Jørn Lemvik

Alder: 64
  RSS

Om Jørn

Generalsekretær i Digni. Digni er en paraplyorganisasjon for bistandsarbeidet til norske misjonsorganisasjoner.

Følgere

Konspirasjon?

Publisert over 6 år siden
Har ingen forutsetninger for å ta stilling til gehalten i ditt innlegg. Men slik jeg oppfatter din beskrivelse forstår jeg professorens oppfatning som en hypotese. Lik andre hypoteser må den vel da underkastes nøyere undersøkelser for å eventuelt å bekreftes/avkreftes. Hva er det som gjør at du kaller det

Jeg vil anbefale deg å lese Welle-Strands innlegg her og gjøre deg opp din egen mening.

I vår lesning er det vanskelig å se noe tydelig skille mellom hypotese og påstand her, selv om Welle-Strand forsøker å ro seg ut av de drøyeste påstandene i et intervju med Bistandsaktuelt i dag.

Hovedproblemet med Welle-Strands innlegg er at det innleder med to ledende spørsmål som danner premisset for framstillingen: Hvorfor uteblir resultatene? Hvorfor mangler interessen for å vite om hvorfor?

Men det er ikke sant at resultatene uteblir (det er mer et spørsmål om hvilke resultater man forventer å oppnå og på hvilket nivå)? og det er heller ikke sant at det er manglende interesse for å vite hvorfor (få bransjer investerer mer i kunnskap, og det er endatil en hel akademisk gren som jobber med spørsmålet - utviklingsstudier) - for å låne noen argumenter fra Norges kanskje fremste bistandsekspert, Øyvind Eggen. Jeg anbefaler at du også leser hans svar her.

Det er jo også god grunn til å stille spørsmål ved Aftenpostens prioriteringer her, om vi skal få lov til å fremme egne konspirasjonsteorier. Er Aftenposten så opptatt av å få fram de bistandskritiske dissenterstemmene at de har sluttet å bry seg om kvaliteten?

Vi hadde forventet grundigere saker av både Aftenposten og professor.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere