Espen Dahlgren Doksrød

Alder: 31
  RSS

Om Espen

Kapellan i Nedre Eiker menighet.

Følgere

Publisert rundt 2 år siden

Hei, Haukland og Anda!

Til deres drøfting av spørsmål 2 i ditt svar til Haukland, Anda, vil jeg gjerne komme med noen refleksjoner. Med nattverden som vårt eneste gjentakende sakrament som luthersk kirke er dette noe som opptar meg sterkt som ordinert prest, og med det sakramentsforvalter.

Å få beskjed i et lukket rom fra en myndighetsperson at den livsførselen du har, den gjør deg ikke god nok til å motta Kristi kropp og Kristi blod, er tungt som bly. Jeg skal ikke kalle det for et åndelig overgrep i seg selv, for det kommer absolutt an på hvordan en slik samtale er og hvilke ord og perspektiver som blir løftet frem. Men, at det potensielt kan være et åndelig overgrep, det mener jeg. Det er ulike syn på hvordan sakramentet skal forvaltes, og det vil da også være et svært viktig poeng å få frem i en slik samtale. 

Det er klart, dette pløyer i kjernen av kristen teologi og jeg tør våge å si at dette handler om hvilken forsoningslære vi støtter oss på. Denne problemstilling er videre ikke noe som "løses" ved en skriftlig debatt på verdsveven, men vil gjerne presisere det dypeste alvor ved å nekte noen adgangen til nattverdbordet.

Som et sidespor, av ren og skjær nysgjerrighet, Anda: Hvorfor velger du å bruke den gamle alterbok sitt ord "nadverd"?


Takk for nåden!

Gå til kommentaren

Kirkerådet er splittet

Publisert over 5 år siden

I denne tilsettelsen er jeg enig med flertallet i Kirkerådet. Jeg mener språkkunnskaper er uhyre viktig som biskop i Nord-Hålogaland. Ja, enhver biskop har et hyrdeansvar for hele kirken, men uten god kunnskap om den samiske kulturen og de samiske språk undrer jeg om Nord-Hålogaland biskop kan sies å fullt ut representere sitt bispedømme.

At Kirkerådets avstemming var 8 stemmer til Øygard og 7 stemmer til Finnset sier også litt om hvor vanskelig denne avgjørelsen er. Og jeg er veldig glad at Øygard selv uttaler at han ikke håper at hans syn på likekjønnende ekteskap i Dnk var avgjørende. At den nye biskopen er mot liturgi for inngåelse av likekjønnede ekteskap gjør situasjonen ambivalent. På den annen side mener jeg at kirkepolitikken kun en ett av flere apsekter å se på i denne saken - og jeg er lei av av kirkepolitikken alltid skal settes før andre momenter. Og hadde vi egentlig hatt denne debatten om han hadde vært for liturgi for likekjønnede ekteskap? Eller om det hadde vært en konservativ kvinne som ble tilsatt?

Gå til kommentaren

Noen generelle kommentarer

Publisert over 6 år siden

Denne debatten har, som mang en annen nettdebatt, utviklet seg til å bli noe som ligner en retorisk og teoretisk lek. Til diverse høytsvevende teorier om barn, skrekk og forkynnelse vil jeg si: Å kritisere et opplegg ene og alene på bakgrunn av det man har lest og ikke opplevd selv er fåfengt, og det føles lite interessant å følge en slik debatt. Vi driver ikke et provoserende spill, vi møter ungdom på en arena i kirka ungdom kjenner seg igjen på. At man så diskuterer opplegget på det teoretiske nivået enkelte her gjør blir helt meningsløst.

En kort kommentar til at min kollega Møller-Stray visstnok unnlater å svare, og at det kan være en hersketeknikk (du verden, her tror man godt om mennesker!): Når man jobber 100% og i tillegg har vært i 5 radiointervjuer med ulik vinkling på 2 dager sier det selv at det ikke er så mye tid til en nettdebatt.

- Espen, trosopplæringsarbeider i Grorud menighet

Gå til kommentaren

Tiltredes.

Publisert over 6 år siden

Som ansatt i Grorud menighet og som en av de som har vært ansvarlige for gjennomføringen av dette opplegget i ett par år så synes jeg dette er en god oppsummering Møller-Stray her kommer med. Jeg vil også understreke at opplegget har i tillegg til å bli godkjent av Oslo biskop blitt godkjent av en stor og sammensatt stab.

Vi forkynner ikke Halloween, vi forkynner Kristus i en kontekst 13-åringer kan kjenne seg igjen i. Å trekke dette til at det er å tulle med døden eller å kommersialisere, som det har blitt gjort i enkelte fora, bygger på uvitenhet. I så tilfelle: Hva da med bordtennis, som er populært i mange kristne ungdomsmiljøer? Eller biljard? Eller for den saks skyld kirkekaffen? Vi vet alle svaret: Det er selvsagt aldri Halloween, bordtennisen, biljarden eller kirkekaffen som forkynnes. Alt er elementer fra livet som vi som kirke har tatt for at man skal føle en tilhørighet, at vi som kirke skal være aktuelle for dem vi ønsker å nå som hele mennesker.

Spørsmålet er vel heller ikke om det er ok at kirka importerer elementer fra verden og populærkulturen, men om man er en motstander av Halloween. Det er det bare å være, men jeg mener det er sunt og godt å erkjenne at det er det mange 13-åringer som ikke er, og møte de på nettopp det premisset.

- Espen, trosopplærer i Grorud menighet

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden

Kristian, det er akkurat det jeg gjorde nå - jeg satte et bibelvers inn i sin samtid. Hva tenker du om det jeg skrev?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 1419 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
22 dager siden / 1234 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
28 dager siden / 1216 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
3 dager siden / 1184 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
14 dager siden / 856 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 557 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 553 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere