Fred Winther Holt

Alder: 74
  RSS

Om Fred Winther

Daglig leder ESPOIR menneskerettsgruppe, Tromsø. Tildelt prisen "Victoire Ingabire Umuhoza for Democracy and Peace", Brussel 2016.

Følgere

Tre år er gått siden Dr Joseph Nkusi ble tvangsreturnert til Rwanda. Utlendingsnemnda trodde ikke at han risikerte forfølgelse ved retur. Nå soner han 10 års fengsel for å ha skrevet regimekritiske artikler under opphold i Norge.

Det var etter et opphold som forsker ved Universitetet i Bergen at Joseph Nkusi i 2010 hoppet av og søkte beskyttelse i Norge. I Bergen deltok han i et internasjonalt forskningssamarbeid om Nilen-bassenget i Afrika.

Nkusi ble ikke trodd av Utlendingsnemnda, og heller ikke av Oslo tingrett, da han påsto at han risikerte å bli forfulgt av det rwandiske regimet ved retur til hjemlandet. Før rettskraftig dom fra tingretten forelå, ble han i oktober 2016 tvangsreturnert til Rwanda. Ved ankomst Kigali havnet han rett i fengsel.

Utlendingsnemnda har innrømmet at de gjorde en alvorlig feil da de avslo Nkusis asylsøknad. Norge har utvilsomt brutt sine forpliktelser i henhold til flyktningkonvensjonen. Det er en reell risiko for at Nkusi ikke vil klare å overleve sju år til i fengslet Mageragere i utkanten av Rwandas hovedstad Kigali.

Hva skjer i utlendingsforvaltningen når en mann som hadde rettmessig krav på beskyttelse, blir tvangsreturnert til forfølgelse i sitt hjemland? Er det tilstrekkelig at Utlendingsnemnda legger seg flate og innrømmer feil? Eller skulle det vært gjennomført en uavhengig gransking av Utlendingsnemndas praksis når det gjelder denne og andre rwandiske asylsøkere?

Dr Nkusi befinner seg i en livstruende situasjon. Det viktigste på kort sikt må være å begrense negative konsekvenser av den katastrofale feilvurdering som ble gjort. Norge må gjøre alt som er mulig for å få Nkusi løslatt fra fengsel i Rwanda og hentet tilbake.

Etter at dommen på 10 års fengsel kom i mars 2018, valgte Utlendingsnemnda å gjøre om på sitt tidligere vedtak. Nkusi ble gitt beskyttelse som politisk flyktning med rett til arbeid og permanent opphold i Norge. Om han overlever og kommer til Norge, vil han også ha rett til å få sin kone og to mindreårige barn hit gjennom familieinnvandring.

Joseph Nkusi har sin doktorgrad (PhD) fra et universitet i Libya. Han lå ikke på latsiden mens han forgjeves ventet på å bli trodd av norske myndigheter. Han studerte til master i medisin ved Universitetet i Oslo og tok kurser i journalistikk ved et universitet i USA. Han har de beste skussmål fra nordmenn som kjenner han godt fra steder han bodde i Norge.

Det er nylig startet et opprop under overskriften UD må snarest få Dr Joseph Nkusi ut av fengsel og tilbake til Norge. Ved å gå inn på oppropet vil man finne mer informasjon om selve saken, med noen kilder fra medieoppslag i Norge og Rwanda. 

Joseph Nkusi har ikke som Frode Berg fra Kirkenes (sitter i fengsel i Moskva) noe lokalsamfunn til å støtte seg i kravet om løslatelse og tilbakehenting til Norge. Nkusi er avhengig av at mennesker på grasrotplan blir kjent med saken og velger å gjøre noe.

Gå til innlegget

RWANDA, det andre folkemordet

Publisert over 1 år siden

Forbrytelser begått av Rwandisk Patriotisk Front (RPF) mens folkemordet mot tutsier pågikk i 1994, har ikke ført til straffeforfølgelse mot noen. Journalist Judi Rever har vist at RPFs forbrytelser utgjør folkemord mot rwandiske hutuer. Det ligger til internasjonal rett å dømme de skyldige.

I 1994 ble den etniske minoriteten tutsi offer for folkemord i Rwanda. Forbrytelsene ble i hovedsak begått av hutu ekstremister. Flere titalls personer som ble ansett for å være de hovedansvarlige, ble stilt for retten og dømt av den Internasjonale Straffedomstolen for Rwanda (ICTR) og av nasjonale domstoler i flere land.

Det har i mange år vært kjent at RPF begikk forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Dette skjedde i tiden før, under og etter folkemordet. Disse fakta er vel etablert gjennom rapporter fra FN og andre. Til tross for at det lå innenfor ICTRs mandat å dømme i saker som gjelder RPFs forbrytelser, så er ikke en eneste mistenkt fra RPF blitt straffeforfulgt.  

Så langt har «seierherrens justis» vært rådende. Rwandisk Patriotisk Front, som tok makten i Rwanda i 1994 og som fortsatt regjerer i landet, har vært beskyttet av Washington og London. Paul Kagame blir av innflytelsesrike personer som Bill Clinton og Tony Blair betratet for å være en «visjonær» leder . Samtidig som han regjerer ved bruk av terror, blir han hyllet for økonomiske fremskritt i landet. Menneskerettssituasjonen forblir elendig. Det diktatoriske styresettet setter stadig dypere røtter.   

Den kanadiske undersøkende journalisten Judi Rever har med sin bok, In PRAISE of BLOOD The CRIMES of the RWANDAN PATRIOTIC FRONT, vist at Kagames bevegelse har begått folkemord mot hutuer. Likevel holdes forbrytelsene utenfor internasjonal straffeforfølgelse. Her har Norge et medansvar.

Boken inneholder detaljerte beskrivelser av hvordan hutuer – kvinner, menn, barn og eldre – ble massakrert i stor skala. Brutaliteten som ble påført ofrene, minner på en tragisk måte om det som tutsier ble utsatt for. Massakrene av hutuer ble utvilsomt gjort i den «hensikt å ødelegge helt eller delvis den etniske gruppen Hutu». Begrepet folkemord er derfor på sin plass. Drapstallene er usikre, men det ser ut til å dreie seg om flere hundre tusen ofre. Judi Rever peker på åtte ledere i RPF, heriblant Paul Kagame, som hovedansvarlige for grusomhetene.

RPFs forbrytelser er med Judi Revers bok blitt ugjendrivelig dokumentert. Forholdet kan ikke lenger ignoreres. Skal Kagame fortsatt mottas på rød løper og hylles som en visjonær afrikans leder når han kommer til Davos eller Oslo? Skal han fortsette å møte vår egen statsminister Erna Solberg som om ingen ting har skjedd? Nei, hans og de andre mistenktes plass må være foran en internasjonal domstol, for å stilles strafferettslig til ansvar for sine forbrytelser.

De fleste rwandere er klar over tragedien som fant sted. De ønsker forsoning, men det vil ikke kunne skje så lenge sannheten ikke kommer frem og kan snakkes om.   

Gå til innlegget

NRK hevdet i søndagsrevyen 21.06.2009 at Paul Kagame fikk stanset folkemordet da han rykket inn i Rwanda sammen med sin Tutsi-hær som hadde levd i eksil i nabolandet Uganda. Løgn.

Statskanalen hevder at Kagame rykket inn i Rwanda under folkemordet, i den hensikt å stanse det. Dette er ikke sant og Kagame er ingen helt slik NRK vil ha det til. Det er allment kjent at Rwandisk Patriotisk Front invaderte Rwanda fra Uganda 01.10.1990, altså lenge før folkemordet i 1994.

Løytnant Abdul Joshua Ruzibiza beskriver i sin bok «Rwanda L’histoire secrète» (2005) hvordan opprørshæren opererte i tiden etter invasjonen. Daværende major Paul Kagame kommanderte selv styrkene da de 17. desember 1990 inntok og okkuperte kommunen Kiyombe, ikke så langt fra grensen mot Uganda.  De gjennomførte drap på alle mulige måter. Opprørerne begikk massakre av sivilbefolkning og kidnapping av folk som ble tvunget til å være med på transporter av det som opprørerne plyndret. Husdyr ble stjålet, store som små, likeså metallplater til tekking av tak. Når transportene var over, ble kidnappede personer også drept. Alt som Kagames folk hadde stjålet, havnet over grensen i Uganda.

Kagames terror førte til masseflukt. Det ble opprettet mange leire for internt fordrevne personer. I en videoreportasje fra en av leirene i 1991 møter vi ei jente på 13 år som hadde flyktet etter at faren hennes var blitt drept.

-         Etter at Inkotanyi [RPF] hadde drept min far, kom de hjem til oss igjen og sa: «Dere ville leke med de sterke, men dere klarte ikke å gjøre oss noe.» Da de dro tok de med seg geitene og kuene. Litt lengre unna drap de andre personer. Mens de ennå var hos oss, sa de: «Nå som vi tar husdyrene deres, hvor er de militære som skulle beskytte dere?" Da de hadde gått, forlot vi hjemmet. Vi tilbrakte natta i bushen. Vi måtte trø over mange lik, sier jenta.

Rwanda (1991) - Les camps de réfugiés de « la zone rouge »

Reporter spør; hvis du skulle klare å fullføre din utdannelse, hvilket yrke ville du helst utdanne deg til?

-         Jeg ville bli militær.

Hvorfor militær?

-         Fordi militæret forsvarer Rwanda.

Reporter: Hva var det som skjedde da de tok med din far?

-         De tok han med seg. Etter det hørte vi ikke noe mer. Noen fortalte at han var blitt drept på den andre siden av åsen. Det var noen som kjente han igjen blant likene.

Hva er det som er tyngst å leve med her i leiren?

-         Maisen. Hjemme pleide vi ikke å spise tørr mais.  Nå prøver vi som er størst å spise den, men de minste vil ikke det. De vil heller legge seg uten å spisse.

Reporter spør ei kvinne som ammer sin baby: Hva heter barnet?

-         Han heter foreldreløs.

Får han mye morsmelk?

-         Nei.

Hvorfor?

-         På grunn av ernæringen. Jeg får ikke spist det som jeg trenger.

Reporter: Hva er det som er tyngst å leve med i leiren?

-         Det er mange ting. Man får ikke spist slik som før. Her er det ikke slik mat som vi hadde hjemme. Her gir de oss bønner og tørket mais. Tidligere hadde vi ris, men det har vi ikke lenger. Ei mor som ammer, slutter etter hvert å ha melk når hun bare må spise tørr mais. Den lille melken som barnet får, kommer fra velling laget av durra (sorghum). Vi har ellers ikke noe.

Et helsesenter i nærheten tar imot flyktninger. Det er mange sykdommer som rammer de minste barna. De får hjelp av Leger uten grenser.

Gå til innlegget

Den kanadiske journalisten Judi Rever kom nylig ut med en bok hvor hun tar et kraftig oppgjør med den offisielle historiefortellingen om folkemordet i Rwanda i 1994. Her har Nrk mye å lære.

Judi Revers bok «In PRAISE of BLOOD. The CRIMES of the RWANDAN PATRIOTIC FRONT» bygger på solid dokumentasjon; intervjuer som forfatteren selv har gjort og vitneforklaringer som er lekket fra den Internasjonale Straffedomstolen for Rwanda, ICTR. Boken tar opp forbrytelser begått av Rwandisk Patriotisk Front (RPF), under kommando av Rwandas nåværende president Paul Kagame.

Journalisten karakteriserer RPFs forbrytelser mot hutubefolkningen som folkemord. Samtidig erkjenner hun at hutuer begikk folkemord mot tutsier i 1994.   

Den belgiske professor Filip Reyntjens har tidligere hevdet at RPF begikk krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Etter at han har lest Judi Revers bok, hevder han at det nå er ugjenndrivelig dokumentert at også Kagames hær begikk folkemord mot hutuer.

Judi Rever innhentet mange vitnefortellinger fra tidligere soldater og offiserer i Kagames hær. De har fortalt at de mobile enheter bak den militære fronten til RPF, begikk omfattende massakre av hutuer. Kagames kommando-soldater, som kaltes «teknikere», hjalp også til med å drepe tutsier. Dette skjedde gjennom infiltrasjon i hutu-militsen Interahamwe.

Det internasjonale samfunn har kun tatt oppgjør med folkemordet mot tutsier. Kagame har lykkes i å undertrykke sannheten om at hans egne styrker faktisk begikk folkemord mot hutubefolkningen. Dette har preget mediedekningen  i Norge.

NRK har formidlet falske nyheter om folkemordet i Rwanda

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at NRKs formidling av informasjon rundt folkemordet i Rwanda er befengt med alvorlige feil. Jeg vil her trekke frem to eksempler.

I 2009 var det gått 15 år siden folkemordet mot tutsier i Rwanda. I den anledning brakte NRK en reportasje i Søndagsrevyen 21.06.2009. I reporters sluttkommentar ble det uttalt følgende: «Og det var til slutt han som i dag er Rwandas president, Paul Kagame, som fikk stanset folkemordet da han rykket inn i Rwanda sammen med sin Tutsi-hær som hadde levd i eksil i nabolandet Uganda.»

Uttalelsen gir inntrykk av at Paul Kagame rykket inn i Rwanda under folkemordet, i den hensikt å stanse det. Det er ikke sant. Kagames hær invaderte Rwanda og gikk til krig mot landet 01.10.1990, altså flere år før folkemordet. Det var Kagames soldater som gjennomførte terroranslaget mot Rwandas president Juvénal Habyarimana 6. april 1994, hendelsen som utløste folkemordet og samtidig ga Kagame påskudd for å gjenoppta krigen. Han vant krigen og sikret seg eneveldig makt i landet. Samtidig begikk RPF krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og også folkemord mot hutuer.

Et annet eksempel henter jeg fra programmet Urix 31.05.2012. Programleder Christian Borch forteller innledningsvis: «Det begynte 6. april 1994. Etter hundre dager var det over. Da var innpå en million mennesker regelrett slaktet ned. To ytterliggående hutuorganisasjoner sto bak. De ville utrydde alle fra folkegruppen tutsi pluss moderate hutuer.»

Dette kan i dag oppfattes som en falsk historiebeskrivelse som NRK burde holdt seg for god til å formidle. Det kan forstås at man ikke klarte å gjennomskue Kagames løgner de aller første årene etter 1994, men tiden er for lengst kommet for å rette det opp, jfr BBCs dokumentar Rwanda’s Untold Story som kom 01.10.2014.  

Tid til å minnes

Det er tid til å minnes alle ofre, uavhengig av hvem gjerningsmennene var.

I Norge har vi frihet til å uttale noe så selvfølgelig som dette. Slik er det ikke i Rwanda under Kagame-regimet, dessverre.

Gå til innlegget

FOLKEMORD I RWANDA

Publisert over 1 år siden

Den kanadiske journalisten Judi Rever kom nylig ut med en bok som snur fullstendig opp ned på den offisielle historiefortellingen om tragedien i Rwanda på 1990-tallet.

Judi Revers bok «In PRAISE of BLOOD. The CRIMES of the RWANDAN PATRIOTIC FRONT» bygger på solid dokumentasjon; intervjuer som forfatteren selv har gjort og vitneforklaringer som er dokumentert ved den Internasjonale Straffedomstolen for Rwanda, ICTR. Boken tar opp forbrytelser begått av Rwandisk Patriotisk Front (RPF), hovedsakelig mot hutubefolkningen under kommando av Rwandas nåværende president Paul Kagame.

Journalisten karakteriserer RPFs forbrytelser mot hutubefolkningen som folkemord. Samtidig erkjenner hun at hutuer begikk folkemord mot tutsier i 1994.  Den belgiske professor Filip Reyntjens har tidligere ment at RPFs forbrytelser dreide seg om krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Etter at han har lest Judi Revers bok, hevder han at det nå er ugjendrivelig dokumentert at Kagames hær begikk folkemord mot hutuer.

Judi Rever har innhentet mange vitnefortellinger fra eks-medlemmer av hæren til Kagame, det være seg tidligere soldater og offiserer. De har fortalt at de mobile enheter som ble brukt bak den militære fronten til RPF, når opprørshæren rykket fram, drepte sivile og tok livet av hutubefolkningens leder. Dette samsvarer med definisjonen på folkemord, mener Rever. Kagames kommando-soldater, som kaltes «teknikere», hjalp også hutumilitsen med å drepe tutsier.

De fleste av soldatene og offiserene som Rever intervjuet, har ingen tilknytning til noe politisk parti. De har vært innblandet i forbrytelsene, men de har ikke selv vært enige i handlingene. De har satt seg selv i livsfare ved å vitne for ICTR og ved å snakke med journalisten.

Problemet med den historiske fortellingen om folkemord i Rwanda, er at både det nasjonale og internasjonale samfunn kun har tatt oppgjør med folkemordet mot tutsier. Kagame har lykkes i å undertrykke sannheten om at hans egne styrker faktisk begikk folkemord mot hutubefolkningen. Det har vært trist å observere, år etter år, hvor liten oppmerksomhet RPFs forbrytelser har fått, også av norske myndigheter.

Sannheten har presset på norske myndigheter ganske lange. Sakte men sikkert går vi inn i et paradigmeskifte. Likesom forestillingen om at jorda var flat, fikk leve ganske lenge, så måtte den til slutt gi tapt for sannheten om at jorda faktisk er rund. Slik vil det gå nå også. En dag vil til og med regjeringen Erna Solberg måtte gi slipp på sin forestilling om Paul Kagame som en redningsmann og helt.

Dr Joseph Nkusi var opptatt av å formidle sannhet om forholdene i Rwanda. Etter å ha jobbet noen måneder som forsker ved Universitetet i Bergen, hoppet han av og søkte beskyttelse i Norge. Til tross for hans rgimekritiske virksomhet på egen blogg, shikamaye.blogspot.no, ble han ikke trodd av Utlendingsnemnda. Oslo tingrett trodde heller ikke på han. Dermed ble han deportert til Rwanda, allerede før det forelå en rettskraftig dom. Resultatet ble som ventet, han havnet rett i fengsel. Nylig ble han dømt til 10 års fengsel for sin virksomhet i Norge. Se ny Facebook-side Free Joseph Nkusi.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
25 dager siden / 5676 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
23 dager siden / 3751 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
24 dager siden / 1366 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
19 dager siden / 1264 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
10 dager siden / 1235 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
9 dager siden / 1196 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
8 dager siden / 1163 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
19 dager siden / 1150 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere