Gustaf Söderlind

Alder: 67
  RSS

Om Gustaf

Klassisk högerliberal, religiöst emanciperad, individualist, republikan och kulturkonservativ -- en heterodox vision om modernitetens frihet och gemenskap bortom kollektivistisk ideologi.

Professor och upplysningsman, med stort intresse för modernitetens och vetenskapens idéer, samt den sekulära politiska demokratins väsen och etik.

Jag representerar inget politiskt parti, ingen myndighet, inga organisationer eller företag.

Følgere

Vem är mot kvinnofrid?

Publisert over 7 år siden

Washington Post:

http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/egypts-muslim-brotherhood-says-un-document-on-violence-against-women-violates-islamic-rules/2013/03/13/1257d688-8bfe-11e2-af15-99809eaba6cb_story.html

Gå til kommentaren

Er det mye?

Publisert nesten 9 år siden
Jan Bording – gå til den siterte teksten.

Alt i alt inneholder genene 0.7 Gigabyte med informasjon. Er det mye?

Ja, det är mycket, ofantligt mycket! Men det ryms ändå på en vanlig CD-skiva. Men det finns många olika CD-skivor. På CD-skivor ryms också all världens musik, från alla tider, även framtidens; allt som skrivits, och allt som kommer att skrivas, i all framtid. Inte på en och samma CD, men förvisso genom att på olika sätt kombinera de 0.7 Gigabyte som formatet erbjuder.

Det är med andra ord helt tillräckligt för extremt komplexa system, och vi har bara sett början på de möjligheter som 0.7 Gigabyte erbjuder.

Vad är problemet?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 9 år siden

Vi finner tydelige spor på 1920-tallet, ikke minst i grasrotskepsis tli eugenikken som ikke uten grunn ble oppfattet som sterkt forankret i datidens darwinisme, men altså ikke for alvor (Morris og co) før enda et par generasjoner senere.

Galtons eugenik och Spencers social-darwinism har inte mycket med evolutionsteorin att göra, utan handlar snarast om försök att ge naturvetenskaplig legitimitet åt tveksamma politiska föreställningar och program.

Det finns ett utbud av böcker på temat From Darwin to Hitler (Weikart) och Darwin's deadly legacy (Kennedy), som försöker göra gällande att "utan Darwin ingen Hitler". Ann Coulter är inne på samma linje, och kallar evolutionsteorin för "one notch above Scientology in scientific rigor".

Tanken är väsentligen att påstå att evolutionsteorin inte bara är ovetenskaplig (man begär bevis för teorin, men accepterar inga), utan dessutom att den som sådan är moraliskt skadlig, vilket alltså skulle bevisas av att Hitler var ond.

Det är ungefär lika intelligent som att påstå att kristendomen är ond, eftersom många förbrytelser begåtts i religonens namn.

Frågan är fortfarande varför just kristna är så skeptiska till Darwin och modern biologi. Ur vetenskaplig synpunkt kan Darwin anses vara fullständigt accepterad. Darwin är därför inte kontroversiell, utom för vissa kristna fraktioner.

Problemet är inte helt marginellt, ty även i debattfora som VD dyker Darwin och darwinismen upp med ett gökurs precision.

Gå til kommentaren

Fides & Ratio

Publisert nesten 9 år siden

Dette er "dypt religiøse" mennesker, Søderlind, attpåtil Den katolske kirkes fremste talsmenn i denne sammenheng. Og de har et anstrengt forhold til ID, ikke til Darwin.

Det ansträngda förhållandet till Darwin är som bekant tydligast i USA, men Fides et Ratio visar med all önskvärd tydlighet på ett ansträngt förhållande till den fria tanken.

Man kan inte frigöra sig från den egna, i skrifterna "uppenbarade sanningen", och förbehåller sig därför rätten att avgöra vilken "modern filosofi" som är förenlig med den kristna tron. Det betyder att man inte är öppen för nytänkande, utan utövar sedvanlig "politisk korrekthet", vilket är kännetecknande för doktrinär ideologi.

I det 21:a århundradet borde man ha kommit längre. Att så inte sker beror på att religiöst tänkande är förmodernt.

Gå til kommentaren

Ära den som äras bör

Publisert nesten 9 år siden

Og hva betyr det? Annet enn at det nettopp er land der religiøse forestillinger gis mindre plass at modernitet og rasjonell tankekraft får rom til å vokse frem? Dette skjer altså på tross av religiøsiteten i samfunnet og ikke på grunn av den. Å gi protestantismen æren for fremskrittet er derfor en feilkobling det slår gnister av.

Enig. Det betyder alltså att religionen som en dominerande social och politisk kraft rullades tillbaka till förmån för rationalitet och modernitet. Rationaliteten och moderniteten vann över det förmoderna.

Religionen protesterar fortfarande mot detta, se den av mig citerade encyklikan från 1998. Jag ger alltså inte protestantismen eller kristendomen "äran" av att ha skapat moderniteten, utan endast  för att i praktiken ha accepterat den.

Jag kan alltså inte se att de som önskar upprätthålla sina kristna traditioner på något vis hotar moderniteten. Jag kan hålla med om det olämpliga i att lära barn förmoderna föreställningar just för att de som barn inte kan värja sig mot de vuxnas auktoritet och kritiskt värdera informationen. Det är därför en viktig uppgift att försöka få vuxna att förstå att även barnet har sina individuella rättigheter och bör få en sådan utbildning som gör det möjligt att senare i livet själv välja livsåskådning.

Men en av människans negativa sidor är att utöva tvång och indoktrinering -- det fria tänkandet är inte alls givet, även om det på väsentliga punkter erövrats och blivit tongivande i väst.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere