Even Gran

Alder: 52
  RSS

Om Even

Jeg er journalist i Fritanke.no, Human-Etisk Forbunds nettavis for livssyn og livssynspolitikk.

Følgere

RE: RE: Voksenopplæring

Publisert rundt 11 år siden

Og her er det de siste to avsnittene som er mine. Tror jeg skal slutte å bruke "siter"-knappen.  :-)

Gå til kommentaren

RE: Voksenopplæring

Publisert rundt 11 år siden

09.10.09 kl. 12:59 skrev Odd Anders With:

Jeg noterer meg at "kristne mennesker" trenger "voksenopplæring", ifølge Even Gran, som velvillig tilbyr sine tjenester.

Jeg håper ingen av oss blir for gamle eller for utlært for voksenopplæring. Behovet vil jo øke med årene dersom man aktivt hindrer elever i å lære ved å stenge dem inne på skolene i frykt for hva de kan møte dersom de besøker et sted der et ord på tre bokstaver og stor G, blir nevnt.

Jeg trodde at god pedagogikk var å møte det man leser om i hverdagen,- og at sunn toleranse utvikles der man kan snakke med mennesker - i stedet for bare om dem. Og kanskje dette til syvede og sist handler like mye om toleranse for den åndelige dimensjon som om kunnskap? De får svare som følger seg voksenopplært..

Må vel beklage hvis noen synes jeg blir litt kjepphøy her, men det er frustrerende å hele tiden måtte forklare elementære trekk i det vi humanister står for. 

Håper folk med annet livssyn enn meg tar samme tone tilbake hvis jeg skulle misforstå hva de står for. På den måten blir vi kanskje litt klokere alle sammen. 

even  :-)

Gå til kommentaren

RE: RE: Nøytralitetstyranniet

Publisert rundt 11 år siden

Det ble litt surr i det siste innlegget. Systemet her er virkelig elendig på formattering (!) (eller var det kanskje "han der oppe" som grep inn ;-)

Avsnitt 1, 3 og 6 er sitater fra Gravaas' innlegg. Resten er mine svar. 

Gå til kommentaren

RE: Nøytralitetstyranniet

Publisert rundt 11 år siden

09.10.09 kl. 09:40 skrev Hans Aage Gravaas:

"Men jeg har ikke særlig sans for dette gjentatte "tøvet" om at det offentlige rom er/skal være en "nøytal arena" hvor markante meninger eller meninger vi ikke liker ikke kan hevdes. Ingen arenaer er nøytrale."

At livssynsnøytralitet kan være vanskelig å få til, kan ikke hindre oss ikke fra å tilstrebe dette som et mål. Synes du ikke livssynsnøytralitet skal være et mål? Synes du lærere fritt fram bør bruke sin rolle til å forkynne det livssynet de tilfeldigvis måtte ha? Du synes kanskje det er et greit prinsipp (kan få inntrykk av det), men det synes ikke jeg. 

"Humanetikken påberoper seg nøytralitet, noe den slett ikke er. "


Puhh, her kommer det igjen. For oss er livssynsnøytralitet et POLITISK mål. Det har ikke noe med livssynet vårt å gjøre. Disse tingene er på ulike nivå. Dette er tredje gang jeg skriver dette i denne tråden. Les de forrige innleggene mine. 

Humanister er IKKE for ”verdinøytralitet”. Vi ønsker å fremme de verdiene og normsettet som er nedfelt i menneskerettighetene. Dette er slett ikke ”nøytralt”. Det representerer et klart verdivalg rundt det beste vi mennesker på jorden har greid å bli enige om i fellesskap. Selvsagt har vi også ”verdier”. Religiøse mennesker har ikke monopol på dette begrepet. 

Dersom HEF mener at annerledes tenkende ikke kan/skal få møte gudsdimensjonen på noe tidspunkt i det offentlige rom (også i skoletiden), er dette totalt meningsløst. En må da kunne se forskjellen på å innføre andakt som fast post i matematikktimen og å si ja til en enkeltinvitasjon til Nidarosdomen på FN-dagen?

Jeg skjønner at du synes det må være greit at kirken bruker den offentlige skolen som misjonsmark. Det er jo klar tale. Tror vi bare får konkludere at vi er uenige på det punktet.  :-)

Gudstjeneste i Nidarosdomen og andakt i mattetimene er begge eksempler på forkynnelse i skolen. Det ene er mer graverende enn det andre, men begge ting har ikke noe i det offentlige skolen å gjøre. Vi kan vel ikke la være å protestere mot denne "fredsfudstjenesten" bare fordi faste andakter i mattetimene ville ha vært verre? Jeg skjønner ikke helt at du kan mene det?

even  

Gå til kommentaren

RE: men, Gran....

Publisert rundt 11 år siden

08.10.09 kl. 21:51 skrev Knut Nygaard:

blir ikke det det samme som at det er ditt livssyn som skal ha fortinnsrett og spesialbehandling i det offentlige rom?

Hei igjen

Mitt livssyn skal selvsagt ikke ha noen "fortrinnsrett og spesialbehandling". Når du skriver slikt, tror jeg ikke du kan ha lest det jeg skrev. Ihvertfall kan du ikke ha forstått det.

Vi prøver igjen:

Synspunkter på hvilke SPILLEREGLER som skal gjelde i skolen og ellers i det offentlige, må holdes adskilt fra mitt (og ditt!) livssyn. 

Dette er en PRINSIPIELL diskusjon som vi må kunne føre uten å ta hensyn til hva som evt. måtte gagne vårt eget livssyn best. 

Derfor føles det lett assurd når du impliserer at folk som Jens og jeg prøver å "træ livssynet vårt ned over hodet på elever i den offentlige skolen" . Les det forrige innlegget mitt en gang til. 

Denne diskusjonen har ikke noe med mitt og ditt livssyn å gjøre. Diskusjonen dreier seg om livssynsPOLITIKK, altså spillereglene. Vi sitter her og diskuterer forretningsorden. 

Både du og jeg bør holde vårt livssyn unna skolen. Jeg synes IKKE at lærere i den offentlige skolen skal formidle til elevene at det "ikke finnes noen gud, og at vi mennesker derfor må søke i oss selv for å finne fram til gode leveregler".

Jeg synes heller ikke de bør fortelle dem at gud finnes, og at det er viktig å tro på ham, ellers går du fortapt og dra dem med til "fredsgudstjenester" o.l.

Begge tilfeller er grove overtramp mot den livssynsnøytraliteten fellesskolen MÅ bygge på i et mangfoldig samfunn der det ikke lenger bare finnes EN felles og evig sann religion.

even

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere