Daniel Hisdal

Alder: 1
  RSS

Om Daniel

Kristen mann som liker ekte evangelisering, og ikke kristendom light som dessverre oftere og oftere er å finne i verden i dag!

Følgere

Finnes det et bra evangeliseringsspråk?

Publisert over 7 år siden

Kan man/ hvordan kan man overkomme/fjerne "språkbarrieren" mellom kristne og ikke-kristne i evangelisering?

Det finnes mange måter å evangelisere på, og mange er sikkert bra. Likevel er det vel slik at det mange ganger finnes en "språkbarriere" eller "begrepsbarriere" mellom den kristne og den ikke-kristne. For en som ikke har kjennskap til den Hellige Ånd, kan det for eksempel virke virkelighetsfjernt for en ikke-kristen å være i en dialog med en kristen hvor den kristne sier noe slikt som: "Du må bare la den Hellige Ånd fylle deg".

Så lenge begge sider er villige til å snakke i oppriktighet, må man prøve å finne en måte å snakke på. Dette selvsagt uten at det kristne budskapet skades. Det er en stor utfordring, men jeg mener den må møtes!

Har dere noen forslag?

Gå til innlegget

Er det ikke nok å bare være "kristen"

Publisert over 7 år siden

Jeg får av og til spørsmål om jeg er kristen. Når jeg svarer ja, får jeg ofte oppfølgingsspørsmålet: "Hva da?", "hvilket trossamfunn?" e.l. Er det ikke nok å bare være "kristen"?

Det virker som om kristne synes det er veldig moro å stemple folk som lutheraner, adventist, calvinist, baptist, katolikk, pinsevenn osv. Noen liker sikkert å få denne merkelappen på seg. Jeg liker det ikke. Det er ingen (så langt) av disse trossamfunnene som virker å passe helt for meg. 

- Adventistene har mye bra. Jeg har sett mange bra prekener av Doug Batchelor på nettet osv, men jeg forstår ikke helt det adventistene sier om at ærkeengelen Michael er Jesus. Jeg har sett de 6 versene de trekker frem, men skjønner det ikke.

- Prosperitygjengen (Creflo Dollar, Joel Osteen, TD Jakes osv) har sikkert bra ting de også, men det er noe med fraværet av fokus på synd osv, som gjør at jeg ikke helt får det til å stemme. Fokuset på penger er vel heller ikke bra.

- Baptistener og calvinister (og da kanskje aller mest Paul Washer, John MacArthur, John Piper og gjengen) har så ekstremt mye bra de kommer med. Jeg har lyttet til utrolig mye fra Paul Washer og likt det jeg har hørt, men så en dag hørte jeg de snakket om dette med predestinasjon og at Jesus kun døde for noen av menneskene på jorden. Det kunne ikke stemme, tenkte jeg. Etter å ha lest i Bibelen spesifikt for å se på dette, fant jeg svært mange vers som taler mot dette. 

- DKK har mange bra ting, men har en råtten historie. I tillegg er jeg svært "skeptisk" til paven som mellommann og hans ufeilbarlighet.

- Osv osv

Meningen med å ramse opp alt dette , er IKKE å snakke stygt om disse trossamfunnene/retningene, men å vise hvor vanskelig det er å finne sitt sted.

Derfor lurer jeg på: hva er galt med å bare være "Kristen"? Må man "være noe" i tillegg?

Gå til innlegget

Hvem er frelst?

Publisert over 7 år siden

Det finnes mange som sier de er frelst og at Himmelen er neste stoppested, men hvem er egentlig frelst? Er det mulig for oss å si noe om det?

Her på VD er det mange forskjellige folk som sier de er frelst. Nesten like mange er kanskje av en oppfatning at en eller flere av de andre som sier de er kristne, ikke er frelst. "Kompliserer" vi kristendommen og frelsesbegrepet, eller er det en reell problemstilling at mange av de på VD som sier de er frelst ikke er det?

Jeg tror de fleste her inne er enige om at det finnes ytterpunkter i "kristenverden" som ikke kan kalles kristne (ut fra Bibelen). På den ene siden finner vi slike som "Westboro Baptist Church" som gjerne stiller opp i begravelser til amerikanske soldater med skilt som sier at Gud er glad for at du er død, eller skilt som sier "God hates fags" osv. På den andre siden har vi Joel Osteen-gjengen, med andre ord de som egentlig ikke tilber Gud, men penger og seg selv. 

Ser man bort fra disse ytterpunktene finnes det mange menigheter, mange meninger og mange tanker. Det er de som faller innenfor her jeg vil at denne debatten skal handle om. Det er gjerne oftest slik at man er konsekvent liberal eller konsekvent konservativ. Jeg vet for eksempel ikke om en eneste kristen som er veldig mot homofili, og samtidig støtter evolusjon.

Personlig mener jeg at Gud skapte verden uten vitenskapens evolusjon, jeg mener abort er meget feil, og jeg mener Gud skapte mann og kvinne for hverandre. Jeg mener selv at dette står veldig klart i Bibelen. På den annen side er jeg kanskje liberal i mitt syn på predestinasjon, min usikkerhet knyttet til varighet av Helvetes pine og dåp (jeg mener ikke dåp er et krav for frelse). 

Uansett hvilket syn man har, tror jeg at hver og en av oss må be til Gud om at han må vise oss (enten i Bibelen eller på annet vis) hva som er rett, og at han må hjelpe oss å akseptere det han viser oss. Vi må be om å være ydmyke slik at vi, om vi "irettesette" andre kristne, gjør det med grunnlag i Gud, og ikke oss selv. Vi må be til Gud om at vi ikke blir dømmende, for dommen er det kun Gud som kjenner. Samtidig må vi be om at noe enda verre ikke skal skje - at likegyldigheten spiser opp troen.

Gå til innlegget

Predestinasjon?

Publisert over 7 år siden

Etter å ha hørt svært mye på Paul Washer, John Piper, David Wilkerson osv, sitter jeg igjen med utrolig mye bra. Det er likevel en ting jeg ikke klarer å forstå meg på - predestinasjonslæren.

Det virker som om det blir sagt at predestinasjon innebærer at Gud har forutbestemt hvem som skal frelses og hvem som går fortapt. Finnes det altså en hel haug med mennesker som ikke har sjanse til å bli frelst? Er ikke dette stikk motsatt av hva Jesus snakket om i bl.a misjonsbefalingen. Er ikke dette stikk motsatt av hva Bibelen sier i likningen om Himmelens bryllup; først ble de næreste invitert, så de litt mer perifere, før til slutt alle som ville komme ble invitert.

Jeg mener predestinasjonslæren er grei om det er slik at det er forutbestemt at de som velger å ikke følge/ tro på Jesus, går fortapt, mens de som tror på han frelses.

Er det derimot slik at kun enkelte skal få lov til å bli frelst, mens andre ikke engang får muligheten, ja så forstår jeg ikke helt hva jeg tror på! 

Gå til innlegget

Adventister og dyrets merke

Publisert over 7 år siden

Det finnes mange ulike teorier om hva dyrets merke egentlig er. Jeg har sett svært mye av hva sentrale adventister (Mark Finley, Doug Batchelor osv) mener, og de mener alle det samme. Jeg får det imidlertid ikke helt til å stemme.

Det disse adventistene sier er at de som har Guds segl/merke, er de som holder sabbaten (lørdag), mens de som holder søndag som helligdag, har dyrets merke. 

Det som ikke stemmer her er ut fra Åpenbaringen 13.17:

17 Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

Er det noe jeg ikke har fått med meg, eller er det slik at adventister som holder lørdag som helligdag, ikke får kjøpe eller selge...?! Hmm, dette må dere adventister her (eller noen andre) inne forklare.
   

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere