Even Gran

Alder: 52
  RSS

Om Even

Jeg er journalist i Fritanke.no, Human-Etisk Forbunds nettavis for livssyn og livssynspolitikk.

Følgere

Publisert nesten 3 år siden

Jeg tror vel også det har noe med identitet å gjøre - hvem VI er, og hvem VI bør være. Her har de to frontene opplagt ulike syn, og når identitet er involvert, så har jo blodet en tendens til å bruse litt ekstra. For det handler også hvem JEG er og hvem JEG vil være. 

Jeg kjenner meg ikke igjen i at det skal være så veldig provoserende for HEF at "sekulariseringsteorien har feilet". Det føler jeg ihvertfall ikke på selv, for det har den opplagt ikke. Religionen mister stadig mer av sin tidligere definisjonsmakt. De som fortsatt regner seg som religiøse gjør i stadig mindre grad krav på at deres trosoppfatninger skal være allmengyldige. Liberal, uforpliktende og tolerant kristendom spesielt blir stadig vanligere. Troen blir mer privat, og det er jo nettopp dette sekularisering handler om.

Det har aldri vært en del av sekulariseringsparadigmet av vi skal slutte å snakke om religion. For det gjør vi opplagt og trolig i stigende grad, men det betyr ikke nødvendigvis at folk flest er noe mer religiøse. Jeg velger heller å se det som dødskramper ;-) Jeg tror forøvrig ikke kampen for skolegudstjenester har så mye med religion å gjøre. Det handler om identitet og kultur, se øverst. 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Det er ikke, som lederskribenten tror, noen motsetning mellom Frps forslag og den svenske modellen. Svendsrud fra Frp trekker jo faktisk fram den svenske modellen som en mulig løsning i Fritanke.nos artikkel: 

http://fritanke.no/nyheter/programkomiteen-i-frp-foreslar-enstemmig-a-kutte-all-stotte-ogsa-til-den-norske-kirke/19.10369

I Sverige (samt Damnark+Finland) er det medlemmene selv som betaler og ingen andre. Kirken får hjelp fra staten til å kreve inn kirkeskatten over skatteseddelen, men det er jo av underordnet betydning så lenge bare medlemmer betaler. Da blir kirkeskatten en medlemskontingent. 

Pengene går via staten, men staten selv spytter ikke i noe og kan dermed bruke pengene til noe annet, for eksempel skattelettelser.

Gå til kommentaren

Sekulær stat = livssynsfrihet

Publisert over 4 år siden

Ja, det mener han, og her er det selvsagt mange meninger . Konservative i USA argumenterer f.eks. hardt for at det ikke finnes noe skille mellom stat og religion i det hele tatt. Thomas og nylig avdøde Scalia i høyesterett mener/mente at skillet bare gjelder den føderale kongressen (jfr. ordet "Congress" i The First Amendment), og at delstatene dermed er frie til å etablere delstatsreligioner hvis de vil.

Men det er ikke dette som er det rådende juridiske synet på skillet mellom stat og religion i USA. Konsensus er at hvis noe tolkes juridisk til å være et uttrykk for religion, så er det forbudt å fremme via det offentlige (dvs. HVIS det blir tolket dithen, noe som ikke alltid er gitt). 

Det er jo en grunnleggende feilkobling i det han sier. En sekulær stat ble selvsagt etablert for å sikre religionsfrihet for alle. Disse to tingene står ikke i opposisjon til hverandre. Tvert imot. Det første er en helt nødvendig forutsetning for det andre. 

At grunnloven i dag skulle tolkes slik du antyder, dvs. at det er bare likhet mellom religioner som sikres i Grunnloven, og at ikke-religiøse livssyn skal holdes utenfor, tror jeg forresten ikke er en spesielt klok holdning i et samfunn der snart en av fire sier at de ikke har noen religion. 

Alt dette kan du forresten lese mye mer om i boka mi. 

Hilsen Even

Gå til kommentaren

Ikke hoppet bukk

Publisert over 4 år siden

Hei

Du har selvsagt rett i det, men det er ikke alt det er plass til å ta med i en kort kronikk.

I boka mi skriver jeg masse om hvorfor den amerikanske grunnloven er som den er, og hvem som ville ha det annerledes. Og mye mer.

En av de grunnleggende tingene var at en sekulær stat ble en politisk nødvendighet i et land med mange livssynsminoriteter som tildels flyktet fra religiøs undertrykkelse i Europa. Tenk bare på den sterke mistroen mellom protestanter og katolikker. I tillegg var de amerikanske grunnlovsfedrene barn av opplysningstiden. De var deister uten noen tradisjonell kristen tro. 

Les mer om boka mi her: http://evengran.no/bok/

Kan blant annet skaffes med ett Kindle-klikk herfra: 
http://www.amazon.com/One-Nation-Sekul%C3%A6re-amerikaneres-Norwegian-ebook/dp/B01BI82DUM/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1455051949&sr=8-3

Hilsen Even Gran

Gå til kommentaren

Utdypende intervju på Fritanke.no

Publisert rundt 5 år siden

Jeg tok en prat med Humanistforbundet i dag for å høre hvordan  dette henger sammen. 

Hilsen Even Gran, journalist, Fritanke.no,, Human-Etisk Forbund 

http://fritanke.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=9969

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere