Laila Synøve Eliassen

Alder: 80
  RSS

Om Laila Synøve

Er sekretær på en barneskole. Politiker for KrF i Larvik kommune. Er gruppeleder og leder i Omsorgskomiteen. Aktiv i det kristne arbeidet og synger mye.

Følgere

Forståsegpåere

Publisert nesten 11 år siden

Mange forståsegpåere både før og etter valget.

Jeg er litt lei av alle forståsegpåere etter valget. Jeg holder da journalister og valgforskere utenom, da dette er deres oppgave. Årsaken til KrF’s dårlige valgresultat er helt sikkert sammensatt, men at det er noe katastrofevalg er jeg ikke enig i.

Valgresultatet sto helt i tråd med meningsmålingene som kom før valget, selv om det var en og annen måling som var bedre.

Det henvises til Valgjerd og tiden da KrF gikk ganske kraftig frem, men Valgjerd vare så visst ikke spart for kritiske røster før hun forlot partiet.

Jeg skulle ønske alle som synes KrF er viktig i norsk politikk og som er enig i partiets program ville ta seg sammen og begynne å konsentrere seg om programmet og bruke like mye tid og krefter på å få dette frem som det til nå har vært brukt på å mene noe om den ene og den andre eller om hvem vi skal samarbeide med. Det virker som politikken ofte blir en arena for å hevde egne meninger. Det tjener ikke til noe godt. Det mases om at vi må bli mer åpne og inkluderende, og jeg lurer ofte på hva det menes med det. Å være inkluderende er ikke det samme som å være enig i alt.

De som har gått til Kristent Samlingsparti har ikke ved dette valget vært med på å styrke de kristne verdier i det norske Samfunn. Heller ikke de som har stemt FRP selv om de egentlig er mer enig i KrF’s politikk. Vi skal respektere alle partier, men må velge et når vi skal stemme, og da er det først fremst dette partis politikk vi skal kjempe for.

 KrF kunne nok noe oftere ta for seg flere av samfunnets problemer og ikke bare verdispørsmål Her er vi litt for lite på banen enkelte ganger. Vi er alle vanlige mennesker som er opptatt av daglige ting, og det må vektlegges også i KrF’s argumentasjon. Andre setter oss i bås og tror vi bare er opptatt av kristne verdier. Selv om det er et fundament som vi for all del ikke må forlate, bør vi som et politisk parti konsentrere oss om alle områder i samfunnet. Det er derfor nå veldig viktig at vi blankpusser KrF’s saker slik at vi får frem partiets gode program.

Vi må nok innse at vi lever i avkristningens tid når det gjelder vårt eget land og Europa for øvrig. Det er trist, men gir oss enda større grunn til å kjempe for de gode kristne verdiene som har vært en hovedårsak til at Norge er et av verdens beste land.

Det gjelder ikke bare ekteskapslov og aktiv dødshjelp, men om den oppvoksende slekt skal få med seg verdier som ærlighet, omsorg, overbærenhet, trofasthet – ja alt som bygger opp under det som godt er i hjem, skole, arbeidsliv og omgang med andre mennesker.

Det koster ikke noe å drive med strømmen, men det som ikke koster noe er heller ikke verdt så mye.

KrF har en dyktig leder og mange flinke politikere på Stortinget etter valget. La oss støtte opp om dem og vise noe av det som skulle prege KrF mer enn noe annet parti, omsorg og oppmuntring.

Dagfinn Høybråten har min fulle tillit, og jeg tror ikke han fullt ut har fått vist hva han duger til enda. Det kommer i denne stortingsperioden. Bare vent og se.

Sentrumspolitikken er god, og sentrum er slett ikke død. Denne politikken praktiseres i stor grad også av høyre og venstresiden  – selv om de beveger seg ut til yttersidene noen ganger. Det ville bli et stort tap i det norske demokrati hvis vi bare satt igjen med partiene ytterst til høyre og venstre.

Vær med å bygg KrF. Partiet trengs i Norge som aldri før.

Laila Eliassen

Gruppeleder Larvik KrF og leder i Omsorgskomiteen

Gå til innlegget

Verdikampen

Publisert rundt 11 år siden

VG skriver: 6-åring gjenglemt i en garasje i Geiranger. Reisefølget hadde reist videre, mens gutten sto igjen i garasjen og gråt. For noen dager siden leste vi om en 1-åring gjenglemt og funnet død i en bil i Danmark.

Hva har skjedd med vårt følelsesliv når vi er så opptatt med andre ting at vi glemmer våre egne barn? Trenger vi en skikkelig oppvåkning?

Jeg vet at gode og onde krefter kommer til å kjempe om mennesket så lenge vi er her på jorda, men skal vi slå oss til ro eller kjempe for at de gode kreftene, som omtanke, medfølelse, omsorg, ja rett og slett kjærlighet, den som innebærer alt, får grobunn og vekstvilkår i vårt samfunn?

Hva er kjærlighet? Er det erotikk, at noen står på pinner for akkurat meg, følelser og nytelser? Det mest misbrukte ord i verden er nok ordet kjærlighet. Sørgelig men sant.

Kjærligheten inneholder alt det et menneske trenger og rommer langt mer enn våre medier kan få frem i spalter om kjendiser og deres kjærlighetsliv. Jesus. Mesteren fra Nasaret, har vist oss hva kjærlighet er, og denne lærdommen har vi bygget vårt lands politikk på nesten til vår tid.

Hva betyr mest i våre liv? Kjærlighet eller økonomisk velstand? Reisefølget til denne 6-åringen hadde råd til å gå inn på Geiranger fjordhotell å drikke kaffe (noe vi i gamle dager regnet som luksus), men glemte gutten, som ikke ble savnet før hotelldirektøren fikk tak i mors telefonnr – etter ca. 2 timer. Jeg spør igjen hva er det vi trenger mest? Er det mer penger eller et samfunn med livskvalitet, et samfunn som lærer den oppvoksende slekt noen grunnleggende verdier.

Alt vi har fått av materielle goder er en velsignelse, og vi skal fortsatt kjempe for at alle får nyte godt av de ressurser vi har, men glemmer vi at vi trenger en fast grunnvoll, kan alt bli bare tap og vi sitter igjen som virkelig fattige i ordets rette forstand.

La oss kjempe for livskvalitet i hverdagen, som er overskriften for årets KrF’s valgkamp, for livet er en ufattelig gave.

Gå til innlegget

Kontantstøtte til 2-åringer

Publisert rundt 11 år siden

Det er utrolig hvor mye ansvar og plikter man skal få som 2-åring nå om dagen.

I intervju i nyhetene i dag var Anniken Withfeldt så bekymret for innvandrerbarna på 2 år som ikke kom i barnehag på grunn av kontantstøtten. En skulle tro at hvis ikke språket læres før du er 3-år ligger barna dårlig an. Samtidig så vi noen 4-åringer i en barnehage for å illustrere situasjonen.

Hvorfor kan ikke de rød-grønne like godt innrømme at de vil fjerne kontantstøtten fordi de ikke liker den - kanskje fordi det ikke var deres forslag og fordi de tror at det offentlige er bedre til å oppdra barna fra de er gandske små enn foreldrene. Det virker søkt å stadig bruke innvandrergruppene som argument. Tryggheten et barn får hjemme hos mor før de kan snakke skikkelig mener jeg betyr mye mer og gir et godt grunnlag for å lære senere i livet. Mye forskning sier noe om hva denne tryggheten betyr for barnet senere i livet.

Det snakkes varmt om å fordele godene til alle. Hvis de virkelig mener dette, bør kontantstøtten være et godt og rettferdig tiltiltak, som gir barnefamiliene rett til selv å velge sine liv.

At det blir billigere for samfunnet enn om alle 1 og 2 åringer plasseres i barnehage, er vel heller ikk eså dumt.

Jeg håper KrF's forslag om økt kontantstøtte får gjennomslag. Jeg er ikke i tvil om at dette er til beste for våre små barn.  Tiden de må oppholde seg utenfor hjemmet blir sikkert lang nok etter hvert.

Gå til innlegget

Å ta liv

Publisert rundt 11 år siden

Nest etter abortlov og ekteskapslov er FrP's programforslag om aktiv dødshjelp det tristeste politiske trekk jeg har opplevd.

Jeg trodde nesten ikke mine egne øyne da jeg så avstemningen på TV, med både Siv Jensen og Per Sandbergs hånd i været. Kunne dette virkelig være i Norge? Hvordan kan inteligente, opplyste mennesker tro at vi mennesker er i stand til å sette grensen mellom liv og død. Hvordan kan et parti som har påberopt seg å ville bygge sin politikk på de kristne verdier, overse et av de ti bud så totalt. "Du skal ikke slå ihjel". Her står det klart og tydelig uten forbehold. Hva slags signaler gir dette til de av sine egne velgere som har trodd på at FrP vil gi den beste eldreomsorg. Sandberg henviste til sin mor, og det minnet meg om da Meltveit Kleppa snakket om sin homofile sønn. Skal landest politikk bygges på opplevelser politikerne har sammen med sine nærmeste, en situasjon da det kanskje er aller vanskeligst å tenke klart.

Vi vet at mange føler seg til bry når de blir hjelpeløse. Når man har vært vant til å klare seg selv, kan det bli en stor overgang å bli avhengig av andre.  Skal vi da i tillegg gi dem den belastning at de med loven i hånd kan be om en dødssprøyte slik at de ikke blir til bry.

Vi tenker kanskje ikke over at vi alle før eller siden trenger hjelp fra andre. Det kan bli vent til en god opplevelse hvis vi som politikere legger forholdene godt til rette med velkvalifisert og nok hjelp til de som trenger omsorg. 

KrF har en stor og livsviktig oppgave i vårt samfunn i dag. Det trengs som aldri før å sette fokus på de gode velprøvde verdiene vi har tuftet vårt lands politikk på. Livet er en stor og ufattelig gave, og Bibelen sier at ett menneske er mer verdt en hele verden.  La oss oppmuntre hverandre og gi akt på alt som er sant, rett og ære verdt. Vi skal ikke gi rom for destruktive krefter, men spre lys, varme og omsorg. Da kan selv de tyngste stunder i et menneskes liv bli noe verdifullt. 

Laila Eliassen

Gå til innlegget

Rettelse

Publisert over 11 år siden

Dette er bare en kort unnskyldning for at det ble litt for mange svar til F. Meland. Maskinen min var noe overfølsom. Selv om temaene er vikitig får det være grenser.

God helg.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
27 dager siden / 2913 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1424 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
15 dager siden / 1119 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
29 dager siden / 629 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
8 dager siden / 606 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
14 dager siden / 585 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
6 dager siden / 469 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere