Randi H

Alder: 6
  RSS

Om Randi

Følgere

Salme 50, vers 15-23

Publisert over 6 år siden

(Salmenes bok ,salme 50, vers 15-23 )
Og kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.
Men den ugudlige sier Gud : Hva har du med å fortelle om mine lover og ta min pakt i din munn?
Du hater jo tukt og kaster mine ord bak deg. Når du ser en tyv, slår du gjerne lag med ham og med horkarer gjør du felles sak.
Din munn slipper du løs med ondt, og din tunge spinner svik.
Du sitter og taler mot din bror, du baktaler din mors sønn.
Dette har du gjort, og jeg har tidd. Du tenkte jeg var som du. Men jeg vil straffe deg og stille det frem for dine øyne.
Legg merke til dette, dere som glemmer Gud. Ellers vil jeg sønderrive, og det er ingen som redder.
Den som gir takk som offer,ærer meg. Og den som går den rette vei, ham vil jeg la se Guds frelse .
--------------------------------------------------------------------------------

 Hei. 
 Tenker på dette med de ugudlige og troende ...før i tiden var det et mye klarer skille, på de "ugudlige" og de "troende " . De fleste kristne kan  fort si at dette er mennesker som enda lever i verden, de som enda ikke er blitt frelst .....Jo, de også, men min erfaring er dessverre dårlig med endel som sier seg å være troende.....for så mange  tåler ikke bli korrigert eller rettledet og formanet...... hver og en har tydligvis lyst til å gå sine " egne veier " og gjør det også.  Om du/jeg sier ifra om synd/ondskap ,så får man fort merkelapp "ukjærlig" på seg eller at man tror man er bedre enn andre....mange forstår ikke at tukt ,refs og irettesettelse også er kjærlighet. Akkurat som vi pleier å advare , korrigere og veilede våre egne barn. Og vi gjør jo ikke det for å være slemme mot de ,men for at de skal lære. 

 Bare tenk på internett.....det vil jo være svært vanskelig å høre andres toneleie ved det man leser her . Sett endel troende skrive at dette sa du ikke til meg i kjærelighet ovs. Hvem åssen er det mulig å si sånn ?  Tror endel kan føle seg fordømt på endel  ting, som treffer, men har du/jeg god samvittighet, så er ingeting bedre enn det , men ha det overfor andre mennesker også ......Det som egentlig gir gjennsvar inni mennesket er deres egen samvittighet ofte , ikke ignorer den.For ignoreres den mange nok ganger så klarer man ikke skille på noenting . Endel troende prøver fort  å gi deg/meg skylden, men å eks.si at du har dine synder og jeg har mine.  Istedefor å ordne opp selv, be Gud evt.mennesker om tilgivelse for synd/ondskap man  har gjort mot de... mange er enormt flinke å be til Gud, men glemmer andre mennesker, sånn skal det ikke være .... . Endel får aldri gjort noe med det, men lever i det. Også lurer endel på hvorfor så mye går galt i livet ?
 Å advare mot vranglære og synd/ondskap er vi jo forpliktet til å si ifra om allesammen. Men det blir blandet sammen med å baktale ofte , så derfor advare veldig få idag, istede glatter mange over , selv om de vet om  og tror de beskytter. Eller som endel kan si : "vi ønsker ikke ta stilling til  verken det eller det ".....hvem som helst kan kalle seg kristne? ......Det står skrevet :" De hater jo tukt "....og det skal hvertfall ikke være deg eller meg som advarer. Prøv det....det har jeg gjort.....og det har kostet meg svært mye å gjøre nettopp det. 
 Fått  slengt  tilbake av noen troende  at man er "åndeligpoliti", ukjærlig og lite tilgivende og lite tålerant...eller heller ikke har kjærlighet, bare hvor fort endel  troende kan si : at hvem tror du at du er? kom ikke her ? Pass på dine egene synder ?
Åssen har vi kommet dit hen idag ? Noen ganger lurer jeg på om vi leser samme Bibel...eller om den leses i det heletatt ?

Eller er du en av de som bare skal ha "søtsakene " det står skrevt om ? Det blir endel hvorfor ?
 De fleste troende vet at  summen av Guds ord er sannhet, ikke enkelte utdrag og vi må ta med det som er litt ubehangelig også ,ikke bare ha  dessert. Faktisk så er vi ikke alltid så komfortable med å gå utover vår egen komfortsone.  Og det er ikke jeg heller. Det pleier å koste de fleste av oss mye ,men lønnen er stor.

 Dersom endel  kristne lever i synd ,så blir de blinde...og uansett hvor mye de prøver å studere Guds ord ,så vil de ikke få åpenbart den  riktige betydningen av Ordet. For synden gjør blind !! Man må ordne opp all synd og så kan vi  rettes oss inn på veien igjen,  mens det enda  er tid igjen. Men man blir mer og mer svaksynt desto lenger man lever i synd og det er en stor fallgruve. Det hvertfall livsfarlig å lære andre i den tilstanden. 

Bare 1 eksempel som er svært utbredt idag...skilsmisse og hor og det er like ille idag som på Moses tid. Men mennesken tror det ikke...sier man er gammeldags og at man huske på at vi lever i 2013. Gud har aldri modernisert seg...Han er i går ,idag og til evig tid akkurat den samme. Aldri forandret mening...aldri forandret sitt ord og det kommer Han aldri til å gjøre heller.


Det er dette  noe av  Samle 50 omhandler...Hva har du med å fortelle om mine lover ? Skal " du " lære mitt ord til andre , "du " som lever i synd ? "Du" har jo ikke skjønt noenting....men lærer vil "du " være ? 

Lærer lær deg selv før du lærer andre,  er det noe som heter. Når du har lært .....så vil livet man lever gjennspeile det man har lært også. 
For hvis ikke har man  ikke lært noenting. Vi kristne må ta ansvar for livet vi lever. Det er enormt mye ansvarsfraskrivelse idag ,særlig blant de pinsekaraktmatiske som jeg kjenner best til. Leste et innelgg der en troende  gjennom flere ti år skriver at vedkommende er så glad fordi Gud også tar all fremtidig synd vedkommende skulle finne på å gjøre......Jeg skjønner hva  som menes...men det er allikevel så feil måte å si det på....Det er forstålig når det gjelder synd som  man er uvitende om, men de fleste mennesker vet når man går over en grense, tråkker over samvittigheten sin. Man kan ta en bestemmelse for å stå imot samme hva det skulle være, både hor og stjeling og lyving, alt sammen ! Bestem deg for å stå for sannheten ,sammen hva det koster ! 

Mitt liv har ikke vært syndefritt, og jeg prøver på ingen måte fremstå som bedre enn noen  andre,  men jeg prøver hvertfall å ta lærdom av det jeg gjør galt og passer meg for å gjøre det  gale om og om igjen. Jeg tar ansvar for mine handlinger og Gud gir meg kraft til å leve etter det. Kan jeg så kan alle. 

 Gud velsigne dere alle .  Hilsen Randi

Gå til innlegget

OMVELDELSE .

Publisert over 6 år siden

OMVENDELSE
 Ønsker bare å  skrive og dele med andre ,  en klar forståelse av ordet "omvendelse", slik det er brukt i skriften. 
I det nye testamentet er verbet "å omvende" vanligvis i en oversettelse av det greske ordet " metanoein". Det har en bestemt mening i hele historien om det greske språket, fra klassisk gresk til nytestamentlig gresk.
Den grunnleggende betydning er alltid den samme : " Å endre mening ". "Omvendelse" i Det nye testamentet er altså IKKE en følelse, men en beslutning .

Når vi er klar over dette faktumet, kan vi avvise mange falske oppfatninger og ideer om omvendelse. Mange assosierer omvendelsen med følelser - med gråt ovs. Det er imidlertid mulig for et menneske å ha sterke følelser og felle mange tårer uten at man er omvendt i bibelsk forstand.

Sann omvendelse er en fast, indre beslutning, en sinnsforandring. Omvende betyr bokstaveligtalt "å snu", "å vende tilbake" , "å snu ryggen til ".....Det nye testamentet legger altså vekt på den indre naturen i sann omvendelse, mens i Det gamle testamentet understreker det ytre uttrykket for denne indre forandringen. Setter vi de 2 sammen, får vi følgende komplette definisjon av omvendelse.

Omvendelse er en indre sinnsforandring som resulterer i at man ytre sett snur ryggen til, eller snur seg rundt, for å gå videre i en helt NY retning.

Anger er noe annet......Judas hadde helt sikkert sterke følelser, han hadde kvaler og følte anger. Men han opplevde ikke sann omvendelse. Han endret IKKE kurs. Han hadde allerede gått for langt. Til tross for Frelserens advarsel overga han seg med vilje til en kurs som det faktisk ikke var noen tilbaketrekning fra....Han hadde passert " omvendelse stadiet".
For en alvorlig og fryktelig lekse dette er! Det er mulig for et menneske at man i sin egenrådighet og stahet kommer til et punkt der man ikke kan snu - et sted der omvendelsens dør ved ene egenrådighet for evig blir lukket bak en.

En annen som gjorde denne samme tragiske feilen , var Esau, som solgte sin førstefødselsrett for et måltid mat..........(Heb 12 : 17).

Gå til innlegget

Engang frelst,alltid frelst ?

Publisert over 6 år sidenENGANG FRELST, ALLTID FRELST!?

 Av Randi Ingwersen

Det er så mange kristne som "forkynner  Guds ord, også på sosiale medier som eks.  Facebook, men livet de lever vitner om noe helt annet ,eller at de rett og slett ikke lever i samsvar med Guds ord. Mange lever ikke slik de forkynner og tror heller ikke det er nødvendig eller ikke så farlig, hvertfall ikke så  nøye. Har sett mye av dette på nært hold selv og jeg har blitt rystet mange ganger. Ikke av "ny frelste ", eller de i "verden " , men for det meste av  kristne mennesker , som har vært det i årevis.

Det blir liksom slik at bare en eller annen kristen sier de elsker Jesus ,ja, da skal alt være iorden. Man skal huske på at flere  forskynner, forkynner  at bare tro på Jesus, så er ALT tillatt...(Dette er Nikolaittenes lære).

Det er faktisk  flere forkynnere i dette land som tror at det IKKE spiller noen rolle hvordan de oppfører seg mot andre mennesker eller at det ikke er så nøye ta Ordet på alvor, fordi man er frelst ! Dette er blitt forkynt på riksdekkende tv. 

 Forkynneren sa om seg selv :" Det er ikke så farlig eller nøye hvordan jeg oppfører meg mot andre mennesker , fordi jeg lever IKKE slik jeg forkynner osv. ....fordi jeg er frelst.....så jeg er beskyttet samme hvordan jeg oppfører meg ovenfor andre mennesker"! Det ble  tatt  et eksempel på hvordan forkynneren  satt i vaskemaskinen og bare kunne si "ædda bædda", jeg er i Kristus og jeg vaskes ren og rettferdig etterhvert ..... !!  

Hva er nikolaittenes lære?

: I Åpb.2,14.15 leser vi at ”jeg har noen få ting imot deg: Du har noen der som holder fast ved Bileams lære, han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn – å ete avgudsoffer og drive hor. Slik har også du noen som på samme vis holder fast ved nikolaittenes lære.”

 Nikolaittenes lære er beslektet med Bileam. Nikolaittene var en sekt som man mener ble oppkalt etter en diakon som heter Nikolaus. De lærte en falsk kristen frihet, der en ikke var så nøye med avgudsoffer og hor, og som hadde en falsk lære at «Ånden var ren» selv om legemet gjorde synd. En kunne synde, da Ånden var opphøyet over sjelen. Det var en form for kristen frihet som hele bibelen advarer imot om dessverre denne lære brer mer og mer over seg, spesielt innforbi de Pinse Karismatiske menigheter og bevegelser

 Vi som er kristne er et brev lest av alle og skal IKKE være noe å "ta "oss for ! 

Ja, vil mange si, vi gjør jo så mye feil og vi feiler og er så dårlige og ingen er perfekte ,for vi er jo bare mennesker...Ja, nettopp, men kanskje en god ide å  slutte finne på alle unnskyldninger for å   holde på med synd/ondskap ? For det står ikke skrevet at siden vi bare er mennesker så da kan man bare fortsette med alt det gale  og at vi bare kan  forkaste de ti bud og vi kan leve som vi lyster ....og at samme hva vi gjør mot andre mennesker  så er det greit. Man skal huske på at hele Biblen omtrent omhandler ANDRE mennesker. 

 Og Jesus gav oss 1 nytt bud . (Johannes evangelium kap 13 vers 34) Og et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre,slik Jeg har elsket dere,skal dere elske hverandre.

Men å elske andre mennesker er ikke ensbetydende å jatte med i alt de foretar seg.Det er like mye kjærlighet å si ifra. Man skal korigere/formane /rettlede, rose og gi kjærlighet , være tålerant fordi at man   bryr seg om andre .

Min erfaring er at  det er svært vanskelig, fordi mange kristne er da raske med å si at man dømmer eller er ukjærlig ,lite tålerant ovs.Dessuten er det kristne som stenger seg helt for rettledning fra andre, de skal ha det på sin egen måte.  Det er rart hvordan mange kristne husker enkelte vers fra Biblen , men glemmer lese det som står forran og bak. Glemmer summen av Ordet.

Har kristne idag  "glemt " det som står skrevet ? 


 Matt. 5. 19 Derfor, den som bryter et eneste av disse minste bud og lærer menneskene således, han skal kalles den minste i himlenes rike; men den som holder dem og lærer andre dem, han skal kalles stor i himlenes rike. 


 Den modere doktrine....engang frelst, alltid frelst....har åpnet en dør for Satan....for å oversvømme menighetene med falsk forkynnelse og ødeleggelser, samt gitt menn og kvinner lov til å synde, uten å omvende seg å angre ! 

 Menighetene er full av forkynnelse og mennesker som IKKE kjenner Gud!

Og det er ikke med letthet jeg verken skriver eller sier dette.  Det er blitt en stor fallgruve for mange og rett og slett et stort bedrag. 

Ikke hver som sier til meg Herre Herre skal komme inn i himmelrike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til Meg på den dag: " Herre, Herre, har vi ikke profetert i Ditt navn, drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i Ditt navn? Men da skal Jeg bekjenne for dem: " Jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra Meg, dere som driver med lovløshet. Matt 7, 21-23 

 Mange kristne ser seg selv på en måte slik at dem uansett har sikret seg  himmelbilletten. Det blir som å hive seg inn i en Ferrari og dure inn i himmelen, det spiller vist ingen rolle hvem de måtte kjøre ned på veien opp ! Engang frelst, alltid frelst ? nei....og kristne kan miste himmelbilletten sin...det tror jeg.

 Se denne linken om forkynnelse som sier "en gang frelst alltid frelst»! Den har rystet meg . 

 Kristne må våkne opp , mens det er enda tid til det. En dag er det forseint og da hjelper det ikke si "jammen ".

 Og de som sier de elsker Jesus er ikke alltid dem som gjør det likevel ....for vi kan jo alle si det, ikke sant ? 

 Hør denne på youtube.com  og det er på engelsk ,men håper det går bra for dere. Og det er forskjell på FØR OG ETTER FRELSEN...Håper denne kan gi flere noe å tenke gjennom, men aller helst at mange kristne våkner. 

http://youtu.be/qCQvwt8jn1Y

P.S Kjell ,jeg skal skrive om hvordan jeg ble frelst og takk for tips. Mvh Randi   

Guds fred og velsignet dag til dere alle :) 

 

Gå til innlegget

FINNES DET AVLATSBREV I VÅR TID ?

Publisert over 6 år siden

FINNES DET «AVLATSBREV» OGSÅ I VÅR TID?

Ja, dessverre! og hva er «avlatsbrev»? Ta deg tid til dette innlegget og hør om det ikke lyder kjent også i vår tid?

Til kamp mot det falske vil jeg kalle det!

Hvem er de?

Det er de som tror at alt kan kjøpes for penger og de som tror at å gi mer vil gi de mer tilbake, til seg selv. Det er de som sier seg troende som tror det går an å kjøpe seg «himmelbilletten», alt lar seg kjøpe. Men de vil ikke gå veien som fører dit… Mange lever i et bedrag, men noen er også forført og villedet.

«Tetzel» var en tysk «avlatspredikant», motstander av Luther. Han gikk inn på prekestolen i kirken den gang (menigheten også, i dag) og lovpriste «Avlaten» som Guds kostelige gave. Han erklærte at i kraft av hans avlatsbrev, ville alle de de syndene som kjøperne seinere måtte begå, bli tilgitt. Det var ikke engang nødvendig å angre sine synder.

Det var flere lærde og fromme menn innen kirken, som tvilte på læren om «avlat». Det var ikke i samsvar med Guds ord, og det var fornuftstridig, men ingen våget å kritisere eller bekjempe den tvilsomme handelen – Men blant vanlige folk var det noen som begynte å bli urolige og tvilrådige. Mange spurte om ikke snart noen ville stoppe den åpenbare betenkelige måten, å få syndsforlatelse på. Det spørsmålet tror jeg flere kristne spør seg om i dag. Det er jo bare å se litt på Visjon Norge og sikkert andre kristne tv kanaler, men også i div. menigheter rundt omkring i landet. Mange av oss vet ikke hvor vi engang skal gå på møter hen i dag, mye er bare fokusert på penger, hvordan de selv kan bli større og hva de selv kan få av større og bedre ting og tang. De er ofte bare opptatt av hva du og jeg kan velsigne de med….mens de selv ikke ofrer andre en tanke, for det vi evt. står i bryr de seg svært lite om. Samtidig sier de at de har Jesu kjærlighet…For et bedrag og mange vil la seg bedra!

Luther var fremdeles en streng og trofast katolikk, men han ble skremt av det han så (Det gjør jeg også i dag). Folk kom til han med avlatsbrevene og ville ha syndsforlatelse, ikke fordi de egentlig angret det de ville ha syndsforlatelse for, men fordi de forventet å få syndsforlatelse fordi de hadde kjøpt avlat. Folk ble forlegne da Luther nektet å gi syndsforlatelse på grunnlag av avlatsbrevene og gikk tilbake til «Tetzel» og klagde. Noen var modige nok til å forlange pengene tilbake.

Luther talte om syndens onde vesen og lærte tilhørerne, at det er umulig for noe menneske å gjøre noe selv, for å minske syndens konsekvens eller for å unngå dens straff! Våre valg vil få en eller annen konsekvens og de finnes ikke noen snarveier til himmelen. Vil du dit må du gå veien som fører dit!

Omvendelse til Gud og tro på Kristus er det eneste som kan frelse synderen. En kan ikke kjøpe Kristi nåde. Den er en ufortjent gave. Luther rådet folk til å ikke kjøpe avlat. Han fortalte hvordan han selv hadde forsøkt å oppnå frelse, ved hjelp av bot og ydmykelse, og han forsikret dem at det bare ved å tro på Kristus og ved å se bort fra seg selv, en kunne finne fred og glede. Man gjør noe aktivt som å se bort fra seg selv. Sette deg selv litt på «vent». Vi må kunne vente i mange ting! Klarer du/dere det? Det går faktisk an å lære det og ta en bestemmelse om å klare det.

Mine tanker blir derfor i dag: «Hva med de som ikke klare se bort fra seg selv? ….

Svaret en enkelt… De finner IKKE fred og glede. De er stadig på jakt etter ting og tang i denne verden, som faktisk bare gir de en kortvarig glede. Tenk på det selv, får man noe nytt er det som regel bare gildt en liten stund. Hvorfor skulle folk omvende seg og overvinne synden, når de enkelt kunne kjøpe seg fri fra det?

Faktisk så er det svært utbredt i dag også, og for en god del kristne. De har ikke klart å legge bort seg selv…de vil leve å ha alt det materialistiske og alt det beste i verden, men de vil også ha det beste i himmelen. Og de gir mer om prekenen går ut at de får mer igjen selv (såkalt såing, der gir du 10 kr., så får du 100 kr. igjen). Jeg har sett det selv, de kappes om å komme først opp til bankterminalen, og de vil bli sett! Dessuten har jeg sett mange gi store summer og de gjerne øker og øker beløpet, sånn at de blir lagt merke til og fremstår derfor som «gode kristne». Mange vil kamuflere sitt liksom kristne liv og sannheten er at mange faktisk ikke blir avslørt heller.

 De ufrelste er ikke det største problemet i dag, men de som sier seg å være kristne !  For hvem kan ikke si det?

Det behøver slettes ikke være de mest åndelige de som roper amen og halleluja på riktige plasser eller de som klapper høyest eller løfter hendene i været. 

«Tetzel» fortsatte sin avlatshandel som før og Luther fant ut at han måtte gjøre noe, som ville skikkelig bli lagt merke til. Luther forsøkte få i gang en diskusjon, men ingen våget å ta imot utfordringen….Ligner ikke dette mye på dagens kristen Norge?

Hvem tør gå imot synden og forkynne om omvendelse og anger? Vi må tilbake til den hele og fulle sannhet som inneholder kjærlighet og nåde, men også omvendelse og anger!!

 Læren om avlat passet folk utmerket! Ganske likt i dag… Folk liker seg best i sin komfortsone og våger seg sjelden utover den. Om de hører du/jeg kunne trenge deres hjelp forsvinner de som regel. For å ofre av sin tid, sin energi eller økonomi vil de ikke. Man må ha tid til å høre om andres «kriser» og faktisk tenke på hvor mye det kan koste å åpne hjertet sitt. 

Læren om avlat måtte derfor begrunnes i Bibelen - hvis ikke måtte den forkastes.

Luthers motiver ble trukket i tvil og forvrengt av motstanderne. De spottet han og tilla han skittene karaktertrekk. Akkurat slik det kan foregå rundt om kring i dag….

Mange innså at Luther hadde rett….og de innså snart at det ville skje store forandringer dersom disse sannhetene skulle bli godkjent.

Folk ble lært opp til å tenke og handle som ansvarlige individer. Luther ble en ensom og motløs mann, som hadde verdens sterkeste makter imot seg. Men det å føle seg aleine og forlatt ,var ingen ny erfaring for ham….Etterhvert våknet folk….det gjør de også i vår tid….de ble mer og mer opplyst om sannhet og bedrageri, og det er litt av «vår» jobb også i dag….forkynne den fulle og hele sannhet og den sunne lære. Mange som engang startet opp i ånd, er i dag endt opp i kjød. Og de liberale er blitt for liberale, mye er totalt ute av kontroll. Og det sprer seg i rasende fart. Hvorfor sanser ingen det? Hvorfor «godtar» vi at kristne leker med synder og nekter og omvende seg og heller ikke angrer de sin lovløse handlinger?

 Bare tenk på hvor ofte vi høre at vi gjør så mye galt og er så fulle av feil og vi er jo bare mennesker…Men om noen er så fulle av synd og feil og alt annet, så er det vel på tide med en renselse? Kristne lever bl.a. i samboerforhold, i hemmelige forhold, skiller seg og gifter seg opptil flere ganger…og faktisk så ble det forkynt på Visjon Norge at «de takket Gud for skilsmissen fordi det hadde gjort det mulig for vedkommende å finne den nye ektefelle han hadde nå », ser det hvor vilt dette er?Hvor er det blitt av Gudsfrykten idag ?  Skjønner dere alvoret? Vi leker ikke med slike krefter…..og nå er det på tide at kristne reiser seg og sier at nok er nok! Og tar avstand fra det som ikke er av Gud, altså det falske! Jeg tror det vil bli et mye tydligere skille på det ekte og det falske. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere