Jostein Sandsmark

Alder: 83
  RSS

Om Jostein

Pensjonert adjunkt på Geilo. Les først debattsidene i VL og Dagen.
Fødd 1936

Følgere

Ekteskapet er for mann og kvinne

Publisert 19 dager siden

I eit kjensleladd innlegg i media 26.8. fører Åsmund Aksnes, leder i Åpen Kirkegruppe (KF), ei rekkje med argument for å påverka KRIK til å akseptera samlevande homofile som leiarar.

Mange av argumenta har liten overtydingskraft og må tola sterke motsegner. Først det høge talet på dei som dette vil gjelda for. KF brukar eit anslag på 5% av skeive blant folk. Det kan utgjera 750 personar som KRIK-vedtaket kan råka med utestenging. Men dette er for høgt. SSB reknar med at under 2% av folket er homoseksuelle. Dermed blir talet 750 meir enn halvert, - til under 300. Og kan henda er det ein stor del av desse som slett ikkje har ynske om å leva i samkjønna ekteskap.

Største uretten KF gjer seg skuldig i er at dei ikkje skil mellom legning og   praktiseringa av den. Og her ser KF heilt bort frå tvilsame mentalitetar – medfødde eller tileigna – som folk er utrusta med. Men alle desse må i eit samfunn vera underlagd styring og bli vurderte som tillatne eller u-ynskte. Det er dei utførte handlingane som det blir lagt moralske mål på, - som det også er på det seksuelle området. Ingen heterofil med legning for utruskap og hor blir dømd dersom han aldri let sitt huglag koma til uttrykk.

Alle KRIK-leiarar kan vera homofile, men som leiarar i ein organisasjon som heiter Kristen Idretts Kontakt, må dei leva etter Bibelens bodord om å tøyma sine kjøtlege lyster.

Den rådgjevande KRIK-gruppa som har kome med utsegna – at det klassiske ekteskapssynet skal vera gjeldande – får ein håplaus omtale av KF, men eit retorisk gullkorn: «Men, kjære KRIK, at et syn er klassisk, behøver vel ikke bety at det er godt og rett?» Nei, sjølvsagt ikkje. Men her er ikkje ordninga valt fordi det er klassisk, men det er blitt klassisk gjennom tidsaldrane fordi det er bibelsk, – Guds uttrykte vilje for menneska.

Så kjem ei liste over plager og lidingar som skeive kan dragast med når dei ikkje får leva ut sin legning: fortviling, psykiske problem, sjølvmord …osv.

Men er dette noko særtilfelle? Tenk på alle dei millionar av heterofile som ikkje får leva ut sitt huglag, av forskjelligste årsaker: Dei har aldri funne sin make/partnar, - dei har ikkje hatt økonomi eller høve til giftarmål, dei dregst med sjukdom eller andre fysiske handikap som hindrar ekteskap.

Dette er kanskje det mest velkjende og utbreidde tema i kunst og litteratur i verda: Dei to som ikkje får leva ut sin elsk til sin kjærast.

KF viser til DnK med sitt vedtak om samlevande ekteskap. «Der lever man nå rimelig godt med to syn på ekteskapet». Nei, det gjer dei slett ikkje. Inga sak har vore meir splittande og nedbrytande enn nettopp denne godkjenninga av to motstridande syn på ekteskapet – det klassisk/ bibelske og det trendy ekteskapsynet som ikkje kan bakast inn i ein bibelsk kontekst. Det første representerer det bibelske synet, det andre er styrt av den hedonistiske trenden som den sekulære verda er fanga inn av.

«Alle er faktisk ikke akseptert som den de er i KRIK». Feil, her skil ikkje KF mellom legning og praktisering – noko som alle kristne og KRIK har gjort og gjer.

«43 års kamp for skeives rettigheter».

Kva for «rettigheter» er det skeive har blitt nekta? Skal skeives «rettigheter» – å få leva ut sin legning vera meir berettiga enn andre medfødde huglag som menneska er skapte med? Kriteriet er vel om eins handlingar og livsførsel er gagnleg og forsvarleg eller ei. Tusental av heterofile har lyst og anlegg for ekteskpsbrot/hor, men styrer legninga si. For alle kristne er det eit krav å vera tru mot ektemaken sin og det sjette bodet – endå om det kan utløysa sorg, mismot og gledesløyse . Og blant folk finst mange legningar som samfunnet ikkje kan godta å bli utlevd.

Men KRIK er ikkje ein organisasjon som må fylgja det sekulære samfunnet sine normer.
KRIK er Kristen Idretts Kontakt som har valt å fylgja bibelens rettesnor for lære og liv. Og den seier: Ekteskapet er for mann og kvinne.

Gå til innlegget

- Klimahåp

Publisert 28 dager siden

- KLIMAHÅP

Berit Hagen Agøy har i Dagen av 12.8. klimakrisa i fokus. Der er ho på lag med alle som ser at miljø/klimakrisa er i ferd med å leggja jorda øyde – men trur at dersom me set inn alle ressursane, vil me makta ein snuoperasjon – og berga vår jord.

«Det viktigste vi som kirker kan bidra med er håp». Det er sant, men kva håp er det ho siktar til? Er det eit håp om at slutt med fossilt brennstoff, kjeldesortering, sykkelbruk, flaskepant og el-bilbruk skal stoppa jordoppvarminga? Nei, dette er eit falskt håp. Som leiar i Dnk veit ho kva Bibelen seier om jorda si endelykt:

Gud har fasiten og kjenner utgangen til denne vår jord og har meldt at tida er ute  – jorda går undergangen i møte og brenn opp.

BHA  forvekslar framtidsvona dei kristne har til Den Nye Jord - med den miljø/klimafaren som all verda er oppteken av å meistra – og som kan bergast med ein samstemt miljø/klimainnsats.

Lenger ute i artikkelen nemner ho ei lite påakta sanning: «Klimakrisen er grunnleggende sett resultat av grådig overforbruk av ressursene i den rike del av verden……klimaløsninger som bygger på fortsatt økonomisk og materiell vekst hos oss er urettferdig».

Dette er reelle problemstillingar som ingen politikar vågar å ta opp  - om han ynskjer attval. Alle burde innsjå at det er kravet om årleg økonomisk vekst som stengjer for klimamåla. Me er fanga inn av den hedonistiske livsstilen – brød og sirkus.

Verda er dømd til undergang, og domen kan ikkje omstøytast. Dei vanakta domedagsprofetane – som ikkje kjende til klimakrisa – peika på ei løysing.

Det burde DnK også gjera, og ikkje som BHA  gjer: viser til eit falskt håp - når ho skriv: «Klimakrisen er menneskeskapt, vi har ansvar for den. Derfor må – og kan vi gjøre noe med den. Forandring er mulig. I det ligger håpet».

Nei, løysinga er å få tilgang til Den Nye Jord ved å ta i mot Frelsaren.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere