Tore Olsen

Alder:
  RSS

Om Tore

Bor i Fredrikstad

Følgere

Melanie Phillips: How the media manipulates truth

Publisert 10 dager siden - 317 visninger

Melanie Phillips, journalist med lang erfaring, orienterer om hvordan media manipulerer sannhet, såkalt sannhet, og på det viset desorienterer samfunnet om hvordan virkeligheten egentlig er. Det som skjer i vår tid fører oss alle nærmere alvorlige konfrontasjoner i eget samfunn, med store konsekvenser for oss selv, familie og etterslekt.

 

https://www.youtube.com/watch?v=te01MtCJP0w

Dette er en lang video, men den er grundig, avbalansert og ikke propaganda for en ensidig synsvinkel, men fokusering på og mot fakta. Phillips gir oss et innblikk i hvordan profesjonelle mediaoperatører nærmest er fanget i et system av propaganda, som gir skjeve og ofte direkte usanne bilder/opplysninger videre til oss. At det likevel er mulig å finne noe sannhet der ute, men at man må være seg bevisst og på vakt. Vi selv må være nærmest profesjonelle i hvordan vi henter inn fakta - ufordreiet og sanne, slik at vår egen opinionsdanning står på et solid grunnlag.

Det er mye som beveger seg i undergrunnen i det europeiske samfunnet, som ikke kommer tydelig frem og som den politiske etablissementet søker å undertrykke. Phillips peker også på det, og det har vært mitt eget motiv i disse årene, å advare mot at for mye trykk vil før eller siden gi et mottrykk. Phillips ser på dette som svært alvorlig: "It won't bee pretty!" sier hun.

Å temme den pågående kulturkrigen som uttrykker seg med ekstrem grusomhet i England, krever av oss her i landet en våkenhet og mer seriøs tilnærming enn vist hittil, for at vi skal slippe slik tilstander her. Jeg håper vi får en debatt rundt dette som er edru og seriøs, og uten de moderne skjellsordene som florerer så som rasist, islamofob, konspirasjonsteorist og andre unevnelige beskyldninger osv. 

Vi debatterer altså hvordan media lurer oss og også hvordan media selv blir lurt, og hvilken konsekvenser dette til syvende og sist får for oss selv, familie og etterslekt her i Norge. Hvordan kan vi bygge landet på et sunt og sant fundament?

Gå til innlegget

Her har dere globalismen deres

Publisert 25 dager siden - 1240 visninger

The New World Order in progress. En konspirasjon hvor pressen spiller en avgjørende rolle i å tåkelegge sannheten, for blant annet å gjøre denne konspirasjonen om til en skygge, en teori uten innhold - men som sedvanlig er konspirasjonen sann og "teorien" en løgn.

Se denne videon først:

https://www.youtube.com/watch?v=HVZtHOQ5UtU

Det er ikke så mye å legge til, annet enn at det er ikke første gang jeg poster et innlegg om temaet og har enten blitt "tiet ihjel", eller blitt beskyldt for å konspirere.

Globalismen har til hensikt å ødelegge dette landet, er motivert av ren ondskap og maktbegjær og enhver som promoterer dette prosjektet skulle vite hva de er med på. Vet de det så skal de hverken hedres eller tilgis: "Og mennesket blir bøiet, og mannen ydmyket - tilgi dem ikke!"

Vet de det ikke, burde denne opplysningen virke preventivt.

Det jeg spør om er: Er det noen vei tilbake til suverenitet, eller er vi solgt?

PS: Klimahysteriet er en del av denne megaløgnens fronter for å robotisere befolkningen. Lamme opplevelsen av en hederlig identitet under Gud og gjøre oss til slaver av "systemet".

Gå til innlegget

The Glorious Britain Empire

Publisert 4 måneder siden - 156 visninger

Som varsler er det min oppgave å forberede borgere i det norske samfunn på det som kommer. Takker så mye for at erfarne varslere i andre land informerer oss, selv om det muligens er for sent.

Marxismen har aldri gitt opp sin kamp mot individuell frihet, fred og et trygt samfunn for alle. Det er egentlig ikke så mye å forklare annet enn å henvise til videoen:

Britain's Hate Speech Police

For de som ikke ser videoer kan jeg røpe at det handler om hvordan politiet kan fremme multikultur og mangfold i det britiske samfunnet. Det er et engasjert politikorps som effektivt håndhever freden etter gamle og velprøvde metoder, hyllet av en ikke uvesentlig andel av befolkningen.

Gå til innlegget

Hvor ble gullet vårt av?

Publisert 5 måneder siden - 376 visninger

I to videoer avsløres hvordan verdensøkonomien er manipulert over fra gullverdi til en valuta bygget på svart gull, Et lite dykk i nyhetsbildet, så kjedelig det enn kan være, gir grunnlag for å debattere vår tids finanskriser og hvordan forbindelser, over våre hoder, forklarer verdenssituasjonen som den er - og blir.

Jeg har mistenkt i mange år en underliggende og skjult agenda om verdensherredømme, som "denne verdens herrer" makter å lure den vanlige mannen i gata til å tro er oppbyggelse for en trygg og sikker verden - for alle. Men er det virkelig hensikten?

De to følgende videoer gir et tydelig bilde av hvordan dette herredømmet skal gjennomføres og hvilke metoder som anvendes.

Valuta anvendes som et våpen og den som har styringen på det våpenet vinner. Så - jeg våger å spørre, hvor ble det av gullet i Norges bank?

Det er tre spørsmål man bør stille seg før man ser videoene:

1. Hvordan er den enorme gjelden i USA, etter Obamas oppskrytte presidium, blitt bygget opp - og er Obama alene den som har bygget den?

2. Hvorfor og hvordan spres islam verden rundt, og har religion sammenheng med The One World Order?

3. Hvordan påvirker det som skjer vår del av verden og hva kan den vanlige mannen i gata gjøre for å trygge et fredelig og godt liv for seg selv og sin familie? Eller er det for sent å gjøre noe egentlig - skal vi bare drive med strømmen og la det stå til? Hva mener du?

Alle punktene er oppe til debatt, selvfølgelig, men punkt 3 er det viktigste å få besvart.

Etter å ha sett videoene tror jeg vi bør spørre oss hva ordet "konspirasjons-teori" egentlig betyr og: Hvem var det som første slengte denne frasen ut i eteren for ta brodden av beskyldninger om konspirasjon i en verdensomspennende skala?

Se videoene i rekkefølgen de er satt opp. Om ikke akkurat oppløftende så bidrar de til litt vidsyn kontra trangsyn.

Trey Gowdy Laughs as He Reveals the Country is COMPLETELY SCREWED Financially!

Dollarens påvirkning på geopolitikk og USAs endeløse kriger

 

Gå til innlegget

De som ønsker Islam velkommen, burde vite hva Islam står for

Publisert 5 måneder siden - 6670 visninger

Mange tråder om innvandring, flyktninger og tragedier i verden, har en undertone hvor Islam er et ekko i bakgrunn, eller forgrunn av disse tragedier. Denne undertone ønskes å tones ned i vårt samfunn, for å skjerme oss fra sannheten om hva Islam står for. Jeg tror ikke det er riktig å holde sannhet tilbake, men vise den frem slik den er. Slik kan vi, i den såkalte frie verden, kan ha et klart og tydelig bilde på hva som truer denne friheten.

Ønsker vi et fritt og fredelig Norge? Ønsker vi å beholde en velferdsstat som har omsorg for landets borgere? Vil vi satse på norske verdier å føre videre for våre barns trygge fremtid? Da er tiden inne til å vekkes til bevissthet om hvilke verdier vi har og som vi står i fare for å miste.

Apolegeter for Islamsk dominans i vesten søker å tone ned faren og skjerme oss mot sannheten av hvordan Islam praktiseres, som om vi ikke er voksne nok til å tåle den. Det dannes et politisk korrekt og samtidig usant bilde av tragediene som utspiller seg i kjølvannet av Islamsk fremvekst. De som ikke faller for denne propaganden, men ser virkeligheten slik den egentlig er, stemples som islamofobe. Fobi er betegnelse på en irrasjonell frykt, en frykt uten reell grunn. Da er tiden inne til lære sege hvordan tradisjonell og vanlig Islamsk praksis er verden over.

Mange advarende stemmer har sagt i fra om av de hvordan de selv har kjent denne religiøse og politiske bevegelses effekt i eget land, eller på sin egen kropp. Disse ønsker ikke å oppleve det samme her som hvorfra de flykter. Ønsker vi å bevare et trygt land, både for de som har flyktet hit og dette landets etniske borgere, er føre var prinsippet det eneste rette grepet.

Jeg våger å heve min egen stemme mot en slik bevegelse som jeg viser til i videon under og kommer aldri noensinne til å akseptere eller tolerere en slik tradisjon praktisert og utbredt i dette landet.

Jeg er for religionsfrihet, ikke for religionstvang!

Dette er virkeligheten slik den egentlig er

Er dette en -fobi?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Martin Sandstad kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
2 minutter siden / 2027 visninger
Anne Jensen kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 1 time siden / 98 visninger
Jørgen Lund kommenterte på
Farlig omskjærings-vedtak fra SV
rundt 1 time siden / 2027 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 2 timer siden / 8645 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8645 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8645 visninger
Anne Jensen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8645 visninger
Robin Tande kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 8 timer siden / 8645 visninger
Rune Staven kommenterte på
To sider av samme lov.
rundt 8 timer siden / 98 visninger
Kjell Haugen kommenterte på
Tanker om kirketilhørighet
rundt 8 timer siden / 123 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Ser du ulven?
rundt 9 timer siden / 8645 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Far fortsatt savnet
rundt 9 timer siden / 11921 visninger
Les flere