Espen Ottosen

Alder: 48
  RSS

Om Espen

Jeg er informasjonsleder i Misjonssambandet, noe som blant annet innebærer et redaktøransvar for Utsyn. Jeg har studert journalistikk (ved Mediehøgskolen Gimlekollen), og er utdannet teolog (fra Fjellhaug Misjonsskole og Menighetsfakultetet) og har en mastergrad i filosofi (fra Universitet i Oslo). Jeg er gift med Trine og har tre voksne barn. Det er naturlig for meg å presentere meg som misjonær; selv om det er noen år siden vi kom tilbake fra Peru. Vi fikk tre år med små barn i millionbyen Arequipa. De fleste av interessene mine handler nok om teologi og litteratur -- gjerne i kombinasjon.

Følgere

En liberal skilsmissepraksis

Publisert rundt 10 år siden

Professorene Jan-Olav Henriksen og Paul Leer-Salvesen er overbeviste om at kristen etikk må si ja til gjengifte, og argumenterer for dette i et langt innlegg i Vårt Land 26. januar. Et viktig argument er at Jesu ord må tolkes i lys av at det på hans tid hadde utviklet seg en svært liberal skilsmissepraksis, uten at det går klart frem hvorfor det skal bety at vi kan annullere Jesu ord.

Hva er så situasjonen i dag i vårt land?

Mitt inntrykk av at vi også i dag står overfor en svært liberal skilsmissepraksis. Professorene forteller at jødiske menn på Jesu tid kunne skille seg på grunn av «uteblitt graviditet, manglende lydighet eller dårlige kokekunster». Jeg er ikke så sikker på at ting er så annerledes i Norge akkurat nå. Tvert i mot er det vel ikke en gang er nødvendig for en mann (eller en kvinne) å begrunne sitt ønske om skilsmisse. Ingen har noe de skulle sagt hvis en mann forlater kone og barn fordi han er blitt veldig forelsket i en annen, eller mener at "kjærligheten tok slutt".

Jeg tror det kan være rett å lese Jesu skarpe avvisning av gjengifte i lys av tidens skilsmissepraksis. Men det undrer meg at de to teologiprofessorene av den grunn mener ordene fra Jesus ikke lenger har betydning. Hvis vår tids skilsmissepraksis er omtrent like liberal som den var på Jesu tid, er det vel en ekstra god grunn for kristne til å si omtrent det samme som Jesus om temaet.

Så hvorfor skriver to teologiprofessorer et langt innlegg der eneste budskap er at gjengifte må aksepteres? Jeg undrer meg litt (selv om jeg fortsatt mener spørsmålet er svært vanskelig og forstår at det kan oppleves hardt for dem som har gått gjennom en skilsmisse å møte Jesu entydige avvisning av gjengifte).

PS: Jeg har også andre spørsmål til innlegget fra Henrisken og Leer-Salvesen. De har jeg sendt til avisen som et innlegg!

Gå til innlegget

Nok homofilidebatt

Publisert over 10 år siden

Vi ser det ofte: Når temaet er homofili, blir engasjementet voldsomt. Jeg har fått mange tilbakemeldinger på mine blogginnlegg denne uken, og debatt-termometeret har gått varmt.

Selv må jeg innrømme at jeg er litt frustrert over alle dem som mener at jeg bør skamme meg fordi jeg har skrevet tre blogginnlegg om homofili (dette er det fjerde). For årsaken er det at jeg akkurat har lansert boken "Mine homofile venner" og ble utfordret av Vårt Land til å være gjesteskribent denne uken. Da synes jeg det ville vært litt pussig om jeg begynte å skrive om helt andre ting. Poenget med innleggene mine har vært å kommentere litt av den debatten som boken min har utløst.

Så kan jeg også konstatere at mye av debatten handler om andre ting enn homofili. Hovedspørsmålene er: Hvordan skal vi generelt forholde oss til Bibelens etiske tekster? Hva betyr det å tolke Bibelens tekster på en korrekt måte? Hvordan finner vi ut hvilke tekster som gjelder til evig tid og hvilke tekster som ikke er ment som generelle påbud?

Slike spørsmål opplever jeg som viktige, og de forklarer også en del av mitt engasjement i homofilidebatten: Jeg engasjerer meg ikke fordi jeg synes homofilispørsmålet er så stort og sentralt isolert sett, men fordi det handler om hvordan vi forholder oss til Bibelen. Jeg har inntrykk av at mange kristne er blitt langt mindre frimodige på vegne av Bibelen fordi de synes det virker så umulig å fastholde et nei til homofilt samliv. Det er blant annet derfor jeg er opptatt av å løfte frem syv kristne homofile som står fast på et slikt standpunkt.

Nå er uka mi som gjesteskribent over, og jeg kan berolige alle de som mener at jeg er altfor opptatt av homofili med følgende: Når debatten om boka mi har lagt seg, har jeg tenkt å skrive om helt andre ting enn homofili. For selvsagt er sentrum i kristen tro budskapet om Jesus Kristus som verdens frelser. Derfor vil jeg gjerne skrive om nåde, om forsoning, om tilgivelse og om misjon. Og jeg er også opptatt av andre etiske emner enn de samlivsetiske. Heldigvis.

Gå til innlegget

Det handler om bibelsyn

Publisert over 10 år siden

Når kristne sier nei til homofilt samliv er årsaken, håper jeg, en overbevisning om at det er dette Bibelen sier. Det handler altså om å ta Bibelen på alvor. Men hver gang jeg sier dette, kommer gjerne utfordringen: Skal dere mene det samme som Bibelen om homofili, må dere også følge Bibelen i alle andre spørsmål. Og så kommer eksemplene: Hva med kvinnens plass, hva med kvinnens hårbekledning, hva med ordene om dødsstraff for homofile handlinger i GT, hva med Paulus' støtte til slaveriet (som jeg ikke mener er noe støtte), osv, osv?

Jeg forstår godt at disse utfordringene kommer. Men jeg blir ganske ofte forundret over hvor overbevist mennesker virker til å være på at kristne ikke har gode svar på slike innvendinger.  Det virker som om veldig mange regner med at konservative kristne over hodet ikke tenker, og at vi heller ikke er særlig kjent i Bibelen.

Men saken er den at kristne til alle tider har vært opptatt av hvordan Bibelen skal tolkes. For selvsagt må Bibelen tolkes: Jeg har aldri hatt særlig sans for slagordet: "Vi må ta Bibelen som den står". For selvsagt må vi tolke Bibelen. Vi må finne ut hva som er ment med tekstene. Jesus sier i Bibelen: "Selg alt du eier og gi det til de fattige" (Mark 10,21). Men de aller, aller fleste bibellesere har tenkt at dette verset ikke gjelder alle. Jesus sa dette til en spesiell person i en spesiell situasjon. Og siden det står en del i Bibelen om at kristne kan eie ting og være rike (se f.eks. 1 Tim 6,17-20), har Mark 10,21 blitt tolket som noe annet enn en absolutt og evigyldig befaling. Det handler først og fremst om at vi må lese Bibelen i sin helhet, og lese alle tekster i lys av helheten.

De første kristne, og da må vi bortimot 2000 år tilbake i tid, drøftet i særlig grad hva som var bindende i Det gamle testamente. Det handlet blant annet om omskjæring av guttebarn og overholdelse av sabbaten. Debatten kunne være hard, det leser vi om i Apostlenes Gjerninger 15. Men fra første stund holdt kristne fast ved at en del forordninger fra Det gamle testamente ikke gjaldt alle kristne, men var en del av den gamle pakt. På den bakgrunn blir det litt pinlig å lese sleivete påstander om at kristne som vil være bibeltro må ta på alvor at straffen for homofile handlinger er dødsstraff. Kristne har aldri ment dette. Strafferammene i Det gamle testamente er en del av lovene for det gamle Israel, ikke ord som forplikter oss i dag.

Så kunne jeg også tatt for meg mange andre spørsmål. Jeg tror forresten jeg har berørt de fleste innvendingene i boka mi "Guds stemme. Er Bibelen til å stole på?". Men det er selvsagt slik at kristne også kan være noe uenige om hvordan tekster tolkes og hva som gjelder til evig tid. For eksempel fastholder fortsatt Misjonssambandet (og jeg personlig) at kvinnelig prestetjeneste er i strid med Bibelens ord. Jeg har registrert at noen forkaster et slikt ståsted fordi vi ikke kan ta Paulus høytidelig. Et slikt argument har jeg lite sans for, men jeg vet også at noen sier ja til kvinnelig prestetjeneste fordi de tolker og forstår de aktuelle tekstene annerledes. Og da handler ikke debatten lenger om vi skal lytte til Paulus, men om hva han egentlig mente.

Når det gjelder spørsmålet om homofili, forstår jeg godt at mange er lei. Jeg har kastet meg ut i debatten i denne omgang fordi jeg har skrevet en bok om temaet som jeg mener er viktig. Det skyldes de stemmene vi møter, og ikke min argumentasjon. Hovedpoenget er at det altså finnes kloke, reflekterte kristne som opplever seg som homofile og som likevel fastholder at homofilt samliv er galt.

Så har jeg ingen problemer med å tenke at det er skadelig for kristnes omdømme hvis vi gir inntrykk av at vi bare er opptatt av homofili og sex. Det prøver jeg også å si når jeg får sjansen. Nettopp derfor vil jeg gjerne sette spørsmålet inn i en større sammenheng og påpeke at det sjette bud er utfordrende for alle: Jeg tror sex er en Guds gave, men jeg ser også at Gud har satt grenser rundt seksualiteten som er under angrep fra mange hold. Som kristne går vi virkelig i mot strømmen ved å si nei til samboerskap, sex før ekteskapet og bruk av pornografi.

Men i likhet med mine homofile venner, mener jeg at Gud vil oss det beste med sine grenser rundt seksualiteten. Og jeg mener det er umulig å fastholde Bibelens autoritet og samtidig hevde at vi kan se bort fra alt det Bibelen sier om ekteskap, seksualitet og homofili. Heldigvis innrømmer også de fleste som sier ja til homofilt samliv at det handler om bibelsyn, ikke om ulike forståelser av hva Paulus har ment.

Gå til innlegget

Det høyeste gode

Publisert over 10 år siden

I dagens Aftenposten skriver Elin Vestrum at et nei til homofilt samliv er det samme som å si nei til kjærligheten. Innvendingen er den mest fundamentale jeg møter når homofili debatteres. Da jeg under lanseringen av «Mine homofile venner» deltok i et seminar på Fjellhaug bibelskole, fikk jeg også spørsmålet: «Hva vil du si til de som hevder at også homofile må få lov å oppleve kjærlighet?»

Ja, hva vil jeg si? Her er noen tanker.

For det første: Spørsmålet kan også stilles av heterofile. Det er ikke vanskelig å forestille seg en mann på 33 år, dypt frustrert over at kona er temmelig uinteressert i sex, som spør en prest, pastor eller sjelesørger: Må jeg leve resten av livet uten å oppleve lidenskapelig kjærlighet? Det samme spørsmålet kan også komme fra en kvinne på 27 år, som opplever at mannen lider av psykiske problemer og angrer dypt på ekteskapet. I tillegg vet vi at mange spør både Gud og mennesker om hvorfor de aldri blir gift, det gjelder for eksempel kvinner i kristne miljøer som opplever at det er for få kristne menn å jakte på …

Heller ikke i møte med disse (heterofile) menneskene er det enkelt å håndtere slike spørsmål. Menneskers lengsel etter å oppleve den store kjærligheten er sterk. Men det er ikke til å komme forbi at klassisk kristen samlivsetikk må forholde seg restriktivt til både homofile som ønsker å leve ut sin seksualitet i et forhold og til frustrerte gifte heterofile. Selv om samfunnet i større og strørre grad aksepterer uforpliktende sex, kan ikke kristen etikk akseptere at enslige får dekket sine seksulle behov (som det gjerne heter) på en slik måte.

Jeg innser at mange – både homofile og heterofile – mener at det er helt umulig å forsvare et nei til homofilt samliv. Elin Vestrum mener mitt gudsbilde får Gud til å se ut som et monster. Slike utfall gjør inntrykk. Samtidig er det viktig for meg å fastholde at det er Bibelen som må avgjøre mitt syn på ekteskap, seksualitet og homofili. Jeg klarer ikke å sette en strek over min teologi fordi mennesker blir rasende eller føler seg såret.

Dette er et grunnleggende teologisk poeng. Etter min mening er det et stort problem at kirkeledere endrer syn i homofilispørsmålet etter å ha blitt kjent med homofile. Dermed innrømmer de, slik jeg ser det, at menneskers erfaringer er viktigere enn Bibelen. Da går det ikke samtidig an å hevde at uenigheten handler om ulik bibeltolkning. De det gjelder har jo endret syn på grunn av menneskers livshistorie, ikke på grunn av en ny forståelse av Bibelen.

Når det gjelder selve spørsmålet – kan det være rett å si nei til at alle kan oppleve kjærlighet? – synes jeg å se et premiss det er verdt å reflektere over: Nemlig at ingenting er viktigere i livet enn å oppleve den store kjærligheten. Da kan det være greit å minne om at kristne ikke kan dele et slikt utgangspunkt. For oss er det aller viktigst å oppleve Guds kjærlighet og tjene han. Det meste Bibelen sier om kjærlighet, handler for øvrig om Guds kjærlighet til oss og den gjensidige kjærligheten mellom kristne: «I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder» (1 Joh 4,10).

Det er neppe tvil om at samfunnet i stor grad formidler at veien til lykke er den store kjærligheten. Jeg tror nok at også kristne miljøer står i fare for å gjøre ekteskapet til livets høyeste gode. Men det er rett og slett i strid med kristen teologi. Når Paulus skriver om ekteskap og samliv i 1. Korinterbrev 7, understreker han sølibatets store fordel, og hevder til og med at den som lever alene blir mest lykkelig (vers 40). Så vet vi at Bibelen også fastholder at ekteskapet er innstiftet av Gud. Likevel blir livets mening aldri fremstilt som det å oppleve hengiven kjærlighet og lidenskapelig sex. Paulus skriver tross alt advarende om «slike som elsker sine lyster høyere enn Gud» (2 Tim 3,4).

Jeg kan forstå at veldig mange mennesker i vår tid synes det å leve alene hele livet virker til å være både umulig og menneskelig. Nettopp derfor har jeg selv satt pris på å bli kjent med Erik Johansson, som altså opplever at han på grunn av homofile følelser må velge sølibatet. Likevel fremstår han som en harmonisk og reflektert person, som i møte med spørsmålet: «Er det ikke vanskelig å leve alene?», svarer omtrent slik: «Jo, det er klart, men livet er vel vanskelig for alle. Jeg kjenner mange gifte som kan oppleve større savn og utfordringer enn jeg gjør.»

Det svaret har jeg tenkt mye på de siste dagene og ukene.

Gå til innlegget

Avslørende argumentasjon

Publisert over 10 år siden

Ingen er vel overrasket over at Åpen kirkegruppe (for lesbiske og homofile) reagerer negativt på en bok som sier nei til homofilt samliv. Men leder Gard Realf Sandaker Nilsen tar overraskende lett på debatten om hvordan vi skal forholde oss til hva Bibelen sier om spørsmålet.

Som gjesteskribent denne uken er jeg blitt oppfordret til å kommentere debatten om min nye bok «Mine homofile venner». Boka utkom torsdag, og fredag sier Sandaker-Nilsen om de som forteller sin historie boka: «Jeg tenker at de kunne valgt annerledes og fått anledning til å elske dersom de som meg ble møtt med en annen teologi og et annet bibelsyn».

Jeg håper Sandaker-Nilsen har sagt dette til Vårt Land før han har lest boken. Hvis ikke, er det uttalelsen direkte pussig. For en av «vennene», Bjørn Helge Sandvei, forteller i boka at han i mer enn førti år har fulgt debatten om homofilt samliv på nært hold. Han kjenner den internasjonale debatten og har møtt helt andre tolkninger og et annet bibelsyn enn han selv.

Så hvorfor gjør han ikke som Sandaker-Nilsen? Hvorfor sier han ikke ja til homofilt samliv etter å ha lest tykke engelske bøker som argumenterer for det motsatte? Svaret bør være temmelig opplagt: Fordi han synes argumentene er for dårlige, fordi han synes bibelsynet som fremføres ikke holder mål.

For øvrig er det fint at Åpen kirkegruppe poengterer at dette handler om bibelsyn. Altfor mange har i homofilidebatten forsøkt å gjøre dette til en debatt om bibeltolkninger. Men det er neppe noen tvil om hvordan Bibelen vurderer homofilt samliv. Spørsmålet er derfor hva slags holdning vi har til Bibelen og dens autoritet når vi leser skapelsesberetningen eller det Paulus konkret sier om homofilt samliv.

Jeg vet utmerket godt over at det i kristenheten finnes mange bibelsyn. Men jeg håper ikke det faller noen kristne inn å betrakte disse ulike bibelsynene som retter på et koldtbord – velg det bibelsynet som passer best i din livssituasjon. Tvert i mot. Når det finnes bibelvers av typen, «For dette er kjærligheten til Gud at vi holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge» (1 Joh 5,3; se også Joh 15,19; Luk 10,16 ), er det nødvendige å ha meget gode grunner for å sette til side Bibelens bud og normer.

Selv har jeg fulgt debatten om homofilt samliv ganske tett i femten år omtrent. Jeg innrømmer gjerne at det har gjort inntrykk å møte kristne som sier at det er kjærlighetsløst å si et nei til homofilt samliv. Derfor har det vært nødvendig å tenke gjennom hva jeg mener og hvorfor jeg mener det jeg mener. Så langt har min konklusjon vært at det er å være ulydig mot Gud og hans ord å si et ja til homofilt samliv.

Så betyr ikke mitt ståsted at jeg ønsker å angripe homofile. Bakgrunnen for bokens tittel er nettopp å signalisere at jeg gjerne vil se på homofile mennesker som venner. Det gjelder selvsagt disse syv som mener at også Bibelens nei til homofilt samliv er gitt av en god Gud som vil mennesker det beste. Men jeg har heller ingenting i mot vennskap med homofile som er uenige med meg i dette spørsmålet. Deres historier er imidlertid langt mer kjent enn historier om homofile som sier nei til homofilt samliv.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
18 dager siden / 1208 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
24 dager siden / 1205 visninger
Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
6 dager siden / 973 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
10 dager siden / 848 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 617 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 573 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere