Unn Elisabeth Aarø

Alder: 65
  RSS

Om Unn Elisabeth

Kvinne som kom til tro i godt voksen alder. Har alltid vært på reise.
Studerte fra bunnnivå i mange år både i USA og Norge. Jobbet som terapeut i USA, Sverige og Norge.
Gud var alltid den sterkeste gjennom mange omstillinger og (lærer-)Mesteren for det innerste menneske i gode og onde dager.

Følgere

humanetisk forbund-humanismen

Publisert 11 måneder siden - 402 visninger

en videreførelse

Humanetisk er på fremmars-husker Ringenes Herre. Først kommer de som  er herre i menneskers hjerner og tanker om alt en forstår.. Det er humanismen -så kommer konsekvensene... de human ETISKE. Hva er forskjellig fra de human etiske og  de vanlige vennlige mennesker uten tilhørighet noe sted? Har humanetikerene en slags ridder drakt i sitt sosiale liv? Hvilke etikk er deres grunnlag og som hever seg over andre snille menneskers etikk? - hva ligger i bunnen av etikken??  Det i seg selv-gode menneske??? Can you please step forward.

Gå til innlegget

OBJEKTIVITET

Publisert 12 måneder siden - 110 visninger

Tema og tro

Alle har vi vår subjektive virkelighet i det som er sant og virkelig for oss og der vi er i egen utvikling her og nå. Samtidig må vi hele tiden forholde oss til at andre mennesker er på en annen reise, også troende.

I mitt liv har det vært store omveltninger i å skulle forstå andre både i kultur i eget land og andre lands skikker osv Har reist og opplevd mye både på det indre og ytre plan. De lengste og mest vedvarende reiser har handlet om tro og innsikt på det psykologiske og mellomn-menneskelige plan gjennom mange år.

De vanskeligste opplevelsene har vært å forholde seg til en stadig sterkere tro på Gud og samtidig skulle forholde meg til verden og de sekulære som er på en helt annen reise. Den andre problematiske reisen er den som handlet om reisen tilbake i tid til hjembygda og til tida som var en gang. men som står nesten helt stille - i tid og rom. Den hadde i tillegg forandret seg på et heller merkelig vis.. Kjenner meg igjen i del av det Wassmo har skrevet om i sine bøker.

Jeg lærte i USA ( flere omganger) og være objektiv i forhold til inntrykk og kunnskap, og takk og pris for det-for en møter så uendelig mye uforstand i deler av det Norske landskapet. I tillegg mye egensnekra og  koblinger fra mange forskjellige trosretninger i det landskapet.

  Det har også vært viktig i møte med et Norge som ofte har en uproff og manglende håndtering av tema i både det helsemessige og offentige rom. Mange makter ikke å skille mellom sin profesjon og sine subjektive og veldig personlige holdninger i det offentlige og ofte blandes også egne smale holdninger inn i møte med andre,

At vi blir personlige som debattanter her på verdidebatt er jo mere naturlig og tro og grenser er vanskelige tema. Det griper inn i ens identitet og veien en går på et vis. En kan bli både sint og glad, en har mye felles med noen og andre andre opplever en som helt i tåka.

Det er  tema her som jeg vil gå videre med:

De store probemene en kan oppleve i møte med mennesker som har en stor mangel på egen identitet og grenser. Jeg ble veldig klar over dette i min reise tilbake i tid til bygda-hvor omfattende dette egentlig  er. Ikke bare for mennesker med svake personligheter eller usikre ego slik en ofte møter i bykulturen eller i teraptsammenhenger, menneskers usikkerhet er noe vi alle kan møte både i og utenfor tro og tvil. Alle har i tillegg gode og dårlige perioder i livet, det blir ikke lettere av å søke dypere sannheter og innsikter.

På bygda møtte jeg mennesker som som har sin identitet først og fremst i sin familie eller sitt miljø. Mange hadde dårlige grenser og innrettet seg til andres krav eller forventninger -hele tiden.  De ble (blir) da en del av bygdas struktur og mentalitet og av andres oppevelser av hvem de selv var (er). Dette tok også mange med seg til tross for at de flyttet vekk til by eller bygder langt unna og eller seiner flyttet tilbake. De dro med seg egen families - sjel på et vis. Men jeg møtte også der noen som hadde sin idetitet og tro i et nært forhold til Gud, takk og pris.

Det er ikke bare greit og bra for noen uansett god eller mindre god slekt - dette at en har utydelige grenser og svelger kameler hele tiden og hver dag. Noen kanskje tåler det og klarer seg andre har dominerende maktmennekser i sine familier som styrer alt og alle.

Men vi skal jo alle ha vår egen identitet i Kristus ikke i vår mer eller mindre dysfunksjonelle familie-storfamilie (ytterfam. på et vis) eller bygdkultur. Vi skal jo også vite hvem vi selv er i våre innerste rom.

Vi må først utvikle vårt eget ståsted og rydde i alle slags feilaktige påvirkninger - NOE MANGE HER PÅ VERDIDEBATT HAR SKREVET MYE OM DET SISTE HALVE ÅRET -OG GODT ER DET!!! og tilslutt eller kanskje samtidig tilogmed søke hjelp hos vår venn på reisen-Kristus.

Jeg brukte veldig mange år på det objektive landskapet for å holde tunga rett i munnen og psykisk balanse om tro, vitenskap og fornuft i det rasjonelle. Etterhvert så står en ganske støtt og i all kamp og det er jo nærmest et mirakel selv i alle verdens sorger og bekymringer.

Kan  vitne om Guds kraft, lys og overmakt i møte med ondskapen både i og utenfor denne verden. Mystisismen skiver mye om det komplekse i troen, men at en må ha en stabilitet i sinnet for å kunne orke disse tema. Det er en stor belastning for psyken å gå i dybden, og en må ta det over tid.  I tillegg blir jo alle som beveger seg nærmere Gud utsatt for streke åndskrefter-noe også flere skriver om på disse sidene

Det er en enklere reise å bare holde seg i hodet, eller i ytre trygge rom.

Gå til innlegget

synd

Publisert 12 måneder siden - 74 visninger

snevert syn på synd

Tenker at mange Norske kristne (eller de som kaller seg kristne) driver sekulære bort fra trosfelleskap med et snevert og trangt syn på synd.  Dette var noe av det første jeg oppdaget da jeg for ca 20 år siden kom i nærkontakt med kristne miljø.

Og ja, rus er synd og det skader alt og alle i samfunnet og misbruk har tatt helt av. Alle kristene elsker en plutselig omvendt synder-men så enkelt er det ikke for svært mange. Flere store og omfattende syndere begynner med annen synd istedet og for en tid tilbake var det mye snakk om poro også i det kristne miljøet. Mange av disse innlegg i avisene stilnet. Husker en fremskrittsparti-leder som ble tilgitt for kjøp av sex i utlandet, men nå kanskje de kristne partier vil distansere seg fra FRPog finne egne mere kristelige-moralske og skikkelige ytre-moralske velgere. Men hvem vil fortsette på den veien i vår tid.? Moralen er jo flyttet til det humanistiske området.

Mange er opptatt av det veldig synlige i mange kristne sammenhenger. Ja, jeg tenker også at Hanevold kanskje burde ha gått i terapi så han kunne skille mere med hva som tilhører Gud og hva som er hans egen grei i det kristelige landskapet, men han er bare en av mange som nå har kommet i søkelyset. I tillegg har det kanskje sneket seg inn vranglære etterhvert i en del slike landskap rundt omkring. Men syndere i trosklær fremstår ikke alltid så tydelige. Se en gang til.

Media og andre skriker høyt når det er noen som skal mobbes og som står helt lagelig til for  offentlig høgg.. Det er klart at en ikke må misbruke Guds navn-jeg forstår ikke at noen i det hele tatt tør det- og i egen vinning.  Men noen ganger så kommer det overgripere listende på snille føtter og vifter med freds-flagg-og de både skriver og snakker -og tolker på Guds vegne. Jeg begriper ikke at noen tør å krenke Gud med mangel på ydmykhet og i tillegg på Hans vegne. Det spiller ingen rolle om det er høylytt i alle media eller om det falske budskap kommer inn bakveien forkledd som en omsorgsperson eller veileder. Gud både ser og hører alt.

Selvfølgelig er det ille at menneskeheten nærmest ruser seg ihel og det finnes mange slags rus, men når en bare betrakter det ytre og ikke ser alle omstendigheter i avhengighetens landskap så blir verdensbilde veldig enkelt. Avhengigheter er som et hjul som snurrer rundt og rundt, og det er konsekvenser i alle retninger.

Jeg kjenner ingen som er uten synd (meg selv inkludert) og jeg kjenner bare noen veldig få som jeg gjennom lang tid (livet) har tenkt nærmest og allerede er inne i det området som kalles helliggjørelse. Men jeg kjenner respekt for de som går med Gud på en vanskelig vei og som fatter dybden i Bibelen. Der henter jeg trøst om veien sannheten og livet, for  mennesker er fulle av selvbedrag og verden vil bedras.

Gå til innlegget

Nytt trossystem

Publisert 12 måneder siden - 383 visninger

Våkn opp!

Det jeg leser på disse sidene og i andre aviser her nå er at et nytt trossystem  vokser seg frem og det er helt uangripelig i sin innpakkning. Det jeg leser er at det også får støtte fra ikke troende. Jeg husker da det alternative kom til Blindern og alle som søkte den nye kjærligheten-veldig mange ble forført og de mistet seg selv. Det er nesten retraumatiserende å lese at dette nye trosbildet-og  faktisk mere enn alternativ bevegelsen- er grunnet på kjærlige hersketeknikker.

Det er jo et samarbeid med lenker på nett i vår tid.

Jeg kan begrunne dette med at det gis opplæring i dette trosbildet og en blir fjernet om en har en annen tro. Leser også i Dagen at de som har en annen tro nå er på vikende front og opplever represalier fra omverden. Det skjer ganske mye i den digitale verden.

Kunsstykket blir å få dette ut til et forsagt troende landskap.

Gå til innlegget

Lesetips

Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
3 dager siden / 2003 visninger
3 kommentarer
Den andres lidelse
av
Ketil Slagstad
25 dager siden / 495 visninger
0 kommentarer
Morfar er bibelsmugler
av
Line Konstali
rundt 1 måned siden / 802 visninger
1 kommentarer
Selektiv historieskrivning
av
Einar Thomassen
rundt 1 måned siden / 3599 visninger
3 kommentarer
For vår jord
av
Arne Johan Vetlesen
rundt 1 måned siden / 1943 visninger
9 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Johannes Taranger kommenterte på
Hvorfor blir jeg?
3 minutter siden / 1081 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Islamliknende atferd
7 minutter siden / 811 visninger
Audun Wold kommenterte på
Islamliknende atferd
11 minutter siden / 811 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hvorfor blir jeg?
22 minutter siden / 1081 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hvorfor blir jeg?
32 minutter siden / 1081 visninger
Inger Marie Johnsen Aralt kommenterte på
En sjanse til Smiths venner
35 minutter siden / 6958 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Islamliknende atferd
42 minutter siden / 811 visninger
Joanna Bjerga kommenterte på
Hvorfor blir jeg?
43 minutter siden / 1081 visninger
Joanna Bjerga kommenterte på
Hvorfor blir jeg?
rundt 1 time siden / 1081 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Hvorfor blir jeg?
rundt 1 time siden / 1081 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Hvor ble det av Jesus?
rundt 1 time siden / 8987 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Hvorfor blir jeg?
rundt 1 time siden / 1081 visninger
Les flere