Finn Eriksen

Alder: 48
  RSS

Om Finn

Bergen.

Følgere

Publisert rundt 5 år siden
Shoaib Sultan – gå til den siterte teksten.
Jeg møtte redaktør Vebjørn Selbekk i en radiodebatt samme dag som publiseringen, og fremførte omtrent samme standpunkt da som i dag. Enkelt forklart er svaret at jeg selvsagt forsvarer retten til å publisere slike tegninger, også når de er sårende og krenkende. Imidlertid, og her er poenget en del bevisst velger å misforstå: Jeg forbeholder meg retten til å være uenig i en slik publisering, og å også kritisere beslutningen om å trykke dem.

Det siterte er noe ganske annet enn hva Sultan skrev i kronikken (4/2 -06) som var linket til i Mathiesens innlegg.
Her skriver han i siste avsnitt:
"Hva skal man da gjøre for å takle slike temaer [karikaturtegningene] fremover? Å la folk bruke sin sunne fornuft og "gode smak" slik blant andre utenriksminister Jonas Gahr Støre tar til orde for, høres ut som en god begynnelse. Det kan også være på sin plass å vurdere forslaget til advokat Abid Q. Raja om en ny blasfemilovgivning, eller forslaget til professor Eivind Smith om en utvidelse av rasismeparagrafen. For det virker helt klart at krenkende ytringer i dag i sterkere grad blir rettet mot svake grupper i samfunnet, og at disse verbale angrepene mot svake grupper ikke fremmer et bedre samfunn. Det er faktisk rettighetene til disse svake gruppene som ytringsfriheten i utgangspunktet er ment å beskytte."

Hva sier han egentlig her? Slik jeg tolker det, foreslår han først en selvsensur - "den sunne fornuft og "gode smak" slik utenriksminister Jonas Gahr Støre tar til orde for".
Neste skritt kan eventuelt være å la slike karikaturtegninger omfattes av en ny blasfemilovgivning slik advokat Abid Q. Raja har foreslått, eller la en utvidet rasismeparagraf (Eivind Smith) slå ned på det.

Dette synes jeg rimer dårlig med at han hevder han også har forsvart retten til å publisere slike tegninger.

Kan du dokumentere dette forsvaret, Sultan? Og kan du forklare det åpenbare motsetningsforholdet mellom et slikt forsvar, og samtidig foreslå - ikke bare selvsensur, men attpåtil nye blasfemilover og utvidede rasismeparagrafer for å få bukt med "problemet".

Gå til kommentaren

Frykt

Publisert rundt 7 år siden
Shoaib Sultan – gå til den siterte teksten.
Her finner i nemlig alt fra de som mener at dette må kunne forstås som en spøk og at «såpass må man tåle», til tirader om at «ja dette er kanskje dumt, men muslimer gjør jo gale ting andre steder i verden.» Underforstått at norske muslimer bærer et ansvar for hva trosfeller finner på andre steder i verden.

Dette var et ufyselig "stunt" som gir assosiasjoner til både mafiametoder og krystallnatt. Av den grunn er det viktig at man belyser hendelsen slik at det ikke utarter seg videre i gal retning. 
Frykt er, som Sultan skriver, et stikkord. Det skaper frykt hos en minoritet som opplever slikt. Men uten at man skjønner at det ligger en (berettiget) frykt til grunn også hos de som utfører slike handlinger, vil man aldri komme lengre enn til fordømming, polarisering og ytterligere skjerping av frontene. 

Hvilken frykt kan en majoritet påberope seg overfor en foreløpig liten minoritet, som bortsett fra en liten gruppe hardliners, ikke har framstått med direkte subversiv virksomhet? 
Svar: frykten for den destruktive kraften som ligger i islam, og likegyldigheten blant muslimer flest overfor denne.
Samme helg ble 150-200 mennesker drept av islamister i Pakistan og Kenya, i terrorangrep som setter et grishode på trappa i et litt annet perspektiv. Dette var ingen unik sak, det begynner å bli normalt - et (av flere) karakteristika på islam, og dermed også et karakteristiska på en gruppe mennesker som også er muslimer, og som gjør dette nettopp fordi de oppfatter seg som (ekstra gode) muslimer. 

Kan man gi norske muslimer et ansvar for ugjerninger begått i allahs navn andre steder i verden?
Selvsagt ikke! Men man kan, og bør, peke på at majoriteten av vestlige muslimer ennå viser liten interesse av å gå til problemets rot i selve religionen - de voldelige tekstene i koran og hadith, og Muhammeds "lysende eksempel" med folkemord på en jødisk stamme. I den sammenheng er det selvsagt viktig også å ta med at det finnes hederlige unntak. Men de er foreløpig for en dråpe i havet å regne, og taler for døve muslimske ører.

Om man ikke forstår at frykten for at en økende muslimsk befolkning, uten synlig interesse av å ta et oppgjør med tankegodset som ligger bak slike voldshandlinger, er drikraften bak slike "grisehodestunt", så er man faktisk ikke interessert i å lete etter årsaker, kun lettvint fordømming og moralisering.  

Når kravet fra europeiske muslimer om reform av islam blir så unisont og sterkt at det høres og synes hos sine "brødre" fra Mali til Indonesia, vil slike hendelser vi så i helgen være historie.
Det er viktig å riktig av Sultan å belyse problemene her hjemme, men uten at han søker årsaker og holder dem fram for sine trosfeller, kan han komme i skade for å gjøre vondt verre. 

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Jeg har ikke bunad selv, men hadde håpet at dress vil fungere. Men så om jeg kan få feire slik som jeg vil, er det da greit om jeg stiller opp med flagg fra Wales? Gay-pride-flagget? Nei eller Ja til EU?
På samme måte som kidsa kan få lov til å velge litt hvordan de vil dekorere flaggene sine?

Om norske kulturverdier som åpenhet, toleranse og ytringsfrihet er hva vi ønsker å vise med 17. mai, er det da ingen som ser ironien i å skulle forby visse ytringer?

Hvor ble det av de sedvanlige ytringsfrihetfantastene som alltid hevder sin rett til å krenke musl... jeg mener islam?

Ose kan kle seg i bastskjørt for min del. Om han ønsker å stille med flagg fra Wales, Gay-pride eller Ja til Eu, er det nok ingen som kan nekte ham det. Men er det lurt? Er det lurt å bruke 17. mai til en dag for ytringer? Nei det er ikke spesielt lurt! Om det er en dag i året man ikke skal benytte til ytringer og disputter er det nettop 17. mai. For dette er den dagen man hever seg over dagligdagse feider og krangler mellom fattig og rik, rød og blå, multikulturalister og antimulitkulturalister, innvandrere og nordmenn, Herstader, Eriksener og Oser. Det er dagen man feirer felleskapet - ikke separatismen eller segregeringen. 

Om Ose ikke har skjønt såpass, kan han f.eks dra til Nord-Irland og studere hvilken effekt flagg og marsjer har på separitistiske grupperinger. Er denne "feiringen" direkte overførbar til det norske barnetoget? Nei ikke direkte. Men alt har en begynnelse.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Hermod Herstad – gå til den siterte teksten.
Nå har jeg aldri hitlet Eriksen, men jeg kjenner igjen Eriksens debatteknikker fra tidligere tråder.

Jeg tenker at poengene mine er godt nok presentert, så får Eriksen bare dure i vei :-)

Herstad insinuerer at debattdeltakere deler eller ligger tett opp til nazistenes menneskesyn. Det er hitling. Så tillegger han meg meninger jeg ikke har. Det er stråmannsargumentasjon. Om han kjenner igjen mine "debatteknikker" fra tidligere tråder, er det sannsynligvis fordi jeg har gått påstandene hans nærmere i ettersyn. La oss håpe at han husker det til neste gang han skulle falle for fristelsen med å servere grove påstander uten dekning.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Lars Randby – gå til den siterte teksten.
Noen sterke meninger om hvordan dagen bør feires har jeg ikke bortsett fra at feiring eller ikke feiring skal være frivillig. Dagen kommer nok ikke til å endre seg så mye fremover. Men det skal bli spennende å se hvordan nasjonaldagsfeiringen vil fremstå om noen tiår, om jeg lever så lenge da.

Det må være opp til den enkelte hvordan han vil markere dagen for seg og sin familie. Selv har mitt forhold til dette vært nokså avslappet - på ingen måte noen markering av nasjonalisme. Slik tror jeg de fleste nordmenn har markert. Det er en grunn til det: Vi har levd i en fredelig oase, og har tatt samholdet for gitt. Med en økende multikulturalisme er det all grunn til å se nærmere på hvilke faktorer som er samlende og splittende. Dette er en viktig debatt der Herstads skitne argumentasjon ikke hører hjemme.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere