Frode Meland

Alder: 52
  RSS

Om Frode

Jeg er bosatt i hovedstaden og jobber innen IT. Blant interesser ellers vil jeg nevne amatørfilm, kortreist friluftsliv og hverdagsfilosofi. Liker en god bok eller en fin film. Musikk er heller ikke å forakte. Elsker å være ute i naturen, gjerne overnatting i telt. Opptatt av miljøspørsmål og er livstidsmedlem i "Framtiden i våre hender". Livssynsmessig er jeg agnostiker, men er åpen for mystikk og mysterier. Tror det er mer mellom himmel og jord enn vi idag kan forklare, men ikke nødvendigvis mer enn det vi en gang i framtiden kan forklare. Hvis vi klarer å unngå å ødelegge planeten på vegen fram dit. Det ser ikke så bra ut akkurat nå, men jeg er blant de som kjemper for at det skal kunne bo folk og dyr her også om 100 år.

Følgere

Kalde hender i lomma

Publisert 12 måneder siden

Jeg leste nylig en vits på facebook som jeg ikke lo av. Den fikk meg derimot til å reflektere over humor som virkemiddel.

 

Som vi alle har kjent på blåste vind inn fra Sibir og førte til en kald periode i det siste. På facebook leste jeg nylig følgende innlegg:

«Du vet det er kaldt når rumenerne har henda i sine egne lommer.»

Vitsen var ikke skrevet i en innvandringskritisk høyrevridd gruppe, det var en av mine facebook-venner som publiserte den. Innlegget fikk adskillig med Likes og ingen motforestillinger. For min del lo jeg ikke. Derimot fikk vitsen meg til å tenke.

Det første jeg reflekterte over er hva som gjør at noe er morsomt. Et stort tema det kan skrives mye om, derfor begrenser jeg meg til å analysere den nevnte vitsen, men her må jeg omskrive litt siden jeg altså ikke fant formuleringen morsom. Jeg vil anta det finnes en originalutgave som antakelig lyder omtrent som følger:

«Du vet det er kaldt når lommetyvene har henda i sine egne lommer.»

Her får vitsen meg til å visualisere en person som vanligvis har hendene i andres lommer, travelt opptatt med å rappe til seg penger, men som pga kulda er tvunget til sine egne lommer. Jeg ler fremdeles ikke, har sett adskillig morsommere vitser, men kan godt trekke på smilebåndet - i det minste av høflighet. For at det skal skje, må jeg imidlertid akseptere følgende premiss: At lommetyver er... ja nettopp lommetyver. De aller fleste deler nok dette premiss og vitsen fungerer i det brede lag av befolkningen.

Og det er nettopp det tilsvarende premiss når man bytter ut «lommetyver» med «rumenere» jeg ikke aksepterer, men som tydeligvis ble akseptert av min facebook-venn og alle som klikket på Like. For med «rumener» er det rimelig å anta at man sikter til alle som har statsborgerskap fra Romania, enten de befinner seg her eller der i verden. Dette landet har en befolkning på nær 22 millioner mennesker. Så de som ler av vitsen, ser ut til å akseptere at 22 millioner rumenere er ... ja nettopp lommetyver. Jeg stiller derfor følgende spørsmål: Er ikke det en fryktelig generaliserende, stigmatiserende påstand – og derfor slettes ikke noe å le av?

Kanskje du som leser dette synes vitsen er morsom. La oss da prøve med noen andre ord. Sett inn «romfolk» istedet for rumener. Fortsatt morsomt eller? Prøv så å sette inn «bergenser», «svenske» eller hvorfor ikke kjøre jødetesten:

«Du vet det er kaldt når jødene har henda i sine egne lommer.»

Fremdeles morsomt, eller ble det stramt rundt munnen nå? Jeg er overbevist om at det finnes mennesker i Norge som vil finne det siste forslaget uhyrlig morsomt. Latteren er nok da av det mer sarkastiske slaget.

Så jeg tenker at humor forutsetter delte premisser. Og de som ikke deler premissene, finner forsøket på morsomhet i beste fall uforståelig. I andre tilfeller oppfattes morsomheten som generalisering, stigmatisering, hån, hets, latterliggjøring, rasisme, sexisme et cetera.

En viktig lærdom å trekke av dette er humorens funksjon. Ja det er sant at humor kan binde folk sammen, bygge ned murer og bryte anspent taushet. Men det er like riktig at humor kan brukes som et våpen for å latterliggjøre, håne og skade. Vår hjemlige forfatter Tor Åge Bringsværd formulerte det slik: «Humor er en alvorlig sak». Han har helt rett.  Vi bør alle tenke over hvordan vi bruker dette virkemiddelet og hvilke følger det får.  Jeg synes min facebook-venn burde ta en ekstra runde med seg selv i dette anliggendet.

 

Gå til innlegget

Mange tror på Gud

Publisert over 2 år siden

Jeg har en tendens til å komme inn i samtaler om de store spørsmål.  Det kan være på jobb, i familieselskaper, på puben eller andre steder.   Etter X antall slike opplevelser så slår det meg at mange mennesker tror på "noe mer".  Mange av disse tror det finnes en Gud, men de frekventerer hverken kirke eller friere forsamlinger.  "Det er mye gudstro ute i folkedypet" sa visstnok en biskop, og han hadde helt rett.

De etablerte kirker og forsamlinger ønsker å tiltrekke seg mennesker som medlemmer og som deltakere i gudstjenester.  Det er forståelig.  Spørsmålet da er hvordan få flere til å komme, alle disse som tror på Gud men som holder seg unna forsamlingene.  Dette har folk grublet på i mange år og jeg skal aldeles ikke komme med noen løsning, men i mine samtaler med de frie gudstroende har jeg avdekket noen fellestrekk:

- Mange er komfortabel med sin gudstro, men ukomfortabel med menighetene når det blir snakk om konkretisering av hva man tror på.  Et typisk eksempel er etiske spørsmål.  Det er ikke til å stikke under en stol at forsamlingene - i varierende grad - har skrevne og uskrevne regler for god oppførsel og almenn moral, for å si det slik.  Jeg husker godt en opplevelse fra min kristne ungdomstid, i et møte ble det sagt at man ikke kan være kristen og drikke alkohol.  I en annen sammenheng ble det sagt at som kristen må man være mot abortloven.  Må man det?  Mange mennesker med gudstro blir skeptisk av slike bombastiske påstander.  De tenker: "Kom som du er, men bli som oss" og skygger unna.

- Møteformen kan også skremme.  Noen føler seg ukomfortable med ritualer og gjentakelser.  Andre liker ikke karismatiske dreininger og føler seg uvel når folk rundt reiser seg og vifter med hendene under lovsang.  Å finne noe som passer for meg kan oppleves vanskelig.

Ei venninne av meg sier det slik: "Jeg tror på Gud men liker ikke kirken".  En mannlig bekjent sa "Jeg tror på Gud men ikke på Bibelen".  Mange kristne, særlig de som frekventerer forsamlinger jevnlig, bærer ikke bare på en almenn gudstro, de kommer også med påstander om hvem Gud er og hva Han vil som kræsjer med liberale og sekulært tilpassede moderne menneskers verdisyn.  Man er enig i at Gud er kjærlighet, men når noen kommer og påstår at Gud ser på homofili eller øldrikking som syndig så rygger en unna.

Gå til innlegget

Menn som ligger med menn

Publisert rundt 3 år siden

Med Bibel i hånd argumenteres det hardt fra konservative kristne mot homofile ekteskap. Men i de versene jeg finner om saken, står det ikke eksplisitt fordømming av lesbesex noe sted. Konservativ teologi må endres!

Blant konservative kristne er det en utbredt oppfatning at homofili som legning er uønsket av Gud og i særdeleshet at homosex er en synd.  For å understøtte påstandene fremlegges diverse bibelvers.  Jeg har sett på disse versene, og det er en ting som slår meg:  Det står ikke eksplisitt nevnt to kvinner som har sex med hverandre noe sted i NT.

I de referansene jeg fant, snakkes det utelukkende om menn som har sex med menn.  Ikke kvinner.  La meg ta noen eksempler:

---

1.Kor 6: 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill! Verken de som driver hor, de som dyrker avguder eller de som bryter ekteskapet, verken menn som ligger med menn eller som lar seg ligge med, 10 verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.

1.Tim 1:  8 Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett,  9 og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, 10 dem som driver hor, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære.

Romerne 1: 26 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse.

---

Det nærmeste vi kommer kritikk av lesbesex er i Romerne 1, 26.  Men her er det ikke uten videre opplagt at det snakkes om homofil adferd hos kvinner.  Verset er åpent for tolkning.  Hva sier så Jesus om disse tingene?  Vel, lite eller ingenting.  Vi kommer ikke så mye nærmere enn:

Matt 19:  4 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne  5 og sa: ‘ Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.’  6 Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.»

Er dette et forbud mot lesbesex?  Nei.  For det første er sitatet tatt ut av en kontekst der det er snakk om skilsmisse, og må naturligvis tolkes ut fra det.  Dernest er det ingen motsetning mellom to enslige kvinner som hopper til køys, og det Jesus her prediker.  Jesus gir befaling til hva mannen skal gjøre, ikke enslige eller for den saks skyld gifte kvinner.

Jeg har her tatt for meg hva som står i det Nye Testamentet.  Hva så med GT?  Vel, det står ufattelig mye rart i GT.  Alle mulige slags absurde påbud og forbud knapt noen kristen etterlever idag.  La meg ta ett av et utall eksempler:

5.Mosebok 14:  9 Dette kan dere spise av alt det som lever i vannet: Alt som har finner og skjell, kan dere spise. 10 Men dere skal ikke spise noe av det som ikke har finner og skjell. Det skal være urent for dere.

For noen år siden besøkte jeg noen slektninger på Vestlandet som tilhører konservativ bedehuskristendom.  Til middag en dag hadde vi selvfisket krabbe og hummer, og bedehufolket lempet innpå like mye eller mer enn jeg gjorde, uten hensyn til gammeltestamentlige formaninger.  Ja de var tydeligvis vant til slik mat for her gikk det unna med innmaten i skalldyrene - som den landkrabbe jeg er, holdt jeg meg til klørne.  Så hvorfor skal man da ta hensyn til eventuelle formaninger om lesbesex i GT?  Jeg bare spør.

Jeg foreslår derfor følgende forslag til konservative kristne:

Siden dere er så opptatt av at bibelens formaninger er eviggyldige, foreslår jeg at dere endrer teologien til fordømming av utelukkende mannlig homosex, ikke lesbesex.  Ja, kanskje dere etter en tids bønn og diskusjon kan møte Åpen Kirkegruppe på halvveien og tillate at det utarbeides en liturgi for vielse av lesber.  Men en advarsel er isåfall på sin plass: Vær forberedt på at noen kaller dere diskriminerende, fordi dere ikke tillater menn å gifte seg med menn.

Gå til innlegget

Sivilisasjon og barbari

Publisert over 3 år siden

Selv en tvilsom Mullah har krav på solid forsvar i et samfunn som vårt. Det har også en massemorder som går berserk med maskinpistolen. Måten vi behandler disse mest forhatte på sier noe om hvem vi er og hvilke verdier vi har.

Mullah Krekar på TV - igjen.  Denne gangen kan det gå mot utlevering til Italia.  Men før vi trekker et lettelsens sukk må vi gjennom en rettsbehandling for å finne ut av om det er grunnlag for utlevering.  Det er ikke sikkert.

Anders Behring Breivik på TV - igjen.  Denne gangen om angivelig uverdige soningsforhold.

Geir Lippestad, Brynjar Mehling.  To vanlige nordmenn som har som jobb å forsvare to forhatte menn.  Jeg har snakket med folk som sier de ikke liker Lippestad og Mehling.  Når jeg spør hvorfor, får jeg til svar at de forsvarer terrorister og massemordere.  Jeg forsøker å påpeke at de kun gjør jobben sin i en sivilisert rettsstat, men jeg ser av ansiktsutrykket at argumentet ikke går inn.

Jeg har lyst til å hylle Lippestad og Mehling.  Ikke fordi de gjør en så mye bedre jobb enn mange andre jurister ville ha gjort, men fordi deres rolle som forsvarere er noe å hylle.  Hvorfor?  Fordi vi lever i en sivilisasjon som har kommet så langt i sin utvikling at alle skal behandles likt i rettssystemet, og at alle har krav på en forsvarer som fremfører argumenter og bevis på vegne av klienten - uansett hvilke grusomheter klienten angivelig skal ha gjort, eller planlagt å gjøre.  Dette klientforsvar til forargelse for enkelte, tydeligvis.

I mange andre land ville en type som Breivik bli ført i stillhet bak en mur og skutt i nakken.  Det er barbariets løsning.  Hva koster en kule?  En krone kanskje.  Så billig er barbariet.  Vi derimot, må gjennom prosesser som koster masse penger.  Tar vi med skadene av Breiviks gjøremål, snakker vi om hundrevis av millioner kroner.  Kanskje mer.

Jeg vil ikke leve i et land der en kule til en krone løser et problem.  Jeg vil leve i en sivilisert rettsstat, selv om det koster oss masse penger.  Barbariet er gratis, sivilisasjon koster.  Derfor er det så verdifullt og må hegnes om og hylles.  Hvilket jeg gjør.

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere