Håkon Jensen-Tveit

Alder:
  RSS

Om Håkon

Følgere

Jeg er nærmest oppvokst på bedehus.

De brukes mye fett, fløte, kakao, kaffe og sukker. I tillegg skal man gjerne sitte mye i ro. Legemet blir ikke mye et tempel for den hellige ånd  i dette miljøet.

Kaffe, kakao og sukker er forøvrig for en stor del produsert ved hjelp av slavearbeidere, med opptil 16 timers arbeidsdag og uten de mest elementære rettigheter.

Men det er bomstille i bedehusland. Å skrive milevis om folks seksualliv, med hvem, og ikke minst med hvilket kjønn, er hovedinteressen. Hører jeg Jesus gråte?

Gå til kommentaren

Skal da forbønnen overta der legevitenskapen ikke strekker til? Eller er forbønnen en slags støtteterapi?

Hva hjelper best, legebehandlingen eller forbønnen?

Gjør forbønnen behandlingen mere effektiv?

Jeg arbeider hver eneste dag med svært alvorlig syke mennesker. Henimot halvparten av dem dør. Vil færre av dem dø dersom jeg ber for dem? Er det mere effektivt at mange ber enn om bare en ber? Er effekten bedre om man ber over tid eller hjelper det like bra å be bare en gang? Finnes det forskning på dette?

For en pasient vil det sikkert hjelpe at vedkommende vet at mange ber og på den måten viser omsorg.

Vi må også huske på at selv om man blir frisk fra mange sykdommer, har pasientene ofte ulike plager likevel og vil kanskje for alltid være avhengig av medikamenter og stadige oppmøter på sykehus og legekontorer. Det er vanskelig å tenke seg at Jesus helbreder bare delvis.

Så er det jo slik at endel plager gjerne går over av seg selv, f.eks vondt her og der, forkjølelser, hodepine etc. Går de fortere over om man blir bedt for?

Hva sykdommer som kreft angår, er det jo gjerne slik at pasienten blir langt bedre- for en stund. Vedkommende kan tro seg helbredet. Men mitt inntrykk er at ofte blir pasienten plutselig svært mye dårligere- og dør.

Forøvrig: Mange medisiner har liten og ingen effekt. I beste fall tror pasienten at de hjelper, og føler seg bedre.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Jeg tror at Gud kan gripe inn i menneskers liv slik han også har grepet inn i mitt.

Min solidaritet er med de som ikke blir helbredet. Blir de fulgt opp på noen måte? Tar predikanten seg tid til å komme med en god forklaring på at de ikke ble helbredet denne kvelden heller?  Hva med det etiske i dette?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Jeg reagerer også på markedsføringen  og ikke minst pengebruken. Hva er det en velfødd amerikaner med crew skal si som ikke en norsk predikant kan si? Er de popartister det det gjelder å få de mest berømte til landet? Hva hadde Jesus gjort? Kanskje skaffet bolig og helsehjelp til romfolk? Eller stoppet  markedsføring for totalt  uvirksom "helsekost"? Eller gjort noe med alt jukset i mat? Jeg kan aldri tro at Kristus hadde flydd inn  folk fra den andre siden av verden, folk som da bruker 95 % av taletiden på sitt eget preik og da for sikkerhets skyld leser et par linjer fra Bibelen, før de hesbleser videre og holder den samme talen om igjen?

Gå til kommentaren

Helbredelse.

Publisert rundt 3 år siden

Bruker Clemetsen selv ingen medisiner? Går han , hans familie eller venner aldri til lege?   Jeg jobber i helsevesenet og har hatt opptil flere kjente predikanter som pasienter. De er jo like syke som alle andre.

Ellers merker jeg meg at folk gjerne mener seg helbredet fra sykdommer som i seg selv har et svingende forløp, som migrene, asthma, eksem, mavesmerter etc.

Man kan oppleve at rullestolsavhengige kjøres opp i midtgangen på møter, da sikkert i et desperat håp om å bli helbredet.  Har noen opplevd at de faktisk har skjedd, slik at rullestolen har blitt stående igjen,l vedkommende har gått på sine ben , avlyst alle legetimer og startet i full jobb igjen?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere