Øyvind Haraldseid

Alder: 50
  RSS

Om Øyvind

Generalsekretær i Misjonskirken Norge

Følgere

Tid for å tjene

Publisert rundt 2 måneder siden

Torsdag 12. mars var jeg sammen med mange av Misjonskirkens pastorer og menighetsarbeidere på Vegårtun leirsted. Vi så statsminister Erna Solbergs pressekonferanse på storskjerm. «Nå kommer de mest inngripende tiltak vi har hatt i Norge i fredstid» sa Erna. Vi forstod alvoret og avsluttet samlingen, en dag før tiden. Vi dro hjem, men med en sterk opplevelse av at vi sammen skal gjøre alt vi kan for å være kirke også nå, i denne situasjonen.

I krisen som har oppstått har våre myndigheter tatt ulike grep. Veien for arbeidsgiver til å permittere ble gjort kort og enkel. Den økonomiske tryggheten for arbeidstaker på kort sikt er ivaretatt. I ukene som har gått har mange av mine samtaler med menigheter og ansatte handlet om dette. Permittere, eller ikke? Noen menigheter har valgt å permittere, mens andre stadig vurderer dette. Også for Misjonskirken Norge sentralt er dette et aktuelt spørsmål. Spørsmålet er todelt; har arbeidsgiver jobb til den ansatte og har man midler til å lønne sine ansatte? For noen menigheter vil svaret på det første spørsmålet være at deler av arbeidsoppgavene har falt bort. Det er ikke «business as usual» nå. Min opplevelse er at behovene nå i krisetid er større, tross bortfall av gudstjenester og arrangementer. Noen tenker kanskje at hjemmekontor betyr rolige dager. Vår erfaring er heller det motsatte.


Det avgjørende for mange menigheter vil være usikkerheten som er knyttet til økonomi. Spørsmålet er hvordan denne krisesituasjonen vil påvirke menighetens gavebaserte inntekter. Det vet vi trolig ikke enda. Det er for tidlig. Staten gjør mye gjennom ulike pakker for å demme opp for konsekvensene av krisen. Effekten av dette kjenner vi heller ikke. Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vedvare. Det er rimelig å anta at året 2020 både for Misjonskirken Norge sentralt og lokalt vil synes i regnskapene. Jeg håper likevel vi kan klare å holde våre folk i arbeid og tjeneste også nå. Både for de ansattes del, for menighetens del og for samfunnets skyld. Jeg er bekymret for hvilket signal vi sender til våre egne og samfunnet rundt oss om vi nettopp i denne krisen velger å permittere våre arbeidere. Krisen går over og noen vil vurdere oss på de valg vi tok.  


Jeg opplever det som viktig at vi nettopp nå står opp, står på, tilpasser oss situasjonen og er til stede som kirke for folk rundt oss. Flere pastorer forteller at dagene nå er travle og behovene store hos mange. En permittert pastor/arbeider har ikke lov å følge opp menigheten på «dugnad». Menighetene har heller ikke mulighet til å benytte frivillige til å gjøre den permittertes arbeidsoppgaver. Dette gjelder for alle typer stillinger, enten det er snakk om administrativt arbeid eller arbeid blant barn og ungdom.


Klarer vi som menighet å følge opp de mennesker som nettopp nå trenger oss for å komme seg igjennom en tøff tid eller en ensom hverdag? Evner vi å benytte de mange mulighetene som denne tiden gir oss til å nå ut til nye mennesker og bety noe for nabolagene våre? Hva med å lage en liste og betjene personer vi vil vise omsorg og strekke ut en hånd til; barn, ungdom, voksne, eldre? Tenk om vi endte opp med å bygge ned og ikke klarer å bygge opp igjen fordi vi mistet verdifull tillitt og kompetanse.


Vi tror på en trofast Gud som er med oss alle dager, og gjennom alle tider. Nå har vi en enestående mulighet til å formidle kjernen i vår tro og til å vise at kirke ikke handler om bygg, arrangementer eller aktiviteter. Kirken mangler aldri arbeidsoppgaver og kirkens Herre vil bygge sin kirke også i denne tiden. Det er avgjørende for oss som kirke, nettopp i denne situasjonen, at vi er i stand til å tjene både menighetens folk og samfunnet rundt oss. Det å holde hjula i gang er også en del av den store nasjonale dugnaden. Dette er en tid for å tjene!

Gå til innlegget

Ikke lenger med i nettverket Til Helhet

Publisert over 1 år siden

Misjonskirken Norge ønsker å informere om at vi fra dags dato ikke lenger er med i nettverket Til Helhet.

DE SISTE DAGERS medieoppslag har satt fokus på Misjonskirken Norge og vår tilknytting til nettverket Til Helhet.

Misjonskirken Norge ønsker å informere om at vi fra dags dato ikke lenger er med i nettverket Til Helhet. På tross av at det kan oppfattes annerledes, skal denne utmeldelsen sees i sammenheng og som en konsekvens av et tidligere vedtak, og ikke som et resultat av de siste dagers medieoppmerksomhet.

I 2016 hadde hovedstyret i Misjonskirken Norge på dagsorden en gjennomgang av hvilke organisasjoner vi var medlem av. Det ble da fattet et vedtak som sier at «organisasjonsmedlemskap tegnes primært i økumeniske organisasjoner av nasjonalt eller internasjonalt omfang som er viktige for Misjonskirken Norges oppdrag».

Nettverket Til Helhet hører ikke til i denne kategorien. Vår samtale i Misjonskirken Norge har derfor ikke handlet om Til Helhets arbeid. Utgangspunktet for vedtaket var prinsipielt.

Det har vært vår intensjon å effektuere en utmeldelse av Til Helhet i lang tid, men så har ikke skjedd før nå.

Øyvind Haraldseid, Generalsekretær i Misjonskirken Norge

Gå til innlegget

Vårt Land markerer jubileet for at kvinnene i vårt eget land for 100 år siden ble gitt allmenn stemmerett med overskriften ”Antifeministisk bølge fra USA”.

På forsiden lyder det: ”Nå kommer antifeminismen”. Vinklingen oppleves tendensiøst og kildene som avisen benytter virker underlige. Det er med stor glede vi jubilerer for at kvinnene i vårt eget land for 100 år siden ble gitt allmenn stemmerett. Det var en meget riktig og viktig beslutning! Men, hva vil Vårt Land med en slik sak på en slik dag, og er dette virkelig en viktig historie å fortelle?

Vi har ikke en opplevelse av at antifeministiske strømninger preger kristen-Norge. Misjonsforbundet som er et av landets eldste frikirkesamfunn opplever det som naturlig å markere 100-årsjubileet for allmenn stemmerett for kvinner i Norge. Bare for å illustrere dette vil jeg nevne noen få momenter fra vår egen historie.

Misjonsforbundets grunnlegger, Fredrik Franson, understreket hvor viktig det er at både kvinner og menn er med på å fullføre det store oppdraget. Av den grunn har kvinner og menn i Misjonsforbundet alt fra grunnleggelsen av, i 1884, vært likestilt og hatt full stemmerett. Det har fra begynnelsen også vært policy å utdanne og sende ut (senere også innvie og ordinere) kvinner som forkynnere. I 1887 ble det holdt bibelkurs ”for den frie misjons predikanter og bibelkvinner”. I 1907 hadde trossamfunnets organ, Talsmanden, kvinnelig redaksjonssekretær. I 1915 ble Gerda Karijord forstander i Narvik misjonsmenighet.Dette var 23 år før kvinner i Den norske kirke fikk adgang til presteembetet, og 46 år før Ingrid Bjerkås i 1961 ble ordinert som den første kvinnelige prest i Den norske kirke. Metodistenes Agnes Nilsen Howard ble pastor i 1954. Det betyr at to av landets frikirkesamfunn var relativt tidlig ute med å ansette kvinner som pastor/menighetsforstander.Vi har også hatt markante lederskikkelser som misjonær Annie Skau Berntsen. I dag har mange Misjonsforbundsmenigheter dyktige kvinnelig ledere og pastorer. Vi har både kvinner og menn i Misjonsforbundets ledelse. Også i vårt internasjonale arbeid har vi fokus på kvinners rettigheter. Likevel, vi har stadig et ønske om se, og legge til rette for, flere kvinner i tjeneste i Misjonsforbundet.

Tradisjonelt plasseres Misjonsforbundet i den evangelikale delen av kirkelandskapet. Heller ikke gjennom vår kontakt med resten av kirke-Norge kjenner vi igjen det bilde som tegnes i Vårt Lands artikkel.

Jubileet for kvinners stemmerett kunne ha vært en glimrende anledning for Vårt Land til å presentere et bredt fokus på hva kirker og organisasjoner har bidratt med og betydd for kvinnelig frigjøring opp gjennom vårt lands historie. Dette kunne vært et betydningsfullt bidrag i samfunnsdebatten, gitt økt bevissthet og innsikt i forhold til kirkens rolle i samfunnet. Vårt Land kjenner kristenheten langt bedre enn den sekulære presse, og bør derfor fremheve de nyanser som ikke alltid kommer til orde der, samt fremstille saker på en måte som gjør at det som skrives oppleves representativt av de som omtales.

Øyvind Haraldseid                                                              Torbjørg Oline Nyli

generalsekretær                                                                    daglig leder

Misjonsforbundet                                                                   Misjonsforbundet UNG

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
9 dager siden / 2965 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1705 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
6 dager siden / 1576 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 1110 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
12 dager siden / 1061 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
17 dager siden / 642 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere