Kirkevalget

Siste innlegg

For enkelt om kirkevalg fra Human-Etisk Forbund
av
Gard Realf Sandaker-Nielsen
4 dager siden
0 kommentarer
Kirkevalg: Avsluttende bemerkninger til Grønvik
av
Karl Øyvind Jordell
12 dager siden
0 kommentarer
Feil fakta, men fruktbar fornemmelse.
av
Karl Øyvind Jordell
13 dager siden
0 kommentarer
Navlebeskuende om kirkevalg fra Bærum
av
Karl Øyvind Jordell
18 dager siden
0 kommentarer
Stortinget: Ikke fjern koblingen mellom kirkevalg og offentlige valg
av
Gard Realf Sandaker-Nielsen
19 dager siden
0 kommentarer
Nord-Hålogaland bispedømmeråd: Ny valgvin i gamle valg-sekker
av
Karl Øyvind Jordell
28 dager siden
0 kommentarer
Hjemmelekser fram mot neste kirkevalg
av
Karl Øyvind Jordell
4 måneder siden
0 kommentarer
Har Frimodig kirke hatt særlig innvirkning på valgresultatet?
av
Anne Bakke
5 måneder siden
0 kommentarer
Debatt og valgkamp på riktige premisser
av
Therese Utgård
5 måneder siden
0 kommentarer
Ufruktbar formal-logikk om lister ved kirkevalg
av
Karl Øyvind Jordell
5 måneder siden
0 kommentarer
Kirkedemokrati og premisser
av
Olav Hauge
5 måneder siden
0 kommentarer
En hilsen fra Åpen ­folkekirke til Jo ­Hedberg
av
Lill Tone 
 Grahl-Jacobsen
5 måneder siden
0 kommentarer
Det lokale kirkedemokratiet trenger fortsatt støtte i lov
av
Marit Halvorsen Hougsnæs
5 måneder siden
0 kommentarer
Det nådeløse demokratiet
av
Petter Olsen
5 måneder siden
0 kommentarer
Flertall for ny valgordning i kirken
av
Karl Øyvind Jordell
5 måneder siden
0 kommentarer
Noen refleksjoner etter kirkevalget og Alf Gjøsunds kommentarer
av
Tor Berger Jørgensen
5 måneder siden
0 kommentarer
Kirkedemokratiets utfordringer løses ikke av Westermoen
av
Karl Øyvind Jordell
5 måneder siden
0 kommentarer
Et endelig gjennombrudd for selvstendige lister ved kirkevalget
av
Gunnar Winther
5 måneder siden
0 kommentarer
Kirkedemokratiets utfordringer
av
Markus Westermoen
5 måneder siden
0 kommentarer
Kirkevalget: Udemokratisk innflytelse fra interessegrupper
av
Karl Øyvind Jordell
5 måneder siden
0 kommentarer
Kyrkja er lokal
av
Arve Kjell Uthaug
5 måneder siden
0 kommentarer
Åpen folkekirke er selvsagt opptatt av menighetene
av
Karin-Elin Berg
5 måneder siden
0 kommentarer
For i vår Herres lommer er det plass
av
Kristin Gunleiksrud Raaum
6 måneder siden
0 kommentarer
Kirkevalget og umyndiggjørelse av menigheten
av
Sverre Langeland
6 måneder siden
0 kommentarer
Hva vil vi i Åpen folkekirke?
av
Gard Realf Sandaker-Nielsen
6 måneder siden
0 kommentarer
Ad bispedømmerådsvalget
av
Trond Bollerud
6 måneder siden
0 kommentarer
Blir ikke noe sannere av å gjentas
av
Rina Mariann Hansen
6 måneder siden
0 kommentarer
Et uærlig kirkevalg?
av
Karl Øyvind Jordell
6 måneder siden
0 kommentarer
Kirkevalg og farlig retorikk
av
Olav Hauge
6 måneder siden
0 kommentarer
Svartmales kirken av Åpen Folkekirke?
av
Günter Theiss
6 måneder siden
0 kommentarer
Om kirkevalg-dans og det den kan føre med seg.
av
Karl Øyvind Jordell
6 måneder siden
0 kommentarer
Åpen folkekirke er garantister for ei åpen folkekirke
av
Harald Hauge
6 måneder siden
0 kommentarer
Kirken er ikke alltid åpen for alle
av
Kristina Bjåstad
6 måneder siden
0 kommentarer
Åpen folkekirke – det tydeligste alternativet
av
Ole Kristian Bonden
6 måneder siden
0 kommentarer
Åpen kirke med rom for begge
av
Therese Egebakken
6 måneder siden
0 kommentarer
Åpen dør og lukket alter?
av
Kian Reme
6 måneder siden
0 kommentarer
Tillitsvalgt er man først etter kirkevalget
av
Gunnar Winther
6 måneder siden
0 kommentarer
Åpen folkekirke tar patent på kirkens DNA
av
Knut Grønvik
6 måneder siden
0 kommentarer
Lokalmenighetene er grunnfjellet
av
Frode Rabbevåg
6 måneder siden
0 kommentarer
Kirken er for alle
av
Gyrid Espeland
6 måneder siden
0 kommentarer
Feil om Åpen folkekirke og hva valget står om
av
Gard Realf Sandaker-Nielsen
6 måneder siden
0 kommentarer
Kirkedemokrati i en skjebnetid
av
Kåre Sten Larsen
6 måneder siden
0 kommentarer
Kirka trengs levende og oppstanden, ikke dø på korset!
av
Kevin Johnsen
6 måneder siden
0 kommentarer
Surr om vepsebol
av
Karl Øyvind Jordell
6 måneder siden
0 kommentarer
Interessegruppenes innflytelse på kirkevalget
av
Markus Westermoen
6 måneder siden
0 kommentarer
FRIMODIG KIRKE ANBEFALER KANDIDATER I DET SKJULTE
av
Gard Realf Sandaker-Nielsen
6 måneder siden
0 kommentarer
Er fire meter høyt nok, Åpen folkekirke?
av
Therese Egebakken
6 måneder siden
0 kommentarer
To ulike visjoner
av
Harald Hegstad
6 måneder siden
0 kommentarer
Frimodig kirkes kirkevalg-kupp, med støtte fra Kirkerådet
av
Karl Øyvind Jordell
6 måneder siden
0 kommentarer
Frimodig kirke og kirkevalget
av
Svein Granerud
6 måneder siden
0 kommentarer
Demokrati på bakrommet
av
Kristin Gunleiksrud Raaum
6 måneder siden
0 kommentarer
Demokratisk legitimitet i kirkevalget
av
Anders Møller-Stray
6 måneder siden
0 kommentarer
Hjelp, hvordan stemmer vi?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
6 måneder siden
0 kommentarer
Hva slags kirke vil vi ha?
av
Markus Westermoen
6 måneder siden
0 kommentarer
Kirkerådsdirektøren må beklage igjen, og sende ut fullstendig informasjon
av
Karl Øyvind Jordell
6 måneder siden
0 kommentarer
Ja, det er lenge siden sist
av
Frank Tangen
6 måneder siden
0 kommentarer
Valgbrosjyren
av
Ingrid Vad Nilsen
6 måneder siden
0 kommentarer
«Hei du, lenge sidan sist?» Om årets valbrosjyre til kyrkjevalet
av
Marita Bjørke Ådland
7 måneder siden
0 kommentarer
Villedende leder om kirkevalget
av
Gard Realf Sandaker-Nielsen
7 måneder siden
0 kommentarer
Kirkevalg uten kjerne
av
Frode Randgaard
7 måneder siden
0 kommentarer
Rom for engasjement
av
Helga Haugland Byfuglien
7 måneder siden
0 kommentarer
Vårt Land villeder om kirkevalget. Man må intervjue Svein Granerud
av
Karl Øyvind Jordell
7 måneder siden
0 kommentarer
Din stemme ved kirkevalg er viktig.
av
Kari Henriksen
7 måneder siden
0 kommentarer
Har Gud virkelig sagt?
av
Arild Gulbrandsen
7 måneder siden
0 kommentarer
Åpen folkekirke, hva er det dere vil?
av
Therese Egebakken
7 måneder siden
0 kommentarer
Folkekirken har ikke mistet seg selv!
av
Halvor Moxnes
7 måneder siden
0 kommentarer
Homofile og kyrkje med opne armar
av
Knut Arnold Kvalsvik
7 måneder siden
0 kommentarer
Åpen folkekirke er utydelig om hvordan kirken bør organiseres
av
Erling Birkedal
7 måneder siden
0 kommentarer
Ønsket om en kirke med åpne armer og lave terskler
av
Torgeir H. Persett
7 måneder siden
0 kommentarer
En åpen kirke for folk!
av
Halvor Moxnes
7 måneder siden
0 kommentarer
Åpen folkekirke har mer på programmet
av
Karin-Elin Berg
7 måneder siden
0 kommentarer
Gidder du å stemme ved kirkevalget?
av
Odd-Inge Rønning Uleberg
7 måneder siden
0 kommentarer
Åpen Folkekirke er ingen grøftekant
av
Helene Breivik Hellerdal
7 måneder siden
0 kommentarer
Mandatet kommer fra velgerne
av
Karin-Elin Berg
7 måneder siden
0 kommentarer
Nominasjonskomitelistenes store svakhet – de vil bli kuppet.
av
Karl Øyvind Jordell
7 måneder siden
0 kommentarer
Fra grøftekantene til hovedveien
av
Therese Egebakken
7 måneder siden
0 kommentarer
Kirkevalget må sikre kontakt mellom lokalkirken og kirkemøtet
av
Erling Birkedal
7 måneder siden
0 kommentarer
Nominasjonskomitelistens fortrinn
av
Jostein Ådna
7 måneder siden
0 kommentarer
En åpen folkekirke er en kirke for alle
av
Gard Realf Sandaker-Nielsen
8 måneder siden
0 kommentarer
Nominasjonskomiteens liste som felles prosjekt
av
Erling Birkedal
8 måneder siden
0 kommentarer
Nominasjonskomiteens liste som felles prosjekt?
av
Erling Birkedal
8 måneder siden
0 kommentarer
Kirkevalg er valg av tillitspersoner
av
Marta Kristine Ims
8 måneder siden
0 kommentarer
Forvirrende iscenesettelse
av
Gard Realf Sandaker-Nielsen
8 måneder siden
0 kommentarer
Kirkevalget: Replikk til Jordell
av
Harald Hegstad
8 måneder siden
0 kommentarer
Nominasjonskomiteenes lister: Det er anbefalinger som gir mandater, men bak anbefalingene ligger vigselssaken
av
Karl Øyvind Jordell
8 måneder siden
0 kommentarer
Kirkevalget 2019 handler ikke om vigselssaken
av
Harald Hegstad
8 måneder siden
0 kommentarer
Nominasjonskomiteenes lister er blitt partilister for Frimodig kirke
av
Karl Øyvind Jordell
8 måneder siden
0 kommentarer
Frimodig kirkevalg
av
Svein Granerud
9 måneder siden
0 kommentarer
Kirkevalget forklart – velgerne kan lure seg selv
av
Karl Øyvind Jordell
9 måneder siden
0 kommentarer
Nominasjon til bispedømmeråd i Møre - Bønnelista forelå ikke
av
Dag Brekke
9 måneder siden
0 kommentarer
Snu i tide – to dårlige forslag til kirkevalg
av
Karl Øyvind Jordell
nesten 2 år siden
2 kommentarer
Å etablere partier ved kirkevalg bør være vanlig, ikke oppfattes som kirkesplittende
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 3 år siden
1 kommentarer
«Trosfellesskap» som uhistorisk retorisk grep
av
Karl Øyvind Jordell
rundt 3 år siden
3 kommentarer
Fremmed ordning for kirkevalg
av
Halvor Nordhaug
rundt 3 år siden
3 kommentarer
Vil et fremtidig kirkemøte sette strek over misjon?
av
Espen Ottosen
over 4 år siden
7 kommentarer
Det demo-crazige kirkevalget
av
Geir Magnus Nyborg
over 4 år siden
1 kommentarer
Jeg var høyldt ateist - burde jeg stemt?
av
Ellen Hageman
over 4 år siden
18 kommentarer
Vi feiger ikke ut!
av
Rolf Kjøde
over 4 år siden
7 kommentarer
Kirke uten menighet?
av
Ellen Hageman
over 4 år siden
3 kommentarer
Hvem skal betale for Linn Skåbers rom?
av
Ellen Hageman
over 4 år siden
2 kommentarer

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
13 dager siden / 1816 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1719 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
10 dager siden / 1689 visninger
Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
rundt 1 måned siden / 1450 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
7 dager siden / 855 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
3 dager siden / 845 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
18 dager siden / 843 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere