Terje Tønnessen

Alder: 71
  RSS

Om Terje

Prest og forfatter
Har utgitt bøkene:
UTFORDRING OG ANSVAR. Et bidrag i debatten om ekumenikk (1972). SVAK FORNEMMELSE AV VÅR. Tekster om frelsens mysterium (2000) MARIA (2000) Læren om Maria i Den ortodokse, romerske-katolske og lutherske kirke. RUBENS HUS. Roman (2001). DET MÅ DA VÆRE NOEN HER. Dikt, aforismer, hymner og bønner (2002) KRISTUS BLANT DERE - HÅPET OM HERLIGHET. Eukaristisk spiritualitet i en såret og splittet verden (2003).
TIDLIGERE PRAKSIS:
Spaltist, kronikør, andaktsskribent i flere aviser. Publisert artikler i det danske kirkebladet Re-formatio. Vært medarbeider og skribent i tidsskriftet Lære og Liv. Jobbet som journalist. Publisert kronikker, artikler og litteraturanmeldelser i aviser og tidsskrifter. Skrevet sanger og salmer, bl.a. i den katolske salmeboken Lov Herren (nr 791). Prest i flere menigheter
ENGASJERT I:
Mannsforskning, åndelig, eksistensiell veiledning og mentorvirksomhet for menn.
AKTUELLE INTERESSER:
Teologi, kristen tro i forhold til rasjonalitet / vitenskap, psykologi, psykiatri, maskulinitet, samfunn, astronomi, kosmologi, sekularisme, modernitet, evolusjon / skapelse, dyrevern, båtliv

Følgere

Det er strid i den russisk-ortodokse kirke om man skal bruke kirkeslavisk eller russisk. Da lurer jeg: Er latin mer hellig enn tysk? Gresk frommere enn kurdisk? Spansk mer himmelsk enn sanskrit? Arabisk mer guddommelig enn armensk?

Da jeg av redaksjonen i den nye romersk-katolske sameboken "Lov Herren" (2000) ble spurt om de kunne ta med en salme jeg har skrevet (791), ble jeg glad. Da jeg leste den ferdige boken, syntes jeg salmer av Petter Dass var flotte med det freske og rå originalspråket - det fungerte faktisk - men jeg fikk hakeslepp da jeg leste enkelte salmer på nynorsk med utrolig gamle skrivemåter - jeg tenkte, hvordan i all verden skal unge polakker, vietnamesere, chilenere, brasilianere forstå dette?

Det er mye prestisje i språk. Jåleri. Psykologi. Kunnskapsløshet

Hvordan er det mulig å påstå at et bestemt språk er "helligere" enn et annet?

Hvorfor tror man det er ekstremt fromt å fryse fast et språk så det i sin innestengte rigiditet blir låst inne i seg selv og umulig å forstå for andre enn spesialister?

Jesus talte, etter hva vi antar, arameisk

Det er et semittisk språk som tidligere var det persiske riksspråket. Da Jesus ble født i Betlehem, var det hverdagsspråket, dagligspråket, lokalspråket. Hvis arameisk er ekstremt "hellig" - og det bør det jo være siden Jesus snakket det - burde jo alle kristne snakke, synge, tilbe på arameisk! Nå. I 2011

Språk skal kommunisere, bli forstått. I liturgier, salmer, forkynnelse er det avgjørende at folk oppfatter hva det handler om - i den grad det guddommelige mysteriet kan forstås...

Å si at "Kirkeslavisk er et vakrere, mer estetisk og renere språk enn russisk og passer derfor til det kirken står for" - er en elitistisk, endimensjonal tankegang og et teologisk konsept som gjør at den guddommelige feiring lukker seg om seg selv og lever i en boble...

Jovisst kan latin og gresk være vakkert! Også tungetale kan være flott å høre på - men hvis man ikke forstår noe av det som blir sagt - er det da en god måte å få Evangeliet ut til moderne mennesker på?

Siden jeg tror på Gud - Den Språkmektige - tror jeg at alle språk er like "hellige": Katalansk er like bra som bengali, bretonsk er like flott som serbisk, latvisk er like ållreit som urdu, romani like fint som sanskrit...

Trodde jeg ikke det, måtte jeg jo øyeblikkelig lære meg arameisk - men det gjør jeg faktisk ikke - jeg snakker norsk -

tenk det, det lille rare språket...tenk at det faktisk - i himmel og på jord - er godt nok...

 

Gå til innlegget

11. september & de fødtes & ufødtes skrik

Publisert over 9 år siden

10årsmarkeringen for 11. september 2001 er markert i New York. Alle de 3000 og deres pårørende har min dypeste oppriktige sympati. Men hva med alle de andre ofrene for dødens og brutalitetens kultur?

I alle vestlige media har man hatt overføringer fra 10årsmarkeringen i New York. Byen min far bodde i som ung mann. Navn etter navn er lest opp. Tårer har rent. Følelser har vært på bristepunktet. Alle har min dypeste oppriktige sympati

Men våre blikk ser bare biter og deler. Våre ører hører det vi ønsker, orker - vi har vanskelig for å ta inn helheten, det store bildet:

Hva med de 100 000 som er drept og deres pårørende i Irak i disse 10 årene - etter at USA invaderte Irak?

Hva med de utallige som er drept i og fordrevet fra Afghanistan? Libya?

Hva med de som er blitt dømt til dødsstraff - også i USA?

Hva med de sultne og døde barna i Afrika? De underernærte i Asia?

Hva med de millioner av ufødte hjelpeløse uskyldige barn som ved statens og politikernes lover og regler er drept i mors liv?

Fortjener de et minnesmerke?

Ikke på Ground Zero...

men i Norge?

Gå til innlegget

Hugin og Munin & sex

Publisert over 9 år siden

Det hender jeg ler av Hugin og Munin. Det gjorde jeg ikke i dag. Jeg ble provosert. Skikkelig. For hva nytter det å ha høye idealer i leder- og kommentarartiklene hvis de blir latterliggjort og ufarliggjort på sistesiden? Hver dag. Hele året

I dagens papirutgave av Vårt Land flakser de frekke, naive, nysgjerrige, hedenske ravnene Hugin og Munin til kriger- og høvdingeguden Odin i den norrøne mytologi, over  NRKs nye Trekant og Kristent Samlingspartis forhold til hvem som kan ha tillitsverv i partiet...

Noen synes garantert dette er ustyrtelig morsomt. Jeg begynner å bli skikkelig lei av en avis som profilerer høye etiske idealer på leder- og kommentarplass - men som på sistesiden slipper løs 2 pratsomme løse kanoner av noen hedenske ravner som med ironi og eleganse setter ting på plass med et skjevt og lattervekkende smil...

Konsekvensen - for meg - er en bagatellisering, ufarliggjøring, latterliggjøring, relativisering, likegyldigsering av de normer og holdninger avisen påstår den forfekter. Jeg begynner å bli skikkelig mett av denne type humor. Det går på autopilot og er ofte særdeles forutsigbart

Er de glupe skribentene gamle menn som går i puberteten? Råkule, fordomsfrie friskuser som endelig på sistesiden tør si hva de egentlig mener? Macho tøffinger som elsker å provosere?

Litt snerten humor og noen artige retoriske poeng er det av og til - men nå er jeg ganske fedd øpp...

Vårt Land er - etter hva jeg vet - den eneste norske avisen som på sistesiden har en spalte der man gir seg selv rett til å slå seg selv på munnen og si det motsatte av hva man mener

Hvor lenge skal det fortsette?

Til humoren til de 2 Odins speidere er resirkulert og gjenbrukt så mye og så lenge at den til sist forsvinner med et brak og et skrik i det norrøne Ragnarok?

Gå til innlegget

Høytsvevende om monarkiet

Publisert over 9 år siden

Erling Rimehaugs kommentar "Kongehusets fornyere" i papiravisen i dag 25. august er noe av det slappeste, sløveste og mest svadaspekkede monarkiforsvar jeg har lest på en stund

At høytsittende redaktører som selv er en del av den mediale makteliten i et samfunn støtter andre makteliter og derfor finner det opportunt å verbalisere en slik motstandsløs holdning, er historisk, kulturelt og sosialt ikke oppsiktsvekkende. Tvertimot. Det er ganske vanlig. Men intellektuelt, rasjonelt og i forhold til logisk og konsistent tenkning og refleksjon, er det ikke akkurat imponerende

At "kongehusets nye generasjon står fjellstøtt i folkets bevissthet" betyr jo bare at folket tar feil, at flertallet er ideologisk indoktrinert, hjernevasket, enøyd. Norge er internasjonalt superflink til i enhver sammenheng å mene noe og mye om rettferdighet i verden - der sitter vi i egne øyne stort sett alltid med fasiten:

Men i Norge, nei, vet du hva, der skal vi tviholde, forsvare, begrunne og finansiere et arkaisk, utdatert, meningsløst konstitusjonelt og statsrettslig system der biologisk arv avgjør landets høyeste posisjon...

Det er kanskje ikke alle utlendinger som synes det rimer med alt det andre politisk korrekte Norge til enhver tid står for...

Skal vi først la gener og biologisk avstamning ha en slik konstitusjonell betydning, får vi da sannelig være konsekvente og gjeninnføre adelen med hertuger, baroner, grever, markier, friherrer, jarler og lorder. Det blir nok gøy!

Rimehaug skriver: "Det er paradoksalt at vi ved arv peker ut de som skal symbolisere folket"

Paradoksalt!?

Det er fullstendig meningsløst, urettferdig og absurd! Hvis det bare er "paradoksalt" så har vel Rimehaug en sønn eller datter som automatisk på grunn av biologisk avstamning kan overta redaktørkrakken i en av kongerikets mest monarkihyllende aviser?

Gå til innlegget

Paven i Spania - Spania i paven

Publisert over 9 år siden

I disse dager er 1 million unge kristne samlet i Madrid. Paven er sammen med dem. Mange spanjoler protesterer mot utgiftene i et land der 46 % av ungdommene er arbeidsløse. Er det rett å bruke en halv milliard på et kristent stevne?

Flotte katolske ungdommer fyller gatene i Madrid. De synger lovsanger og vitner om Jesus Kristus som verdens eneste Frelser. De har gode åndelige dager fylt med messer, bønn, vennskap, fellesskap. Nå er også pave Benedikt på plass. Demonstranter i gatene protesterer mot alle utgiftene pavebesøket påfører et Spania i økonomisk krise:

Nesten halvparten av unge spanjoler er uten jobb. Er det da rett å bruke en halv milliard på et slikt arrangement?

Arrangørene forsvarer seg med at det strømmer da sannelig også inntekter inn til hoteller, restauranter, butikker etc etc med 1 million besøkende. Men også kristne spanjoler spør:

Er disse gigantstevnene i samsvar med kristen etikk? Er det ikke bedre at de fattigste, de arbeidsledige, barna som nå dør i tusenvis av sult i Afrika - får disse pengene?

Og man kan spørre:

Er det å gå rundt i side, praktfulle kjoler og snåle hatter det Jesus vil ha oss til å gjøre i 2011? Er glitrende gylne kapper det plagg som skal føre sekulære europeere til Kristus? Er kultiske seremonier det som best i vår tid fører frafalne mennesker i Europa inn i Evangeliets lys? Er oldkirkelige, arkaiske gester og riter det som fører Europas befolkning inn i frelsens store og hellige mysterium?

Jeg elsker selv liturgier av mange slag - men av og til lurer jeg på om man kan bli så glad i seremonier og riter at det blir en lettvint og litt for enkel flukt inn i en behagelig verden og en flukt bort fra det å gå bokstavelig ut i en krevende, kavende, forvirrende, sekulær samtid...

Jeg spør - helt oppriktig - og det gjelder alle konfesjoner - fordi jeg mener vi nå trenger å gjennomtenke disse spørsmålene radikalt:

Er det dette Jesus Kristus mener når Han sier:

Gå ut i all verden og forkynn Evangeliet...med glitter, silke, gull og brokade, praktfulle bygninger og hus - eller med solidaritetens empati og tomme hender...

vi skal om ikke lenge feire at verdens Frelser ble født i en...dyrestall...

Her er det ikke snakk om den korrekte lære, den kanoniske retorikk og det konfesjonelle selvforsvar - for det er alltid på plass -

her er det snakk om livet -

det livet vi engang alle - også de på toppen av allverdens hierarkier - skal stå til ansvar for...  

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere