Per Øyvind Bastøe

Alder: 59
  RSS

Om Per Øyvind

Følgere

Utydelige resultater av norsk bistand

Publisert 3 måneder siden

Det er ikke noe feil med ambisjonen til Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, men spørsmålet er hva som skal til for å lykkes.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein vil ha en bistand som er «ubunden, effektiv og resultatorientert». Det er ikke noe feil med ambisjonen, men spørsmålet er snarere hva som skal til for å lykkes.

Nesten all bistanden kanaliseres fra UD og Norad til FN-organisasjoner, utviklingsbanker, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre deler av den norske statsforvaltningen. Nesten ingenting går direkte til sluttmottagere. Hovedkonklusjonen i årsrapporten til den uavhengige evalueringsavdelingen i Norad er at denne bistanden har for mange diffuse mål og at det er for mye uklarhet i forvaltningen og gjennomføringen til å etterspore hva som egentlig oppnås.

Et eksempel på hvor vanskelig det er å si noe om resultatene er evalueringen av ivaretakelse av menneskerettigheter i bistanden til næringsutvikling. Mens Norge spilte en aktiv rolle i å få på plass FN-prinsippene, fant evalueringen mange uklarheter i oppfølgingen i de ulike delene av bistandsforvaltningen. Det var derfor ikke mulig å svare på om menneskerettigheter blir godt ivaretatt i de ulike tiltakene rettet mot næringsutvikling.

For å lykkes med sin reform er det minst tre grep utviklingsministeren må ta.

For det første må han sørge for en ryddig bistandsforvaltning, der ansvaret for fagutvikling, politikkutforming og forvaltning er klart plassert enten i UD, i Norad eller i andre deler av bistandsforvaltningen. Tidligere reformforsøk, ikke minst den som ble gjennomført i 2004, kan tyde på det dette er vanskeligere enn man skulle tro.

For det andre må bistandsprogrammene bygge på kunnskap og erfaringer. Dessverre er målene for mange satsningsområder generelle og overambisiøse. Sannsynligheten for god resultatoppnåelse er større når målene er realistiske og konkrete. Dess-uten må de være preget av kontekstforståelse, forutsigbarhet og langsiktighet.

For det tredje må alle deler av norsk bistandsforvaltning styrke læringskulturen og bli bedre til å systematisere og dele erfaringer. Begrenset kapasitet og hyppig rotasjon av medarbeidere gjør at kompetanse lett forsvinner og dermed ikke brukes i videreføring av pågående arbeid eller på tilsvarende områder.

Evalueringsvirksomheten viser ikke at norsk bistand er i krise, men at det nå er noen tydelige varselflagg knyttet til uklarhet og usikkerhet. Det å gjøre noe med denne uklarheten og usikkerheten er nettopp det som må være kjernen i utviklingsministerens reform.

Per Øyvind Bastøe, 
evalueringsdirektør i Norad

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
21 dager siden / 5194 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
30 dager siden / 3194 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
22 dager siden / 2351 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
29 dager siden / 2213 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
19 dager siden / 1782 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
24 dager siden / 1761 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
21 dager siden / 1744 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1677 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere