Daniel Hisdal

Alder: 1
  RSS

Om Daniel

Kristen mann som liker ekte evangelisering, og ikke kristendom light som dessverre oftere og oftere er å finne i verden i dag!

Følgere

Israel/muslimene - avtale?

Publisert over 4 år siden

Kompromiss er gjerne et nødvendig premiss ved inngåelse av en avtale. Hvilke kompromiss kan være aktuelle vedr. en avtale mellom Israel og muslimene, og når vil dette skje?

Slik jeg ser det er det én ting muslimene virkelig vil ha (av åpenbare grunner): De såkalt okkuperte områdene i Israel.

Det er også én ting jødene virkelig vil ha: Sitt tempel gjenoppbygget.

Jeg tror at dette vil være kompromisset som snart kommer til å danne grrunnlag for en avtale. 

Jeg tror at tidspunktet for denne avtalen er rett rundt hjørnet, særlig i lys av den svært så Iran-vennlige atomavtalen, som nok gjør at Israel føler at en avtale er nødvendig.

Gå til innlegget

Calvinist? Lutheraner? Eller...?

Publisert over 4 år siden

Calvinisme og Lutheranisme er to retninger innen kristendommen som har stor oppslutning i verden. Hva tror calvinister og lutheranere egentlig på? Er du lutheraner? Er du calvinist?

Jeg vil vise i bilder hva disse to retningene mener når det er snakk om frelse, og jeg vil ta for meg den delen man ikke liker å snakke om - de som ikke kommer til himmelen...

Calvinisme: En gutt blir født uten armer og ben. Dette er det den calvinistiske gud som har bestemt at skal være slik. Så på dommedag sier den calvinistiske gud: jeg straffer deg fordi at du ikke klarer å ta imot denne ballen jeg kaster til deg. Jeg kunne ha reddet deg, men du var ikke blant de få jeg vil frelse. Du skal heller straffes med evig pine (evig pine er ikke den fortapelse jeg personlig tror på, men det er den mest utbredte blant kristne).

Lutheranisme: En gutt blir født med ben og armer, men så er det en mann som fjerner begge armene og bena når gutten er 1 år gammel. Dette har ikke den lutherske gud bestemt skal skje. Til forskjell fra calvinismen er det altså ikke gud her som er skyld i at gutten er uten armer. Men på dommedag sier den lutherske gud: jeg straffer deg fordi du ikke klarer å ta imot denne ballen jeg kaster til deg. Jeg kunne ha reddet deg, men du var ikke blant de få jeg vil frelse.

Altså, forhåpentligvis ser alle at lutheranismen presenterer et bedre og mer rettferdig gudebilde enn calvinismen. Imidlertid, jeg ble ganske paff da jeg fikk presentert at dette er slik lutheranisme ser på frelse/fortapelse. At man ikke har noen fri vilje. At folk blir straffet for hva Adam gjorde, uten å ha mulighet til å komme seg ut av den forbannelse Adams fall forårsaket. Uten å kunne ta imot frelse.

Mye av mitt voksne kristenliv har vært i regi av NLM, men jeg er neimen ikke sikker på om jeg kan kalle meg lutheraner lenger.

(Hvis noen mener jeg har fremstilt lutheranismen feil, vil jeg gjerne vite det. Dette er kun slik jeg ser det ut fra hva jeg har blitt fortalt.)

Gå til innlegget

Verdens ende - september?

Publisert over 4 år siden

Håper dere leser hva jeg skriver og ikke bare slenger inn en kommentar kun etter å ha sett overskriften...

Man kan ikke ha unngått å få med seg at det er svært mange ting, kall de gjerne profetiske om du vil, som skjer i september 2015. Det kryr av videoer på youtube, samt artikler og websider som tar for seg det hele. Jeg skal ikke gå inn på hva disse tingene er, da jeg går ut fra de som har klikket seg inn her vet hva det dreier seg om. Jeg skal imidlertid se litt på hvorvidt det faktisk kan være at noe er i ferd med å skje.

Det første mange vil si er: "ingen kjenner dagen og timen". Til dette er det mye og si. Først og fremst vil jeg understreke at dette stemmer. Jeg vil imidlertid også understreke to ting til.

For det første står det "vet", altså at man er 100% sikker på noe. Ingen vet, og hvis noen skulle få rett i slike antagelser, er det ikke fordi at de vet. Som et lite underpunkt vil jeg si at hvis det hadde vært slik at Jesus ikke kommer tilbakee på en dato som noen har gjort oss oppmerksom på, så kunne all verdens ateister rottet seg sammen i evigheter og sagt at han kommer da og da. På den måten hadde dagens ateistiske befolkning, ca halvparten av verdens befolkning, kunne valgt seg en dag hver. 3.6 milliarder dager, blir ganske mange år.

For det andre står det "dagen og timen". Det står ingenting om uken, måneden eller året. Hvis noen peker på september 2015 og sier at noe kommer til å skje da (de som tror på pre trib bortrykkelsen tenker kanskje september er måneden det vil skje, mens de som ikke tror på pre trib mener det kan være starten på de syv vanskelige årene som skal markere enden) kan jo da ha rett, uten at de sier nøyaktig hvilken dato det er snakk om. 

Til slutt: Poenget med dette innlegget er IKKE å si at noe kommer til å skje i september i år, men snarere å påpeke noen svakheter i argumentasjonen til de som mener det ikke kommer til å skje noe.

Gå til innlegget

Nykalvinisme

Publisert rundt 5 år siden

Etter å ha lest saken om Kilden menighet vil jeg ta tak i en bit som ikke har fått like mye spalteplass som hvordan man behandler barn, som f.eks dereskjærligheten til nykalvinismen

Det er tre ting jeg bruker mye av min tid på av ting knyttet til kristenliv; skapelse vs evolusjon, helvete (evig pine eller evig død) og kalvinisme (dvs kamp mot kalvinisme). Kan man være kristen og tro på evolusjon? Ja, mener jeg. Kan man være kristen og tro på evig pine? Ja, mener jeg. Kan man være kristen og tro på de kalvinistiske ideer? Nei.

For en kristen er det enkelte ting jeg mener må være på plass for å bære den merkelappen. Jeg mener man som kristen SKAL tro at Jesus døde for alle og for alle synder. Dessverre er det en voksende andel i den kristne verden, ikke overraskende med USA i spissen, som ikke er enig i dette. Kilden Menighet er en av de første menighetene jeg har hørt om i Norge som sverger til John Calvins tanker (Calvin hentet i sin tid mye inspirasjon fra Augustin). Kort fortalt sier Calvin:

1. Mennesket har ingen fri vilje og kan ikke respondere på evangeliet selv. De er spirituelt helt døde.

2. Gud har, før verden ble til, valgt ut hvem som skal komme til Himmelen og hvem som skal gå fortapt.

3. Jesus døde kun for et mindretall av menneskene på jorden.

4. De Gud har valgt ut, kan ikke velge å ikke ta imot Jesus.

5. Er man først frelst så kan man ikke bli frafallen, uansett hva man gjør.

For meg er det helt ufattelig at man kan tro at dette er noe som kommer fra en man kaller en god og rettferdig gud. Norge har en tendens til å ta etter USA hva kristentrender angår, og hvis dette også gjelder kalvinismen, er det et fareelement kristennorge må ta alvorlig. Særlig de siste 20 årene har kalvinismen fått et oppsving i amerikanske menigheten og man omtaler gjerne "gjenfødselen" som nykalvinisme. I likhet med nyateisme er nykalvinisme en mer aggressiv og fundamental variant enn sin forgjenger. At Kilden omtaler seg som nykalvinistisk blir da enda mer alvorlig. Dette må stoppes, og det raskt!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
22 dager siden / 2167 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1794 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 1289 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
28 dager siden / 1205 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1111 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 1053 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
16 dager siden / 911 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
27 dager siden / 896 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere