Endre Fyllingsnes

Alder: 46
  RSS

Om Endre

Seniorrådgiver teologi, Borg biskop/bispedømmeråd.
Fredrikstad.

Følgere

Right to return

Publisert over 8 år siden
Odd Myrland – gå til den siterte teksten.

Det som først og fremst gjorde at det ikke ble en avtale den gangen (og i 2000-2001 under president Bill Clinton), var at palestinerne forlangte ”rett til å vende tilbake”. Det vil si at alle de ca. 700.000 araberne som flyktet fra sine hjem i 1948 og alle deres 4-7 millioner etterkommere (tallene varierer noe), skal ha rett til å reise tilbake til det som i dag er Israel og overta det som var deres eiendommer den gangen.

Jeg er også enig med det i at etterkommrne til de palestinerne som flyktet i forbindelse med 1948-krigen må frasi seg tilbakevendingsretten. Noe annet vil forrykke hele det demografiske bildet og gjøre konflikten enda mer komplett.

Amos Oz skrev en gang at det ikke lenger er en realistisk for israelere og palestinere å leve sammen i et lykkelig ekteskap, men at tiden nå er moden for en tøff og bitter skilsmisse der begge parter må være rede til å inngå smertefulle kompromiss. Palestineren må blant annet frasi seg "right to return".

Det smertefulle kompromiss for Israel ligger langs de samme linjer: De kan ikke fortsette å bosette palestinske befolkningssentra på Vestbredden, men må avvikle hele bosetningsprosjektet (eller i hvert fall: betydelige deler av det).

Situasjonen er etter mitt syn derfor ganske parallell: Mange palestinere har røttet i Yafo, Haifa, Ramle, Lod o.s.v., men siden det i dag ligger innenfor staten Israels grenser vil en tilbakevending være uaktuell. Mange isralere har sterke religiøse bånd til bl.a. Hebron, men siden det i dag er en stor palestinsk by vil en israelsk overtakelse være uaktuell.

Man kan vel ikke kreve at jøder skal bo i Hebron, så lenge man ikke innrømmer palestinere retten til å vende tilbake til Yafo - eller omvendt, for den saks skyld?  

Nettopp derfor er tostatsløsningen, med en palestinsk oppgivelse av Right to return og en israelsk oppgivelse av bosetningene, den mest realistiske løsning på lang sikt. Men å få det til, det er en annen sak. 

 

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden
Odd Myrland – gå til den siterte teksten.

Hei Odd og takk for interessante kommentarer.

Du har selvsagt rett i at Israelvenner som  problematiserer at det er noe som heter palestinere ikke har talsmenn i riksmedia eller innen akademia. Men tar du en kikk i debattspaltene i Dagen, Norge i dag, Karmelbladet vil du overraskende ofte finner Israelvenner som hevder dette. Etter min mening er det bare en semantisk øvelse, og et godt eksempel på at man har mistet kontakten med realpolitikken.

Gå til kommentaren

Publisert over 8 år siden

Takk til alle for konstruktive bidrag!

Interessant å høre at vi er flere som deler samme erfaring. Det er vel få ting som er mindre spennende enn å diskutere med mennesker som bare er ute etter å få bekreftet sine egne synspunkter, uansett om de er Palestinavenner eller Israelvenner. Derfor savner jeg de stemmene som tør å ta inn over seg nye synspunkter, uten å gå i lås. Vi har ikke vært bortskjemt med det i norsk Midtøstendebatt de siste årene.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere