Tore Olsen

Alder:
  RSS

Om Tore

Bor i Fredrikstad

Følgere

The Glorious Britain Empire

Publisert 25 dager siden - 131 visninger

Som varsler er det min oppgave å forberede borgere i det norske samfunn på det som kommer. Takker så mye for at erfarne varslere i andre land informerer oss, selv om det muligens er for sent.

Marxismen har aldri gitt opp sin kamp mot individuell frihet, fred og et trygt samfunn for alle. Det er egentlig ikke så mye å forklare annet enn å henvise til videoen:

Britain's Hate Speech Police

For de som ikke ser videoer kan jeg røpe at det handler om hvordan politiet kan fremme multikultur og mangfold i det britiske samfunnet. Det er et engasjert politikorps som effektivt håndhever freden etter gamle og velprøvde metoder, hyllet av en ikke uvesentlig andel av befolkningen.

Gå til innlegget

Hvor ble gullet vårt av?

Publisert rundt 2 måneder siden - 328 visninger

I to videoer avsløres hvordan verdensøkonomien er manipulert over fra gullverdi til en valuta bygget på svart gull, Et lite dykk i nyhetsbildet, så kjedelig det enn kan være, gir grunnlag for å debattere vår tids finanskriser og hvordan forbindelser, over våre hoder, forklarer verdenssituasjonen som den er - og blir.

Jeg har mistenkt i mange år en underliggende og skjult agenda om verdensherredømme, som "denne verdens herrer" makter å lure den vanlige mannen i gata til å tro er oppbyggelse for en trygg og sikker verden - for alle. Men er det virkelig hensikten?

De to følgende videoer gir et tydelig bilde av hvordan dette herredømmet skal gjennomføres og hvilke metoder som anvendes.

Valuta anvendes som et våpen og den som har styringen på det våpenet vinner. Så - jeg våger å spørre, hvor ble det av gullet i Norges bank?

Det er tre spørsmål man bør stille seg før man ser videoene:

1. Hvordan er den enorme gjelden i USA, etter Obamas oppskrytte presidium, blitt bygget opp - og er Obama alene den som har bygget den?

2. Hvorfor og hvordan spres islam verden rundt, og har religion sammenheng med The One World Order?

3. Hvordan påvirker det som skjer vår del av verden og hva kan den vanlige mannen i gata gjøre for å trygge et fredelig og godt liv for seg selv og sin familie? Eller er det for sent å gjøre noe egentlig - skal vi bare drive med strømmen og la det stå til? Hva mener du?

Alle punktene er oppe til debatt, selvfølgelig, men punkt 3 er det viktigste å få besvart.

Etter å ha sett videoene tror jeg vi bør spørre oss hva ordet "konspirasjons-teori" egentlig betyr og: Hvem var det som første slengte denne frasen ut i eteren for ta brodden av beskyldninger om konspirasjon i en verdensomspennende skala?

Se videoene i rekkefølgen de er satt opp. Om ikke akkurat oppløftende så bidrar de til litt vidsyn kontra trangsyn.

Trey Gowdy Laughs as He Reveals the Country is COMPLETELY SCREWED Financially!

Dollarens påvirkning på geopolitikk og USAs endeløse kriger

 

Gå til innlegget

De som ønsker Islam velkommen, burde vite hva Islam står for

Publisert 2 måneder siden - 6413 visninger

Mange tråder om innvandring, flyktninger og tragedier i verden, har en undertone hvor Islam er et ekko i bakgrunn, eller forgrunn av disse tragedier. Denne undertone ønskes å tones ned i vårt samfunn, for å skjerme oss fra sannheten om hva Islam står for. Jeg tror ikke det er riktig å holde sannhet tilbake, men vise den frem slik den er. Slik kan vi, i den såkalte frie verden, kan ha et klart og tydelig bilde på hva som truer denne friheten.

Ønsker vi et fritt og fredelig Norge? Ønsker vi å beholde en velferdsstat som har omsorg for landets borgere? Vil vi satse på norske verdier å føre videre for våre barns trygge fremtid? Da er tiden inne til å vekkes til bevissthet om hvilke verdier vi har og som vi står i fare for å miste.

Apolegeter for Islamsk dominans i vesten søker å tone ned faren og skjerme oss mot sannheten av hvordan Islam praktiseres, som om vi ikke er voksne nok til å tåle den. Det dannes et politisk korrekt og samtidig usant bilde av tragediene som utspiller seg i kjølvannet av Islamsk fremvekst. De som ikke faller for denne propaganden, men ser virkeligheten slik den egentlig er, stemples som islamofobe. Fobi er betegnelse på en irrasjonell frykt, en frykt uten reell grunn. Da er tiden inne til lære sege hvordan tradisjonell og vanlig Islamsk praksis er verden over.

Mange advarende stemmer har sagt i fra om av de hvordan de selv har kjent denne religiøse og politiske bevegelses effekt i eget land, eller på sin egen kropp. Disse ønsker ikke å oppleve det samme her som hvorfra de flykter. Ønsker vi å bevare et trygt land, både for de som har flyktet hit og dette landets etniske borgere, er føre var prinsippet det eneste rette grepet.

Jeg våger å heve min egen stemme mot en slik bevegelse som jeg viser til i videon under og kommer aldri noensinne til å akseptere eller tolerere en slik tradisjon praktisert og utbredt i dette landet.

Jeg er for religionsfrihet, ikke for religionstvang!

Dette er virkeligheten slik den egentlig er

Er dette en -fobi?

Gå til innlegget

Apropo

Publisert 4 måneder siden - 229 visninger

Klimaet lever sitt eget liv uten å bry seg om politisk/vitenskapelig prestisje

Henvisningen sier sitt. Selv har jeg sagt mitt siden hysteriet begynte. Kanskje vil noen begynne å sette fornuften i forsetet?

Verden kan slippe ut 4 ganger så nye CO2 som vi trodde

Skal vi likevel sloss videre? Det er mye prestisje flytende fritt nå.....

Klimaforsker: - Ny CO2-rapport kan vise at vi ikke har forstått klimasystemet

Gå til innlegget

Den objektive moralen - ikke et forsvar men en synsvinkel

Publisert 4 måneder siden - 226 visninger

Objektiv moral betyr at den er en virkelighet vi ikke kan legge til eller trekke fra, i de kriterier den gir. Den har samme funksjon for mennesket som øvrige lover som griper inn i menneskets eksistens.

Det vi kaller objektiv moral er finjustert på den åndelige plan på samme måte som skapelsen og opprettholdelsen av det materielle universet er finjustert i marginal grad. Slik som bare én sub-partikkel mer negativ materie ville endret universet fysisk til noe helt annet enn i dag, er moralloven like finjustert for å skille mellom å skape og å opprettholde skapelse, og mellom å ødelegge skapelse. God moral er konstruktivt, dårlig moral er destruktivt, og har absolutt betydning for hver person og menneskeheten i sin helhet.

Moralen er uavhengig av mennesket slik som solen er uavhengig av mennesket. Mennesket er avhengig av moralloven på samme måte som det er avhengig av solen. Den ene avhengigheten er åndelig, den andre fysisk. Den kraften som er i solen har samme kilde som den objektive moralen, som kan ses på som lys. Den er omtalt i bibel som Jesu Kristi Lys, hvilket er kunnskapen om hva som er godt og hva som er ondt, på et guddommelig plan.

Moralloven forklarer hver enkelt av oss hvordan vi skal forholde oss til hverandre, åndelig og fysisk. Den er overstyrende både materie og ånd og uten denne loven ville vi ikke eksistert, hverken som åndsvesener eller fysiske vesener. Vi er avhengig av den som livgivende.

Den objektive moralen er en konstruksjon, et konstruktivt element, ikke konstruert av mennesket - men av skaperverkets opphav. Alle som beskriver denne loven ganske så presist, er inspirert av kilden, enten man tror på kilden eller ei. Å overholde moralen konstruktivt gir mennesket en harmoniserende feed-back, som oppleves som fred og glede. Et destruktivt forhold til moralloven er disharmoniserende og skaper splid, fiendskap og krig. Den objektive moralloven er menneskets samvittighet.

Ingen kan være nøytral overfor denne morallov, for den gjennomsyrer det åndelige univers på samme måte som de fysiske lover påvirker det materielle univers. Disse lover er altså så sammenknyttet at de er udaskillelig. Skapelsens begynnelse av det fysiske univers, ble initiert av kraften, lyset, intelligensen i loven som skiller mellom godt og ondt, - som vi kan si er ren intelligens, eller alt lys og all sannhet. Primitivt sagt kan vi si at ilden som tente lunta når det smalt, som startet skaperprosessen, er intelligens, lys og sannhet, gjennomsyrende altet fra den minste lille sub-partikkel og i alle konstruksjoner, hvor smått og stort samles til en helhet.

I hvert atom, molekyl, celle som utgjør vårt fysiske legeme, innveves den absolutte sannhet som den objektive moral, som igjen informerer skapelsen opphav om oss og informerer og opplyser skapelsens opphav til oss. Vi er alle kjent, og kan kjenne alt - som er potensialet for den ultimate form for eksistens.

Enten vi tror på et guddommelig vesen eller eller ei, ligger denne objektive moralen nedfelt i menneskets åndelige og fysiske natur og gir alle mennesker en moralsk bevissthet.

At mennesket kan oppfatte denne moralen gir oss en selveksisterende åndelig dimensjon. Hva denne dimensjonen rommer i kristen sammenheng ligger utenfor det fysiske sanseapparatet og menneskets intellekt, derfor ser vi det som et åndelig element, som ved tro kan forøkes i kraft, visdom, kunnskap og kjærlighet. Moralloven krever at vi skal fylles med den kjærligheten som universet er bygget opp av. Uten denne kjærlighet er det ingen eksistens av glede og fred, hverken i dette liv vi lever nå, eller i etterfølgende tilstander.

 

Når denne moralen er så absolutt og gjennomtrenger alt som en skapende livskraft, hvorfor trenger vi bevissthet om den - spesielt når vi ikke kan påvirke den hverken i den ene eller i den andre retning?

Den objektive moralen er nødvendig som veiledende fordi vi som livsvesener har fri vilje og evnen til å ta valg og å handle ut fra den viljen, i en verden av motsetninger. Motsetninger som vi kan kalle for handlefrihetens domene. Motsetninger som loven forklarer er gode på den ene side og onde på den andre side, forskjellen mellom riktig og galt.

Uten en fri vilje, valgfrihet, handlefrihet og motsetninger å velge mellom, ville ikke den objektive moralen hatt en funksjon. Sett fra denne synsvinkelen henger skaperverket sammen både åndelig og fysisk, i den bestemte hensikt å gi mennesket erfaring og læring under skaperverkets opphav som læremester. En skapelsens mester som har skapt altet for at vi skal lære om dette verket fra Guds synsvinkel og ligne oss med Gud, ut fra vår egen frie vilje, ut fra egne valg og egen handlekraft, ut fra vår tro.

Hvorfor denne "omvei", hvorfor ikke bare gi oss alt sammen i utgangspunktet - uten egen innsats eller anstrengelse? Joda, det kunne Gud ha gjort, gitt oss alt, men vi ville ikke vært i stand til å forvalte arven. Å gi oss det Gud har er Guds ansvar, og motta det Gud har er vårt ansvar. God moral gjør oss mottagelige, fyllt av fred, glede og kjærlighet og vi blir gode forvaltere som Guds arvinger. Vi blir konstruktive deltagere i skaperverket.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
14 minutter siden / 2437 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
16 minutter siden / 1963 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
23 minutter siden / 1963 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
"Evighet"
37 minutter siden / 182 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
"Evighet"
rundt 1 time siden / 182 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 1963 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 1 time siden / 846 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
"Evighet"
rundt 1 time siden / 182 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
"Evighet"
rundt 1 time siden / 182 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 2437 visninger
Morten Slmonsen kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 2437 visninger
Anders Ekström kommenterte på
"Evighet"
rundt 1 time siden / 182 visninger
Les flere