Even Gran

Alder: 52
  RSS

Om Even

Jeg er journalist i Fritanke.no, Human-Etisk Forbunds nettavis for livssyn og livssynspolitikk.

Følgere

RE: RE: RE: Religionstest?

Publisert over 11 år siden

 

08.06.09 kl. 16:08 skrev Peder K. Solberg

 Vel, jeg sier bare at  hvis kritikken skal oppleves relevant og saklig for en som faktisk er religiøs, så er det en grunnleggende forutsetning at kritikken er såpass basert på en forståelse av religion generelt og ens egen religion spesielt at den oppleves som treffende. (...) Men som substansiell religionskritiker er (Dawkins) uinteressant.

Hei igjen

Her setter du ord på det. Jeg har dette temaet en del i div. fora, og mitt klare inntrykk er at det du ber om nærmest er umulig for en som står "utenfor troen".

Samme hvor mange teologibøker og religiøse avhandlinger og år i kloster slike som meg tilbringer, vil vi ALDRI forstå skikkelig hva religion ER, fordi vi ikke har tatt den inn over oss... Og dermed, vips, har alle former for ateistisk basert religionskritikk blitt en umulighet. Den eneste "religionskritikken" som kan aksepteres, er den interne. Den som bare stiller spørsmål ved hva som er riktig tro, men aldri stiller spørsmålstegn ved selve troens fundament. Man må gjerne dyrke "tvil", men disse tankebanene må aldri tillates å slå over i ikke-tro. Det er tabu.

Derfor har jeg ganske stor sans for prosjektet til Dawkins. Han prøver å sirkle inn det som er en udiskutabel kjerne i religiøs tro, nemlig troen på at det finnes en reelt eksisterende personlig Gud som kan svare på bønner og gripe inn i sitt skaperverk.  Punktum. Så gjør han så godt han kan for å kritisere. Hvis du ikke tror på noe slikt, så går du også fri for Dawkins' kritikk. Han kritiserer bare de som kjøper dette verdensbildet.

Jeg må si jeg sliter med å se hva som er så respektløst, intolerant eller kunnskapsløst med å kritisere denne virkelighetsforståelsen. Er det ikke det dere tror på da? Er ikke troen på en reelt eksisterende, personlig, skapende Gud sentralt i kristendommen?

Hilsen Even

Gå til kommentaren

RE: ris til egen bak

Publisert over 11 år siden

08.06.09 kl. 14:06 skrev Line Konstali:

I stedet skulle jeg ønske vi hadde et samfunn der vi hadde større respekt for hverandre. JEg ville se det som et nederlag dersom mine barn konfirmerer seg borgerlig. Ikke fordi de velger bort kirken og kristendommen, men fordi de støtter en organisasjon som etter min mening opptrer svært intolerant, og jeg er derfor redd mine barn skal bli påvirket av den samme intoleransen.

Dersom HEF hadde hatt et annerledes budskap i mediene, ville jeg derimot ikke se negativt på om mine barn velger borgerlig konfirmasjon. Da ville jeg se det som at de har valgt en annen vei enn meg, og det har jeg respekt for. JEg bare forventer, og krever, den samme respekten tilbake.

hei igjen

Så hvis man kritiserer hverandres ståsted, så er man altså intolerant? Jeg forstår ikke logikken din her? Er ulike politiske partier respektløse og intolerante bare fordi de kritiserer hverandre? Er det respektløst av Høyre å kritisere regjeringen?

I et åpent samfunn må vi jo få lov til å kritisere hverandres ståsted og ha en åpen debatt om ting, uten å bli kalt "respektløs" og "intolerant"?

Jeg er uenig med de religiøses virkelighetssyn og vil forbeholde meg retten til å kritisere dette. Men jeg vil likevel insistere på at jeg har respekt for de religiøse og at jeg tolererer at det finnes religion i samfunnet.

Denne testen som svenskene har laget spør jo egentlig bare "hva mener du?" Og så drister de seg til å si "Gud finns nog inte". Det bør jo være lov det også, synes jeg. Hva er det som er så respektløst, intolerant og utålelig med dette?

Hilsen Even

Gå til kommentaren

Det er ikke HEF som står bak

Publisert over 11 år siden

L. Konstali:
Jeg synes nok du demoniserer denne kampanjen en smule. Det må jo være lov til å kritisere religiøse trosdogmer slik man kritiserer alt mulig annet. Noe annet ville vel vært litt underlig i et åpent samfunn?

Ellers er det viktig å understreke at det ikke er Human-Etisk Forbund som står bak denne kampanjen. Det er den svenske søsterorganisasjonen Humanisterna.

De har nok generelt sett en mer religionskritisk linje enn HEF i Norge. Se f.eks. her:
http://www.fritanke.no/NYHETER/2007/Humanisterna_vil_forby_religiose_skoler_

Hilsen Even :-)

Gå til kommentaren

Grenser for hvor nyanset det kan bli...

Publisert over 11 år siden

Det er jo grenser for hvor nyansert en slik test kan bli. Jeg mener den i grove trekk ber folk ta stilling til noen grunnleggende motsetninger mellom et religiøst og ikke-religiøst livssyn, og at den slik sett kan få folk til å reflektere over hvor de står selv.

Men jeg ser også at en del av de "religiøse" svaralternativene er såpass karikerte, at det blir litt vanskelig for en moderat religiøs person å vite hva man skal svare.

Jeg synes livele det er vanskelig å se for seg hvordan man skulle greie å utforme en slik test uten at mange religiøse ville mene at svaralternativene ikke var dekkende. Det er jo dette man alltid møter som religionskritiker; en unnvikelsesmanøver. Religion er alltid "noe annet" enn det man kritiserer. Siden religion er så mangefasettert blir den som et såpestykke. Da er det lettest å ta tak i de mest ytterliggående. De er faste i fisken og lette å kritisere.

Uansett: Det skal bli spennende å se om det blir noe debatt om dette i Sverige - og her. 

even :-)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere