Jahn Otto Johansen

Alder:
  RSS

Om Jahn Otto

Forfatter og redaktør. Tidligere NRK-korrespondent flere steder og utenriksredaktør i NRK. Tidligere sjefredaktør i Dagbladet.

Følgere

Verden er blitt multipolar

Publisert 2 måneder siden - 303 visninger

Under den forrige kalde krig pleide vi å si at verden var bipolar – det vil si at det var to maktpoler, USA og Sovjetunionen, som rådde over nok kjernevåpen til å ødelegge oss alle. Etter den kalde krigens slutt var det fortsatt nok kjernevåpen til å utslette alt liv på vår klode, men nå var verden blitt unipolar, det vil si bare en virkelig supermakt. USA hadde en teknologi som var russernes totalt overlegen, og deres forsvarsbudsjett var myr, mye større.  Etter hvert kom kineserne som hadde en sterkere finansiell basis enn amerikanerne. De utviklet en våpenteknologi som var så avansert at de var som i de gamle seriehefter fra min barndom, kaptein Berg i Tibet. Det er bare et tidsspørsmål før vi har en ny bipolar verden - men da med Bejing som pol ved siden av Washington D.C. Russerne vi fremdeles komme etter, selv om de har økt sitt forsvarsbudsjett de siste årene og bygger nye atomubåter og raketter som kan nå USA fra under polarisen.

Det er i denne nye, kompliserte verden en rekke småstater i Sentral- og Øst-Europa forsøker å manøvrere. Polen, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia og Bulgaria er medlemmer av både NATO og EU, men det forhindrer dem ikke i å gå sine egne veier, og deres veivalg er heller ikke samkjørte. Bulgarerne har alltid vært prorussiske etter at Russland på 1800-tallet hjalp dem til å komme ut av tyrkernes kveletak. Da vi bodde i Moskva på 1970-tallet skremte russiske foreldre fortsatt sine barn med at «nå kommer tyrker`n og tar deg», dersom de ikke ville legge seg.

Tsjekkerne derimot lener mot russerne og er samtidig det eneste land der gammelkommunistene fortsatt er en maktfaktor. Tsjekkere flest har glemt at russerne invaderte dem i 1968, men glemmer ikke at tyskere, riktig nok fra DDR, deltok i invasjonen. Tsjekkerne er mer antityske enn antirussiske. Polen er meget skeptisk til EU , men har ikke noen betenkeligheter med NATO og er ytterst skeptiske til russerne. Det skulle man  tro ungarerne også var etter alt hva de har opplevd, fra den russiske tsar som slo ned frihetsopprøret i 1848, til russerne la  Budapest i ruiner i 1945 og endelige oktober 1956 da sovjetiske styrker slo brutalt ned den ungarske folkeoppstanden.

Uansett skepsis til EU, men også tll NATO, så satser ikke sentral- og øst-europeerne bare på russerne. Samarbeide med Kteml til en viss grad, og ja takk til penger derfra, men de vil han viss motvekt til russiske innflytelse, og den får de ved å utarbeide samarbeidet med Bejing..

Victor Orban har nettopp vært i Kina og hyllet den kinesiske samfunnsmodell, skrytt av deres økonomi og ser Kina som en stabiliserende faktor i verdenspolitikken.  Her er Orban mer realistisk enn mange i vest som tror på en ny russisk-kinesisk allianse innenfor rammen av et østlig        fellesmarked. Da aksepterer Orban og andre heller på den nye Silkeveien som kineserne nå satser på for å få en kortere handelsvei til Europa. Orban og de andre østeuropeiske ledere som Brussel har problemer med er smartere enn mange tror.

Gå til innlegget

Økende antisemittisme

Publisert 3 måneder siden - 524 visninger

Vi orker ikke lenger maset ditt om anti-semittismen, får jeg ofte høre.

Meningsmålinger og andre undersøkelser viser at antisemittismen øker over store deler av verden. Samtidig registrerer jeg en viss tretthet i mange kretser over at dette spørsmål bringes på bane. Det er ikke lenger så ofte at avisenes lederspalter eller Internett har noe om dette. Det er blitt et ikke-tema.

Vi orker ikke lenger maset ditt om anti-semittismen, får jeg ofte høre, og det av personer som ikke selv er antisemitter. Og jeg støter fortsatt på ellers opplyste mennesker som mener jeg må være jøde siden jeg en gang skrev en bok med tittelen «Min jiddische mamma». De vet ikke at dette er et begrep – den omsorgsfulle jødiske bestemor som gir deg hønsesuppe eller te med honning når du er forkjølet og sørger for at du har varme klær og skikkelig hodeplagg når det er kalt. Min jiddishe mamma er rett og slett et begrep for omsorg og kjærlighet.

Jeg har i nesten hele mitt profesjonelle liv fått spørsmål om jeg er jøde. Jødehaterne kommer gjerne ut av samfunnets bakgårder og kaller meg «jødefitte» og det som verre er. Jeg svarer ikke lenger på slike angrep. Men jeg tar alvorlig den økning i antisemittismen som vi kan registrere, og jeg solidariserer meg med jødiske foreldre som ikke lenger våger å la sønnene gå med hodeplagget kippa og døtrene med en davidsstjerne som halssmykke. Mange våger ikke engang å sende sine barn i nøytrale klær til jødiske skoler, og de kommer ikke selv til synagogen.

Det er bare hjemme bak lukkede dører og med gardinene dratt ned at de inntar sabath-måltidet. Deres sabath-feiring er ikke religiøs, men sosial og kulturell.  Foreldrene behøver ikke være religiøse i det hele tatt når de bryter det usyrede brød og setter gamle jødiske retter på bordet. Disse foreldre er ikke feigere enn andre foreldre, men de har gang på gang opplevd at rektorer og lærere ikke tar det alvorlig når de har fortalt om hva deres barn er blitt utsatt for i skolegården og etter skoletid. Mange som har fortalt meg sin historie, har bedt meg ikke å nevne deres navn og hvor de bor. De vil ikke bli identifisert som jøder.

At det stadig er en sterk anti-semittisme i islamittiske miljøer er blitt grundig dokumentert. I mange moskeer kan man støte på det primitive propagandaskriftet «Sions vises protokoller» og annen anti-semittisk litteratur som er trykt i Midt-Østen. Og på sine skjermer kan de ta inn TV- serier som fremstiller jødene på en meget hatsk og primitiv måte. Fortsatt brukes uttrykket «judobolsjevik». Det påståes at jødene tok makten både i Kreml og  Det hvite hus. Det er en så absurd påstand at det er merkelig at den fortsatt lever.

Det er også merkelig at det fortsatt er mange tilsynelatende fornuftige mennesker, i hvert fall personer som ikke er antisemitter, som tror at jødene stod bak terrorangrepene på Twin Towers i New York og Pentagon i Washington D.C. Jødene skulle angivelig ikke ha kommet på jobb denne morgen. Selv et så fornuftig menneske som Berit Ås, som jeg setter meget høyt, trodde på dette. Boken «Makten bak makten» av Per-Aslak Ertresvåg, som er det reneste sprøyt av konspirasjonspåstander, ble positivt omtalt i mange norske aviser.

Her må jeg enda en gang ta Johan Galtung i forsvar. Man kan mene hva man vil om en så selvsikker person, men det er tøv å påstå at han forsvarte «Sions vises protokoller». Han nevnte dette propandaskriftet som eksempel på hvor primitiv propaganda kan bli. Jeg har ofte hørt Johan Galtung uttale seg kritisk om den israelske koloniseringspolitikken, men aldri om jøder som folk og personer.

Den russiske avisen «Vedomosti» brakte nylig en interessant sak som jeg ikke har sett noen nordisk avis omtale. På en konferanse på Tel Aviv Universitet nylig ble det lagt frem en rekke grundige undersøkelser. En av dem viste at antisemittiske episoder i verden hadde økt med 12 prosent fra 2025 til 2026. I fjor kunne man registrere antisemittiske utsagn hvert 83. minutt på Internett. Det er på Internett mye av dette nå spres, og det her de ulike antisemittiske grupper på begge sider av Atlanteren holder kontakt med hverandre. For det er ikke bare i Europa antisemittismen øker, men også i USA. I nesten alle europeiske land er det en økende antisemittisme, selv i Tyskland der medier, skoler og myndigheter gjør mye for å motarbeide den.

Tel Aviv-konferansen slo fast at det er antisemittisme på begge sider i Ukraina-konflikten, og den er latent i selve Russland selv om Putin har tatt klart avstand fra den. Svært mange av de oligarker som er blitt rikest, er jøder og de støtter Putin. Vanlige russere har registrert dette og gjør seg sine tanker. En eller annen gang frykter jeg det vil eksplodere i det land som ga jødefiendtlige opptøyer dets navn – pogromer.

Men foreløpig er det langt færre anti–jødiske episoder av betydning i Russland enn i vestlige land. De høyreekstreme og nasjonalistiske grupper har ennå ikke tatt i bruk anti-semittismen slik de gjorde i sovjet-tiden. Ikke engang sentrale muslimske organisasjoner i Russland har spilt på anti-semittisme nå som forbindelsene mellom Russland og Israel er blitt stadig bedre. De er nå minst like gode som i 1948 da Stalin håpet å kunne bruke den nye jødiske stat mot vestmaktene.

I et generelt dystert bilde er det i hvert fall noe å glede seg over, blant annet at Marte Michelets viktige bok «Den største forbrytelsen» skal bli film. Da vil hennes budskap nå enda lenger ut. Så får vi heller glemme at Mats Tangestuen og Torill Torp-Holte ved Jødisk museum kom med et helt uforståelig angrep på Marte Michelet. Jeg støtter både Jødisk Museum og HL-sentret på Bygdø. Begge er nødvendige i den vanskelige tid vi er inne i.

 

Gå til innlegget

Toleransens grenser

Publisert 3 måneder siden - 245 visninger

Jeg har lenge betraktet meg selv som ytringsfrihetsfundamentalist - også standpunkter jeg finner helt avskyelige og endog skremmende skal få komme til uttrykk. Nå er jeg mer i tvil.

JEG HAR LENGE betraktet meg selv som ytringsfrihetsfundamentalist -  det vil si at også standpunkter jeg finner helt avskyelige og endog skremmende skal få komme til uttrykk. Min livslange erfaring med diktaturer har gjort meg til motstander av alle former for sensur. Jeg synes ikke man skal utestenge innlegg i aviser og på nettet bare fordi de sårer mennesker av en annen tro. Det skal etter min mening mye til for at selv hatefulle ytringer bør forbys.

Jeg har sett dette i sammenheng med at minoriteter gjennom århundrer har vært undertrykt i stater med en majoritetsreligion. Når kirkens makt har gått i kompaniskap med den verdslige makt har vi sett hvordan dette kan ende. Det tok ikke lang tid fra kristendommen ble statsreligion i Roma før toleranse ble erstattet med forbud og grov forfølgelse. Grunnen var godt forberedt av de store kirkefedre. Johannes Chrysostomos kalte jødene «en slekt av hunder, nedrige dyr som får for mye mat og blir fete, besværlige og uregjerlige». Augustin så riktig nok på jødene som Herrens redskap i oppfyllelsen av profetiene, men unnså seg likevel ikke for å kalle dem «djevelens barn» og «Gudsmordere».

Rivaliserende oppfatninger innen kristenheten ble grovt undertrykt. Kjettere ble brent på bål eller ble fordrevet fra land til land. Trettiårskrigen startet som en religionskrig, men endte som rene røvertokter der katolikker plyndret katolikker og protestanter stjal fra protestanter.

Den katolske kirke forfulgte i over et halvt tusen år såkalte kjettere. I Frankrike ble Dreyfuss-saken   kjent, men det var også en annen sak Voltaire engasjerte seg i. Jean Calas som var en protestantisk kjøpmann i sekstiårene, ble anklaget for å ha tatt livet av en av sine sønner fordi denne hadde bestemt seg for å bli katolikk. Calas ble dømt til døden, men frikjent etter at Voltaire tok affære med sitt berømte skrift «Traitè sur la tolerance» (Traktat om toleranse), uten forfatternavn. Voltaire var overbevist om at å myrde noen som straff for kjetteri, var å drepe et menneske, uansett religiøs retning. Han skrev at det trengtes ikke stor kunst eller utsøkt taleferdighet for å bevise at kristne bør tolerere hverandre. Ja, Voltaire mente at alle mennesker skulle betraktes som våre brødre, enten de var jøder, muslimer eller buddhister.

Men Voltaire satte i likhet med Spinoca og Rousseau en grense og det er ikke så kjent av dem som holder festtaler om Dreyfus-saken. Den skulle ikke omfatte dem som ville styrte rettsstaten. Voltaire godtok at en protestantisk predikant var blitt dødsdømt og at det samme skjedde med hans tre brødre som forsøkte å befri ham. De hadde brutt samfunnskontrakten.

I nyere tid utdypet Karl Popper dette i «Det åpne samfunnet og dets fiender». Tankegangen var at det tolerante samfunn måtte forsvare seg mot dem som ville ødelegge det. Popper hadde sett på den ekstremt tolerante Weimarrepublikken som gjorde det mulig for Hitler å ta makten og for SS deretter å gå løs på jødene.

I Luther-året unngår vi ikke å bli minnet om reformatorens syn på jødene som «lyver, baktaler og sverger». Luther ville brenne deres synagoger og rive deres hus, og de skulle fratas sine bøker og selvsagt ikke få lov til å undervise. Dersom Luther fant en jøde ville han føre ham ut på broen over Elben, henge en kvernstein om halsen på ham og kaste ham i vannet mens han døpte ham i Abrahams navn».  Erasmus av Rotterdam hadde dype stridigheter med Luther, men delte hans syn på  jødene: «Hvis det er kristelig å hate jødene, ja, da er vi alle kristne.»

Som ytringsfrihetsfundamentalist ville jeg ikke ønsket noe lovforbud mot Luthers og  Erasmus’ antisemittisme, og jeg mener fortsatt at vi skal være forsiktig med å bruke rettsapparatet mot jødefiendtlige utsagn. Men jeg er blitt mer og mer i tvil om mitt standpunkt. Etter å ha lest oversetteren Ervin Rosenbergs kronikk i Svenska Dagbladet, som jeg anser som den beste kulturavis i Norden, er jeg blitt enda mer tvilende. Med rette viser han til Karl Popper og «Det åpne samfunn og dets fiender». 

Jeg ble påvirket av attentatene som krevde mange ofre i Paris, Brüssel, København og Stockholm. Overfor IS- og Al Kaida-fanatikere som myrder helt uskyldige mennesker, nytter det ikke med toleranse. Det demokratiske samfunn må forsvare seg mot dem som vil ødelegge det. Det må i verste fall ta i bruk midler som vi vanligvis ikke forbinder med fredstid. Men så er det da heller ikke fred, men krig som preger våre samfunn i dag. Da kommer min ytringsfrihetsfundamentalisme til kort. Kanskje det likevel er slik at ubegrenset toleranse tjener toleransens fiender. Demokrati er ikke en abstrakt størrelse fjernet fra menneskers liv og levnad, men noe som vi må forsvare om igjen og om igjen og med midler ingen av oss egentlig liker.

El Kaida og IS har aldri anerkjent demokratiet, de respekterer ikke rettsstatens prinsipper og de aksepterer ingen form for religions – eller meningsfrihet. Deres våpen er rovmord på helt uskyldige mennesker, og de tar ikke hensyn til kvinner og barn. Deres terror rammer alle samfunnslag også de fattige. Statenes toppledere er jo så godt beskyttet at terroristene sjelden klarer å ramme dem.

Jeg går tilbake til Popper: «Mindre kjent er toleranseparadokset: Ubegrenset toleranse leder til at toleransen forsvinner. Dersom vi tilbyr dem som er intolerante ubegrenset toleranse, dersom vi ikke er beredt på å forsvare et tolerant samfunn mot de intolerantes angrep så kommer de tolerante til å gå under og toleranse med dem … Vi bør hevde at enhver bevegelse som forkynner intoleranse og forfølgelse er like kriminelle som oppvigling til mord eller menneskerov eller å gjenoppta slavehandelen.»

Gå til innlegget

Det meste kan forklares

Publisert 4 måneder siden - 417 visninger

Ulike spekulasjoner har blitt en egen industri. Her har vi virkelig med «fake news» å gjøre.

HVER GANG DET HAR vært en terroraksjon i Russland og Europa har det vært mange spekulasjoner om hvem som egentlig stod bak. Disse såkalte forklaringer er blitt en hel industri som alle parter benytter seg av. Her har vi virkelig med «fake news» å gjøre. Mange har et behov for å tro på helt spesielle konspirasjoner, jo mer fantasifulle, desto bedre.

Ikke lenger etter at islamistiske terrorister fløy to fly rett inn i Twin Towers i New York, kom det spekulasjoner om at det var jødene som egentlig stod bak. Jøder var blitt advart og møtte ikke på jobb i Twin Towers den dagen, ble det hevdet. Dette var noe fullstendig sprøyt, men ble likevel trodd av mange. I Norge var det skribenter som trodde på dette, til og med politikere.

Samtidig kom propagandaskriftet «Sions Vises protokoller» ut på stadig flere språk. Ikke bare El Qaida og senere IS, men også mindre ekstreme kretser spredte den utrolige forestilling at jødene hadde tatt makten både i Kreml og i Det hvite hus. «Judobolsjevik» som var de hvites slagord etter oktoberrevolusjonen, ble et gjengs uttrykk.

Nå ser vi noe av det samme etter bombeattentatet på metroen i St. Petersburg. Foreløpig er ikke jødene nevnt, men antisemittismen ligger latent i det russiske samfunn, ikke minst fordi det er så mange jøder som har beriket seg på privatiseringen og er Putins støtter, ja, personlige venner. Dette registrerer jeg stadig på mitt russiske nett. Det er åpenbart et stort behov for enkle svar på kompliserte spørsmål.

Vi vet ennå ikke hvem som egentlig stod bak Akbardzjon Dzjalilov som sprengte seg selv og 14 andre på St.Petersburg-metroen. Vi vet han var en russisk statsborger med uzbekisk bakgrunn og at han opprinnelig kom fra Osj i det sørlige Kirgisistan. Dette er et ekstremt fattig og tilbakeliggende område, og alle forsøk på å protestere er blitt slått brutalt ned av de kirgisiske myndigheter. I 2010 var det et blodbad som tok nesten ett tusen liv, og mange uzbeker flyktet da til Uzbekistan for å dra videre til Russland der de tok lavt betalte jobber. Akbardzjon Dzjalilov slo seg i likhet med mange andre med hans bakgrunn ned i St. Petersburg der han jobbet i en hurtigmatrestaurant, Sugi Wok. I Moskva og i andre storbyer er det også mange av dem. De må nøye seg med dårlig lønn og lar seg lett påvirke av IS-propaganda med løfter om jomfruer i den ventende himmel. En tilsvarende bakgrunn hadde attentatmannen i Stockholm, og sentral-asiater som bodde i Russland var også med på andre terroraksjoner i Vest-Europa. Etter terroren i Frankrike ble det inntrykk skapt at den største fare kom fra nord-afrikanere, men terrorister fra Sentral-Asia viste seg å være en like stor utfordring.

Etter metro-attentatet St. Petersburg gikk det ikke lang tid før jeg ble oversvømt på nettet av folk som mente at det egentlig var Putin som stod bak. De viste til tidligere terrorhandlinger som mange mente at det russiske hemmelige politi eller Putin var ansvarlig for. Det er aldri fremlagt noen bevis for at det var tilfelle.

Riktignok er den russiske propaganda blitt stadig mer primitiv når den legger all skyld på vestlige protester mot brudd på menneskerettighetene og folkeretten og kaller det «russofobi». Den svenske Russlandseksperten Kalle Kniivilä tar opp dette på nettstedet glasnost.se. Han har sannelig ikke lagt fingrene imellom i sin kritikk av forholdene i Russland og han benekter slett ikke at Putins folk gjør alt de kan for å skape kaos og strid i Vesten. Jeg tror i likhet med Kniivilä at Kreml ønsket Brexit og Donald Trumps seier og gjør sitt beste for å påvirke presidentvalget i Frankrike og forholdene i  Tyskland. Men vi trenger konkrete bevis på at det er slik og hvordan de egentlig arbeider.

Jeg er enig med Kniivilä i at vi skal vokte oss vel for å havne i «Putinofobi». Selv om det skjer ting som er til Kremls fordel er det slett ikke sikkert at det skyldes russiske inngrep. Det kan ha vært selvskyldt. Det var ikke Putins fortjeneste at Donald Trump vant presidentvalget. Årsaken var nok heller at demokratene ikke tok tilbakegangen for amerikanske industriarbeidere alvorlig og at Hillary Clinton ikke ville høre på Sanders.

Noen mener at Putin behøvde en terrorhandling som den i St. Petersburg for å kunne stramme enda hardere til. Jeg tror attentatet mer var en belastning for den samfunnskontrakt han hadde inngått med det russiske folk, nemlig at de skulle få trygghet og stabilitet mot at han beskar deres frihet. Det gjelder også den århundregamle frykt for oppløsning av det russiske riket. Det er ingen tilfeldighet at despoten Ivan den grusomme som myrdet sin sønn og opprettet det første hemmelige politi, er en av de mest populære tsarer. Økonomisk vekst og fortsatt velstandsøkning ser russerne ikke så mye til for tiden. Men de frykter oppløsning og kaos.                           

 

Gå til innlegget

Når Kina våkner

Publisert 4 måneder siden - 267 visninger

Kina er forutsigelig i motsetning til Donald Trumps Amerika.

FOR FLERE ÅR siden skrev jeg en bok med tittelen «Når Kina våkner». Enkelte mente at det var å ta for sterkt i og pekte på at Kina fortsatt var meget tilbakeliggende på en lang rekke områder. Etter å ha reist rundt i den kinesiske provins tvilte jeg ikke på det.

De mest interessante anmeldelser fikk jeg i Danmark og Finland, to land som har opplevd omveltningene i internasjonal politikk sterkere enn vi. Der stilte de seg mer kritisk til Francis Fukuyamas tese om «Historiens slutt» enn vi gjorde i Norge. De trodde ikke det var slutt på det som hadde preget menneskehetens historie – staters og kulturers vekst og fall og sivilisasjoner som etterfulgte og erstattet hverandre. Med andre ord: Historiens evige kretsløp.

I dag er det ingen lenger som betviler Kinas økonomiske og teknologisk vekst. Den er åpenbar på en lang rekke områder, både sivilt og militært. Og det er ikke slik som man sa om japanerne i sin tid at de bare kopierte vestlige oppfinnelser. Selvsagt fanger kineserne opp alle de fremskritt som skjer i andre land, og de kjøper det de har behov for. I Europa har det endelig gått opp for politikere og forretningsfolk at kineserne kjøper opp det de ønsker, i Ukraina og Romania store fruktbare svartjordområder. I Tyskland er meget avansert robotteknologi blitt solgt til kineserne, og det samme har vi sett i andre europeiske land.

Nå slår europeerne endelig alarm selv om de er uenige om nesten alt annet. Her er det ikke stor forskjell mellom vest- og øst-europeiske land som ellers er meget splittet. Når tsjekkerne nå sier farvel til euroen som de innførte først etter at lillebror Slovakia hadde gjort det, er det ikke for å erstatte tyskerne med kinesere. Tsjekkia, Slovakia, Ungarn og Bulgaria er mindre bekymret for russisk innflytelse enn for kinesisk.

Den reformperioden som Bejing innførte i 1978, hadde som mål å bringe landet ut av den store fattigdom etter Kulturrevolusjonen. Økonomisk vekst fikk høyeste prioritet.  Her har Kina langt på vei lykkes.  300 millioner har fått det bedre. Selv om det fortsatt er svært mange fattige og millioner av menn er på stadig vandring etter jobb og kvinnfolk så har altså en meget stor del av Kina befolkning fått en høyere levestandard. Samtidig har Kinas internasjonale innflytelse økt og den øker fortsatt.    G 7 er på mange måter blitt erstattet av G 20, og Det internasjonale pengefond og Verdensbanken har ikke lenger den samme innflytelse som da vestmaktene kunne bruke disse institusjoner som de ville.

Alle som har reist i Kina har opplevd forurensningen som en plage. Selv har jeg hatt vondt for å puste når jeg har vært i Bejing eller andre kinesiske storbyer. De kinesiske ledere forsøker å gjære noe med både den nasjonale og internasjonale forurensing etter at de spilte av en viktig rolle allerede på klimakonferansen i København. På siste konferanse i Paris var kineserne helt sentrale. Som Arne Jon Isachsen skriver i sitt opplysende Månedsbrev: «Kinas nye modell, med vekst basert på økning i privat forbruk snarere enn i innvesteringer og eksport, ser ut til å gå på skinner.»  Kineserne seiler fortsatt frem i medvind mens både EU-Europa og USA har store problemer.

Finanskrisen med Lehman Brothers dramatiske fall i 2008 var selvsagt ikke kinesernes skyld. Den var «Made in America». Så kom som vi husker krisen for eurolandene. Den skyldtes manglende vilje til å ta tapene, altså et lite robust system.

Kina er langt på vei forutsigelig. Nedfrysingen av forholdet til Norge kom selvsagt ikke overraskende. Det er underlig dersom norske politikere ikke har skjønt dette, likesom det er klart at det er kineserne, ikke den norske statsminister, som nå setter betingelsene for en dialog om menneskerettighetene.

Da jeg for mange år siden var i Bejing som medlem av en delegasjon fra Atlanterhavskomiteen, opplevde vi en general som var ute av seg av raseri på grunn av Dalai Lamas besøk i Norge. Jeg har aldri opplevd en så sint og opphisset mann. Han påstod til og med at tibetanerne laget lampeskjermer av menneskehud slik nazistene gjorde.

Kina er forutsigelig i motsetning til Donald Trumps Amerika. Mens mange av oss ventet at USAs forhold til Kina skulle bli sterkt forverret, så har det ikke skjedd. Og forbedringen av forbindelsene med Russland er uteblitt. Nå gjør Trump det motsatte av hva han sa han ville gjøre eller hva vi trodde han skulle gjøre.  

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

PROFESSOR PÅ VILLSPOR?
av
Aase Marie Holmberg
rundt 8 timer siden / 107 visninger
0 kommentarer
Godt og blandet
av
Håvard Nyhus
rundt 12 timer siden / 515 visninger
1 kommentarer
kirkevalgene 2015,og 2019
av
Geir Husveg
rundt 14 timer siden / 91 visninger
0 kommentarer
Det magnetiske Noreg
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
rundt 16 timer siden / 233 visninger
0 kommentarer
Korsvei i vår tid
av
Tore Hynnekleiv
rundt 17 timer siden / 823 visninger
1 kommentarer
Senneset og Vårt Lands leder
av
Berit Aalborg
rundt 17 timer siden / 887 visninger
0 kommentarer
Mors kjøttkaker
av
Terje Carlsen
rundt 19 timer siden / 77 visninger
0 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Per Magne Lindseth kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
16 minutter siden / 5509 visninger
Torbjørn Greipsland kommenterte på
Øverste muslimske råd: Først templet, så moskeene
rundt 1 time siden / 201 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 9 timer siden / 5509 visninger
Sigurd Eikaas kommenterte på
Evolusjonslære, kreasjonisme og vitenskap
rundt 10 timer siden / 1855 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Godt og blandet
rundt 11 timer siden / 515 visninger
Georg Bye-Pedersen kommenterte på
Polariseringens pris
rundt 12 timer siden / 814 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Jesus er større enn norsk politikk
rundt 12 timer siden / 684 visninger
Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 12 timer siden / 5509 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Å praktisere egne formaninger
rundt 12 timer siden / 5509 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Jesus er større enn norsk politikk
rundt 12 timer siden / 684 visninger
Les flere