død materie settes slik sammen at en bevissthet eller instinkt kan dannes og dyrke livet, helt av seg selv? Må det ikke forutsette et tilskudd av immateriell inngripen?

Et bilde til: Hva er mer livfullt enn en vilter kattunge? Motstykket er en død katt. Men den døde og den levende katten har alle de samme stoffene i seg. De er helt identiske materielt sett. Men den underfulle ­prosessen, de vedvarende reaksjonene mellom stoffer som vi kaller livet, er borte.

Er det ikke innlysende at en evolusjonsprosess i død materie ikke kan greie slike kjempesprang?

Skal evolusjonslæren være enerådende når den ikke kan forklare disse åpenbare manifestasjonene i skaperverket: Livs­gnisten, Livstørsten og den ubendige Livsviljen?

Trykket i Vårt Land 22. august 2018.

Gå til innlegget

Pride og usømmelighet

Publisert 2 måneder siden - 559 visninger

Øystein Magelsens PRIDE-støtte.

Flere etterlyser skriftstøtten til Magelsens kamp for homofilisaken. Det ønskes for eksempel svar når det gjelder å forene Bibelens tale om sømmelighet og Pride-paradene.

Å gjøre noe som er usømmelig regnes vel ikke til de grove syndene, - det dreier seg om moral og anstendighet, skikk og uskikk, det anstøtelige og vulgære. 

Men homobevegelsen har tatt "kjærligheten" til sitt varemerke. Hvordan kan da forkjemperne forene Pauliordet i 1. Kor 13, 5 med det som skjer rundt Pride-paradene?

Paulus skriver: "Kjærligheten gjør ikke noe usømmelig......."

Det er jo nettopp det som kjennetegner homoparadene og Pride-opptogene - en anstøtelig og umoralsk framtreden av deltakerne!

Må ikke Magelsen og Vårt Land som velvillig heier han fram helt se bort fra det som Paulus skriver om kjærlighet og usømmelighet?

Gå til innlegget

Å vera forførd

Publisert 5 måneder siden - 1249 visninger

Ein ting har undra meg:  At dei som etter alle rimelege kriterier er villfarne – forførde – er så sikre i si sak.

 At homofilt «ekteskap» er ubibelsk skulle vel vera nokså opplagt. I kristendomens 2000 årige soge har det aldri vore framtala før. Og så seint som i 1977 vart det av den teologiske fagkunnskapen definert som kvalifisert vranglære.

Men så i det nye tusenåret uttalar ein tidlegare biskop som hadde endra syn på den saka: «Jeg er trygg på mitt ståsted» - og det utan å visa til eitt skriftord som kunne bekrefta at det var rett og sant.

 I fjor uttala preses i bispelauget: «Det haster med å innføre vielse av homofile». Og det første ein av pådrivarane for homosaka sa - etter bispeordinasjonen sin var: «Jeg vil kjempe for de homofiles rettigheter».  Ein proklamasjon som var ein nyslegen biskop verdig. Han var heiltent på sin store bispegjerning.

 Då Kirkerådet hadde votert og vedteke denne ordninga, kasta tilhengjarane seg om halsen på kvarandre og gret gledestårer i hemningslaus begeistring. Ikkje ein snev av reservasjon eller tanke for at kanskje ikkje alt var så rett og sant.

 Så er det ein sokneprest sørpå som har kome til at det blir inga fortaping likevel. «Alle blir frelst til slutt.»

Ja, det er mange litt diffuse bibelord som kan strekkjast ut til å støtta eit slikt syn, - når ein først har valt ein slik ståstad, men då må ein sjå bort frå ei rekkje klåre bibeltekstar som melder om ein vond utgang frå tilveret.

 Dette er forståeleg, men når presten skriv som forsvar for denne trua at han er så roleg og tilfreds i sitt sinn  - og vedgår at han byggjer på følelsar –blir eg  betenkt. Korkje prest eller lekmann kan byggja si kristentru på kjenslene?

 Ein må vel vera forførd for å kunna sjå bort frå alle tydelege skriftavsnitt som fortel noko heilt anna?

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Nådens evangelium
av
Petter Olsen
rundt 6 timer siden / 234 visninger
8 kommentarer
Vis kirkelig solidaritet!
av
Tron Hummelvoll
rundt 6 timer siden / 203 visninger
1 kommentarer
No treng vi anti-populistane
av
Emil André Erstad
rundt 6 timer siden / 734 visninger
2 kommentarer
De unge enslige
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 610 visninger
0 kommentarer
Skinne klart
av
Åste Dokka
rundt 14 timer siden / 557 visninger
1 kommentarer
Digitale disipler
av
Ingeborg Dybvig
rundt 14 timer siden / 146 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Dan Lyngmyr kommenterte på
No treng vi anti-populistane
8 minutter siden / 734 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
12 minutter siden / 234 visninger
Sølve Nicolay Thobro Lauvås kommenterte på
Pisken svinges i feil retning
16 minutter siden / 235 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Nådens evangelium
19 minutter siden / 234 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Nådens evangelium
20 minutter siden / 234 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Nådens evangelium
31 minutter siden / 234 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
No treng vi anti-populistane
34 minutter siden / 734 visninger
Dag LIEUNGH DAG Lieungh kommenterte på
Nådens evangelium
39 minutter siden / 234 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Studentsamskipnadene må sjå nynorskstudenten
rundt 1 time siden / 93 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Studentsamskipnadene må sjå nynorskstudenten
rundt 1 time siden / 93 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Nådens evangelium
rundt 2 timer siden / 234 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Opprop til dugnad
rundt 2 timer siden / 2185 visninger
Les flere