Randi H

Alder: 6
  RSS

Om Randi

Følgere

TIL ETTERTANKE.....

Publisert rundt 6 år siden

SYND ER LOVBRUDD....

"Loven må til - for den forteller oss hva som er synd. For "synd er lovbrudd". På hebraisk blir loven kalt Torah, som igjen kan oversettes til lære og instruksjoner fra Gud. Hvem kan sette seg over Gud og forkaste Hans lære og instruksjoner? 

Idag har vi fått en god del kristene miljø/grupper hvor dette er vanlig. Man kan nærmest si at «jeg har lov til å gjøre hva jeg vil» og hvor ofte hører man ikke forkynt at dette er loven...og den gjelder ikke ? Ja, vi kan virkelig gjør som vi vil , men ikke alt fører deg/meg nærmere Gud og ofte lenger bort fra sannheten. Helt til nesten alt lys blir borte. 

"Jesu ... blod renser oss fra all synd." 1. Joh.1,7. "Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og RENSER OSS FRA ALL URETTFERDIGHET." vers 9. Jesus sa: "Gå bort, og synd ikke mer." Joh.8,11. Det ville ikke Jesus ha sagt om vi ikke kan overvinne synden ved Jesu hjelp. 

Når den nye pakt i Jer.31-32 en dag inngås med Guds folk, fjernes ikke budene. Nei, de nedlegges i menneskenes hjerter slik at alle kan holde dem uten kamp og strid. I dag lever vi under pakten til syndenes forlatelse i Jesu blod. I denne tiden må vi stadig kjempe mot synden i våre live. Men Jesus er med og hjelper oss. Om vi opphever budene, har vi gitt etter for den ondes påstand om at de er for strenge - umulige å holde. Men de er vår rettesnor. Og ved Jesu hjelp driver vi ikke lenger med mord, tyveri, løgnaktighet, misunnelse osv. Hvis vi som er kristne hevder at vi ikke kan slutte med slike ting, har vi jo stilt oss last og brast med den onde. 

Det er nøyaktig med Guds lov som med loven om fartsgrenser f.eks. Om vi alltid bryter den loven (hvilket mange gjør), så ville det jo være galskap å oppheve den. Likedan er det med Guds bud. De er rettesnoren - og vil i likhet med loven om fartsgrensene alltid gjelde. Og om vi ikke holder dem, ja, da må "vi betale bøter". Å overtre Guds lov straffer seg selv og vil alltid påføre oss trøbbel. Til slutt skal vi da også dømmes i henhold til våre gjerninger - ikke i henhold til en tro uten gjerninger. 

Absolutt alle kommer for dommen: "For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss (Peter, som er blant de frelste, inkluderer seg selv i denne dommen), hvordan skal det da ende med den som ikke vil tro ? " 1. Pet.4,17. "Vi skal jo alle stilles fram for Guds domstol." Rom.14,10. "Vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet (altså her i denne verden.)" 2. Kor.5,10. 

Ja, Jesus tilgir oss våre synder,men ikke uten anger, og for å angre må vi vite hva vi har gjort galt.

Og det forteller budene oss. Dommens dag burde jo være alvorlig for oss. For Jesus gjør det jo klart at mange som søker frelsen, rett og slett ikke blir frelst. Hva galt har så de gjort? De har gjort urett, Matt.7,23. Og hva er det å gjøre urett? Det er å synde - "synd er lovbrudd." 1. Joh.3,4. "Den som sier: Jeg kjenner ham! - og ikke holder hans bud, han er en løgner og sannheten er ikke i ham." 1. Joh.2,4. Vi bør tenke gjennom hvem som er den store LOVGIVEREN. Han er den eneste som kan gi bud - og som kan oppheve dem. 

Til ettertanke for oss alle :)

Gå til innlegget

Å VÆRE MENNESKEFISKERE

Publisert over 6 år siden

Dette skrev jeg i februar 2011. 

Ser så mange forkynner at de vil være menneskefiskere den siste tiden vi har igjen på denne jorden...... bra at mennesker blir frelst, men.....det er IKKE bare å fiske i vei.....la alt suse, det handler om å ta være på denne fisken, så den ikke ligger i båten bare, råtner og dør, eller at andre mennesker tråkker på den....!
 Vi fisker, drar den så opp i båten, der blir den i mange tilfeller bare liggende."De" har derfor ikke forstått at menneskene da skal bli hjulpet, hjulpet med sine behov, og vi har alle forskjellige behov og det trengs å lytte til hva som er behovet.  Stell, opplæring, næring,omsorg og kjærlighet♥ Rett og slett bli tatt vare på!

Ikke bli slått ihjel ,trampet på og spist opp!

Det er på tide at de som kaller seg frelste/troende og som skal fiske mennesker, begynner å ta ansvar for menneske fisken sin!Det er nemmelig ikke en konkurranse for å få mest fisk, bonus poeng for hver fisk.Hver sjel som overgir seg og sier ja til Jesus er blitt ditt nye nære familiemedlem, tenk på det ! Kan ikke bare lukke døra for han/hun når møtet er slutt!Men dessverre vet jeg at det er nettopp slik mye  foregår.
 Stoppe sammenligningen av slik fisking foregår i verden, for husk med en gang du har fisket og fått fisk så stopper sammenligningen♥  

Dette til ettertanke til oss alle. 

En kan ikke hjelpe alle ,men alle kan gjøre noe for å hjelpe andre, enn sine egne. 

 Hver eneste som blir frelst i den menigheten eller forsamlingen kristne går...de er blitt ditt nye familiemedlem ? Man kan ikke bare overlate de "nyfrelste" til seg selv ...la ulvene fostre de opp....de kreves noe, men det virker så fremmed idag. Har dine søsken i Herren tid til deg og dine problemer? Min erfaring er nei....snart andre skjønner det vil koste av deres tid og energi eller økonomi ,så er de bort...og mange er bare opptatt av hva du kan gjøre for dem ? Tenker på en mor som føder et barn og reiser fra det ......det skjønner hele verden at er galt...når man setter et barn ut på gata og går ifra det...men når kristne gjør det samme med Guds barn? Da ser det ut til at det er det svært få som skjønner det  eller  rett og slett ikke vil påta seg oppgaven ? Mvh Randi

Gå til innlegget

FORMANING TIL RENHET

Publisert over 6 år siden

FORMANING TIL RENHET !
  Kristne SKAL leve på et skikkelig vis og slutte finne unnskyldninger for å fortsette å leve i synd, ETTER frelsen ! Det er et krav til hellighet og ordentlighet. Tenker på dette med hor, det er fullt mulig å drive hor om man ikke er i et ekteskap og det florerer med skilsmisser i kristne miljøer som i ikke kristne miljøer...og det er akseptert.....samtidig får man ofte høre at vi lever i 2013, den moderne tid.....
   Så om de som "ikke er kristne " rister på hodet av de som "er kristne" mange ganger, så har de dessverre mye rett. Det er altfor mye "grums" i de kristne kretser og det har faktisk fått lov til å utvikle seg, og en av grunnene tror jeg er  fordi få predikanter/evangelister  tar tak i synd og ondskap. Det er helt riktig at det er noe som ikke stemmer, som mange ikke kristne også kan merke, for det merkes og ofte tror man fort at det er en selv bare.  Kristne skal leve som lys i verden ....det stilles større krav til moral, ærlighet og redlighet ! ! 

Dette står skrevet ( 1. Tess kap 4 ) :
" For øvrig brødre, oppfordrer og formaner vi dere i Herren Jesus at dere stadig må ha mer fremgang i dette som dere fikk overlevert fra oss, om hvordan dere skal vandre og være til behag for Gud.
Dere vet jo hvilke bud vi gav dere ved Herren Jesus.
 For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse, at dere skal avstå fra hor, at hver av dere skal vite hvordan han skal vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, IKKE i lystens lidenskap, slik som hedningefolkene, som ikke kjenner Gud, og at ingen utnytter og bedrar sin bror i noen gjerning, fordi Herren en en hevner over alle slike, som vi også sa til dere på forhånd og vitnet om for dere.
For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Derfor, den som forkaster dette, forkaster ikke et menneske, men Gud, som også har gitt oss Sin Hellige Ånd.

Alvorlig ord dette her og velsignet søndag til dere alle. MVH Randi 

Gå til innlegget

ET SKINN AV GUDSFRYKT

Publisert over 6 år siden

Dette er skrevet av John Berglund og håper flere tar seg tid til å lese dette.

I det tredje kapitlet i sitt andre brev til Timoteus, nevner Paulus flere lite flatterende menneskelige karaktertrekk. Blant de negative egenskapene er egenkjærlighet, skryt. lite aktelse for det som er hellig, uforsonlighet, baktalelser (sladder og falske vitnesbyrd) og hissighet.

Omtaler apostlen her verdslige mennesker som ikke har lært Kristus og Åndens forvandlende kraft å kjenne? På en måte gjør han det, men når du kommer til vers 5, er det likevel litt av et sjokk å oppdage at Paulus faktisk beskriver menighetsmedlemmer. Apostelen fortsetter : " De har et skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft", 2 Tim. 3:5.Det er bekjennende kristne! Personer som ikke regner seg som troende, har selvfølgelig ingen interesse av å gi inntrykk av at de har gudsfrykt.

I den videre beskrivelsen forstår vi at Paulus aldeles ikke omtaler " juksekristne" som bare har infiltrert menigheten med onde hensikter, men personer som faktisk ønsker å være kristne, men som ikke har skjønt hva sann kristendom er eller hva Gud vil og kan i de troendes liv. De ønsker å være slik de av naturen er, men likevel kunne oppleve en gang å bli borgere til Guds nye rike. Selvfølgelig er ikke det mulig. Men la oss først se litt på betydningen av noen nøkkelord apostelen benytter når han omtaler medlemmer av menigheten som har et skinn av gudsfrykt, mens de samtidig sier nei takk til kraften et rett gudsforhold gjør mulig. 

SKINN

I de fleste engelske oversettelser benyttes ordet form, altså utseende, det synlige eller inntrykket som gies. Den greske grunnteksten mòrphòsis bærer både meningen " å gi inntrykk av noe " , og "det å late som om ". Elementet falskhet og viljen til å spille en rolle, er klart formidlende i utrykket.

GUDSFRYKT

Igjen er det nyttig å vite at ordet på Engelsk er godliness. Vårt ord gudsfrykt kommer nært nok, men er litt hemmet av assosiasjonene som skapes av forstavelsen frykt. De fleste er oppmerksomme på at det er ærefrykt, respekt og aktelse som er grunnbetydningen. Det engelske godlines (gudlighet) er videre nært knyttet til begrepene hellighet og renhet, hvor Guds prinsipper, standard og lov er referansen.

Den foreløpige tolkningen er altså at dette verset beskriver mennesker i en menighetssammenheng, som på en måte later som om de er kristne ved at de gir inntrykk av å være troende. I hvertfall i det ytre ser det ut til at de har en viss respekt for de gudsprinsippene Biblen synliggjør. De er kanskje opptatt av menighetslivets aktiviteter, sermonier og ritualer og håper vel at en slikt engasjement skal gi dem en viss gunst hos Gud. Det rent personlige gudsforholdet, hvor dyptpløyende bibelstudium, inderlig bønn og glede over å oppleve Åndens ledelse i hverdagen, samt iver for å vinne andre for Kristus, må nødvendigvis bli mangelvare i deres erfaring. Slikt er ikke tilgjengelig uten den kraften disse menneskene avviser.

FORNEKTER

Den engelske betydningen denying ligger nær ordet i den norske oversettelsen. Betydningen av både en benektelse og en opposisjon. I tillegg kommuniserer dette ordet av aktiv prosess i å motbevise eller argumentere imot noe.

KRAFT

Det greske dysamis er gjennkjennelig i vårt ord dynamitt. Kraften eller makten ordet dysamis illustrerer, er i Strongs leksion knyttet til noe mirakuløst eller overnaturlig.

EN KONKLUSJON

Hva er det apostelen Paulus advarer mot i 2.Tim. 3:5 ? Han forteller Timoteus at det er mennesker i menigheten som gir inntrykk av å være troende, men de motsetter seg Bibelens mange løfter om guddommelig og mirakuløst kraft til å endre det indre livet. Resultatet av at de spiller ut den falne naturens ulike svakheter, men de normaliserer denne verdsligheten i en kristen forkledning. Og da kommer de karaktertrekkene Paulus nevner inn i bildet. De er kanskje selvopptatte slik at de lett skryter av egen prestasjoner. Det kan også være at de er misunnelige, baktaler personer de ikke liker eller at de er hissige, feige, stolte eller ukontrolerte.

I denne bibelteksten nøyer altså ikke Paulus seg med å stadfeste deres legning og mentalitet. Han forteller dem og alle at slike karaktertrekk hos en kristen kommer av at Guds mirakuløse kraft til å endre det indre mennesket ikke er tatt imot. Ja, han går enda lenger. Han hevder at mange som er i denne triste tilstanden i Guds menighet, direkte motarbeider eller benekter at en slik guddommeligkraft er tilgjengelig for dem og andre. Siden de går i menigheten og fremviser sine kjødlige holdninger, indikeres det at de faktisk ikke tror at Gud kan gjøre dem til andre mennesker ved sin kraft. De beklager altså ikke sin verdslighet, men argumenterer direkte og indirekte med at et slikt "kristenliv" er helt akseptabelt for Herren. Derav betydningen benekte eller opponere imot endringskraften.

Ingen av Bibelens forfattere er vel mer opptatt av evangelisering rettet mot de uomvendte, enn nettopp Paulus. Det er derfor utenkelig at han formidler ideen at kristne som havner i denne katagorien skal ignoreres eller skyves vekk. Det er vel nettopp de som ennå ikke har forstått at Herren kan endre deres indre liv, som burde være et fokus for bønner og evangelisering.

Allikevl avslutter Paulus sin appell til Timoteus med budskapet : " Slike skal du vende deg fra ", siste del av vers 5. Hva mener han ? Husk nå at personene apostelen  omtaler går i menigheten. I samkvem med andre troende, utspiller de sine uomvendte karaktertrekk hvor baktalelse,  hissighet, slader og selvopptatthet kan være dominerende trekk. I samtaler og vanlig sosialt samkvem, i bibelstudier og generelt med sine holdninger og interesser, demonstrerer de at Gud ikke har kraft å tilby, som kan endre vårt indre mennesker. Det er rimlig at de derfor NORMALISERER SYND og svakheter og lett kan påvirke andre til å akseptere at det å være en kristen ikke innebærer et endret liv.

Siden evangeliseringen er selvfølgelig for Paulus og han samtidig skriver at Timoteus skal vende seg fra slike uovendte menighetsmedlemmer, har vi grunn til å anta at de liberale medlemmene som benekter eller ignorerer gudskraften, kjenner til Guds tilbud, men som teksten indikerer, avviser den. Hvis det er situasjonen, er det mer forståelig at Paulus anbefaler andre troende om ikke å ha mye nær omgang med dem som kun har et skinn av gudsfrykt, men avviser kraften. Apostelen søker ved sine råd å praktisere skadekontroll ved å begrense disse lunkne medlemmenes mulighet til å påvirke andre.

Apostelens råd er vel ikke mindre aktuell ca 2000 år senere, i vår tid. I de fleste menigheter i ale kirkesamfunn finnes medlemmer som til punkt og prikke fungere etter den definisjonen Paulus gir Timotesu. De fornekter en liberal kristendom som ikke vektlegger at livet FØR og ETTER "OMVENDELSEN " er særlig forskjellig. De misliker begrepene helliggjørelse og karakterendring og knytter ofte disse ordene til legalisme og menneskeverk. De mener frelsen er noe Gud ordner utenfor menneskets liv og at den kristne blir denne frelsen til del ved å tro at Gud ikke setter en ikke-eksisterende karakterendring på deres "åndelige konto" slik at den karakter de egentlig har, kan forbli uendret. De mener at en vedvarende og automatisk tilgivelse kompenserer  for den dramatiske indre forandringen en iboende Frelser kunne forårsake. De msiliker løftene om seier over synd og gir kun øyentjeneste til budskapet om at den nye fødsel gjør oss til helt andre mennesker enn vi var før.

Ingen av oss er i oss selv bedre enn det noen anndre er i seg selv. Den syndige naturen har gjort oss alle til tapere gang på gang i møte med Guds prinsipper. Slik er det bare. Men denne tilstanden er selvfølgelig ikke en definisjon på det å være en kristen som er født på ny. Slik det var før Kristus med sin kraft tok over styringen av våre liv. Budskapet Paulus stadig vektlegger i sine epistler, er nettopp sannheten at det ikke er i oss selv, av egen kraft noe kan skje som har verdi i Guds system. Det er først når SELVET "DØR" og Jesus blir eneherre i våre sinn, at det virkelige kristenlivet begynner.

Frelsen er ikke i Bibelen definert som vandringen på veien til eller mot Krsitus. Frelsen realiseres når vi finner og tar imot han som gjør frelsen mulig.Det tragiske er at alt for mange kaller seg kristne, aldri tar imot Kristus og Åndskarften et nært gudsforhold gjør mulig. De avviser ofte helt åpent at kristenlivet åpner døren til uforståelige mirakler i et syndig menneskes liv. De forventer IKKE at stolte mennesker blir ydmyke når de finner Jesus. De tar det som gitt at de som er hissige, feige og baktalende som ufrelste, blir hissige, feige og baktalende kristne. De har ingen problemer med at syndige holdninger og handlinger omtrent er forventet i menighetsmedlemmers liv. " Vi er jo alle mennesker og Jesus elsker oss" er parolen. Begge påstandene er sanne, men det er aldeles IKKE sant at både kristnelivet både begynner og slutter på samme stadiet. Hans kjærlighet kan ingen skru av, men du verden hvor mange som skrur av ENDRINGSKRAFTEN hans kjærlighet tilbyr alle som vil ha et nært forhold til ham.

La de som velger å bære kristennavnet slutte å ha et skinn av ærefrykt for Gud, og istedet tillate Gudskraften å endre seg tvers igjennom slik at det å være en krsiten blir verdens beste tilbud...for alle som ønsker å slippe å plage og såre seg selv og andre med konsekvensene av syndige valg. 

Veldignet dag til dere alle :) MVH Randi Ingwersen 

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1217 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
18 dager siden / 1181 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
12 dager siden / 1169 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
4 dager siden / 722 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 709 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
27 dager siden / 645 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere