Even Gran

Alder: 52
  RSS

Om Even

Jeg er journalist i Fritanke.no, Human-Etisk Forbunds nettavis for livssyn og livssynspolitikk.

Følgere

Støtte fra Høstmælingen

Publisert nesten 9 år siden

– I Norge er ikke-religiøse og religiøse likestilt. Staten har derfor ikke anledning til å avslå Humanistskolens søknad. Det vil være ulovlig diskriminering av livssyn, sier Njål Høstmælingen. 

Han mener Utdanningsdirektoratets avslag er usaklig og virker politisk motivert. 

Les hele saken i Fritanke.no

Ellers er det verdt å notere seg at denne skolen ikke er formelt knyttet til HEF på noen måte, og at forbundet slett ikke ønsker å være noen pådriver for å etablere privatskoler på et humanistisk grunnlag. 

– Human-Etisk Forbund er en varm forsvarer av fellesskolen, og ønsker ikke å etablere egne livssynsbaserte skoler. Samtidig anerkjenner forbundet at retten til å etablere private livssynsbaserte skoler er en operasjonalisering av livssynsfriheten, heter det på forbundets nettsider.

Gå til kommentaren

Politiske appeller

Publisert nesten 10 år siden

Da er det vel greit med politiske appeller fra Arbeiderpartiet hver morgen også da? Og direktesending fra partimøter på søndager: "I Arbeiderbevegelsens time i dag sender vi direkte fra fylkesstyremøtet i Rogaland Arbeiderparti. Vi åpner med å synge De unge slekter og Internasjonalen"

Til saken: Det formidles jo alle slags verdier indirekte i NRK-programmer, både verdier kristne og vi andre kan slutte seg til og ting vi synes er problematiske. Det må vi alle leve med.

Det henger ikke på greip å sammenligne andakter og gudstjenester som formidlere av "gode verdier" i kontrast til "alt det andre nedbrytende". Det faller på sin egen urimelighet.

 

Gå til kommentaren

Eget initiativ

Publisert nesten 10 år siden

Vil bare opplyse Kristian Kahrs og allmenheten her om at jeg la ut lenka til Jens sitt innlegg på eget initiativ. Jens har ikke hatt noe med dette å gjøre.

Ellers takk til Lars Randby, Morten Christiansen og Øystein Brun for glitrende gode innlegg! Bruns historie er jo spesielt tankevekkende. Håper mange på Verdidebatt leser dette. Her oppfører tospannet kirke/skole seg som en bølle. Er det ikke noe som heter nestekjærlighet?

(forresten litt morsomt at Randby som nå har 1196 innlegg på Verdidebatt ikke synes det er noe poeng å være i dialog med de religiøse ...  :-)

Gå til kommentaren

Som vanlig

Publisert nesten 10 år siden

er formatteringa på dette forumet helt uforutsigbar. Håper dere klarer å tyde budskapet likevel. 

Gå til kommentaren

Variasjoner over gårsdagens kommentar

Publisert nesten 10 år siden

Hei

Her kommer noen variasjoner over Espen Utakers kommentar i går:

Orginalen: 

I gårsdagens Vårt Land kastet filosof Nina Karin Monsen ut en brannfakkel der hun hevdet at barn ikke bør holdes utenfor kristne fellesskap selv om foreldrene ikke tror. «Det er naturlig for barn å tro, og foreldre bør la dem få lov til det,» sier Monsen.

Hun mener at barn som ikke får kristen opplæring, heller ikke vil forstå den kristne kulturen og symboler. Forfatter Vetle Lid Larssen har uttrykt i sin spalte i A-magasinet at han følte seg snytt for ikke å ha blitt sendt på søndagsskolen eller fått noen kristen påvirkning i sine barneår.

Livssynsvalg. har ofte prøvd å sette meg inn i en human- etikers ståsted, og håper og tror at jeg ville sendt barna mine på søndagsskole, selv om jeg var humanetiker. Det ville ikke bare gitt barna god folkeopplysning om verdens største religion, men også den kunnskapen de trenger for å ta et mest mulig reelt livssynsvalg senere i livet. Ved å la være å sende barna til søndagsskole, har jeg sannsynligvis allerede valgt for dem. Uten kunnskap om kristendommen, vil det heller ikke være naturlig å velge dette livssynet i ungdomstiden eller i voksen alder.

Alternativ versjon 1:

I gårsdagens Vårt Land kastet filosof DD Asfoetida ut en brannfakkel der hun hevdet at barn ikke bør holdes utenfor satanistiske fellesskap selv om foreldrene er kristne. «Det er naturlig for barn å være jævlige, og foreldre bør la dem få lov til det,» sier Asfoetida. 


Hun mener at barn som ikke får satanistisk opplæring, heller ikke vil forstå Black metal kulturen og dens symboler. Forfatter Varg Virkernes  har uttrykt i sin spalte i A-magasinet at han følte seg snytt for ikke å ha blitt sendt på satanskolen eller fått noen satanistisk  påvirkning i sine barneår.


Livssynsvalg. har ofte prøvd å sette meg inn i en kristens ståsted, og håper og tror at jeg ville sendt barna mine på satansskole, selv om jeg var kristen. Det ville ikke bare gitt barna god folkeopplysning om verdens viktigste religion, men også den kunnskapen de trenger for å ta et mest mulig reelt livssynsvalg senere i livet. Ved å la være å sende barna til satansskole, har jeg sannsynligvis allerede valgt for dem. Uten kunnskap om satanismen, vil det heller ikke være naturlig å velge dette livssynet i ungdomstiden eller i voksen alder. Alternativ versjon 2:I gårsdagens Vårt Land kastet filosof Usama bin Laden ut en brannfakkel der han hevdet at barn ikke bør holdes utenfor muslimske fellesskap selv om foreldrene ikke tror. «Det er naturlig for barn å tro, og foreldre bør la dem få lov til det,» sier bin Laden

Han mener at barn som ikke får muslimsk opplæring, heller ikke vil forstå den muslimske kulturen og symboler. Forfatter Trond Ali Lindstad har uttrykt i sin spalte i A-magasinet at han følte seg snytt for ikke å ha blitt sendt på koranskolen eller fått noen muslimsk påvirkning i sine barneår.Livssynsvalg. har ofte prøvd å sette meg inn i en kristen ståsted, og håper og tror at jeg ville sendt barna mine på koranskole, selv om jeg var kristen. Det ville ikke bare gitt barna god folkeopplysning om verdens raskest voksende religion, men også den kunnskapen de trenger for å ta et mest mulig reelt livssynsvalg senere i livet. Ved å la være å sende barna til koranskole, har jeg sannsynligvis allerede valgt for dem. Uten kunnskap om islam, vil det heller ikke være naturlig å velge dette livssynet i ungdomstiden eller i voksen alder.

Alternativ versjon 3:


I gårsdagens Fri Tanke kastet Kari Vigeland ut en brannfakkel der hun hevdet at barn ikke bør holdes utenfor ateistiske fellesskap selv om foreldrene  tror. «Det er naturlig for barn å ikke tro, og foreldre bør la dem få lov til det,» sier Vigeland

Hun mener at barn som ikke får ateistisk opplæring, heller ikke vil forstå den verdslige kulturen og symboler. Forfatter Levi Fragell har uttrykt i sin spalte i A-magasinet at han følte seg snytt for ikke å ha blitt sendt på ateistskolen eller fått noen ateistisk påvirkning i sine barneår.

Livssynsvalg. har ofte prøvd å sette meg inn i en kristens ståsted, og håper og tror at jeg ville sendt barna mine på ateistsskole, selv om jeg var kristen. Det ville ikke bare gitt barna god folkeopplysning om vestens største livssyn men også den kunnskapen de trenger for å ta et mest mulig reelt livssynsvalg senere i livet. Ved å la være å sende barna til ateistskole, har jeg sannsynligvis allerede valgt for dem. Uten kunnskap om ateismen, vil det heller ikke være naturlig å velge dette livssynet i ungdomstiden eller i voksen alder.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere