Gard Løken Frøvoll

Alder: 23
  RSS

Om Gard

Sitter i Unge Venstres internasjonale utvalg. Studerer master i samfunnsøkonomi.

Følgere

Viktige Venstre-gjennomslag i ruspolitikken

Publisert rundt 1 måned siden - 541 visninger

Venstre har fått store gjennomslag i regjeringsforhandlingene. En mer human ruspolitikk er blant de viktigste av disse gjennomslagene. Likevel er man ikke helt i mål.

 

Skadevirkningene av den inhumane ruspolitikken har endelig kommet frem i lyset. Blant de negative konsekvensene har vi følgende: overdosedødsfall grunnet varierende styrke på stoff, kriminelt monopol på omsetning, lange fengselsdommer, tap av politiressurser, og tap av skatteinntekter. Kort sagt er dagens politikk katastrofal for individ, familie og samfunn.


Legalisere og regulere. Avkriminalisering kan begrense en del skader knyttet til dagens ruspolitikk. Man slipper samfunnets kostnader til fengselsstraffer, politiressurser frigjøres, og brukerne får én ting mindre å bekymre seg for. Likevel er ikke avkriminalisering nok. De kriminelle har fortsatt et ukontrollert monopol, så brukerne kan aldri være sikre på stoffets styrke. Dette fører til at gårsdagens rus kan bli dagens dødelige dose. Samfunnet går også glipp av skatteinntekter, da all profitt havner i kriminelles lommer. Derfor ønsker Unge Venstre å legalisere og regulere omsetningen av narkotika.

Legalisering av narkotika, med et tilhørende kontrollert og regulert marked, ville slått beina under de kriminelle markedene. Stoffet kunne for eksempel bli solgt på apotek. De apotekansatte kunne gitt veiledning, og stoffets styrke og anbefalte dosering kunne stått på etiketten, i likhet med alle andre legemidler. Staten kunne tillagt skatter etter skadevirkning, slik man prøver på i alkohol- og tobakkspolitikken. Slik ville staten kunne hente inn store summer, som igjen kunne vært brukt på forebygging og hjelp til de mest utsatte brukerne. I tillegg ville dosene være like sterke hver gang, og dermed ville vi redusert antall overdosedødsfall.

Fra straff til hjelp. Unge Venstre er svært fornøyde med at moderpartiet tar ansvar og stiller opp for utsatte grupper i samfunnet. Venstre fikk regjeringen med på å endre myndighetenes reaksjoner mot brukere fra straff til hjelp, som er et viktig steg på veien mot en human ruspolitikk. I tillegg blir det iverksatt en rekke gode tiltak, som økt satsing brukerrom, og da spesielt opplæring av rusavhengige i å innta rusmiddelet på mer skånsomme metoder.

Unge Venstre er glade for gjennomslagene i regjeringsplattformen. Men arbeidet er ikke over, og vi skal fortsette å jobbe for legalisering av regulerte markeder for omsetning av narkotika. Bare da kan vi oppnå en human ruspolitikk.

Gard Løken Frøvoll, styremedlem Oslo Unge Venstre

Gå til innlegget

Direkte kontantoverføringer er effektiv bistand

Publisert 2 måneder siden - 501 visninger

Forente Nasjoners første bærekraftsmål sier at vi skal «Utrydde alle former for fattigdom i hele verden» innen 2030. Mer konkret betyr dette at alle mennesker i verden skal disponere mer enn 1,90 dollar om dagen.

Gi ham en fiskestang.
«Gi en mann en fisk, og han har mat én dag. Gi ham en ­fiskestang, og han har mat resten av ­livet». Denne analogien er fin i den forstand at bistand bør være «hjelp til selvhjelp». Den retter fokus mot at bistand ikke skal virke umyndiggjørende og passivitetsskapende, men som et verktøy til selvstendig ­utvikling over tid.

Dessverre er analogien også et ­eksempel på det som er feil med store deler av ­verdens bistand. Man antar at man vet hva den ­fattige trenger, og at problemet blir løst dersom den fattige blir gitt dette. Problemet er at det er svært vanskelig å vite hva de ­fattige trenger. For å finne ut av dette kreves store ­ressurser, og de fattiges behov kan endres raskt.

Dersom man hadde gitt bistand direkte til befolkningen, kunne hver og én oppfylt sine mest prekære behov. Det virker rimelig å anta at individene selv har best innsyn i hva som ville hjulpet mest. Derfor er det bedre å sende penger enn å sende en ­fiskestang. Da kan den trengende selv velge om han vil kjøpe fiskestang, eller noe han trenger enda mer.

Direkte til mottager. Selv i svært fattige land har ofte en stor andel av befolkningen mobiltelefon. Man kan tenke seg en løsning der det kartlegges hvor de fattige bor, for så å sende penger direkte til mottager gjennom mobilen. Denne løsningen blir trukket frem av organisasjonen Effektiv Altruisme som én av de aller mest effektive tiltakene mot fattigdom. Metoden er effektiv fordi den har lave administrasjonskostnader, slik at mest mulig kommer frem til mottaker.

Studier viser at kontantoverføringer fører til flere essensielle eiendeler, gode investeringer, økt tilgang til næringsrik mat, bedre helse, og økt skolegang for barn. Nærmest ingenting brukes på alkohol, tobakk eller pengespill. Kort sagt forvalter mottakerne pengene på en veldig god måte.

Målrettede tiltak. Dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål om å utrydde ekstrem ­fattigdom innen 2030 må vi satse på målrettede tiltak. Direkte pengeoverføringer er verken glamorøst eller komplisert, men det er svært effektivt for å heve folk over grensen på 1,90 dollar per dag. Grensen er lav, og en eventuell oppnåelse av denne bør ikke bli en hvilepute. Men realiteten er at 10 prosent av verdens befolkning lever under denne grensen, og det er disse vi primært må rette tiltakene mot.

Hittil er det vanskelig, eller umulig, å finne mer kostnadseffektive metoder for bistand. Derfor bør Norge, og verden, dreie langt mer av sitt bistandsbudsjett mot direkte ­kontantoverføringer. Slik kan vi hjelpe ­flere for den samme summen. Kanskje kan vi utrydde ekstrem fattigdom innen 2030.

Gard Løken Frøvoll, Unge Venstres ­internasjonale utvalg

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Gjermund Frøland kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
26 minutter siden / 381 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Til fordel for andre
31 minutter siden / 1414 visninger
Audun Wold kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
35 minutter siden / 381 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
40 minutter siden / 381 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 381 visninger
Audun Wold kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 381 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 381 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 1 time siden / 381 visninger
Tove Lisbeth Vasvik kommenterte på
Etter fallet kommer hevnen
rundt 1 time siden / 12948 visninger
Audun Wold kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 381 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 381 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hvorfor blir innlegg og kommentarer borte uten forklaring ?
rundt 2 timer siden / 381 visninger
Les flere