Kirke og kristenliv

Siste innlegg

Åpen folkekirke er utydelig om hvordan kirken bør organiseres
av
Erling Birkedal
1 dag siden
0 kommentarer
Økonomisk kriminalitet i religiøse miljøer
av
Petter Gottschalk
3 dager siden
0 kommentarer
Paradoksal logikk i Det Norske Baptistsamfunn
av
Bård Aasland
7 dager siden
0 kommentarer
En åpen kirke for folk!
av
Halvor Moxnes
7 dager siden
0 kommentarer
Lomheim og Thomassen: Kom til saken!
av
Fred Søndby
8 dager siden
0 kommentarer
Åpen folkekirke har mer på programmet
av
Karin-Elin Berg
8 dager siden
0 kommentarer
Gidder du å stemme ved kirkevalget?
av
Odd-Inge Rønning Uleberg
8 dager siden
0 kommentarer
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
11 dager siden
0 kommentarer
Åpen Folkekirke er ingen grøftekant
av
Helene Breivik Hellerdal
12 dager siden
0 kommentarer
Kristus er mann – i går og i dag og til evig tid
av
Eirik A. Steenhoff
12 dager siden
0 kommentarer
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
12 dager siden
0 kommentarer
Mandatet kommer fra velgerne
av
Karin-Elin Berg
12 dager siden
0 kommentarer
Åpent brev til misjonsledere!
av
Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø
13 dager siden
0 kommentarer
Nominasjonskomitelistenes store svakhet – de vil bli kuppet.
av
Karl Øyvind Jordell
14 dager siden
0 kommentarer
Fra grøftekantene til hovedveien
av
Therese Egebakken
14 dager siden
0 kommentarer
Motstanden mot kvinneprester er av psykologisk karakter
av
Jeanne Wreden
15 dager siden
0 kommentarer
Kirkevalget må sikre kontakt mellom lokalkirken og kirkemøtet
av
Erling Birkedal
15 dager siden
0 kommentarer
Nominasjonskomitelistens fortrinn
av
Jostein Ådna
15 dager siden
0 kommentarer
Umettelighet er vår grunnleggende utfordring
av
Jon Henrik Gulbrandsen
16 dager siden
0 kommentarer
De tre kristne identitetene
av
Torgeir Tønnesen
16 dager siden
0 kommentarer
Nattverden som medisin mot splittelse
av
Morten Erik Stensberg
16 dager siden
0 kommentarer
Sommer og tid til andre
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden
0 kommentarer
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
18 dager siden
0 kommentarer
De kirkelige fellesråd er demokratiske
av
Marit Halvorsen Hougsnæs
19 dager siden
0 kommentarer
Medlemssaken er ikke over for Oslo katolske bispedømme
av
Vårt Land
20 dager siden
0 kommentarer
Maria var aldri prest
av
Eirik A. Steenhoff
20 dager siden
0 kommentarer
En åpen folkekirke er en kirke for alle
av
Gard Realf Sandaker-Nielsen
20 dager siden
0 kommentarer
Bør katolske menn prestevies?
av
Hans Christofer Børresen
20 dager siden
0 kommentarer
Forbrukersamfunnet som utfordring
av
Jon Henrik Gulbrandsen
20 dager siden
0 kommentarer
Gode grunner for hat
av
Espen Ottosen
21 dager siden
0 kommentarer
Last inn flere innlegg

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere