Thor Ivar Hornnes

Alder: 59
  RSS

Om Thor Ivar

Jeg tror at JEsus viste oss det sanne bildet av Gud, og at alt Gud gjør mot og for mennesker er ensidig positivt, restaurerende, helbredende og inkluderende.

Følgere

Forfølgelse - nøkkelen til vekkelse?

Publisert rundt 1 måned siden

Alle vil ha vekkelse, men det kan se ut til at jo mer vi prøver å legge til rette for det, jo mindre vekkelse blir det? Er det noe vi ikke har sett, noe vi har misforstått? Finnes det en nøkkel til vekkelse som vi har mistet?


Kina opplever to tilsynelatende paradokser. Parallelt med at det blir frelst flere mennesker enn noen gang tidligere, er forfølgelsen større enn på veldig lenge.

Menigheter stenges, religionsfriheten innskrenkes, det innføres forbud mot å forkynne til personer under 18 år, søndagsskoler stenges, og de verktøy vi normal tenker er essensielle for å oppnå vekkelse forsvinner en etter en.

Men vekkelsen blomster i takt med forfølgelsen! Hva er det som skjer, og hvorfor? 

Det første jeg noterer meg er at det samme skjedde etter Jesu korsfestelse. Noe større nederlag enn at Mesteren var drept kan vel vanskelig tenkes. Disiplene ble også forfulgt, fengslet, torturert og plaget på måter vi idag heldigvis stort sett er forskånet for. I hvert fall i den vestlige delen av verden.

Ikke var de velkomne i Tempelet, ikke var det tillatt å forkynne om Jesus på verken "gater eller streder." De manglet stort sett alt at det vi idag tenker er helt essensielle verktøy og mekanismer for å drive menighet og forkynnelse, som et sted å samles, møter, pastor og lederskap.

Men på tross av forfølgelsen de opplevde ble flere tusen ble frelst hver dag, mens i Tempelet, der det ikke manglet på verken frihet eller ressurser, der var det fravær av vekst.

Er forfølgelse en nøkkel til vekkelse? Eller kan det være at forfølgelsen fjerner det som HINDRER vekkelse, og det ikke er tilstedeværelsen av forfølgelsen som er nøkkelen, men HVA DEN FJERNER?

Virus.

Se for deg et utbrudd av et livsfarlig og smittefarlig virus. Hva er den anerkjente oppskriften for å hindre spredning? Jo, det er å isolere de smittede på ett sted, aller helst i en leir, landsby eller bygning.

Dette gjøres fordi vi vet at smitten går fra person til person, og at man ved å holde de smittede samlet i en gruppe oppnås følgende fordeler;

1. Det blir enklere å holde smitten under kontroll, og gi alle de smittede samme behandling

2. Man unngår spredning av smitten 

Regner med du forstår hvor jeg vil hen med dette bildet. Jeg tror rett og slett at vi har misforstått hav som føder og driver fram vekkelsen, noe situasjonen i Kina i dag, og også det som skjedde i Jerusalem i årene etter Jesu død, vitner om.

Vekkelse er umulig om vi som er smittet klumper oss sammen i menigheter og forsamlingshus!

SMITTEN MÅ SPRES VIA PERSONLIG KONTAKT MED USMITTEDE!

Vekkelsen vokser raskest med "dårlig hygiene", for å fortsette bildebruken. Har du først blitt smittet av ilden må du for all del ikke vaske bort smitten i en menighet med kontrollerende og begrensende forkynnelse, eller ta imot velmente råd fra de som "vet og kan alt." 

Menighetslivet kan alt for ofte dessverre bli "døden" for for mange vekkelser. Du som har opplevd dette (som jeg har ) vet hva jeg snakker om.

Der vekkelsen begynte som en ukontrollerbar eksplosjon av ild i hjertene til vanlige menn og kvinner - medlemmer i menigheten - blir den ikke sjeldent slukket av det jeg kaller "åndelige brannmenn", eldstebrødre, ledere og pastorer. Dette, og jeg presiserer,  dog i sine VELMENTE forsøk på å bidra positivt ved å prøve å kontrollere det ukontrollerbare.

Hvis vi gransker oss selv vi som går i menighet eller kirke (jeg går selv i menighet); hvor mange nye smitter vi hvert år med viruset ilden fra DHÅ? Tallenes tale er tydelige, og det er faktisk flere som blir friske (slutter i menigheten, bedehuset og kirker) enn tilsiget av nye. 

Vi blir færre - smittefaren ser ut til å være over!

Hvorfor?

Noe av årsaken, slik jeg ser det, er at menighetene fokuserer mer på intern vekst, og har mistet litt av troen og tilliten til vekkelses-kraften til DHÅ i den enkelte. I vår iver etter å legge til rette for vekst og vekkelse via våre systemer og prosesser, legger vi heller hindringer i veien for den. Vi har kanskje ikke glemt, men forsømt oss ved å ikke gi kraften i DHÅ nok fokus. Det er jo Han, Jesus, alt skulle handle om.

Hva om menigheten aldri var tenkt å være verktøyet der nye mennesker skulle bli frelst? Hva om det er du og jeg som er verktøyet, smittebærerne, og den egentlige nøkkelen til vekkelsen? 

Kanskje menigheten skal endre fokus til å bli stedet der vi som er smittet med DHÅ skal utrustes av de fem tjenestegavene til å GÅ UT og VÆRE kjærlighet slik Jesus var det? 

Eller trenger vi forfølgelse før vi forstår at vi ikke bare har, men

ER NØKKELEN TIL VEKKELSEN!

Jeg tror menigheten trenger en reformasjon, for utviklingen går i feil retning. Veksten i nyfrelste er omvendt proporsjonalt med veksten i bygninger og økonomi, og hadde menighet vært et forretningsforetak der vekst ble målt i antall frelste hadde mange menigheter blitt slått konkurs. 

Tall viser faktisk at 90 prosent av økonomien går med til å forkynne internt i eget hus; til de som allerede er frelst, og kun 10 prosent til de ufrelste. 

"I rest my case!"

FreshMind Facebookgruppe

Nådekirka

FreshMind
Gå til innlegget

Guds ild - for eller imot oss?

Publisert rundt 2 måneder siden

"Guds ild" er noe av det kanskje mest misforståtte i Bibelen, og er av mange oppfattet å være fysisk ild som Gud tillater brukt som straff mot de ufrelste og frafalne. Men er dette riktig?

1 Kor. 3:13-15: "Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild."

La oss aller først se på ordet ild.

Da går vi til Strongs, et av de mest anerkjente verktøy blant teologer (kanskje det mest anerkjente?) og finner grunntekstordet som i Bibelen oversettes ild.

Ordet er pýr – (engelsk: fire)

Strongs forklarer;

I Skriften brukes ild ofte figurativt - som med "Guds ild" som forvandler alt det berører til lys og likhet med seg selv.

Guds Ånd, som en hellig ild, opplyser og renser slik at troende kan dele mer og mer i Hans likhet. Faktisk bringer Guds ild det uavbrutte privilegium å bli forvandlet til Guds bilde som skjer ved å motta tro fra Ham.

Vi forstår altså at ild er et BILDESPRÅK på Guds kraft representert ved DHÅ. Det er ikke snakk om fysisk og bokstavelig ild.

Men hva er ildens funksjon, og hvorfor brukes "ild" som bildespråk i Bibelen?

Jo, årsaken til at ilden brukes som et bilde på DHÅ, er at som DHÅ renser oss fra all urenhet, så renser også fysisk ild bort urenheter fra feks gull. Der Bibelen bruker bildet "ild som renser gull", er vi gullet, ilden er DHÅ, og urenhetene er løgnen (trodd i våre sinn) som hindrer oss i å leve i vårt fulle potensiale.

Et annet kjent bilde med ild finner vi i Matt. 3:11-12: "Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild."

Vi forstår at ilden vi skal døpes med er et bildespråk på DHÅ, noe vi som er døpt i DHÅ kan bekrefte. Vi ble jo ikke verken brent eller forbrent, skadet eller straffet, men opplevde noe udelt godt og positivt i våre liv. Det var som om vi plutselig så ting klarere, vi ble betydelig ivrigere og mer dedikerte, og årsaken er at DHÅ forvandlet oss og gav oss innsikt og mer kunnskap.

Så langt er de fleste enige, men la oss lese litt videre i Matt.3.

"Han har kasteskuflen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner."

Igjen brukes ilden som et bilde på DHÅ. Vi er hveten som Gud samler i låven, og agnene er løgnene og urenheten i våre liv som ilden/DHÅ brenner opp. Men dette lille verset tas ofte ut av sammenhengen, og ilden gjøres om til FYSISK ild som skal straffe de ufrelste, frafalne, og alle de som ikke er verdige Guds fellesskap.

Hvordan klarer noen å lese dette verset så feil?

La oss se litt på innlednings-verset, som er utgangspunktet for dette debattinnlegget. Vi ser at ilden skal brenne opp verket til de som har bygd på alt annet enn Jesus.

Ilden er som vi leser NÅDELØS mot alt annet enn Jesu verk i oss, det som løgnen fra satan har produsert. Der er nok de fleste kristne enige. Men så kommer det som en meget viktig opplysning, og jeg siterer;

"Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild."

Det er altså ikke mennesket som skal brenne opp, men løgnen og det løgnene har produsert!

VI SKAL FRELSES, OG ILDEN ER VERKTØYET!

Begrepet "lide tap" er iflg. Strongs oversatt av zēmióō (engelsk"experience loss")

Strongs forklarer;

Ordet er brukt i Fil. 3:8, og her utdyper og forklarer Paulus ironien, og det tilsynelatende paradokset, om hvordan tap gir gevinst. Når en person vokser i å kjenne Kristus, vil de "frivillig" miste "deres" rett til å være selvstyrende - å motta evig betydning/verdi i alle livssituasjoner ved å leve av Guds tro i oss.

Ilden fører ikke til et tap, men en STOR gevinst!

Guds ild er slik jeg tolker Bibelen, et bildespråk på DHÅ, og jo mer jeg leser og studerer Bibelens grunntekst mener jeg å se Guds uendelige godhet, nåde og ubetingede kjærlighet skinne fram selv fra de vers jeg tidligere tolket til å være "mot oss."

Dette tror jeg er det unike ved Bibelen, at om man tillater DHÅ som guide, er villig til å la gamle doktriner steppe til side (alt er selvsagt ikke feil), så vil du se mer og mer at Gud er akkurat som Jesus - bare god.

Guds ild - DHÅ - har som oppgave å være nådeløs KUN mot løgnen i våre sinn, og alt det den har produsert, men mot menneskeheten er ilden restaurerende og helbredende. Den er IKKE verken straffende eller hevnende.

Som Guds ild på hodene til de som var samlet på øvre-salen  den første pinsedag forandret verden i en positiv retning, tenk deg når milliarder av mennesker får et bad i en SJØ av Guds ild! Jeg har vært med på litt av hvert i min tid som kristen, men gjett om jeg gleder meg til å være med på det, la oss kalle det "ettermøtet."

Ild - kanskje man trenger å revurdere sin oppfatning?

www.freshmind.no

Nådekirka YouTube-kanal

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere