Thor Ivar Hornnes

Alder: 58
  RSS

Om Thor Ivar

Jeg tror at JEsus viste oss det sanne bildet av Gud, og at alt Gud gjør mot og for mennesker er ensidig positivt, restaurerende, helbredende og inkluderende.

Følgere

Guds hjerte

Publisert rundt 1 måned siden - 142 visninger

Min første bønn til Gud var; Vis meg ditt hjerte, og jeg vil fortelle hele verden hvem du egentlig er! I dette innlegget vil jeg forsøke å vise deg litt av hva jeg til nå ved Guds nåde har fått se.

De fleste av oss kjenner til Jesu hjertelag, hans nåde og betingelsesløse kjærlighet til alle mennesker. Spesielt synderen lå hans hjerte nært, og mange av oss finner stor trøst i å lese historiene der Jesus deler ut nåde til de som minst av alt, basert på menneskelige kriterier, fortjener det. Kanskje grunnen er at vi kjenner oss litt igjen i alle dem som samfunnet ikke finner gode nok, men som på tross av dette finner håp og nåde hos Jesus?

Jesus ble kalt synderes venn, og ble anklaget fordi han gikk sammen med de som datidens bokstavtro foraktelig kalte for storetere og vindrikkere. Han var radikalt annerledes enn de religiøse som med utøvelsen av sin gjerningsbaserte religion var som et speil som viste deg alle kvisene i ansiktet, men tilbød ingen kur til å bi frisk. De trykte deg ned, der Jesus løftet deg opp!

Hvem har vel ikke funnet trøst i å lese om hvordan faren, et bilde på Gud, gav nåde til den fortapte sønnen? Han som frivillig forlot sin fars hus, felleskapet med Gud, og som sløste bort hele farsarven på fest og fyll. Han endte opp i intet mindre enn en grisebinge, og var tvunget til å spise sammen med grisene. Husk at for en jøde, som var de Jesus fortalte denne historien til, var grisen et urent dyr. Så den fortapte sønnen var ikke bare "i bunnen av bøtta", men om mulig enda lavere stilt.

Jødene forventet at den hjemmeværende og pliktoppfyllende sønnen skulle få sin fortjente belønning, noe han fikk i deres jødiske versjon av samme historien, og at den fortapte sønnen var rettferdig og ikke minst selvforskyldt fortapt for alltid. Men Jesus endret slutten på lignelsen, og begge sønnene fikk den samme ufortjente velsignelsen. Nåden fra Gud var loven overlegen!

Bibelen er full av liknende historier der Jesus (som vi vet kom for å vise oss Gud) deler ut nåde i stedet for straff, som til kvinnen grepet i ekteskapsbrudd. Jødene testet Jesus i dette tilfellet, for de visste veldig godt at loven var klar og tydelig. Kvinnen måtte dø! Men igjen ser vi Jesu hjertelag, nåde og ubetingede kjærlighet i praksis. Kvinnen finner nåde og går fri!

Jeg simpelthen elsker disse vakre og nådige fortellingen om Jesus der han demonstrerer ubetinget kjærlighet, for de forteller meg hvordan Guds hjerte egentlig er.

Men så finnes det historier som ved første øyekast kan se ut som om han ikke er full av nåde allikevel, men tvert imot er nådeløs? Som da han sier i Matteus 25:45-46: "Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot en av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg. Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv."

Her virker det som om Jesus faktisk deler ut en gjerningsbasert dom? Hvordan henger dette sammen med alle de andre historiene om Jesus, der han delte ut nåde til de verste av de verste? Bare tenk på røveren på korset. Hva han hadde gjort vet vi ikke, men vi vet at dette var en straff kun for de aller verste forbryterne. Men hva gjør Jesus? Jo, han gir ham nåde PÅ TROSS av hans ugjerninger!

Så hvordan kan Jesus da plutselig dele mennesker inn i kategorien, bestått - ikke bestått, verdig - uverdig, basert på deres gjerninger? Dette er jo lovens nådeløse språk?

Men Jesus, som gav sitt liv for alle mennesker, som tilgav sine egne mordere mens han hang på korset, og som delte ut nåde der andre var nådeløse, har IKKE endret seg. "Hans nåde/miskunnhet varer til evig tid – han er den samme til evig tid" leser vi i Hebreerne 13:8 og Salme 100:5, så det må være en annen forklaring.

Ellers er faktisk Bibelen i strid med seg selv!

Jeg mener helt klart at selve bunnplanka i enhver forståelse av Bibelens mange og til tider kompliserte tekster MÅ være Guds nåde og ubetingede kjærlighet demonstrert gjennom Jesu liv. Dette må være plattformen som alt sammen hviler på. For om Gud ikke skulle være ubetinget kjærlighet slik Jesus viste oss, men dømmer oss etter våre gjerninger, ja da er vi alle uten håp.

Hvis det tilsynelatende "nådeløse" budskapet i Matteus 25:41-43: "Deretter skal han si til dem på venstre side: "Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler. For jeg var sulten, men dere gav meg ikke mat; jeg var tørst, men dere gav meg ikke drikke; jeg var fremmed, men dere tok ikke imot meg; jeg var uten klær, men dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, men dere så ikke til meg."

...betyr at frelsen er gjerningsbasert, da var;

Jesu offer på Golgata et SKUESPILL UTEN INNHOLD!

Da er jo ikke Jesus nåde, men nådeløs!

For hvem av oss har vel alltid og under alle forhold gitt mat til de sultne, drikke til de tørste, opphold til de fremmede (dagens flyktninger), klær til de nakne, stell til de syke og fengslede.

Jeg bare spør; HVEM?

Min påstand er at om vår oppfyllelse av dette tilsynelatende nådeløse kravet fra Jesus er det eneste som kjøper oss frelse og evig liv, ja da er omtrent hele den vestlige kirke fortapt!

Men et slikt budskap, om man leser det bokstavelig, stemmer overhodet ikke med Jesu liv. Hvorfor skulle Jesus først gi sitt liv for alle menneskers synd, for så å etterpå dømme dem på grunn av den samme synden? Da kunne han jo like godt ha hoppet over hele korsfestelsen?

Så hva menes med disse historiene? Hvordan skal de forstås?

Jeg er hundre prosent sikker på at Jesus viste oss det sanne bildet av Gud, og at Gud dermed er akkurat som Jesus, kun nåde og ubetinget kjærlighet. Så på denne plattformen leser jeg denne lignelsen til at Jesus snakker om de gode gjerninger som vil strømme fra vårt indre når vi får åpenbart Guds uendelige nåde og godhet. Bibelen sier da også at det er Guds godhet som driver oss til omvendelse - ikke vår omvendelse som fleder til Guds godhet - og at størst av alt er kjærlighet.

Utrykket evig straff betyr da heller ikke evigvarende straff for å tilfredsstille/gi oppreisning til den som er forulempet, men en midlertidig og tidsbegrenset beskjæring, korrigering og renselse til det beste for den som korrigeres. Grunntekstordet kolasis som straff er oversatt fra er opprinnelig er gartneruttrykk, og den som utsettes for kolasis nyter godt av behandlingen.

Kolasis er til objektets beste, og det er en restaurerende, helbredende og kjærlig handling.

Det finnes en mengde andre historier som tilsynelatende viser at Jesus er nådeløs, som denne i Matteus 5:21-22: "Dere har hørt det er sagt til fedrene: Du skal ikke slå i hjel, og den som gjør det, skal komme for domstolen. Men jeg sier dere: Den som blir sint på en annen, skal for domstolen, og den som sier til en annen: Din dumrian, skal stilles for Det høye råd, og den som sier: Din ugudelige narr, skal være skyldig til helvetes ild."

Noen tenker at her sier jo Jesus rett ut at det finnes et helvete for de som ikke presterer bra nok, men er dette hva han egentlig sier? For hvis det er det så betyr det at ALLE som har sagt noe i likhet med "din ugudelige narr" skal brenne for evig i et inferno av ild.

Stemmer dette med den Jesus som gav nåde til de verste syndere, og som til og med gav sitt eget liv for hele menneskeheten?

Selvsagt gjør det ikke det for Jesus er nåde – IKKE NÅDELØS! Så hva er det Jesus sier her? Jo, Jesus peker på lovens manglende evne til å frelse, for om lovens krav skulle gjelde var vi alle fortapt. Se bare hva Jakob sier i Jakob 2.10: "For den som holder hele loven, men bryter ett av budene, han har forbrutt seg mot dem alle."

Har du brutt en lov, i det minste en gang? Hvis svaret er ja, vel da kan du trekke konklusjonen selv om man skulle lese Bibelens vers bokstavelig og tatt ut av sin sammenheng. Husk det er vi som har delt inn Bibelen i kapitler og vers, men at de opprinnelig er hele brev som var ment å leses i sin helhet.

Vi må lese Bibelen med Jesu uendelige nåde og ubetingede kjærlighet malt for våre øyne, ellers vil vi misforstå selv det Jesus sier,  og ilegge Jesus meninger han ikke har. Vi må forstå at Jesus selvsagt ikke dømmer oss basert på våre prestasjoner, for det var det loven via vår anklager satan som gjorde.

Jesus kom for å kjøpe oss fri fra vår innbilte gjeld til Gud, og selv de "verste syndere" (sett med menneskelige øyne) er inkludert i Guds kjærlighet og forsonenden frelsesplan.

Som avslutning leser vi et par vers fra Bergprekenen.

Matteus 30:5: "Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer til helvete."

Og et tilsynelatende motstridende budskap i versene 43-45: "Dere har hørt det er sagt: Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, så dere kan være barn av deres Far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over dem som gjør rett og dem som gjør urett."

Om vi ikke leser Jesu lignelser og fortellinger i lys av hans nåde og ubetingede kjærlighet vil vi kunne få det inntrykk av at Jesus på den ene siden gir nåde, men på den andre siden dømmer oss nådeløst. Bibelen må derfor leses i LYS AV JESU NÅDE, og uten at denne plattformen er bunnplanken i ditt gudsbilde vil Bibelens historier (les bokstaven) faktisk kunne skape mer død enn liv. (2. Korinter 3:6-7)

Ikke trekk dine slutninger basert på hva du alltid har trodd, men be DHÅ daglig om å åpenbare Guds hjerte for deg. Om din nåværende tolkning og konklusjon på hvordan Gud er IKKE stemmer med Jesus, hans ubetingede kjærlighet og nåde, da kjenner du ennå ikke Guds hjerte fullt ut. For Han er den samme i går, i dag, og til evig tid. 

Jesus er Guds selvåpenbarelse, og han demonstrerte Guds sanne hjerte for hele menneskeheten.


Her er en link til talen; Når løgnene er borte.

https://youtu.be/5jYWx9uzdFY

www.freshmind.no

Gå til innlegget

Fortapelse uten helvete?

Publisert rundt 1 måned siden - 229 visninger

Mange tenker at fortapelse er synonymt med å havne i helvete, og avlyser du helvete avlyser du samtidig fortapelsen som Jesus kom å frelse oss fra. Eller kan fortapelsen eksistere uten et helvete?

Evig liv er å kjenne Gud, og kontrasten til evig liv er fortapelse – å leve uten å kjenne Gud. Ordet kjenne betyr å kjenne Gud intimt og personlig, og det beskriver en gjensidig, tett og intim relasjon. Faktisk er ordet så sterkt i intim retning at det på hebraisk også brukes om samleie!

Fortapelsen har en forutsetning, og det er at løgnen som satan fortalte de to første menneskene eksisterer. Ingen løgn – ingen fortapelse!

Løgnen eksisterer (2. Kor. 10:4-5) i våre sinn og tanker, og disse har skapt materielle og immaterielle konstruksjoner/skapelser. Vi kjenner disse som blant annet materialisme, egoisme, stolthet, splid, splittelse, uvennskap og fiendskap.

Løgnen har også ført til skapelsen av materielle konstruksjoner som perifere menigheter og kirkebygg, religioner og påståtte kristne tjenester  der man dyrker jeget mer enn Gud, loven mer enn nåden. (jeg har selv bakgrunn i Jehovas vitner) Og selvsagt også i de finanshus og børser der målet er egen vinning og motivet er ren egoisme, etc...

Det finnes en uendelighet av ulike elementer på jorden som ved sin eksistens skygger for det sanne bildet av Gud, det som Jesus kom for å vise oss. Disse "skapelsene" og deres opphav er selve fortapelsens forutsetning, og så lenge man lever her på jorden kan man gjemme seg i skyggen av disse. Og selv om man ikke aktivt søker å gjemme seg bak dem, vil livet allikevel inneholde disse hindringene som har som satanisk mål å tilsløre og ødelegge det sanne og ekte bildet av Gud. (les Jesus)

I dette jordiske livet er fortapelsen i aller høyeste grad en realitet, og man trenger ikke å lese mange aviser eller se mye på TV før man forstår at fortapelsens følger er grusomme. Millioner av mennesker lider og dør fordi mennesker handler og lever fra sine fortapte posisjoner, og i uvitenhet om Guds godhet søker å berike seg selv så mye de kan mens de lever.

Men hva skjer da med disse forutsetningene når man dør? Vil man måtte oppleve disse også i etterlivet? Vil de leve videre?

Svaret slik jeg ser det er et klart og tydelig nei!

Etter døden befinner man seg i en ny dimensjon der alt dette jordiske er borte. Det finnes ikke lenger noe som kan "skygge for solen" og hindre deg i å se Gud som Han er. Det finnes ingen skygger, ingen slør, ingen løgner, og alle fortapelsens forutsetninger vil således være borte.

De første disiplene så Gud som Han er gjennom Jesus, og dette møtet der skapningen fikk se Skaperen, førte til at Simon og Andreas kastet alt de hadde i hendene – de forlot sine jobber og inntekt - og fulgte etter Jesus. Forvandlingen var like total som den var umiddelbar!

Det samme skjedde med kvinnen ved brønnen vi kan lese om i Joh. 4. Hun som hadde feilet så totalt i livet, syndet så mye, fikk et møte med den ubetingede kjærlighetens eksistens og opphav. Hun møtte Jesus - hun møtte Gud.

Dette møtet med ubetinget kjærlighet – Jesus - som selvsagt var totalt upåvirket av satans løgner om Ham selv, førte til at hun ble den første evangelisten i historien. For en forandring et møte med Gud fører til i et menneske!

Jeg tror det samme skjer med alle de mennesker som dør fortapt, noe som faktisk vil være tilfelle med over nitti prosent av menneskeheten. Når de får de se Gud som Han er, uten fortapelsens forutsetninger tilstede, da skjer underet. De forandres som de første disiplene, som kvinnen ved brønnen, og de vil av fri vilje løpe Gud, sin Far,  i møte.

Jeg tror at fortapelsens konsekvenser på jorden er det egentlige "helvete," noe vi lever i – ikke er på vei til - og at fortapelsen etter døden varer kun ett lite sekund. For når fortapelsens forutsetninger er borte har ikke løgnene fra satan noe byggverk å gjemme seg i, verken materielle eller immaterielle, og det finnes derfor ingenting som kan skygge for Guds ubetingede kjærlighet.

Men vi vil alle se Gud som Han er, klart og tydelig.

Guds kjærlighet trenger ikke mer enn et sekund, kanskje enda mindre, på å brenne bort alle satans løgner i ditt sinn, og denne opplevelsen er det som vil møte de milliarder av mennesker som dør i sin fortapte tilstand.

Fortapelsen kan sammenliknes med å slippe en ostepop ned i en vulkan med glødende lava. Den brenner opp lenge før den treffer overflaten!

Ostepopen representerer løgnene om Gud i våre sinn, og lavaen er et bilde på Guds brennende kjærlighet til oss. Når et menneske som dør fortapt befinner seg foran Gud, vil løgnene om Gud brenne opp like fort som en ostepop fordamper i møte med lavaen.

Gud kom i Kristus for å frelse oss alle som var fortapt, og det er jeg sikker på at Han vil lykkes med. Om ikke i dette livet, så i det neste.

Joh. 3:17: "Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham."

Se talen; Når løgnene er borte

www.freshmind.no

www.nadekirka.no

Gå til innlegget

Kjærlighet med trusler?

Publisert rundt 2 måneder siden - 1862 visninger

Hvordan hadde det sett ut hvis vi mennesker hadde forholdt oss til våre barn på samme måte som tradisjonell forkynnelse sier at Gud forholder seg til oss? Her er et tankeeksperiment basert på det mange tror uttrykket "nåde og sannhet" betyr.

Foreldrene står og ser på sitt lille barn som nå er blitt fire år. Tiden er inne til å fortelle henne den vanskelige sannheten om hvilke følger deres rettferdighet vil få for henne. Fram til nå har hun kun opplevd deres ubetingede kjærlighet, men nå er hun gammel nok til å høre hele sannheten - ikke bare den gode delen. For det er jo ikke bare nåde her i livet, men også sannhet og rettferdighet.

Det er på tide at kjærligheten balanseres!

De holder lille Eva i hendene, viser henne alle lekene som finnes i det flotte barnerommet hun har blitt så glad i, og spør om hun liker det hun ser. Hun smiler og svarer ja, og de forteller lille Eva nok en gang at de elsker henne høyere enn de elsker seg selv.

Men så tar de henne med til et nytt rom som de bygde samtidig med barnerommet. Dette rommet er det som balanserer kjærligheten med rettferdigheten og sannheten.

Her finnes ingen leker, men tortur-redskaper som lanser, spyd, og klubber. Rommet er glovarmt og bebodd av demoner og djevler som ser ut til å trives i flammehavet. Mor og far sier med sine kjærlige stemmer:

”Nå er du snart så gammel at du vil skjønne at du er slem og fæl. Hvis du etter det ikke vil elske oss, tilbe oss, følge oss, og sette oss over alt annet i livet ditt, - og du deretter skulle dø, eller at vi plutselig kommer hjem helt uanmeldt, - så vil dette rommet bli din evige bolig, og her vil du tortureres og pines i all evighet!"

Eva ser på sine foreldre, hjertet banker, og frykten kommer som en iskald foss og lammer henne. Hun klarer ikke helt å ta inn over seg hva hun nettopp har blitt fortalt. Etter en stund spør hun med redd, skjelvende stemme: ”Men, jeg trodde dere elsket meg?”

”Joda” svarer de. ”Selvsagt elsker vi deg, men vi er også rettferdige. Men bare velg oss, så unnslipper du alt det fryktelige vi må gjøre med deg om du IKKE velger oss!"

 

Her er en link til et tidligere innlegg ; Hvis helvete er virkelig 

www.freshmind.no

www.nadekirka.no

Gå til innlegget

Les Jesus inn i Bibelen.

Publisert rundt 2 måneder siden - 632 visninger

Leser du Jesus inn i Bibelen, eller leser du Bibelen inn i Jesus? La oss se på noe Jesus sa om akkurat dette.

Jesu påstand

Joh. 5:39-40: "Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv."

Legg merke til hva Jesus sier er de skriftlærdes motiv for å granske Skriftene:

"... fordi dere mener at dere har evig liv i dem"

Hvorfor gransket de skriftene? Hva var deres underliggende motiv? Som Jesus påpeker var det fordi de trodde de kunne oppnå evig liv ved å studere Skriftene, og deretter utføre (selvagt så godt de kunne)  hva deres tolkninger av bokstaven fortalte dem.

De forstod rett og slett ikke at det evige livet måtte tas imot som en gave av kun nåde ved å tro på Jesus,

"...hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt..." (Joh. 3:16)

men de trodde altså at nøkkelen til evig liv lå i Skriftene.

"fordi dere mener at dere har evig liv I DEM!"

 

Blind bokstavtro

Når man leser Bibelen inn i Jesus blir bokstaven øverste autoritet, og man gir bokstaven mer troverdighet, og dermed mer makt og autoritet enn Jesus. Ved det gjør man faktisk seg selv til sin egen gud der man stoler mer på hva man selv intellektuelt klarer å tolke ut av Bibelen, enn man gjør på vitnesbyrdet fra Jesu levde liv.

"Det står skrevet - du må lese din Bibel - les som det står og gjør som det står" runger som kamprop fra de selverklærte bibeltro i dag som på Jesu tid. Det samme stolte, og rent menneskelige (kjødelige) motivet som Jesus kom for å korrigere lever dessverre i beste velgående blant nåtidens skriftlærde.

La oss lese Jesus sin respons til dem; "Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv!"

Dere vil ikke!!! Dette er en kraftig korrigering i kjærlighet fra Jesus til de som holdt egen tolkninger av Skriften høyere enn vitnesbyrdet fra hans liv, og det er derfor særdeles viktig at også vi i dag forstår hva Jesus mente. For det Jesus sier rett ut er at Skriften IKKE er veien til Gud, men at det er han, og kun han som er veien.

Men deres egen vilje, godt kamuflert i sin religiøse drakt som en hellig lojalitet til Skriften – det dagens skriftlærde som regel kaller Guds ord - ble deres motspiller i å se nåden fra Jesus. De falt for sin egen stolthet!

 

Jesus er veien

Ønsker du evig liv, som Joh. 17:3 forklarer er felleskap med Faderen, dette intime relasjonsbaserte felleskapet til ditt beste, så er det kun en vei - JESUS! For det er bare han som er sannheten, veien og livet.

Jesus er eneste veien til Gud, for blind bokstavtro er ikke, og har aldri vært veien til Gud. Den leder deg faktisk feil vei, til strevet og egenrettferdigheten, loviskhet og egne døde gjerninger; med mindre;

DU LESER JESUS INN I BIBELEN!

Det vil si at du må la Jesu liv, karakter, alltid tilgivende og nådige grunnholdning, hans ubetingede kjærlighet som ble demonstrert i hans liv, og for ikke å snakke om i hans død på korset, få være fasiten.

Aldri les Bibelen uten at du har en flaske korrekturlakk for hånden, og denne flasken må være fylt med Jesu blod - selve beviset på hans betingelsesløse kjærlighet, nåde og barmhjertighet.

Alt, og jeg mener absolutt ALT som ikke stemmer med Jesu gjerninger,
SKAL STRYKES UT!

La oss lese hva Jesus sa til de skriftlærde en gang til og se om det ikke gir en litt annen mening nå: "Dere gransker skriftene, fordi dere mener at dere har evig liv i dem – og nettopp de vitner om meg! Men dere vil ikke komme til meg slik at dere kan ha liv."

Bibelen, både GT (Skriftene) og NT handler om Jesus, men uten at man leser Jesus inn i dem så han blir den korrigerende øverste autoritet og fasit, har Bibelen potensiale i seg til å lede deg BORT fra det evige livet! Bokstavtroen kan faktisk lede deg til et liv i en fortapt tilstand, som er å leve uten å kjenne Gud. (Joh 17:3)

Minner deg om at Jesus kom for å frelse aller først de fortapte får av Israels hus, jødene, de bokstavtro og skriftlærde. De som i sin selverklærte rettroenhet var sikre på at de var de eneste som var på rett vei, men så var det altså de som gikk feil.

Matt 10:5-6:
"Disse tolv sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer, men gå heller til de fortapte får av Israels hus!" 

Matt. 15:24: "Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus."

Bytt derfor ut;

DET STÅR SKREVET!
med
DET ER LEVET!

Bruk Jesu blod som korrekturlakk på Bibelen, og bruk det nådeløst mot alle bokstaver som er i konflikt med det ubetingede kjærlighetslivet Jesus demonstrerte for oss her på jorden!

Det er kun en vei til Faderen, til dette fantastiske livet sammen med Gud, og veien er ikke bokstaven, men Jesu hjerte tydelig demonstrert ved hans liv og gjerning. La DHÅ åpenbare Guds ubetingede kjærlighet så du også ser at Jesus faktisk er Guds selvåpenbarelse, og at han er det fullkomne bildet av den usynlige Gud. (Kol. 1:15) Først da vil du kunne bli i stand til å speile Guds sanne hjerte til menneskene rundt deg, slik Jesus gjorde til det fullkomne.

Du må faktisk velge å enten; lese Bibelen inn i Jesus, eller Jesus inn i Bibelen, for de to kildene er enkelte ganger i konflikt. Hva velger du?

Rett svar er; les Jesus inn i Bibelen, og hans levde liv ALLTID være øverste autoritet, og la vitnesbyrdet fra hans levde liv lede deg prestasjonsfritt fra din side til det evige livet - det relasjonsbaserte felleskapet med Faderen og Sønnen.

Jeg vil la Jesus få avslutte dette innlegget, og legg merke til hva han egentlig sier til disiplene.

Joh. 14:11: "Tro meg: Jeg er i Far og Far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld."

Kan du høre hva han sier - ser du det? Tro meg for hva da? Ja, du hører riktig, for Jesus sier:

"Tro meg for mine gjerninger!"
,,,eller sagt på en annen måte;


LES JESUS INN I BIBELEN!

 

www.freshmind.no
www.nadekirka.no

Gå til innlegget

Hvis helvete er virkelig...

Publisert rundt 2 måneder siden - 7838 visninger

Den grusomme helveteslæren, samt læren om evigvarende adskillelse eller utslettelse, er bygd på et forferdelig gudsbilde, en forvrengning av kjærlighets-begrepet og flere feiloversatte bibeltekster. Læren strider mot mange andre ting i boka og reiser en rekke betimelige spørsmål. Her er et lite knippe.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor gav ikke Gud tydelig advarsel mot å havne der i selve starten av Bibelen? Gud sa at straffen for å spise av treet med kunnskapen om godt og ondt var død—ikke ”evig liv i ild og svovel."

Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble ikke Kain advart mot dette, eller Sodoma og Gomorra, eller noen av de som begikk de tidligste nedskrevne synder?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor advarte ikke Moses om denne skjebnen i De ti bud eller Moseloven som består av over 600 lover, påbud og advarsler? Loven redegjorde jo kun for velsignelser og forbannelser i dette livet.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor finner vi dets røtter i hedenske religioner istedenfor i Bibelen? Mange av de nasjonene som omringet Israel i GT trodde på en helvetes-lignende straff i livet etter døden fordi de tjente blodtørstige og onde guder, mens Israel bare lærte om graven, (sheol) og et håp om oppstandelse fra de døde.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor ble dette konseptet først åpenbart i hedningenasjoners religioner, og ikke til det som beskrives i Bibelen som Guds eget paktsfolk? Og hvorfor står det da så mange advarsler i GT mot å ta etter dem og lære deres veier?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor fortalte Gud jødene at å brenne sine barn levende til den falske guden Molok i Gehenna-dalen var fullstendig avskyelig i Hans øyne. Gud sa at noe slikt ”aldri har vært i mine tanker.” (Jeremia 32:35) Hvordan kunne Gud si noe slikt til Israel hvis Han planlegger å brenne størsteparten av Sitt eget skaperverk - Hans egne sønner og døtre - levende i et åndelig og evigvarende Gehenna som Han selv har skapt?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor var mesteparten av advarslene med hentydning til straff/Gehenna rettet mot Israel, særlig mot Herrens egne disipler så vel som Fariseerne, og ikke til de vi tradisjonelt tenker havner i helvete - ikke-troende syndere?

Hvis helvete er virkelig, tar vi ikke da vers ut av sin sammenheng når vi advarer ikke-jødiske syndere, som ikke er en del av den mosaiske pakten Gud gjorde med nasjonen Israel, om et helvete som en konsekvens for synd? Denne pakten og loven gjaldt jo aldri hedningene.

Hvis helvete er virkelig, hvorfor har ikke stedsnavnet Gehenna/Hinnoms Dal blitt oversatt til helvete i GT, men bare i NT, i de vanlige norske bibeloversettelsene?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kunne apostelen Paulus, som hevdet selv han var spesielt utnevnt av Gud til å forkynne Evangeliet til nasjonene, si at han hadde erklært hele Guds råd (Apostlenes gjerninger 20:27), når han faktisk aldri konkret nevnte "Gehenna" i noen av sine brev? Hvis helvete er virkelig, ville ikke Paulus, av alle mennesker, advare om dette stedet gjentatte ganger?

Hvis helvete er virkelig, så har Adams fall hatt mye mer å si for menneskehetens tilstand i evigheten, enn Jesu død og oppstandelse. Paulus erklærte derimot i Romerbrevet 5 at Kristi seier er langt større enn Adams overtredelse. Hvis Paulus trodde på evig helvete for flesteparten av menneskene, hvordan kunne han skrive følgende vers:

”Altså: Som ett menneskes (Adams) fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes (Kristus) rettferdige gjerning til frifinnelse og liv FOR ALLE. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde DE MANGE til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre DE MANGE rettferdige." (Romerbrevet 5:18-19)

”Fordi døden kom ved et menneske, er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For slik ALLE dør på grunn av Adam, skal ALLE få liv ved Kristus.” (1 Korinterbrev 15:21-22)

Hvis helvete er virkelig, hvorfor nevnes det ikke en eneste gang i noen av de evangelistiske prekenene i Apostlenes Gjerninger, som ble nedtegnet av de tidlige apostlene?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor kommer selve ordet fra det gammelengelske "Hel" som først dukket opp rundt 725. e.Kr. som et begrep på en underverden for de døde innen hedensk angelsaksisk mytologi?

Hvis helvete er virkelig, hvorfor lover Salme 22 (en av de mest profetiske avsnittene i Skriften vedrørende Messias) at pga korset skal;

”ALLE jordens ender komme det i hu og vende om til Herren, og ALLE folkenes slekter skal tilbe for ditt åsyn. For riket hører Herren til, og han hersker over folkene. ALLE jordens rikmenn skal ete og tilbe; for hans åsyn skal ALLE de bøye seg som stiger ned i støvet, og den som ikke kan holde sin sjel i live.” (Salme 22:28-30) (1930-oversettelsen)

Hvis helvete er virkelig, vil det si at Jesus mislyktes i sitt oppdrag? Han sa jo: ”for jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.” (Johannes 12:47)

Hvis helvete er virkelig, og de fleste ender opp der, hvorfor sa da Jesus: "Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra (helkysō) ALLE til meg?" (Johannes 12:32)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan Efeserne 1:10 da snakke om å samle ALT i himmel og på jord i Kristus?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kan da alt bli underlagt Kristus? (1 Korinter 15:28, Filipperne 3:21, Hebreerne 2:8)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan det være seg at flere bibelord sier at hvert kne vil bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre? (Jesaja 45:23, Romerne 14:11, Filipperne 2:10). For "ingen kan si: «Jesus er Herre» uten i Den Hellige Ånd" (1. Korinterbrev 12:3) og enhver som påkaller Herrens navn skal bli frelst (Romerne 10:13).

Hvis helvete er virkelig og Gud sendte Jesus for å redde folk fra det, kan vi virkelig si at ved Ham [Jesus] har Herrens vilje fremgang, siden tradisjonell lære om et valg før døden vil innebære at bare et fåtall i menneskeheten blir frelst? (Jesaja 53:10 og 55:11)

Hvis helvete er virkelig, og djevelen er den som narrer folk til å ende opp der, er ikke han da til syvende og sist vinneren i krigen om antall sjeler? Hvordan kan vi da med sannhet kalle satan den beseirede fiende og Kristus for seierherre?

Hvis helvete er virkelig og mesteparten av menneskeheten kommer til å bli låst i en konstant døds-lignende tilstand av pine uten noen sjanse til å omvendes eller unnslippe, hvordan kan vi da forstå og fryde oss i det faktum at Jesus gjorde ende på døden og han som har dødens makt (satan)? (Hebreerne 2:14-15, 1 Johannes 3:8, Hosea 13:14, 1 Korinter 15:55, 1 Korinter 15:25)

Hvis helvete er virkelig og evigvarende, hvordan kan herreveldet bli stort og freden være uten ende? (Jesaja 9:7)

Hvis helvete er virkelig, hvordan kunne Jesus og Hans disipler undervise at frelse var å bli reddet fra et sted som ikke engang var omtalt i deres gamle Skrifter? (Det tradisjonelle helvetes-konseptet eksisterer jo ikke i GT.) Og hvis Han introduserte temaet for første gang, hvorfor gjorde Han det så nonchalant, som om tilhørerne Hans allerede forstod hva Han snakket om?

Hvis helvete er virkelig, hvordan kan det samtidig være sant det som Jesus sa til Tomas i Johannes 14:7: ”Hadde dere kjent meg, da hadde dere også kjent min Far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham.” Jesus tilgav jo alle sine fiender. Han hverken straffet eller torturerte noen!


Konklusjon

Dette er bare lite utvalg argumenter. Våger vi å prøve helvete på Jesu karakter, et ikke-forvrengt kjærlighetsbegrep, og på de (ekstremt dårlige) fruktene denne fryktforkynnelsen har skapt gjennom historien, så kollapser hele denne djevelske læren fullstendig sammen.

Det finnes rett og slett ikke et helvete, en evigvarende adskillelse, utslettelse, eller barbarisk torturkammer der Gud skal torturere sine egne barn i evighet hvis de ikke ber frelsesbønnen før de dør. Helvete er en løgn fra satans munn som har plagd mennesker lenge nok!

Over hele verden ser vi at flere og flere får øynene opp for sannheten. Guds rykte er i ferd med å renvaskes, og det skal snart bli åpenbart for hele menneskeheten at;

Gud er bare god. Han er akkurat som Jesus!

www.freshmind.no
www.nadekirka.no

Spørsmålene i artikkelen er basert på en liste hos den engelskspråklige (noe er oversatt til norsk) nettsiden tentmaker.org. Denne siden inneholder mye interessant stoff mot helveteslæren og argumenter for at Gud til slutt vil gjenopprette alle ting.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Med ansvar for religion
rundt 6 timer siden / 192 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
En Gud som griper inn
rundt 7 timer siden / 2568 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Jo, Listhaug er politiker
rundt 7 timer siden / 1122 visninger
Anne Elisabeth Skogøy Fjellstad kommenterte på
Med ansvar for religion
rundt 7 timer siden / 192 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
En Gud som griper inn
rundt 7 timer siden / 2568 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Verdiløse menn
rundt 7 timer siden / 1954 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
En Gud som griper inn
rundt 8 timer siden / 2568 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 8 timer siden / 7506 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
En Gud som griper inn
rundt 8 timer siden / 2568 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Endens tid
rundt 8 timer siden / 2625 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
En Gud som griper inn
rundt 8 timer siden / 2568 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
En Gud som griper inn
rundt 8 timer siden / 2568 visninger
Les flere