Espen Andreas Hasle

Alder: 46
  RSS

Om Espen Andreas

Førstekandidat ved kommunevalget i Oslo for Oslo KrF. Leder for Oslo KrF. Opptatt av frivillighet og å skape et samfunn som tar vare på de som faller uttafor. I permisjon fra stilling som sokneprest i Manglerud kirke. Tidligere daglig leder for Acta - barn og unge i Normisjon, Jeg kvitrer litt i ny og ne også på @espenandreas.

Følgere

Krise?

Publisert over 10 år siden

Vårt Land (VL) har i dag en artikkel om kristne ungdomsorganisasjoners medlemsutvikling. (http://www.vl.no/kristenliv/article4279799.ece) Med en viss rett peker de på at tallene lenge har pekt bratt nedover. En del nyanser hører likevel med i bildet. For det første har det i perioden VL omtaler vært en generell nedgang i medlemstallene i alle frivillige organisasjoner. (http://www.fordelingsutvalget.no/element_db/28_Medlemsutvikling1977-2007.bmp) En undersøkelse fra Hordaland av tall fra 1980 til 2000 viser at det ikke er de kristne (livssynsbaserte) som har tapt mest. (Se Figur 4.2 her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/dok/NOUer/2006/NOU-2006-13/12.html?id=391978). Det kan derfor være grunn til å spørre om tallene like mye peker på generelle trender i samfunnsutviklingen. Den norske kirkes konfirmanttall har også beveget seg kraftig nedover i samme periode, fra 89% av årskullet som konfirmanter i 1980, til 70,2% i 2000. (Norheim, s. 69).

Men langt viktigere enn talldiskusjon er spørsmålet om hvor veien går videre for kristent ungdomsarbeid i Norge?

Jeg har tre enkle påstander:

1. Det er ikke ungdommene det er noe galt med!

I den grad det er en krise i kristent ungdomsarbeid i dag er det en lederkrise, ikke en ungdomskrise. Det finnes masse ungdom som vil være med på ting. Det er ikke vanskelig å lage et godt tilbud til ungdom, men det er svært tidkrevende. Og godt er det. Forhåpentligvis ønsker vi å bety noe viktig og avgjørende for livet og troen til et annet menneske. Det er klart det tar tid. Derfor er det et stort behov for voksne folk som har gått et stykke med Gud, og som nå kan tenke seg å bry seg om tenåringer. Og den omsorgen og interessen kan ikke fakes.

2. Kristne organisasjoner er ikke konkurrenter

I deler av artikkelen kan det virke som om de kristne organisasjonene kjemper om medlemmer seg i mellom. Og sant nok, ofte havner vi ut i å snakke sånn. Det er etter min mening et feilslått perspektiv. Jeg tror det er viktgere å tenke hvordan vi kan heie på hverandre, og sammen få fortalt enda flere tenåringer i Norge at Gud elsker dem.

3. Ungdommer fortjener skikkelige greier.

I tillegg til Morten Holmqvists poenger i artikkelen mener jeg det kan være god grunn til å tenke gjennom hva de viktigste aktivitetene i kristent ungdomsarbeid er? Her vil jeg følge Bård E. H. Norheim, og si at de kristne kjernepraksiser er avgjørende, også i ungdomsarbeid. Hvis det ikke merkes at vi er kirke, hvem skal være det da? Gjennom bønn, nattverd og bibellesning skapes tro, er vi kirke. Ungdom fortjener skikkelige greier.

Til slutt et lite spørsmål. Det er ikke sikkert kristne ungdomsorganisasjoners suksess måles i medlemstall her og nå?

Referanse og anbefalt lest:

Bård E. H. Norheim, Teologi for kristent ungdomsarbeid, Trondheim 2008 http://butikk.tapirforlag.no/no/node/1237

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
18 dager siden / 3214 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
24 dager siden / 2410 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
26 dager siden / 2345 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
12 dager siden / 2333 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
12 dager siden / 1794 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
9 dager siden / 1614 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
25 dager siden / 1480 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
6 dager siden / 1381 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere