Erik Martin Aaraas

Alder:
  RSS

Om Erik Martin

Følgere

Godt og tjenlig vær

Publisert 3 måneder siden - 323 visninger

I en tørketid som denne kan vi med fordel se litt tilbake i vår historie.

I min barndom ba man i ­kirken på søndagsguds­tjenestene om «godt og tjenlig vær». Vi forsto godt den gang ­betydningen av ­denne bønnen. En god blanding av sol, varme og regn måtte til for at det skulle bli bra avlinger. I dag vil alle ønske seg sol og varme i de korte ferieukene, selv om det er fare for avlingssvikt og skogbrannfare. Jeg ble født i 1934 og fikk oppleve barndommen på gården Aaraas i søndre Nittedal, med sommeren som årets travleste tid, og ferie var ikke for bondegutter. Barnearbeid ble ikke regnet som noe negativt den gang. Arbeidet på gården var en naturlig del av oppdragelsen.

Lange tørkeperioder.

Så har vi igjen fått en sommer som mange solhungrige kan ­sette pris på, og vi husker tilbake på flere ­sommere med sol og ­varme, lange tørkeperioder og lite regn. Men for meg som opplevde ­sommeren 1947 er det her jeg har de sterkeste minner.

Vi må tenke oss Nittedal ­kommune den gangen. Litt over 5.000 mennesker, og jordbruket som en viktig næringsvei. Bare to år er gått siden krigen var slutt, beredskapstanken var sterk, og det var viktig å sikre matvaresituasjonen. Her i bygda var det dyrehold på alle gårdsbruk, storfe, gris og høns, og noen hadde også sauer. Det ble dyrket gras, korn, poteter, turnips, kålrot, og alle som hadde en hageflekk ­dyrket grønnsaker, epler og bær. Det var beiteområder langs elv, bekkefar og skogområder for å utnytte de ressursene som fantes. «Allsidig drift» ble det kalt den gang, og det var ingen tvil om at det ga størst sikkerhet.

Det gikk greit å få gjort våronnarbeidet i fint maivær 1947. ­Hestene var trekkraften den gang. Et par traktorer med jernhjul var kanskje å se i ­bygda. ­Gjerdene ble satt i stand og ­dyrene kom ut på frodig vårbeite. Men godværet fortsatte, og ­veksten ble sterkt hemmet. Kunstgjødsel var i beskjeden bruk, men også til liten hjelp i tørken.

Fint i skårene. 

Slåttonna ­begynte tidlig det året, og i godværet var det ikke nødvendig med hesjing. Graset tørket fint i skårene, og etter noen dager var det bare å gå i gang med ­handriva og rake høyet sammen for å få lesset det på høyvogna. Som 13-åring fikk jeg jobben å kjøre lassene inn på låven og få høyet ned i gulvene. På en ­papplate satte jeg strek for hvert lass som kom i hus, og det ble omkring femti streker. Avlingen i et normalår på Aaraas gård var 150 høylass.

Kornet begynte tidlig å gulne, og jeg husker spesielt havre­åkeren. Med 15–20 centimeter lange strå var det umulig å lage kornnek. Det var bare å slå det ned, ­samle stråene i hauger med hand­riva og kjøre det inn på låven. ­Treskinga foregikk med transportabelt ­treskeverk inne i låven.

Det var avlingssvikt over store deler av landet. Men poteter og rotvekster klarte seg noe bedre gjennom tørkesommeren. Det var vekster som hadde større evne til å fange opp den fuktigheten som fantes i jorda.

Trev i låven. 

Det måtte ­finnes alternativer når det gjaldt å ­skaffe fôr til dyra. Langs ­bekkefar, ­veier og jordkanter vokste bladrike lauvtrær av or og selje, og ­dette ble ­kriseforet. Vi tok vare på ­frodige kvister, «lauving» ble det kalt, og alt ble lagt inn på noen trev i låven der det var lagt gulv så det var lett å ta vare på ­lauvet. Likevel måtte noen dyr slaktes for at vi skulle klare å berge ­resten av ­besetningen gjennom vinteren.

1947 ble nok benevnt som et uår, men bøndene i Nittedal ­klarte seg rimelig gjennom den vanskelige perioden, ikke minst på grunn av allsidig drift. Det samme opplevde man nok også i andre utsatte områder, og etter å ha opplevd fem års okkupasjon var man vant med nøysomhet. Avlingsskadetrygd hadde ingen hørt om den gangen.

I år kan de som er sterkest rammet av tørken ha mulighet for å få dekket noe av tapet.

Vi bør i en tørketid som vi opplever denne sommeren se litt tilbake i vår historie. Norge har vært et fattig land. Fra Svarte­daudens tid fikk vi et ­kaldere ­klima, og perioden fram til 1800 er blitt kalt «den lille istid». ­Våren kom seint og høsten tidlig så det var ofte vanskelig å få modent korn. Det ble brukt barkemel i deigen for korn var mangelvare. «Barkebrødstider» var et velkjent begrep, og sulten herjet i mange hjem.

Uår og misvekst. 

I Nittedals kirkebøker kan vi på 1700-tallet se at mange var døde på grunn av uår og misvekst, i 1783 var det et fødselsunderskudd på 25. I ­landet forøvrig var begynnelsen på 1800-tallet meget vanskelig med 12 og 13 som de verste årene i nyere historie. At vi likevel ­klarte å få frihet og grunnlov i 1814 må sies å være helt enestående.

Det er tid for ettertanke. Vi ­trenger å se hvor viktig det er å ­sikre matvareproduksjonen, og ikke minst sikre beredskapen så vi aldri går tomme i en krisesituasjon.

La oss fortsette å be vår bønn: Gi oss godt og tjenlig vær. Det gir oss i alle fall en mulighet for ettertanke.

Trykket i Vårt Land 16. august 2018.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Neglisjerer nynorsken
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 26 visninger
0 kommentarer
Ideologien rår
av
Espen Ottosen
rundt 2 timer siden / 76 visninger
0 kommentarer
Syversens formaning
av
Berit Aalborg
rundt 16 timer siden / 761 visninger
5 kommentarer
Redelig maktkamp
av
Øystein Blymke
rundt 18 timer siden / 81 visninger
0 kommentarer
Verdt å prøve
av
Vårt Land
1 dag siden / 293 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Mona Ekenes kommenterte på
Ordet = Jesus = verdensfornuften
21 minutter siden / 48 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Svar på Sofies Brauts innlegg: "Den store sammenhengen"
rundt 1 time siden / 560 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Når man kaster "et bein" til flokken.....
rundt 7 timer siden / 311 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Kan kristne drive vitenskap?
rundt 8 timer siden / 398 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
På feil frekvens
rundt 8 timer siden / 331 visninger
Øivind Hundal kommenterte på
Ich habe genug!
rundt 8 timer siden / 823 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Hvor salig er den lille flokk?
rundt 9 timer siden / 475 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Verdt å prøve
rundt 10 timer siden / 293 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 10 timer siden / 1815 visninger
Geir Wigdel kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 10 timer siden / 495 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Vil Frp la homofile fra Tanzania få politisk asyl i Norge?
rundt 10 timer siden / 495 visninger
Les flere