Daniel Hisdal

Alder: 1
  RSS

Om Daniel

Kristen mann som liker ekte evangelisering, og ikke kristendom light som dessverre oftere og oftere er å finne i verden i dag!

Følgere

Lik rett til utdanning?

Publisert over 7 år siden

Norge er stolte over å fronte parolen "Lik rett til utdanning", men er det virkelig slik i praksis?

Fra å være et land hvor det var kun eliten som kunne utdanne seg, har Norge utviklet seg til å bli et land hvor selv Jørgen Hattemaker kan ta den høyeste utdanning. Men nå spørs det om dette er i ferd med å forandre seg. 

- For det første er jo boligmarkedet er slik at det lønner seg å eie. Men staten har, bl.a med å innføre høyere krav om egenkapital ved boligkjøp, i praksis gjort det slik at det kun er de fra middelklasse og oppover som kan kjøpe bolig. Studenter med foreldre fra lavere "klasser", har få, om noen mulighet, til å komme seg inn på markedet.

- For det andre finnes det for få utleieboliger, så leieprisene skyter i været. Manglende utbygging av boliger fra staten, samt det jeg sier i punkt 1, gjør at det blir skjevhet i tilbud - etterspørsel. Større fokus fra politikere om betydning av utdanning, samt at færre studenter kan hive seg på kjøperunder, gjør at antall studenter som skal inn på leiemarkedet øker.

SV (Kristin Halvorsen) har sagt at mennesker er Norges største ressurs, og at vi må ha større fokus på utdanning. Dette velger man altså å følge opp med å i praksis ekskludere svært mange studenter fra boligmarkedet (kjøpe eller leie). De fleste blir nødt til å jobbe ved siden av, og noen blir tvunget til å jobbe svært mye. For noen utdanninger, er ikke dette et problem. Men for andre utdanninger, vil dette få store konsekvenser for hvilke resultater man oppnår.

Jeg vil understreke at jeg ikke er student selv, og at jeg eier bolig. Men jeg har vært student, og jeg måtte jobbe ved siden av for å få det til å gå rundt. Dette til tross for at jeg verken hadde bill, røyket eller drakk.

Gå til innlegget

De to største bud

Publisert over 7 år siden

Dette innlegget handler om forholdet mellom den vertikale og den horisontale kjærlighet. I hvor stor grad henger de sammen, og hvorfor er det så vanskelig for kristne i dag å klare å holde begge budene Jesus snakker om i Markus 12.28-31?

Jesus sier i Markus 12.28-31: «Hvilket bud er det første av alle?» 29 Jesus svarte: «Det første budet er dette: ‘ Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én. 30  Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ 31 Det andre er dette: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.’ Ikke noe annet bud er større enn disse.» 

Disse budene har i seg alle de ti bud, og det finnes ingen større bud. Likevel føler jeg at svært mange kristne glemmer enten det første eller det andre.

Mange går rundt og snakker om kjærlighet til sine medmennesker i alle situasjoner, at alt er bra osv. Ja til abort, ja til homofili, ja til eutanasi, ja til gjengifte, ja til samboerskap osv. De sier vi må vise kjærlighet til sine medmennesker og inkludere de uansett. Det de glemmer er gjerne forholdet til Gud. At innholdet av ordet kjærlighet kanskje er annerledes i menneskers og i Guds øyne.

Andre er svært opptatt av kjærlighet til Gud, men glemmer det andre budet Jesus nevnte. Man ser kanskje ikke at kjærlighet i Guds øyne noen ganger stemmer overens med menneskets oppfatning av kjærlighet.

Hvordan kan man best overholde begge disse budene?

Gå til innlegget

Tilnærming

Publisert nesten 8 år siden

Hvordan forholde seg til sine medmennesker når det gjelder tro?

Her inne virker det som om det er mange som kaller seg kristne som har ulikt syn på dette spørsmålet. 

Det virker som om det er to ytterpunkter her på VD. Folk som for eksempel Fagermo, muligens Avnskog osv er opptatt av ikke å dømme. Folk som Geir Rune, Staven, og kanskje meg selv osv er opptatt av å rettlede folk man mener har gått vill. Bibelen er kanskje litt tvetydig her, i det den både sier at man skal fortelle sine medmennesker om de er på feil vei, samtidig som den sier det med flisen i øyet.

Fagermo osv peker på det som står i Bibelen om at man ikke skal dømme - at det er Guds jobb, mens han også sier at han ikke ser på det som sin oppgave å spre ordet. Staven og co blir kanskje oppfattet som dømmende, men sier det er fra Bibelen. Således følger de misjonbefalingen. 

Så spørsmålet (Hvordan forholde seg til sine medmennesker når det gjelder tro?), remains.

Er noe av dette mer rett enn det andre, eller finnes det en mellomting? I så fall, hva går den ut på?

Gå til innlegget

Ikke alle som sier../ Ikke alle er i stand til

Publisert nesten 8 år siden

Noen formuleringer i Bibelen er vanskeligere å tolke enn andre. Det er særlig to ang. frelse og hvorvidt man kommer til himmelen, jeg ikke helt forstår.

Det første gjelder Matt. 7.21-23: "21 Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!" .

Hvem er dette snakk om, og hva ligger her i ordet "urett"? Det er åpenbart at det her er snakk om folk som regner seg selv som kristne, men er det snakk om trossamfunn/retninger, enkeltindivid eller andre ting? Ang. urett - hvordan harmonerer dette med at Gud har tilgitt alle syndene for de som tror på han?

Det andre gjelder Luk. 13.24: "Kjemp for å komme inn gjennom den trange døren! For jeg sier dere: Mange skal søke å komme inn, men skal ikke være i stand til det". 

Hva menes med å ikke være i stand til det? Er det ikke godt nok å gjøre så godt man kan? Ligger stikkordet i ordet "gjøre". At man ikke selv kan gjøre noe for å komme inn den trange døren? Men hva da med ordet først i verset; kjemp. Indikerer ikke dette ordet at det er noe man må gjøre?

Gå til innlegget

"Vårt Land" -reklame/ kristne tv-kanaler

Publisert rundt 8 år siden

Reklamerer "Vårt Land" for hva som helst så lenge det er "kristent" og gir penger i kassa? Bruker kristne TV-kanaler filter når de velger ut hvilke programmer som skal få sendetid?

Spørsmålene reises fordi det på forsiden av nettstedet vl.no, reklaeres fro God Channel, med bilder av personer som Brian Houston, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Creflo Dollar osv. Alle disse er personer som i beste fall må sees på som tvilsomme "tjenere" av Gud. Brian Houston har for eksempel gitt ut en bok om at mennesker må ha mest mulig penger, og nettopp penger er et stikkord som kan knyttes til de andre nevnt her. Jeg synes det er bra at man har kristne TV-kanaler og aviser, men at kanalene og avisene (Norge i dag bruker samme reklame) er altfor dårlige til å filtrere bort slike ting. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
22 dager siden / 2167 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1794 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
8 dager siden / 1289 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
28 dager siden / 1205 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1111 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
23 dager siden / 1053 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
16 dager siden / 911 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
27 dager siden / 896 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere