Erik Andreassen

Alder:
  RSS

Om Erik

Pastor i Oslo misjonskirke Betlehem

Følgere

Ikke rom...

Publisert nesten 2 år siden

Det er spennende å følge dialogen her, og takk til Notto Thelle for en god respons på mitt innlegg. Jeg skal ikke gå inn i diskusjonene her nå, men vil bare kommentere det som står om kirkesamfunnet jeg tilhører; Misjonskirken Norge (tidligere Misjonsforbundet).  Det er riktig at spørsmålet om forsoningen har vært gjenstand for strid (paradoks: forsoningsstrid), spesielt fra 1946 og noen år fremover. Men hva kirkens lederskap den gang ble enige om, er gjenstand for tolkning. Noen mener de avgrenset seg til kun å stå for den objektive forsoningslæren. Andre, f.eks Martin Jacobsen (2002), mener at de tydelig IKKE gjorde denne begrensningen, og det var nettopp derfor de fikk så mye pes. Og bare det at dette ikke er veldig tydelig, med tanke på hvor mye press de var nder, viser etter mitt syn at de ikke formulerte dette veldig tydelig.
Dessuten var uttalelsen fra daværende generalsekretær i 2012 ikke offisiell uttalelse på vegne av kirken, men en betraktning i et intervju i forbindelse med en masteravhandling. 

Uansett vil presisere at jeg kjenner meg trygg, både på mitt standpunkt og mitt ansettelsesforhold. Misjonskirken har Bibelen som rettesnor for tro, liv og lære, og det er den jeg ber oss åpne. Dessuten presiserte vår grunnlegger Fredrik Fransson at våre menigheter er organisert på “Børneskabet til Gud som grundlag, ikke paa Grundlag af Lighed i Opfatningen af visse Punkter, saasom Daab, Nadverd, Helliggjørelse, Forsoning, Udvælgelse, Kristi komme...”. (Mer om dette i et innlegg jeg skrev her i 2010: http://www.verdidebatt.no/innlegg/139773-driver-vi-menneskelige-sekter-eller-kristne-fellesskap). "Guds barns enhet og menneskers frelse er vårt motto", og det står jeg for.

Så er spørsmålet om jeg "fornekter en stedfortredende straffelidelse". Jeg fornekter i alle fall ikke Jesus stedfortrende død. Jeg fornekter ikke at det objektivt skjedde noe på korset. 

Men sa jeg ikke skulle gå inn i diskusjonen her, men får avslutte med et sitat fra en Misjonskirkens juveler, Edin Løvås: "Selv ikke den mest sublime og dyptloddende teologiske tenkning, kan prestere mer enn å berøre overflaten av det som heter forsoningen i Jesus Kristus" ("Begeistring")

Gå til kommentaren

Publisert nesten 3 år siden
David Hansen – gå til den siterte teksten.

Enig.

Gå til kommentaren

Før valget

Publisert nesten 3 år siden

Jeg skal ikke uttale meg på vegne av de som står bak dette arrangementet, men kan være greit å bidra med faktaopplysningen om at "invitasjonen" til Graham ble gitt lenge før valget, og lenge før en del av uttalelsene som blir referert til her og tidligere innlegg.

Forøvrig interessant analyse!

Gå til kommentaren

Takk

Publisert rundt 6 år siden

Takk for fint svar!

Tror du brukte "karisamtisk pinsemenighet", men det er vel ikke poenget.
Og det er lov å kjempe for sin sak.
Lykke til videre med det viktige arbeidet.

Hilsen Erik A

Gå til kommentaren

hva med denne?

Publisert nesten 7 år siden

Igjen; svært bra Skeie!

Som mulig svar på det første spørsmålet kan kanskje dette sitatet av P.P Waldenstrøm være noe?

"Der du ser en menighet, der troende er samlet til ett, fordi de har den eller den lære felles, og der man fra sitt samfunn utstøter dem som ikke har samme oppfatning, men som dog lever i Kristus og er tatt inn i hans samfunn, der ser du en menneskelig sekt.
Men der du ser en menighet, i hvilken de troende er samlet til ett, fordi de er troende… og der således hver og en er velkommen, som tror på Jesus og vil følge ham, så langt han forstår, der ser du en Guds og Kristi menighet."

Men det er jammen ikke enkelt.:

(Waldenstrøm var viktig for det teologiske fundamentet til Misjonsforbundet. Skriver mer om det her.)

I tillegg bør det kristne fellesskapet være i kontakt med og inneholde mange som ikke ennå helt vet hva de skal tro og om de ennå følger Jesus.


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5391 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3730 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1300 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1177 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1013 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
4 dager siden / 959 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 942 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere