Hallvard Thomas Hole

Alder: 32
  RSS

Om Hallvard Thomas

Fransiskanermunk, teologistudent.

Følgere

Sterris kosmetiske filosofi

Publisert 18 dager siden - 460 visninger

Aksel Braanen Sterri ønsker seg et bedre samfunn. Han håper på et vakkert samfunn, hvor alle kan få være det de har lyst til. Den drømmende filosof møter imidlertid en brutal virkelighet hver gang han våkner om morgenen; en virkelighet full av menneskelig feilbarlighet, lidelser, sykdommer, og... død. Hvem kan vel være uenig i at det hadde vært bra å endre dette? Blir man ikke da en djevelens advokat som fremelsker lidelse og det onde. Det ville være umoralsk.

Sminken må av. Vi må allikevel ikke la oss lure av Sterris samfunnsprosjekt. Det han og likesinnede (blant annet Andreas Wahl Blomkvist) bedriver er en kosmetisk filosofi. De vil fikse på samfunnet og mennesker, og forskjønne verden slik at deres våte drøm blir virkelig: overmennesket, det nye mennesket skapt i deres bilde. Men uansett hvor mange lag med kosmetikk de legger på, så må sminken innimellom av, og da viser det seg hvor langt hans drømmer har fjernet seg fra virkeligheten.

Abort er ikke et gode. Sterris prosjekt er virkelighetsfjernt. Hans imaginative tankeeksperimenter er nemlig i utakt med folks intuitive oppfatning og forståelse av virkeligheten, noe det siste krumspranget hans i debatten om Downs syndrom og abort beviselig understreker. Frem til nå har det, på tross av selvbestemmelsesretten, vært en gemen forståelse at abort, og valget kvinnen står overfor, uansett ikke er en god situasjon å være i. Denne alminnelige oppfatning sår Sterri og hans tilhengere tvil om. De snur på situasjonen og sier at dette er et gode for kvinnen, for da har hun mulighet til å velge bort syke fostre. Selv de argeste kvinnesaksforkjempere vil være sterkt uenige her, og ikke minst alle de kvinner som har stått i situasjonen. Uansett hvordan man snur og vender på det er valget om abort aldri et gode.

Drømmeboble. Sterri har ikke bare fjernet seg fra folks oppfatninger, han har også fjernet seg fra virkeligheten selv og svever i sin egen drømmeboble. Flere steder har han nemlig argumentert for at et foster inntil uke 20-21 i et svangerskap kun er et potensielt menneske, dette ut fra kriterier som han selv og hans egne drømmetydere har satt. Dette er igjen tankeeksperimenter som ikke har rot i virkeligheten, men fjerner tanken fra virkeligheten.

I Sterris drømmeverden er potensialitet tydeligvis det motsatte av aktualitet, og dermed synomymt med ikke-væren. Dermed kommer han til den konklusjon at det som potensielt er et menneske, ikke er et reelt menneske. I den virkelige verden derimot, hvor eksistens og essens; aktualitet og potensialitet; substans og aksidens uløselig henger sammen, er mennesket alltid aktuelt og potensielt samtidig. Det Sterri tar for potensielt, dvs. muligheter, er egentlig aksidensielle egenskaper. Disse forandrer seg med tiden. Noen ganger utvikler de seg kanskje ikke i det hele tatt. Han kan derimot ikke godtgjøre at disse egenskapene endrer substansen i mennesket, og heller ikke dets eksistens og aktualitet. Da måtte han i så fall begi seg ut på et helvetesprosjekt og dehumanisere samtlige som ikke har de egenskapene han definerer mennesket etter. Det er i møte med denne virkelighet hans drømmeboble sprekker. Samtidig vil jeg hevde at store deler av samfunnet lever i samme boble, men det hverken rettferdiggjør eller fritar filosofen fra å søke en sannhet som har rot i virkeligheten.   

Våkn opp fra drømmen! La oss derfor håpe at han og hans likesinnede våkner fra drømmen og kan se virkeligheten slik den er. I stedet for å pynte på virkeligheten etter eget forgodtbefinnende burde de hjelpe oss å forstå den. Er det ikke det filosofen bør gjøre? Hvis ikke blir filosofien ubrukelig og noen ganger direkte skadelig. Hva Nitzsche og hans "overmenneske" førte med seg av elendighet har menneskeheten allerede fått smake på, og eplet faller ikke langt fra stammen.

 

Gå til innlegget

Krenkelse av menneskekroppen

Publisert over 2 år siden - 1882 visninger

Barn og ungdom trenger hjelp til å forstå hvor fantastisk kroppen er.

Kjønnsoperasjoner og spørsmål om kjønnsidentitet ble et hett tema i media etter at serien «Født i feil kropp» dukket opp på TV 2. Temaet er omstridt og vanskelig fordi det er sammensatt og berører enkeltmenneskers liv.

Subjektivt sett handler det om menneskets følelse av identifisering med det motsatte kjønn. Denne følelsen er så sterk hos noen at de ønsker å forandre sitt fysiske kjønn.

Dramatisk. Det er dramatisk, fordi det fysiologiske kjønnet er nedfelt genetisk i mennesket og innebærer at man er enten gutt eller jente. Dette bestemmer hvilke kjønnskjertler vi ­utvikler, de ytre kjønnsorganene vi får, og hvilke kjønnshormoner kroppen produserer. Objektivt er dette de viktigste kriteriene for kjønn, siden menneskets bevissthet i stor grad kan påvirkes av omgivelsene eller være preget av traumer.

Det fysiske kjønnet er ikke noe mennesket bestemmer selv. Det er gitt oss, og ingen kjønnskorri­gerende operasjoner er i stand til å forandre dette fysiske kjønnet helt.

I praksis snakker vi om amputasjon av fungerende kjønns­kjertler og kjønnsorganer, og ­erstatning av disse med ufruktbare etterligninger av et kjønnsorgan. Dette, sammen med hormonbehandling som varer livet ut, kan gjøre at et menneske i det ytre ser ut som en person av det motsatte kjønn uten å være det fullt ut. Vi snakker her også om en irreversibel prosess. Etter at kjønnskjertler og organ er fjernet, kan man ikke gå tilbake og være en fruktbar mann, hvis man ønsket å bli kvinne, eller omvendt.

Amputasjoner. Kan kjønns­korrigerende operasjoner virke­lig­ gi et tilfredsstillende svar på problemet, siden de kun delvis­ løser det? Disse inngrepene innebærer dessuten amputasjoner av friske organer, og det er derfor høyst nødvendig å spørre om det er moralsk forsvarlig å utføre dem. Et viktig og grunnleggende spørsmål er også hvilke ideologiske strømninger som ligger bak tanken om at mennesket skal kunne endre sitt eget fysiske kjønn.

I kampen for likestilling mellom kjønnene har i liten grad mannens og kvinnens likeverdighet blitt poengtert. Den ­likestillingen som skulle kjempes frem, var en ytre likestilling, lik lønn for likt arbeid og så videre.

Overfladisk. Det er selvfølgelig viktige saker, men uten den dypere refleksjonen om likeverdighet er det en overfladisk kamp som reduserer kjønnene til betydningsløse ikke-verdier.­ Dessuten har man i denne kampen­ heller gått i motsatt retning, spesielt med tanke på å bekjempe­ sosiale og kulturelle kjønnsroller.

At kjønn ikke skal spille en rolle ved søknad om jobb er en selvfølge, men tanken om like­stilling og bekjempelsen av ­kulturelle kjønnsroller har bikket over til å bli likegyldighet for menneskets fysiske kjønn. Trenden er at mennesket skal selv få definere sitt kjønn, selvfølgelig kun ut fra det subjektive emosjonelle kjønnet, for man skal være fri fra alle kulturelle og sosiale kjønnsroller, ja, til og med fri fra sitt eget fysiologiske kjønn.

Nedvurdert. Det er mange f­ilosofiske retninger som deler mennesket i to, det indre og det ytre, og hvor den ytre og fysiske delen av mennesket har blitt nedvurdert. Den katolske kirke, som jeg tilhører, har også vært påvirket av en slik tankegang på grunn av en sterk tilknytning til ny-platonismen i tidligere tider.

Menneskets sjel har vært viktigere fordi den er udødelig, i motsetning til kroppen. Men selv om det finnes et skille mellom ånd og materie, så er mennesket først og fremst en helhet, en person skapt i Guds bilde med sjel og legeme. Dessuten er vi skapt med to ulike, men likeverdige og komplementære kjønn, som utfyller hverandre og som sammen er fruktbare.

Ut fra denne tanken om mennesket kan ikke betydningen av kropp og kjønn nedvurderes. En operasjon som har til hensikt å forandre de ytre tegnene på kjønnstilhørighet, slik at man framstår som en person av det motsatte kjønn, er en nedvurdering av menneskekroppen og en alvorlig krenkelse mot den.

I programserien på TV 2 ser vi at det blant annet er forakt for egen kropp som er utløsende for det sterke ønsket om å skifte kjønn. Må da ikke samfunnet heller finne andre løsninger som kan hjelpe mennesker som sliter med å akseptere sin egen kropp og sitt fysiologiske kjønn?

Ikke fange. Mennesket er ikke en sjel fanget i kroppen. Mennesket er person, og nettopp gjennom kroppen kan vi eksistere i relasjon til andre. Kroppen knytter oss til fortiden, til våre foreldre, og gjennom fruktbarhet knytter den oss til fremtiden.

Samfunnet trenger derfor foreldre, lærere, leger og sjelesørgere som evner å se mennesket som helhet, som person. Barn og ungdom trenger hjelp til å forstå hvor fantastisk kroppen er, hvilken gave den er, slik at de kan trives med seg selv og kroppen de har fått.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 13.10.2014

Gå til innlegget

Hjertesorg

Publisert over 5 år siden - 9273 visninger

Forrige gang NRK-programmet Trekant fyrte løs i det norske sammfunnet med tungt skyts av sex i alle former tok jeg til ordet her på VD og kommenterte en av programledernes forherligelse av onani. Diskusjonen gikk i forskjellige retninger.

For et år siden tok jeg meg tid til å se de to første programmene for å gjøre meg opp en mening. Jeg fant vel egentlig fort ut at programmet var blottet for enhver form for dypere refleksjon rundt temaet, og den kritikken ble vel egentlig rettet mot produsenten fra forskjellige hold. Jeg hadde ikke personlig noe behov for å opprettholde en debatt om det.

NRK har visstnok tatt til etterretning den kritikken som ble rettet mot dem når de nå lanserer programrekke nummer to, men Håkon Moslev i NRK presiserer at dette er et program om sex, og ikke om kjærlighet etc., på tross av at det nå skal være mer tid til refleksjon (hva denne skal gå ut på vet jeg ikke). Etter slike uttalelser får jeg allerede avsmak og kjenner surheten samle seg.

Tillat at jeg påpeker et par konsekvenser av et syn som sier at sex er sex og det har ikke noe med hjertet å gjøre: prostitusjon, pornografi, og voldtekt.

  1. Hvis sex ikke har noe med hjertet å gjøre, da er det ikke noe i veien for at man kan betale for det.
  2. Hvis sex ikke har noe med hjertet å gjøre, da står det ingenting i veien for at det er fritt tilgjengelig å se på pornografi (men det er vel heller tvilsomt at det er et flertall av kvinner som liker at deres menn ser på pornografi)
  3. Hvis sex ikke har noe med hjertet å gjøre, da er voldtekt ikke værre enn frihetsberøvelse og tyveri (i og for seg alvorlig det og, men...)

1700-tallets opplysningstid resulterte i et fransk blodbad i frihetens, likhetens og brorskapets navn. Jeg er oppriktig redd for at det i opplysningens og den seksuelle revolusjons navn begås en psykisk og åndelig voldtekt på norske ungdommers følsomhet, deres behov for ekte kjærlighet, deres behov for å kunne gi hjertet sitt.

Gå til innlegget

Ungarn - et friskt pust i Europa?

Publisert over 6 år siden - 29 visninger

Det er søndag. Foran meg har jeg ukens utgave av det polske kristne magasinet "Søndagens gjest" som referer til den ungarske statsminsteren Viktor Orbans møte med Pave Benedikt 6. desember.

Statsminister Viktor Orbans høyreorienterte regjering jobber med konstitusjonsendringer som etter stor sannsynlighet kan tre i kraft, da den har enorm støtte i parlamentet. Hva innebærer disse konstitusjonsendringene for Ungarn? Rett til liv fra unnfangelsen, beskyttelse av den normale/tradisjonelle familien, henvisninger til de kristne røtter, en definisjon av ekteskapet som forhold mellom mann og kvinne. Kort sagt nesten alt det som Norge og de fleste europeiske land etterhvert mangler.

Hvis en slik konstitusjon trer i kraft vil det innebære en kolosal forandring i et land hvor f.eks. abort ble legalisert 30 år før det "konservative" Norge, i 1950.

Mens de fleste andre andre land går mot stadig mer liberal lovgivning, hvor det settes spørsmålstegn ved menneskets verdi, går Ungarn nå mot et mer humant system. Hvorfor mer humant? Fordi det beskytter hierarkiet av verdier hvor mennesket er det viktigste, den høyeste verdien, uten unntak.

Jeg føler et friskt pust fra Ungarn...

Gå til innlegget

Kondomer igjen...

Publisert over 6 år siden - 2489 visninger

Godkjennelse, velsignelse eller rett og slett en beskrivelse?

Jeg fikk med meg gårsdagens nyhet: Paven godkjenner kondom! Den ble publisert i en rekke aviser, og i dag har det heller ikke manglet kommentarer. Jeg var selvfølgelig ikke sen til å sjekke verdidebatt for å se om det var kommet noen reaksjoner. Reaksjonen var lite inspirerende, og derfor har jeg ikke blandet meg inn i den debatten.

Jeg ønsker bare å belyse en liten detalj. Pavens utspill er ikke av dogmatisk karakter, den er ingen aprobering av kondomer, tvert imot, han sier klart at det verken er en moralsk eller riktig løsning. Uttalelsen er ingen velsignelse for alle som har gått og ventet på det. Hvordan skal man da karakterisere disse utspillene? En beskrivelse. En beskrivelse av en situasjon der mennesket står mellom to onder, og velger det minst onde,  og det kan være, som han sier "en vei til en annen, mer human seksualitet".

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Naive konvertitter?
av
Frode Thorup
rundt 1 time siden / 42 visninger
0 kommentarer
Forakt for fakta
av
Une Bratberg
rundt 3 timer siden / 96 visninger
1 kommentarer
Svigermors abort-dillemma
av
Joanna Bjerga
rundt 6 timer siden / 308 visninger
1 kommentarer
Mer nyansert enn fryktet
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 106 visninger
3 kommentarer
Survival of the fittest
av
Arne Berggren
rundt 13 timer siden / 106 visninger
0 kommentarer
Angrep mot kristne
av
Ezzat Gaballa
rundt 15 timer siden / 105 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Mer nyansert enn fryktet
9 minutter siden / 106 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Forakt for fakta
36 minutter siden / 96 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.
rundt 1 time siden / 802 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Angrep mot kristne
rundt 1 time siden / 105 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.
rundt 1 time siden / 802 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.
rundt 1 time siden / 802 visninger
Sarah Nazeem Eriksen kommenterte på
Kjære psykolog, kjære psykiater
rundt 2 timer siden / 114 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Mer nyansert enn fryktet
rundt 2 timer siden / 106 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Finn-Erik Vinje og katolsk helgenforståelse
rundt 2 timer siden / 248 visninger
Torill Born kommenterte på
Kjære psykolog, kjære psykiater
rundt 2 timer siden / 114 visninger
Torill Born kommenterte på
Makt og avmakt i de foldede hender
rundt 2 timer siden / 95 visninger
Chris Svendsen kommenterte på
Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.
rundt 2 timer siden / 802 visninger
Les flere